Arhivă

Companii grupate după coduri de activitate economică

A

ALTE ACTIVITĂȚI PRIVIND SCHIMBURILE DE STOC (341) ALTE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE (275) ALTE TIPURI DE ACTIVITATE DE PUBLICARE (2331) ALTE TIPURI DE ACTIVITATE DE PUBLICARE (100) ALTE TIPURI DE MEDIARE A BANILOR (254) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI (100) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII SOFTWARE-ului (2101) ALTE ACTIVITĂȚI PRIVIND ACoperirile la pardoseală și pereți (341) ALTE ACTIVITĂȚI AUXILIARE ÎN DOMENIUL FINANȚELOR (327) ALTE TIPURI DE COMERCIALIZARE CU Vânzare cu ridicata (2946) ALTE TIPURI DE COMERCIALIZARE CU Vânzare cu ridicata (77198) ALTE TIPURI DE COMERCIALIZARE CU Vânzare cu ridicata (46240) ALTE TIPURI DE COMERCIALIZARE CU Vânzare cu ridicata (10) ALTE TIPURI DE COMERCIALIZARE CU Vânzare cu ridicata (3252) ALTE TIPURI DE ACTIVITATE RECREATIVĂ (121) ALTE TIPURI DE ACTIVITATE RECREATIVĂ (3093) ALTE BRANȚI DIN INDUSTRIA MINERĂ (34) ALTE INDUSTRIE MINERALE NU SUNT INCLUSE ÎN ALTE GRUPE (246) ALTE LUCRĂRI DE INSTALARE ELECTRICĂ (443) ALTE LUCRĂRI DE INSTALARE (144) ALTE LUCRĂRI DE INSTALARE (2279) ALTE LUCRĂRI DE INSTALARE (3572) ALTE SERVICII DE ASIGURARE (679) ALTE SERVICII DE ASIGURARE (23) ALTE SERVICII OFERITE ENTITĂȚILOR JURIDICE ȘI NU SUNT INCLUSE ÎN ALTE GRUPE (6342) ALTE SERVICII OFERITE ENTITĂȚILOR JURIDICE ȘI NU SUNT INCLUSE ÎN ALTE CLASE (616) ALTE LUCRĂRI PENTRU ECHIPAMENTUL ELECTRIC AL CONSTRUCȚIILOR (424) ALTE LUCRĂRI LA COMPLETAREA CONSTRUCȚIEI (120) ALTE LUCRĂRI LA COMPLETAREA CONSTRUCȚIEI (5424) ALTE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE SPECIALIZATE (6220) ALTE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE SPECIALĂ (2321) ALTE ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE ȘI DE ÎNCĂLCARE (60) ALTE ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE ȘI DE ÎNCĂLCARE (2499) ALTE ACTIVITĂȚI DE GARATIE ȘI CURĂȚARE ȘI ALTE ZONE (964) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL INFORMAȚIEI (1034) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CULTURII (34) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CULTURII, N. V. I. G. (58) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII UMANE (2539) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII UMANE (85) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL SPORTULUI (101) ALTE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL SPORTULUI (3334) ALTE ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE ÎN DOMENIUL INTERMEDIĂRII FINANCIARE (50) ALTE ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE ÎN DOMENIUL INTERMEDIĂRII FINANCIARE (2016) ALTE ACTIVITATE POLIGRAFICE (3410) ALTE ACTIVITATE POLIGRAFICE (5668) ALTE MEDIĂRI BANI (524) ALTE INTERMEDIAȚII FINANCIARE (4647) ALTE INTERMEDIAȚII FINANCIARE (128) Activitate artistică individuală (3130) Alte activități auxiliare finanțării asigurărilor și pensiilor (2719) Alte activități de sprijin în domeniul transporturilor (82132) Alte activități auxiliare serviciilor financiare, cu excepția asigurărilor și a finanțării pensiilor (7931) Alte activități de îngrijire a sănătății (11942) Alte activități sportive (10024) Alte activități în domeniul tehnologiei informației și sistemelor informatice (35879) Alte activități de gestionare a deșeurilor (4032) Alte activități de resurse umane (9762) Alte activități pentru curățarea caselor și instalațiilor industriale (10921) Alte activități poștale și de curierat (6427) Alte activități profesionale, științifice și tehnice, n. în. și. în. (45406) Alte transporturi terestre de călători, n. în. și. în. (13243) Alte lucrări de construcții (55078) Alte activități de publicare (15721) Alte tipuri de intermediere monetară (3984) Alte activități de curățare (14996) Alte tipuri de credite (5115) Alte tipuri de educație, n. în. și. în. (21593) Alte tipuri de prelucrare și conserve de fructe și legume (6070) Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate (83862) Alte tipuri de vânzare cu amănuntul nu sunt în magazine (46184) Alte tipuri de asigurare, cu excepția asigurărilor de viață (1789) Alte lucrări de finalizare a construcțiilor (38167) Alte lucrări de construcții specializate, n. în. și. în. (60670) AGLOMERAREA COBULUI (491) ADVOCACY (5933) Agenții imobiliare (30360) ACTIVITATE CARITABILĂ (7767) ACTIVITĂȚI DE REZERVARE ȘI DE BINARE ȘI DE FINISARE (535) ACTIVITATE VETERINARĂ (815) ACTIVITATE VETERINARĂ (54) ACTIVITATE DE PUBLICARE (152) APLICAREA APEI, APELOR DE APĂ ȘI FOCURILE (5217) Activități veterinare (3628) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL HIDROMETEOROLOGIEI (16) ACTIVITĂȚILE ARCHIVELOR (147) ACTIVITATEA BARURILOR (224) ACTIVITATEA BARURILOR (137) ACTIVITATEA BARURILOR (5351) ACTIVITATEA AGENȚIILOR DE INFORMAȚIE (660) ACTIVITATEA AGENȚIILOR DE INFORMAȚIE (24) ACTIVITĂȚI ALTE TIPURI DE TRANSPORT DE MARFĂ TERENĂ (167) ACTIVITĂȚI DE ALTE TIPURI DE TRANSPORTURI PE PAȘENI TEREN, SUBIECTAT DE PROGRAM (31) ACTIVITĂȚI DE ALTE ORGANIZAȚII NON-guvernamentale (265) ACTIVITĂȚI DE ALTE TRANSPORTURI TEREN (34) ACTIVITĂȚI DE SĂLĂTORI (1082) ACTIVITĂȚI DE SĂLĂTORI (153) ACTIVITĂȚI DE SĂNĂTURI LA ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII (323) ACTIVITĂȚI DE Cantine și servicii pentru furnizarea de mese gata (94) ACTIVITĂȚI DE SĂNĂTĂRI DIN INSTITUȚIILE EDUCAȚIONALE SUPLIMENTARE ȘI SECUNDARE (68) ACTIVITATEA DE TRANSPORT AVIAT (15) ACTIVITATEA TRANSPORTULUI DE MARFURI (17927) ACTIVITATEA TRANSPORTULUI DE MARFURI AUTO (13579) ACTIVITATEA TRANSPORTULUI DE MARFURI AUTO (1357) ACTIVITATEA TRANSPORTURILOR REGULARE REGULARE (2778) ACTIVITĂȚI DE MOTOR ȘI ALTE TRANSPORTURI REGULARE URBANE (188) ACTIVITATEA AGENȚIILOR IMOBILE (6516) ACTIVITATEA AGENȚIILOR IMOBILE (110) ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR (357) ACTIVITĂȚI DE GRĂDINI BOTANICE ȘI ZOOS (14) ACTIVITĂȚI DE GRĂDINI BOTANICE, ZOOS ȘI REZERVĂRI (11) ACTIVITĂȚI DE GRĂDINI BOTANICE, ZOOS ȘI REZERVĂRI (39) ACTIVITĂȚI DE BUFETE ȘI SĂLĂTORI PENTRU PERSONALUL FORȚELOR ARMATE, ETC. (17) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII UMANE (77) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT FEROVIAR MARE (433) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT RUID FREIGHT (164) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT DE APĂ (22) ACTIVITATEA HOTELURILOR (2157) ACTIVITATEA HOTELURILOR (91) ACTIVITĂȚI DE HOTELURI ȘI RESTAURANȚI (135) ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR NON-GUVERNALE (1090) ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR NOVAVE, NV IG (637) ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR NOVAVE, NV IG (43086) ACTIVITĂȚI DE CINDERGARTEN ȘI KINDERGARTEN PENTRU COPII CU DISabilități FIZICE ȘI MENTALE (24) ACTIVITĂȚI ALE CASEI PENTRU PRODUSE DE SERVICII PENTRU CONSUM PROPRIE (26) ACTIVITATEA Gospodarilor ca FABRICANȚI DE MARFURI DE CONSUM PROPRIE (23) ACTIVITĂȚI ALE CASEI PENTRU CUMPĂRĂTORI PENTRU SERVANȚI DE CASĂ (77) ACTIVITĂȚI ALE PERSONALULUI MEDIC ASISTENT NECOPERIT ÎN SPITALURI SAU DE DOCTORI (766) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZĂRI EXTRATERRITORIALE (27) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZĂRI EXTRATERRITORIALE (152) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZĂRI EXTRATERRITORIALE (28) ACTIVITĂȚI DE TRATARE A DEȘEURILOR LICHID (268) ACTIVITĂȚI DE TRATARE A DEȘEURILOR SOLIDE (540) ACTIVITĂȚI PENTRU PROTECȚIA ORDINII ȘI A SECURITĂȚII PUBLICE (903) ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A INCENDIILOR (38) ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A INCENDIILOR (681) ACTIVITĂȚI DE CÂNTĂRI PUBLICE (391) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT FEROVIAR (23) ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE (99) ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE (2751) ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE (2401) ACTIVITĂȚI CAFE (14003) ACTIVITĂȚI DE CONCERT ȘI SALURI DE TEATRU (22) ACTIVITĂȚI DE CONCERT ȘI SALURI DE TEATRU (1861) ACTIVITATI DE TRANSPORT SPACE (14) ACTIVITĂȚILE INSTITUȚIILOR DE SPITAL (37) ACTIVITĂȚILE INSTITUȚIILOR DE SPITAL (2328) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT DE MARFURĂ MARITIMĂ (662) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT PASSENGER MARITIME (257) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT MARITIM (42) ACTIVITĂȚI DE MUZEE ȘI PROTECȚIA SITUAȚIILOR ȘI CONSTRUCȚIILOR ISTORICE (232) ACTIVITĂȚI DE MUZEE ȘI PROTECȚIA SITUAȚIILOR ȘI CONSTRUCȚIILOR ISTORICE (11) ACTIVITĂȚI DE MUZEU DE TOATE TIPURILE (106) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT TEREN (153) ACTIVITATEA CORPULUI NAȚIONAL (27) ACTIVITATEA TRANSPORTULUI IRREGULAR DE PASAJ (159) ACTIVITATEA TRANSPORTULUI IRREGULAR DE PASAJ (3922) ACTIVITĂȚILE OFICIILOR PROSECUTORULUI (58) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚII ALE INDUSTRIILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR (968) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚII ALE INDUSTRIILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR (24) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚII ALE INDUSTRIILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR, ORGANIZAȚII PROFESIONALE (40) ACTIVITĂȚI FEROVIARE PASSENGER (44) ACTIVITĂȚI PENTRU A FURNIZA CONFORT FIZIC (51) ACTIVITĂȚI PENTRU A FURNIZA CONFORT FIZIC (1201) ACTIVITĂȚILE ORGANIZAȚIILOR POLITICE (1329) ACTIVITĂȚILE ORGANIZAȚIILOR POLITICE (13899) ACTIVITĂȚI DE POST ȘI DE COMUNICARE (22) ACTIVITĂȚI DE REZERVĂ NATURĂ (14) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚII PROFESIONALE (2029) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚII PROFESIONALE (135) ACTIVITĂȚI ALE UNIUNILOR COMERCIALE (96) ACTIVITĂȚI ALE UNIUNILOR COMERCIALE (129) ACTIVITĂȚI ALE UNIUNILOR COMERCIALE (11576) ACTIVITATEA TRANSPORTULUI ELECTRIC REGULAR, INCLUSIV ACTIVITATEA FUNICULARELOR ȘI A RUTIERELOR CABLE SUSPENDATE (36) ACTIVITATEA TRANSPORTULUI DE RĂU DE PASCURI (79) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚII RELIGIOASE (277) ACTIVITĂȚI DE ORGANIZAȚII RELIGIOASE (7060) ACTIVITĂȚI DE RESTAURANȚI (3978) ACTIVITĂȚI DE RESTAURANȚI (133) ACTIVITĂȚI DE NURSERIE PESCUITĂ ȘI FARME DE PEȘTE (408) ACTIVITĂȚI DE INSTITUȚII DE SANATOR ȘI DE RESORT (1016) ACTIVITĂȚILE SISTEMULUI DE PUNCT (17) ACTIVITATEA INSTALAȚIILOR SPORTIVI (39) ACTIVITATEA INSTALAȚIILOR SPORTIVI (784) ACTIVITATEA CURTEI (1443) ACTIVITATE TAXI (518) ACTIVITATE TAXI (3870) ACTIVITATEA CENTRELOR DE TELEFON (224) ACTIVITĂȚI DE TRANSPORT PIPELINE (13) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL INGINERIEI (15548) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL INFORMAȚIEI (232) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI (183) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI (4047) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL RECREAȚIEI ȘI ÎNTREPRINDERII (124) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL GEODESIEI, HIDROGRAFIEI ȘI HIDROMETEOROLOGIEI (1885) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL GEOLOGIE ȘI EXPLORAREA GEOLOGICĂ (1072) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CULTURII ȘI SPORTULUI, ÎNCHIS ȘI ÎNTREPRINDEREA (276) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL ARTĂ ȘI LITERATURĂ (11) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII SOCIALE Obligatorii (283) ACTIVITĂȚI DE DEFENȚĂ (17) ACTIVITĂȚI DE DEFENȚĂ (260) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL DE PROTECȚIE A ORDINII ȘI A SECURITĂȚII PUBLICE (48) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL LEGII (253) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL DE ÎMPLINARE ȘI TELEVIZIE RADIO (50) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL DE ÎMPLINARE ȘI TELEVIZIE RADIO (1824) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL DE ÎMPLINARE ȘI TELEVIZIE RADIO (44) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL SPORTULUI (163) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL STATISTICII ȘI SOCIOLOGIEI (49) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL FOTOGRAFIEI (30) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL FOTOGRAFIEI (617) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI JUSTIȚIEI (404) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI JUSTIȚIEI (131) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENII DE INGINERIE, GEOLOGIE ȘI GEODESIE (63) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENII DE DREPT, CONTABILITATE ȘI AUDIT; CONSULTANȚĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE ȘI GESTIONAREA (201) ACTIVITĂȚI ÎN DOMENII DE DREPT, CONTABILITATE, INGINERIE; DISPOZIȚIA SERVICIILOR PENTRU ÎNTREPRINDERI (407) ACTIVITĂȚI ALE CENTRELOR DE REZIDENȚĂ PENTRU PERSOANE CU DISABILITATE (15) ACTIVITĂȚI ALE CENTRELOR DE SUPRAVEGHERE ADULȚI care afectează DEZABILITĂȚILE FIZICE sau MENTALE (15) ACTIVITĂȚI DE BĂNĂTURI ȘI CUCINĂRI Școlare (125) ACTIVITĂȚI PENTRU SECURITATEA POPULAȚIEI ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ (554) ACTIVITĂȚI DE TARIFE ȘI ATRAȚII (18) ACTIVITĂȚI DE TARIFE ȘI ATRAȚII (317) ACTIVITĂȚI DE MONEDĂ EXTERNE (602) ACTIVITĂȚI PRIVIND BANCURILE DE DATE (160) ACTIVITĂȚI PRIVIND BANCURILE DE DATE (66) ACTIVITĂȚI PRIVIND BANCURILE DE DATE (3273) ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ ÎN DOMENIUL GUVERNANȚEI PUBLICE (176) ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ ÎN DOMENIUL DE ASIGURARE ȘI DISPOZIȚII DE PENSIUNE (714) ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ ÎN DOMENIUL DE ASIGURARE ȘI DISPOZIȚII DE PENSIUNE (16) Activități auxiliare în producția de culturi (45211) Activități auxiliare în domeniul educației (8059) Activități auxiliare în zootehnie (7838) Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor de credit (1973) Activități ale agențiilor de angajare (10612) Activități ale agențiilor de angajare temporară (6060) Activitățile departamentelor principale (sediile centrale) (5537) Activități ale hotelurilor și cazare temporară similară (12736) Activități ale gospodăriilor în calitate de producători de servicii pentru consum propriu (247) Activități ale gospodăriilor ca producători de bunuri pentru consum propriu (254) Activități ale gospodăriilor ca angajatori pentru servitorii casnici (251) Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale (184) Activități de cazare pentru perioada de concediu și alte reședințe temporare (7146) Activități ale spitalelor (10105) Activități ale oficiului poștal național (157) Activități ale industriei și antreprenorilor (2573) Activități de servicii de pompieri (1519) Activități ale organizațiilor politice (15449) Activități ale intermediarilor în comerț cu lemn, materiale de construcție și produse sanitare (28654) Activități ale intermediarilor în comerț cu mașini, echipamente industriale, nave și aeronave (15311) Activități ale intermediarilor în comerț cu mobilă, articole de uz casnic, fier și alte produse metalice (14290) Activități ale intermediarilor în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice industriale (27797) Activități ale intermediarilor în comerțul cu alimente, băuturi și tutun (18568) Activități ale intermediarilor în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și semifabricate (34406) Agenți implicați în vânzarea de textile, îmbrăcăminte, blană, încălțăminte și articole din piele (8805) Activități ale intermediarilor în comerțul cu o gamă largă de mărfuri (131431) Activități ale intermediarilor specializați în comerțul cu alte mărfuri (36870) Activități ale serviciilor de securitate privată (14294) Activități ale organizațiilor publice profesionale (4228) Activități ale sindicatelor (52617) Activități ale organizațiilor religioase (46396) Activități ale cluburilor sportive (5058) Activități ale agenților și brokerilor de asigurare (4990) Activități ale centrelor telefonice (4412) Activități ale agențiilor de turism (16760) Activități ale operatorilor de turism (8981) Activități în domeniul arhitecturii (31747) Activități în domeniul telecomunicațiilor wireless (5554) Activități în domeniul contabilității și auditului; consultanta fiscala (48122) Activități în domeniul relațiilor publice (10394) Activități în domeniul asigurărilor sociale obligatorii (3726) Activități în domeniul apărării (605) Activități în domeniul ordinii și securității publice (7070) Activități în domeniul dreptului (76633) Activități în domeniul telecomunicațiilor cu fir (7587) Activități în domeniul radiodifuziunii (3031) Activități în domeniul telecomunicațiilor prin satelit (1748) Activități în domeniul emisiilor de televiziune (4133) Activități în domeniul fotografiei (6898) Activități în domeniul justiției și justiției (6425) Activități în domeniul ingineriei, geologiei și geodeziei, oferind servicii de consultanță tehnică în aceste domenii (74120) Activități de centre de fitness (2435) Activitățile băncii centrale (106) Activități ale școlilor pentru instruirea șoferilor de vehicule (2640) Activități pentru îngrijirea pacienților cu cazare (912) Activități de confort fizic (5312) Activități de gestionare a echipamentelor informatice (18933) Activități pentru protecția și utilizarea monumentelor istorice, a clădirilor și a altor monumente culturale (833) Activități de susținere a evenimentelor teatrale și de concert (5941) Activități ale agențiilor de știri (9994) Activități ale altor organizații publice, n. în. și. în. (146272) Activități ale altor mijloace de cazare temporară (4020) AGRICULTURA MIXTĂ (6008) AGRICULTURA MIXTĂ (116) Agricultură mixtă (16697) ACTIVEZĂ CONTROLUL ȘI REGULAMENTUL PORTOFOLIO (187) ACHIZIUNEA ȘI VÂNZAREA IMOBILIULUI PROPRIE DE PRODUCȚIE ȘI SCOPUL TEHNIC (889) ACHIZIUNEA ȘI VÂNZAREA PROPRIETĂȚII PROPRIE PENTRU SCOPURI NECOPROCUȚIONATE (1026) ACTIVITATE COURIER (463) Activități de consultanță în afaceri și management (114363) ACTIVITATE LICENȚIE (96) ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ (284) ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ (22) Agricultura piscicolă (acvacultură) (759) Activitate internațională (1715) ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI JURIDICE (4709) AMBALARE (660) AMBALARE (39) ACTIVITATE DE PATENT (44) ACOPERIRE Pardoseli și acoperire peretă (1617) ACTIVITATE POLIGRAFICĂ ȘI SERVICII RELATATE (195) ACTIVITATE POSTALĂ ȘI COURIERĂ (16) ambalare (8116) Acoperirea podelei și fațada pereților (27453) Activitate post-recoltare (17899) ACTIVITATE DE PUBLICITATE (16605) ACTIVITATE DE PUBLICITATE (585) ACTIVITATE DE PUBLICITATE (399) ACTIVITATE DE RESTAURARE (389) ALIMENTARE ALTE ANIMALE (1204) Agenții de publicitate (61929) ACTIVITATE DE CERTIFICARE (46) ANTREPOZITARE (3301) ASIGURARE (16) ASIGURARE (36) ASIGURAREA ȘI ACUMULAREA VIEȚII (118) Activități de proiectare specializate (17964) Asigurare de viata (597) Activități teatrale și de concert (5812) alte activități în domeniul telecomunicațiilor (8196)

