Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 11, 2024

RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Feb 11, 2024

Turkey 01 Mar 2017 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameRAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode72656-5
Registry number1062617
Incorporation Date01 Mar 2017 (7 years ago) / 226 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #602001 - Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  • #6020 - Television programming and broadcasting activities
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1.      Her türlü sinema, televizyon, video, tanıtım, ilan ve reklam filminin çekilmesi, çoğaltılması, satılması, alınması, ithal ve ihraç edilmesi, dağıtılması, pazarlanması, kiralanması, bu amaçla sınai ve ticari tesisler kurulması, kurulmuş olanlara ortak olunması, tamamen veya kısmen satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi. 2. Sinema, televizyon, video, tanıtım, ilan ve reklam filmlerinin üretilmesi için her türlü araştırma geliştirme ve projelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu konularda gerçek ve tüzel kişilere müşavirlik hizmeti verilmesi. 3.      Her türlü tanıtım, ilancılık ve reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, resmi ve özel organizasyonların, gösterilerin, tiyatro oyunlarının, konserlerin, kongrelerin, konferansların ve diğer benzeri etkinliklerin düzenlenmesi. 4.      Sinema, televizyon, video filmlerinin üretilmesi, çoğaltılması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi konularında faaliyette bulunmak üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı kamu ve özel sektör kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere planlama, örgütlenme, idari, mali, ticari ve teknik işlerin yürütülmesi, personelin eğitimi ve halkla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında müşavirlik hizmetlerinin verilmesi. 5.      Her türlü tanıtım, ilancılık ve reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü maddeden, plastikten, deriden, köseleden ve diğer her türlü hammaddelerden üretilmiş hediyelik eşya, hatıra eşyası, özendirme malzemesi, oyuncak ve benzeri ürünlerin imal edilmesi, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, her türlü dahili ticareti ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. 6. Her türlü takvim, broşür, katalog ve her türlü kırtasiye ürünlerinin imal edilmesi, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, her türlü dahili ticareti ve danışmanlık hizmetinin verilmesi. 7.      T.C. yasalarının izin verdiği her türlü ticari ve sınai malın ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti. 8.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin verilmesi. 9.      Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan TV, Radyo ve her türlü medya şirketlerine ortak olmak. 10.  Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izinleri almak ile, TV, Radyo, her türlü medya işletmeciliği faaliyetinde bulunmak. 11.  Kamu ve özel sektörün sinema, film, televizyon, reklam ve tanıtım filmi, tiyatro oyunu, müzikal oyun, bale gösterisi, opera, her türlü dans gösterisi ve her türlü görsel şov ile ilgili olarak açtığı her türlü ihalelere katılmak, bu konularla ilgili olarak geçici veya daimi sözleşmeler akdetmek, taşeron sıfatıyla personel istihdam etmek. 12.  Her türlü sinema, film, dizi film, reklam ve tanıtım filmi için senaryo yazmak, yazdırmak üçüncü şahıslara ait senaryoların telif haklarını satmak yada geçici olarak üçüncü şahıslara kullandırmak. 13.  Televizyonlarda yayınlanmak üzere yarışma programlarının yapımcılığını yapmak, bu tip yarışmaların isim hakkını satın almak, satmak, kiralamak yada kiraya vermek. 14   Her türlü sanatçı ile menajerlik anlaşması akdetmek suretiyle menajerliklerini yapmak, her türlü menajerlik hizmetleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermek. 15.  Kamu ve özel sektör kurumları ile gerçek ve tüzel kişilere sanat danışmanlığı yapmak.    Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir, bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir; 16.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 17.  Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebi

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Fati̇h Özcan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Fati̇h Özcan

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0734-0941-7620-0014

Frequently asked questions

Where is RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU

What is RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

What year was RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ started?

RAFADAN HAYAT FİLM PRODÜKSİYON VE YAPIM LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2017