Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 23, 2024

İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 23, 2024

Turkey 03 Nov 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameİFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode6593-5
Registry number996676
Incorporation Date03 Nov 2015 (9 years ago) / 167 companies with the same date
Paid share capital15.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #221910 - Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde
  • #2219 - Manufacture of other rubber products
  • Description:
  • A- Şirketin amacı       a) Her türlü plastik, granül ve geri dönüşüm hammaddeden muhtelif kalınlık ve ölçülerde folyo, levha imalatını yapmak, fason imalatını yapmak ve yaptırmak, alım satımını, ithalat  ve ihracatını yapmak.       b) Her türlü plastikten mamül ve yarı mamülleri şekillendirmek, baskı yapmak, yaptırmak, alım satımını, ithalat ve ihracatını yaptırmak.       c) Her türlü plastik hammaddelerin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.       d) Her türlü hurda plastik atıklarını toplamak, toplatmak, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. B-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyet gösterebilir. 1-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat ihracat dahili ticaret ve pazarlama yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk acentelik mümessilik işleri yapabilir ticari sınai mali idari faaliyette bulunabilir. 2-Konusu ile ilgili iç ve dış ihalelere fuarlara yurt içinde ve yurt dışında katılabilir.       3-Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalarda gerçek ve tüzel kişilerden kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir. 4-Şirket konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir. Kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir aracılık yapmamak kaydı ile hisselerini ve tahvillerini alabilir satabilir devredebilir.       5-Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri gayrimenkulleri iktisap edebilir tasarruf edebilir bankalara devir ve temlik edebilir ferağ edebilir kiraya verebilir başkalarından kiralayabilir şirketin alacak ve borçları için ve bunları teminenayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri leyhte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir her nevi ayni haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir.       6-Her nevi menkul rehni ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri leyhte ve aleyhte yapabilir satış mağazaları depo fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir.Bunlar üzerinde irtifak kat mülkiyetiifraz ve tevhid muameleleri ifa edebilir alım ve satım yapabilir. 7-Şirket işleri için gerekli her nevi taşıt araçları iktisap edebilir kiraya verebilir kiralayabilir devredebilir.                 8-Makine ihtira beratı know how diğer sınai ve mülkiyet hakları iktisap tescil devir ve ferağ edebilir lisans anlaşmaları yapabilir patent iktisap ve tescil edebilir.       9-Kanuni mercilerden izin almak şartı ile kurulmuş ve kurulacak serbest bölgelerde depo özel antrepo kiralayabilir faaliyetlerde bulunabilir. Ticaret pazarlama ve servis hizmetleri yapabilir.

Contact details

Legal addressOSMANGAZİ MH.KÜÇÜK AYAZMA CD. FABRIKA SİTESİ NO:13/1 ESENYURT
Fax
  • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Kemal Arslan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Kemal Arslan

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0470-1313-1830-0001

Frequently asked questions

Where is İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at OSMANGAZİ MH.KÜÇÜK AYAZMA CD. FABRIKA SİTESİ NO:13/1 ESENYURT

What is İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde

What year was İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

İFS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2015