B

BANI ȘI INTERMEDIARE FINANCIARĂ (160) BANCI COMERCIALE (68) BUCURI DE PIELE ȘI PIERRE (388)

C

CONSTRUCTIE (1842) CONSTRUCȚIA ALTE CONSTRUCȚII (4977) CONSTRUCȚIA AUTOVEZIILOR, ȘOALELOR, STRĂȚILOR, FEROVIILOR, TRANELOR LA AEROPORTURI (845) CONSTRUCȚIA CONSTRUCȚIILOR (53834) CONSTRUCȚIA CONSTRUCȚIILOR ȘI STRUCTURILOR (360) CONSTRUCȚIA STRUCTURILOR DE APĂ (15) CONSTRUCȚIA STRUCTURILOR DE APĂ (537) CONSTRUCȚIA DRUMURILOR, AEROPORTURILOR ȘI ALEGERII SUPRAFEȚEI INSTALAȚIILOR SPORTIVE (1454) CONSTRUCȚIA DRUMURILOR, AEROPORTURILOR ȘI ALEGERII SUPRAFEȚEI INSTALAȚIILOR SPORTIVI (88) CONSTRUCȚIA PIPELINELOR LOCALE, LINIILE DE COMUNICARE ȘI ARAJULUI DE ALIMENTARE (2250) CONSTRUCȚIA principalelor conducte, liniile de comunicare și alimentarea cu energie electrică (1206) CONSTRUCȚIA BRIDGELOR, TRANELOR, TUNELOR ȘI METROULUI (575) CONSTRUCȚIA INTREPRINDERILOR ENERGETICE, INDUSTRIILOR DE MINERARE ȘI DE FABRICARE (604) CONSTRUCȚIA ȘI REPARAREA bărcilor sportive (188) CONSTRUCȚIA ȘI REPARAREA NAȚELOR (677) CONSTRUCȚIA ȘI REPARAREA NAȚELOR (6937) Construcție de bărci de agrement și sport (609) Construcția de nave și structuri plutitoare (1419) Construcția structurilor de apă (7258) Construcția de drumuri și autostrăzi (19012) Construcție de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (132077) Construcție de căi ferate și metrou (4003) Construcție de poduri și tuneluri (6208) Construcție de instalații de alimentare și telecomunicații (19897) Construcția conductelor (19526) Construcția altor clădiri, n. în. și. în. (31186) CULTUREA GRĂTURILOR ȘI A CULTURILOR TEHNICE (40415) Cultivarea strugurilor (3760) Cultivarea cerealelor (cu excepția orezului), a leguminoaselor și a semințelor oleaginoase (88607) Cultivarea fructelor de piatră și piatră (8764) Cultivarea culturilor pentru producția de băuturi (1218) Culturi de legume și pepeni, rădăcini și tuberculi (28894) Cultivarea culturilor învârtite (1809) Cultivarea culturilor picante, aromate și medicinale (3457) Creșterea tutunului (1042) Cultivarea trestiei de zahăr (931) Culturi de boabe, nuci, alți pomi fructiferi și arbuști (10883) Cultivarea altor culturi perene (5304) Cultivarea altor culturi anuale și bienale (16080) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE (162) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL UMANITĂȚILOR (220) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL UMANITĂȚILOR ȘI ȘTIINȚELOR SOCIALE (12) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR NATURALE (1610) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR NATURALE ȘI TEHNICE (306) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR NATURALE ȘI TEHNICE (143) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIALE (338) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR TEHNICE (2310) CERCETAREA CONDIȚIEI DE PIEȚE ȘI EXPRIMAREA AVIZULUI PUBLIC (484) CERCETAREA CONDIȚIEI DE PIEȚE ȘI EXPRIMAREA AVIZULUI PUBLIC (14595) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL UMANITĂȚILOR ȘI ȘTIINȚELOR SOCIALE (293) CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR NATURALE ȘI TEHNICE (4516) Cercetare și dezvoltare experimentală în biotehnologie (2790) Cercetare și dezvoltare experimentală în alte științe naturale și tehnice (22679) Cercetarea de piață și identificarea opiniei publice (67442) COLECȚIA ȘI TRATAREA APEI DE APE (405) COLECȚIA ȘI ELIMINAREA ALTE DEȘEURI (975) COLECȚIA, TRATAMENTUL ȘI DISTRIBUȚIA APEI (33) COLECȚIA, TRATAMENTUL ȘI DISTRIBUȚIA APEI (38) COLECȚIA, TRATAMENTUL ȘI DISTRIBUȚIA APEI (1801) COLECȚIA, TRATAMENTUL ȘI DISTRIBUȚIA APEI (18) Curățarea generală a caselor (13747) Colectarea deșeurilor sigure (11136) Colectarea deșeurilor periculoase (2655) CARTE SPINNING DE FIBRE DE LÂNĂ (31) CONDENSAREA ȘI REGASIFICAREA GAZELOR NATURALE PENTRU TRANSPORT (74) CONSULTANȚĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE ȘI GESTIONAREA (997) CONSULTANȚĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE ȘI GESTIONAREA (27350) CONSULTAREA INFORMAȚIILOR (3547) CONSULTAREA INFORMAȚIILOR (87) CONSULTAREA INFORMAȚIILOR (88) CUMPĂRARE ȘI VÂNZARE DE IMOBILIARE PROPRIE (5638) CUMPĂRARE ȘI VÂNZARE DE IMOBILIARE PROPRIE (92) CUMPĂRARE ȘI VÂNZARE TEREN (558) Canalizare, scurgere și epurare (6034) Compoziție de filme și videoclipuri, programe de televiziune (4159) Consultanta in informatizare (41024) Cumpărarea și vânzarea propriei proprietăți imobiliare (42214) COMERȚUL cu vânzare cu ridicata nespecializat în produse alimentare, băuturi și produse de toracică (1806) COMERȚUL cu vânzare cu ridicata nespecializat în produse alimentare, băuturi și produse de toracică (27193) Comerț cu ridicata nespecializat (324550) Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun (55129) COMERȚUL cu ridicata în CHOCOLATE ȘI CONFECȚIONARE (292) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE ȘI MEDIAȚIE ÎN COMERȚUL cu ridicata (3816) COMERȚUL cu ridicata în ALTE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE (334) COMERȚUL cu ridicata în ALTE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE (4876) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZĂ CU VÂNZARE ÎN VÂNZARE CU ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENT (5983) COMERȚUL CU VÂNZARE CU VANȚA CU ALTE MĂRURI DE CONSUM NEGRE ALIMENTARE (226) COMERȚUL cu ridicata în ALTE SCOPURI A CONSUMATORULUI NIVELIC, NV GG (7781) COMERȚUL cu ridicata la ALTE PRODUSE INTERMEDIATE (1487) COMERȚUL cu ridicata la ALTE PRODUSE INTERMEDIATE (64) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU VÂNZARE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE CU VANȚA (2453) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII (504) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII (74) COMERȚUL cu ridicata în materialele de construcție (27113) COMERȚUL cu ridicata de deșeuri și resturi (105) COMERȚUL cu ridicata de deșeuri și resturi (3681) COMERCIALIZARE CU PĂRINȚE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE CU POVESTE (541) COMERCIALIZARE CU PĂRINȚE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE CU POVESTE (209) COMERCIALIZARE CU PĂRINȚE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE CU POVESTE (34) COMERCIALIZARE CU LEMN ÎN Vânzare (5144) Comert cu ridicata în LEMN, MATERIALE DE CONSTRUCTIE ȘI ECHIPAMENTUL SANITAR (190) COMERȚUL cu ridicata cu componente electronice și echipamente (1024) COMERCIALIZARE CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU APARATE ELECTRICE ALE APĂRILOR ELECTRICE (4079) COMERCIALIZARE CU VANȚA CU VANȚA CU PĂRȚI ÎN VÂNZARE CU MARFURI ELECTRICE DE GAZĂ, RADIO ȘI TELEVIZIE (46) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU ANIMALE VIAȚE (1285) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU ANIMALE VIAȚE (53) COMERȚUL cu ridicata al produselor de fier, aprovizionarea cu apă și a echipamentului de încălzire (77) COMERȚUL cu ridicata al produselor de fier, aprovizionarea cu apă și a echipamentului de încălzire (3281) COMERȚUL cu ridicata la aur și ALTE METALE PRECIOASE (349) COMERȚUL cu ridicata al computerelor, dispozitivelor periferice și programului (1581) COMERȚUL CU VANȚA CU VÂNZARE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE ȘI ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA MINERA ȘI CONSTRUCȚII (1115) COMERȚUL CU VÂNZARE ÎN VÂNZAREA CU MAȘINĂ ȘI ECHIPAMENT PENTRU PRODUCȚIA TEXTILE, CĂUTURĂ ȘI CUTIE (84) COMERȚUL cu ridicata al metalelor și minereurilor (91) COMERȚUL cu ridicata în produsele lactate, ovule, ulei, ciocolată și grăsimi (126) COMERȚUL cu ridicata în produsele lactate, ovule, ulei, ciocolată și grăsimi (3274) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU MOTORICICLE (148) COMERȚUL cu ridicata la PRODUSE SEMI-FINITATE DE FROUSE ȘI METALURI NEGRE FERROZE NECLUSE ÎN ALTE SUBCLASE (2021) COMERȚUL cu ridicata în TOBACCO RAW (51) COMERȚUL cu ridicata al PRODUSELOR INTERMEDIAȚI NEGRO-AGRICOLE (108) COMERȚUL CU VÂNZARE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE CU ECHIPAMENTUL DE OFICI ȘI COMPUTER (76) COMERCIALIZARE CU PĂRINȚE DE ECHIPAMENT ȘI ECHIPAMENT DE OFICI (1830) COMERCIALIZARE CU PĂRINȚE DE ECHIPAMENT ȘI ECHIPAMENT DE OFICI (1946) COMERȚUL CU COMBUSTIBIL ÎN VÂNZARE CU VANȚA (784) COMERȚUL CU COMBUSTIBIL ÎN VÂNZARE CU VANȚA (16156) COMERȚUL cu ridicata în HÂRTIE, CARTEA DE CĂRȚI, CARTE, MAGAZINE ȘI FURNIZII DE BIROU (2861) COMERȚUL cu ridicata în produse de parfum și produse cosmetice (1625) COMERȚUL cu ridicata în produse de parfum și produse cosmetice (64) COMERȚUL cu ridicata al UTENSILELOR, STICLULUI, PORCELINELOR ȘI PRODUSELOR CERAMICE, PAPELOR ȘI CURĂȚĂRILOR (41) COMERȚUL cu ridicata al UTENSILELOR, STICLULUI, PORCELINELOR ȘI PRODUSELOR CERAMICE, PAPELOR ȘI CURĂȚĂRILOR (982) COMERȚUL cu ridicata cu alimente, băuturi și produse de toba (902) COMERȚUL cu ridicata în ECHIPAMENTUL INDUSTRIAL (177) COMERȚUL cu ridicata al metalelor de fier și metale neferoase (1029) COMERȚUL cu ridicata în materii prime agricole și ANIMALE VIAȚE (426) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE ÎN MĂRCINĂ AGRICOLĂ (1532) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE ÎN MĂRCINĂ AGRICOLĂ (929) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE ÎN MĂRCINĂ AGRICOLĂ (139) COMERȚUL cu ridicata în ECHIPAMENTUL SANITAR (1476) COMERȚUL cu ridicata în MARFURI TEXTILE (42) COMERȚUL cu ridicata în MARFURI TEXTILE (1150) COMERȚUL cu ridicata în PRODUSE DE TABAC (712) COMERȚUL cu ridicata în PRODUSE DE TABAC (59) COMERȚUL cu ridicata în PRODUSE FARMACEUTICE (275) COMERȚUL cu ridicata în PRODUSE FARMACEUTICE (4219) COMERȚUL cu ridicata în chimicale (223) COMERȚUL cu ridicata în chimicale (6735) COMERȚUL cu ridicata la PRODUSE FUR (55) COMERȚUL cu ridicata în PRODUSE ȘI ANEXE PENTRU ÎNCHIRIAT (350) COMERȚUL cu ridicata în zahăr, CHOCOLATE ȘI CONFECȚIONARE (31) COMERȚUL cu ridicata în zahăr, CHOCOLATE ȘI CONFECȚIONARE (1426) COMERȚUL cu ridicata al FERROUSELOR ȘI METALELOR NEGRE FERROUSE ÎN FORME PRIMARE ȘI PRODUSE FINALizate SEMI (6940) Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte (7465) Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (21860) Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor (3701) Comerț cu ridicata cu lemn, materiale de construcție și echipamente sanitare (110433) Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule (43406) Comerț cu ridicata cu echipamente electronice și de telecomunicații, piese și accesorii (22435) Comerț cu ridicata al animalelor vii (9441) Comerț cu ridicata cu echipamente pentru feronerie, instalații sanitare și pentru încălzire (35912) Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și mirodenii (14498) Comerț cu ridicata cu flori și plante (7989) Comerț cu ridicata al computerelor, echipamentelor periferice și software-ului (23330) Comerț cu ridicata cu carne și produse din carne (30936) Comerț cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru minerit, cariere și construcții (11842) Comerț cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru producția de textile, îmbrăcăminte și tricotaje (3429) Comerț cu ridicata cu mobilier, covoare și accesorii pentru iluminat (16698) Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (32403) Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouă, uleiuri și grăsimi comestibile (33511) Comerț cu ridicata al băuturilor (18393) Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei (18021) Comerț cu ridicata cu mobilier de birou (8348) Comerț cu ridicata al parfumurilor și produselor cosmetice (10934) Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și al aparatelor electrocasnice pentru recepție, înregistrare, reproducere de sunet și imagini (20722) Comerț cu ridicata al mașinilor și echipamentelor agricole (16182) Comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi, gazoși și produse conexe (56445) Comerț cu ridicata al produselor textile (18002) Comerț cu ridicata al produselor din tutun (6720) Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice (15363) Comerț cu ridicata al porțelanului, sticlăriei și produselor de curățare (7659) Comerț cu ridicata cu fructe și legume (36810) Comerț cu ridicata al produselor chimice (41624) Comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și produse de cofetărie (22985) Comerț cu ridicata cu piei, piei și piele (4417) Comerț cu ridicata al altor utilaje și echipamente (53695) Comerț cu ridicata al altor echipamente și echipamente de birou (11623) Comerț cu ridicata al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște (30925) Comerț cu ridicata al altor produse intermediare (24591) Comert cu ridicata al altor articole de uz casnic (66254) CURĂȚAREA PRODUCȚIEI ȘI A PREMISURILOR DE RESIDENȚIE, ECHIPAMENTE ȘI VEHICULE (29) CURĂȚAREA PRODUCȚIEI ȘI A PREMISURILOR DE RESIDENȚIE, ECHIPAMENTE ȘI VEHICULE (983) CURĂȚAREA PRODUCȚIEI ȘI A PREMISURILOR DE RESIDENȚIE, ECHIPAMENTE ȘI VEHICULE (16) CURĂȚAREA GARENȚIEI, CONTROLUL DE POLUARE ȘI ACTIVITĂȚILE SIMILARE (1590) CĂRĂȚI DE CATTLE (7717) CĂRĂȚI DE PĂZĂ, CAPRE, DEPUNE (973) CĂRĂȚI DE PĂZĂ, CAPRE, DEPUNE (582) COMERȚUL CU VÂNZARE ÎN VÂNZARE ALTE PRODUSE NIVALAȚI, NV (18366) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE ALTE PRODUSE ALIMENTARE (4115) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE ALTE PRODUSE ALIMENTARE ÎN MAGAZINI SPECIALIZATE (141) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE ALTE PRODUSE ACASĂ (1611) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE ALTE MARFURI UTILIZATE (258) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A PIESELOR ȘI A ACCESORIILOR (5244) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A ALBOLULUI ȘI ALTE BĂUTURI (4156) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A ALBOLULUI ȘI ALTE BĂUTURI (241) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI NESPECIALIZATE (1334) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI NESPECIALIZATE FĂRĂ PREFERENȚA GAMAI ALIMENTARE (1605) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI NESPECIALIZATE FĂRĂ PREFERENȚA GAMAI ALIMENTARE (27014) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI NESPECIALIZATE CU PREFERENȚĂ DE GAMA ALIMENTARĂ (40250) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI NESPECIALIZATE CU PREFERENȚĂ DE GAMA ALIMENTARĂ (1796) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI SPECIALIZATE CU PRODUSE ALIMENTARE (514) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MĂRFURI FARMACEUTICE, MEDICALE, COSMETICE ȘI PERFUMERII ÎN MAGAZINI SPECIALIZATE (111) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR DE ÎNCĂLȚARE ȘI PIELE (522) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR DE ÎNCĂLȚARE ȘI PIELE (16) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE ÎN Ziarele și VIZILE (476) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN HABERDASHERY (113) COMERȚUL CU VÂNZARE Vânzare cu amănuntul de ceasuri și bijuterii (746) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A APLICĂRILOR ELECTRICE (839) COMERȚUL DE VANZARE CU VANTA (2605) COMERCIALIZARE ȘI PIEȚELE CU VANȚA (8743) COMERCIALIZARE ȘI PIEȚELE CU VANȚA (615) COMERCIALIZAREA CU VENITURĂ A PRODUSELOR, FURTILOR ȘI A STICLULUI DIN FIER (6041) COMERCIALIZAREA CU VENITURĂ A PRODUSELOR, FURTILOR ȘI A STICLULUI DIN FIER (280) COMERȚUL PERSONALULUI ÎN VÂNZARE (621) COMERȚUL DE REZERVARE CU VANTA (383) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN CĂRȚI, ZIVE ȘI PĂNȚĂRI (72) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN CĂRȚI, ZIVE ȘI PĂNȚĂRI (1152) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN CONFECȚIONARE (291) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A PRODUSELOR COSMETICE ȘI PERFUMERII (96) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A PRODUSELOR COSMETICE ȘI DE PERFUMERIE (1849) COMERCIALIZAREA CU VENITURĂ A VENITULUI (1506) COMERCIALIZAREA CU VENITURĂ A VENITULUI (3001) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE A MOBILURILOR ȘI A MĂRFURILOR DE GAZĂ (33) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE CU PRODUSE MEDICALE ȘI ORTOPEDICE (1985) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE CU PRODUSE MEDICE ȘI ORTOPEDICE (88) Comerțul cu amănuntul de lapte, produse lactate și ouă (671) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN VÂNZARE, INCLUSIV SPORTUL (848) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A OFICIULUI ȘI A ECHIPAMENTULUI DE COMPUTER (2866) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR ELECTRICE DE GAZĂ, RADIO ȘI ECHIPAMENTUL DE TELEVIZIE (47) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR ELECTRICE DE GAZĂ, RADIO ȘI ECHIPAMENTUL DE TELEVIZIE (1624) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR TEXTILE DE CASĂ (128) COMERȚUL CU VÂNZARE ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR DE GAZĂ (706) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR DE RADIO ȘI TELEVIZIE (784) COMERȚUL CU VÂNZARE CU VÂNZARE ÎN Vânzare (923) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MĂRFURI TEXTILE ȘI DE HABERDASHERY (27) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MĂRFURI TEXTILE ȘI DE HABERDASHERY (577) COMERȚUL CU VÂNZARE Vânzare cu ridicata (225) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE CU PRODUSE DIN TABAC (2442) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE CU PRODUSE DIN TABAC (151) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI SPECIALIZATE CU ALTE PRODUSE NIVELOR (363) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN MAGAZINI SPECIALIZATE CU PRODUSE NIVELOR (270) Comerțul cu amănuntul al MĂRFURILOR UTILIZATE ÎN MAGAZINI (298) Comerțul cu amănuntul al MĂRFURILOR UTILIZATE ÎN MAGAZINI (24) Comerțul cu amănuntul al MĂRFURILOR UTILIZATE ÎN MAGAZINI (21) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A tuturor tipurilor de mărfuri prin mașini ETC. (71) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A TUTURILOR DE MĂRFURI FĂRUTE DE COMERCI (232) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A FARMACEUTICELOR (229) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A FARMACEUTICELOR (4876) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A ECHIPAMENTULUI FOTOGRAFIC, OPTIC ȘI ACURAT (269) COMERȚUL DE VÂNZARE CU VÂNZARE ÎN VÂNZARE (1485) COMERȚUL CU VANȚA ÎN VÂNZARE A PRODUSELOR DE PÂNĂ ȘI A BUCĂRII (444) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A PÂNTULUI, A BUCĂRII ȘI A CONFECȚIONARE (856) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A PRODUSELOR FUR, INCLUS ÎN CAZ DE LA FUR NATURAL (67) COMERCIALIZAREA ÎN VÂNZARE A MĂRFURILOR DIN PIELE (86) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE ÎN PARTEA FIRMEI DE PARCARE (334) CU AMĂNUNTUL; REPARAREA MĂRFURILOR DE ACASĂ ȘI A MĂRFURILOR DE CONSUMARE PERSONALE (1056) CULTUREA PLANTELOR (599) Creșterea bovinelor lactate (16975) Creșterea cămilelor și a altor animale din familia cămilei (289) Creșterea cailor și a altor animale din familia equinelor (3090) Creșterea oilor și caprelor (6048) Creșterea păsărilor de curte (8573) Creșterea altor animale (7781) Creșterea altor bovine și bivoli (6399) Comerț cu amănuntul de ceasuri și bijuterii în magazine specializate (2579) Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule (30618) COMERCIALIZARE SPECIALIZATĂ CU VANȚA ÎN VÂNZARE CU ALTE TIPURI DE PRODUSE ALIMENTARE (2102) COMERCIALIZARE DE RETAIL SPECIALIZATĂ ÎN JOCURI ȘI JOCURI (67) COMERCIALIZARE ÎN VÂNZARE SPECIALIZATĂ ÎN FLORI, PLANTE, SEMINTE, FERTILIZATORI, ANIMALE ȘI ALIMENTARE PENTRU EL (444) COMERCIALIZARE CU VENITURĂ SPECIALIZATĂ ÎN SPORT, ECHIPAMENT DE PESCUIT, ECHIPAMENT TURISTIC, BOTURI ȘI BICICLETE (170) COMERCIALIZARE CU VENITURĂ SPECIALIZATĂ ÎN SUVENIRI, ARTICOLE ȘI PRODUSE RELIGIOASE (138) CREAREA SOFTWARE-ului (2473) CREAREA SOFTWARE-ului (5011) COMERCIUL PIESE ȘI ACCESORII AUTOMOTIVE (63) COMERȚUL DE AUTO (77) COMERȚUL DE AUTOȘTI ȘI MOTOCICLE, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA LOR (268) Comerț cu mașini și autovehicule (16214) Comerțul cu gaze prin conductele locale (2719) Comerț cu energie electrică (6342) Comerț cu motociclete, piese și accesorii, întreținere și reparații de motociclete (5784) Comerț cu alte vehicule (15190) CONSULTĂRI FINANCIARE (617) CURĂȚAREA ȘI VINZAREA PRODUSELOR TEXTILE ȘI ALIMENTELOR (284)

