Arhivă

Companii grupate după coduri de activitate economică

A

Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private (1413) Acordarea de credite nebancare (173) Acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare (68) Acordarea şi gestionarea împrumuturilor (74) Activitatea altor instituţii medicale cu staţionar (147) Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare (71) Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut (238) Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile) (209) Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase (77) Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet (810) Activitatea de administrator al insolvabilităţii (102) Activitatea de audit (181) Activitatea de broker vamal (195) Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale (33) Activitatea de desfacere a alimentelor gata (1248) Activitatea de efectuare a expertizei judiciare (11) Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre (268) Activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică (27) Activitatea de evaluare a bunurilor imobile (313) Activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor (343) Activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare (58) Activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier (10) Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale (43) Activitatea de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice (20) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări (3959) Activitatea de turism (4144) Activitatea farmaceutică (2671) Activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat) (1024) Activitatea în domeniul asigurărilor (reasigurărilor); activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii (31) Activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic (13) Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive (196) Activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii (250) Activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi (sau) pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-terit (73) Activitatea instituţiilor sanatorial-curative (58) Activitatea lectoratelor şi a universităţilor populare (12) Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate (1897) Activitatea maternităţilor (43) Activitatea particulară de detectiv sau de pază (300) Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare (41) Activitatea şcolilor de conducere (274) Activitatea şcolilor serale generale (16) Activitatea spitalelor de profil larg şi a spitalelor specializate (95) Activitatea staţiunilor avicole de incubaţie (341) Activitatea topogeodezică şi (sau) cartografică (358) Activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile) (95) Activitate de agent bancassurance (58) Activităţi ale agenţiilor de colectare a plăţilor şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (239) Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă (538) Activităţi ale agenţiilor de presă (132) Activităţi ale agenţiilor de publicitate (3743) Activităţi ale agenţiilor de ştiri (285) Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor (3215) Activităţi ale agenţiilor imobiliare (2972) Activităţi ale agenţiilor imobiliare (2811) Activităţi ale agenţiilor turistice (1426) Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări (243) Activităţi ale altor instituţii care efectuează activităţi de testare şi analize tehnice (325) Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. (65) Activităţi ale arhivelor (30) Activităţi ale băncilor, birourilor de cambii (27) Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive (345) Activităţi ale bazelor sportive (423) Activităţi ale bibliotecilor (23) Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale (68) Activităţi ale bibliotecilor, inclusiv activităţi ale sălilor de lectură, de audiţie (de conferinţe), ale sălilor de proiecţie (de prezentare) (27) Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor (24) Activităţi ale birourilor şi serviciilor de consultaţii juridice (inclusiv ale avocaţilor particulari) (2299) Activităţi ale căminelor de bătrîni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure (57) Activităţi ale centrelor de fitness (569) Activităţi ale centrelor de informare telefonică (309) Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală (177) Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (898) Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale (87) Activităţi ale circurilor, rodeo, sălilor de tir (72) Activităţi ale cluburilor sportive (490) Activităţi ale direcţiilor administrative centralizate (120) Activităţi ale direcţiilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management (338) Activităţi ale expoziţiilor (281) Activităţi ale fonotecilor şi filmotecilor (65) Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu (29) Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (58) Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii (42) Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic (46) Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic (27) Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale (23) Activităţi ale holdingurilor (72) Activităţi ale instituţiilor de cultură tip club (36) Activităţi ale instituţiilor de instruire sanitară (10) Activităţi ale instituţiilor sanitaro-epidemiologice (25) Activităţi ale muzeelor (16) Activităţi ale muzeelor (23) Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale (22) Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale (30) Activităţi ale organizaţiilor extrateritoriale (10) Activităţi ale organizaţiilor profesionale (34) Activităţi ale organizaţiilor religioase (11) Activităţi ale organizaţiilor religioase (11) Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale (643) Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă (645) Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare (113) Activităţi ale portalurilor web (2447) Activităţi ale rezervaţiilor naturale, ocrotirea naturii virgine (15) Activităţi ale sălilor de dans, discotecilor şi şcolilor de dans (1218) Activităţi ale sălilor de spectacole (132) Activităţi ale studiourilor de arte plastice, ale organizaţiilor de prezentare (430) Activităţi ale teatrelor de marionete (16) Activităţi ale tur-operatorilor (704) Activităţi ale unităţilor de pompieri (15) ACTIVITĂŢI ANEXE ŞI AUXILIARE DE TRANSPORT; ACTIVITĂŢI ALE AGENTIILOR DE TURISM (37) Activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare (152) Activităţi auxiliare de asigurări şi de asigurare cu pensii (581) Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii (170) Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor (520) Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare şi activităţi de asigurare (343) Activităţi auxiliare pentru organele administraţiei publice (11) Activitati auxiliare pentru productia vegetala (106) Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală (1675) Activităţi cinematografice şi video (243) Activităţi combinate de secretariat (741) Activităţi de administrare a companiilor holding (244) Activităţi de administrare a fondurilor (46) Activităţi de administraţie generală, administrarea social-economică (20) Activităţi de afaceri externe (91) Activităţi de afaceri externe (13) Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente (2996) Activităţi de ambalare (1107) Activităţi de ambalare (1212) Activităţi de arhitectură (1253) Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică (759) Activităţi de asigurări (20) Activităţi de asigurări de viaţă (16) Activităţi de asigurări neefectuate de stat (79) Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale (183) Activităţi de asistenţă medicală generală (581) Activităţi de asistenţă medicală specializată (478) Activităţi de asistenţă primară (33) Activităţi de asistenţă socială (57) Activităţi de asistenţă socială cu cazare (57) Activităţi de asistenţă socială fără cazare (95) Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrîni şi pentru persoane cu dizabilităţi (58) Activităţi de asistenţă spitalicească (140) Activităţi de asistenţă spitalicească (82) Activităţi de asistenţă stomatologică (763) Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice (4526) Activităţi de cercetare, explorare, prospectare geologică (exclusiv cercetări şi elaborări ştiinţifice) (128) Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele cu cablu (459) Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) (274) Activităţi de comunicaţii electronice prin satelit (146) Activităţi de concerte (625) Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării (881) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (3137) Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (6922) Activităţi de consultare pentru afaceri şi management (9274) Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal (2539) Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului (346) Activităţi de creaţie artistică (408) Activităţi de creaţie şi interpretare artistică (74) Activităţi de creditare (488) Activităţi de curier (363) Activităţi de design specializat (2470) Activităţi de difuzare a programelor de radio (130) Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune (358) Activităţi de editare a altor produse software (1898) Activităţi de editare a cărţilor (368) Activităţi de editare a jocurilor de calculator (680) Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor (138) Activităţi de editare a ziarelor (136) Activităţi de editare de ghiduri, liste de adrese şi similare (186) Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor (74) Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat (1161) Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole (194) Activităţi de închirierea şi leasing de alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. (508) Activităţi de închiriere şi leasing de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. (682) Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (1570) Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele (895) Activităţi de închiriere şi leasing de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv (325) Activităţi de închiriere şi leasing de echipamente de transport aerian (57) Activităţi de închiriere şi leasing de echipamente de transport pe apă (60) Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente agricole (445) Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (206) Activităţi de închiriere şi leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii (727) Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (1336) Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii (114) Activităţi de intermediere (brokeraj) a tranzacţiilor financiare (320) Activităţi de interpretare artistică (spectacole) (489) Activităţi de întreţinere corporală (2742) Activităţi de întreţinere corporală (1637) Activităţi de întreţinere peisagistică (396) Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor (479) Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor (353) Activităţi de investigaţii (56) Activităţi de investigaţii şi protecţie (268) Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (71) Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (88) Activităţi de justiţie (11) Activităţi de justiţie (13) Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora (27) Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul (1816) Activităţi de notariat (40) Activităţi de organizare a expoziţiilor, tîrgurilor şi congreselor (1127) Activităţi de organizare a regimului proprietăţii funciare (113) Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri (128) Activităţi de pompe funebre şi servicii similare (381) Activităţi de pompe funebre şi similare (205) Activităţi de postă electronică (883) Activităţi de postă şi de curier (54) Activităţi de poştă şi de curier (289) Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (496) Activităţi de pregătire către vînzare a bunurilor imobiliare (444) Activităţi de producere şi difuzare a programelor de televiziune (232) Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (722) Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice legate de construcţiile civile (1500) Activităţi de radio şi televiziune (504) Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală (328) Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (3516) Activităţi de reasigurare (15) Activităţi de schimb valutar persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova (183) Activităţi de secretariat şi traducere (2928) Activităţi de secretariat şi traducere (27) Activităţi de securitate privată (113) Activităţi de servicii anexe extracţiei (766) Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale (29) Activităţi de servicii anexe pentru extracţia altor minerale (41) Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre (1649) Activităţi de servicii anexe silviculturii (161) Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene (238) Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă (110) Activităţi de servicii particulare (854) Activităţi de servicii pentru societate (44) Activităţi de servicii privind forţa de muncă (195) Activităţi de servicii privind sistemele de securizare (303) Activităţi de servicii suport combinate (252) Activităţi de servicii suport pentru învăţămînt (521) Activităţi de spectacole (115) Activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă (347) Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice (2324) Activităţi de telefonie interurbană (39) Activităţi de telefonie urbană şi rurală (45) Activităţi de testare şi analize tehnice (905) Activităţi de testări şi analize tehnice (919) Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) (834) Activitati dupa recoltare (13) Activităţi după recoltare (1036) Activităţi fotografice (1167) Activităţi fotografice (1359) Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor (727) Activităţi imobiliare asupra bunurilor proprii (665) Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contracte (938) Activităţi în domeniul arhitecturii şi construcţiilor civile (458) Activităţi în domeniul evidenţei contabile (1904) Activităţi în domeniul ocrotirii ordinii publice şi a securităţii (28) Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) (23) Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) (691) Activităţi juridice (2280) Activităţi juridice (1646) Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă şi consultaţii pentru management (388) Activităţi juridice şi de contabilitate (810) Activităţi legate de băncile de date (1590) Activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri (138) Activităţi mixte (producerea cărnii şi ouălor) (139) Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal (128) Activităţi recreative (542) Activităţi referitoare la sănătatea umană (177) Activităţi referitoare la sănătatea umană (63) Activităţi şi servicii de decontaminare (125) Activităţi şi servicii de decontaminare (14) Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor (771) Activităţi sportive (530) Activităţi sportive, recreative şi distractive (10) Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) (421) Activităţi veterinare (33) Activităţi veterinare (230) Activităţi veterinare (756) Acvacultura in ape dulci (41) Acvacultura în ape dulci (523) Acvacultura maritimă (29) Administrarea imobilelor (1151) Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract (3071) Administrarea patrimoniului cultural (21) Administrarea pieţelor financiare (22) Administrarea pieţelor financiare (29) Administrarea şi susţinerea programelor sociale (12) Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii (313) AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE (278) Agricultură, vînătoare şi servicii anexe (181) Alte activităţi anexe poligrafiei (517) Alte activităţi anexe transporturilor (3266) Alte activităţi anexe transporturilor (503) Alte activităţi anexe transporturilor aeriene (113) Alte activităţi anexe transporturilor de călători şi de mărfuri (568) Alte activităţi anexe transporturilor pe apă (43) Alte activităţi anexe transporturilor terestre (337) Alte activităţi asociative, neincluse în alte categorii (87) Alte activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare (163) Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii (255) Alte activităţi culturale (55) Alte activităţi de alimentaţie (3514) Alte activităţi de asigurări (32) Alte activităţi de asigurări (exceptînd asigurările de viaţă) (46) Alte activităţi de asistenţă medicală (1323) Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. (74) Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. (188) Alte activităţi de comunicaţii electronice (478) Alte activităţi de creditare (304) Alte activităţi de curăţenie n.c.a. (741) Alte activităţi de editare (566) Alte activităţi de editare (490) Alte activităţi de expediere şi transport (1387) Alte activităţi de intermedieri monetare (67) Alte activităţi de intermedieri monetare (26) Alte activităţi de servicii individuale (4102) Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a (1424) Alte activităţi de servicii personale (43) Alte activităţi de servicii personale n.c.a. (2292) Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (551) Alte Activităţi de servicii prestate intreprinderilor, neincluse in alte categorii (34) Alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii (5938) Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei (2663) Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (2142) Alte activităţi de spectacole şi recreative (146) Alte activităţi de telecomunicaţii (382) Alte activităţi de tipărire n.c.a. (849) Alte activităţi extractive (1020) Alte activităţi extractive n.c.a. (39) Alte activităţi industriale n.c.a. (40) Alte activităţi legate de tehnica de calcul (2623) Alte activităţi poştale şi de curier (1038) Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (11) Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (988) Alte activităţi recreative (3542) Alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii (527) Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. (2527) Alte activităţi referitoare la sănătatea umană (875) Alte activităţi sportive (694) Alte activităţi sportive (913) Alte forme de învăţămînt n.c.a. (2547) Alte forme de învăţămînt pentru adulţi şi alt învăţămînt, neinclus în alte categorii (2199) Alte intermedieri financiare (163) Alte intermedieri financiare n.c.a. (608) Alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii (984) Alte lucrări de construcţii (602) Alte lucrări de construcţii, care necesită o pregătire specială (321) Alte lucrări de finisare (2782) Alte lucrări de finisare a construcţiilor (904) Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii (2812) Alte lucrări de utilare a construcţiilor (1090) Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. (3336) Alte mijloace de cazare (141) ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE (40) Alte ramuri ale industriei extractive, neincluse în alte categorii (12) Alte reparaţii de bunuri casnice şi personale, neincluse în alte categorii (603) Alte servicii de cazare (513) Alte servicii de furnizare a forţei de muncă (434) Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică (878) Alte servicii în creşterea producţiei agricole (1232) Alte specializări în cultura plantelor (274) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne (408) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate (827) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate (10682) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate (11672) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate (1431) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate (4143) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine (5189) Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine (3037) Alte tipuri de comerţ cu ridicata (13527) Alte tipuri de comerţ cu ridicata (88) Alte transporturi terestre de călători (6600) Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (1884) Apicultura (409) Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă (107) Asigurări pe viaţă neefectuate de stat (23)

