Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 05, 2023

MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 5, 2023

Turkey 03 Sep 2019 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode206139-5
Registry number1195930
Incorporation Date03 Sep 2019 (4 years ago) / 202 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #231204 - Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik camlar dahil)
  • #2312 - Shaping and processing of flat glass
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: A. İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. B. CAM 1- Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray , temper işleri ve cam süsleme işlerini yapmak. 3- Camcılıkta kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı madde, montaj ve yapıştırma maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için; a. Konusu ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların açmış oldukları ihalelere katılmak. b. Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı biçimle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumu için imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını almak ve icabında bunların kısmen veya tamamen başkalarına devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak. c. Yukarıda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak ve bu maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralmak. d. Şirket amaç ve konusundaki işlerle ilgili Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine göre yasal izinler alınarak gerektiğinde yabancı uzman ve personel istihdam edebilir, yabancı firma, şirket ve finansman kuruluşları ile anlaşmalar yapabilir, ortaklıklar veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir, şirket hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul değerlerini aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek. e. Şirketin konusuna giren işlerde yurt içi ve yurt dışında mümessillikler alınması diğer şahıs ve kuruluşlara mümessillikler verilmesi. f. Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Contact details

Legal addressSÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH.1.KORUTÜRK SK.ÇAMLIK APT BLOK NO:9-11B KÜÇÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********
Website
  • mon**********

Officers

individual

IndividualTurkey

Murat Yilmaz

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Murat Yilmaz

Müdürler Kurulu Başkanı Münferiden


Paid-up share capital50.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0622-1677-8220-0001

Frequently asked questions

Where is MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH.1.KORUTÜRK SK.ÇAMLIK APT BLOK NO:9-11B KÜÇÜKÇEKMECE

What is MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik camlar dahil)

What year was MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

MONA GLASS YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2019