Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Apr 02, 2023

LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Apr 2, 2023

Turkey 04 Aug 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameLOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode320715-5
Registry number1310875
Incorporation Date04 Aug 2021 (2 years ago) / 267 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #464601 - Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti
  • #4646 - Wholesale of pharmaceutical goods
  • Description:
  • -Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. -Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. -Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. -Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. -Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. -Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. -Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. -Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. - Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler,laboratuarlar,sağlık merkezleri ve tesisleri,sağlık kabinleri,doğumevleri,diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. - İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. - Yetişkin İnsan ve Çocuk Sağlığı üzerine hizmet edecek Özel Hastaneler bünyesinde her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak, Anestezi ve Reanimasyon hizmetleri vermek. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. - Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak,radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydı ile her türlü tıbbi teşhis,tetkik ve tahlil yapmak. - Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. - Tıbbi tahlil Laboratuarları kurmak ve işletmek. - Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. - Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler hastaneler açmak, işletmek donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. - Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak, Poliklinikler ve Klinikler açmak, işletmek. - Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayal standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla klinik açmak, işletmek. - Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. - Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek. - Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçaları almak, satmak ve kiralamak. - Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. - Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak. - Konusu ile ilgili Doktor, Asistan, Hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. - Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Contact details

Legal addressMERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Nesli̇nur Demi̇r

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Nesli̇nur Demi̇r

Partners


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0609-1089-4530-0001

Frequently asked questions

Where is LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ

What is LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

What year was LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

LOWELL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021