Logo
Menu
Genel Bakış

Özet

İletişim bilgileri2

Memurlar12

Vergi bilgileri

İlgili şirketler2

FAQ

Tam erişim sağlayarak MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

Son güncelleme: Oca 26, 2024

MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

etkin değil

Türkiye 03 Ara 2015 (9 yıl önce)

Üzerinden paylaşTwitterFacebookLinkedin

Özet

İsimMOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Durum
  • ActiveFirma merkez nakli suretiyle kapalı
Yargı YetkisiActiveTürkiye
Şirket numarasıCode11053-5
Kayıt numarası1001132
Kuruluş Tarihi03 Ara 2015 (9 yıl önce) / 269 şirketler aynı tarihle
Ödenmiş sermaye50.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #351301 - Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)
  • #3513 - Elektrik enerjisinin dağıtımı
  • Açıklama:
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 6446 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler)    güneş enerjisi sistemleri, elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak ve bu tesislerde güneş enerjisi sistemleri, elektrik, buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmektir. 1.    Elektrik ve buhar enerjisi üretim tesisleri kurmak, inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, ürettiği elektrik ve buhar enerjisini satmak, dağıtımını yapmak ve dağıtımına aracılık etmek 2. Güneş enerjisi üretim tesisleri kurmak,    inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, ürettiği elektrik ve buhar enerjisini satmak, dağıtımını yapmak ve dağıtımına aracılık etmek 3.    Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, satmak, devretmek veya başka suretle elden çıkarmak, 4.    Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek ihaleler açmak. 5.    Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa, vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kefalet kredileri emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, kredi alma sözleşmelerim akdetmek, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek,    şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis edebilmek, 6.    Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 7.    Şirket amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, sınai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 8. Şirket amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmek, 9.    Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iktisadi, teknik maksat ve mevzuunun icab ettirdiği ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz işbirliğinde bulunmak, her neviden yeni ortaklıklar tesis etmek, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek, 10. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, 11.    Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve fek edebilir. 12.    Şirketin amacı ile ilgili olarak üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, 13.    Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisab etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, 14. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, know how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek, 15.    Faaliyet konusu ile ilg

İletişim bilgileri

Yasal adresÖRNEKTEPE MAH. KERVANSARAY SK 5 / 2 BEYOĞLU
Telefon
  • +90**************
Web sitesi
  • ast***********

Memurlar

individual

IndividualTürkiye

Remzi̇ Çağdaş Yilmaz

Eski Yetkililer


İstifa tarihi08 May 2023

individual

IndividualTürkiye

Talat Abdi̇k

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken


İstifa tarihi08 May 2023

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet
  • Kayıt numarası0622-0794-4150-0011

Sıkça sorulan sorular

MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi ÖRNEKTEPE MAH. KERVANSARAY SK 5 / 2 BEYOĞLU

MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi) sektöründe yer almaktadır.

MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

MOSİNA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2015 yılında kuruldu