B

Baruri (21067) Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor (8405)

C

Campinguri (196) Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată (2003) Cantine (1751) Cantine şi desfacerea alimentelor gata (1632) Captarea, epurarea şi distribuţia apei (707) Captarea, tratarea şi distribuţia apei (574) Captarea, tratarea şi distribuţia apei (20) Cercetare-dezvoltare (6236) Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (385) Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (196) Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste (164) CERCETARE ŞI DEZVOLTARE (14) Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale (1187) Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe sociale şi umanistice (224) Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (2851) Cocsificarea cărbunelui (11) Colectarea deşeurilor nepericuloase (665) Colectarea deşeurilor periculoase (175) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată (591) Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană (182) Colectarea şi epurarea apelor uzate (342) Colectarea şi tratarea altor reziduuri (76) Colectarea şi tratarea apelor uzate (37) Colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice prin reţeaua electrica (38) Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (37) Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte (96) Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi (sau) a berii (6442) Comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun (5614) Comercializarea energiei electrice (446) Comerţ cu alte autovehicule (1541) Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (5361) Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate (4270) Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (4394) Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate (799) Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate (2138) Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate (3760) Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine (1249) Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate (1517) Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (839) Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate (2807) Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate (515) Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate (1279) Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate (806) Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate (666) Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate (787) Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate (700) Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate (1849) Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate (5502) Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate (4811) Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate (3060) Comerţ cu amănuntul al înregistrărilor muzicale şi video, în magazine specializate (241) Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate (1438) Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate (4163) Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate (1697) Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate (2898) Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe (4302) Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate (4870) Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate (2136) Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate (883) Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe (3003) Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate (2291) Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate (1358) Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor (833) Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule (4267) Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor (6672) Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (13775) Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare (7960) Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (7604) Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse (3998) COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE (524) Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) (2068) Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (800) Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc (1756) Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente (1423) Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou (346) Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare (1103) Comerţ cu ridicata al animalelor vii (1201) Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor (1375) Comerţ cu ridicata al băuturilor (1498) Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate (370) Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui (1339) Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne (2002) Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor (514) Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat (5651) Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate (859) Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor (409) Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire (1797) Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor (1025) Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor (5360) Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei (2681) Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor (1175) Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii (351) Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat (146) Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte (453) Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare (6684) Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice (449) Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat (1415) Comerţ cu ridicata al mobilei de birou (681) Comerţ cu ridicata al produselor chimice (1658) Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie (2113) Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al produselor de întreţinere (602) Comerţ cu ridicata al produselor din tutun (511) Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice (722) Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile (1460) Comerţ cu ridicata al produselor textile (1683) Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase (964) Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente (1552) Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete (41) Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii (1082) Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule (2808) Comerţ cu ridicata nespecializat (10009) Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun (3522) Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (208) Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte (1562) Comerţul cu amănuntul al accesoriilor pentru îmbrăcăminte (2083) Comerţul cu amănuntul al altor articole electrice de uz casnic şi aparate de radio şi televiziune (748) Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate (862) Comerţul cu amănuntul al aparatelor de iluminat şi articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii (3209) Comerţul cu amănuntul al aparatelor de radio şi televiziune (263) Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei (12039) Comerţul cu amănuntul al articolelor din piele (574) Comerţul cu amănuntul al articolelor electrice de uz casnic (1521) Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice (1600) Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio (4882) Comerţul cu amănuntul al autovehiculelor (790) Comerţul cu amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi (17957) Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în magazine (1483) Comerţul cu amănuntul al carburanţilor (2171) Comerţul cu amănuntul al cărnii şi produselor din carne (3161) Comerţul cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi rechizitelor de birou (4072) Comerţul cu amănuntul al cartofilor, legumelor şi fructelor proaspete (6664) Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor (1358) Comerţul cu amănuntul al covoarelor şi preşurilor (mochetelor) (292) Comerţul cu amănuntul al echipamentului fotografic, optic şi de precizie (390) Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei (8745) Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei (2904) Comerţul cu amănuntul al încălţămintei (1703) Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele (5923) Comerţul cu amănuntul al instrumentelor muzicale şi partiturilor (46) Comerţul cu amănuntul al laptelui şi produselor lactate, ouălor, grăsimilor şi uleiurilor alimentare (1245) Comerţul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport şi turism (591) Comerţul cu amănuntul al mobilei (1295) Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic (2568) Comerţul cu amănuntul al motocicletelor, scuterelor, pieselor şi accesoriilor aferente (176) Comerţul cu amănuntul al păsărilor de casă, vînatului şi produselor din acestea (249) Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor (1387) Comerţul cu amănuntul al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule (2450) Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi de cofetărie (3482) Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate (5677) Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă (11442) Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută (4408) Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun (14534) Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice (2489) Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de parfumerie (928) Comerţul cu amănuntul al textilelor (6947) Comerţul cu amănuntul ambulant (2007) Comerţul cu amănuntul cu combustibil şi cărbune (392) Comerţul cu amănuntul cu flori, plante, seminţe şi îngrăşăminte (1437) Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate (8571) Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun (43098) Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe (23495) Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu alte tipuri de produse şi mărfuri (2729) Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe cu produse alimentare (2945) Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine (2206) Comerţul cu amănuntul prin corespondenţă (1299) Comerţul cu autovehicule (3478) Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (7925) Comerţul cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice (403) Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou (401) Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie,comerţ şi transporturi (2243) Comerţul cu ridicata al altor maşini utilizate in industrie, comerţ şi navigaţie (164) Comerţul cu ridicata al altor materiale de construcţie (1201) Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare (886) Comerţul cu ridicata al altor produse alimentare (1250) Comerţul cu ridicata al altor produse intermediare (386) Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum (1065) Comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum (1604) Comerţul cu ridicata al altor resturi şi deşeuri metalice (253) Comerţul cu ridicata al altor tipuri de combustibil (320) Comerţul cu ridicata al animalelor vii (534) Comerţul cu ridicata al aparatelor de radio şi electronice (225) Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic (689) Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio (2640) Comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct şi de încălzire (2452) Comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie şi de birou, al cărţilor, revistelor, ziarelor (1111) Comerţul cu ridicata al articolelor de tricotaje şi de ciorăpărie (321) Comerţul cu ridicata al articolelor din cauciuc tehnic (114) Comerţul cu ridicata al autovehiculelor (575) Comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice şi altor băuturi (2535) Comerţul cu ridicata al benzinei pentru autovehicule (246) Comerţul cu ridicata al benzinei pentru avioane şi al gazului lampant (23) Comerţul cu ridicata al calculatoarelor,echipamentelor periferice şi software-ului (1581) Comerţul cu ridicata al cărbunelui brun şi lignitului (69) Comerţul cu ridicata al cărbunelui de pămînt (271) Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne (2169) Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor (5313) Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale (6553) Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate (1036) Comerţul cu ridicata al construcţiilor prefabricate, al structurilor şi pieselor din metal pentru construcţii (490) Comerţul cu ridicata al crupelor, inclusiv leguminoase boabe (230) Comerţul cu ridicata al echipamentelor industriale (16) Comerţul cu ridicata al echipamentului sanitar (142) Comerţul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips şi materiale similare (487) Comerţul cu ridicata al făinii, inclusiv făina de porumb (406) Comerţul cu ridicata al florilor şi plantelor (1590) Comerţul cu ridicata al gazului natural (88) Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei, cu excepţia articolelor de tricotaje şi de ciorăpărie (131) Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei (5384) Comerţul cu ridicata al încălţămintei (208) Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale (517) Comerţul cu ridicata al laptelui şi produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor (928) Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum (1239) Comerţul cu ridicata al maselor plastice în forma primară şi al cauciucului sintetic (157) Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare (1610) Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentului şi furniturilor, inclusiv tractoare (12) Comerţul cu ridicata al maşinilor,echipamentelor şi furniturilor (281) Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat (108) Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria textila şi de confecţii (11) Comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii (24) Comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru industria minieră şi construcţii (573) Comerţul cu ridicata al maşinilor şi furniturilor de birou (90) Comerţul cu ridicata al maşinilor-unelte (164) Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar (17047) Comerţul cu ridicata al materialului lemnos (683) Comerţul cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalifere (618) Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice (1565) Comerţul cu ridicata al motocicletelor, scuterelor, pieselor şi accesoriilor aferente (88) Comerţul cu ridicata al motorinei (159) Comerţul cu ridicata al nisipului, cimentului, pietrişului, ghipsului, teracotei etc (552) Comerţul cu ridicata al păcurii (94) Comerţul cu ridicata al parfumurilor şi produselor cosmetice (1970) Comerţul cu ridicata al pastelor făinoase (127) Comerţul cu ridicata al peştelui şi produselor din peşte (810) Comerţul cu ridicata al pesticidelor şi altor produse agrochimice (657) Comerţul cu ridicata al petrolului brut şi gazelor asociate (53) Comerţul cu ridicata al pieilor brute şi pieilor prelucrate (378) Comerţul cu ridicata al pieselor, componentelor şi accesoriilor pentru autovehicule (1166) Comerţul cu ridicata al pietrei pentru monumente sau construcţii şi al articolelor din aceasta, al blocurilor de perete (130) Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii (12955) Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun (12484) Comerţul cu ridicata al produselor chimice (420) Comerţul cu ridicata al produselor din porţelan şi sticlă, al tapetelor şi produselor de întreţinere (708) Comerţul cu ridicata al produselor din tutun (738) Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice (1195) Comerţul cu ridicata al produselor intermediare neagricole, al deşeurilor şi resturilor (180) Comerţul cu ridicata al resturilor, deşeurilor şi materialelor recuperabile (252) Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase (193) Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale nobile şi de pietre preţioase (34) Comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor nemetalice (237) Comerţul cu ridicata al sticlei: în foi, pentru geamuri şi oglinzi (122) Comerţul cu ridicata al substanţelor chimice şi produselor chimice (481) Comerţul cu ridicata al textilelor (2185) Comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat (278) Comerţul cu ridicata al uleiului vegetal, inclusiv uleiul de porumb (140) Comerţul cu ridicata al vopselelor, lacurilor şi emailurilor (362) Comerţul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie şi din ciocolată (1040) Comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente şi infuzii (692) Comerţul cu ridicata în magazine nespecializate cu produse alimentare, băuturi şi produse din tutun (1042) Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte (29628) COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE (7266) Confecţionarea măturilor şi periilor (53) Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor (40) Construcţia aparatelor de zbor (15) Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement (37) Construcţia de nave şi structuri plutitoare (19) Construcţia de poduri şi tuneluri (488) Construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu (289) CONSTRUCŢII (42) Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile (4831) Construcţii de autostrăzi, drumuri, aeroporturi şi construcţii destinate sportului (558) Construcţii de clădiri (358) Construcţii de gospodărire a apelor (123) Construcţii generale de clădiri (1316) Construcţii hidrotehnice (151) Construcţii hidrotehnice (520) Construcţii inginereşti civile (1321) Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările (14339) Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul (2015) Controlul tehnic în transporturi (55) Cresterea altor bovine (13) Creşterea altor bovine (802) Cresterea altor specii de animale (88) Creşterea altor specii de animale (364) Creşterea altor specii de animale (1488) Creşterea altor specii de animale (333) Creşterea animalelor (3390) Creşterea bovinelor (1043) Cresterea bovinelor de lapte (35) Creşterea bovinelor de lapte (930) Creşterea cabalinelor (88) Creşterea cailor şi a altor cabaline (140) Creşterea cămilelor şi a camelidelor (43) Creşterea măgarilor şi catîrilor (15) Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor şi catîrilor (279) Cresterea ovinelor si caprinelor (16) Creşterea ovinelor şi caprinelor (708) Creşterea ovinelor şi caprinelor (185) Cresterea pasarilor (92) Creşterea păsărilor (1101) Creşterea păsărilor (1129) Creşterea păsărilor pentru carne, de prăsilă şi celor tinere (371) Cresterea porcinelor (36) Creşterea porcinelor (857) Creşterea porcinelor, inclusiv a animalelor de prăsilă (906) Creşterea producţiei de pepinieră (262) Cultivarea altor plante din culturi nepermanente (19) Cultivarea altor plante din culturi nepermanente (1062) Cultivarea altor plante din culturi permanente (762) Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi (97) Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi (2360) Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase (874) Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (3905) Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic (576) Cultivarea fructelor citrice (67) Cultivarea fructelor oleaginoase (336) Cultivarea fructelor semintoase si samburoase (158) Cultivarea fructelor seminţoase şi sîmburoase (2192) Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale (73) Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor (111) Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (2186) Cultivarea orezului (47) Cultivarea plantelor din culturi nepermanente (11) Cultivarea plantelor din culturi permanente (20) Cultivarea plantelor pentru fibre textile (96) Cultivarea plantelor pentru inmultire (19) Cultivarea plantelor pentru înmulţire (807) Cultivarea plantelor pentru înmulţire (130) Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor (193) Cultivarea strugurilor (1248) Cultivarea strugurilor (95) Cultivarea trestiei de zahăr (67) Cultivarea tutunului (129) Cultura bostănoasilor şi a seminţelor (169) Cultura cartofului şi a materialului săditor (224) Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor (1880) Cultura florilor şi seminceră (613) Cultura fructelor (2419) Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră (3641) Cultura legumelor şi a seminţelor (995) Cultura plantelor aromatice şi a culturilor pentru fabricarea băuturilor (96) Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere (4593) Cultura plantelor furajere şi a seminţelor (200) Cultura plantelor oleaginoase şi a seminţelor (445) Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere (1481) Cultura sfeclei de zahăr şi a seminţelor (292) Cultura strugurilor (970) Cultura tutunului, inclusiv prelucrarea primară: culesul şi uscarea frunzelor (423) Cultura vegetală (4956) Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor (950) Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii (2993) Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii (2467) Curăţarea chimică şi vopsirea (158)

