Archive

A

Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz. (3225) Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen (48579) Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz. (12661) Aanbrengen van glas, spiegels, enz. (9828) Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken (14088) Aanbrengen van tatoeages - verwijderen van tatoeages (1146) Aangenomen herverzekeringen leven (207) Aangenomen herverzekeringen niet-leven (193) aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. (17399) Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden (64081) Aanleg van begraafplaatsen (840) Aanleg van dammen en dijken (1076) Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken (1218) Aanleg van kanalen en andere waterwegen (1003) Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie (10693) Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen (4772) Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz. (4372) Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten (19523) Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen (12276) aardappelteelt (3246) Aardappelteelt (3864) Accountants (2989) Accountants, boekhouders en belastingconsulenten (25) Accountants en belastingconsulenten (7661) Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn : reserveren, afleveren, opslaan, enz. (1083) Activiteiten (inning van bijdragen, beleggen van gelden, uitkering van pensioenen) van voorzorgsinstellingen opgericht door de werkgever (privé of openbaar) om een extra-legaal pensioen te vormen (117) Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie (6995) Activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, enz. (3175) Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enz. (2180) Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,enz.) (3042) Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting- en premiezegels (25) Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting-en premiezegels (107) Activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sportof toerismevliegtuigen, enz. (1597) Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst (2831) Activiteiten op het gebied van film en video (3805) Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van : . regionale en lokale zenders . betaalnetten (513) Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen (15245) Activiteiten van advocaten (21824) Activiteiten van atletiekclubs (173) Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen (129) Activiteiten van beursvennootschappen (290) Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken (86) Activiteiten van bouweconomisten (899) Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) (269) Activiteiten van commissionair-expediteurs, enz. (1270) Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening (130) Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening (187) Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening (143) Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening (212) Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen (208) Activiteiten van decorateur-etalagisten (6500) Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen (1166) Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen (399) Activiteiten van deurwaarders (1194) Activiteiten van diëtisten (1192) Activiteiten van discontokantoren (167) Activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome centra voor personen met ontwikkelings- en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en geen huisvesting bieden (88) Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel (1569) Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument : verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz. (527) activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument (verkopen en leningen op afbetaling,incl.persoonlijke leningen,financieringshuur, krediet (88) Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend leven (1074) Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging (1277) Activiteiten van grafische designers (22880) Activiteiten van hoofdkantoren (14453) activiteiten van impressariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken, kunstwerken, foto's, enz. bij uitgevers, producenten, enz. (26) Activiteiten van industriële designers (4655) Activiteiten van industriële wasserijen (1020) Activiteiten van interieurdecorateurs (10953) Activiteiten van kringloopcentra en dergelijke (277) Activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen (1282) Activiteiten van lokale en vrije radio's (278) Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten (6483) Activiteiten van medische laboratoria (1581) Activiteiten van notarissen (2409) Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden (114) Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden (187) Activiteiten van overige balsportclubs (681) Activiteiten van overige sportclubs (2799) Activiteiten van paardensportclubs (2445) Activiteiten van pensioenfondsen opgericht ten behoeve van zelfstandige en vrije beroepen; waarbij op individuele en vrijwillige basis kan aangesloten worden om een extra-legaal pensioen te vormen (103) activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en geconserveerd (17) Activiteiten van sportbonden en -federaties (601) Activiteiten van sportclubs en -bonden (2029) Activiteiten van systeemintegrators (12783) Activiteiten van tennisclubs (534) Activiteiten van vechtsportclubs (315) Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren (1564) Activiteiten van vervoermakelaars (1337) Activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers (273) Activiteiten van voetbalclubs (2294) Activiteiten van vroedvrouwen (1414) Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren (2044) Activiteiten van watersportclubs (544) Activiteiten van wielerclubs (489) Activiteit van hoefsmeden (2435) Administratiekantoren en vertalers (33) Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (205) Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie (69115) Advies en bijstand aan de bedrijfswereld (459) Advocatenkantoor en juridische adviseurs (8338) advokatenkantoor en juridische adviseurs (63) Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal (3297) Africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz. (1644) Africhten van honden voor bewakingsdoeleinden (275) Africhten van huisdieren (2788) Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer (273) Afstemmen van piano's en andere muziekinstrumenten (801) Afvalwaterafvoer (2894) Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging (222) Afvalwaterinzameling en -behandeling (803) Afvalwaterverzameling en -zuivering (40) Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen (3615) Afwerking van gebouwen (126) Agenten en makelaars in bankdiensten (4110) Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke (365) agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke (319) Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke (1370) Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens (20891) al dan niet regelmatige chartervluchten (52) Al dan niet regelmatige chartervluchten (223) Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen (139) Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) (9786) Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) (26197) Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) (5905) Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen (229) Algemeen voortgezet onderwijs waaraan de codes 80.211 tot en met 80.216 niet kunnen worden toegekend. (16) Algemeen welzijnswerk met huisvesting (230) Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting (1093) algemene audit-activiteiten (2934) Algemene audit-activiteiten (22747) algemene bouwinstallatie (3878) Algemene bouwinstallatie (21440) Algemene bouwkundige en civieltechnische werken (37) Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (24596) Algemene bouw van kantoorgebouwen (14848) Algemene bouw van residentiële gebouwen (38407) Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf (22481) ALGEMENE COöRDIN.WERKZAAMHEDEN BOUWWERF (12676) Algemene metaalbewerking (5669) Algemene reiniging van gebouwen (32533) Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen (257) Ambachtelijke vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers (1398) Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (6795) Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden (177) Ambulante revalidatieactiviteiten (24158) analyseren,ontwerpen,programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,incl.systemen van automatische dataidentificatie:ontwikkeling,productie,levering/samenstelling van documentatie over (1590) Andere drinkgelegenheden (4572) Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden (124) Andere reinigingsactiviteiten (21858) Andere vormen van arbeidsbemiddeling (3761) Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. (6221) apotheek (117) Apotheek (1193) Apotheken (6419) Apothekers (3995) Aquacultuur in zoet water (444) Arbeidsbemiddeling (8225) arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers (1162) Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers (15311) Architecten (32958) Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus (38) Artisanale brood- en banketbakkerijen (3708) Auto-expertise (199) Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor auto's (68) Autorijscholen (1245) Autorijscholen (358) Autorijscholen (560) Autorijscholen en vliegscholen (301)

B

Baggerwerken (1508) Baggerwerken (4996) Bandenservicebedrijven (5902) Banken (1084) Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen (159) Bedrijfs- en werkgeversorganisaties (1533) Bedrijfs- en werkgeversorganisaties (844) Bedrijfsrevisoren (1179) Bedrijfsrevisoren (678) Bedrijvencentra (351) Bedrijvencentra (478) Begrafenisentiteiten (716) Begrafeniswezen (562) Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten (11432) Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval (554) Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen (833) Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren (1412) Behandeling van kernafval (499) behandeling van landbouwgewassen. (1187) Behandeling van post (120) Behandeling van post (572) Beheer en exploitatie van culturele centra (789) Beheer en exploitatie van culturele centra (631) Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (1817) Beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening (1295) Beheer en exploitatie van sportcentra (2565) Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines (1630) Beheer en instandhouding van natuurgebieden (526) Beheer en onderhoud van kerkhoven (159) Beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra (37) beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (317) Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (1595) Beheer van computerfaciliteiten (24244) Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties (1606) Beheer van financiële beurzen (229) Beheer van financiële markten (803) Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria (299) Beheer van kerkhoven en crematoria (145) Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (11338) Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (23) Beheer van overig onroerend goed (4390) Beheer van publiciteitsdragers (1599) Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (15118) Beheer van residentiële gebouwen (4683) Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval (16810) Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval (19) Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval (5486) bejaarden- en ziekendienst (21) Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling (1191) Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren, lakken, enz. (2016) Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten. (739) Belastingconsulenten (2195) Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen (796) bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed (285) Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed (9672) Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed (6022) Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (25395) Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (40) Bemiddeling in onroerend goed (7131) bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen (1673) Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen (4226) Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (11378) Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (26004) Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm (1409) Bereiden en verven van pelterijen en van niet onthaarde huiden en vellen : ontvlezen, touwen, looien, bleken, scheren, plukken en verven van pelterijen (45) Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor : - luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enz. (755) bereiding van niet samengesteld (enkelvoudig) veevoeder. (24) Bereiding van vers vlees van gevogelte (599) bereiding van vers vlees van gevogelte en van konijnen. (166) Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz. (40931) Berekening van het aantal meters van bouwwerken (954) Beroepsopleiding (19212) Beroepsorganisaties (620) Beroepsorganisaties (1761) Beschutte en sociale werkplaatsen (361) Beschutte werkplaatsen (273) Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht (2640) Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst (4226) Beursvennootschappen (113) Bevrachting (270) bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren. (43) Bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren (115) Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten (1125) Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels (468) Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels (24) Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels (198) Bewerken en spinnen van overige textielvezels (182) Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels (212) Bewerken van diamant (1175) Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen (523) Bewerken van holglas : slijpen, graveren, enz. (266) Bewerking van diamant (760) Bewerking van diamant (inclusief industriediamant) : zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enz. (211) Bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers (4352) Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen (2225) bewerking van natuurlijke darmen. (80) Bewerking van natuurlijke darmen (134) bewerking van natuurlijke huidwol. (36) Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen (122) Bewerking van splijt- en kweekstoffen (14) Bewerking van splijt- en kweekstoffen (23) Bewerking van stenen van industriekwaliteit (exclusief industriediamant) en van synthetische of gereconstrueerde stenen (145) Bezorgen van expresvracht, enz. (5099) Bibliotheken en openbare archieven (631) Bibliotheken,mediatheken en ludotheken (1010) Bibliotheken, openbare archieven, musea en overige culturele activiteiten (179) Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz. (17120) bijenteelt en de productie van honing en bijenwas (61) Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas (904) Bijhouden van historische archieven (81) Binderijen en aanverwante diensten (2093) binnenhuisarchitect (121) Binnenhuisarchitecten (304) Binnenhuisarchitecten (4510) Binnenvaart (14907) Binnenvisserij (149) Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels, stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding) (1882) Bloedbanken, organenbanken en dergelijke (24) Bloementeelt (1794) Boekbinden (3131) Boekhouders (8049) Boekhouders en boekhouders-fiscalisten (13109) Bontnijverheid (45) Boomkwekerijen (1742) Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen (3674) Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken (11325) Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten (25429) borgstelling en waarborg (1240) Borgstelling en waarborg (2836) bosboomkwekerij (incl. kweken van kerstbomen). (541) Bosbouw (2155) Bosbouw (5061) Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten (25) Bosbouw en bosexploitatie (10) Bosexploitatie (3656) Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten (171) Botanische tuinen en dierentuinen (351) Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie (729) bottelen van water, inclusief de productie van natuurlijk mineraalwater. (26) Bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn (428) Bouwarchitecten (24861) Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen (873) Bouw en reparatie van schepen (2011) Bouwen van funderingen, inclusief heien (38578) Bouwen van individuele huizen (11457) Bouwen van koelkamers, kluizen, enz. (8886) Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz. (10949) Bouwen van schoorstenen en industriële ovens (12174) Bouwinstallatie (22) Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment (34584) Bouwnijverheid (50) Bouwrijp maken van terreinen (53066) Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. (8607) Bouw van andere plezier- en sportvaartuigen : kano's, kajaks, skiffs, enz. (110) Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur" (10071) Bouw van autowegen en andere wegen (18883) Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten (6043) Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails) (30021) Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering (2299) Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen (5310) Bouw van bruggen en tunnels (6357) Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz. (3455) Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie (18777) Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. (9041) Bouw van daken (17054) Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur" (11625) Bouw van motorboten (95) Bouw van opblaasbare boten en vlotten (179) Bouw van plezier- en sportvaartuigen (265) Bouw van rioleringen (12665) Bouw van schepen en drijvend materieel (299) Bouw van sierschouwen en open haarden (10502) Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz. (804) Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. (13942) Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken (2050) Bouw van start- en landingsbanen (2026) Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke (1516) Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen (14069) Bouw van water- en gasdistributienetten (8416) Bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor (91) Branden van koffie en verwijderen van cafeïne : vervaardiging van gemalen koffie, van oploskoffie, van extracten en concentraten van koffie (309) branden van koffie en verwijderen van cafeïne : vervaardiging van gemalen koffie, vervaardiging van oploskoffie, vervaardiging van extracten en concentraten van koffie. (139) Brandweer (187) Breken en malen van grind (96) breken en malen van steen en grind (47) brouwen van alcoholvrij bier. (14) Buitengewoon officieel kleuteronderwijs (16) Buitengewoon officieel lager onderwijs (99) Buitengewoon officieel secundair onderwijs (87) Buitenlandse zaken (24) Buitenlandse zaken (39) Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw (641)

C

Café-restaurants (tavernen) (28442) Cafés (12136) Cafés en bars (34339) Callcenters (1305) Call-centers (196) carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven) (11102) Carrosserieherstelling (21339) Catering (24705) Catering (1351) Catering en uitzendkoks (29) Centrale banken (65) Centrale overheid (38) Centra voor beroepsoriëntering of -herscholing en P.M.S.- Centra (258) Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz. (257) Chapewerken (17235) Chapewerken (26648) Civiele bescherming en brandweer (138) Computeradviesbureaus (12234) Computerconsultancy-activiteiten (65279) Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz. (13471) Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik (463) Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen (1655) Confectie van overige textielartikelen (641) conservering (exclusief het bevriezen of diepvriezen) van vis en schaal- en weekdieren : drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz. (53) conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz. (24) Conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz. (163) conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz. (22) Conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz. (161) Constructie van drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteiger, enz. (269) Constructie van luchtkussenvaartuigen (33) consumententelemarketing voor rekening van derden (16) Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke (1009) Coördinatiecentra (1111) coördinatiecentrum : financiële dienstverlening en managementsactiviteiten die uitgeoefend worden door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen onderne (21) Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen (593) creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie (74) Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie (266) Cultureel onderwijs (6426)

D

Dagbladdrukkerijen (1090) Dakbedekking en bouw van dakconstructies (6148) Dakwerkzaamheden (27285) Databanken (4897) de aanleg van begraafplaatsen (196) de aanleg van dammen en dijken (379) de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken (718) de aanleg van kanalen en andere waterwegen (335) de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie (3197) de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz. (2021) de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten (2437) de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen (5240) de activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn : reserveren, afleveren, opslaan, enz. (145) de activiteiten(inning van bijdragen,beleggen van gelden, uitkering van pensioenen)van voorzorgsinstellingen die opgericht worden door werkgever(privé of openbaar)met het doel hun werkgevers een extra (81) de activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, enz. (528) de activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enz.) (314) de activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,enz.) (400) de activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sportof toerismevliegtuigen, enz. (194) de activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van : . regionale en lokale zenders . betaalnetten (106) de activiteiten van bouweconomisten (381) de activiteiten van commissionair-expediteurs, enz. (273) de activiteiten van de eenheden die voorkomen op de lijst van de banken die gepubliceerd wordt door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) (822) de activiteiten van de eenheden die voorkomen op de lijst van de spaarbanken die gepubliceerd wordt door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) (57) de activiteiten van de leden en de stagiairs van het Instituut voor Accountants (28) de activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen (243) de activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen en de reiniging van kleding laten uitvoeren door overwege (11) de activiteiten van discontokantoren (83) de activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel (280) de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen (5095) de activiteiten van lokale en vrije radio's (70) de activiteiten van pandjeshuizen en dergelijke (31) de activiteiten van pensioenfondsen die opgericht worden ten behoeve van de zelfstandige en vrije beroepen en waarbij op individuele en vrijwillige basis kan aangesloten worden om een extra-legaal pen (70) de activiteiten van systeemintegrators (2483) de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren (385) de activiteiten van vervoermakelaars (226) de activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers. (94) de activiteiten van voetbalinvestmaatschappijen (15) de activiteit van hoefsmeden. (1573) de afvoer van menselijke en industriële afvalstoffen via pijpleidingen, riolen, enz. (44) de aktiviteiten van kringloopcentra en dergelijke (72) de autorijscholen (260) de behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filtreren, sedimentatie, chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige rioolwaterprocessen (37) de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren (205) de behandeling van