Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers8

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 08, 2023

PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 8, 2023

Turkey 06 Jan 2020 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NamePROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode227093-5
Registry number1216853
Incorporation Date06 Jan 2020 (4 years ago) / 255 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #464101 - Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil)
  • #4641 - Wholesale of textiles
  • Description:
  • Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; -Her türlü ev tekstil ürünleri ile diğer ev eşyalarının ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak, -Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak, - Bilimum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaflar, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, -Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması, -Ev ürünleri, mutfak ve banyo eşyaları ile cam, mermer ve bunlardan mamul ev eşyaları, ev dekorasyon ürünleri, aydınlatma malzemeleri alım satımı, ithal ve ihracı, bu ürünlerin pazarlamasını yapmak. ŞİRKET, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için; (a) Faaliyetleri ile ilgili olarak, gerekli izinleri almak koşuluyla hertürlü malın ithalini ve ihracını yapabilir bu hususta da yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, (b) Amaç ve konusu ile ilgili acentalık, komisyonculuk mümessillik bayilik alıp verebilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir kefalet ve teminat alıp verebilir mutemetlik yapabilir.Gerektiğinde fekkini talep edebilir. Şirket faaliyet konusuna giren malların distribütörlüğünü üstlenebilir, başkalarına distribütörlük verebilir ve bu mallarla ilgili olarak mümessillik ve acentalık faaliyetlerini yerine getirebilir, (c) İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği idari, hukuki, ticari, üretimsel ve sınai iş ve muameleleri yapar. Bu bağlamda Şirket, ithalat, ihracat ve reeksporta ilişkin her türlü gümrük, depolama, nakliye işlemlerini yerine getirir ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için başkalarıyla sözleşme yapabilir, (d) Mülkiyeti tehdit eden her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, devredebilir, alacaklarının tahsili için her türlü işlemlerde bulunabilir, (e) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü sınai ve mülkiyet hakları iktisap edebilir. Faaliyetleri için gerekli ruhsatname, izin, ihtira beratı, lisans, know-how, imtiyaz, patent, ticari marka gibi hertürlü gayri maddi ve fikri hakları tescil ve iktisap edebilir, verebilir. Birlikte çalışabilir, gerektiğinde kaldırabilir şirket iştigal konusuyla ilgili müşavirlik hizmetleri verebilir. kısmen veya tamamen satın alabilir, kiralayabilir veya lisans almak suretiyle kullanabilir, mevzuat dahilinde bunları üçüncü kişilere kısmen veya tamamen satabilir, kiralayabilir, lisans sözleşmeleri ile kullandırabilir, devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir, bu tür gayri maddi ve/veya fikri hakları üzerinde rehin tesis edebilir ve bunları teminat olarak gösterebilir, (f) Amaç ve konusu dahilindeki işler için gerekli olan her türlü yedek parçaları, malzemeleri kimyevi maddeleri komple tesisleri, fabrika boyahane istasyonları satış yerleri depo ve ardiye gibi gerekli her türlü tesisi ve yardımcı tesisiler kurar ekipman, tesisat, teçhizat, makine ve vasıtayı ithal ve ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir, (g) Amaç ve konusu ile ilgili olarak her tür araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur, danışmanlık hizmeti alır ve verir, (h) Amaç ve konusunun tahakkuku için her türlü fabrika ve tesis kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve fabrika inşaatı yapabilir. Menkul ve gayrımenkul mal hak ve kıymetleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya aracılık yapabilir bunlar üzerinde sair ve her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Ayrıca başkalarının iş ve taahhütlerinin teminatı olarak Şirket lehine veya aleyhine menkul rehni, gayrımenkul ipoteği, ticari işletme rehinleri kabul ve tesis edebilir, bunların hakkında kanuni takiplere geçebilir. İpotek ve sair tahditlerin fekkini talep edebilir. Şirket işlerine giren konularda kefil olabilir ve garanti verebilir, başkaları lehine olmak üzere kendisinin veya üçüncü kişilerin iş, taahhüt ve borçlarına karşılık menkul ve gayrımenkul rehinleri ile ticari işletme rehinleri tesis edebilir,Yukarıda sayılan mal hak ve kıymetli kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere sermaye olarak koyabilir. (i) Amaç ve konusu ile ilgili olarak teşvikler alabilir, gerekli orta, kısa, uzun vadeli ya da vadesiz kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden t

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Laura Elizabeth Currie

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Laura Elizabeth Currie

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0733-0857-9630-0001

Frequently asked questions

Where is PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER

What is PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil)

What year was PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ started?

PROSPECT EV ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ was started in 2020