Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers8

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 13, 2024

MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 13, 2024

Turkey 31 May 2011 (13 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode779100-0
Registry number779834
Incorporation Date31 May 2011 (13 years ago) / 148 companies with the same date
Paid share capital33.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #221910 - Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde
 • #2219 - Manufacture of other rubber products
 • Description:
 • Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: A-Şirketin Amacı a) Her türlü plastik granül ve geri dönüşüm hammaddeden muhtelif kalınlık ve ölçülerde folyo levha imalatını yapmak fason imalatını yapmak ve yaptırmak alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. b) Her türlü plastikten Mamül ve yan Mamülleri şekillendirmek baskı yapmak yaptırmak alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak c) Her türlü plastik hammaddelerin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. d) Her türlü hurda plastik atıklarını toplamak toplatmak alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. e) Her türlü hurda, plastik ve atık malzemeden çapak ve granül üretimi yapmak. B- Şirket amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyet gösterirler. 1) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilimum ithalat ihracat dahili ticaret ve pazarlama Yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk acentelik mümessillik işleri yapabilir ticari sınai mali idari faaliyette bulunabilir 2) Konusu ile ilgili iç ve dış ihalelere fuarlara yurtiçinde ve yurtdışında katılabilir. 3) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalarda gerçek ve tüzel kişilerden kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir.Emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir. 4) Şirket konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslara ortaklık tesis edebilir kurulmuş şirketlere ortak olabilir kurulu İşletmeleri Devri alabilir ve satabilir aracılık yapmamak kaydı ile hisselerini ve tahvillerini alabilir satabilir devredebilir. 5) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve Sınai yatırımlar yapabilir gerekli olan makine ve Tesisleri gayrimenkulleri iktisap edebilir tasarruf edebilir bankalara devir ve temlik edebilir ferağ edebilir kiraya verebilir başkalarından kiralayabilir şirketin alacak ve borçları için ve bunları teminen gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir iltifatlar tesis edebilir Her nevi hatlar temin edebilir kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ipotek dilini kabul edebilir gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir mevcut ve tesisi demiş ipotekleri fek ve terkin edebilir 6) Her nevi menkul Rehni ticari işletme rehini mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir satış mağazaları depo fabrika benzeri Tesisler inşa edebilir Bunlar üzerinde irtifak kat mülkiyeti ifraz ve tevhit muamelelere ifade edebilir alım ve satım yapabilir. 7) Şirket işleri için gerekli Her nevi taşıt araçları iktisap edebilir kiraya verebilir kiralayabilir devredebilir. 8) Makine ihtira beratı know how diğer Sınai ve mülkiyet hakları iktisap tescil devir ve ferağ edebilir lisans anlaşmaları yapabilir patent iktisap ve tescil edebilir. 9) Kanuni mercilerden izin almak şartı ile kurulmuş ve kurulacak serbest bölgelerde depo özel Antrepo kiralayabilir faaliyetlerde bulunabilir Ticaret pazarlama ve servis hizmetleri yapabilir.

Contact details

Legal addressSELAHADDİN EYYUBİ MH.3152.SK. NO:7/4 ESENYURT
Website
 • mar****************
Fax
 • 021********
Phone
 • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Kemal Arslan

Former Authorised Persons


Resigned on07 Aug 2015

individual

IndividualTurkey

Kemal Arslan

Münferiden


Resigned on07 Aug 2015

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0612-1406-4200-0001

Frequently asked questions

Where is MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at SELAHADDİN EYYUBİ MH.3152.SK. NO:7/4 ESENYURT

What is MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde

What year was MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

MARMARA PET LEVHA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2011