D

Demolarea clădirilor (70) Demolarea clădirilor; lucrări de terasament (122) Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (251) Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi (1249) Depozitari (2865) Depozitări (3809) Dezvoltare (promovare) imobiliară (1681) Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice (254) Distilarea ţiţeiului (32) Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte (83) Distribuţia combustibilului gazos prin conducte (42) Distribuţia de filme cinematografice şi video (730) Distribuţia energiei electrice (366) Distribuţia şi comercializarea combustibilului gazos prin conducte (87) Distribuţia şi comercializarea energiei electrice (115)

E

Economia vînatului (90) Editarea cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii (858) Editarea de programe (321) Editarea înregistrărilor pe suporţi (77) Editarea revistelor şi periodicelor (233) Editarea ziarelor (360) Edituri (681) Efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor (71) Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare (667) Executarea stratului de fundaţie (64) Exploatarea autostrăzilor (35) Exploatarea căilor ferate (13) Exploatarea carierelor de piatră (166) Exploatarea forestieră (262) Exploatarea sistemelor de irigare şi desecare (114) Exploatări forestiere (234) Extracţia argilei şi caolinului (24) Extracţia cărbunelui superior şi inferior (77) Extracţia gazelor naturale (34) Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale (15) Extracţia minereurilor metalifere (1455) Extracţia nisipului şi argilei (92) Extracţia nisipului şi pietrişului (256) Extracţia petrolului brut (25) Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (196) Extracţia pietrei calcaroase, a ghipsului şi cretei (69) Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii; extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei (18) Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii; extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei (110) Extracţia pietrei pentru construcţii (151) Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului (43) Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului (159) Extracţia şisturilor (10) Extragerea substanţelor minerale utile şi (sau) îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile (486) Extragerea zăcămintelor minerale (14)

