Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers31

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 25, 2024

YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 25, 2024

Turkey 12 Nov 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameYENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode8171-5
Registry number998251
Incorporation Date12 Nov 2015 (9 years ago) / 251 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #522909 - Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği
  • #5229 - Other transportation support activities
  • Description:
  • Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddelerinin vermiş olduğu yetkilere istinaden dolaylı temsilci sıfatı ile;       A-) Gümrük İdareleri nezdinde gümrük rejim beyanında bulunmak ve buna dair işlemleri Gümrük idarelerinde             takip etmek, sonuçlandırmak.       B-) Ulusal ve Uluslar arası Dış Ticaret Mevzuatı gereği ilişkide bulunulan tüm kurum ve Kuruluşlar nezdinde hizmet            vermek, ilgili işlemleri sonuçlandırmak ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmeti vermek.       C-) Gümrük idarelerinde işlemini takip ederek sonuçlandırdığı ithal eşyaları yurt içinde nihai noktaya teslim etmek,             nakletmek, gerektiğinde depolamak, etiketlemek, elleçleme işlemine tabii tutmak, ambalajlamak vb. hizmetleri yapmak.       D-) İşlemini takip ettiği ihracat yükleri ile ilgili eşyaların yurt içinde taşıma aracına kadar teslim etmek, nakletmek, gerektiğinde depolamak, etiketlemek, elleçleme işlemine tabi tutmak,ambalajlamak vb. hizmetleri yapmak. E-) Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve Dış Ticaret mevzuatının gerektirdiği konular ile ilgili olarak bankacılık ve             kambiyo mercilerinde hizmet vermek.        F-) Dolaylı temsilci sıfatı ile yerli ve yabancı şirketlerin teşvik mevzuatı ile ilgili işlemlerinin tüm safhalarını             takip etmek ve sonuçlandırmak.      G-) Konusu ile ilgili olarak Dış Ticaret hizmeti kapsamında gerektiği dolaylı temsilciliğini yaptığı kişi ve           kuruluşların dış alım ve dış satım siparişlerini organize etmek, transferini veya bankacılık işlemlerini yaptırmak,           dış ticaretin bütün safhalarını organize etmek.      H-) Konusu ile ilgili danışmanlık ve bilirkişilik yapmak.      I-) Konusu ilgili makine, teçhizat ve araç almak, yatırım yapmak      J-) Şirket amaç ve konusuna ait faaliyetleri için; gerekli gayrimenkul malların alımı, inşaa ve kiralanması, kira sözleşmelerinin tapuya tescil ve şerhi, kiraya verilmesi ve satılması, şirkete ait gayrimenkul ve gayrimenkul mahiyetinde ayni haklar ve gayri maddi haklar üzerinde ipotek alınması, şirket borçlarına karşılık ipotek verilmesi,           her türlü kefalet alınması ve verilmesi, borç alma sözleşmeleri yapılması, yerli ve yabancı firmalar ile ortaklık ve           işbirliği yapmak.     K-) Şirket amacına uygun Meri Gümrük Kanunu ve Sair Kanunlar uyarınca hizmetlerini yürütebilmek için şubeler ve           temsilcilikler açmak.

Contact details

Legal addressPETROL İŞ MAH.BATMAN SK. NO:19/1 KARTAL
Phone
  • +90**************
Website
  • eki***********

Officers

individual

IndividualTurkey

Onur Ulus

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

individual

IndividualTurkey

Sedat Uzun

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken


Resigned on14 Jun 2023

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0948-0461-5480-0010

Frequently asked questions

Where is YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at PETROL İŞ MAH.BATMAN SK. NO:19/1 KARTAL

What is YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği

What year was YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ started?

YENİ EKİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2015