afvalwater uit zwembaden (13) de behandeling van kernafval (513) de bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten. (120) de berekening van het aantal meters van bouwwerken (223) de besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst (800) de besteldiensten van kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen daarvan (17) de bewerking van diamant (inclusief industriediamant) : zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enz. (19) de bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers. (945) de bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen (492) de bewerking van stenen van industriekwaliteit (exclusief industriediamant) en van synthetische of gereconstrueerde stenen. (49) de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van oorlogsschepen(inclusief de installatie van bewapening) of delen ervan. (105) de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers, enz., of delen ervan. (144) de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van sleepboten of delen ervan. (50) de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van vissersvaartuigen of delen ervan. (102) de bouw van andere plezier- en sportvaartuigen : kano's, kajaks, skiffs, enz. (40) de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur" (3227) de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails) (6306) de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering (895) de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz. (651) de bouw van daken (3663) de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur" (4209) de bouw van motorboten. (34) de bouw van opblaasbare boten en vlotten. (139) de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz. (265) de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. (8763) de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken (991) de bouw van start- en landingsbanen (634) de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen (11162) de bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor. (31) de café-restaurants (tavernen) (20660) de certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz. (50) de constructie van booreilanden die al dan niet op de zeebodem kunnen worden geplaatst. (12) de constructie van drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteigers, boeien, drijvende tanks, aken, lichters, kranen, enz. (222) de constructie van luchtkussenvaartuigen. (23) de Deposito- en Consignatiekas (4118) de diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden (146) de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz. (2185) de diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enz. (62) de directe verkoop via televisie, radio of per telefoon (147) de distillatie van koolteer (39) de distributie en aflevering van poststukken (648) de distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet aan het publiek (647) de drainage van land- en bosbouwgrond (3173) de drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen. (1508) de eenheden die uitsluitend de hiernavermelde kredieten verlenen : hypothecair krediet; krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. (305) de exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz.) waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt (35) de exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen. (406) de exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en binnensluizen. (114) de exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen,kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten (122) de exploitatie van casino's en speelzalen (72) de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren (624) de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (vb.financiële instellingen) (303) de exploitatie van en het toezicht op financiële beurzen door andere instanties dan de overheid : effectenbeurzen; future- en optiebeurzen, enz. (88) de exploitatie van fotoautomaten (238) de exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden (444) de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt (118) de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied (67) de exploitatie van havenfaciliteiten : pieren, kaaien, dokken, terminals, enz. (85) de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals, enz. (19) de exploitatie van luchttaxi's (71) de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing (1063) de exploitatie van oproepcentrales voor taxi's. (1390) de exploitatie van overige toeristische bezienswaardigheden (grotten en dergelijke) (24) de exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten (435) de exploitatie van pompstations (142) de exploitatie van pretparken (30) de exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enz. (79) de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (296) de exploitatie van slaapwagens (20) de exploitatie van sleep- en duwboten (68) de exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals (22) de exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden,enz.) (31) de exploitatie van taxi's (235) de exploitatie van veerboten, watertaxi's, enz. (42) de exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges (1061) de exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's, enz. (241) de exploitatie van winterstallingen voor caravans (180) de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten (34) de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten (106) Defensie (22) de filmclubs (37) de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden : durf- of venturekapitaal; investmentbanking, enz. (170) de geleiding van het verkeer op luchthavens en in de lucht. (15) de gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is begrepen(bv. groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke; groothandel in verpakkingsmateriaal, enz. (6891) de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting (9878) de gronddiensten voor het onderhoud van vliegtuigen. (70) de groothandel in aardappelproducten (564) de groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen (52) de groothandel in alcoholische en andere dranken (1914) de groothandel in andere kantoormachines en -materieel zoals schrijfmachines, telmachines, enz. (408) de groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformators, schakelborden, elektronische componenten, enz. (69) de groothandel in apparaten voor centrale verwarming (590) de groothandel in artikelen van rubber en van kunststof voor technisch gebruik (17) de groothandel in audio- en videoapparaten (3027) de groothandel in banden voor motorvoertuigen (718) de groothandel in behang en muurbekleding (272) de groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal (199) de groothandel in bloemen en planten (127) de groothandel in bontwaren (615) de groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz. (1392) de groothandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen (15) de groothandel in computergestuurder machines voor de textielindustrie en in computergestuurde naai- en breimachines (126) de groothandel in computers en randapparatuur (4432) de groothandel in confituur en honing (112) de groothandel in conserven (141) de groothandel in deegwaren en rijst (130) de groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz. (237) de groothandel in desserten (111) de groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen (groepen) : vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enz (36) de groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie, zoals bv. scheepsbevoorrading (shipchandlers) (64) de groothandel in eieren en eierproducten (239) de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten (3707) de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik (1002) de groothandel in farmaceutische producten (116) de groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen (193) de groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen (90) de groothandel in fotografische en cinematografische apparaten en in overige optische artikelen (862) de groothandel in fournituren : naaigaren, band, lint, enz. (2057) de groothandel in garagematerieel en lasapparatuur (14) de groothandel in garen (2484) de groothandel in gereedschapswerktuigen (742) de groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz. (2344) de groothandel in granen, zaden en diervoeders (713) de groothandel in grasmaaimachines, ongeacht de aandrijving (24) de groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, n.e.g. (115) de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen (240) de groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen (37) de groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden (493) de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren (2078) de groothandel in huiden, vellen en leer (521) de groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal (161) de groothandel in huishoudlinnen en beddegoed (3815) de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap (3637) de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik (47) de groothandel in kantoormeubelen (85) de groothandel in kernbrandstof (14) de groothandel in kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's (2616) de groothandel in kleding, inclusief sportkleding (1188) de groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (18) de groothandel in kranten, boeken en tijdschriften (30) de groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw (956) de groothandel in kunststoffen in primaire vormen (119) de groothandel in lederwaren en reisartikelen (86) de groothandel in levende dieren (3020) de groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (1552) de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz. (784) de groothandel in materieel en benodigdheden voor hotels, cafés en restaurants (27) de groothandel in materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor de wegenbouw, enz. (327) de groothandel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid (22) de groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (1448) de groothandel in meel en producten voor bakkerijen (291) de groothandel in meetapparaten en -instrumenten en in navigatieapparatuur (431) de groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding, inclusief tapijten (4305) de groothandel in motoculteurs (13) de groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz. (1563) de groothandel in muziekinstrumenten (577) de groothandel in niet-eetbare oliën en vetten (169) de groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen,touringcars minibusjes, motorhomes, enz. (612) de groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden(vb ambulances) (7461) de groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens,terreinwagens (vb jeeps) enz. (871) de groothandel in onbewerkt hout (2374) de groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen (1080) de groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders (4251) de groothandel in orthopedische artikelen (181) de groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen (997) de groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. (156) de groothandel in overige machines en uitrusting voor handel in dienstverlening, n.e.g. (293) de groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik, n.e.g. (71) de groothandel in panelen en platen, parket, enz. (452) de groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt (80) de groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften (60) de groothandel in parfumerieën en cosmetica (524) de groothandel in pootaardappelen (104) de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout (314) de groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik (207) de groothandel in ruwe en bewerkte diamant (282) de groothandel in ruwe rubber (23) de groothandel in ruwe tabak (242) de groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz. (2806) de groothandel in schoeisel (49) de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid (6520) de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout (449) de groothandel in speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino's, lunaparken, enz. (155) de groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong (17) de groothandel in sport- en kampeerartikelen,rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed (560) de groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (441) de groothandel in tabaksproducten (10) de groothandel in textielgrondstoffen en -vezels (92) de groothandel in toiletartikelen (452) de groothandel in tulpebollen (2641) de groothandel in vaat- en glaswerk (230) de groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen (1269) de groothandel in veevoeder (216) de groothandel in verf en vernis (1286) de groothandel in verlichtingsapparatuur (986) de groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen (68) de groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden (281) de groothandel in vlakglas (205) de groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en wild (39) de groothandel in vlees van konijnen (94) de groothandel in vlees van wild en gevogelte (528) de groothandel in voeder voor huisdieren (24) de groothandel in weefsels en stoffen (1620) de groothandel in winkeluitrusting (toonbankan, etalagepoppen, enz.) (15) de groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.) (705) de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond (7911) de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers (6296) de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz. (731) de handel in ongemunt goud voor financiële doeleinden (29) de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz. (511) de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer,inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances) (933) de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb jeeps), enz. (705) de herstelling van muziekinstrumenten. (220) de import/exportfinanciering (95) de incassobureaus (15) de industriële vormgeving (2612) de inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.). (364) de inrichting van motorhomes (campers). (46) de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling (2612) de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor zuur (623) de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof (6181) de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal (8218) de installatie van antennes en bliksemafleiders (3767) de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal (12109) de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas (1357) de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen (5876) de installatie van elektrische bedrading en toebehoren (10115) de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties (4507) de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof (5760) de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal (8845) de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof (3779) de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal (5126) de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) (14902) de installatie van lichtreclames en uithangborden (1622) de installatie van liften en roltrappen (2722) de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden (1841) de installatie van particuliere zwembaden (2289) de installatie van stores en zonneschermen (16523) de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden) (2252) de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen (969) de instandhouding van het natuurlijk patrimonium (227) de isolatie van koelkamers en -pakhuizen (4158) de jacht en de visvangst als sport of recreatie (212) de jacht op en het plaatsen van vallen of strikken voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, om bont of huiden te verzamelen, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik (1263) de kaartverkoop en plaatsbespreking (148) de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder (320) de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan (1925) de kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel (269) de kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen (3832) de kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, n.e.g meer bepaald : telefoonkaarten. (2319) de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk (2830) de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz. (8206) de kleinhandel in baby- en kinderkleding (93) de kleinhandel in banden voor motorvoertuigen (1228) de kleinhandel in behang (500) de kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten (1782) de kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften (2485) de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding,sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames (117) de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding,sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren (108) de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding,sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen (699) de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen (884) de kleinhandel in breigarens (3887) de kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk (220) de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur (7421) de kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz. (352) de kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd (1332) de kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten (807) de kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra (3161) de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten (2511) de kleinhandel in fietsen (62) de kleinhandel in fournituren : naaigaren, band, lint, naalden, enz. (405) de kleinhandel in fruit- en groentenconserven (542) de kleinhandel in geneeskrachtige kruiden (15786) de kleinhandel in gevogelte, konijnen en wild (1767) de kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz. (1296) de kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enz. met verkoo (82) de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz. (1273) de kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. (180) de kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor (98) de kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g. (1223) de kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz. (2756) de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. < 400 M2 (287) de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. > 400 M2 (50) de kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. (9358) de kleinhandel in inbouwkeukens (958) de kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen (2005) de kleinhandel in kinderwagens (588) de kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen (1084) de kleinhandel in koffie (446) de kleinhandel in koorden en touwen (115) de kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken (1157) de kleinhandel in kruiderijen en specerijen (714) de kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen (1085) de kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers (166) de kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk (2860) de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers (3215) de kleinhandel in medische en orthopedische artikelen (2704) de kleinhandel in meubels (1908) de kleinhandel in muziekinstrumenten en -partituren (1224) de kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk (5114) de kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz. (1186) de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer,inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances) (9940) de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,trekkers, bestelwagens, terreinwagens(vb jeeps) enz. (1562) de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen (9981) de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding (137) de kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en precisieinstrumenten (1387) de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel (959) de kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante), enz. (998) de kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz. (275) de kleinhandel in prothesen en invalidenwagens (263) de kleinhandel in reinigingsproducten (697) de kleinhandel in reukwerk en cosmetica (2357) de kleinhandel in schoeisel (167) de kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk (1106) de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's (1092) de kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen (723) de kleinhandel in spellen en speelgoed (115) de kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige vormen van vrije-tijdsbesteding (954) de kleinhandel in tabaksproducten (159) de kleinhandel in tapijten en vloermatten (655) de kleinhandel in toiletartikelen (2258) de kleinhandel in tweedehandsboeken (337) de kleinhandel in uurwerken en horloges (797) de kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz. (2935) de kleinhandel in vensterchassis in metaal of kunststof (17) de kleinhandel in verdedigingswapens (21) de kleinhandel in verlichtingsartikelen (6277) de kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit (194) de kleinhandel in vis en schaal- en schelpdieren (339) de kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers (2967) de kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen (418) de kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk, enz. (2181) de kleinhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport (293) de kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz. (154) de kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz. (3607) de kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan (98) de levering van meubels en huishoudapparaten (9923) de lobbyisten (19) de luchtreclame (223) de markt- en straathandel in kleding en textielwaren (121) de meubelbewaarplaatsen (1222) de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. (13717) de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. (7544) de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof (260) de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden (9393) de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof (3311) de montage van serres, veranda's enz. in metaal (2739) de motorrijscholen (42) de Nationale Kas voor Beroepskrediet, inclusief de door haar erkende kredietverenigingen (190) de navigatie, loodswezen, aan- en afmeren. (31) de niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100m2) (2822) de operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur (281) de opleiding van piloten van sportvliegtuigen (104) de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat (112) de opsporingsdiensten (76) de organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer van personen. (60) de organisatie van congressen, seminaries, enz. (2664) de organisatie van dierententoonstellingen en dierenshows (15) De organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten (530) de organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, weddingschappen, enz. (612) de organisatie van modeshows (42) de organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen (1497) de organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden (80) de overige activiteiten in verband met computers (302) de overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt (865) de overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g. (504) de overige groothandel in consumentenartikelen,n.e.g. (2349) de overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (1855) de overige markt- en straathandel (160) de overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen (30) de persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media (351) Deposito- en Consignatiekas (4048) Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding (292) de privé-detectives (51) de productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van rechtstreeks uit metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen. (22) de productie en de realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie (71) de productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen (41) de productie en