Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers6

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 16, 2023

AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 16, 2023

Turkey 29 Dec 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameAHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode349571-5
Registry number1340128
Incorporation Date29 Dec 2021 (2 years ago) / 369 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620301 - Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
  • #6203 - Computer facilities management activities
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu, başlıcaları şunlardır; 1-Yürürlükteki her türlü mevzuata uymak kaydıyla internet üzerinde her türlü mal ve hizmetin alım satımını yapmak, dağıtmak, tanıtmak ve pazarlamak ile bu amaçla açık arttırma veya eksiltme düzenlemek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet sitelerinde ilan almak, vermek, ithalat ve ihracat yapmak; 2-İnternette pazar yeri oluşturmak, elektronik pazar yeri hizmetlerinin satışını yapmak, her türlü bilgisayar yazılım ve donanım danışmanlığı, kurulumu, e-ticaret danışmanlığı, pazarlama ve yönetim danışmanlığı, elektronik ticaret donanım, yazılım ve hizmetlerinin satışını, ihracat ve ithalatını yapmak; 3-Şirket yazılım ve veri tabanı oluşturmasını sağlamak, ithali ihracı ticareti toptan veya perakende alım-satımını yapmak ve bu sistemlerin oluşturulması ve destek sağlanması için ilgililerle istişarelerde bulunmak da dâhil olmak üzere her türlü hizmetleri sunmak; 4-Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak, bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralanmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak. 5-Yurtiçinde veya yurtdışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak, sanal ortamda reklam pazarlamak; 6-Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alışveriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması, tanıtımı, pazarlaması, satımı ve satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcısı da dâhil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesilmesi; 6-Elektronik ticaret, finans konularında yazılımlar yapmak, yeni teknolojiler geliştirmek, internet pazaryerleri geliştirmek ve çalıştırmak; 7-İşlemlerin planlanması, yönetimi ve takibi için internet üzerinden ve/veya yerleşik bilgisayar sistemlerinde çalışacak bilgisayar programlarını tasarlamak, üretmek, kiralamak veya satışını yapmak; 8-Ürettiği programlarla ilgili olarak şirket dışında üretilen ve kullanma lisansı ile alınıp satılan yazılım, donanım vs. malzemelerin ticaretini yapmak, bu kapsamda her türlü bilişim ekipmanlarının servis ve montaj hizmetini vermek; 9-Amaç ve konusu ile ilgili fikri mülkiyet hakları ile girişimci sermaye şirketleri kurmak, kurulu şirketlere iştirak etmek, iştiraklerini satmak, Yukarıda bahsedilen tüm faaliyetlerin, imalatını, alım satımını, kiralama ve kiraya verme işlemlerini, ithalat ve ihracatını yapabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak; a)- Şirket Yabancı ve Yerli Sermayeyi Teşvik Kanunularından, Tübitak, Kosgeb, Teknoloji Araştırma Merkezleri vb. kanun ve desteklerden, yatırım desteklerinden, sonradan çıkan ve çıkarılacak kanun ve kararnameler ve Yönetmeliklere bağlı destek ve teşvik hükümlerinden faydalanmak, gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak. b)-Şirket faaliyeti için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri temin etmek, gerektiğinde taşınmaz malları rehin vermek, teminat mektubu almak ve vermek. c)-Konusu ile ilgili olmak üzere temsilcilik, komisyonculuk distribütörlük, acentalık, bayilik ve mümessillik almak ve vermek. d)-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü taşıt, iş makinaları ve araçları, menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. İvazlı, ivazsız, ipotekli ve ipoteksiz menkul ve gayrimenkullar iktisap edebilir ve satabilir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Bu gayrimenkullar üzerinde şirket leh ve aleyhine ipotekler ve başka bir ayni şahsi haklar tesis edebilir. Bu gayrimenkullar üzerinde her türlü resmi ve özel inşaatlar yapabilir. Müteahhitlik karnesi alabilir. Menkul ve gayrimenkullar üzerindeki ayni ve şahs

Contact details

Legal addressİÇERENKÖY MH.YEŞİLVADİ SK. NO:3/4 ATAŞEHİR
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Ahlatci

Executive Board

individual

IndividualTurkey

Ahmet Emi̇n Ahlatci

Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0010-1916-3720-0001

Frequently asked questions

Where is AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at İÇERENKÖY MH.YEŞİLVADİ SK. NO:3/4 ATAŞEHİR

What is AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

What year was AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

AHL GOLD E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021