Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers6

Tax information

FAQ

Find out all the information about UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Oct 03, 2023

UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Oct 3, 2023

Turkey 15 Feb 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameUMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • HALİM TÜRKMEN
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode361613-5
Registry number1369303
Incorporation Date15 Feb 2022 (2 years ago) / 339 companies with the same date
Paid share capital1.200.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #494102 - Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
  • #4941 - Freight transport by road
  • Description:
  • Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1) Yurt içi ve/veya yurt dışında karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak. 2) Yurt içi ve/veya yurt dışında karayolu eşya ve/veya yolcu taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak. 3) Yurt içi ve/veya yurt dışında karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya ve/veya yolcu taşıma komisyonculuğu yapmak. 4) Yurt içi ve/veya yurt dışında lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak. 5) Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası eşya veya yolcu taşımacılığı yapmak. 6) Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası eşya ve yolcu taşıma işleri acenteliği yapmak. 7) Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası eşya ve yolcu taşıma komisyonculuğu yapmak. 8) Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtımcılık yapmak. 9) Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla, yurt dışı ve/veya yurt içinde depo ve/veya antrepolar inşa etmek, işletmek ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek. 10) Yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu depo ve/veya antrepoların bir bölümünü kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak. 11) Müşterilerin uhdesinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak. 12) Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimini yapmak. 13) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. 14) Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralamak ve işletmek. 15) Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 16) Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurmak. 17) Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak. 18) Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, toptan ve perakende satışını yapmak. Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, deve kuşu eti alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Ayrıca, şirket yukarıda sayılan amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d) Şir

Contact details

Legal addressYARIMBURGAZ MAH.1.CUMHURİYET CAD.KANBUR APT.NO:83A KÜÇÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************
Website
  • umu*************

Officers

individual

IndividualTurkey

Hali̇m Türkmen

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Hali̇m Türkmen

Partners


Paid-up share capital600.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0892-0683-7320-0001

Frequently asked questions

Where is UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at YARIMBURGAZ MAH.1.CUMHURİYET CAD.KANBUR APT.NO:83A KÜÇÜKÇEKMECE

What is UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

What year was UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

UMUT LOGİSTİC NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022