Logo
Menu
Genel Bakış

Özet

İletişim bilgileri1

Memurlar6

Vergi bilgileri

İlgili şirketler2

FAQ

Tam erişim sağlayarak TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ
hakkındaki tüm bilgileri öğrenin

Son güncelleme: Şub 10, 2024

TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ

Active

tasfiye sürecinde değildir üzerinde 10 Şub 2024

Türkiye 30 Kas 2016 (8 yıl önce)

Üzerinden paylaşTwitterFacebookLinkedin

Özet

İsimTASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ
Tarihsel isimler
  • TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ
Yargı YetkisiActiveTürkiye
Şirket numarasıCode57968-5
Kayıt numarası1047991
Kuruluş Tarihi30 Kas 2016 (8 yıl önce) / 144 şirketler aynı tarihle
Ödenmiş sermaye100.000,00 TRY
Faaliyet türü
  • İkincil:
  • #141105 - Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç)
  • #1411 - Deri giyim eşyası imalatı
  • Açıklama:
  • a) -Her türlü giym , nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası; kürk, mont, kaban, ceket, yelek gibi ürünlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü ham deri, suni deri, işlenmiş deri, yan ürünleri, vinleks ve benzeri gibi ürünlerin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,  -Ham deriden, mamul deri, kösele ve süet üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Deriden mamul kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü deri, kemer, çanta, cüzdan, giyim ve kıyafet benzeri deri ürünleri imal etmek, imal ettirmek, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü deri ürünleri için düğme, toka, her türlü metal aksesuar alım satımı yapmak.  -Tekstil ve konfeksiyon ürünlerini, her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini, her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası ile deriden mamul koltuk, kalemlik, kitaplık, çanta, ayakkabı ve saraciye ürünlerin, her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini, almak, satmak, İthalat ve ihracatını yapmak. Bu konularla birlikte veya haricinde olarak  üretim, sanayi ve ticaret işletmeleri kurmak. b) Konusuyla ilgili ve kendisi için gerekli inşaat teçhizat, makine, alet, edevat ile inşaat eleman ve malzemesini İthal etmek, satın almak, satmak veya kiraya tutmak, vermek, bunları ihraç etmek, elden çıkartmak, işletmek ve gerektiğinde bunları elden çıkartmak. c) Gayesine uygun işleri Türkiye'de veya hariçte ikamet eden yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, kurum ve kuruluşlarla, müştereken iş birliği yapmak, gerektiğinde hususi ortaklık sözleşmeleri akdetmek, ortaklık veya şirket kurmak veya bu amaçla kurulmuş teşebbüsleri veya başkaları tarafından yüklenilmiş bulunan işleri kısmen veya tamamen devralmak, gerektiğinde bütün bunları devretmek, proje, etüt müşavirlik veya mühendislik, işleriyle uğraşan Türkiye'de ve hariçte ikamet eden yerli ve yabancı gerçek tüzel kişilerin mümessilliklerini yüklenmek vekaletlerini yüklenmek, yurt içinde ve dışında kamu ve özel ihalelere katılmak, faaliyet konusu ile ilgili her türlü taahhüt işlerini yapmak. h) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri vermek. ı) Konusu ile ilgili her türlü hizmeti vermek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir; l. Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret, fason komisyon, taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, ihracat kaydı ile geçici ithalat, toptancılık-perakendecilik dağıtım ve pazarlama işlemleri yapar ve yaptırır. Amacı ilc ilgili herhangi bir madde, makine, teçhizat, ham madde ve ürünlerin devralınması, satın alınması, nakil edilmesi, dağıtımı, depolanması, imalatı, ithalatı, satışı ve tekrar satışında bulunmak. 2.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 3. Şirketin faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. 4.Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, İdari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. 5. Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren İşleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ti cari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek. 6. Şirketin amacına ulaşabilmesi İçin lüzumlu makine ve tesisler İle gayri menkulleri iktisap etmek, bina İnşaatlar yapmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerini üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, ettirmek, gerekli teşvikleri almak. Satış vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklan tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifaka, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir. 7.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlar vermek, ipotek,

İletişim bilgileri

Yasal adresMASLAK MH.TAŞYONCASI SK.MASLAK 1453 SİT.C1 BLOK AP.N.1B/114 SARIYER
Telefon
  • +90**************

Memurlar

individual

IndividualTürkiye

Eren Yilmaz

Eski Yönetim Kurulu

individual

IndividualTürkiye

Remzi̇ Çağdaş Yilmaz

Yetkililer

Eksiksiz şirket bilgileri ile öne geçin - şimdi kaydolun.

Halihazırda B2BHint kullanan 50.000'den fazla işletmeye katılın.

Kaydolun

Vergi bilgileri

KDV
  • KDV öderEvet
  • Kayıt numarası0845-0338-2390-0016

Sıkça sorulan sorular

TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi nerede?

TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin merkezi MASLAK MH.TAŞYONCASI SK.MASLAK 1453 SİT.C1 BLOK AP.N.1B/114 SARIYER

TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin sektörü nedir?

TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) sektöründe yer almaktadır.

TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ hangi yıl kuruldu?

TASFİYE HALİNDE TLC GİYİM ANONİM ŞİRKETİ 2016 yılında kuruldu