Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers18

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
by getting full access

Last updated: Mar 18, 2024

SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Active

is not in process of liquidation on Mar 18, 2024

Turkey 10 Oct 2017 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameSINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode102360-5
Registry number1092285
Incorporation Date10 Oct 2017 (7 years ago) / 214 companies with the same date
Paid share capital700,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #411002 - Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri
  • #4110 - Development of building projects
  • Description:
  • Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif: 1- Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır. 2- Yaptırılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır. 3- Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir 4- Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder. 5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır. 6- Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır. 7- Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır. 8- Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

Contact details

Legal addressYUKARI MAH.İSTASYON CAD. BAYKURT İŞ HANI NO:10/2 KARTAL

Officers

individual

IndividualTurkey

Aykut Akar

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Nazli Eni̇f Di̇pşar

Former Authorised Persons


Resigned on31 Dec 2021

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0322-0515-7320-0001

Frequently asked questions

Where is SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 's headquarters?

SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 's headquarters is located at YUKARI MAH.İSTASYON CAD. BAYKURT İŞ HANI NO:10/2 KARTAL

What is SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 's industry?

SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ is in the industry of Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri

What year was SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ started?

SINIRLI SORUMLU DÜŞÜN DÖNÜŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ was started in 2017