Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers59

Tax information

Identification numbers1

Related companies2

FAQ

Find out all the information about İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 16, 2022

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 16, 2022

Turkey 09 Jul 1991 (32 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAKAS VE SAKLAMA ANONİM ŞİRKETİ
 • TAKASBANK İŞLETME ADI
 • TAKASBANK İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
 • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
 • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞTİ.
Status
 • ActiveThere are encumbrances related to the company in the file of the company.
 • ActiveThe firm's file contains a tax on partners.
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode276870-0
Registry number276870
LEI Code
 • 789000TVSB96MCOKSB52
Incorporation Date09 Jul 1991 (32 years ago) / 39 companies with the same date
Paid share capital600.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #649908 - Yatırım bankacılığı faaliyetleri
 • #6499 - Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
 • Description:
 • (1) Bankanın temel amacı ilgili mevzuat çerçevesinde takas ve saklama hizmetleri vermek, finansal hizmetleri ve her türlü iktisadi faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle ülkemiz piyasalarının rekabet gücünü artırmaktır. Banka bu amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemlerde ve sermaye piyasası mevzuatının ve Bankacılık Kanununun kendisine imkan tanıdığı diğer faaliyetlerde bulunabilir. (2) Banka; Bankacılık Kanununun kalkınma ve yatırım bankaları ile ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak merkezi takas hizmeti ile merkezi karşı taraf hizmeti, takas ve saklama faaliyeti, piyasa işletimi, ödeme, transfer ve mutabakat sistemleri kurulması ve işletilmesi ile bankacılık hizmetleri başta olmak üzere finansal hizmetlerin tümünü icra edebilir. (3) Banka, ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü ödeme ve transfer işlemi ile takas, saklama ve mutabakat işlemleri dahil olmak üzere uluslararası piyasalara yönelik finansal hizmetler de sunabilir. (4) Banka, amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla burada yazılı olmayan her türlü faaliyeti de yasalara uygun olmak kaydıyla icra edebilir. (5) Banka amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla; a) Konusu ile ilgili her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapabilir, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalayabilir, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. b) İhtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın alabilir, imal veya inşa ettirebilir, sair şekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, devredebilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. Bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun olmak şartıyla faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü ikraz ve istikrazda bulunabilir, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni ve sair her çeşit şahsi, nakdi ve ayni teminat alabilir ve verebilir, bunları başkalarına devredebilir ve fekkedebilir. c) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir. ç) Yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler yahut kişi toplulukları ile ortaklıklar yahut ortaklık benzeri iş birliği ilişkileri kurup mevcut olanlara katılabilir. d) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilir. Gerekli personel kadrosunu oluşturarak her türlü ticari ürün ve hizmet için anket, piyasa ve kamuoyu araştırması yapabilir. Faaliyet çevresi ile ilgili veya Bankanın tanıtımına katkıda bulunacak süreli ve süresiz yayın, kitap, dergi, bülten ile yazılı, sesli veya görüntülü her türlü eserleri hazırlayabilir, yayımlayabilir, bunları başka kişi, kurum ve kuruluşlara hazırlatabilir ve bunları satabilir, bu tür çalışmalara sponsor olabilir. Banka faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası ölçekte her türlü ilan, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilir, kurumsal iletişim amaçlarına uygun olarak her türlü kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleyebilir, bunlara katılabilir veya finansal destek sağlayabilir, bağış, hibe veya yardım edebilir. e) Bankacılık ve sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü bilgi işlem teknolojilerini, yazılımı, programı, know-how, lisans, alım-satım, işletim, gözetim, denetim, uzaktan erişim sistemlerini, veri merkezi, eş-yerleşim, bilişim sistemleri barındırma, bilgisayar donanımını, terminalleri ve teknolojik altyapıyı satın almak, kiralamak, oluşturmak, mevcutları yenilemek, iyileştirmek, geliştirmek, satmak, bu konularda faaliyet gösteren kişilerle ve kurumlarla her türlü ortaklığa, işbirliğine ve anlaşmaya girmek, gerektiğinde stratejik ortaklıklar yapmak, bunlarla ilgili her türlü kiralama ve satış öncesi veya sonrası teknik destek, eğitim, servis, bakım ve onarım, mal ve hizmet alımı yapmak veya bu tür hizmetleri başkalarına sağlamak faaliyetlerinde bulunabilir. (6) Üçüncü kişilerin, Banka ile yapılan bir hukuki işlemin, Bankanın amacının ve esas sözleşmede yazılı işletme konusunun dışında olduğunu bilmeleri veya bilebilecek durumda olmaları ya da bu konuda gerekli özeni göstermemeleri halinde veya işlemi yapan Banka yetkilisi ya da yakınlarıyla menfaat ilişkisi iç

Contact details

Legal addressREŞİTPAŞA MAH.BORSA İSTANBUL CAD.NO:4 SARIYER
Website
 • tak*************
Fax
 • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Mahmut Kayacik

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Mahmut Kayacik

Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0481-0026-9310-0015

Identification numbers

Data from the LEI register
 • 789000TVSB96MCOKSB52
 • Legal nameİstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi
 • Registration date23 Feb 2014
 • StatusActiveIssued
 • Other namesIstanbul Takas ve Saklama Bankasi Anonim Sirketi
 • IssuerActiveİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
 • Last updated10 Aug 2023
 • Next renewal25 Aug 2024

Frequently asked questions

Where is İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at REŞİTPAŞA MAH.BORSA İSTANBUL CAD.NO:4 SARIYER

What is İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Yatırım bankacılığı faaliyetleri

What year was İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ started?

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ was started in 1991

What is the LEI number of İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ?

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ LEI number is 789000TVSB96MCOKSB52