distributie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden. (104) de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms (219) de productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant. (57) de productie van bewerkte parels. (24) de productie van brandstoffen : lichte en zware stookolie, ethaan, propaan, butaan, LPG, enz. (10) de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame energiebronnen (44) de productie van goud, zilver of onedele metalen geplateerd met platina of met platinametalen (10) de productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing (254) de productie van halffabrikaten van aluminium (14) DE PRODUCTIE VAN HOOGOVENGAS (24) de productie van ijzerpoeder en metaalkorrels voor straalbewerkingen (98) de productie van legeringen van edele metalen (276) de productie van motorbrandstoffen : benzine, kerosine enz. (266) de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz., van aluminium (11) de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz., van lood, tin en zink (10) de productie van radioprogramma's, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan (341) DE PRODUCTIE VAN STAAL (75) de productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden (256) de productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en andere doeleinden. (57) de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden (1469) de regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties (943) de regeneratie van rubber (bv. regeneratie van gebruikte banden) voor de productie van secundaire grondstoffen (36) de reiniging van verontreinigde bodem (28) de reisorganisatoren,die,in het algemeen,een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden,waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen. (107) de renovatie en restauratie van meubels. (3697) de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties (3056) de reparatie van audio- en videoapparatuur (1142) de reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie (2613) de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis (768) de reparatie van elektrische huishoudapparaten (1474) de reparatie van fietsen (831) de reparatie van fotografische artikelen (123) de reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz. (972) de reparatie van schoenen, laarzen, reisartikelen en dergelijke van leer of van ander materiaal (18) de reparatie van speelgoed (392) de reparatie van sport- en kampeerartikelen (187) de reparatie van uurwerken, horloges en sieraden (23) de reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilinders. (1691) de reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen. (94) de reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamen (93) de reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden of cassettes. (34) de revisie van automotoren (6515) de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters,industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,financiële (133) de signalisatie door middel van vuurtorens, bakens en radiobakens. (35) Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz. (6651) de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek (1029) Detailhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen (11) Detailhandel gespecialiseerd in kruit en springstoffen (26) Detailhandel gespecialiseerd in pyrotechnische artikelen (56) Detailhandel in alcoholische en andere dranken (9681) Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce) (18747) Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (8175) Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (7929) Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding (4238) Detailhandel in antiquiteiten (2396) Detailhandel in antiquiteiten in winkels (6267) Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk (7794) Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting (6184) Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels (4678) Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels (2466) Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) (25266) Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) (1853) Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels (9871) Detailhandel in baby- en kinderkleding (3393) Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels (18237) Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels (3818) Detailhandel in boeken, kranten en tijdschriften in kiosken (2184) Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften (7962) Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels (6503) Detailhandel in bovenkleding voor dames (5779) Detailhandel in bovenkleding voor heren (4214) Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) (13219) Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen (2542) Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels (2065) Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk (10981) Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) (17526) Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels (7969) Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels (24567) Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen (8710) Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels (32605) Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels (14281) Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) (29448) Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment (21107) Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels (11395) Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur (11726) Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels (18703) Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen (7744) Detailhandel in farmaceutische en medische artikelen en in cosmetica en toiletartikelen (32) Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels (4743) Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels (5704) Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels (5348) Detailhandel in groenten en fruit (11664) Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels (9773) Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels (11152) Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels (6604) Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels (7902) Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (15175) Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels (16958) Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels (4081) Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. (1812) Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 (17299) Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas (27) Detailhandel in kleding (41) Detailhandel in kledingaccessoires (4362) Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (22010) Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels (2916) Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels (12467) Detailhandel in lederwaren en reisartikelen (7408) Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels (16205) Detailhandel in medische en orthopedische artikelen (1601) Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels (5117) Detailhandel in meubelen, verlichtingsartikelen en huishoudelijke artikelen, n.e.g. (3121) Detailhandel in meubels (9580) Detailhandel in meubels (9838) Detailhandel in motorbrandstoffen (2837) Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels (6037) Detailhandel in motorvoertuigen (10040) Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels (1300) Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk (8602) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels (2616) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten (2545) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) (3270) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²) (595) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) (20139) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²) (333) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) (3620) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) (1983) Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels (4710) Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels (11605) Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding (5300) Detailhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en precisieinstrumenten (2301) Detailhandel in overgordijnen (3875) Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels (8298) Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels (4497) Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels (2274) Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels (4712) Detailhandel in schoeisel (7530) Detailhandel in schoeisel en lederwaren (617) Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels (15719) Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's (4302) Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels (11213) Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels (9610) Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels (9614) Detailhandel in tabaksproducten (5110) Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels (10455) Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels (5529) Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels (5985) Detailhandel in textiel (11007) Detailhandel in tweedehandsgoederen (2556) Detailhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels (2871) Detailhandel in tweedehandskleding in winkels (5264) Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels (10369) Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz. (6040) Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen (3456) Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels (3380) Detailhandel in verlichtingsartikelen (13096) Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels (13058) Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren (2106) Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels (2317) Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte (7578) Detailhandel in vlees en vleeswaren (6237) Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels (4198) Detailhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen (1222) Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels (2788) Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels (343) Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels (7158) Detailhandel in zuivelproducten en eieren (4956) Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels (9216) Detailhandel niet gespecialiseerd in kruit en springstoffen (12) Detailhandel niet gespecialiseerd in pyrotechnische artikelen (35) Detailhandel, niet in winkels (82) Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (28310) de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes, poney's, enz. (201) de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet (7741) de uitgave en de distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek (259) de uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden. (86) de uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen. (397) de uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz. (596) de uitgeverijen van : foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en reproducties van kunstwerken. (60) de uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen. (406) de uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen. (94) de uitgeverijen van muziekboeken en -partituren. (158) de uitgeverijen van revues en periodieken (35) de uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën. (80) de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. (2042) de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer (924) de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz. (941) de uitzending van televisieprogramma's, ook indien in combinatie met de productie ervan, door televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de privé-secto (73) deurwaarderskantoor (14) Deurwaarderskantoor (480) de vankantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen (60) de vankantiekolonies voor kinderen en volwassenen (86) de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken (441) de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens, enz.) (700) de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot (15) de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water, zoals vrachtschepen, cargo's enz. zonder bemanning (22) de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmaterieel, vrachtauto's,trekkers,aanhangwagen (113) de verhuur of de verkoop van graven (51) de verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur (516) de verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur (2732) de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's (4181) de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen (4507) de verhuur van appartementen in hotels (533) de verhuur van bloemen en planten (323) de verhuur van boeken en tijdschriften (66) de verhuur van CD's, grammofoonplaten, enz. (214) de verhuur van decors (332) de verhuur van fietsen (264) de verhuur van gazonmaaiers (128) de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal (491) de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden (1334) de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten) (1461) de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enz. (746) de verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs (339) de verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke (53) de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3) (459) de verhuur van medisch en paramedisch materieel (34) de verhuur van muziekinstrumenten (286) de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz. (3904) de verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik,n.e.g. (849) de verhuur van personenauto's met chauffeur (625) de verhuur van pleziervaartuigen (210) de verhuur van postbussen, poste restante, enz. (75) de verhuur van schepen met bemanning (190) de verhuur van sport- en kampeerartikelen (227) de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer (536) de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken (552) de verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (83) de verhuur van textiel, kleding en schoeisel (114) de verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz. (204) de verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz. (58) de verhuur van videocassettes en -banden (227) de verhuur van vliegtuigen met piloot (310) de verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen (146) de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz. (562) de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) (3326) de verkoop van entreekaarten, enz. (141) de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens (99) de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen (11179) de vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn (357) de vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : schroeven en rotoren voor helikopters en bladen van propellers of rotoren. (17) de vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : vliegtuigmotoren en onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines. (24) de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels. (887) de vervaardiging en de afwerking van stoelen en andere zitmeubels voor theaters, bioscopen, voertuigen, luchtvaartuigen, enz., inclusief de vervaardiging van onderdelen zoals karkassen en mechanismen. (24) de vervaardiging en de inrichting van caravans. (39) de vervaardiging en de montage van continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik. (54) de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz. (1206) de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw. (6634) de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.). (2397) de vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek. (715) de vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en ovens voor afvalverbranding. (95) de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden. (153) de vervaardiging, inclusief de levering, van stortklaar beton (78) de vervaardiging op industriële schaal van hoefijzers. (18) de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers. (443) de vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte producten van staal, opgerold of in rechte stroken met een breedte van minder dan 500mm (niet-EGKS) door het koud herwalsen van warmgewalste pl (274) de vervaardiging van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en dergelijke artikelen van onedele metalen. (80) de vervaardiging van al dan niet geëmailleerde kookpotten, pannen en andere niet-elektrische voorwerpen voor gebruik aan tafel of in de keuken. (235) de vervaardiging van al dan niet gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen. (24) de vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wandof plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van tegels, platen, enz. (134) de vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden. (75) de vervaardiging van alkaliën, logen en andere anorganische basen met uitzondering van ammoniak (60) de vervaardiging van alkyd- en polyesterharsen en polyethers (14) de vervaardiging van allerlei snijgereedschap: scheermessen lemmeten en mesjes voor scheermessen, scharen, rondeuses, enz. (19) de vervaardiging van alle soorten horloges en klokken, inclusief klokjes voor instrumentenpanelen, van kasten en kastjes voor uurwerken, ook indien van edele metalen, alsmede van alle soorten uurwerke (214) de vervaardiging van andere motorvoertuigen : sneeuwscooters golfkarretjes, amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto's, bibliotheekbussen, rijdende banken, enz. (21) de vervaardiging van andere organische verbindingen, inclusief distillatieproducten van hout, enz. (12) de vervaardiging van ander verpakkingsmateriaal van papier of karton. (44) de vervaardiging van anorganische metaalzouten (17) de vervaardiging van apparaten en toestellen voor elektrodiagnose zoals elektrocardiografen, ultrasone diagnoseinstrumenten, scintillatiescanners, apparatuur voor kernspinresonantie, enz. (82) de vervaardiging van apparatuur voor radio- en teledistributie (18) de vervaardiging van appreteermiddelen voor textiel en leder (10) de vervaardiging van artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw: beeldjes, meubelen, bas-en haut-reliëfs, decoratieve ele menten voor sierschou (24) de vervaardiging van artikelen van draad : prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, metaalgaas, metaaldoek, enz. (65) de vervaardiging van artikelen van gips voor gebruik in de bouw : platen en panelen (78) de vervaardiging van artikelen van keramische stoffen voor chemisch of technisch gebruik (19) de vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik, volgens bestek en voor rekening van derden (88) de vervaardiging van artikelen van kunststof voor de verpakking van goederen : zakken, containers, kisten, dozen, flessen, stopsels, enz. (11) de vervaardiging van artikelen van natuurkurk of van geagglomereerde kurk. (21) de vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz. (987) de vervaardiging van artikelen voor persoonlijk gebruik : pijpen,kammen,haarklemmen,vaporisators voor toiletgebruik, pruiken,valse baarden, thermisch isolerende flessen en ander isothermische recipiën (20) de vervaardiging van artillerie en ballistische raketten. (29) de vervaardiging van assortimenten van kantoorbenodigdheden van papier, in dozen, pochetten of dergelijke verpakkingen. (14) de vervaardiging van autobussen, trolleybussen en touringcars. (11) de vervaardiging van automatische stookinrichtingen, daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische toestellen voor het verwijderen van as, enz. (17) de vervaardiging van badkamermeubels. (903) de vervaardiging van bakstenen, geperforeerde stenen en snelbouwstenen van gebakken klei (61) de vervaardiging van bankschroeven en lijmknechten. (19) de vervaardiging van bedrijfsvoertuigen : bestelwagens, vrachtauto's, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, pantserauto's voor het vervoer van bankbi (40) de vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers. (33) de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout. (280) de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van porselein (43) de vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein (61) de vervaardiging van behangselpapier en dergelijke wandbekleding, inclusief behangselpapier bekleed met vinyl. (16) de vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen (18) de vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enz. (32) de vervaardiging van bestekken : messen, lepels, enz. (78) de vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel. (25) de vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele metalen of van onedele metalen geplateerd met edele metalen, van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of halfede (417) de vervaardiging van bindgaren, touw en kabel van textielvezels of -strippen en dergelijke, ook indien geïmpregneerd, ommanteld, bekleed of bedekt met rubber of kunststof. (11) de vervaardiging van binnenbanden (5473) de vervaardiging van blaasinstrumenten. (68) de vervaardiging van blikken en blikjes voor voedingsmiddelen en dranken. (68) de vervaardiging van blusapparaten (13) de vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont. (71) de vervaardiging van boormachines voor tandartsen (236) de vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom. (165) de vervaardiging van borduurgarens. (70) de vervaardiging van bouten, schroeven, moeren en dergelijke producten met schroefdraad. (19) de vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles), gebonden met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.) (127) de vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming. (243) de vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz. (662) de vervaardiging van brede weefsels van kamwol of van kamwolachtige synthetische en kunstmatige garens. (389) de vervaardiging van brede weefsels van katoen of van katoenachtige synthetische of kunstmatige garens. (263) de vervaardiging van brede weefsels van vlas, ramee, hennep, jute, bastvezels of speciale garens. (11) de vervaardiging van brievenbussen. (68) de vervaardiging van brilleglazen en contactlenzen (125) de vervaardiging van brillen, ook indien de lenzen niet optisch zijn bewerkt : zonnebrillen, brillen voor de bescherming van de ogen (inclusief beschermkappen voor het solderen), voor de verbetering v (119) de vervaardiging van buitenverlichting en straatverlichting. (81) de vervaardiging van buskruit (119) de vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's. (263) de vervaardiging van cementklinker en van hydraulisch cement, inclusief portlandcement, aluminiumcement (snelcement), slakkencement en superfosfaatcement (69) de vervaardiging van cementlijm (93) de vervaardiging van chassis met motor. (18) de vervaardiging van chemische basisstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van farmaceutische producten (81) de vervaardiging van chemische contraceptiven voor uitwendig gebruik en anticonceptionele middelen met hormonale werking (85) de vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële elementaire gassen en door kernbrandstoffenindustrie geproduceerde elementen (78) de vervaardiging van chemisch gewijzigde oliën en vetten (20) de vervaardiging van containers voor het vervoer. (152) de vervaardiging van conussen en schermen voor televisietoestellen (41) de vervaardiging van dakpannen van gebakken klei (11) de vervaardiging van damp- en wasemafzuigkappen. (13) de vervaardiging van datumstempels, zegelstempels en numeroteurs, handetiketteermachines, verstelbare handstempels en drukdozen, inktlinten voor schrijfmachines en van stempelkussens. (34) de vervaardiging van degens, sabels, bajonetten, enz. (15) de vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddespreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, enz. (121) de vervaardiging van dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse hoezen voor auto's en machines, enz., inclusief dergelijke artikelen van geimpregneerde of van een (114) de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken, enz., maar exclusief