Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers56

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Mar 23, 2024

DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Mar 23, 2024

Turkey 30 Oct 1984 (40 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameDÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • ADABANK ANONİM ŞİRKETİ
Status
 • ActiveThere are encumbrances related to the company in the file of the company.
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode206564-0
Registry number206564
Incorporation Date30 Oct 1984 (40 years ago) / 33 companies with the same date
Paid share capital100.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #641901 - Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)
 • #6419 - Other monetary intermediation
 • Description:
 • Bankanın amacı, faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmektir. Bu amaç çerçevesinde Banka, aşağıda belirtilen konularda ve Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği her türlü konuda faaliyetlerde bulunur. a) Katılım fonu kabulü, b) Nakdî, gayri nakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri, c) Yurt içi ve yurt dışından fon toplama, hesaplar açma, borç alma, avans kabul etme işlemleri, d) Bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında ortaklık veya kâr-zarar ortaklığına girişilmesi veya sair her türlü surette iş birliği veya iştirakte bulunulması ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin edilmesi, e) Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri ve ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemler, f) Kira sertifikası, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kâra iştirakli tahviller, borçlanma araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarma işlemleri, g) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri, h) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, i) Saklama hizmetleri, j) Kredi kartları, banka kartları gibi her türlü ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri, k) Efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım satımı, kıymetli maden ve taşların alım satımı veya bunların emanete alınması işlemleri, l) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımı ve aracılık işlemleri, m) Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ile geri alım veya satım vaadi işlemleri, n) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri, o) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi garanti işleri, p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı, r) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık, s) Finansal kiralama işlemleri, t) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri, u) Her türlü maddi ve gayrı maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi

Contact details

Legal addressBÜYÜKDERE CAD.NO.40 MECİDİYEKÖY
Phone
 • +90**************
Website
 • ada***********

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Emi̇n Ahlatci

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Abdül Lati̇f Özkaynak

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0007-0015-4810-0028

Frequently asked questions

Where is DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at BÜYÜKDERE CAD.NO.40 MECİDİYEKÖY

What is DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)

What year was DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ started?

DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ was started in 1984