Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers11

Tax information

FAQ

Find out all the information about VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Oct 03, 2023

VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Oct 3, 2023

Turkey 15 Feb 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameVARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode361620-5
Registry number1352381
Incorporation Date15 Feb 2022 (2 years ago) / 339 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #461202 - Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
  • #4612 - Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
  • Description:
  • KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA a. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. b. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. c. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. d. Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak. e. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. f. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak. g. Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. Şirketin amaç ve konusu yukarıda gösterilmiş olup amaç ve konusu ile ilgili her çeşit taşınır ve taşınmaz malları ve bunlarla ilgili her türlü hakları edinmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, tapuya şerh vermek, gereğinde satın almak ve satmak, başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü rehin hakkı kurmak ve tescil ettirmek, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde aynı veya kişisel haklar kurmak bunları tescil veya şerh ettirmektir. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere taşıma veya taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bunları tapu kütüğüne şerh ettirmek hakkına sahiptir. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap etmek kiralamak, kiraya vermek satmak sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya onlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul, gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir ve bu ipotekleri fek edebilir. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller satın alabilir ve alınan gayrimenkulleri devir ve ferağ ile bunlar üzerinde ipotek ve diğer ayni hakları tesis edebilir. Bununla birlikte gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarına kefil olabilir. Gayrimenkulleri üzerinde gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek kaydıyla her türlü ve şekilde ipotek tesis edebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefıyeti, kat irtifa hakkı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu teklifi üzerine genel kurul onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Contact details

Legal addressİKİTELLİ OSB MH.DERSAN S1D BL. SK.DERSAN SİT.S1D BL.N:135 BAŞAKŞEHİR
Website
  • var************
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Yavuz Vardar

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Çağla Görürteki̇n

Former Partners


Paid-up share capital333.350,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0924-0968-6040-0001

Frequently asked questions

Where is VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at İKİTELLİ OSB MH.DERSAN S1D BL. SK.DERSAN SİT.S1D BL.N:135 BAŞAKŞEHİR

What is VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

What year was VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

VARTEK YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022