F

Fabricarea agregatelor poroase artificiale şi prelucrarea agregatelor poroase naturale (17) Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni (1020) Fabricarea alcoolului etilic din materiale fermentate (187) Fabricarea altor articole (416) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) (1335) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii (220) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii (444) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. (1131) Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos (976) Fabricarea altor articole din hîrtie şi carton (205) Fabricarea altor articole din hîrtie şi carton n.c.a. (257) Fabricarea altor articole din lemn (440) Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiele şi paie (140) Fabricarea altor articole din material plastic (478) Fabricarea altor articole din metal (998) Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (954) Fabricarea altor articole finite din metal (283) Fabricarea altor articole, neincluse în alte categorii (73) Fabricarea altor articole tehnice şi industriale din textile (236) Fabricarea altor articole textile (97) Fabricarea altor articole textile (121) Fabricarea altor articole textile n.c.a. (512) Fabricarea altor articole textile, neincluse în alte categorii (78) Fabricarea altor băuturi nedistilate din materiale fermentate (36) Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare (159) Fabricarea altor componente electronice (75) Fabricarea altor echipamente electrice (131) Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie, pentru construcţii (818) Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos (1623) Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice (36) Fabricarea altor maşini agricole (36) Fabricarea altor maşini cu destinaţie specială (45) Fabricarea altor maşini cu destinaţie specială (58) Fabricarea altor maşini cu destinaţie specială (42) Fabricarea altor maşini de utilizare generală (55) Fabricarea altor maşini şi echipamente, subansambluri şi accesorii (63) Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. (139) Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. (111) Fabricarea altor maşini-unelte mecanice,neincluse în alte categorii (61) Fabricarea altor maşini-unelte mecanice pentru prelucrarea metalelor (28) Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. (62) Fabricarea altor mijloace de transport (300) Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. (10) Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule (88) Fabricarea altor produse alimentare (264) Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. (1257) Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii (592) Fabricarea altor produse alimentare, neincluse în alte categorii (203) Fabricarea altor produse ceramice (75) Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic (16) Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. (78) Fabricarea altor produse chimice (79) Fabricarea altor produse chimice (56) Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază (23) Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază (68) Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (133) Fabricarea altor produse chimice organice de bază (283) Fabricarea altor produse chimice organice de bază (110) Fabricarea altor produse chimice organice, de bază (205) Fabricarea altor produse din cauciuc (68) Fabricarea altor produse din cauciuc (32) Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite (1167) Fabricarea altor produse din material plastic (478) Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (1413) Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (127) Fabricarea altor produse din minerale nemetalifere (39) Fabricarea altor produse din minerale nemetalifere, neincluse în alte categorii (66) Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (500) Fabricarea altor produse metalice finite (223) Fabricarea altor produse, neincluse în alte categorii (25) Fabricarea altor produse tehnice din ceramică (28) Fabricarea altor tipuri de utilaje de ridicat, de tachelaj, încărcat şi descărcat (26) Fabricarea ambalajelor din hîrtie şi carton (167) Fabricarea ambalajelor din lemn (765) Fabricarea ambalajelor din metale uşoare (41) Fabricarea ambalajelor din metale uşoare (162) Fabricarea ambalajelor din sticlă (39) Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon (63) Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon (20) Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor (136) Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii (53) Fabricarea aparatelor de uz casnic (34) Fabricarea aparatelor electrice de măsurat (45) Fabricarea aparatelor electrice de uz casnic (38) Fabricarea aparatelor electrice de uz casnic, exclusiv frigidere şi congelatoare (28) Fabricarea aparatelor neelectrice de uz casnic (40) Fabricarea aparatelor pentru cercetarea fenomenelor fizice (18) Fabricarea aparatelor pentru măsurarea de mărimi mecanice (10) Fabricarea aparatelor pentru medicină, medicină veterinară şi cercetări ştiinţifice (19) Fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare (627) Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental (78) Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (259) Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (451) Fabricarea articolelor decorative din lemn (517) Fabricarea articolelor de feronerie (lacăte şi balamale) (87) Fabricarea articolelor de galanterie metalică (17) Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (392) Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele (579) Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru (604) Fabricarea articolelor de papetărie (40) Fabricarea articolelor de papetărie (133) Fabricarea articolelor de uz gospodăresc din ceramică (23) Fabricarea articolelor de uz gospodăresc şi decorative din ceramică (48) Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a articolelor de harnaşament şi a altor articole din piele (202) Fabricarea articolelor din blană (215) Fabricarea articolelor din fire metalice (143) Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri (262) Fabricarea articolelor din hîrtie de uz gospodăresc şi sanitar (161) Fabricarea articolelor din hîrtie şi carton (63) Fabricarea articolelor din lemn (2009) Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii (893) Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii (1967) Fabricarea articolelor din plută, din împletituri de nuiele şi paie (82) Fabricarea articolelor din sticlă (90) Fabricarea articolelor pentru sport (68) Fabricarea articolelor sportive (67) Fabricarea articolelor tubulare din sticlă (14) Fabricarea autovehiculelor de transport rutier (29) Fabricarea băuturilor (12) Fabricarea băuturilor (251) Fabricarea băuturilor alcoolice distilate (275) Fabricarea berii (112) Fabricarea berii (70) Fabricarea betonului (322) Fabricarea betonului (317) Fabricarea betonului-marfă (75) Fabricarea betonului pentru asfalt (82) Fabricarea bijuteriilor (91) Fabricarea bijuteriilor (154) Fabricarea bijuteriilor din materiale nepreţioase (imitaţii de bijuterii) (79) Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase (166) Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie (1310) Fabricarea blocurilor pentru pereţi (199) Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice (107) Fabricarea calculatoarelor şi altor echipamente electronice pentru prelucrarea informaţiei (255) Fabricarea cărămizilor din silicaţi (25) Fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars (854) Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă (183) Fabricarea cauciucului sintetic (11) Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare (13) Fabricarea celulozei (11) Fabricarea celulozei (22) Fabricarea celulozei, hîrtiei şi cartonului (37) Fabricarea cidrului (30) Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe (181) Fabricarea cimentului (35) Fabricarea cimentului (36) Fabricarea cimentului pentru utilizarea în stomatologie (95) Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului (47) Fabricarea cleiurilor (33) Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor (33) Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor (22) Fabricarea componentelor electronice (module) (136) Fabricarea condimentelor şi ingredientelor (163) Fabricarea condimentelor şi mirodeniilor (121) Fabricarea construcţiilor din metal (1415) Fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (126) Fabricarea crupelor (214) Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor (41) Fabricarea cuptoarelor industriale şi a arzătoarelor pentru cuptoare (19) Fabricarea de acumulatori şi baterii (19) Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale (17) Fabricarea de alte pompe şi compresoare (36) Fabricarea de aparate electrocasnice (41) Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei (671) Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) (856) Fabricarea de articole de acoperit capul (135) Fabricarea de articole de ciorăpărie prin tricotare sau croşetare (334) Fabricarea de articole de harnaşament (16) Fabricarea de articole de îmbrăcăminte (2520) Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile (717) Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele (382) Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (352) FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR (185) Fabricarea de articole de lenjerie de corp (500) Fabricarea de articole de lenjerie de corp (348) Fabricarea de articole de voiaj, de marochinărie şi articole similare (94) Fabricarea de articole de voiaj şi de marochinărie (170) Fabricarea de articole din blană naturală şi artificială (141) Fabricarea de articole tricotate şi croşetate (265) Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi (12) Fabricarea de butoaie şi alte recipiente din metal (62) Fabricarea de cabluri cu fibră optică (15) Fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie (242) Fabricarea de case prefabricate din lemn (50) Fabricarea de clădiri şi încăperi din lemn tip container, monolite şi demontabile (23) Fabricarea de clădiri şi încăperi tip container şi demontabile (35) Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice (1279) Fabricarea de construcţii şi prefabricate din aluminiu şi aliaje de aluminiu pentru construcţii (817) Fabricarea de covoare şi mochete (151) Fabricarea de covoare şi presuri (mochete) (392) Fabricarea de cuptoare electrice (13) Fabricarea de detalii şi încrucişări pentru maşini de utilizare generală (21) Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice (301) Fabricarea de echipamente casnice neelectrice (25) Fabricarea de echipamente de iluminat (44) Fabricarea de echipamente electrice de iluminat (117) Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule (46) Fabricarea de echipamente hidraulice (38) Fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (25) Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie (37) Fabricarea de elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii (1673) Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn (438) Fabricarea de galanterie textilă (67) Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice (32) Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie (60) Fabricarea de lacăte şi balamale (70) Fabricarea de maşini agricole (30) Fabricarea de maşini de utilizare generală (31) Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (102) Fabricarea de materiale izolante moi pentru acoperiş şi materiale hidroizolante (22) Fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (97) Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare (460) Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare (146) Fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou (20) Fabricarea de mîncăruri preparate (770) Fabricarea de mobilă n.c.a. (1530) Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine (1233) Fabricarea de mobilă pentru bucătării (1066) Fabricarea de motoare (10) Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) (26) Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică (29) Fabricarea de odgoane, frînghii, sfori şi plase (25) Fabricarea de pardoseli