Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers7

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 16, 2023

USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 17 Jan 2008 (16 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameUSTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
 • USTAOĞULLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • USTAOĞLU YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Status
 • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode652121-0
Registry number652121
Incorporation Date17 Jan 2008 (16 years ago) / 179 companies with the same date
Paid share capital7.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #412002 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
 • #4120 - Construction of residential and non-residential buildings
 • Description:
 • Her türlü inşaat yapımı yol köprü baraj inşaatları konstriksiyonlerin montajları ve prefabrik inşaatları yapmak. Kat mülkiyeti kanunu gereğince gerektiğinde gayrimenkul iktisap etmek katlar ve ayrı ayrı meskenler yapıp satmak veya yapılmış yada yapılmakta olan meskenler satın almak ve satmak icabında mevcut gayrimenkuller üzerinde bina yapmak mevcut binalar tefsi etmek başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil ettirmek bunları fes etmek bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek...hisseli veya hissesiz menkul veya gayrimenkulleri dilediği bedelle alıp satmak. Şirket maksat ve konusuna ulaşabilmesi için gerek duyacağı arsa bina işyeri fabrika tesis nakil vasıtaları gibi taşınır ve taşınmaz malları satın alır satar kiralar kiraya verir kiraladağı yada mülkiyetinde bulunan arsalar üzerine bina tesis fabrika gibi yapı inşa edebilir ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir üçüncü şahıslar lehine kefil olabilir her türlü kredi alabilir bununla ilgili ilzam edici işlemleri yapabilir taşınmazlarını gerek şirketin ve gerekse 3.şahıs şirketlerin veya şahısların bankalardan alacağı kredilerin(borçların)teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyet kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufla rı gerçekleştirebilir. Şirket menkul ve gayrimenkul bilumum mallarla tasarruf satın alabilir satabilir kiraya verebilir inşa edebilir takas veya trampa edebilir bunların üzerine rehin ipotek sair mülkiyetin gayri ayni hakları tesis edebilir veya keza alacaklarını teminatı olarak üçüncü şahısların gayri menkulleri üzerine rehin ipotek ve sair mülkiyetin gayri ayni haklar iktisap ve tesis edebilir.Ayrıca kendi menkul Ayrıca kendi menkul ve gayrimenkullerini üçüncü kişi veya tüzel kişiliklerin bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kullanacakları nakdi veya gayri nakdi her türlü kredilerinin veya doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını oluşturmak üzere her türlü ayni ve nakdi teminat ipotek temlik rehin verebilir kefil olabilir.Ayrıcalık yapmamak kaydı ile her türlü menkul kıymet iktisap edebilir bunları rehin cito devir ve temlik edebilir istikraz sözleşmeleri altı edebilir bunları kullanabilir ve ana sözleşmesinde ve 6.1.2012 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı işler,

Contact details

Legal addressÇAM SOK.NO.5 GÜNGÖREN
Phone
 • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Usta Gi̇pe Ve Fantazi̇ İpli̇k San.ve Ti̇c.ltd.şti̇.

Partners


Paid-up share capital6.980.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Yusuf Usta

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0896-0451-9220-0017

Frequently asked questions

Where is USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ÇAM SOK.NO.5 GÜNGÖREN

What is USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

What year was USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

USTA GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2008