D

DESCHIDERE MINERĂ DE FIER (11) DESCHIDERE DE COALĂ DESCHIS (53) DEMONSTRAREA FILMURILOR (590) DEMONSTRAREA FILMURILOR (33) Demonstrație de filme (2253) Demontarea (demontarea) mașinilor și echipamentelor (4896) Distilarea, rectificarea și amestecarea băuturilor alcoolice (963) DEMOLIȚIA CONSTRUCȚIILOR; ELIBERAREA SITIELOR DE CONSTRUCTII (238) Demolare (22180) DISPOZIȚIA SERVICIILOR INDIVIDUALE (294) DISPOZIȚIA SERVICIILOR INDIVIDUALE (329) DISPOZIȚIA ALTE SERVICII COMERCIALE (18962) DISPOZIȚIA ALTE SERVICII INDIVIDUALE (12796) DISPOZIȚIA ALTE SERVICII INDIVIDUALE (362) DISPOZIȚIA ALTE LOCURI DE REZIDENȚĂ TEMPORARĂ (43) DISPOZIȚIA ALTE LOCURI DE REZIDENȚĂ TEMPORARĂ, N. V. I. G. (1067) DISPOZIȚIA ALTE LOCURI DE REZIDENȚĂ TEMPORARĂ, N. V. I. G. (17) DISPOZIȚIA ALTE SERVICII ÎN ACTIVITATE POLIGRAFICA (38) DISPOZIȚIA ALTE SERVICII ÎN ACTIVITATE POLIGRAFICA (1249) DISPOZIȚIA SERVICIILOR PUBLICE PENTRU SOCIETATE ÎN GENERAL (10) DISPOZIȚIA LOCURILOR PE TINERETE ȘI MONTAIN BAZE TURISTICE (12) DISPOZIȚIA LOCURILOR PE TINERETE ȘI MONTAIN BAZE TURISTICE (313) DISPOZIȚIA DE LOCAȚIE PENTRU CAZARE PE TERMEN SCURT ÎN ALTE PREMISE (330) DISPOZIȚIA LOCURILOR PENTRU CAZARE PE TERMEN SCURT ÎN CASE DE VARA, COTTAGE, APARTAMENTE PENTRU ÎNCHIRIERE ÎN PERIOADA DE VACANȚĂ (439) DISPOZIȚIA SERVICIILOR DE PĂRĂDURI ȘI SALON DE BEAUTY (2318) DISPOZIȚIA SERVICIILOR DE PĂRĂDURI ȘI SALON DE BEAUTY (196) DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN FORESTIERĂ (16) DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN FORESTIERĂ (525) DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN PLANTĂ ȘI PIAȚĂ DISPOZITIE DE PAISAJ (226) DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN CROPE; DISPOZITIE DE PAISAJ (9002) DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN CULTURĂ ANIMALĂ (1069) DISPOZIȚIA SERVICIILOR PRIVIND ACTIVITĂȚILE Crescătorilor de PESCUI ȘI FĂRILOR DE PEȘTE (52) DISPOZIȚIA SERVICIILOR PRIVIND PRODUCȚIA DE GAZ ȘI DE GAZ (300) DISPOZIȚIA SERVICIILOR PRIVIND VÂNĂTURA, VÂNĂTORUL ȘI BĂRĂȚAREA (84) DISPOZIȚIA SERVICIILOR DE PESCUIT (157) DISPOZIȚIA DE VARĂ SERVICII CONSUMATORILOR (152) DISPOZIȚIA SERVICIILOR SECRETARE ȘI SERVICIILOR DE TRADUCERE (748) DISPOZIȚIA ASISTENȚEI SOCIALE (56) DISPOZIȚIA ASISTENȚEI SOCIALE CU DISPOZIȚIA VIAȚII (327) DISPOZIȚIA ASISTENȚEI SOCIALE FĂRĂ DISPOZIȚIA DE A VIĂ (485) DISPOZIȚIE DE PENSIUNE NON-STAT (13) DISPOZIȚIE DE PENSIUNE NON-STAT (127) DESMARGAREA ȘI DEMOLITAREA CONSTRUCȚIILOR; TERASAMENTELOR (2444) DISTRIBUȚIA FILMELOR (571) DISTRIBUȚIA FILMELOR (20) DISTRIBUȚIA COMBUSTIBILULUI GAZ CU SISTEMUL PIPELINE (288) DISTRIBUȚIA ELECTRICITĂȚII (479) DISTRIBUȚIE DE GAZ ȘI FURNIZARE (433) DISTRIBUȚIA ȘI FURNIZAREA ELECTRICITĂȚII (418) DEZVOLTAREA ȘI CONSULTAREA PROGRAMULUI ÎN ACEST DOMENIU (72) DEZVOLTAREA SOFTWARE-ului STANDARD (1958) Distribuție de filme și videoclipuri, programe de televiziune (3060) Distribuția combustibilului gazos prin conductele locale (1746) Distribuție de energie electrică (5960) Depozitare (40339) Duplicarea audio, video și software (2288) DISPONIBILITATEA FOTAȚIILOR ȘI ÎNCHIRIEREA BUNURILOR ȘI A FUNCȚIILOR (145) DISPONIBILITATE (877) DESCĂRCARE FRIGORĂ (38) Desen cu sârmă rece (509)

E

EDIȚIA ÎNREGISTRĂRILOR (11) EDIȚIA ÎNREGISTRĂRILOR (256) EXTRACȚIA PIERRILOR PRECIOASE ȘI SEMI-PRECIOASE (23) EXECUȚIA PĂRȚILOR TERENE (471) ELIBERAREA ȘI ÎNREGISTRAREA SECURITĂȚILOR (472) EDUCATIE INALTA (31) EDUCATIE INALTA (506) Educatie inalta (1914) EXTRACȚIE ȘI ÎNSCRIERE LIGNITE (39) EXTRACȚIA SĂRBITULUI BITUMINOS ȘI A SANDSTONEI (21) Extracție de calcar, gips și cretă (297) EXTRACȚIA PIELEI DECORATIVE ȘI CONSTRUCTII (1372) EXTRACȚIA Piatra (60) EXTRACȚIA ULEIULUI (275) EXTRACȚIA SANDULUI ȘI CLAYULUI (36) EXTRACȚIA SANDULUI ȘI GRAVULUI (35) EXTRACȚIA SANDULUI ȘI GRAVULUI (1263) EXTRACȚIA DE GAZ NATURAL (294) EXTRACȚIA ȘI AGLOMERAREA PEATULUI (153) EXTRACȚIA ȘI PRODUCȚIA SĂRĂRII (47) EDUCATIE PRESCOLARA (3130) Extragerea cărbunelui brun (291) Extracție de piatră decorativă și de construcție, calcar, gips, cretă și șist (3402) Extracția minereului de fier (319) Extracția cărbunelui (1850) Extragerea materiilor prime minerale pentru industria chimică și producerea de îngrășăminte minerale (536) Extracția gazelor naturale (1253) Extracție de nisip, pietriș, argilă și caolin (4544) Exploatarea minereurilor din alte metale neferoase (350) Extragerea țițeiului (987) Extracție de sare (250) Extragerea turbei (739) Exploatarea minereurilor de uraniu și toriu (96) Extragerea altor minerale și dezvoltarea carierelor, n. în. și. în. (1960) Educatie prescolara (30560) EDUCAȚIE GENERALĂ SECUNDARĂ ȘI EDUCAȚIE EXTRACURRICULARĂ (55) ECHIPAMENT DE SPORT ȘI ECHIPAMENT DE JOC ȘI JOCURI (89) EDUCAŢIE (196) EDUCAȚIE ADULTĂ ȘI ALTE TIPURI DE EDUCAȚIE (134) EDUCAȚIE ADULTĂ ȘI ALTE TIPURI DE EDUCAȚIE (3198) Educația în domeniul culturii (5809) Educație în sport și recreere (6355) Evaluarea riscurilor și daunelor (1895) EDUCAȚIE SECUNDARĂ COMPLETĂ (1273) EDUCAȚIE EXTRACURRICULARĂ (812) EDUCAȚIE GENERALĂ PRIMARĂ (67) EDUCAȚIE VOCATIVĂ ȘI TEHNICĂ (51) EDUCAȚIE VOCATIVĂ ȘI TEHNICĂ (726) Efectuarea investigațiilor (6795) Educație profesională și tehnică (7243) Educație profesională la nivelul învățământului profesional superior (653)

