Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers20

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 21, 2024

YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 21, 2024

Turkey 05 Oct 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameYILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode2756-5
Registry number990803
Incorporation Date05 Oct 2015 (9 years ago) / 174 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #862301 - Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
  • #8623 - Dental practice activities
  • Description:
  • SAĞLIK HİZMETLERİ 1.Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler,dispanserler,laboratuvar,sağlık merkezleri ve tesisleri,sağlık kabinleri,doğum evleri,diş (ağız sağlığı)ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 2.İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri ,fizyoterapi,rehabilitasyon üniteleri açmak,check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 3.Her türlü tıbbi yardım,muayene,sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak.Konusu ile ilgli uzman hekim çalıştırmak. 4.Tomografi ,bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek,kemik yoğunluğu ölçmek. Momografi yapmak,bilumum röntgen grafikleri,Mr ,eko çekmek,ultrasonografi ve doppler yapmak,manyetik rezonans görüntüleme yapmak,bilumum endoskopi  yapmak,radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis,tetkik ve tahlil yapmak. 5.Fizik tedavi ,onkoloji ,hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak,işletmek,kiralamak ve kiraya vermek 6.Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek. 7.Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler,yatılı ve yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları,klinik ve poliklinikler kurmak,işletmek,ve işlettirmek ,bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 8.Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler ,klinikler,hastaneler açmak işletmek,donatmak,kiralamak veya kiraya vermek ,yurt içi  ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak,yaptırmak. 9.Kontakt lens,kozmetik lens,takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak.Bunların ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 10.Ruh bilim alanında araştırma,yurt için ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak.Poliklinikler ve klinikler açmak,işletmek. 11.Her türlü hayvan tedavisi ,bakımı operasyon ve aşılamaları ,pansiyon hizmetlerini yapabilir.Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen,ultrason,kan ve idrar tahlili ,MR .sintigrafi ,bilgisayarlı tomografi her türlü biyokimyasal tetkikler,ambulans hizmetlerini verebilir.her türlü hayvan ürünleri ,maması,aksesuarları,bakım malzemeleri,ilaç ve vitaminlerin ticaretini,ithalatını ve ihracatını yapabilir. 12.Şehir içi,şehirler arası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak.Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak,İthal ve ihraç etmek. 13.Konusu ile ilgili doktor,asistan,hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir,diğer sağlık tesislerinde  sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. 14.Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 15.Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak.mümessillik,acentelik vermek,almak.Konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 16.Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek. 17.Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için ambulans ,helikopter ve uçak gibi araçları alır,ithal eder ve kiralayabilir. 18.Tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü sarf ve ihtiyaç maddelerinin ,peraparat  ve ilaçların , her türlü kimyasal, organik ve inorganik maddelerin alınıp satılması, ithal ve ihracı, 19.Şirketin doktor ve diğer teknik personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için konferanslar düzenleme, yurtiçinde ve yurt dışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak, Şirket bu amaç ve konuları gerçekleştirmek gayesiyle; a. Yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; b. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkuller , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması,kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; c.Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; d.Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerın, ustalık hakları

Contact details

Legal addressCUMHURİYET MAH.AŞIK VEYSEL CD. N.53 A/3 N.53 B/4 KÜÇÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************
Website
  • dis********

Officers

individual

IndividualTurkey

Si̇hem Topacik

Müdür Münferiden


Paid-up share capital100,00 TL

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Durmuş

Former Partners


Paid-up share capital9.900,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0966-0297-9440-0017

Frequently asked questions

Where is YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at CUMHURİYET MAH.AŞIK VEYSEL CD. N.53 A/3 N.53 B/4 KÜÇÜKÇEKMECE

What is YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)

What year was YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

YILKEM SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2015