Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers6

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 10, 2023

PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 10, 2023

Turkey 18 Mar 2020 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NamePUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode241941-5
Registry number1231701
Incorporation Date18 Mar 2020 (4 years ago) / 199 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #461803 - Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
  • #4618 - Agents specialised in the sale of other particular products
  • Description:
  • 1- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 2- Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların toptan alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak. 3- Her nevi ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak. 4- Her nevi laboratuar çalışma kitleri, sarf malzemelerinin dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. 5- Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 6- Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. 7- Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 8- Her türlü sağlık tesisleri, tıbbi cihazlar ve laboratuar malzemeleri üretimi konularında danışmanlık ve yatırım yapmak ve bunları işletmek, 9- Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi 10- Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. 11- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak 12- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 13- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 14- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. 15- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. 16- Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü, grafit işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 17- Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyetlerde bulunur. a- Şirket amacıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası temsilcilik yapmak, b- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, onların hisse senetleri ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek, c- Şirket amacına ulaşabilmesi için her çeşit taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ilişkin her türlü hakları iktisap etmek, inşa etmek, devir, ferağ etmek, kiraya vermek, kirayı almak, gayrimenkullerin üzerine ipotek, irtifak, intifa, sükna, rehin hakkı kurmak ve tescil ettirmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ayni veya kişisel haklar kurmak ve bunları tescil veya şerh ettirmek veya fekk ettirmek; d- Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, e- Şirketin işleri için gerekli taşıtları kiralamak, iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, f- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için konusu ile ilgili mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, piyasa araştırması ve fizibilite çalışmaları yaparak plan ve projeler gerçekleştirebilir, g- Amaç ve konusuna giren işlemlerin gerçekleşmesi için yer

Contact details

Legal addressİÇERENKÖY MAH.ŞEHİTLER CAMİİ SK.NO:6/1 ATAŞEHİR

Officers

individual

IndividualTurkey

Haydar Aktaş

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

individual

IndividualTurkey

Hüseyi̇n Doğan Ağcagül

Former Authorised Persons


Resigned on07 Dec 2022

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0733-0888-1290-0001

Frequently asked questions

Where is PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at İÇERENKÖY MAH.ŞEHİTLER CAMİİ SK.NO:6/1 ATAŞEHİR

What is PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

What year was PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

PUENTE SAĞLIK VE MADENCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2020