Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 13, 2023

DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 13, 2023

Turkey 10 Nov 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameDC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode338846-5
Registry number1329216
Incorporation Date10 Nov 2021 (3 years ago) / 330 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467101 - Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)
  • #4671 - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
  • Description:
  • 1-Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti(Ham ,petrol, ham yağ, mazot, benzin, bio dizel fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) 2.Yurt içinde ve dışında her nevi hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı yapmak. 3.Yurtiçinde ve dışında paket zarf ve kargo taşımacılığı yapmak, Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek .hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini tahmil ve tahliyesini yapmak, Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 4-Her türlü emlak her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler plazalar marketler depolar villa tatil köyleri devre mülk apart otel motel kamping gibi turistik tesisler spor kompleksileri mesken ev apartman işyeri arazi gibi gayrimenkul akmak satmak kiralamak kira vermek. 5-Her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6-Her türlü metalin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 7-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç (Kara, Deniz, Hava)kiralamak, kiraya vermek ve alım satımı yapmak, 8-Yün,pamuk,ipek,suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürkülerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 9-Hertürlükonfeksiyon,ürünü gibi giyim eşyasının ihracı ,ithali toptan ve parkende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak, ham mamul veya yarı mamul deri almak, satmak deri ithalatı ve ihracatı yapmak. 10-Her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası , kürk, mont, kaban, ceket, yelek gibi ürünleri yapmak. 11-Her türlü tekstil ve hazır giyim sanayinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin alımının, satımının ithalatını ihracatını ve pazarlamasını yapmak. 12-Alümünyum profil, plastik, profil, aksesuar bunlarla ilgili makineler alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 13-Gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda ithalat ve ihracatını yapmak. toptan ve parkende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 14-Ham petrol, doğal gaz ve petrol türevlerinden elde edilen ürünlerin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 15- Ham petrol doğal gaz ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ve yakacak türlerinin alımı ve satımı için akaryakıt istasyonlarını ve depolama tesislerini açmak, işletmek ve bu amaçla kurulu tesisleri devralmak ve devretmek gerektiğinde kiralamak ve kiraya vermek. 16-Petrol ürünlerinin pazarlanması için yurt içi ve yurt dışında bulunulan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak. 17-Likit petrol gazı ve doğal gaz kullanımları ile ilgili her nevi lisans, araç, gereç, cihaz ve aksesuarlarının alımını, satımını, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 18-Likit petrol gazı ve doğal gaz pazarlamak için yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak. 19-Madeni yağ ve benzeri mamullerinin alımı, satımı, depolanması, pazarlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak. bu amaçla kurulu yurt içi ve yurt dışı şirketlerin bayiliğini yapmak. 20-Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 21-Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden ve yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması. 22-Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul malları, şirket konusu ile ilgili her türlü motorlu nakil vasıtalarının, makinelerinin ve tesislerinin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili, tasarruflarında bulunulmaması. 23-Şirket lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi. 24-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların ihtira hakları ve beratlarının, lisanslarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerinin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi. 25-Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yarar

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********
Website
  • dcp*********

Officers

individual

IndividualTurkey

Doğan Yeni̇lmezcan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Doğan Yeni̇lmezcan

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0272-1030-5790-0001

Frequently asked questions

Where is DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER

What is DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)

What year was DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ started?

DC CAN ENERJİ VE PETROL ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021