din lemn necomplete, inclusiv parchete neasamblate (169) Fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice (33) Fabricarea de produse abrazive (15) Fabricarea de produse refractare (37) Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare (82) Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel (130) Fabricarea de saltele (258) Fabricarea de sticlărie tehnică (35) Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii (2481) Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri (61) Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe (88) Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea (31) Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte (240) Fabricarea de uşi şi ferestre din metal (890) Fabricarea de utilaje speciale pentru întreprinderile de deservire socială (11) Fabricarea diferitelor articole din lemn (416) Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice (41) Fabricarea echipamentelor de comunicaţii (57) Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat (41) Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic (63) Fabricarea echipamentelor electrice (11) Fabricarea echipamentelor industriale de răcire şi de ventilare (46) Fabricarea echipamentului de ridicat şi de manipulat (26) Fabricarea echipamentului tehnologic (25) Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment (2350) Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcţii (1068) Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii (152) Fabricarea elementelor montabile din beton armat şi a articolelor şi construcţiilor din beton (239) Fabricarea făinii (492) Fabricarea făinii de var şi de dolomită (26) Fabricarea fibrelor din sticlă (27) Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale (11) Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale (14) Fabricarea frigiderelor şi congelatoarelor de uz casnic (13) Fabricarea gazelor industriale (19) Fabricarea gazului industrial (22) Fabricarea hartiei şi a produselor din hartie (3959) Fabricarea hîrtiei şi cartonului (44) Fabricarea hîrtiei şi cartonului (70) Fabricarea hîrtiei şi cartonului ondulat, a ambalajelor din hîrtie şi carton (139) Fabricarea hîrtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hîrtie şi carton (234) Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare (158) Fabricarea încălţămintei (748) Fabricarea încălţămintei (262) Fabricarea îngheţatei (163) Fabricarea îngheţatei (203) Fabricarea îngrăşămintelor (27) Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase (25) Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase (101) Fabricarea instalaţiilor pentru aer condiţionat şi a ventilatoarelor (27) Fabricarea instrumentelor, aparatelor şi utilajelor medicale (48) Fabricarea instrumentelor de desenat, a sculelor de trasat şi a instrumentelor de măsurat (18) Fabricarea instrumentelor muzicale (13) Fabricarea instrumentelor muzicale (11) Fabricarea ipsosului (23) Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică (10) Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică (16) Fabricarea jocurilor şi jucăriilor (150) Fabricarea jocurilor şi jucăriilor (185) Fabricarea lacurilor şi vopselelor (62) Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (1478) Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare (629) Fabricarea malţului (45) Fabricarea malţului (50) Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare (55) Fabricarea margarinei şi a produselor comestibile similare (32) Fabricarea maşinilor agricole (72) Fabricarea maşinilor de birou (21) Fabricarea maşinilor de cusut de uz casnic (13) Fabricarea maşinilor pentru construcţii (20) Fabricarea maşinilor pentru industria textilă, de confecţii şi a pielăriei (11) Fabricarea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole (73) Fabricarea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole (exclusiv reparaţii) (27) Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) (26) Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere (110) Fabricarea maşinilor-unelte mecanice (68) Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate mecanic (10) Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate mecanic (28) Fabricarea materialelor de modelare (30) Fabricarea materialelor izolante din minerale nemetalifere (27) Fabricarea materialelor plastice în forme primare (76) Fabricarea materialelor plastice primare (57) Fabricarea măturilor şi periilor (34) Fabricarea mobilierului medical, chirurgical, stomatologic şi pentru medicina veterinară (65) Fabricarea mortarului (165) Fabricarea mortarului (227) Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice (44) Fabricarea nutreţurilor gata destinate animalelor domestice (153) Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (287) Fabricarea nutreţurilor gata pentru animale întreţinute la ferme (200) Fabricarea parchetului asamblat în panouri (169) Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (99) Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) (194) Fabricarea pesmeţilor şi biscuiţilor, a pişcoturilor cu termen de păstrare de lunga durată (836) Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice (97) Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie (2024) Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete (3748) Fabricarea plăcilor, benzilor, fîşiilor, tuburilor, profilurilor din material plastic (113) Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic (151) Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică (46) Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică (113) Fabricarea pompelor hidraulice (16) Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice (225) Fabricarea preparatelor farmaceutice (156) Fabricarea preparatelor farmaceutice (117) Fabricarea preparatelor farmaceutice pentru scopuri terapeutice sau profilactice (121) Fabricarea preparatelor medicale pentru medicina veterinară (24) Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (219) Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (434) Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte (533) Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie (286) Fabricarea produselor agrochimice (23) Fabricarea produselor ceramice refractare (28) Fabricarea produselor chimice de bază (19) Fabricarea produselor chimice pentru utilizare în industrie (24) Fabricarea produselor concentrate alimentare (123) Fabricarea produselor de cocserie (10) Fabricarea produselor de morărit (678) Fabricarea produselor de morărit (1722) Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon (155) Fabricarea produselor de tăiat (13) Fabricarea produselor de tăiat (57) Fabricarea produselor de tăiat, a sculelor şi articolelor de fierărie (38) Fabricarea produselor de tutun (357) Fabricarea produselor de uz gospodăresc din sticlă şi a veselei din sticlă (48) Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hîrtie sau carton (181) Fabricarea produselor din azbociment (83) Fabricarea produselor din beton pentru construcţii (718) Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase (333) Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) (892) Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (1079) Fabricarea produselor din ceramică (exclusiv cele pentru construcţii) (23) Fabricarea produselor din ciment fibrocelulozic (azbociment) (41) Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii (248) Fabricarea produselor din metal pentru construcţii (420) Fabricarea produselor din minerale nemetalifere (25) Fabricarea produselor din sticlă, neincluse în alte categorii (42) Fabricarea produselor din tutun (39) Fabricarea produselor din tutun (36) Fabricarea produselor electronice de larg consum (63) Fabricarea produselor farmaceutice de bază (209) Fabricarea produselor farmaceutice de bază (76) Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (2671) Fabricarea produselor lactate (222) Fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor (411) Fabricarea produselor metalice finite sau semifinite prin forjare, ambutisare, ştanţare şi laminare (276) Fabricarea produselor metalice obţinute prin forjare, presare, ştanţare şi laminare; metalurgia pulberilor (353) Fabricarea produselor metalice uşoare (229) Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (55) Fabricarea produselor pentru alimentaţia copiilor şi a produselor alimentare dietetice (57) Fabricarea produselor tehnice din cauciuc (46) Fabricarea produselor textile (1024) FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE (12) Fabricarea rechizitelor de birou (14) Fabricarea refrigeratoarelor şi congelatoarelor (26) Fabricarea roţilor dinţate, elementelor de transmisie mecanice prin roti dinţate şi aparatelor de transmisie mecanice (11) Fabricarea săpunurilor, detergenţilor, a produselor de întreţinere (130) Fabricarea săpunurilor, detergenţilor, a produselor de întreţinere, de parfumerie şi cosmetice (47) Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere (150) Fabricarea sculelor (18) Fabricarea şi fasonarea altor articole din sticlă (40) Fabricarea sîrmei (32) Fabricarea şi (sau) comercializarea seminţelor, a materialului de înmulţire săditor şi semincer (85) Fabricarea solvenţilor şi diluanţilor pentru lacuri şi vopsele (19) Fabricarea sticlei plate (25) Fabricarea sticlei plate (12) Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă (50) Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (1897) Fabricarea sucurilor de fructe şi legume (593) Fabricarea supelor, bulionurilor şi a produselor din ouă (17) Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor (14) Fabricarea tapetului (19) Fabricarea tractoarelor agricole (19) Fabricarea uleiurilor esenţiale (142) Fabricarea uleiurilor eterice (49) Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (672) Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute (1319) Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate (369) Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale (858) Fabricarea uneltelor (57) Fabricarea uneltelor folosite în agricultura şi pomilegumicultură (25) Fabricarea uneltelor pentru prelucrarea metalelor şi a lemnului (30) Fabricarea utilajelor de filtrat şi curăţat (22) Fabricarea utilajelor de împachetat şi înfăşurat (18) Fabricarea utilajelor de pulverizare a lichidelor sau prafurilor (15) Fabricarea utilajelor pentru exploatări forestiere şi ameliorări (12) Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii (25) Fabricarea utilajelor pentru industria extractivă şi construcţii (21) Fabricarea utilajelor pentru industria hîrtiei şi cartonului (23) Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei (31) Fabricarea utilajelor pentru metalurgie (24) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului (23) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea materialelor de construcţie (22) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului (63) Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor (67) Fabricarea utilajelor şi aparatelor pentru cîntărit (exclusiv cîntarele de precizie pentru laborator) (16) Fabricarea utilajelor tehnologice speciale pentru industria electronică (16) Fabricarea utilajului medical şi chirurgical şi a dispozitivelor ortopedice (118) Fabricarea utilajului tehnico-sanitar din metal (36) Fabricarea utilajului zootehnic şi pentru producerea nutreţurilor (19) Fabricarea varului (45) Fabricarea varului (88) Fabricarea varului şi ipsosului (49) Fabricarea veselei şi a mobilierului de bucătărie (26) Fabricarea vinului (851) Fabricarea vinurilor din struguri (502) Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor (50) Fabricarea vopselelor, lacurilor, emailurilor şi a pigmenţilor minerali pentru ele (57) Fabricarea zahărului (52) Fabricarea zahărului (32) Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată (588) Finisarea materialelor textile (221) Finisarea ţesăturilor (73) Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare (30) Forjarea, ambutisarea, stanţarea; metalurgia pulberilor (137) Funcţionarea caselor de amanet (15) Furnizarea de abur şi aer condiţionat (81) Furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală (15) Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună (11)