F

FABRICAREA ALTE PRODUSE METALICE FINISATE (1490) FABRICAREA ALTE PRODUSE METALICE FINISATE (68) FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA COMENZELOR INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (81) FABRICAREA PRODUSELOR PURI DE LA ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN CAZUL COMENZILOR INDIVIDUALE DIN POPULAȚIE (41) FABRICAREA FORMELOR PRINTATE (424) FABRICAREA STRUCTURILOR ȘI AJUTORULUI (66) FABRICAREA STRUCTURILOR ȘI AJUTORULUI (2013) FABRICAREA hainelor din piele de către întreprinzătorii specializați în conformitate cu ordinele individuale ale populației (17) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI DE VIAȚĂ ȘI DE TRANSPORT (280) FABRICAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTULUI PENTRU SPECIAL PURPOSE, NV IG (311) FABRICAREA (FĂRĂ REPARARE) MAȘINI DE CONSTRUCȚIE ȘI ECHIPAMENT (85) FABRICAREA (FĂRĂ REPARARE) A MAȘINELOR DE LEMN (51) FABRICAREA (FĂRĂ REPARARE) DE UITARE ȘI ECHIPAMENT DE PRESĂ; Mașini de desenat (14) FABRICAREA (FĂRĂ REPARARE) A MAȘINII ȘI A ECHIPAMENTULUI PENTRU PIAȚA ȘI PRODUCȚIA DE ALIMENTARE (46) FABRICAREA (FĂRĂ REPARARE) A MAȘINILOR DE Tăiat METAL (60) FABRICAREA (SPECIALIZATĂ) ALTELE MAȘINI PENTRU AGRICULTURĂ (182) FABRICAREA REZERVELOR DE STICLA (155) FABRICAREA SĂRULUI ȘI Cablului izolat (133) FABRICAREA INSTRUMENTELOR (21) FABRICAREA INSTRUMENTELOR (312) FABRICAREA ALTE PRODUSE DE CONSTRUCȚIE DE BUCURI (862) FABRICAREA ALTE PRODUSE CLAY DE CONSTRUCTII (114) FABRICAREA ALTELOR MAȘINI (119) FABRICAREA ALTELOR MAȘINI (PENTRU PRELUCRAREA PIERRILOR, INCLUIRE A MAȘINILOR PENTRU ZdROBIRE ȘI PĂRINIRE A PIELEI) (24) FABRICAREA ALTELOR TIPURI DE MOBILĂ (919) FABRICAREA ALTELOR TIPURI DE MOBILĂ DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE CONFORM ORDINELOR INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (489) FABRICAREA ALTELOR PRODUSE DE BUCURI, PLASTER ȘI Ciment (771) FABRICAREA ALTE PRODUSE DIN LEMN (1680) FABRICAREA ALTELOR ARTICOLE DIN LEMN ȘI DIN MATERIALE DE LUCRARE ȘI DE TESĂ (25) FABRICAREA ALTE PRODUSE DE HÂRTIE ȘI CĂRȚI DE CĂRȚI (13) FABRICAREA ALTE PRODUSE DE HÂRTIE ȘI CĂRȚI DE CĂRȚI (353) FABRICAREA ALTE PRODUSE PLASTICE (59) FABRICAREA ALTE PRODUSE PLASTICE (1210) FABRICAREA ALTE PRODUSE METALICE FINISATE (40) FABRICAREA ALTE PRODUSE CERAMICE FĂRĂ CONSTRUCȚIE, N. V. I. G. (71) FABRICAREA ALTELOR METALI FĂRĂ FROUSE ȘI PRODUSE INDIVIDUALE ALE acestora (84) FABRICAREA ALTELOR MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI FORESTIERE (356) FABRICAREA ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTUL GENERAL PENTRU SCOP (499) FABRICAREA ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTUL GENERAL PENTRU SCOP (10) FABRICAREA ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTUL GENERAL PENTRU SCOP (405) FABRICAREA ALTELOR MOBILE (50) FABRICAREA ALTELOR MOBILE (1358) FABRICAREA ALTE BĂUTURI DIN PRODUSE FERTILIZATE (65) FABRICAREA ALTE PRODUSE TEXTILE (97) FABRICAREA ALTE FABRICE TEXTILE (38) FABRICAREA ALTE PRODUSE CERAMICE TEHNICE (53) FABRICAREA ALTE VEHICULE (10) FABRICAREA ALTE VEHICULE, NV IG (58) FABRICAREA ALTELOR PRODUSE ALIMENTARE (118) FABRICAREA ALTELOR PRODUSE DIN LAPĂ (11) FABRICAREA ALTELOR PRODUSE DIN LAPĂ (318) FABRICAREA ALTE PRODUSE MINERALE NEMETALE (51) FABRICAREA ALTE PRODUSE CHIMICE INORGANICE PRINCIPALE (209) FABRICAREA ALTE PRODUSE CHIMICE PRINCIPALE ORGANICE (13) FABRICAREA ALTE PRODUSE CHIMICE PRINCIPALE ORGANICE (447) FABRICAREA ALTEI HABERDASERII PLASTICE ȘI A METALELOR (11) FABRICAREA ALTE PRODUSE CHIMICE (14) FABRICAREA ALTE PRODUSE CHIMICE PENTRU SCOPURI INDUSTRIALE (35) FABRICAREA ALTE PRODUSE CHIMICE PENTRU SCOPURI INDUSTRIALE (568) FABRICAREA ALTE ECHIPAMENTE ELECTRICE, NV IG (293) FABRICAREA ALTEI ÎNCHIRIATE ȘI ACCESORII (681) FABRICAREA ALTEI ÎNCHIRIATE ȘI ACCESORII (21) FABRICAREA PRODUSELOR ABRASIVE (83) FABRICAREA AUTOVEȚELOR (10) FABRICAREA AUTOVEȚELOR (149) FABRICAREA CORPURILOR DE AUTO, REMORCELOR ȘI SEMI-TRAILERILOR (145) FABRICAREA TRANSPORTULUI MOTOR (130) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI PENTRU RECEPȚIE, ÎNREGISTRARE ȘI REPRODUCERE A SOUND ȘI IMAGINI (325) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI PENTRU RADIO, TELEVIZIE ȘI COMUNICARE (19) FABRICAREA BIJUERIEI (66) FABRICAREA CUPRILOR ȘI A PIGMENTELOR (64) FABRICAREA BARRELOR ȘI TANCURILOR DE METAL SIMILARE (91) FABRICAREA PRODUSELOR DE CONSTRUCȚIE PLASTICĂ (1274) FABRICAREA PRODUSELOR DE CONSTRUCȚIE PLASTICĂ (59) FABRICAREA PRODUSELOR METALICE DE CONSTRUCȚIE (1729) FABRICAREA STRUCTURILOR METALELOR CONSTRUITE (3024) FABRICAREA STRUCTURILOR ȘI A PRODUSELOR METALELOR CONSTRUITE (46) FABRICAREA BICICLIILOR (25) FABRICAREA Mașinilor pentru prelucrarea metalelor (90) FABRICAREA ÎNTREPRINDERII (1042) FABRICAREA ÎNTREPRINDERII (1052) FABRICAREA ÎNTREPRINDERII (53) FABRICAREA EXTERIORULUI DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA COMANDĂRILOR INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (611) FABRICAREA ÎNCĂTURĂRII (14) FABRICAREA ÎNCĂTURĂRII (288) FABRICAREA ÎNCĂTURĂRII (323) FABRICAREA ÎNCĂRCĂTURILOR DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA COMANDĂRILOR INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (110) FABRICAREA EXPLOSIVELOR (37) FABRICAREA Cimentului ASBESTOS ȘI A PRODUSELOR DE CEMENT FIBRE (93) FABRICAREA PRODUSELOR CONCRETE PENTRU CONSTRUCȚII (2223) FABRICAREA PRODUSELOR CONCRETE PENTRU CONSTRUCȚII (87) FABRICAREA PRODUSELOR DIN BETON, PLASTER ȘI Ciment (44) FABRICAREA PRODUSELOR PLASTER PENTRU CONSTRUCȚII (196) FABRICAREA PRODUSELOR CU Sârmă (347) FABRICAREA PRODUSELOR CU Sârmă (19) FABRICAREA MATERIALELOR DE CRACĂ, A STRIGURII ȘI A TESELOR (75) FABRICAREA PRODUSELOR DE HÂRTIE ȘI A CĂRȚILOR (21) FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE (537) FABRICAREA PRODUSELOR FUR (66) FABRICAREA FABRICELOR DE LÂNĂ DIN FIBRURILE DE CARNE (21) FABRICAREA PRODUSELOR CERAMICE REFRACTORII (183) FABRICAREA ansamblurilor, pieselor și accesoriilor pentru vehicule și motoarele lor (353) FABRICAREA UNITĂȚILOR, PIESELOR ȘI ACCESORIILOR PENTRU VEHICULE ȘI MOTURILE LOR (13) FABRICAREA FABRICELOR NARROW ȘI ALTEI HABERDASHERY TEXTILE (18) FABRICAREA PRODUSELOR DE HABERDASHERIE ȘI DE VIAȚĂ DIN PIELE ȘI ALTE MATERIALE (118) FABRICAREA ELEMENTELOR GALVANICE (BATERII ELECTRICE ȘI ELEMENTE PRIMARE) (73) FABRICAREA CĂUTĂRILOR (21) FABRICAREA PRODUSELOR DE CERAMICĂ A CASEI ȘI A DECORATIVĂ (211) FABRICAREA MIXTURILOR CONCRETE CUMPĂRATE ÎN CUM SE UTILIZEAZĂ (703) FABRICAREA MIXTURILOR CONCRETE CUMPĂRATE ÎN CUM SE UTILIZEAZĂ (28) FABRICAREA ALIMENTELOR CĂTRE COPII (16) FABRICAREA ALIMENTELOR CĂTRE COPII (332) FABRICAREA ALIMENTELOR CĂRTITE PENTRU ANIMALE (72) FABRICAREA ALIMENTELOR CĂRTITE PENTRU ANIMALE PĂSTATE PE FARME (25) FABRICAREA ALIMENTELOR CĂRTITE PENTRU ANIMALE PĂSTATE PE FARME (1100) FABRICAREA PRODUSELOR METALICE FINISATE (103) FABRICAREA TEXTILELOR FINISATE, CU EXCEPȚIA ÎNTREBĂTURILOR (441) FABRICAREA TEXTILELOR FINALIZATE, CU excepția hainelor (17) FABRICAREA TEXTILELOR FINALIZATE, CU excepția hainelor (33) FABRICAREA BUTONELOR, SNAKE CLUB, UMBRELLA (12) FABRICAREA PRODUSELOR DIETICE ȘI HOMOGENIZATE (34) FABRICAREA MOTORILOR ȘI TURBINELOR (95) FABRICAREA STRUCTURILOR DE CONSTRUCTIE ȘI A FĂRĂRII DIN LEMN (71) FABRICAREA STRUCTURILOR DE CONSTRUCTIE ȘI A FĂRĂRII DIN LEMN (5349) FABRICAREA CONTAINERELOR DIN LEMN (14) FABRICAREA CONTAINERELOR DIN LEMN (615) FABRICAREA SĂRILOR (84) FABRICAREA LAMPELOR ELECTRICE ȘI A ECHIPAMENTULUI DE ILUMINARE (105) FABRICAREA MAȘINILOR ELECTRICE ȘI ECHIPAMENTULUI (28) FABRICAREA APARATELOR ELECTRICE ALE CASEI (14) FABRICAREA APARATELOR ELECTRICE ALE CASEI (264) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC PENTRU MOTIVE ȘI VEHICULE (111) FABRICAREA MOTORILOR ELECTRICE, A GENERATORILOR ȘI A TRANSFORMĂTORILOR (12) FABRICAREA MOTORILOR ELECTRICE, A GENERATORILOR ȘI A TRANSFORMĂTORILOR (291) FABRICAREA LAMPELOR ELECTRICE (13) FABRICAREA MEDIULUI DE DATE ELECTRONICE (58) FABRICAREA COMPUTERELOR ELECTRONICE ȘI ALTE ECHIPAMENTE PENTRU PROCESAREA INFORMAȚIILOR (16) FABRICAREA COMPUTERELOR ELECTRONICE ȘI ALTE ECHIPAMENTE PENTRU PROCESAREA INFORMAȚIILOR (680) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI DE DISTRIBUȚIE ELECTRICĂ ȘI DE CONTROL (11) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI DE DISTRIBUȚIE ELECTRICĂ ȘI DE CONTROL (501) FABRICAREA STOCULUI ROLLING FEROVIAR (171) FABRICAREA LOCURILOR (73) FABRICAREA PRODUSELOR CONCRETE PREFABRICATE ȘI A PRODUSELOR CONCRETE REFORFATE (850) FABRICAREA ARMELOR ȘI A MUNIȚIEI (91) FABRICAREA SOLDĂRII ȘI ALTE ECHIPAMENTE ELECTRICE (97) FABRICAREA CONFECȚIUNII DE COCOA, CHOCOLATE ȘI ZAHAR (288) FABRICAREA CÂMPULUI, CÂMPURILOR, TWIN-urilor și rețelelor (43) FABRICAREA IZULATORILOR ELECTRICE CERAMICE ȘI ALECȚIILOR DE IZOLARE (33) FABRICAREA PLACURILOR CERAMICE ȘI A SLABELOR (277) FABRICAREA PRODUSELOR SANITARE CERAMICE (37) FABRICAREA Covoarelor și a covoarelor (18) Fabricarea covoarelor și a covoarelor (13) FABRICAREA DISPOZIȚIILOR DE CONTROL ȘI DE MĂSURARE (413) FABRICAREA FASTENERILOR, LUCRURILOR ȘI AURILOR (203) FABRICAREA CRANELOR ȘI A VANELOR (74) FABRICAREA PRODUSELOR DE CĂUTARE ȘI DE STARĂ (61) FABRICAREA MOBILIERULUI DE BUCATĂ (21) FABRICAREA MOBILIERULUI DE BUCATĂ (555) FABRICAREA LINOLEUMULUI ȘI ALTE ACoperiri de pardoseală (10) FABRICAREA AEROPORTULUI, INCLUSIV spațiul (167) FABRICAREA VARUMELOR ȘI A VOPSURILOR (21) FABRICAREA VARUMELOR ȘI A VOPSURILOR (11) FABRICAREA VARUMELOR ȘI A VOPSURILOR (537) FABRICAREA FABRICELOR DE LINII (23) FABRICAREA CARNEI ȘI A PRODUSELOR DIN CARNE (100) FABRICAREA PRODUSELOR CARNE (119) FABRICAREA PRODUSELOR CARNE (2698) FABRICAREA APEI MINERALE ȘI ALTE BĂUTURI NICALCOOLICE (1317) FABRICAREA APEI MINERALE ȘI ALTE BĂUTURI NICALCOOLICE (74) FABRICAREA MĂRURILOR ȘI PERIILOR (30) FABRICAREA MATERIEI (46) FABRICAREA MAȘINILOR PENTRU ALTE INDUSTRIE (221) FABRICAREA MAȘINILOR PENTRU PROCESAREA MECANICĂ A ALTELOR MATERIALE (GÂMPUL HARD, PLASTICILE DURATE, PROCESAREA FRUMOASEI DIN STICLĂ, ETC.) (19) FABRICAREA MAȘINILOR PENTRU INDUSTRIE POLIGRAFICE (24) FABRICAREA Mașinilor pentru industria industriei de construcții și a industriei de sticlă (13) FABRICAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTULUI (89) FABRICAREA MAȘINĂRILOR ȘI ECHIPAMENTULUI PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE, CĂUTURILOR, ÎNCĂLCĂRII ȘI A PIELEI (53) FABRICAREA MAȘINII ȘI ECHIPAMENTULUI PENTRU INDUSTRIA MINERA ȘI CONSTRUCȚIA (413) FABRICAREA MAȘINII ȘI A ECHIPAMENTELOR PENTRU METALURGIE (188) FABRICAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTUL PENTRU PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE (296) FABRICAREA MAȘINĂRILOR ȘI ECHIPAMENTULUI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI PESTE (11) FABRICAREA MOBILULUI (143) FABRICAREA MOBILULUI PENTRU BIROURI ȘI MAGAZINI (373) FABRICAREA MOBILULUI PENTRU BIROURI ȘI PĂNĂTURI DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA COMANDĂRILOR INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (221) FABRICAREA MOBILURILOR PENTRU BIROURI ȘI ÎNTREPRINDERI COMERCIALE (24) FABRICAREA MOBILURILOR PENTRU BIROURI ȘI ÎNTREPRINDERI COMERCIALE (690) FABRICAREA MOBILOR SEDIULUI (285) FABRICAREA MOBILULUI; PRODUCȚIA ALTE PRODUSE (98) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI MEDICAL, A INSTRUMENTELOR DE MĂSURARE, A DISPOZITIVELOR ȘI A ECHIPAMENTULUI OPTIC (14) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI MEDICAL, INCLUS ECHIPAMENTUL CHIRURGIC ȘI DISPOZITIVELE ORTOPEDICE (16) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI MEDICAL, INCLUS ECHIPAMENTUL CHIRURGIC ȘI DISPOZITIVELE ORTOPEDICE (10) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI MEDICAL, INCLUS ECHIPAMENTUL CHIRURGIC ȘI DISPOZITIVELE ORTOPEDICE (521) FABRICAREA REZERVELOR METALICE, ALEZELOR ȘI A CONTAINERILOR (196) FABRICAREA TRANSMISIILOR MECANICE A SCOPULUI GENERAL DE CONSTRUCTII DE MAȘINI (110) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI MECANIC (21) FABRICAREA SAPONULUI ȘI DETERGENȚILOR, CURĂȚĂTORILOR ȘI POLILORILOR (306) Fabricarea monedelor și a medaliilor, bijuterii (14) FABRICAREA MOTORCICLELOR (19) FABRICAREA INSTRUMENTELOR Muzicale (22) FABRICAREA POMPELOR, COMPRESORILOR ȘI SISTEMELOR HIDRAULICE (241) FABRICAREA POMPELOR, COMPRESORILOR ȘI SISTEMELOR HIDRAULICE (10) FABRICAREA APLICĂRILOR NOU ELECTRICE (63) FABRICAREA NECONVORZĂRILOR MATERIELOR TEXTILE ȘI A ARTICOLELOR DIN ACESTEA (76) FABRICAREA PRODUSELOR CU CÂȘTIG (24) FABRICAREA ÎNCHIRIERII TEXTILE (47) FABRICAREA hainelor din piele (90) FABRICAREA hainelor din piele (14) FABRICAREA hainelor din piele (115) FABRICAREA hainelor; PRODUCȚIA DE FURĂ ȘI PRODUSE FUR (61) FABRICAREA PENELURILOR, PENULUI, ALTE MEDII DE COMPILARE A DOCUMENTELOR TEXT (13) FABRICAREA DISPOZIȚIILOR OPTICE ȘI ECHIPAMENTUL FOTOGRAFIC (111) FABRICAREA DISPOZIȚIILOR OPTICE ȘI ECHIPAMENTUL FOTOGRAFIC (11) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI DE ILUMINARE (92) FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ (263) FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ (447) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI DE BIROU (54) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI ȘI A COMPUTERELOR DE BIROU (29) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI ȘI A COMPUTERELOR DE BIROU (11) FABRICAREA PORȚILOR, ÎNGELOR, ALE ELEMENTELOR DE TRANSMISIE MECANICĂ ȘI A DRUCURILOR (90) FABRICAREA PACHETULUI CU METALE LUMINI (115) FABRICAREA PRODUSELOR DE HÂRTIE PENTRU SCOPURI ECONOMICE ȘI SANITARE ȘI IIGENICE (170) FABRICAREA PRODUSELOR DE HÂRTIE PENTRU SCOPURI ECONOMICE ȘI SANITARE ȘI IIGENICE (11) FABRICAREA STAȚIUNII DE HÂRTIE (169) FABRICAREA PULPULUI DE HÂRTIE, HÂRTIE ȘI CARDBOARD (19) FABRICAREA HÂRTIEI DE HÂRTIE, HÂRTIE, CARTEA DE CĂRȚI ȘI A PRODUSELOR DIN CARE (17) FABRICAREA HÂRTIEI ȘI A CĂRȚULUI (190) FABRICAREA PERFUMURILOR ȘI A COSMETICILOR (344) FABRICAREA PERFUMURILOR ȘI A COSMETICILOR (951) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI DE TRANSMISIE (274) FABRICAREA FURNIZORILOR ȘI A ARZURILOR DE FURNIZOR (79) FABRICAREA PRODUSELOR PLASTICE (39) FABRICAREA PLASTICILOR, STABULELOR, ALEI ȘI PROFILELOR (668) FABRICAREA FRUCTURILOR ȘI A LEGUMELOR CONSERVATE (FĂRĂ PATATE), INCLUSIV Legumele din carne și grăsimea și fasolea (498) FABRICAREA INSTRUMENTELOR DE MÂNĂ ELECTROMECANICE ȘI PNEUMATICE PORTABILE (18) FABRICAREA PRODUSELOR DE FĂRĂ ȘI CEREAL, PRODUSE DE CERCĂRI ȘI DE CERCĂRI (82) FABRICAREA PRODUSELOR NUTRIȚIONALE ȘI A PRODUSELOR DIETARE (76) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI DE REFRIGERARE ȘI VENTILARE INDUSTRIALĂ (270) FABRICAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A SPICIILOR (13) FABRICAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A SPICIILOR (199) FABRICAREA PLECĂRILOR ȘI A PRODUSELOR SIMILARE (75) FABRICAREA RADIATORILOR ȘI Cazanelor de încălzire centrală (193) FABRICAREA LUCRĂRII DE LUCRU (920) FABRICAREA LUCRĂRII DE LUCRU (40) FABRICAREA CIDERULUI ȘI ALTE VINURI DE FRUIT ȘI DE FURĂ (60) FABRICAREA STICLULUI ȘI A STICLULUI (30) FABRICAREA ÎNTREPRINDERII (241) FABRICAREA ÎNTREPRINDERII (186) FABRICAREA ÎNTREPRINDERILOR PRIN ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA COMENZELOR INDIVIDUALE A POPULAției (82) FABRICAREA MĂRFURILOR SPORTIVI (151) FABRICAREA SEDIUNILOR ȘI SEDELOR (86) FABRICAREA SEDIUNILOR ȘI SEDIILOR DE LA ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE, ÎN ACORDAREA COMANDĂRILOR INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (28) FABRICAREA MIXTURILOR DE CONSTRUCTII SECURI (300) FABRICAREA ȘI PROCESAREA ALTE PRODUSE DE STICLA (279) FABRICAREA ȘI PROCESAREA ALTE PRODUSE DE STICLA (14) FABRICAREA ARTICOLELOR TEXTILE, NU ESTE INCLUSĂ ÎN ALTE GRUPE (126) FABRICAREA ARTICOLELOR TEXTILE, NU ESTE INCLUSĂ ÎN ALTE GRUPE (16) FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE NU INCLUSE ÎN ALTE GRUPE DE ÎNTREPRINDERILE SPECIALIZATE ÎN CADRUL COMANDĂRILOR INDIVIDUALE (23) FABRICAREA ECHIPAMENTULUI TEHNOLOGIC PENTRU MAȘINI (170) FABRICAREA FABRICILOR DIN ALTE MATERIALE (23) FABRICAREA TRACTORILOR PENTRU AGRICULTURĂ ȘI FORESTIERE (158) FABRICAREA PRODUSELOR CĂUTATE (13) FABRICAREA PRODUSELOR DE STOCARE ȘI DE ÎNCĂRCARE ÎN CĂUTARE (109) FABRICAREA ÎNCĂRCĂTORILOR, CARDIGANELOR ȘI A PRODUSELOR SIMILARE ÎNCĂRCATE (162) FABRICAREA TELEFONULUI ÎNCĂRCAT (77) FABRICAREA TIPURILOR ȘI ARAZELOR PENTRU TIPURI DE FIER (41) FABRICAREA TIPURILOR ȘI ALECȚIILOR DIN Oțel (127) FABRICAREA TURBINELOR ȘI A PIESELOR DE SCHIMB (32) FABRICAREA PRODUSELOR TOBACCO (62) FABRICAREA PRODUSELOR TOBACCO (18) FABRICAREA placajelor, plăcilor și panourilor, a vânzătorului (435) FABRICAREA placajelor, plăcilor și panourilor, a vânzătorului (11) FABRICAREA DROGURILOR FARMACEUTICE ȘI A MATERIALELOR (1272) FABRICAREA ALIAȚELOR FERROALE ȘI ALTE PRODUSE NECLUSE ÎN ALTE GRUPE (80) FABRICAREA PRODUSELOR FELT (11) FABRICAREA BRICCURILOR ȘI A BLOCURILOR FORMATE ȘI AURTE (609) FABRICAREA PRODUSELOR ALIMENTARE NECLUSE ÎN ALTE GRUPE (41) FABRICAREA PRODUSELOR ALIMENTARE NU ESTE INCLUSĂ ÎN ALTE GRUPE (677) FABRICAREA BRICCURILOR, ALEIUI ȘI ALTE PRODUSE DE CONSTRUCȚIE DIN CLAY ARZATĂ (51) FABRICAREA BRICCURILOR, ALEIUI ȘI ALTE PRODUSE DE CONSTRUCȚIE DIN CLAY ARZĂ (804) FABRICAREA MEA ȘI A CAFEEI (67) FABRICAREA PUNCTELOR DE BILĂ ȘI A RĂCURILOR ȘI A PIESELOR DE RECANȚARE (12) FABRICAREA firelor elvețiene (15) FABRICAREA PRODUSELOR DE PIELE, PIELE ȘI ALTE MATERIALE (17) FABRICAREA HABERDASERIEI PIELEI ȘI A PRODUSELOR DE Călătorie (135) FABRICAREA HABERDASERIEI DIN PIELE ȘI A PRODUSELOR DE Călătorie DE LA ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN CAZUL ORDEREI INDIVIDUALE A POPULAției (11) FABRICAREA FIBRELOR ARTIFICIALE ȘI SINTETICE (44) FABRICAREA BIJUERIEI (463) FABRICAREA BIJUERIEI (22) FABRICAREA ÎNCĂRCĂRITULUI DE CARTE, ALE CĂRTULUI ȘI A PACHETULUI CARDBOARD (19) FABRICAREA ÎNCĂRCĂRITULUI DE CARTE, ALE CĂRTULUI ȘI A PACHETULUI CARDBOARD (500) FABRICAREA PRODUSELOR DE CAZĂ (12) FABRICAREA CAZULUI ȘI A PRODUSELOR PLASTICE (21) FABRICAREA PNEURILOR, PNEURILOR ȘI CAMEREI DE CAZĂ (44) Fructe de creștere, ardei, nuci, cioburi pentru producerea băuturilor și a condimentelor (2781) Fabricarea de autovehicule (1121) Fabricarea bateriilor și acumulatorilor (510) Fabricarea structurilor metalice și a părților structurilor (18300) Fabricarea de bijuterii și articole conexe (503) Fabricarea încălțămintei (1728) Fabricarea de produse de sârmă, lanțuri și arcuri (2603) Fabricarea de ceasuri și ceasuri (169) Fabricarea articolelor textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte (3186) Fabricarea de anvelope și tuburi de cauciuc; reciclarea cauciucurilor și a anvelopelor (965) Fabricarea de motoare și turbine, cu excepția aeronavelor, a vehiculelor și a motoarelor cu bicicleta (964) Fabricarea de produse rutiere, saci, tinichigerie și articole din piele și alte materiale (1032) Fabricarea de cuptoare, sobe și arzătoare pentru cuptor (858) Fabricarea de electrocasnice electrice (1266) Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule (679) Fabricarea de echipamente electrice de iluminat (2149) Fabricarea de motoare electrice, generatoare și transformatoare (1709) Fabricarea dispozitivelor electrice (1213) Fabricarea locomotivelor feroviare și a materialului rulant (1266) Fabricarea de cordage, sfoară, sfoară și plasă (438) Fabricarea covoarelor și a covoarelor (280) Fabricarea de calculatoare și echipamente periferice (2563) Fabricarea de caroserii (autocare) pentru autovehicule, remorci și semiremorci (1104) Fabricarea pastei și a produselor similare din fainacee (2519) Fabricarea de mașini și echipamente pentru producția de hârtie și carton (202) Fabricarea de mașini și echipamente pentru materiale plastice și cauciuc (424) Fabricarea de mașini și echipamente pentru producția de textile, îmbrăcăminte, blană și piele (241) Fabricarea de mașini și echipamente pentru prelucrarea alimentelor și a băuturilor, prelucrarea tutunului (1294) Fabricarea de mașini și echipamente pentru minerit, cariere și construcții (2125) Fabricarea de mașini și echipamente pentru metalurgie (954) Fabricarea de mașini și echipamente pentru agricultură și silvicultură (2988) Fabricarea de mobilă pentru birouri și întreprinderi comerciale (7653) Fabricarea de săpun și detergenți, preparate de curățare și lustruire (1847) Fabricarea de motociclete (111) Fabricarea de electrocasnice neelectrice (432) Fabricarea de țesături și articole din țesături, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte (769) Fabricarea hainelor din piele (1269) Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice (541) Fabricarea produselor farmaceutice de bază (1122) Fabricarea de echipamente și echipamente de birou, cu excepția calculatoarelor și a echipamentelor periferice (310) Fabricarea de articole de papetărie (3042) Fabricarea hârtiei și a cartonului (706) Fabricarea generatoarelor de abur, cu excepția cazanelor de apă caldă cu încălzire centrală (1158) Fabricarea de aeronave și nave spațiale, echipamente conexe (716) Fabricarea caloriferelor centrale și a cazanelor (1810) Fabricarea articolelor sportive (1051) Fabricarea cărămizilor și a biscuiților; producerea de produse de patiserie făină, prăjituri și produse de patiserie pentru păstrare îndelungată (3954) Fabricarea produselor din tutun (342) Fabricarea de vopsele, lacuri și produse similare, cerneală de imprimare și mastice (2039) Fabricarea pâinii și a produselor de panificație; producerea de produse de patiserie făină, prăjituri și prăjituri pe termen scurt (7717) Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a produselor de construcție, din lut copt (2250) Fabricarea de bijuterii și articole conexe (1514) Fabricarea de jocuri și jucării (1355) Fabricarea de instrumente și echipamente pentru măsurare, cercetare și navigație (2411) Fabricarea altor fire și cabluri electronice și electrice (745) Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și materiale vegetale pentru țesut (9666) Fabricarea altor articole din hârtie și carton (3853) Fabricarea altor articole din beton, ipsos și ciment (4426) Fabricarea altor produse din plastic (6862) Fabricarea altor componente, piese și accesorii pentru autovehicule (1819) Fabricarea altor produse metalice fabricate, n. în. și. în. (12965) Fabricarea altor produse din cauciuc (2147) Fabricarea tâmplăriei și tâmplăriei altor constructori (13682) Fabricarea altor produse ceramice (445) Fabricarea altor robinete și robinete (729) Fabricarea altor utilaje și echipamente de uz general nca în. și. în. (6476) Fabricarea altor utilaje și echipamente cu destinație specială, n. în. și. în. (3620) Fabricarea altor mobilier (8802) Fabricarea altor rezervoare metalice, rezervoare și containere (2923) Fabricarea altor băuturi nedistilate din produse fermentate (462) Fabricarea altor pompe și compresoare (951) Fabricarea altor materiale textile de uz tehnic și industrial (1026) Fabricarea altor materiale textile, n. în. și. în. (1515) Fabricarea altor echipamente de transport nca (401) Fabricarea altor produse alimentare nca (8320) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (5711) Fabricarea altor echipamente electrice (4185) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii (4176) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte tricotate și croșetate (1693) Fabricarea altor produse, n. în. și. în. (6447) Fabricarea altor produse chimice, n. în. și. în. (3527) Forjare, presare, ștanțare, profilare; metalurgia pulberilor (3694) FORESTIERE ȘI FORȚĂ (1389) FORESTIERE, FORESTIERĂ (45) FORESTIERE ȘI SERVICII RELATATE (36) FORESTIERE ȘI SERVICII RELATATE (45) FURTURĂ DE FIER (210) Furnizarea de servicii auxiliare în silvicultură (4244) Furnizarea de servicii auxiliare în domeniul extracției de petrol și gaze naturale (1916) Furnizarea de servicii auxiliare în domeniul extracției altor minerale și dezvoltarea carierei (3366) Furnizarea de servicii administrative de birou combinate (11529) Furnizarea de servicii de peisaj (10113) Furnizarea de locuri pentru camping și parcare pentru autoutilitare și remorci comerciale (2216) Furnizarea de servicii de îngrijire rezidențială pentru persoanele cu dizabilități mentale și dependenți de droguri (938) Furnizare de servicii de transport (mutare) (18867) Furnizarea de servicii de traducere (8229) Furnizarea de servicii de către coafori și saloane de înfrumusețare (7383) Furnizarea de servicii de taxi (9027) Furnizarea de servicii de îngrijire rezidențială pentru persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități (1615) Furnizarea de asistență socială fără asigurarea cazării persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități (2844) Furnizarea altor servicii comerciale auxiliare, n. în. și. în. (49792) Furnizarea altor servicii de rezervare și activități conexe (13124) Furnizarea altor servicii de îngrijire rezidențială (1873) Furnizarea altor servicii financiare (cu excepția asigurărilor și a pensiilor), n. în. și. în. (12976) Furnizarea altor servicii individuale, n. în. și. în. (19128) Furnizarea altor servicii de informații, n. în. și. în. (66912) Furnizarea altor ajutoare sociale fără cazare, n. în. și. în. (35067) FINISAREA ȚESURILOR ȘI A PRODUSELOR TEXTILE (83) Finisarea produselor textile (1233) FURNIZAREA DE APĂ ȘI DE APĂ caldă (29) FURNIZAREA DE APĂ ȘI DE APĂ caldă (989) FURNIZAREA DE APĂ ȘI DE APĂ caldă (31) Furnizare de abur, apă caldă și aer condiționat (4677) Furnizarea altor mese gata (12824) FURGERE EXPLORATORIE (28) FURGERE EXPLORATORIE (497) Foraj explorator (8141) FORMAREA ȘI PROCESAREA STICLULUI (261) FUNCȚIONAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT AVIAT (197) FUNCȚIONAREA INFRASTRUCTURII TRANSPORTULUI MOTOR ȘI URBAN (3259) FUNCȚIONAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT DE APĂ (470) FUNCȚIONAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT DE APĂ (47) FUNCȚIONAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE (248) FUNCȚIONAREA ALTE TIPURI DE TRANSPORT TEREN (48) FUNCȚIONAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT (29) Formarea și prelucrarea sticlei (2744) Fotocopiere, pregătirea documentelor și a altor activități de birou auxiliare specializate (7917) Funcționarea atracțiilor și parcurilor tematice (2693) Funcționarea grădinilor botanice, grădinilor zoologice și rezervațiilor naturale (510) Funcționarea bibliotecilor și arhivelor (5023) Funcționarea muzeelor (1888) Funcționarea instalațiilor sportive (4996) Funcționarea sălilor de teatru și concerte (3629)

