Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers6

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 22, 2023

TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 11 Oct 2016 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode51604-5
Registry number1041628
Incorporation Date11 Oct 2016 (7 years ago) / 189 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #463702 - Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti
  • #4637 - Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
  • Description:
  • a)   Her nevi çekirdek, çiğ, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının,  her nevi çayın; ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende   ticaretini yapmak. Çekirdek  kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin yapılması,  kavrulmuş  kahvelerin değirmenlerde çekilmesi toz haline  getirilmesi ve ambalajlanmasını yapmak. Paketlemek için  tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.  b)   İnsanların beslenmesinde önemli etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden; hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri; deniz ve tatlı su ürünleri; tarım ürünleri; bitkisel ürünler; unlu mamuller; yaş ve kuru sebze ve meyve; her nevi sıcak soğuk dondurulmuş kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerini; alkollü ve alkolsüz içecekler; gazlı ve gazsız meşrubatlar; meyve özleri ve konsantresi; doğal kaynak ve maden suları başta olmak üzere; her türlü gıda ve içecek maddelerinin; toptan ve perakende alımı, satımı, üretimi, işlenmesi, ithalatı, ihracatı,  paketlenmesi ve pazarlanmasını ve dağıtımını yapmak, tesisler kurmak, satış mağazalarını açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Gıda sektöründe kullanılan her türlü kimyasal maddenin alımını, satımını, üretimini, pazarlamasını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak yaptırmak. c)   Her türlü restoran, kafeterya, çay bahçesi ve benzeri mekanlarda her türlü gıda  ve her çeşit içecek satışının yapılabileceği tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak.  d)   Turizme yönelik yeme içme tesisleri, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,  devir almak, devir etmek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, , finansal kiralama yapabilir,  kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut Teminatsız, her türlü borç alabilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  2.   Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.  3.   Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, ekipman, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 4.   Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük, franchise alabilir ve verebilir.  5. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 6.   Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 7.   Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işleteb

Contact details

Legal addressFEVZİ ÇAKMAK MAH.ERZİNCAN CAD. 98/12 PENDİK

Officers

individual

IndividualTurkey

Nurçi̇n Ulaş

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Esra Melek Saporta

Müdür Tasfiye Memuru


Paid-up share capital5.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0631-0750-5180-0017

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at FEVZİ ÇAKMAK MAH.ERZİNCAN CAD. 98/12 PENDİK

What is TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti

What year was TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE NO ON KAHVE GIDA PAZARLAMA İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016