Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers12

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 26, 2024

TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 26, 2024

Turkey 20 Nov 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode9282-5
Registry number999360
Incorporation Date20 Nov 2015 (9 years ago) / 213 companies with the same date
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #464701 - Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak dahil)
  • #4647 - Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment
  • Description:
  • 1- Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası,  koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 4- Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. 5- Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak.  Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak 6- Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 7- Mobilya, plastik, PVC, kapı ve pencere, metal, kimya, cam, inşaat, makine, otomasyon, tekstil, deri, ambalaj, kâğıt, gıda, elektrik-elektronik, bilgisayar-bilişim, sağlık, asansör, enerji, petrol, petrol ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, otomotiv, zücaciye, dayanaklı tüketim malları sektörlerindeki her türlü malın yurtiçi ve yurtdışı alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için; 1-Her türlü makine ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin borç ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotek tesis ve fek edebilir, ticari işletme rehni akdedebilir. Her türlü makine, tesis ve gayrimenkul alır, satar, ipotek eder, ipotek alır, irtifak gibi ayni haklar iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiralar ve kiraya verebilir.  2-Motorlu nakil vasıtaları ve taşıtları iktisap edebilir, şirket adına tescil ettirebilir, işletebilir, kiralar ve kiraya verebilir, ihtiyacından fazlasını satabilir. 3-Konusu ile ilgili olarak gerek yerli, gerekse yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla ilgili imtiyaz ruhsatname patent, ihtira beratı ve benzeri sınai ticari bilumum hakları iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir teknik bilgi (know how), lisans ve telif hakları akdedebilir. 4-Kamu ve Özel Sektöre ait ihalelere katılabilir, ihale verebilir. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işlemlere iştirak edebilir, gümrükten muaf alanlarda, serbest liman ve bölgelerde şube açabilir, depo açabilir ve bu yerlerdeki firmalar ile ticari faaliyette bulunabilir, kurulmuş işletmelere ortak olabilir. 5-Şirket yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve kanunlara istinaden çıkarılacak karar, yetki, bakanlıklar tebliğine göre ayni ve yabancı sermaye iştirakini kabul eder. Yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurar ve kurulmuş şirketlere iştirak eder, hisse devri alır kanunun öngördüğü şirketlere ortak olarak girer, satış büroları mağazaları, teşhir salonları açabilir, mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler, acentelikler alabilir, verebilir, açılmış ve açılacak fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. 6-Yurtiçinden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi krediler alabilir bu nedenle ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir. Devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesapları açtırabilir, krediler kullanabilir. Şirketin alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin alabilir, fek edebilir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni verebilir. He türlü mali, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. 7-Üçüncü şahısların veya şirketlerin bankalardan alacakları her türlü krediler için maddi ya da maddi olmayan her türlü teminatlar verebilir. Şirket yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişmek istediği takdirde genel kurulu

Contact details

Legal addressB.HAYRETTİN PAŞA MH.1992 SK. 16/1-2-3 ESENYURT
Phone
  • +90**************
Website
  • maz********

Officers

individual

IndividualTurkey

Adi̇l Celal

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden


Resigned on08 Dec 2022

individual

IndividualTurkey

Adil Jalalov

Former Authorised Persons


Resigned on17 May 2021

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0859-0624-0370-0015

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at B.HAYRETTİN PAŞA MH.1992 SK. 16/1-2-3 ESENYURT

What is TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak dahil)

What year was TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

TRENDDE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2015