Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 27, 2023

PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 27, 2023

Turkey 21 Oct 2022 (a year ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NamePERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode416023-5
Registry number1409393
Incorporation Date21 Oct 2022 (a year ago) / 324 companies with the same date
Paid share capital20.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467313 - Metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti
  • #4673 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
  • Description:
  • a. İnşaat, işyerleri, sanayi işletmeleri ve konutlarla ilgili her türlü metalden mamul yangın kapısı ve malzemelerinin imalatını, ticaretini,ithalatını, ihracatını yapmak. b. Yangın ve ekipmanları ile ilgili her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. c.Lojistik hizmeti vermek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve havayolu taşımacılığı yapmak, bu amacına ulaşmak için gayesine uygun her türlü araç ve ekipmanı satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, araçlara yük ve navlun bularak yüke araç bulmak veya bu işlerin komisyonculuğu veya acenteliğini yapmak ve her türlü kara, hava ve denizyolu vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı Lojistik hizmeti vermek, özel antrepolar kurmak, park yerleri yapmak, işletmek ve işlettirmek, Lojistik hizmetlere ilişkin konusu ile ilgili bilcümle danışmanlık hizmeti vermek, konusuyla ilgili nakil vasıtaları ve ekipmanın ithalat ve ihracatını yapmak,. d. Konuları ile ilgili mutemetlik, ticari vekillik, dahili ve uluslararası komisyonculuk, ithalat, ihracat, transit ticaret, temsilcilik, distribütörlük ve acentalık yapar. Konusu ile ilgili acentalıklar verir. Şirket işlerinin bir kısmını veya tamamını başka şirketlere yaptırabilir. e.Faaliyetleri için gerekli ofisleri, bakım merkezlerini yurt içinde, yurt dışında açar, yeteri kadar personel çalıştırır, şirket faaliyetlerinin bir kısmını bu şubelerden gerçekleştirir. Konuları ile ilgili teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, yerli ve yabancı finans kuruluşlarından kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli krediler temin eder, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçlar iltizameder. Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı uyarınca yabancı ortak alabilir. Gerekli izinleri almak şartı ile serbest bölgelerde işyeri veya imalathane açabilir ve yabancı personel çalıştırabilir, f.Faaliyetlerinde gerekli ve faydalı marka ve patentleri proje, peştemallık haklarını ruhsat, lisans, ticari ünvanları satın alır, şirket namına tescil ettirir, know-how, royalite anlaşmaları yapar. Gayri maddi hakları satın alır, satar, kiralar veya kiraya verir. Faaliyet alanına giren konuların yurt içi ve yurt dışı ticaretini ve tanıtımını gerçekleştirebilmek amacı ile ilgili seminerler,toplantılar,kurslar ve paneller tertipleyebilir bu amaçla yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlara katılabilir faaliyet konuları ile ilgili yayın, kitap, dergi ve broşür ithal eder, bunları tercüme eder ve ettirir, kendiside benzeri yayınlar bastırır, yurt içi ve yurt dışı dağıtımlarını yapar, gerektiğinde yasal izin alarak limanlar ve diğer yerlerde, serbest bölgelerde teşhir yerleri ve depolar açar, bu tür yerleri kiralar, gerektiğinde bu işleri başkaları için yapar, g.Şirket amacına ulaşmak için her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayrimaddi hakları iktisab eder, ihtiyacı olan her türlü taşıt, büro makine ve teçhizatı ile benzerlerini satın alır, gerektiğinde bunları satar veya kiraya verir, başkalarına ait olanları kiralar, kendisine ait menkul ve gayrimenkulleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden, bankalardan ve diğer müesseselerden alacağı kredi ve borç para karşılığında rehin verir, bunlar üzerinde ipotek tesis ettirir, rehni kaldırır ve ipoteği fek ettirir, üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde de aynı işlemleri ve hakları kullanarak her türlü tasarrufta bulunur.

Contact details

Legal addressEĞİTİM MAH. ASİL SK. RABA IŞ MERKEZI BLOK NO: 1A KADIKÖY

Officers

individual

IndividualTurkey

Levent Gürkan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Levent Gürkan

Partners


Paid-up share capital20.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0728-0798-9770-0001

Frequently asked questions

Where is PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at EĞİTİM MAH. ASİL SK. RABA IŞ MERKEZI BLOK NO: 1A KADIKÖY

What is PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti

What year was PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

PERFORMANS YANGIN EKİPMANLARI VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022