Logo
Menu

Societatea Comercială ELECTROMAŞINA S.R.L.

ELECTROMASINA

Activenu este în curs de lichidare la data de 18 Iun. 2024

TwitterFacebookLinkedin

După cifra de afaceri

#6,790triangle323

După activitate

#26triangle-21

După profit

#51,065triangle14

20222021202020192018201720162015
MDLUSDEUR

Pentru a vizualiza toți indicatorii financiari, deblocați această companie.

Venituri

Indicator financiar20212020
Venituri din vînzări
7.43M MDL
50%
4.93M MDL
-41%
Costul vînzărilor
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Profit brut
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Alte venituri operaționale
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Cheltuieli de distribuție
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Cheltuieli administrative
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Alte cheltuieli operaționale
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Profit financiar din activitatea de exploatare
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Operațiuni cu active fixe și excepționale
-
░░░░░░░░
Profit înainte de impozitare
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Profit net
-2.05M MDL
22%
-2.63M MDL
-363%
Arrow

Active

Indicator financiar20212020
Total active
19.6M MDL
2%
19.2M MDL
-1%
Active circulanteArrow
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Total active imobilizateArrow
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%

Total capital propriu

Indicator financiar20212020
Total capital propriu
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Capitalul social
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
Rezerve de profit și pierdere
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░

Datorii

Indicator financiar20212020
Total pasive
-
-
Datorii curente
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%
Datorii pe termen lung
░░░░░░░░
0%
░░░░░░░░
0%

Altele

Indicator financiar20212020
Angajați
35
-34%
53
-12%