G

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic (12)

H

Hoteluri (1617) Hoteluri şi alte facilităţi de cazare (6442) Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare (1209) Hoteluri şi moteluri cu restaurant (175) Hoteluri şi moteluri fără restaurant (24) HOTELURI ŞI RESTAURANTE (20)

I

Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi (sau) comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat (766) Importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografi (41) Importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi (sau) reparaţia dispozitivelor medicale şi (sau) a opticii (1079) Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi (sau) a berii importate (1455) Importul şi/sau comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare (833) Importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor (392) Importul şi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi (sau) a fertilizanţilor (759) Importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare (11) Importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj (1945) Industria alimentară (85) INDUSTRIA ALIMENTARA ŞI A BĂUTURILOR (29) Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (73) Industria metalurgică (13) Instalarea, cu excepţia lifturilor şi escalatoarelor, repararea şi întreţinerea echipamentelor de ridicat şi manipulat (79) Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale (445) Instalarea, repararea şi întreţinerea altor maşini cu destinaţie specială (314) Instalarea, repararea şi întreţinerea cuptoarelor electrice şi neelectrice (43) Instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de răcire şi ventilare, cu excepţia celor pentru uz casnic (221) Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor de utilizare generală (189) Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru industria extractiva şi pentru construcţii (67) Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru industria textilă, de confecţii şi de pielărie (22) Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole (132) Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi silvicultură (308) Instalarea, repararea şi întreţinerea maşinilor-unelte (13) Instalarea, repararea şi întreţinerea motoarelor şi turbinelor, cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete (50) Instalarea, repararea şi întreţinerea pompelor şi compresoarelor (122) Instalarea, repararea şi întreţinerea utilajelor pentru metalurgie (11) Intermediere monetară (17) Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie (608) Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane (527) Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii (1956) Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate (3233) Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie (1293) Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun (1863) Intermedieri în comerţul cu produse diverse (10552) Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele (966) Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (1271) Intermedieri monetare ale altor instituţii financiare (34) Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea, schimbul şi închirierea locuinţelor şi altor bunuri imobiliare cu destinaţie neproductivă; activitatea birourilor de inventariere tehnică (1058) Intermedieri pentru cumpărarea, vînzarea şi închirierea bunurilor imobiliare cu destinaţie tehnică şi de producţie (836) Intermedieri pentru vînzarea carburanţilor, mineralelor, a metalelor şi chimicalelor pentru industrie (265) Intermedieri pentru vînzarea maşinilor, echipamentelor industriale, navelor şi avioanelor (260) Intermedieri pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii (761) Intermedieri pentru vînzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile şi a semiproduselor (6194) Intermedieri pentru vînzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie şi altor articole metalice mici (325) Intermedieri pentru vînzarea produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun (880) Intermedieri pentru vînzarea textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei şi articolelor din piele (411) Intermedieri pentru vînzarea unor anumite categorii de mărfuri cu caracter specific (426) Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri (36256)

