Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers5

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 13, 2023

WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 13, 2023

Turkey 04 Oct 2021 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameWORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode331625-5
Registry number1321907
Incorporation Date04 Oct 2021 (3 years ago) / 245 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #691004 - Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)
  • #6910 - Legal activities
  • Description:
  • Türkiye Patent Enstitüsü ve diğer ülke patent enstitüleri ve uluslararası marka patent kuruluşları nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı model, coğrafi işaretler, logo, entegre devrelerini topografyalarının başvuru, tescil, takip itiraz ve savunma yapmak. Müracaatı yapılmış tescil edilmiş marka, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent, coğrafi işaret, koruma işaret, koruma markası, tanınmış (meşhur) marka, ortak marka, garanti markalarının T.C. Türk Patent Enstitüsü ve diğer tüm ülkelerin patent enstitüleri ile ülkelerde bulunan patent organizasyonlarına kayıtlı kuruluşlarda bulunan sicillerinde değişiklikler ve düzeltmeler yapmak ve takip ederek sonuçlandırmak. Türk Patent Enstitüsü`nde veya diğer ülke marka patent enstitüleri ile uluslar arası marka patent kuruluşları nezdinde tescilli patent, marka, faydalı model ve tasarımları üçüncü ve şirketlerden satın almak, dilediği kişi ve kuruluşlara satmak. Türk Standartları Enstitüsü Kurumu`ndan olan tescil başvuru için müracaat ve takip işleri yapmak ve Türk Standartlar Enstitüsü bünyesinde gerekli olan müracaatla ilgili çalışmalar yapmak (Kalibrasyon ve ürünlerin test gibi) yapılan çalışmaları denetlemek, takip etmek, Türk Standartlar Enstitüsü`nün uzmanları ile gerekli başvurunun işlemlerini yürütmek Türk Standartları Enstitüsü`ne bilgi akışını sağlamak ve belgelendirme aşamasına getirmek için harç ve ücretleri ödemek, fazla ödenen harç ve ücretleri iade almak, danışmanlık hizmeti vermek. İSO kalite güvence sistemleri işlemleri konusunda danışmanlık yapmak, eğitim yapmak,dosya hazırlamak, bilgilendirmek ve eğitim hizmeti vermek. Akredite kuruluşa belgelendirme yapılmak üzere hazırlanan dosyaların teslimini yapmak. Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının yurt içi ve yurt dışında korunmasını sağlamak üzere ulusal ve uluslar arası başvurularda bulunmak. Fikri ve sınai haklarıyla ilgili araştırma, başvuru, takip itiraz ve savunmaları yapmak. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili için her türlü müracaatlarını yapmak, muameleleri takip etmek. Fikri ve sınai mülkiyet haklan konusunda her türlü danışmanlık hizmeti vermek. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının devrinde, lisans verilmesinde aracılık etmek, danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurtdışından Türkiye`ye ve Türkiye` den yurtdışına müracaat etmek isteyen firmalara patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerin tescili ile her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermek. Telif haklarıyla ilgili her türlü konuda müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermek. Bilgisayar programlarının tescili, korunması, lisans verilmesi, konusunda, danışmanlık hizmeti vermek, elektronik ortamda fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili veri tabanı oluşturmak, veri tabanlarını satmak, lisans yoluyla kullandırmak, bilgisayar yazılımlarını üretmek. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını konularında tilin kamu kurum ve kuruluşlarda, tüm meslek odaları ve kuruluşlarında işlemlerin takip ve gerekli müracaatların yapılması, taleplerin hazırlanması ve belgelerin alınması işlemlerini yapmak. Türk Milli Mal Numaralama Dairesi Başkanlığı ve ilgili kuruluşlara barkod işlemlerinin takip ve tescil işlemlerini yapmak. Turizm Bakanlığından turistik tesislere ait olan her türlü turizm belgeleri ile turizm acenteliğine ait belgeleri almak,başvuru, tescil ve takipleri yapmak, danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Ulaştırma Bakanlığından Karayolları Genel Müdürlüğü`nden ve Trafik Genel Müdürlüğü`nden gerekli olan karayolu taşımacılığı ile nakliye filosu için C2 ve arası ve milletler arası yolcu, grup turist taşımacılığı ile ilgili Dl, D3, D8 vs... belgeleri almak ve ayrıca Hava Yolları, Deniz Yolları ve Demir Yolları acentelik işlemlerinin alınması için takip, başvuru ve danışmanlık hizmetlerini yapmak. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından yabancı sermaye ile ilgili sermaye şirket kuruluşu işlemlerinin, şirket devir birleşme işlemlerinin, Özelleştirme İdaresi Daire Başkanlığından özelleşecek firmalar için yabancı ortakları temin etmek hususunda danışmanlık yapmak. Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş, izin ve tescil işlemlerini yaptırmak. Yabancı personel çalıştırma izin işlemlerini yaptırmak. Lisans, know-how, teknik yardım yönetim ve franchise anlaşmalarının tescil ve izin işlemlerinin takip ve danışmanlığını yapmak. Yatırım teşvik belgeleri, fizibilite etütleri, dahilde ve hariçte işletme izin belgeleri işlemeleri takip ve danışmanlığını yapmak. İthal lisansı (kota) izni ve işlemleri danışmanlığını yap

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER
Website
  • wor************
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ayşegül Topçuoğlu

Müdür Münferiden


Paid-up share capital10.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Derya Kizilay

Former Partners


Paid-up share capital5.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0814-0966-4940-0001

Frequently asked questions

Where is WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA BLOK NO:7/34 SARIYER

What is WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)

What year was WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

WORKMARK FİKRİ VE SINAİ HAKLAR KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021