G

GUVERNARE (52) GUVERNUL GENERAL AL ​​NATURII GENERALE (33) GUVERNUL GENERAL AL ​​NATURII GENERALE; MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIC (18) Guvernul general (78169) GÂNDIRE (322) Grantarea împrumuturilor (1312) Grantarea împrumuturilor (133) GUVERNANȚA ÎN Sfera SOCIALĂ (1180) GUVERNANȚA ÎN Sfera SOCIALĂ (54) GUVERNANȚA LA NIVELUL AUTONOMIEI DE STAT (100) GUVERNANȚA LA NIVELUL REGIUNILOR ȘI CETĂȚILOR KYIV ȘI SEVASTOPOL (1852) GUVERNANȚA LA NIVELUL DISTRICTELOR, CITĂȚILOR, DISTRICTELOR DIN CIUDĂȚI (7391) GESTIONARE LA NIVELUL VILAGELOR ȘI A SETĂRILOR (2475) GESTIONAREA ÎNTREPRINDERII (2958) GESTIONAREA ÎNTREPRINDERII (90) GESTIONAREA ÎN DOMENIILE ACTIVITĂȚII FINANCIARE ȘI FISCAL (1034) GESTIONAREA PIEȘELOR FINANCIARE (23) GESTIONAREA PIEȘELOR FINANCIARE (637) Gestionarea imobiliară pentru o taxă sau pe bază de contract (30703) Gestionarea fondurilor (2360)

