Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers12

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 03, 2024

MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 3, 2024

Turkey 03 Oct 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode411304-5
Registry number1404524
Incorporation Date03 Oct 2022 (2 years ago) / 331 companies with the same date
Paid share capital123.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #861013 - Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç)
  • #8610 - Hospital activities
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1. Her türlü hastalığın teşhis, tedavi ve önlenmesi konularında bilimsel eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu konularda ileri ülkeler düzeyindeki bilim ve teknoloji ile donatılmış olarak ülkemiz insanının hizmetine sunmak üzere örnek uygulama ve araştırma hastaneleri, merkezler kurmak, bu maksatla üstün bilgi ve yetenekte bilim adamı, doktor ve yardımcı personel yetiştirmek ve yetişmesine katkıda bulunmak, bu amaçla uzmanlık eğitimi veren okullar ve hastaneler açmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, burslar sağlamak, üstün başarılı olanlara ödüller vermek, konferans, seminer, sempozyum, kongre, paneller ve her türlü yayın aracı ile mesleki eğitim ve kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak konusu içinde tedaviye muhtaç ve ekonomik yetersizlik içindeki hastalara her türlü yardımda bulunmak. 2. İhtiyaca göre yerli ve yabancı kuruluşlardan, üniversitelerden teknik ve işletme bilgilerini haiz elemanlar getirmek suretiyle ileri teknoloji tesisleri kullanmak, Şirkette çalışan elemanları eğitmek maksadıyla yurt dışına göndermek, Şirketin konusu ile ilgili sektördeki gelişmeleri ilgililere ve halka tanıtmak, bu konuda genel bir kültür oluşturmak amacıyla sergiler açmak ve bunun için eski ve yeni cihaz ve öteki malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından temin ve gerekirse geçici olarak ithal etmek. 3. Her türlü hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere ilaç imal ettirmek, imal edilmiş ilaçları ithal etmek, ihraç etmek ve bunların iç ve dış piyasada toptan satışını ve dağıtımını yapmak. 4. Her türlü hastane, özel Tüp Bebek merkezleri, Özel hastane, özel poliklinik, özel ağız ve diş sağlığı polikliniği, diyaliz merkezleri, özel muayenehane, özel klinik ve özel sağlık tesisleri, sağlık evi, kadın hastalıkları ve doğum klinikleri, out-patient tıp merkezleri, araştırma laboratuvarları, kan merkezleri, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve gerektiğinde satmak. 5. Çocuk ve erişkin hastalarda ultrasonografi, tomografi, ekokardiyografi, EKG Kalp kateterizasyonu, nükleer tıp, röntgen ve diğer teşhis alet ve yöntemleri kullanarak genel tıbbi muayene, tanı ve tıbbi cerrahi hizmetler yapmak. 6. Ev ve işyerlerinde, doktor, hemşire hasta bakıcı hizmetleri vermek, teşhis alet ve yöntemleri kullanarak genel tıbbi muayene, tanı ve tıbbi cerrahi hizmetler yapmak. 7. Şirketin doktor ve diğer teknik personelin mesleki bilgisi ve tecrübelerini artırmak için konferanslar düzenlemek yurt içinde ve yurt dışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak. 8. Hastane, sağlık ocakları, klinikler ve laboratuvarlarda kullanılan tıbbi cihaz, alet ve edevatları diyaliz cihazları ile bunlara ait yedek parça ve aksamları ile aksesuarlarının ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, toptan veya perakende olarak ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 9. Huzurevi, hasta bakım merkezleri, kreş ve çocuk bakım evleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek. 10. Her türlü hastalığın teşhis ve tedavisinde bulunmak üzere araştırma merkezleri, enstitüler, poliklinik, teşhis ve görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar açmak, inşa ettirmek, kiralamak, satın almak, satmak, mevcut ve kurulmuş olanlara iştirak etmek veya anlaşmalar yapmak. 11. Her türden hastane ve tıp merkezlerinin tedavi, teşhis ve amacına yönelik cihazlarının, alet ve edevatlarının ithali, ihracı, dağıtımı, kiralaması ve ticaretini yapmak. 12. Tıp tekniği, tıp diagnostiği ve bilişim, yazılım ve donanım sistem ve ürünleri, elektronik bileşenler v.b. gibi tıp tekniği ve sağlık hizmetleri alanında fikri ve sınai ürünler geliştirmek, imalatını yapmak, imal ettirmek, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, her türlü pazarlanması, dahili ve harici toptan ticareti ve dağıtımı, bu hususlara dair olmak üzere bakım ve servis hizmetleri vermek, tıbbi tanı ve tedavi amacıyla laboratuvar, tanı merkezi yada tedavi merkezi kurmak, ortak olmak, işletmek, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak. 13. Yurt içinde her türlü sağlık ve/veya eğitim maksatlı dergi, kitap, mecmua ve benzeri çıkartmak, yayımlamak, ithal etmek ve dağıtımını yapmak. 14. Her türlü medikal malzeme imal ettirmek, ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak, almak ve satmak ve bu amaçla ofis/dükkân/işletme vb. yerler açmak, işletmek. 15. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, medeni ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, donatmak ve iktisap etmek, bilfiil işletmeci

Contact details

Legal addressBURHANİYE MH.NAGEHAN SK.A BL N.4A/1 ÜSKÜDAR

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Yaşar Aydin

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

individual

IndividualTurkey

Turgut Aydin

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0623-1912-8030-0001

Related companies by address

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at BURHANİYE MH.NAGEHAN SK.A BL N.4A/1 ÜSKÜDAR

What is MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç)

What year was MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ started?

MSG ULUSLARARASI SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022