L

Laminare la rece a benzilor înguste (17) Leasing de proprietăţi intelectuale şi producţie similară (exclusiv bunuri cu drept de autor) (112) Leasing financiar (175) Leasing financiar (263) Leasingul financiar (111) Legătorie şi finisare (389) Legătorie şi servicii conexe (180) Lucrări de antisurpare (34) Lucrări de construcţii (1201) Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. (1936) Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane (195) Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (4074) Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor (1248) Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii (1178) Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide (963) Lucrări de construcţii civile (58) Lucrări de demolare a construcţiilor (1949) Lucrări de explorare prin forare şi găurire (96) Lucrări de finisare a construcţiilor (1337) Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii (1153) Lucrări de instalaţii electrice (2900) Lucrări de instalaţii electrice şi montare a armăturii electrice (1439) Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat (2737) Lucrări de învelitori (378) Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii (1842) Lucrări de izolaţii (306) Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct (1454) Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor (2101) Lucrări de pardosire şi placare a podelelor şi pereţilor (313) Lucrări de pregătire a terenului de construcţii (2245) Lucrări de tencuire (379) Lucrări de tencuire (2294) Lucrări de terasament (351) Lucrări de tîmplărie (351) Lucrări de tîmplărie şi dulgherie (2122) Lucrări de vopsire şi montare a geamurilor (227) Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri (2132) Lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie) (20) Lucrări speciale de construcţii (4144)

M

Manipulări (929) Manipulări (253) Manipulări şi depozitări (595) Montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu (226)

O

Operaţii de bursă (128) Operaţiuni de mecanică generală (409) Operaţiuni de mecanică generală (398) Organizarea activităţilor de transport (1442)

P

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere (304) Parcuri tematice (bîlciuri) şi parcuri de distracţii (509) Paza şi conservarea locurilor şi clădirilor istorice şi a monumentelor de cultură (10) Pescuitul (295) Pescuitul, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte (429) Pescuitul in ape dulci (11) Pescuitul în ape dulci (448) Pescuitul maritim (19) Pescuitul şi acvacultura (238) Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte (915) Practica medicală (1795) Practica stomatologică (950) Pregătirea fibrelor din lina cardată (15) Pregătirea fibrelor din lînă şi filarea în fire tip lîna pieptănată (19) Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile (60) Pregătirea fibrelor şi filarea în fire (20) Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip bumbac (14) Pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată (29) Pregătirea fibrelor tip bumbac (12) Pregătirea seminţelor în vederea însămînţării (415) Pregătirea terenului pentru construcţii (428) Prelucrarea brută a lemnului (508) Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului (854) Prelucrarea ceaiului şi cafelei (239) Prelucrarea ceaiului şi cafelei (70) Prelucrarea datelor (1600) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe (3098) Prelucrarea deşeurilor şi resturilor reciclabile din metale feroase (201) Prelucrarea deşeurilor şi resturilor reciclabile din metale neferoase (189) Prelucrarea laptelui şi fabricarea produselor lactate (464) Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite (361) PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI FABRICAREA ARTICOLELOR DIN LEMN (11) Prelucrarea metalelor neferoase şi a aliajelor (11) Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre (464) Prelucrarea şi conservarea cartofilor (226) Prelucrarea şi conservarea cartofului (284) Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (1702) Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor (1576) Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului) (1337) Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor (365) Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte (659) Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate (80) Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate (121) Prepararea şi vopsirea blănurilor (41) Prepararea şi vopsirea blănurilor; confecţionarea articolelor din blană (159) Prepararea sucurilor din fructe şi legume (378) Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională (92) Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit (48) Prestarea serviciilor în domeniul informaticii (1249) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi (sau) prestarea serviciului "Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională (63) Producerea, asamblarea, importul şi (sau) exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă (36) Producerea energiei electrice din surse regenerabile; producerea energiei termice din surse regenerabile; producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţele de gaze naturale; producerea biocarburantului care urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale (130) Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate (477) Producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi (sau) efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil (34) Producerea ouălor (202) Producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, oua de pasăre şi oua de viermi de mătase) predestinat reproducerii (39) Producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile (37) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate (199) Producţia altor componente electrice, exclusiv componente electrice pentru motoare şi mijloace de transport (38) Producţia altor mecanisme şi aparate electrice (42) Producţia altor metale neferoase (19) Producţia altor mijloace de transport, neincluse în alte categorii (10) PRODUCŢIA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALIFERE (20) Producţia altor tipuri de mobilier (612) Producţia altor tipuri de ţesături (12) Producţia aluminiului (14) Producţia articolelor din material plastic (294) Producţia cărnii (745) Producţia cărnii de pasăre (203) Producţia combustibilului gazos (13) Producţia componentelor electronice (67) Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice (13) Producţia de alte aparate şi echipamente electrice (62) Producţia de ambalaje din lemn (707) Producţia de aparate de emisie (19) Producţia de aparate de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video şi mărfuri accesorii (exclusiv reparaţii) (84) Producţia de aparate de radio şi televiziune pentru uz industrial (28) Producţia de aparate pentru distribuţie şi comandă electrică (39) Producţia de aparate pentru distribuţie şi comandă electrică (exclusiv reparaţii) (26) Producţia de aparate pentru telefonie şi telegrafie cu fir (10) Producţia de aparatura electrica de semnalizare acustică şi optică (28) Producţia de aparatură optică şi optica mecanică (63) Producţia de aparatura şi instrumente de măsură, verificare şi control (112) Producţia de aparatură şi instrumente optice (26) Producţia de articole din cauciuc (11) Producţia de autovehicule şi alte mijloace de transport cu motor (12) Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate (364) Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci (56) Producţia de caroserii pentru autovehicule şi de remorci (12) Producţia de ceasuri (16) Producţia de cisterne, rezervoare şi containere metalice (94) Producţia de componente electrice pentru motoare şi mijloace de transport (23) Producţia de dispozitive chirurgicale şi ortopedice (117) Producţia de echipamente pentru autovehicule (30) Producţia de echipament fotografic şi cinematografic (75) Producţia de energie electrică (503) Producţia de filme cinematografice şi video (870) Producţia de fire şi cabluri izolate (37) Producţia de izolatori electrici (13) Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat (46) Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje (49) Producţia de mobilier (2919) Producţia de motoare electrice, generatoare şi transformatoare (62) Producţia de motoare electrice, generatoare şi transformatoare (exclusiv reparaţii) (23) Producţia de panel din lemn (146) Producţia de piei artificiale şi materiale peliculare (15) Producţia de piei naturale (54) Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule (30) Producţia de profile obţinute la rece prin ştanţare sau fălţuire (51) Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală (97) Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală (61) Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video (69) Producţia de remorci şi semiremorci (29) Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice (182) Producţia de rezervoare şi cazane metalice pentru încălzire centrală (28) Producţia de saltele (56) Producţia de scaune şi scaune pentru vehicule (87) Producţia de ţesături (87) Producţia de ţesături din bumbac (157) Producţia de ţesături din lînă cardată (84) Producţia de ţesături din lînă pieptănată (13) Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel (58) Producţia echipamentului de control pentru procesele industriale (50) Producţia echipamentului de control pentru procesele industriale (exclusiv reparaţii) (35) Producţia energiei electrice (28) Producţia energiei electrice de alte surse de energie (95) Producţia energiei electrice în centralele hidroelectrice (13) Producţia energiei electrice în termocentralele electrice (16) Producţia energiei termice de centralele termice (60) Producţia energiei termice de centrele termice independente (91) Producţia formelor de tipar (82) Producţia gazelor (81) Producţia generatoarelor de aburi (13) Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) (36) Producţia metalelor preţioase (10) Producţia metalelor preţioase (34) Producţia mobilierului pentru birou şi magazine (273) Producţia mobilierului pentru bucătărie (258) Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii (795) Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne (1845) Producţia şi distribuţia combustibilului gazos (74) Producţia şi distribuţia energiei electrice (128) Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (34) Produse din carne, carne de pasăre şi de iepure (1448) Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole (12) Proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor (338) Proiecţia de filme cinematografice (348) Proiecţia de filme cinematografice (235) Publicitate (6681) Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei (486)