delen van rubber. (79) de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, zolen, hakken....van rubber. (14) de vervaardiging van deodoranten en badzout (19) de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof. (823) de vervaardiging van dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen (14) de vervaardiging van dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens, enz. (41) de vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de chemische industrie of voor de drankenindustrie. (139) de vervaardiging van diverse artikelen van pelterijen : vloerkleedjes, niet-opgevulde poefs, poetsdoeken voor industrieel gebruik, enz. (29) de vervaardiging van diverse artikelen van textiel : pitten, wieken en gloeikousjes, brandslangen en andere dergelijke slangen, drijfriemen, transportbanden, bullgaas, persdoeken, enz. (11) de vervaardiging van diverse kleine artikelen van onedel metaal : naalden, spelden, sluitingen, haken, gespen, holle klinknagels, enz. (30) de vervaardiging van diverse producten van gebakken klei : bloembakken, potten, enz. (59) de vervaardiging van draaimolens, schommels, schiettenten en andere attracties voor kermissen en pretparken. (27) de vervaardiging van drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van rubber (13) de vervaardiging van drinkglazen en van andere artikelen voor huishoudelijk gebruik van glas of van kristal (36) de vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten (142) de vervaardiging van drukinkt (11) de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen. (157) de vervaardiging van dynamo's en verlichtingsapparatuur voor rijwielen. (82) de vervaardiging van edelsmeedwerk van edele metalen of van onedele metalen geplateerd met edele metalen : tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, voorwerpen voor erediensten, enz. (324) de vervaardiging van eindproducten van kunststof : buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen (49) de vervaardiging van elastiekweefsel. (11) de vervaardiging van elektrische accumulatoren en onderdelen daarvan. (15) de vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand, enz. (1039) de vervaardiging van elektrische condensatoren en vermogenscondensatoren (17) de vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen, inclusief batterijen voor motorvoertuigen. (40) de vervaardiging van elektrische en niet-elektrische schrijfmachines. (508) de vervaardiging van elektrische gloeilampen en -buizen en van elektrische gasontladingslampen en -buizen. (47) de vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens, toestellen voor de verwarming van woonruimten en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik, elektrische strijkijzers. (30) de vervaardiging van elektrische ovens,microgolfovens,fornuizen,komforen,broodroosters,koffie- en theezetapparaten, elektrische braadpannen en kookpotten, grilleerapparaten, verwarmingsweerstanden, en (21) de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie. (306) de vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden. (1064) de vervaardiging van elektrische transformatoren. (61) de vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten, claxons, si (27) de vervaardiging van elektronenbuizen met verhitte,met koude of met fotokathode:beeldbuizen voor televisietoestellen, buizen voor televisiecamera's,beeldomzetters en beeldversterkers,microgolfbuizen,o (18) de vervaardiging van elektronische spellen : videospelletjes schaakspellen, enz. (44) de vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages:monolithisch geïntegreerde schakelingen hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages in de vor (65) de vervaardiging van elementaire gassen (27) de vervaardiging van emmers, kruiken, bussen, trommels, enz. van metaal. (44) de vervaardiging van enveloppen en postkaarten. (23) de vervaardiging van etiketten. (30) de vervaardiging van etiketten, insignes, badges, enz. (150) de vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten (36) de vervaardiging van fietsen, tandems en driewielers, zonder motor. (127) de vervaardiging van filtreerpapier en filtreerkarton. (10) de vervaardiging van fineer. (202) de vervaardiging van flessen, flacons, potten, bokalen en andere recipiënten van glas of van kristal (23) de vervaardiging van fluitjes, toeters en andere met de mond te bespelen roep- en signaalinstrumenten. (12) de vervaardiging van fluweel, chenilleweefsel, lussenweefsel (bad- of frotteerstof), weefsel met gaasbinding (inclusief verbandweefsel), enz. (176) de vervaardiging van fop- en schertsartikelen en benodigdheden voor het goochelen. (247) de vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-belicht materiaal (30) de vervaardiging van fotokopieermachines, hectografen, stencilmachines en offsetmachines met velleninleg voor kantoorgebruik. (12) de vervaardiging van gebruiksklaar schrijf- en drukpapier. (10) de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering : gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor meubels, enz. (603) de vervaardiging van gedistilleerd aromatisch water (14) de vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout. (101) de vervaardiging van gedrukte elektrische schakelingen (50) de vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton. (206) de vervaardiging van geïmpregneerde watten voor medisch gebruik, gaas, verband, zwachtels, medische hechtdraad, enz. (18) de vervaardiging van geïsoleerde draad, kabels, strippen en andere geleiders van elektriciteit, ook indien voorzien van verbindingsstukken. (154) de vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm gevormd en gelast, vervormd en koudgetrokken of warm vervormd en gewalst (38) de vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan (44) de vervaardiging van gelijkstroommotoren of -generatoren. (27) de vervaardiging van gemonteerde piëzo-elektrische kristallen (343) de vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën (175) de vervaardiging van generatoraggregaten voor wisselstroom of gelijkstroom. (26) de vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen van beton (109) de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. (1792) de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het zagen en bewerken van hout. (138) de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het zagen, kloven, polijsten of slijpen van stenen, glas, keramiek en dergelijke materialen. (14) de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden. (1902) de vervaardiging van getande overbrengingen,wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid. (82) de vervaardiging van gezelschapsspelen en speelkaarten. (45) de vervaardiging van gietijzeren buizen en centrifugaal gegoten ijzeren of stalen buizen (10) de vervaardiging van gips. (15) de vervaardiging van glas in staven, stengels of buizen (10) de vervaardiging van glasvezels en niet-geweven producten daarvan (14) de vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden (28) de vervaardiging van glazen omhulsels voor lampen (10) de vervaardiging van glazen spiegels (43) de vervaardiging van halffabrikaten van kunststof : platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen, enz. (1559) de vervaardiging van handgereedschap en gereedschapswerktuigen voor het lassen, solderen, braseren, thermisch snijden, enz. (99) de vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevedraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enz. (178) de vervaardiging van hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen. (100) de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz. (1195) de vervaardiging van harde, zachte en opblaasbare ballen. (12) de vervaardiging van harsaroma's (14) de vervaardiging van helicopters. (208) de vervaardiging van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens. (11) de vervaardiging van hijsstroppen. (13) de vervaardiging van hoeden en petten, inclusief gebreide of gehaakte hoeden. (70) de vervaardiging van holle welfsels van gebakken klei (58) de vervaardiging van hoofddeksels van bont. (56) de vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen. (72) de vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet-optisch bewerkte optische elementen (137) de vervaardiging van houten doodskisten. (262) de vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen. (189) de vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten. (236) de vervaardiging van houten ladders. (146) de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen. (136) de vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout : strijkplanken, kapstokken, enz. (310) de vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal : . platte flenzen en flenzen met gesmede kraag . door stomplassen te bevestigen verbindingsstukken . verbindingsstukken met schroefdraad en ov (164) de vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels : condensors, voorwarmers, oververhitters, bovenketels en stoomaccumulatoren. (415) de vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en van door windkracht aangedreven motoren en turbines. (93) de vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen. (47) de vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik. (48) de vervaardiging van in- en uitlaten van inwendige verbrandingsmotoren. (18) de vervaardiging van instrumenten voor de oogheelkunde (44) de vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel metaal en inwendig geïsoleerd. (24) de vervaardiging van isolatoren voor elektriciteit en van isolerende werkstukken. (23) de vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties. (26) de vervaardiging van kaarsen. (114) de vervaardiging van kabelhaspels van hout. (50) de vervaardiging van kabels van optische vezels voor het overbrengen van gecodeerde informatie zoals telecommunicatie videoseinen, informaticagegevens, besturing, enz. (66) de vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamenten (91) de vervaardiging van kalk : ongebluste, gebluste en hydraulische kalk (318) de vervaardiging van kampeerwagens. (33) de vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen, van edele metalen. (10) de vervaardiging van keramische producten, n.e.g. (41) de vervaardiging van kerstboomverlichting, elektrische guirlandes en dergelijke. (53) de vervaardiging van kettingen van gelede schakels. (16) de vervaardiging van kleine artikelen van metaal voor kantoorgebruik : nietjes, hechtspelden, enz. (12) de vervaardiging van kleine keukengereedschappen en toebehoren. (20) de vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als concentraat daarvan (25) de vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen. (521) de vervaardiging van koeltoonbanken. (730) de vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke van leer, van kunstleer of van ongeacht welk ander materiaal, zoals kunststof in vellen, textiel, vulcanfiber van karton, enz., indien dezelfde techn (271) de vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout. (132) de vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen. (20) de vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en inlaatkleppen. (49) de vervaardiging van kranen voor verwarmingsapparatuur. (14) de vervaardiging van kruiwagens, bagagekarren, handwagens, caddies, transportwagentjes, enz. (34) de vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz. (32) de vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen van gedroogde bloemen. (243) de vervaardiging van kunstleer uit afval van huiden. (13) de vervaardiging van kunstmatig bont en artikelen daarvan. (14) de vervaardiging van kunstmatig korund (35) de vervaardiging van kunstwas en bereide was (182) de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout. (130) de vervaardiging van lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen. (11) de vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten : ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen, zaaimachines, egge (75) de vervaardiging van lasers, andere dan laserdioden, enz. (10) de vervaardiging van lichte oorlogswapens. (99) de vervaardiging van lichtgevoelige halfgeleiderelementen, inclusief