Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers3

Tax information

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Nov 22, 2023

TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

is liquidated

Turkey 11 Oct 2016 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
 • REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Status
 • ActiveRegistration Closed Due to End of Liquidation!
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode51616-5
Registry number1041640
Incorporation Date11 Oct 2016 (7 years ago) / 189 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #683102 - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri
 • #6831 - Real estate agencies
 • Description:
 • 1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil­la, yalı otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerleme raporları hazırlamak. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, stratejileri belirlemek ve geliştirmek, performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri­menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet­leri sunmak gayrimenkul ve gayri­menkule bağlı hakların du­rumları ile ilgili analiz ve raporla­ma hizmetlerinde bulunmak. İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışın­dan konusunda uzmanlaşmış ku­rum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme ra­poru tanzim etmek gayrimenkul, menkul ve şirket değerleme mesleğinin icrasında bu meslekler­le bağdaşık diğer meslek kuru­luşları ve kişiler ile partnerlik sö­zleşmesi yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuru­luş ve kişilere hizmet vermek. Gayrimenkule dayalı pro­jelerin yürütülmesinde bilimsel, ve mali danışmanlıklarda bulunmak. Şirket faaliyet konuları doğrultusunda, her türlü Çalışan bilgilendirme Eğitimleri, Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri, Staj Eğitimleri, Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, İş ve Meslek Koçluğu Kariyer Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri gibi konularda danışmanlık, sertifikalandırma, raporlama hizmeti verebilir Konusu ile ilgili İnternet alanında Web sayfası hazırlamak, özel ve tüzel kişilere internet ve internet sistemleri hakkında her türlü yazılım ve donanım konusunda danışmanlık hizmeti vererek bilgi aktarımı yapmak, konusu ile ilgili her türlü teknik destek ve tam servis hizmeti sağlamak, işinin gerektirdiği şekilde halkla ilişkiler hizmeti vermek. 2-  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve

Contact details

Legal addressCUMHURİYET MAH.D-100 K.YOLU CD İST.OUTL.PRK.AVM.374 63/207 BÜYÜKÇEKMECE
Phone
 • +90**************
Fax
 • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Ulaş Özer Dönmez

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ulaş Özer Dönmez

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0734-0905-6380-0016

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at CUMHURİYET MAH.D-100 K.YOLU CD İST.OUTL.PRK.AVM.374 63/207 BÜYÜKÇEKMECE

What is TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri

What year was TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE REFRA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016