Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers6

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 13, 2023

FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 13, 2023

Turkey 27 Oct 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameFLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode336379-5
Registry number1326717
Incorporation Date27 Oct 2021 (2 years ago) / 334 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • 1.Çevrimiçi kişisel gelişim ve eğitim içerikleri, bunları destekleyecek teknolojik ürünler ve çözümler geliştirmek. Buna uygun olarak her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım ticareti ile destek ve danışmanlık hizmetlerini, bilgisayar programlama faaliyetlerini (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) sağlamak. 2.Bilgi teknolojileri ve diğer çevre ünitelerinin geliştirilmesi işlemleri için AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler için yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde sağlanan sağlanacak teşviklerden yararlanmak. 3.Amaç ve konu kapsamı içerisindeki ve AR-GE faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerin ihracat ve ithalatını yapmak. Uluslararası veya yurt dışı kaynaklı işletmelerle birlikte ulusal veya uluslar arası ihalelere katılmak. Başka şirketlerin hisselerini almak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak. 4.Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı ve her türlü bilgisayar ve elektronik sistemler arasında iletişim hizmetleri vermek. 5.Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı veri şebekeleri ile irtibatlandırmak Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmetlerini sunmak, bu hizmetleri yurt içi ve yurt dışından almak. 6.Tüm bilgisayar ve bilişim sistemleri, ticari paket program, yazılım ve donanım ürünleri geliştirmek, yapmak, satmak, kiraya vermek. Internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak, yayınlamak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Grafik-tasarım faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü bilgisayar ve elektronik aletlerin teknik ve yazılım desteğini vermek. 7.Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satısını yapmak. Şirket yukarıdaki amaçlarının gerçekleşmesi için konusu ile ilgili olarak: Her türlü ham madde, mamul ve/veya yarı mamul ürün, makine ve ekipmanları, alabilir, satabilir, kiralayabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak gerekli bilumum ruhsatnameler ve müsaadeler ile patent, ihtira beratı, marka, know-how, lisans ve imtiyazlar, resim br. ve ve ticari unvanlar, teknik yardım ve haklar ve benzerleri gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bu gibi hakları kendi namına tescil ettirebilir ve bu hakları gerektiğinde devir ve feragat edebilir ve bunlarla ilgili lisans anlaşmaları yapabilir. Her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve yatırım faaliyetlerinde bulunmak üzere, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedip, envai kefalet, emtea, akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler ve diğer benzeri kredileri temin edebilir. Şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, iç ve dıs mümessillik, acentelik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama, yapar makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve feragat işlemlerinde bulunur. Alım, satım, kiraya verme, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis eder. İpotekler alır, verir, fek eder, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa eder, alır ve satar. Menkul mal ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira beratı, telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı alameti farika, patent, marka gibi), ifraz ve tevhid edebilir, satar, satın alabilir, teminatta rehin alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve tesis edebilir, değiştirebilir, ipotek verebilir alabilir ve ipotekleri fek eder, çözebilir bunları kurulmuş ve kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. Medeni kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmelerini ve bu üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Özlem Çiragöz Sengi̇r

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Eren Yi̇ği̇t

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0388-1561-2210-0001

Frequently asked questions

Where is FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU

What is FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ started?

FLAPP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021