Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 10, 2024

TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Feb 10, 2024

Turkey 05 Oct 2016 (7 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode51000-5
Registry number1041025
Incorporation Date05 Oct 2016 (7 years ago) / 193 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #479114 - Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
  • #4791 - Retail sale via mail order houses or via Internet
  • Description:
  • 1-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri bir organizasyonun stratejik,mali,pazarlama,üretim,iş süreçleri,proje vb yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık 2-İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak; e ticarete ilişkin her türlü işlemi gerçekleştire bilmek   İlgili mercilerden izin almak kaydı ile  telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak. İnternet erişimi sağlamak, internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. 3-Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralanmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak.  Yurtiçi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak, sanal ortamda reklam pazarlamak.   4-Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği compakt disc, cd-rom, dvd-rom, disket, harddisk veya benzeri teknik malzemeler, bilgi, ses ve hayal kayıt görüntüleme ve elektronik telekomünikasyon alet, cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Kopyalamaya, hesaplamaya, yazmaya, görüntülemeye, ölçmeye, çizmeye, kontrol etmeye yarayan fotokopi, faksimile hesap ve ölçme makineleri, yazıcı ve çizici gibi elektrikli, elektronik, mekanik ve sair cihaz ve sistemleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 5-Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alış veriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtımı, pazarlaması, satımı ve satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesilmesi. 6-Teknolojik alanlarda yazılım geliştirilmesi, araştırması, üretimi, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması, dağıtılması ve satışı. 7-Her çeşit yazılım ve donanım servisi, eğitimi, bilgisayarlı her türlü görsel ve sunu hizmetlerinin verilmesi.  8-Her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, ekipmanları ile birlikte ticari ve sanayi mallarının ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, komisyon alma, yurtiçinde ve dışında büro, acentelikler, bayilikler, mümessillikler açılması, verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması. 9-Her çeşit bilgisayar, yazılım, donanım, yazıcı, çizici, tarayıcı servis büro hizmetlerinin verilmesi 10-Konusu ile ilgili mevkute ve dergi gibi süreli yayıncılık yapmak, gazete ve dergi yayınlamak, her türlü reklam ve ilancılık hizmetleri vermek. 11-Yukarıda sayılan konularla ilgili olmak üzere resmi ve özel sektör ihalelerine girmek, taahhütlerine girmek, alım ve satımını yapmak. Bu ihaleleri alıp kendi veya taşeron firmalar aracılığı ile yerine getirmek, askeri kurum ve kuruluşların açmış ve açacak oldukları ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, teminatlar yatırmak, ekipmanları temin etmek, almak, tamir etmek ve bunların gerektirdiği bilcümle diğer iş ve işlemleri yapmak. 12-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak. 13-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne komi teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cil

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU

Officers

individual

IndividualTurkey

Ni̇hal Tunali Kasap

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ni̇hal Tunali Kasap

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0388-0801-8710-0015

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU

What is TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret

What year was TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE FORYOU DANIŞMANLIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016