Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers8

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 27, 2024

TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 27, 2024

Turkey 28 Apr 2016 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode34445-5
Registry number1024499
Incorporation Date28 Apr 2016 (8 years ago) / 211 companies with the same date
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #439902 - Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç)
  • #4399 - Other specialised construction activities n.e.c.
  • Description:
  • a. Her çeşit maden ve sair doğal taş arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları ve lisansları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmektir. b. Her çeşit maden ve sair doğal taş istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden ve sair doğal taş cevherlerini çıkarmak, hazırlamak, ayıklama,zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon, kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak. c. Orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun mineral tabakların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi istihsali ve işletilmesi, her türlü maden araştırması, istihsali, işletilmesi, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.    d. Konusu ile ilgili arama, ön işletme ve işletme ruhsatı almak, sahip olduğu maden ruhsatlarını devretmek, kiraya vermek, rödovans karşılığı işlettirmek, işletme ve arama ruhsatı devralmak, rödovans karşılığında işletmek,   e. Yurt içinden veya dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent,ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.  f. İstihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili bu amaçlara tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu maksatla Şirket;   1.İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün muamele ve işleri yapabilir.  2. Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalayabilir.   3. Menkul ve gayrimenkul malları ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme,ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka vs. gibi) satın alır, şirket lehine üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, tapu siciline tescil ettirebilir, bütün bunları satabilir, verir, inşa eder ve ettirir,kiralar, kiraya verir, ipotek ve rehin verebilir, 4. Yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir,   5. Şirket konuları  ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir,kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir, ticari işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.  6. Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirmek için kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler alabilir,   7.  Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehini, ticari işletme rehini, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir,gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 8. Şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir.

Contact details

Legal addressMURAT REİS MAH.NUHKUYUSU CAD. ÜLKEM APT.NO:245/6 ÜSKÜDAR
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Kemal Arslan

Executive Board

individual

IndividualTurkey

Çeti̇n Seven

Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0856-0377-4960-0016

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MURAT REİS MAH.NUHKUYUSU CAD. ÜLKEM APT.NO:245/6 ÜSKÜDAR

What is TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç)

What year was TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ started?

TORNOVA MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016