Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about 5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Apr 03, 2023

5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Apr 3, 2023

Turkey 08 Sep 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

Name5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode326950-5
Registry number1317147
Incorporation Date08 Sep 2021 (2 years ago) / 312 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #469004 - Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
  • #4690 - Non-specialised wholesale trade
  • Description:
  • 1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı pazarlaması konusunda faaliyette bulunmak. 2. Her türlü ürünün, hammaddenin, yarı mamülün toplan ve parekende iç ve dış ticareti ve bu ürünlerin transit ticaretini yapmak. 3. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ticareti, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. 5. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 6. Suni gübre alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak 7. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak 8. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak. g. Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. 9. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. 10. Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili

Contact details

Legal addressMERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

5-continent Phosphorus Co., Limited

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

5-continent Phosphorus Co., Limited

Müdürler Kurulu Başkanı Münferiden


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0001-2207-8830-0001

Frequently asked questions

Where is 5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at MERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ

What is 5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)

What year was 5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

5 CONTINENT ENTERPRISE TURKEY İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021