Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Mar 17, 2024

TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 12 Apr 2019 (5 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode188617-5
Registry number1178399
Incorporation Date12 Apr 2019 (5 years ago) / 212 companies with the same date
Paid share capital40.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #581101 - Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)
  • #5811 - Book publishing
  • Description:
  • 1-Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, basımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. 2-Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. 3-Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. 4-İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli süresiz yayın organlarında ve internet medya organlarında yayınlanmasını sağlamak. 5-Her türlü yayın için takip ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. 6-Kamu ve özel kuruluşların açtığı ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, üçüncü kişilere ait taahhütleri üstlenmek, bunlarla ilgili anlaşmalar yapmak 7-Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. 8-Reklam, ilan ve tanıtım işleri yapmak. Televizyon, radyo, gazete, internet siteleri ve diğer medya organlarında yayınlanmasını sağlamak. 9-Her tür orijinal film ve video filmi yapımı, dağıtımı ve pazarlamasını yapmak 10-Yerli ve yabancı fikri ürünlerin hak sahipliğini elinde bulundurmak ve bunlar için ajanslık faaliyetlerini yürütmek 11-Yabancı dillerden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dillere çeviri hizmetleri ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunmak 12-Bilgisayar yayın ve programlarının üretilmesi ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak 13-Yabancı yayınların Türkiye temsilciliğini ve ajans hizmetlerini yapmak 14-Yayıncılık alanında yabancı ve yerli kuruluşlarla ortak projeler yapmak 15-Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması. 16-Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuvarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak. 17-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, inşa edebilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir. Şirketin maliki olduğu taşınmazların üzerinde gerek kendisinin ve gerekse üçüncü kişilerin her türlü nedenden doğmuş ve doğacak borçlarının güvencesini temin etmek üzere ipotek tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 18-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, knowhow marka, fesih name, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 19-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 20-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 21-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 22-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve pa

Contact details

Legal addressFATİH MAH. DERMAN SK. NO: 2 D/1/30 SANCAKTEPE
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Hasan Doğan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Hasan Doğan

Partners


Paid-up share capital40.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0460-0869-0110-0001

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at FATİH MAH. DERMAN SK. NO: 2 D/1/30 SANCAKTEPE

What is TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)

What year was TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE HAVSALA YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2019