H

HOTELURI FARA RESTAURANTE (263) HOTELURI FARA RESTAURANTE (25) HOTELURI CU RESTAURANTE (99) HOTELURI CU RESTAURANTE (701)

I

INFORMAȚII INTRATE DIN CARTEA DE ÎNREGISTRARE - TIP DE ACTIVITATE absentă (8209) IMPRIMAREA ZIURILOR (570) Introducere, purificare și alimentare cu apă (7915) inventare (72) INSTALAREA MOTORILOR ELECTRICE, A GENERATORILOR ȘI A TRANSFORMĂTORILOR (297) INSTALAREA ȘI INSTALAREA ECHIPAMENTULUI PENTRU RECEPȚIE, ÎNREGISTRARE ȘI REPRODUCERE A SOUND ȘI IMAGINI (379) INSTALARE ȘI INSTALARE COMPUTERE ELECTRONICE ȘI ALTE ECHIPAMENTE PENTRU PROCESAREA INFORMAȚIILOR (955) INSTALAREA ALTELOR MAȘINI ȘI ECHIPAMENTUL GENERAL AL ​​SCOPULUI (830) INSTALAREA ALTELOR ECHIPAMENTE ELECTRICE, NV IG (808) INSTALAREA MOTORILOR ȘI TURBINELOR (136) INSTALAREA Cablurilor electrice și a accesoriilor (1053) INSTALAREA ECHIPAMENTULUI DE DISTRIBUȚIE ȘI CONTROL ELECTRIC (565) INSTALAREA ELEVATORILOR ȘI A ESCALATORILOR (141) INSTALAREA MAȘINII ȘI ECHIPAMENTULUI PENTRU INDUSTRIA MINERĂ ȘI CONSTRUCȚII (280) INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTUL PENTRU METALURGIE (130) INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTUL PENTRU PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE (209) INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTUL SCOPULUI SPECIAL, N. V. I. G. (493) INSTALAREA ECHIPAMENTULUI MEDICAL, INCLUS ECHIPAMENTUL CHIRURGIC ȘI DISPOZITIVELE ORTOPEDICE (189) INSTALAREA STRUCTURILOR METALELOR (4061) INSTALAREA POMPELOR, COMPRESORILOR ȘI SISTEMELOR HIDRAULICE (374) INSTALAREA ECHIPAMENTULUI DE TRANSMISIE (494) INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE, VENTILARE ȘI AER CONDIZIONAT (5582) INSTALAREA SISTEMELOR DE ALARMĂ DE INCENDIU ȘI DE SECURITATE; INSTALAREA ANTENNAS (869) INSTALAREA ȘI INSTALAREA STRUCTURILOR PREFABRICATE (4545) INSTALAREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR TOATE TIPURILE (84) INSTALARE ȘI INSTALARE DISPOZITIVE DE CONTROL ȘI MĂSURARE (616) INSTALARE ȘI INSTALARE ECHIPAMENT DE OFICI (112) Instalarea rețelelor de alimentare cu apă, sisteme de încălzire și climatizare (55186) INTERMEDIAREA ÎN COMERCIUL AUTO (2079) INVESTIGARE ȘI SECURITATE (2940) INVESTIGARE ȘI SECURITATE (77) INVESTIGARE ȘI SECURITATE (75) Inchiriere de bunuri pentru sport si recreere (3103) INSTALAREA ECHIPAMENTULUI DE INGINERIE A CONSTRUCȚIILOR ȘI STRUCTURILOR (135) INSTALAREA DE FENURI ȘI SINE (77) Instalarea tâmplăriei (23248) Instalarea și asamblarea mașinilor și echipamentelor (35450) INTERMEDIERI FINANCIARE (46)

J

JOCURI DE ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE (1410) JOCURI DE ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE (93)

L

LUCRĂRI DE IZOLARE (1065) LUCRĂRI CONCRETE (363) Lansarea altor programe software (11562) LUCRĂRI PIPELINE GAZ (2532) LUCRĂRI ELECTRICE (4488) LUCRĂRI GENERALE DE CONSTRUCȚIE (442) Leasing de proprietate intelectuală și produse similare, cu excepția lucrărilor protejate de drepturi de autor (4657) Logare (7483) LUCRĂRI DE Pictură (687) Leasing de utilaje și echipamente pentru construcții (16453) Leasing de vehicule cu apă (1452) Leasing și exploatare de bunuri imobiliare proprii sau închiriate (194344) Leasing de vehicule aeriene (820) Leasing de mașini și echipamente agricole (11131) Leasing cu alte utilaje, echipamente și bunuri. N. în. și. în. (37256) Legume, HORTICULTURA ORNAMENTALĂ ȘI CULTURA PRODUSELOR NURSERICE (6598) Legume, HORTICULTURA ORNAMENTALĂ ȘI CULTURA PRODUSELOR NURSERICE (1969) Lucrări de acoperiș (27584) Livrare de mese gata pentru evenimente (9540) Lucrări pregătitoare pe șantier (31571) LUCRĂRI PENTRU ASIGURAREA STANȚEI APEI AJUNILOR (244) LUCRĂRI LA COMPLETAREA CONSTRUCȚIEI (160) LUCRĂ PE ACOPERIRE DE PAVIU ȘI TIMPARE PARE (341) LUCRĂRI PE STICLA (147) LUCRĂRI SANITARE ȘI TEHNICE (128) LUCRĂRI DE FABRICARE ȘI DE CARPENTRĂ (1749) LUCRĂRI DE FABRICARE ȘI CARPENTRĂ (57) LEASING FINANCIAR (876) LEASING FINANCIAR (53) Leasing financiar (3900) LUCRĂRI DE PLASTER (90) LUCRĂRI DE PLASTER (2749) Lucrări de tencuială (28072)

M

MINERAREA ALTELOR METALURI NEMETALE (36) MINERAREA ȘI ÎNSCRIEREA OREURILOR ALTE METALURI NECERALE, RARE ȘI PRECIOASE (18) MEDIAREA BANILOR (24) MINEREA CĂRBULUI, LIGNITULUI ȘI PĂȚII (20) MINEREA DE CLAY ȘI KAOLIN (511) MINEREA DE CLAY ȘI KAOLIN (16) MINERĂ DE FIER (47) MINERAREA MATERIALELOR RAW MINERALE PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂ ȘI PRODUCȚIA DE FERTILIZATOR (84) MINERAREA OREI DE METAL NECERALE (56) MINERAREA ȘI ÎNVĂȚAREA CARBALULUI (877) Mentenanta auxiliara a transportului terestru (21841) Munca Electrica (61587) MEDIAREA ÎN CREDIT (151) MEDIAREA ÎN COMERȚUL cu ridicata (1312) MEDIAREA ÎN COMERCIUL SPECIALIZAT ÎN ALTE PRODUSE (201) MEDIAREA ÎN COMERCIUL SPECIALIZAT ÎN ALTE PRODUSE (4626) MEDIAREA ÎN COMERCIUL PIESELOR ȘI A ACCESORIILOR AUTOMOTIVE (1490) MEDIAREA ÎN COMERCIUL DE LEMNE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚIE (5159) MEDIAREA ÎN COMERCIUL DE LEMNE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚIE (133) MEDIAȚIA ÎN COMERCIUL MAȘINILOR, ECHIPAMENTUL INDUSTRIAL, NAVE ȘI AEROPORT (135) MEDIAȚIA ÎN COMERCIUL MAȘINILOR, ECHIPAMENTUL INDUSTRIAL, NAVE ȘI AEROPORT (3213) MEDIAREA ÎN COMERCIUL MOBILURILOR, MĂRFURILOR DE GAZE, FIERULUI ȘI ALTE PRODUSE METALICE (25) MEDIAȚIA ÎN COMERȚUL MOBILIERULUI, MĂRFURI DE GAZĂ, FIER ȘI ALTE PRODUSE METALICE (1466) MEDIAREA ÎN COMERCIUL DE MOTOCICLE (93) MEDIAȚIA ÎN COMERCIUL DE CARBURANT, ORE, METALE ȘI CHIMICE (226) MEDIAȚIA ÎN COMERCIUL DE CARBURANT, ORE, METALE ȘI CHIMICE (8235) MEDIAREA COMERCIULUI ÎN ALIMENTE, BĂUTURI ȘI PRODUSE DE TABAC (4006) MEDIAREA COMERCIULUI ÎN ALIMENTE, BĂUTURI ȘI PRODUSE DE TABAC (170) MEDIAREA ÎN COMERCIUL MATERIALELOR RAW AGRICOLE, ANIMALELOR VIITE, MATERIALELOR RAW TEXTILE ȘI PRODUSELOR SEMI-FINISATE (369) MEDIAREA ÎN COMERCIUL MATERIALELOR RAW AGRICOLE, ANIMALELOR VIITE, MATERIALELOR RAW TEXTILE ȘI PRODUSELOR SEMI-FINISATE (9040) MEDIAREA ÎN COMERCIUL PRODUSELOR TEXTILE, ÎNCHIRIATULUI, ÎNCĂRCĂTORUL ȘI PRODUSELE DIN PIELE (32) MEDIAREA ÎN COMERCIUL PRODUSELOR TEXTILE, ÎNCHIRIATULUI, ÎNCĂRCĂTORUL ȘI PRODUSELE DIN PIELE (811) MEDIAREA ÎN COMERCIUL UNUI GAMA DE MARFURI (54184) MEDIAREA ÎN COMERCIUL UNUI GAMA DE MARFURI (3182) Mediere în publicitate în mass-media (38357) Mediere în cadrul unor valori mobiliare sau acorduri de mărfuri (6279) MOBILA DE VANZARE (1725) MOTOCICLURI CU VANTA (245) Manipularea transportului de mărfuri (29002) MANAGEMENTUL GENERAL LA NIVELUL DE STAT (1048) MANAGEMENT IMOBILIAR (122) MANAGEMENT IMOBILIAR (17256) Managementul piețelor financiare (1697)

O

OPERAȚIUNI MECANICE GENERALE (18) OPERAȚIUNI MECANICE GENERALE (1007) OPERAȚIUNI CU PROPRIETATE IMOBILE PROPRIE (112) ORGANIZAREA CONSTRUCȚIEI OBIECTELOR IMOBILE PENTRU VÂNZARE SAU ÎNCHIRIERE (5061) ORGANIZAREA CONSTRUCȚIEI OBIECTELOR IMOBILE PENTRU VÂNZARE SAU ÎNCHIRIERE (95) ORGANIZAREA TRANSPORTULUI DE MARFĂ (104) ORGANIZAREA TRANSPORTULUI DE MARFĂ (250) ORGANIZAREA TRANSPORTULUI DE MARFĂ (10629) ORGANIZAREA FUNERALELOR ȘI DISPOZIȚIA SERVICIILOR RELATATE (54) ORGANIZAREA FUNERALELOR ȘI DISPOZIȚIA SERVICIILOR RELATATE (1015) Organizare construcții de clădiri (50904) Organizarea jocurilor de noroc (1053) Organizarea de congrese și spectacole comerciale (19491) Organizarea de înmormântări și furnizarea de servicii conexe (2982) Organizarea altor tipuri de recreere și divertisment (18769)

