Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers47

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 12, 2023

PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 12, 2023

Turkey 20 Dec 1994 (29 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NamePARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode321968-0
Registry number321968
Incorporation Date20 Dec 1994 (29 years ago) / 19 companies with the same date
Paid share capital600.500.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #682002 - Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
  • #6820 - Rental and operating of own or leased real estate
  • #701001 - İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)
  • #7010 - Activities of head offices
  • Description:
  • Menkul mal,gemi dahil gayrimenkul mal ve hakları ifraz ve tevhit edebilir,satar,satın alır ve verir,inşa eder ve ettirir,kat karşılığı arsa alır,kat karşılığı gayrimenkul verebilir,kiralar,kiraya verir,ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir değiştirebilir, çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir medeni kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir imzalandığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisab ettiği aynı şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği süt hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi ve gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir rehnedebilir. dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni şahsı ve gayrimenkul niteliğindeki hakları dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir borcu temlik edebilir bu teminatları fesedebilir. Çözebilir gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir ve Şirket bağlı ortaklıkları iştirakleri, iş ortaklıkları ve iş ittifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurt içi ve yurt dışı bankalar ve finansman kuruluşlarına yerli ve yabancı resmi dairelere, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve diğer her türlü kuruluşa ve şahısa karşı kefalette bulunabilir, garanti verebilir, şirket varlıkları malları ve her türlü hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir ve benzeri teminatları verebilir. ve 28.03.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Contact details

Legal addressSULTANTEPE MAH.PAŞALİMANI CAD. NO.41 ÜSKÜDAR
Website
  • par************

Officers

individual

IndividualTurkey

Turgay Ci̇ner

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken


Resigned on04 Nov 2022

individual

IndividualTurkey

Gürsel Usta

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0721-0049-6010-0011

Frequently asked questions

Where is PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at SULTANTEPE MAH.PAŞALİMANI CAD. NO.41 ÜSKÜDAR

What is PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

What year was PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ started?

PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ was started in 1994