Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers6

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Mar 22, 2024

ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Mar 22, 2024

Turkey 28 Feb 2019 (5 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode182081-5
Registry number1171864
Incorporation Date28 Feb 2019 (5 years ago) / 166 companies with the same date
Paid share capital500.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #494102 - Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
  • #4941 - Freight transport by road
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a) Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak, b) Nakliyat konusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların Türkiye mümessilliği yapmak, c) Şirket faaliyet konularının tahakkuku için gerekli gayrımenkuller almak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, d) Şirket konuları ile ilgili olarak sahip olduğu ve olacağı gayrımenkuller üzerinden ipotek vermek, icabında ipotek almak ve fek etmek, e) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, acentalık, distribütörlük almak ve tesis etmek, f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, g) Her türlü marka, patent, ihtira beratı, lisans, know how gibi sınai hakları iktisab etmek, tesis etmek, devretmek, kiralamak, h) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. i) Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında Liman İşletmeciliği yapmak, j) Konusu ile ilgili her türlü hammadde ve malzeme, yarı mamul ve mamul, ambalaj malzemesini ve yan ürünlerinin ihracat ve ithalatını ve her türlü nakliye, dağıtım, depolama işlemlerini yapmak.

Contact details

Legal addressGÜZELCE MAH.FEVZİ ÇAKMAK 2.CD. NO:87 BÜYÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************
Website
  • ere*************

Officers

individual

IndividualTurkey

Eren Yi̇ği̇t

Müdür Münferiden


Paid-up share capital250.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Çi̇ğdem Erduğan

Müdür Münferiden


Paid-up share capital250.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0354-0666-7150-0001

Frequently asked questions

Where is ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at GÜZELCE MAH.FEVZİ ÇAKMAK 2.CD. NO:87 BÜYÜKÇEKMECE

What is ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

What year was ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

ERER LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2019