Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers6

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 06, 2024

ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 6, 2024

Turkey 19 Jun 2023 (8 months ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode466068-5
Registry number1460675
Incorporation Date19 Jun 2023 (8 months ago) / 259 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #325002 - Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)
  • #3250 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies
  • Description:
  • Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı. Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, imalatı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek. Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek. Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti. Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak. Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı. Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: Şirket yerli ve yabancı finans kuruluşlarından kısa ve uzun vadeli krediler temin edebilir. Krediler karşılığında gerekli görülen her türlü garantileri verebilir. Şirket finansal kiralama dahil çeşitli yollarla gerekli araç, gereç ve ekipmanları iktisap edebilir. Şirket konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşların açtıkları ihalelere girer, taahhütlerde bulunur. Teminat yatırır, gerektiğinde yatırdığı teminatları geri çeker. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması işlemlerini yapar. Gerektiğinde taşınır ve taşınmazlar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için rehin ve ipotek tesis ettirebilir. İrtifak ve intifa hakları kullanabilir, terkin ettirebilir, bunlarla ilgili olarak banka, tapu, noter, tapu sicili dairesi, vesaire merciler nezdinde gerekli işlemleri yapabilir. Rehin ve ipotek işlemlerini tapu sicil dairelerinde tescil ve terkin ettirebilir. Şirket faaliyetleri için lüzumlu izin, imtiyaz, lisans, patent ve ruhsatları alabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış bulunanları devir alabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, kiralayabilir. Şirket faaliyet konuları ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında şube, büro ve işyeri açabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir ve devredebilir. Şirket konularıyla ilgili işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulabilir. Kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Holdinglere ve kuruluş halindeki şirketlere iştirak edebilir. Ülke içinde ve dışında yukarıdaki faaliyetlerle iştigal eden şirket, firma ve müesseselerin mümessillik ve acenteliklerini ve gerektiğinde genel mümessilliklerini alabilir, üçüncü kişilere mümessillik, acentelik ve genel mümessillikler verebilir. Şirket yukarıda gösterilen işler dışında, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlerle de iştigal etmek istediği taktirde ortaklar kurul kararı alındıktan ve gerekli ana sözleşme tadillerini gerçekleştirdikten sonra bu işlerle de uğraşabilir.

Contact details

Legal addressFEVZİ ÇAKMAK MAH.ERZİNCAN CAD. A BLOK NO.120H PENDİK

Officers

individual

IndividualTurkey

Mehmet Kiran

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Murat Yilmaz

Partners


Paid-up share capital500.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0648-1722-9110-0001

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at FEVZİ ÇAKMAK MAH.ERZİNCAN CAD. A BLOK NO.120H PENDİK

What is ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)

What year was ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

ORTHOREX MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2023