R

Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat (577) Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat (2639) Recoltarea produselor accesorii ale pădurii (77) RECUPERAREA DEŞEURILOR ŞI RESTURILOR DE MATERIALE RECICLABILE (10) Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile (213) Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile (509) Recuperarea materialelor reciclabile sortate (332) Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţămîntului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială (14) Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice (21) Reglementarea şi susţinerea activităţilor economice (23) Repararea altor echipamente (461) Repararea altor echipamente electrice, neincluse în alte categorii (318) Repararea aparatelor de radio şi televiziune (333) Repararea aparatelor electronice de uz casnic (553) Repararea aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică (102) Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale (433) Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. (782) Repararea articolelor fabricate din metal (347) Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice (1111) Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor (185) Repararea componentelor electrice pentru motoare şi mijloace de transport (38) Repararea de motoare electrice, generatoare şi transformatoare (162) Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină (337) Repararea echipamentelor de comunicaţii (596) Repararea echipamentelor electrice (626) Repararea echipamentelor electronice şi optice (349) Repararea echipamentului de control (93) Repararea echipamentului telegrafic (121) Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele (201) Repararea instrumentelor muzicale (10) Repararea instrumentelor optice şi a echipamentului fotografic (60) Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (41) Repararea maşinilor (836) Repararea materialului rulant al căilor ferate (19) Repararea mobilei şi a furniturilor casnice (517) Repararea rulmenţilor, detaliilor şi încrucişărilor pentru maşini de utilizare generală (39) Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale (46) Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport (192) Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor (40) Repararea tractoarelor agricole (177) Reparaţia aparatelor de zbor şi a tehnicii spaţiale (55) Reparaţia şi restaurarea mobilei casnice (400) Reparaţii ale altor articole de uz casnic şi personale (343) Reparaţii de articole de confecţii, acoperăminte pentru cap şi articole de galanterie textilă (511) Reparaţii de articole de voiaj şi de galanterie din piele naturală şi artificială (28) Reparaţii de articole din blănuri şi din piele (87) Reparaţii de articole şi aparate electrice de uz casnic (1506) Reparaţii de articole tricotate şi croşetate (158) Reparaţii de biciclete (31) Reparaţii de bijuterii (206) Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc (95) Reparaţii de ceasuri (54) Reparaţii de ceasuri şi bijuterii (77) Reparaţii de covoare şi preşuri (19) Reparaţii de încălţăminte (509) Reparaţii de încălţăminte şi alte articole din piele (201) Reparaţii de instrumente şi aparatură (166) Reproducerea înregistrărilor (116) Reproducerea înregistrărilor pe suporţi (103) Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor audio (202) Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor cu caracter informatic (213) Reproducerea pe suporţi a înregistrărilor video (208) Reşaparea şi reformarea pneurilor (309) Restaurante (8984) Restaurante (4922) Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (5614)

S

Salubritate,depoluare şi activităţi similare (143) Selecţia şi plasarea forţei de muncă (794) Servicii administrative, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (15) Servicii agrochimice (140) Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică (7197) Servicii ale terminalelor (45) Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (22) Servicii anexe silviculturii şi exploatărilor forestiere (130) Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare (71) Servicii de cercetări geodezice (243) Servicii de expediere şi transport (10831) Servicii de mutare (1805) Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale (1070) Servicii de reprezentare media (706) Servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare) (170) Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program (47) Servicii pentru agricultură (4369) Servicii pentru agricultură şi servicii în creşterea animalelor (cu excepţia celor sanitar-veterinare) (557) Servicii pregătitoare pentru tipărire (348) Silvicultura (78) SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE (16) Silvicultura si alte activitati forestiere (20) Silvicultură şi alte activităţi forestiere (259) Silvicultura şi exploatări forestiere (145) Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor (364) Spălarea şi călcatul lenjeriei (120) Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană (438)

T

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor (591) Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor (89) Tăbăcirea şi prepararea pieilor (102) Tabere pentru tineret şi baze turistice (87) Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (494) Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (292) Tăierea şi rindeluirea lemnului (759) TEHNICA DE CALCUL ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE (32) Telecomunicaţii (945) Termoficare (96) Tipărirea altor publicaţii (cărţi, broşuri etc) (2456) Tipărirea ziarelor (79) Tipărirea ziarelor (442) Tipărire şi activităţi anexe (784) Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (14339) Tragere la rece a barelor (21) Transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban (361) Transportul auto de călători în folos public (2158) Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri (6236) Transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre (331) Transportul energiei electrice (36) Transportul energiei electrice (303) Transportul rutier contra cost (643) Transporturi aeriene (48) Transporturi aeriene de marfă (122) Transporturi aeriene de pasageri (100) Transporturi aeriene ocazionale (169) Transporturi aeriene pe bază de grafic (95) Transporturi cu alte tipuri de transport pe bază de grafic (455) Transporturi cu autobuze (470) Transporturi cu taxiuri (1152) Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar (2356) Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare (88) Transporturi de marfă pe calea ferată (116) Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare (68) Transporturi interurbane de călători pe calea ferată (26) Transporturi maritime şi costiere de marfă (93) Transporturi maritime şi costiere de pasageri (46) Transporturi maritime şi de cabotaj (94) Transporturi pe apă (92) Transporturi pe căi navigabile (158) Transporturi pe calea ferată (118) Transporturi prin conducte (43) Transporturi prin conducte (55) Transporturi rutiere de mărfuri (20791) Transporturi rutiere de mărfuri (11626) Transporturi spaţiale (18) Transporturi terestre de călători pe bază de grafic (2513) Transporturi terestre şi transporturi prin conducte (199) Transporturi urbane terestre (179) Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători (1482) Tranzacţii imobiliare (31) TRANZACŢII IMOBILIARE (20) Tratarea chimică a lemnului (62) Tratarea şi acoperirea metalelor (319) Tratarea şi acoperirea metalelor (182) Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală (50) Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase (443) Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (156) Trefilarea firelor la rece (16) Turnarea altor metale neferoase (32) Turnarea altor metale neferoase (17) Turnarea fontei (10) Turnarea fontei (28) Turnarea metalelor neferoase uşoare (10) Turnarea metalelor neferoase uşoare (29) Turnarea oţelului (22)

U

Utilarea clădirilor (866) Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice (128)

V

Vînătoare, capturarea cu capcane a vînatului şi activităţi de servicii anexe vînătorii (173) Vînătoare, capturarea cu capcane a vînatului şi activităţi de servicii anexe vînătorii (62) VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ (117) Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vînzări de piese şi accesorii aferente (536)

Î

Închirierea altor maşini şi echipamente (816) Închirierea altor mijloace de transport (350) Închirierea altor mijloace de transport terestru, inclusiv containere (318) Închirierea autoturismelor (1221) Închirierea bunurilor imobiliare proprii (6687) Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodăresc (1656) Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) (51) Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent (383) Închirierea maşinilor de birou şi tehnicii de calcul (126) Închirierea maşinilor şi echipamentelor (141) Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole (249) Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii (526) Închirierea mijloacelor de transport aerian fără echipaj (49) Închirierea mijloacelor de transport pe apă fără echipaj (30) Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (6371) Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (5942) Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (14588) Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul (2412) Întreţinerea şi repararea motocicletelor şi scuterelor (106) Învăţămînt (2158) Învăţămînt artistic (muzică, teatru, coreografie, arte plastice şi altele) (284) Învăţămînt extraşcolar (72) Învăţămînt gimnazial (41) Învăţămînt în domeniul sportiv şi recreaţional (213) Învăţămînt liceal, învăţămînt mediu de cultură generală (57) Învăţămînt mediu de specialitate (colegii) (14) Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt (86) Învăţămînt pentru adulţi şi alte forme de învăţămînt, neincluse în alte categorii (119) Învăţămînt preşcolar (50) Învăţămînt preşcolar (55) Învăţămînt primar (25) Învăţămînt primar (56) Învăţămînt primar (28) Învăţămînt secundar general (36) Învăţămînt secundar general (28) Învăţămînt secundar, tehnic sau profesional (179) Învăţămînt secundar tehnic şi profesional (46) Învăţămînt superior (55) Învăţămînt superior non-universitar (24) Învăţămînt superior universitar (20)

Ş

Şcoli de conducere (pilotaj) (98) Ştanţarea sau fălţuirea la rece (16)

Ţ

Ţesătorie (48)