P

PUBLICAREA ȘI ACTIVITATEA POLIGRAFICĂ, REPRODUCERE A MEDIAI ÎNREGISTRATE (131) PUBLICAREA ZIURILOR (58) PUBLICAREA ZIURILOR (1758) PUBLICĂRI DE Jurnale și publicații periodice (83) PUBLICĂRI DE Jurnale și publicații periodice (1961) PUBLICAREA CĂRȚILOR (1395) PERFORMANTA FOTOGRAFELOR (429) PRODUCȚIA BEVERAGE (56) PRODUCȚIE DE JOCURI ȘI JOCURI (216) PRODUCȚIE DE JOCURI ȘI JOCURI (10) PRODUCȚIA DE RUȘI (17) PRODUCȚIA ALTE METALURI FĂRĂ FEROARE (72) PRODUCȚIA ALTE PRODUSE (58) PRODUCȚIA ALTE PRODUSE, NV IG (24) PRODUCȚIA ALTE PRODUSE, NV IG (876) PRODUCȚIA PRODUSELOR AGROCHIMICE (232) PRODUCȚIA DE ALUMINIU (59) PRODUCȚIA țesăturilor de bumbac (104) PRODUCȚIE DE FĂRĂ (2972) PRODUCȚIE DE LIME (102) PRODUCȚIA VINELOR DE UZĂ (363) PRODUCȚIA VINELOR DE UZĂ (33) PRODUCȚIA DE MIXTURI DE PLASTER (72) PRODUCȚIE DE GAZ (40) PRODUCȚIE DE GAZ (102) PRODUCȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE Distribuite (414) PRODUCȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE Distribuite (26) PRODUCȚIA DE FERTILIZANȚI ȘI COMPOZIȚI DE NITROGEN (247) PRODUCȚIA METALELOR PRECIOASE (128) PRODUCȚIA DE COMPONENTE ELECTRICE ȘI RADIO (307) PRODUCȚIA DE COMPONENTE ELECTRICE ȘI RADIO (13) PRODUCȚIA DE COMPONENTE ELECTRICE ȘI RADIO (26) PRODUCȚIE DE ELECTRICITATE (264) PRODUCȚIE DE ELECTRICITATE PE PLANTE HIDROPOWER (29) PRODUCȚIA DE ELECTRICITATE PRIN PLANTE DE ALIMENTE ALTE TIPURI (56) PRODUCȚIA DE ELECTRICITATE PRIVIND PLANTELE DE ALIMENTARE TERMICE (79) PRODUCȚIA DE ALCOOL ETILIC DE LA PRODUSE FERTILIZATE (117) PRODUCȚIA ULEIURILOR ESENȚIALE (57) PRODUCȚIE DE CAFĂ (31) PRODUCȚIA DE ALEGERE ȘI GELATINĂ (74) PRODUCȚIA COKE (75) PRODUCȚIE DE GRUP (1553) PRODUCȚIA DE STICLA DE Foaie (70) PRODUCȚIE DE CARNE (1523) PRODUCȚIE DE CARNE (558) PRODUCȚIE DE CARNE ȘI DE CARNE (392) PRODUCȚIA DE COPER (40) PRODUCȚIA PASTEI (64) PRODUCȚIA PASTEI (940) PRODUCȚIA GRĂTURILOR ALIMENTARE DE MARGARINE ȘI ANALOG (84) PRODUCȚIA PRODUSELOR LAPTE ȘI CREMA DE ICE (45) PRODUCȚIA MONEDELOR ȘI MEDALELOR (29) PRODUCȚIE DE CREMA DE ICE (194) PRODUCȚIE DE CREMA DE ICE (24) PRODUCȚIA PRODUSELOR MINERALE NEMETALE, NV IG (25) PRODUCȚIA PRODUSELOR MINERALE NEMETALE, NV IG (536) PRODUCȚIA ULEIURILOR ȘI A GRĂSURILOR NECIFINATE (2719) PRODUCȚIA ULEIURILOR ȘI A GRĂSURILOR NECIFINATE (136) PRODUCȚIA DE ULEI ȘI GRĂȚII ANIMALE (43) PRODUCȚIA PRODUSELOR CHIMICE PRINCIPALE (18) PRODUCȚIE DE MASĂ DE HÂRTIE (91) PRODUCȚIA Cazanelor cu aburi (217) PRODUCȚIE DE BIE (14) PRODUCȚIE DE BIE (207) PRODUCȚIA PLASTICELOR ÎN FORME PRIMARE (254) PRODUCȚIA PRODUSELOR DE FĂRĂ ȘI INDUSTRIE CEREALĂ (2698) PRODUCȚIA PRODUSELOR DE FĂRĂ ȘI INDUSTRIE CEREALĂ (146) PRODUCȚIA PRODUSELOR NUTRIȚIONALE BABILE (43) PRODUCȚIA PRODUSELOR DE RAPINIRE A ULEIULUI (1187) PRODUCȚIA PRODUSELOR DE RAPINIRE A ULEIULUI (23) PRODUCȚIA DE GAZE INDUSTRIALE (167) PRODUCȚIA ULEIURILOR ȘI GRĂȚIILOR RAFINATE (495) PRODUCȚIA ULEIURILOR ȘI GRĂȚIILOR RAFINATE (17) PRODUCȚIA ALTE PRODUSE NECLUSE ÎN ALTE GRUPE (375) PRODUCȚIA ALTE PRODUSE ALIMENTARE (330) PRODUCȚIA PRODUSELOR PEȘTE (1142) PRODUCȚIA PRODUSELOR PEȘTE (38) PRODUCȚIA ALBII SINTETICE (24) PRODUCȚIA DE FIBRĂ DE STICLA (58) PRODUCȚIE DE MĂRCĂ (43) PRODUCȚIA PÂNTULUI, BISCUITELOR, CUCURILOR ȘI A PĂSTURILOR DE PĂSTRARE PE Lungă Lungime (64) PRODUCȚIA PÂNTULUI, BISCUITELOR, GÂTUL ȘI CUCURILE DE PĂSTRARE PE Lung (1141) PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE ELECTRICITATE (17) PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE ELECTRICITATE (13) PRODUCȚIA ȘI DISTRIBUȚIA ELECTRICITĂȚII, GAZELOR, FURII ȘI A apei calde (39) PRODUCȚIA CONTAINERELOR PLASTICE (726) PRODUCȚIA CONTAINERELOR PLASTICE (47) PRODUCȚIA PRODUSELOR NUMĂRATE DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN CONSTRUCȚII CU COMANDĂLE INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (112) PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ (31) PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ (1022) PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ (34) PRODUCȚIA MATERIALELOR FOTO (16) PRODUCȚIA JUICEULUI DE FRUCTE ȘI VEGETALE (461) PRODUCȚIA JUICEULUI DE FRUCTE ȘI VEGETALE (25) PRODUCȚIA CONCENTRATELOR ALIMENTARE (DEHIDRAȚI) (112) PRODUCȚIA DE ALIMENTE ȘI BĂUTURI (225) PRODUCȚIA PRODUSELOR DE PÂNĂ ȘI A BUCĂRII (3139) PRODUCȚIA PRODUSELOR DE PÂNĂ ȘI A BUCĂRII (152) PRODUCȚIA DE CROM, MANGANE, NICKEL, ETC. (12) PRODUCȚIA DE FURĂ ȘI PRODUSE FUR (106) PRODUCȚIE DE CEMENT (168) PRODUCȚIA DE ZAHAR (505) PRODUCȚIA DE ZAHAR (28) PRODUCȚIA DE FIER DE FURĂ, Oțel ȘI ALIMENTE FERROALE (11) PRODUCȚIA DE FIER DE FURĂ, Oțel ȘI ALIMENTE FERROALE (306) PRODUCȚIE DE PIELE (20) PRODUCȚIE DE PIELE (188) PRODUCȚIA DE FABRICE DE SILC (18) PRODUCȚIA APELURILOR DE APĂ (25) PRODUCȚIA MATERIALELOR NUCLEARE (19) Portaluri web (18206) Producția de produse din beton pentru construcții (9156) Producția de produse din ciment fibros (700) Producția de produse din gips pentru construcții (1122) Producția de produse din blană (820) Producerea formularelor de imprimare și furnizarea altor servicii de imprimare (9080) Publicarea de ziare (5556) Publicarea directoarelor și cataloagelor (3310) Publicarea de reviste și periodice (7363) Publicarea înregistrărilor sonore (4646) Publicarea cărților (5910) Publicarea jocurilor pe calculator (2521) Producția de produse abrazive (383) Producția de aluminiu (496) Producția de coloranți și pigmenți (457) Producția de băuturi răcoritoare; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate (3382) Producția de mortare de beton gata de utilizare (3787) Producția produselor de construcție din materiale plastice (4986) Producerea amestecurilor de var și gips (886) Producția de biciclete, trăsuri pentru copii și scaune cu rotile (261) Producția de explozibili (260) Producția de vinuri de struguri (955) Producția de produse refractare (987) Producția de cabluri cu fibră optică (232) Producția de vehicule militare (289) Producția de gaz (801) Producția de ceramică de uz casnic și decorativ (578) Producția de produse alimentare pregătite pentru animale de companie (2569) Producția de furaje gata pentru animale de fermă (8833) Producția de mese și mâncăruri gata (4628) Producția de ambalaje din hârtie și carton ondulat, hârtie și carton (1945) Producția de echipamente hidraulice și pneumatice (1844) Producția de containere din lemn (5553) Producția de alimente pentru bebeluși și alimente dietetice (1137) Producția de îngrășăminte și compuși de azot (2393) Producția de componente electronice (1636) Producția de echipamente electronice casnice pentru recepția, înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginilor (864) Producția de echipamente de distribuție și control electric (3032) Producția de uleiuri esențiale (425) Producția de încuietori și balamale pentru uși (661) Producția de arme și muniție (498) Producția de plăci electronice asamblate (1134) Producția și prelucrarea altor produse din sticlă, inclusiv tehnice (1061) Producția de cacao, ciocolată și cofetărie cu zahăr (1709) Producția de izolatoare electrice ceramice și fitinguri izolante (240) Producția de plăci și plăci ceramice (884) Producția de articole sanitare ceramice (244) Producția de adezivi (574) Producția de cocs și produse de cocs (381) Producția de amidon și produse de amidon (805) Producția de produse de fixare și tăiere cu șurub (1630) Producția de mobilă de bucătărie (4467) Producție de filme și videoclipuri, programe de televiziune (10271) Producția de ambalaje metalice ușoare (872) Producția de sticlă (271) Producția de carne (7206) Producția de carne de pasăre (3120) Producția de produse din carne (7159) Producția de suporturi magnetice și optice de date (176) Producția de margarină și grăsimi comestibile similare (920) Producția de saltele (917) Producția de instrumente și materiale medicale și dentare (2250) Producția de uși și ferestre metalice (6014) Producția de mașini pentru prelucrarea metalelor (1132) Producție de înghețată (860) Producția de instrumente muzicale (148) Producția de cupru (361) Producția de mături și perii (392) Producția de produse minerale nemetalice, n. în. și. în. (4426) Producția de echipamente de comunicare (1484) Producția de ulei și grăsimi animale (15423) Producția de tricotaj (704) Producția de produse din hârtie în scopuri menajere și sanitare (1180) Producție de celuloză de hârtie (470) Producție de parfumuri și produse cosmetice (1882) Producția de pesticide și alte produse agrochimice (1686) Producție de bere (991) Producția de materiale plastice în forme primare (1262) Producția de plăci, foi, țevi și profile din materiale plastice (2757) Producerea sticlei goale (290) Producția de făină și industria cerealelor (13704) Producția de produse rafinate (3175) Producția de gaze industriale (644) Producția de echipamente industriale de refrigerare și ventilație (1892) Producția de condimente și condimente (1313) Producția de rulmenți, angrenaje, elemente mecanice și acționări mecanice (1397) Producția de echipamente de ridicare și încărcare și descărcare (2075) Producția de echipamente radiologice, electromedicale și electroterapeutice (822) Producția de articole de lucru (4065) Producția de scule manuale electromecanice și pneumatice (327) Producția de plumb, zinc și staniu (213) Producția de cidru și alte vinuri de fructe (548) Producția de cauciuc sintetic în forme primare (148) Producție de fibră de sticlă (271) Producția de malț (332) Producție de lenjerie (2239) Producția de butoaie de oțel și containere similare (1331) Producția de tacâmuri (372) Producția de amestecuri de construcție uscată (2111) Producția de țesături tricotate (388) Producția de țevi, profile tubulare și armături din oțel (920) Producție de placaj, panouri și panouri din lemn, furnir (3143) Producția de produse farmaceutice și materiale (3159) Producția de sucuri de fructe și legume (2209) Producția de ciment (778) Producția de zahăr (2853) Producția de fontă, oțel și feroalele (1058) Producție de ceai și cafea (1295) Producția de tapet (212) Producția de fibre artificiale și sintetice (286) Producția de parchet (2160) Producția de materiale nucleare (63) Producția de unelte (2662) Producția de alte mașini (1160) Producția altor produse ceramice în scopuri tehnice (313) Producția de alte metale neferoase (558) Producția altor substanțe chimice anorganice de bază (1551) Producția altor substanțe chimice organice de bază (2558) PREZERVAREA ȘI RESTAURAREA LOCURILOR ISTORICE ȘI MONUMENTELOR ISTORICE (36) Practică medicală generală (12544) Programare pe calculator (40023) PESCUIT DE CRUSTASE, MOLUZE, COLECȚIE DE MARFĂ (67) PESCUIT (427) Producție de gater și de prelucrare a tăierii (16974) PRACTICĂ MEDICALĂ (197) PRACTICĂ MEDICALĂ (5358) PRODUCȚIE METALURGICĂ (15) Pictură și vitraj (25628) Prelucrarea produselor metalice (14553) Pescuitul la mare (1083) PRESTAREA LOCURILOR PE CAMPINGE (274) Pensie privată (487) PROCESAREA DATELOR (62) PROCESAREA DATELOR (66) PROCESAREA DATELOR (2205) PROCESAREA PIELEI DECORATIVE ȘI CONSTRUCTII (19) PROCESAREA PIELEI DECORATIVE ȘI CONSTRUCTII (1156) PROCESAREA LEMNULUI ȘI FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN CU EXPERTIA MOBILOR (257) PROCESAREA PRODUSELOR CONCRETE ȘI CONCRETE REINFORCATE (20) PROCESAREA METALELOR (35) PROCESAREA HÂRTICULUI ȘI CĂRȚULUI (302) PROCESAREA FILMELOR (61) PROCESAREA PLASICĂ (236) PROCESAREA STICLULUI (160) PROCESAREA FIBRELOR TEXTILE (57) PROTECȚIA MĂRFĂRII ȘI COPILULUI (269) Prelucrare de date, postare de informații pe site-uri web și activități conexe (40701) Prelucrarea metalelor și acoperirea metalelor (8974) PREGĂTIREA SITIULUI DE CONSTRUCTII (119) PREGĂTIREA SITIURILOR PENTRU Lucrări miniere și alte lucrări (133) PREGĂTIREA ȘI RIDICAREA ALTE FIBRE TEXTILE (26) PROCESAREA LAPTEI ȘI PRODUCȚIA DE CAZĂ (1564) PROCESAREA LAPTEI ȘI PRODUCȚIA DE CAZĂ (56) PROCESAREA LEGUMELOR ȘI A FRUCTELOR (592) PRELUCRAREA ȘI CONDUCEREA POTATELOR (90) PROCESAREA ȘI PREZERVAREA LEGUMELOR ȘI A FRUCTELOR (48) PROCESAREA ȘI PREZERVAREA LEGUMELOR ȘI FROITURILOR NECLUSE ÎN ALTE GRUPE (850) PROCESAREA ȘI PREZERVAREA LEGUMELOR ȘI FROITURILOR NECLUSE ÎN ALTE GRUPE (33) PROCESAREA MEA (38) PROIECTAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR DE CONTROL DE PROCES TEHNOLOGIC (397) Prelucrare lapte, unt și brânză (4625) Prelucrarea și conservarea cartofilor (778) Prelucrarea și conservele de pește, crustacee și moluște (3084) Pescuitul în apă dulce (5725) Piscicultura piscicolă (acvacultură) (6299) Pregătirea și filarea fibrelor textile (436) PESCUIT, PESCUIT SI SERVICII RELATATE (62) PESCUIT, PESCUIT SI SERVICII RELATATE (68) PESCUIT; DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN PESCUIT (80) PESCUIT; DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN PESCUIT (1052) PISCICULTURĂ; DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN PESCUIT (1039) PISCICULTURĂ; DISPOZIȚIA SERVICIILOR ÎN PESCUIT (23) PIEȚE DE VANZARE (3990) Porci care cresc (17608) PRACTICA DENTALĂ (82) PRACTICA DENTALĂ (1209) Practică medicală specializată (8174) Practică dentară (6118) PRODUCȚIE TEXTILE (38) Producția de țesut (692) PRODUCȚIE FARMACEUTICĂ (26) PRODUCȚIE CHIMICĂ (37)

R

RESTAURAREA PNEUULUI ȘI A PNEURILOR (126) Recuperarea deșeurilor sortate (9950) Reproducerea plantelor (5945) Restaurante și activități mobile de servicii alimentare (46291) Recoltarea produselor sălbatice care nu sunt din lemn (1865) REZEVAREA DEȘEURILOR FIBRILOR DE Lână (11) REPARAREA CAPITALULUI PENTRU CAMIOANE, MASINI SI AUTOBUZE (708) RECEPTAREA PRODUSELOR FORESTRICE (360) RECICLAREA DEȘEURILOR, RĂZBOIULUI ȘI CUBULUI (291) Reasigurare (506) REGULAREA ȘI PROMOVAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE EFICiente (1348) REGULAREA ȘI PROMOVAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE EFICiente (36) REPARAREA (SPECIALIZATĂ) A MAȘINILOR (163) REPARAREA (SPECIALIZATĂ) A MAȘINELOR PENTRU INDUSTRIE TEXTILE (44) REPARAREA ȘI PROCESAREA hainelor (531) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTULUI MEDICAL, INCLUS ECHIPAMENTUL CHIRURGIC ȘI DISPOZITIVELE ORTOPEDICE (353) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTUL GENERAL PENTRU SCOP (1728) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTULUI PENTRU RECEPTARE, ÎNREGISTRARE ȘI REPRODUCERE A SOUND ȘI IMAGINI (269) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MOTORILOR ȘI TURBINELOR (296) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA COMPUTERELOR ELECTRONICE (2509) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTULUI DE DISTRIBUȚIE ȘI CONTROL ELECTRIC (542) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA STOCULUI ROLLING FEROVIAR (280) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINII ȘI ECHIPAMENTULUI PENTRU EXTRACTAREA INDUSTRIEI ȘI CONSTRUCȚIILE (728) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINII ȘI ECHIPAMENTULUI PENTRU METALURGIE (210) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTUL PENTRU PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE (344) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UTILIZĂRILOR ȘI ECHIPAMENTUL DE SCOP SPECIAL, N. V. I. G. (862) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA POMPELOR, COMPRESORILOR ȘI SISTEMELOR HIDRAULICE (544) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA COMPUTEREI DE OFICI ȘI ELECTRONICE (43) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA COMPUTEREI DE OFICI ȘI ELECTRONICE (72) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTULUI DE BIROU (1577) REPARAREA ALTE MĂRFURI DE CASĂ ȘI A MĂRFURILOR PERSONALE DE CONSUM (592) REPARAREA ALTE MĂRFURI DE CASĂ ȘI A MĂRFURILOR PERSONALE DE CONSUM (26) REPARAREA ALTELOR PRODUSE ELECTRICE ALE CASEI (1335) REPĂRAREA ÎNCĂRCĂTORII (482) REPARAREA ÎNCĂRCĂRILOR ȘI ALTE PRODUSE DIN PIELE (17) REPARAREA PRODUSELOR DE PIELE ȘI ALTE MATERIALE (95) REPARAREA CĂUTĂRII (99) REPARAREA MĂRFURILOR DE ACASĂ ȘI A MĂRFURILOR DE CONSUMARE PERSONALE (32) REPARAREA MĂRFURILOR ELECTRICE ALE CASEI (67) REPARAREA ECHIPAMENTULUI AUDIO ȘI VIDEO RADIO ȘI TELEVIZIE (1161) REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE ALTE ECHIPAMENTE ELECTRICE, NV IG (1003) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MOTORELOR ELECTRICE, GENERATORILOR ȘI TRANSFORMĂTORILOR (626) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA DISPOZIȚIILOR DE CONTROL ȘI MĂSURARE (528) REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTULUI DE TRANSMISIE (330) REPARAREA BIJUERIEI (266) REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA INSTRUMENTELOR Muzicale (11) REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTUL PENTRU AGRICULTURĂ ȘI FORESTIERE (1640) REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTUL PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE, CĂUTURĂ, ÎNTÂNTURI ȘI PIELE (27) REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA MAȘINELOR ȘI ECHIPAMENTUL PENTRU PRODUCȚIA CĂRTIEI ȘI CĂRȚII (16) REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA Mașinilor (228) REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI INSTALAREA ECHIPAMENTULUI DE VIAȚĂ ȘI TRANSPORT (515) RĂZBOI DE BĂRBĂ (2179) RĂZBIT DE PĂCĂ (661) RĂZBIT DE PĂCĂ (5018) RETAIL DE COMBUSTIBIL (5976) RETAIL DE COMBUSTIBIL (325) RETAIL DE COMBUSTIBIL (89) REZERVARE ÎN VÂNZARE (16) Reglementarea și promovarea activității economice efective (2833) Reglementări în domeniile sănătății, educației, culturii și altor domenii sociale, pe lângă asigurarea socială obligatorie (4883) Repararea încălțămintei și articole din piele (1271) Repararea ceasurilor și bijuteriilor (1127) Repararea echipamentului electronic al funcției gospodărești pentru recepție, înregistrare, reproducerea sunetului și a imaginii (4252) Repararea calculatoarelor și periferice (17252) Repararea mobilierului și a ustensilelor de uz casnic (1976) Repararea echipamentelor de comunicare (6338) Repararea aparatelor de uz casnic, a echipamentelor casnice și de grădină (4748) Repararea și întreținerea produselor metalice finite (13947) Repararea și întreținerea echipamentelor electrice (17495) Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice (10020) Repararea și întreținerea utilajelor și echipamentelor de uz industrial (47664) Repararea și întreținerea aeronavelor și a navelor spațiale (1146) Repararea și întreținerea navelor și a bărcilor (3041) Repararea și întreținerea altor utilaje și echipamente (11302) Repararea și întreținerea altor vehicule (8236) Repararea altor bunuri de uz casnic și obiecte personale (3942) REPRODUCERE DE VIDEO (138) REPRODUCERE DE VIDEO (94) REPRODUCERE A ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN CAZUL ORDEREI INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (30) REPRODUCERE A ÎNREGISTRĂRILOR PE MEDIUL MAGNETIC (90) REPRODUCEREA ÎNREGISTRĂRILOR PROGRAMULUI DE COMPUTER PRIVIND INTREPRINDERILE SPECIALIZATE PENTRU COMANDĂLE INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (18) REPRODUCERE A RECORDELOR DE SOFTWARE A COMPUTERULUI (121) REPRODUCERE A MEDIAI ÎNREGISTRATE (14) REPRODUCERE A ÎNREGISTRĂRILOR (141) REPRODUCERE A ÎNREGISTRĂRILOR DE SONDE DE ÎNTREPRINDERI SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA COMENZELOR INDIVIDUALE A POPULAȚIEI (23) REPRODUCERE A PROGRAMULUI (153)

