Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Identification numbers1

Related companies1

FAQ

Find out all the information about MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jul 28, 2023

MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jul 28, 2023

Turkey 17 Dec 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameMAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
 • MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • TASFİYE HALİNDE MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode346490-5
Registry number1460926
LEI Code
 • 894500P925KGWUO7M572
Incorporation Date17 Dec 2021 (2 years ago) / 339 companies with the same date
Paid share capital160.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #467307 - Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti
 • #4673 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
 • Description:
 • A-Faaliyet Konusu a) Her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerinin, yapı elemanlarının, her çeşit inşaat malzemesi ve tesisat ünitelerinin, toptan ve perakende iç ve dış ticaretini yapmak, transit ticaretini yapmak, pazarlamasını yapmak, üretimi için ilgili tesislerin kurmak, üretim tesislerini işletmek, üretmek, fason olarak yaptırtmak ve bu ürünlerin depolama, satış, pazarlama, danışmanlık, dağıtım, nakliye ve aracılık ve montaj faaliyetlerinde bulunmak, b) Yurt içi ve dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek, bu işlere ilişkin danışmanlık hizmetinin verilmek ve bu işleri yaptırmak, c) Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek d) Her türlü bina, havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin, yapımı için gerekli tüm malzemelerin temin etmek, elektrik-mekanik sistemlerinin, üretim bantları vb. işletilmek, periyodik bakımlarının yapılmak, arıza onarımlarının, her türlü teknik analizlerinin yapılmak, yenilenme vb. işlerin yapılmak, bu işlere ilişkin danışmanlık hizmetini verilmek, bu işleri taşeron firmalara yaptırılmak, e) Konusu ile ilgili, mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak, B-Faaliyet Konusunun Gerçekleştirilmesi a) Şirket faaliyet konusu ve amaçları ile ilgili olarak, bu amaç ve gayelerin gerçekleştirilmesi için, her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, temsilcilik, aracılık, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama ve sair ticari faaliyette bulunabilir, b) Şirket faaliyet konusu ve amaçları ile ilgili olarak, bu amaç ve gayelerin gerçekleştirilmesi için, gayrimenkuller ve iktisadi kıymetler inşa edebilir, tamir, bakım ve onarımını yapabilir, satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan, gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, varlıkları üzerinde, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve diğer ayni haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, cins tashihi, ifraz, birleştirme (tevhit),parselasyon, bağışlama işlemleri dahil gereken tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. c) Şirket faaliyet konusu ve amaçları ile ilgili olarak, bu amaç ve gayelerin gerçekleştirilmesi için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. d) Şirket faaliyet konusu ve amaçları ile ilgili olarak, bu amaç ve gayelerin gerçekleştirilmesi için, gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, inşa edebilir, tamir edebilir, satabilir ve başkalarına kiralayabilir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, marka, ihtira beratı, fesihname, imtiyaz, alameti harika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir, kullanabilir ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerinde bulunabilir, e) Şirket faaliyet konusu ve amaçları ile ilgili olarak, bu amaç ve gayelerin gerçekleştirilmesi için, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumlarıyla yer

Contact details

Legal addressMERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ
Phone
 • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Vahan Semirjyan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Vahan Semirjyan

Partners


Paid-up share capital160.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0610-1356-4970-0001

Identification numbers

Data from the LEI register
 • 894500P925KGWUO7M572
 • Legal nameMAGACONS YAPI VE INSAAT MALZEMELERI TICARET LIMITED SIRKETI
 • Registration date18 Apr 2022
 • StatusActiveExpired
 • IssuerActiveEQS Group AG
 • Last updated18 Apr 2023
 • Next renewal18 Apr 2023

Frequently asked questions

Where is MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at MERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ

What is MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

What year was MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021

What is the LEI number of MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ?

MAGACONS YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LEI number is 894500P925KGWUO7M572