Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers28

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 18, 2022

SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 18, 2022

Turkey 13 Jul 2004 (19 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameSGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode528368-0
Registry number528368
Incorporation Date13 Jul 2004 (19 years ago) / 115 companies with the same date
Paid share capital1.200.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #494102 - Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
 • #4941 - Freight transport by road
 • #522901 - Deniz yolu yük nakliyat komisyoncuları ve brokerlerinin faaliyetleri
 • #5229 - Other transportation support activities
 • #494101 - Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
 • #494103 - Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
 • Description:
 • 1- Yurt içinde ve yurt dışında gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri yapmak; depolanan malların dağıtım, toplama, paketleme, etiketleme hizmetlerini yapmak, 2- İthalat-ihracat yapmak jthal ettiği malların yurtiçinde toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithalat-ihracat konusunda danışmanlık hizmeti vermek, 3- Gerçek ve tüzel kişilerle, resmi kurum ve kuruluşlara ait emtianın depolanması ve bu emtianın kendi ihtiyaci için hızlı kargo taşımacılığı yapabilir. 4- Gerçek ve tüzel kişilerle, resmi kurum ve kuruluşlara; ithal ve ihraç edecekleri her türlü emtianın gümrüklü sahalara ve serbest bölgelere taşınmasına, boşaltılması, bu emtianın gümrüklü sahalara serbest bölgelerdeki depo ve antrepolara nakledilmesi, buralarda bekletilmesi, tasnif edilmesi, kaptan kaba aktarılması, ambalajlanması, bu emtia ile numune ve vesaikinin varış yerlerine teslim edilmesi konularında ihtiyaç duyacakları lojistik hizmetleri gerek kendi bünyesinde kuracağı tesis ve organizasyonlarla ve gerekse dışarıdan temin ve tedarik etmek suretiyle vermektir. 5- Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek için her türlü taşıma araçlarını, iş makinalarını, gerekli diğer, cihazları, yedek parça ve aksamlarını satın alabilir, kiralayabilir, yurtdışından ithal edebilir, bunlar üzerinde hak tesis edebilir, ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. 6- Nakledilecek eşyanın nakliye öncesi lojistik iş ve işlerini yapabilir, stok kontrol, paketleme, dağıtım hizmetlerini yerine getirebilir. 7- Gümrük mevzuatına uygun şekilde depo ve özel antrepolar tesis edebilir, kiralayabilir, işletebilir, başka kişilere ait depolan kullanabilir. 8- Kara, deniz, hava taşımacılığı, kuryecilik, depo ve antrepo işletmeciliği yapan şirketlerin acenta ve temsilciliğini alabilir. Bu konularda kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere ortak olabilir. 9- Şirket konusuna giren bu işlerde, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, bayilik ve acentalık verilebilir, alabilir ya da tesis edebilir. 10- Şirket faaliyet konularına giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, her türlü mali, sinai, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. 11- Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, il içinde dağıtım yapmak ve karayoluyla şehirler arası eşya taşımacılığı yapmak. 12- Yurt içinde ve yurtdışında her nevi karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu veya bunların kombinasyonu şeklinde nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı nakliye komisyonculuğu yapmak, taşıma işleri organizatörlüğü yapmak, entegre lojistik hizmetler sağlamak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 13- Posta hizmeti verilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilmesi. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayri menkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezrinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Contact details

Legal addressMECLİS-İ MEBUSAN CAD.ATLANTİK HAN NO.59 KAT.2 FINDIKLI
Fax
 • 021********
Website
 • sgm************

Officers

individual

IndividualTurkey

Selma Özdemi̇r

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Selma Özdemi̇r

Müdür 'B' Grubu İmza

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0769-0359-5320-0010

Frequently asked questions

Where is SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MECLİS-İ MEBUSAN CAD.ATLANTİK HAN NO.59 KAT.2 FINDIKLI

What is SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

What year was SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

SGM LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2004