S

SELEGEREA, CURĂȚAREA STRĂRILOR ȘI TRATAREA DEȘEURILOR (41) Servicii de legătură și conexe (5332) SCOP ȘI TIMPAREA PIELEI DE FUR ȘI A PIELEI (31) Semințe oleaginoase în creștere (1980) SLATE MINING (53) SERVICII SUPLIMENTARE DE TRANSPORT ȘI OPERAȚIUNI AUXILIARE (199) SERVICII AUXILIARE ÎN DOMENIUL INTERMEDIĂRII FINANCIARE (35) SERVICII AUXILIARE ÎN DOMENIUL INTERMEDIAȚIEI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRII (56) SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE (579) SAWMILLING și PLANING; IMPREGNAREA LEMNULUI (84) SAWMILLING și PLANING; IMPREGNAREA LEMNULUI (4475) SAWMILLING și PLANING; IMPREGNAREA LEMNULUI (68) Silvicultură și alte activități în silvicultură (3415) Servicii de vânătoare, capcană și servicii conexe (2291) SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (87) Serviciu de băuturi (20946) SELECȚIA ȘI DISPOZIȚIA PERSONALULUI (3009) SELECȚIA ȘI DISPOZIȚIA PERSONALULUI (72) SELECȚIA ȘI DISPOZIȚIA PERSONALULUI (150) SERVICII INTERMEDIARE PE CUMPĂRARE, VÂNZARE, ÎNCHIRIERE ȘI EVALUARE A TERENULUI (1213) SERVICII INTERMEDIARE PE CUMPĂRARE, VÂNZARE, ÎNCHIRIERE ȘI EVALUARE A IMOBILIULUI PENTRU PRODUCȚIE ȘI SCOPURI TEHNICE (1924) SERVICII INTERMEDIARE PE CUMPĂRARE, VÂNZARE, ÎNCHIRIERE ȘI EVALUARE A IMOBILIULUI NECOPRODUCȚIONAT (2467) SERVICII DE ORGANIZARE VIAGĂ (8008) SERVICII DE ORGANIZARE VIAȚĂ (487) SERVICII DE ORGANIZARE VIAGĂ (192) SERVICII DE FURNIZARE PRIVIND (836) SERVICII DE FURNIZARE PRIVIND (31) Spălarea, prelucrarea liniei și a altor produse textile (463) Spălare, curățare uscată și vopsire (10) SPINNINGUL FIBRILOR DE COTON (74) SPINNINGUL FIBRELOR DE LINII (73) SPINNING DE SÂLBĂ NATURALĂ, FIBRELE ARTIFICIALE ȘI SINTETICE (33) Spălarea și curățarea uscată a textilelor și a produselor din blană (2586) SERVICII AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI RELATATE (1480) SERVICII SANITARE, CURĂȚAREA GARENIEI ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR (47) SERVICII SANITARE, CURĂȚAREA GARENIEI ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR (44) SERVICII SECRETARE, SERVICII DE TRADUCERE ȘI MUNCĂ EXPEDIENTĂ (481) SERVICII SECRETARE, SERVICII DE TRADUCERE ȘI MUNCĂ EXPEDIENTĂ (66) STAMPARE ȘI ÎNTOCNIRE A FRIGURII (102) Sediu îngust laminat la rece (270)

T

TRANSPORTUL REGULAR DE MARFURI AER (208) TRANSPORT REGULAR DE PASSENGER AER (172) TRANSPORT REGULAR DE MARFURI AVIATIV (78) TRANSPORTUL REGULAR DE PASSENGER AER (103) TRANSPORTUL REGULAR DE AER (10) TRANZACȚII DE BAZĂ CU VALORI DE STOC (23) TRANZACȚII DE BAZĂ CU VALORI DE STOC (1020) TRANSACȚII DE BROKERAGE DE SECURITATE (894) Transport rutier de marfă (133879) Transport feroviar de marfă (4964) Transport maritim de marfă (3072) Transport maritim fluvial (1374) Tipărirea ziarelor (2205) Tipărirea altor produse (13366) Turnarea metalelor neferoase ușoare (793) Turnarea din fontă (993) Turnarea altor metale neferoase (775) TRATAMENTUL DE DEFERURI ȘI DEȘEURI DE METALURI NEGRE FERROUSE (1200) TRATAMENTUL DEșEURILOR (71) TRATAMENTUL DEȘEURILOR DE METAL ȘI DEFELURI (81) TRATAMENTUL DEȘEURILOR DE METAL ȘI DEFELURI (56) TRATAMENTUL DEȘEURILOR DE METAL ȘI DEFELURI (52) TRATAMENTUL DEȘEURILOR DE METAL ȘI DEFELURI (1880) TRATAMENTUL DEȘEURILOR DE METAL ȘI DEFEL DE METAL FERROUS (1744) TRATAMENTUL DEșEURILOR NETALANE ȘI DEFELURILOR (1075) TRATAMENTUL DEșEURILOR NETALANE ȘI DEFELURILOR (13) TRATAMENTUL DEșEURILOR NETALANE ȘI DEFELURILOR (16) TRATAMENTUL ȘI ÎNVALTAREA METALELOR (587) TRATAMENTUL ȘI ÎNVALTAREA METALELOR (13) TRANSACȚII IMOBILIARE PENTRU PĂRȚI TREI (78) TRANSACȚII IMOBILE (568) TRADE cu ridicata al mașinilor pentru industria textila, de cusut si TRICOTATE INDUSTRIE (50) Tratamentul semințelor pentru reproducere (9389) Tratarea și eliminarea deșeurilor sigure (5840) Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (2225) TRANSPORTAREA PACIENȚILOR PRIVIND MAȘINI DE URGENȚĂ (66) TRANSMISIE DE ELECTRICITATE (140) Transport aerian de pasageri (939) Transport feroviar de pasageri interurban (389) Transport maritim de pasageri (1094) Transport terestru urban și suburban de pasageri (8404) Transport fluvial de pasageri (807) Transmisie de energie electrică (5497) Tăierea, prelucrarea și finisarea pietrei decorative și de construcție (3816) TEATRU ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE ARTĂ (965) TESTE TEHNICE ȘI CERCETARE (1682) TESTE TEHNICE ȘI CERCETARE (25) TRANSPORT DE MARFĂ (2445) TRANSPORT DE MARFĂ; ANTREPOZITARE (73) TRANSPORTUL ALTE PRODUSE PE PIPELINE (33) TRANSPORT DE GAZ PE PIPELINE (163) Transportul petrolului țiței și produse petroliere prin conducte (155) Teste tehnice și cercetare (20465) Trusturi, fonduri și entități financiare similare (2266) Transportul conductelor (921) Trasarea la rece a tijelor și a profilelor (447)

U

UITARE, PRESARE, STAMPARE, PROFILARE; METALURGIA PULBERILOR (361)

V

Vopsirea și sticla (29) Vopsirea și sticla (1497) VÂNĂTOARE, VÂNZARE ȘI BĂRĂȚĂ (94) Vânzarea cu ridicata a altor produse alimentare (6031) Vânzarea cu ridicata a altor produse alimentare (237) Vânzarea cu ridicata a pieselor și accesoriilor auto (5543) Vânzarea cu ridicata a încălțămintei (919) Vânzarea cu ridicata a nevoilor, a firelor, etc. (40) Vânzarea cu ridicata a cerealelor, a semințelor și a hranei pentru animale (21231) Vânzarea cu ridicata a cerealelor, a semințelor și a hranei pentru animale (2050) Vânzarea cu ridicata a cafelei, a ceaiului, a cocoșului și a condimentelor (730) Vânzarea cu ridicata a cafelei, a ceaiului, a cocoșului și a condimentelor (27) Vânzarea cu ridicata a florilor și a altor plante (1403) Vânzarea cu ridicata a florilor și a altor plante (149) Vânzarea cu ridicata a cărnii și a produselor din carne (102) Vânzarea cu ridicata a cărnii și a produselor din carne (3933) Vânzarea cu ridicata a MOBILIERULUI, ACOPERIRILOR PISCELOR ȘI ALEMENTEI NON ELECTRICE (2080) Vânzarea cu ridicata a băuturilor (2602) Vânzarea cu ridicata a băuturilor (176) Vânzarea cu ridicata a mărfurilor de consum nealimentare (701) Vânzarea cu ridicata a hainelor (2558) Vânzarea cu ridicata a hainelor și a încălțămintei (53) Vânzarea cu ridicata a mobilierului de birou (227) Vânzarea cu ridicata a lenjeriei de pat și tabel, ETC. (126) Vânzarea cu ridicata a ECHIPAMENTULUI DE RADIO ȘI TELEVIZIE ȘI ECHIPAMENT DE ÎNREGISTRARE DE SONDĂ ȘI VIDEO (2091) Vânzarea cu ridicata a peștilor, a fructelor de mare și a moluștelor (654) Vânzarea cu ridicata a țesăturilor (432) Vânzarea cu ridicata a fructelor și a legumelor (95) Vânzarea cu ridicata a fructelor și a legumelor (3968) Vânzarea cu ridicata a zaharului (589) Vânzarea cu ridicata a pielii și a pielii (14) Vânzarea cu ridicata a pielii și a pielii (641) Vânzarea cu ridicata a cerealelor, a tutunului neprodus, a semințelor și a hranei pentru animale (108437) Vânzare cu amănuntul (3396) Vânzare cu amănuntul de antichități (42) Vânzare cu amănuntul în afara magazinelor (208) Vânzare cu amănuntul în afara magazinelor, NV IG (131) Vânzare cu amănuntul în afara magazinelor, NV IG (2119) Vânzare cu amănuntul de înregistrări audio și video în magazine specializate (1102) Vânzare cu amănuntul în magazine nespecializate, cu predominant alimente, băuturi sau tutun (65750) Vânzare cu amănuntul în magazine specializate de echipamente electronice pentru uz casnic pentru înregistrare, înregistrare, reproducere de sunet și imagini (4482) Vânzare cu amănuntul de încălțăminte și articole din piele în magazine specializate (4319) Vânzare cu amănuntul de ziare și papetărie în magazine specializate (5229) Vânzare cu amănuntul prin tarabe și piețe de textile, îmbrăcăminte și încălțăminte (3295) Vânzare cu amănuntul prin tarabe și piețe de produse alimentare, băuturi și produse din tutun (13794) Vânzare cu amănuntul prin tarabe și piețe ale altor bunuri (16092) Vânzare cu amănuntul de feronerie, vopsele și sticlă în magazine specializate (27000) Vânzare cu amănuntul de flori, plante, semințe, îngrășăminte, animale de companie și hrană pentru animale în magazine specializate (5170) Vânzare cu amănuntul de covoare, covoare, acoperiri de pereți și podele în magazine specializate (2711) Vânzare cu amănuntul de cărți în magazine specializate (2858) Vânzare cu amănuntul de computere, unități periferice și software în magazine specializate (9447) Vânzare cu amănuntul de articole cosmetice și de toaletă în magazine specializate (9243) Vânzare cu amănuntul de carne și produse din carne în magazine specializate (8676) Vânzare cu amănuntul de mobilă, echipamente de iluminat și alte articole de uz casnic în magazine specializate (10642) Vânzare cu amănuntul de articole medicale și ortopedice în magazine specializate (9338) Vânzare cu amănuntul de băuturi în magazine specializate (14699) Vânzare cu amănuntul de îmbrăcăminte în magazine specializate (7785) Vânzare cu amănuntul de combustibil (21835) Vânzare cu amănuntul de electrocasnice în magazine specializate (6747) Vânzare cu amănuntul de pește, crustacee și moluște în magazine specializate (5783) Vânzare cu amănuntul de echipamente sportive în magazine specializate (2563) Vânzare cu amănuntul de articole textile în magazine specializate (4884) Vânzare cu amănuntul a echipamentelor de telecomunicații în magazine specializate (5427) Vânzare cu amănuntul a produselor din tutun în magazine specializate (10300) Vânzare cu amănuntul de bunuri second-hand în magazine (4439) Vânzare cu amănuntul de produse farmaceutice în magazine specializate (12974) Vânzare cu amănuntul de fructe și legume în magazine specializate (9107) Vânzare cu amănuntul de pâine, prăjituri, cofetărie cu făină și cofetărie în magazine specializate (8426) Vânzare cu amănuntul de jocuri și jucării în magazine specializate (2127) Vânzare cu amănuntul a altor bunuri neutilizate în magazine specializate (23868) Vânzare cu amănuntul a altor produse alimentare în magazine specializate (14188) Vânzare cu amănuntul prin companii de comandă prin poștă sau prin internet (31356)

Y

YEAST PRODUCȚIE (19)

Î

Îngrijire de zi pentru copii (1418) Întreținerea auxiliară a transportului aerian (1529) ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR (2719) ÎNCHIRIERE IMOBILIARE PROPRIE (242) ÎNCHIRIERE IMOBILIARE PROPRIE (12289) ÎNCHIRIERE IMOBILIARE PROPRIE (242) ÎNCHIRIERE DE IMOBILIZARE PROPRIE ȘI STATĂ DE PRODUCȚIE, SCOPURI TEHNICE ȘI CULTURALE (3138) ÎNCHIRIERI IMOBILIARE PROPRIE ȘI STATE A SCOPULUI NECOPROCUȚIONAT (3958) ÎNCHIRIERE PENTRU ÎNCHIRIERE DE TERENURI (369) învățământ secundar (31907) Întreținerea completă a instalațiilor (122344) ÎNCĂRCARE DE ALTE METALE NICĂ FERROUSE (122) ÎNCĂRCAREA LUMINELOR METALURI FĂRĂ FIERE (138) ÎNCĂRCARE DE Oțel (167) Închirieri de mașini și mașini (26405) Închiriere de camioane (25279) Închiriere de echipamente și echipamente de birou, inclusiv computere (13553) ÎNCHIRIERE ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE (49) ÎNCHIRIERE ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE (1891) ÎNCHIRIERE ALTE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE (68) ÎNCHIRIERE ALTE VEHICULE ȘI ECHIPAMENTUL POSIBIL (672) ÎNCHIRIERE ALTE VEHICULE ȘI ECHIPAMENTUL POSIBIL (10) ÎNCHIRIERE ALTE VEHICULE ȘI ECHIPAMENTUL POSIBIL (80) ÎNCHIRIERI MAȘINI (2096) ÎNCHIRIERI MAȘINI (62) ÎNCHIRIERI MAȘINI (225) ÎNCHIRIERE DE MAȘINI DE CONSTRUCȚIE ȘI ECHIPAMENT (21) ÎNCHIRIERE DE MAȘINI DE CONSTRUCȚIE ȘI ECHIPAMENT (681) ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENT DE CONSTRUCȚIE CU OPERATOR (728) ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENT DE CONSTRUCȚIE CU OPERATOR (39) ÎNCHIRIERE DE VEHICULE DE APĂ ȘI ECHIPAMENTE (166) ÎNCHIRIERE DE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE; ÎNCHIRIAREA MĂRFURILOR DE ACASĂ ȘI A MĂRFURILOR PERSONALE DE CONSUM (86) ÎNCHIRIERE DE MAȘINI DE OFICI ȘI ECHIPAMENTE, CU COMPUTERE (497) ÎNCHIRIERE DE VEHICULE AERARE ȘI ECHIPAMENTE (49) ÎNCHIRIERE DE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE (432) Întreținerea sistemelor de securitate (15154) ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (1532) ÎNCHIRIAREA MĂRFURILOR DE ACASĂ ȘI A MĂRFURILOR PERSONALE DE CONSUM (26) ÎNCHIRIAREA MĂRFURILOR DE ACASĂ ȘI A MĂRFURILOR PERSONALE DE CONSUM (804) Învățământul primar (6654) Închiriere video și CD (532) Închiriere de alte bunuri de uz casnic și obiecte personale (3861) ÎNCĂRCARE ÎN VÂNZARE (288) Îmbrăcăminte cu amănuntul (1295) Îmbrăcăminte cu amănuntul (61) ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA VEHICULULUI (220) ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA VEHICULULUI (6890) ÎNTREȚINERE ȘI REPARAREA VEHICULELOR ORDINATE DE POPULAȚIE (4219) ÎNTREȚINERE ȘI REPARAREA VEHICULELOR DE către ÎNTREPRINDERI (1376) ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA MOTORULUI (171) Întreținerea și repararea vehiculelor (50491) ÎNCHIRIERI ÎNCHIRIERI (23)

Ș

ȘEPTEL (475) Ștampilare și îndoire la rece (1888) ȘCOALE DE FORMARE PENTRU VEHICLE (13) ȘCOALE DE FORMARE PENTRU VEHICLE (309)

А

АГЛОМЕРАЦІЯ ЛІГНІТУ (24)

В

ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВИХ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ВИРОБІВ (10) ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ, ЦИНКУ ТА ОЛОВА (25) ВИРОБНИЦТВО СПІДНЬОГО ОДЯГУ (12)

О

ОРЕНДА ОФІСНИХ МАШИН ТА УСТАТКОВАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНУ ТЕХНІКУ (15) ОРЕНДА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА УСТАТКОВАННЯ (22)

П

ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ ТА ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН (29) ПРОКАТ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ (21)

Р

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ГОЛКАМИ, НИТКАМИ ТОЩО (27)

Ф

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (20)