Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 07, 2023

TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 15 Nov 2019 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode218316-5
Registry number1208106
Incorporation Date15 Nov 2019 (4 years ago) / 229 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #412003 - Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması
  • #4120 - Construction of residential and non-residential buildings
  • Description:
  • 1. İnşaat malzemeleri, demir, çelik, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2. Her türlü yapı elemanlarının ve inşaat malzemelerinin alım ve satımı, ithali ve ihracını toptan ve perakende ticaretini yapmak. 3. Her türden ve herhangi bir alana hizmet verecek yatırım ve inşaat projeleri kapsamında, bu projeleri hayata geçirmek için gerekli olabilecek her türlü ham, yarı ham, mamul, yarı mamul maddeler, makineler ve yardımcı cihazlar imal etmek, ithal etmek, satın almak veya başka surette temin etmek, 4. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle (kalsit vb.)gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat, ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 5. Her türlü gayrimenkulü almak, satmak, danışmanlık ve komisyonculuk yapmak, 6. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemleri takip etmek, 7. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 8. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, fabrikalar, yollar, baraj ve tatil köyleri, turistik tesisler inşa etmek ve kiraya vermek, 9. Bilcümle kimyevi maddeler, bilimum plastik ham maddeleri, her türlü tabii, sentetik ve madeni boyalar, toz boya, mürekkep malzemeleri, her türlü parfümeri ve kozmetik malzemeleri ve müstahzarları, petro-kimya ürünleri, sınai gazlar, demir ve demir dışı maddelerden imal edilmiş yassı, yuvarlak ve ingot ve benzeri mamuller ile çelik ürünlerinin ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 10. Bilimum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatı. 11. Ev ya da şantiye tipi prefabrik fason işçiliği alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 12. Her türlü maddeden üretilen prefabrik yapıların imalatı, iç dizayn, tasarım ve montajını yapmak, iç tesisat kurulum hizmetlerini vermek. 13. Prefabrik imalatında kullanılan presler, kalıplar, aparatlar, her türlü makine ve ekipmanların imalatını alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak ya da yapılmasına aracılık etmek. 14. Konusu ile ilgili her türlü prefabrik kapısı, prefabrik camı, muhtelif prefabrik mobilyası her türlü prefabrik parçası ve prefabrik yedek parçası imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 15. Konusu ile ilgili her türlü personel tedarik hizmeti vermek, operasyonunu yapmak, ve yaptırmak. 16. Her türlü soğutma malzemesinin ve cihazlarının imalatını yapmak, yaptırmak; bu ürünlere ilişkin yedek parçaların, teçhizat ve ekipmanların ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, konusu ile ilgili servis bakımını sağlamak, operasyonunu takip etmek. 17. Her türlü sanayi ve iş makineleri ve cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. Makinelerin montajı ile ilgili operasyonu, servisi ve personel tedariğini sağlamak. DİĞER 1. Şirket iştigal konusuna giren her türlü malın perakende ve toptan satışını, ithalat ve ihracatını, komisyonculuğunu, mümessillik ve bayiliğini ve distribitörlüğünü yapabilir. 2. Şirket amaç ve konusuyla ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk yardımcı ve ara maddelerinin alınmasını, depolanmasını, kara, hava ve demir ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve şevki için gerekli her türlü araç, tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teşhir yerleri, satın alma suretiyle temin etmek, icabında satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak. 3. Şirket amaç ve konusuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen vey

Contact details

Legal addressMERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ

Officers

individual

IndividualTurkey

Sami Saadoon Hasan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Sami Saadoon Hasan

Müdürler Kurulu Başkanı Münferiden


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0385-1427-8660-0001

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BLOK NO:52/1 ŞİŞLİ

What is TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması

What year was TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE FEYHA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2019