Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 17, 2023

ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 17, 2023

Turkey 07 Jan 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode352065-5
Registry number1342678
Incorporation Date07 Jan 2022 (2 years ago) / 347 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #522206 - Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç)
  • #5222 - Service activities incidental to water transportation
  • Description:
  • 1) Liman Hizmetleri a. Mülkiyet, kira, işletme hakkı, irtifak hakkı ve benzeri şekilde kullanım haklarına sahip olduğu liman ve marinaları karlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalıştırmak, b. Liman ve marinalardaki hizmetleri iyileştirmek ve çeşitlendirmek, c. Liman ve marinalardaki iş kapasitesini artırmak, d. Liman ve marina işletmeciliği konusunda kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, e. Şirket Bunkercilik (akaryakıtçılık) yapmak, akaryakıt depolama faaliyeti yapmak, ham petrol, her türlü kimyasal madde ve ham petrolün rafine edilmesinden elde edilen tüm ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında gümrüklü veya gümrüksüz alımı satımı, depolanması ve her türlü ticareti yapmak, f. Deniz ticareti ve işletmeciliği alanında her çeşit yolcu ve yük taşıma işleri yapmak; gemiler, terminaller ve terminallere bağlı kara ulaşım hatlarında yolcu ve yük trafiğinin gerçekleşmesini sağlayıcı her çeşit yan hizmetleri vermek; her çeşit liman ikmal ve tedarik işleri yapmaktır. 2) Lojistik Hizmetleri a. Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak, b. Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya taşımacılığı işleri acenteliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, alt taşıyıcılık, dağıtıcılık, terminal işletmeciliği yapmak ve yaptırmak, c. Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşıma komisyonculuğu yapmak, d. Yurtdışı ve/veya yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak, e. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu veya eşya taşımacılığı yapmak, f. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya taşıma işleri acenteliği yapmak, g. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve eşya taşıma komisyonculuğu yapmak, h. Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtımcılık yapmak, i. Her türlü deniz vasıtasını işletmek, ulusal ve uluslararası alanlarda her çeşit denizyolu taşımacılığı ve lojistik işlerini gerçekleştirmek, mümessillik ve armatörlük işleri yapmak, kılavuzluk ve römorkörcülük yapmak, liman inşası ve işletmeciliği yapmak, limanlarda her türlü vasıtayla her türlü elleçleme faaliyetlerinde bulunmak, Türk ve Yabancı bayraklı gemilerin acenteliğini, taşıma işleri komisyonculuğunu ve brokerliğini yapmak, j. Yurt içinde, yurt dışında ve devletlerarasında her türlü demiryolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığını yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, bu kapsamda komisyonculuk, acentelik ve diğer her türlü iş ve işlemi yapmak, her türlü terminalin inşası ve işletmeciliğini yapmak, terminallerde her türlü elleçleme faaliyetinde bulunmak, k. Yurt içinde, yurtdışında ve devletler arasında her türlü havayolu taşıma araçlarıyla her türlü eşyanın taşımacılığım yapmak ve lojistiğini gerçekleştirmek, havayolu acenteliği, komisyonculuk ve aracı acentelik yapmak, l. Kombine taşımacılık ve intermodal taşımacılık yapmak, m. Nakliyat ambarı işletmeciliği yapmak, depolar, ambarlar, garajlar, kargo tasnif ve aktarma merkezleri, eşya kargo terminalleri ve özel antrepolar kurmak, işletmek, park alanları, PDI alanları kurmak ve işletmek, elleçleme, ambalajlama, paketleme etiketleme ve diğer depoculuk hizmetleri vermek, n. Ticari mümessillik, ticari vekillik, bayilik, komisyonculuk acentelik yapmak, ihracat ve ithalat işlemlerine aracılık etmek türlü malın ithalat ve ihracatını yapmak, o. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 3) Depo, Antrepo, Seyahat ve E-Ticaret Hizmetleri a. Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla, yurtdışı ve/veya yurtiçinde depo ve/veya antrepolar inşa edilmesi, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek, b. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kurulu depo ve/veya antrepoların bir bölümünü kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak, c. Müşterilerin uhdesinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak, d. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konak

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Havva Kocaboy

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Havva Kocaboy

Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0079-0782-0260-0001

Frequently asked questions

Where is ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER

What is ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç)

What year was ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

ARMADA ANTREPO VE LİMAN HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022