fotovoltaische cellen (26) de vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz. (1838) de vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen van alle aard, inclusief lijm en kleefmiddelen op basis van rubber of kunststof (12) de vervaardiging van looplampen. (32) de vervaardiging van lucht- en vacuumpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen. (549) de vervaardiging van luchtfilters en brandstoffilters voor motoren. (11) de vervaardiging van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor gebruik door de strijdkrachten (inclusief installatie van bewapening), voor sport- of andere doeleinden. (189) de vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaimachines. (31) de vervaardiging van machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van mechanische en andere eigenschappen van materialen (18) de vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning). (224) de vervaardiging van machines en mechanische toestellen voor het gladmaken, het ribbelen, het aanbrengen van ruitpatronen in beton, enz. (12) de vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels, restaurants, enz (22) de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van mechanische of chemische procédés. (81) de vervaardiging van machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leer. (25) de vervaardiging van machines en toestellen voor het reinigen of drogen van flessen of voor het persen van koolzuur in dranken. (10) de vervaardiging van machines en toestellen voor het vervaardigen of voor het afwerken van vilt of van gebonden textielvlies. (27) de vervaardiging van machines en toestellen voor het vervaardigen of voor het afwerken van vilt of van gebonden textielvlies. (53) de vervaardiging van machines en werktuigen voor de drukkerij of voor de boekbinderij. (20) de vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz. (154) de vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen : convertors, gietvormen voor ingots, gietpannen en gietmachines. (38) de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten : oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz. (62) de vervaardiging van machines voor de verwerking van afval. (57) de vervaardiging van machines voor het uitspreiden van beton en bitumineus wegbedekkingsmateriaal. (10) de vervaardiging van machines voor het verbrijzelen en vermalen van beton. (10) de vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren, enz. (45) de vervaardiging van machines voor het ziften, sorteren en scheiden van mineralen. (11) de vervaardiging van machines voor tekst- of beeldcompositie (12) de vervaardiging van mandenmakerswerk. (11) de vervaardiging van materiaal voor watersporten (inclusief zeilplanken en duikerspakken). (11) de vervaardiging van matrassen : matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met ondersteunend materiaal, enz., niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur. (77) de vervaardiging van mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor hav (38) de vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen. (94) de vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz; krukken; kussenblokken en lagerschalen. (35) de vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen. (41) de vervaardiging van meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden (23) de vervaardiging van melkmachines. (17) de vervaardiging van mengpanelen (34) de vervaardiging van mengsels van al dan niet gekleurde kunststoffen in primaire vormen (10) de vervaardiging van mengsels van geurige producten voor de vervaardiging van parfums of voedsel (17) de vervaardiging van mengsels van industriële gassen (15) de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen. (41) de vervaardiging van meststoffen : enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten (63) de vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz. (1342) de vervaardiging van metalen deksels. (26) de vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas. (377) de vervaardiging van metalen ladders. (170) de vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter. (1809) de vervaardiging van metalen straatnaamborden en verkeerstekens. (54) de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, sli (2779) de vervaardiging van metalloplastische pakking en van andere pakkingen samengesteld uit verschillende materialen of uit verschillende lagen van eenzelfde materiaal. (18) de vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden. (243) DE VERVAARDIGING VAN MEUBELS (107) de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens. (2576) de vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik : operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen (183) de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal. (542) de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal. (229) de vervaardiging van microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons, oortelefoons, audiofrequentieversterkers en geluidsversterkers (68) de vervaardiging van mobiele bouwketen. (33) de vervaardiging van molenstenen, wet- en polijststenen (17) de vervaardiging van monturen en brillen (80) de vervaardiging van motoculteurs. (322) de vervaardiging van motoren voor motorrijwielen. (11) de vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor. (46) de vervaardiging van muziekdozen, orchestrions, straatorgels enz. (14) de vervaardiging van muziekinstrumenten waarvan het geluid elektronisch wordt voortgebracht. (19) de vervaardiging van naadloze buizen, warm gewalst, warm geëxtrudeerd of warm getrokken, koud getrokken of koud gewalst (22) de vervaardiging van naaimachines (inclusief naaimachines voor huishoudelijk gebruik), koppen van naaimachines en naalden voor naaimachines. (11) de vervaardiging van nagels, pinnen, enz. (137) de vervaardiging van natuurkurk. (125) de vervaardiging van niet bewerkte optische elementen, andere dan van glas (18) de vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming van woonruimten, keukenfornuizen,kookketels met vuurhaard,kachels,heetwatertoestellen,kook- of braadtoe (40) de vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie. (91) de vervaardiging van niet-elektrische verlichtingsapparaten. (27) de vervaardiging van nieten, sluitingen, klinknagels en dergelijke producten zonder schroefdraad. (16) de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren. (468) de vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes. (15) de vervaardiging van niet-optische microscopen en diffractieapparaten (26) de vervaardiging van niet-vuurvaste keramische plavuizen (182) de vervaardiging van onderdelen en accessoires van invalidenwagens. (11) de vervaardiging van onderdelen en accessoires van motorrijwielen. (23) de vervaardiging van onderdelen en accessoires van muziekinstrumenten : metronomen en diapasons, kaarten, schijven en rollen voor automatisch te bespelen muziekinstrumenten, enz. (13) de vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen (55) de vervaardiging van onderdelen voor uurwerken als veren, steentjes, wijzerplaten, wijzers, horlogebanden van metaal, platen, bruggen en andere onderdelen (22) de vervaardiging van ongebruikte computerschijven en -banden (104) de vervaardiging van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden (287) de vervaardiging van ontharingsmiddelen (81) de vervaardiging van ontvangsttoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie (14) de vervaardiging van open profielen door gewalste platte producten van staal progressief te vervormen op een wals of te felsen op een pers (239) de vervaardiging van optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en het controleren (30) de vervaardiging van optische microscopen, apparatuur voor microfotografie en microprojectie, loepen, vergrootglazen, dradentellers, enz (22) de vervaardiging van optische vezels en kabels van optische vezels voor directe beeldoverdracht : endoscopie, verlichting, directe beelden, enz. (13) de vervaardiging van orgels met pijpen en klavier, inclusief harmoniums en dergelijke instrumenten met klavier en vrijge metalen tongen. (15) de vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer : drijfriemen, pakking, enz. (131) de vervaardiging van overige elektrische toestellen en apparaten : deeltjesversnellers, signaalgeneratoren, mijndetectors, elektrische ontstekingsmechanismen, enz. (34) de vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen (133) de vervaardiging van overige kantoormachines en -apparaten : adresseermachines,machines voor sorteren,tellen of verpakken van geld,geldautomaten,machines om correspondentie in een enveloppe te sluiten (20) de vervaardiging van overige kledingsaccessoires : handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz. (160) de vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van voeder, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren,frui (62) de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout. (325) de vervaardiging van papieren zakken. (20) de vervaardiging van papiergaren. (65) de vervaardiging van parfums en reuk- en toiletwater (292) de vervaardiging van passementwerk, plisseerwerk, enz. (10) de vervaardiging van personenauto's. (258) de vervaardiging van pick-upkoppen, toonarmen, geluidsweergavekoppen, draaitafels voor grammofoons, snijders of snijkoppen, antennes, reflectoren en rotoren voor antennes, kabeladapters, televisiedeco (24) de vervaardiging van platenspelers, grammofoons, cassettespelers, cd-spelers, enz. (22) de vervaardiging van poetsmiddelen voor carrosserieën (10) de vervaardiging van poetsmiddelen voor leder, hout, glas en metaal (13) de vervaardiging van polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen, vinylchloride, vinylacetaat en acryl (149) de vervaardiging van pompen voor beton. (77) de vervaardiging van pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel. (41) de vervaardiging van poppen en van kleding en accessoires voor poppen. (186) de vervaardiging van precisiebalansen voor o.m. laboratriumgebruik (38) de vervaardiging van prisma's, lenzen, optische spiegels, kleurfilters, polarisatiefilters, enz, van glas of van andere materialen (26) de vervaardiging van producten van grijs gietijzer (113) de vervaardiging van producten voor manicure en pedicure (91) de vervaardiging van producten voor wegbekleding (11) de vervaardiging van puzzels, enz. (18) de vervaardiging van rackets, bats(slagplankjes) en golfstokken. (101) de vervaardiging van radiotoestellen (252) de vervaardiging van randapparatuur:printers,terminals,enz., magnetische en optische lezers, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers. (257) de vervaardiging van reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of voor laboratoriumonderzoek, enz. (14) de vervaardiging van recipiënten van ijzer of van staal met een inhoudscapaciteit van niet meer dan 300 liter. (106) de vervaardiging van reddingsvesten, valschermen, enz. (12) de vervaardiging van rekenmachines, kasregisters, frankeermachines, speciale terminals voor de distributie van tickets of het maken van reservaties, enz. (18) de vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen. (36) de vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber (14) de vervaardiging van roterende of statische omvormers. (18) de vervaardiging van rubberbanden voor motorvoertuigen, vliegtuigen, landbouwtractoren, werktuigen, mobiele machines enz. : - buitenbanden - massieve of halfmassieve banden (23534) de vervaardiging van ruitewissers, elektrische apparatuur om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, enz. (380) de vervaardiging van salicylzuur en o-acetylsalicylzuur (94) de vervaardiging van sanitaire apparaten van keramische stoffen (51) de vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof : badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten, spoelbakken, enz. (34) de vervaardiging van sanitaire kranen. (10) de vervaardiging van schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen, automobielcircuits, miniatuurvliegtuigen en -boten, enz. (205) de vervaardiging van schalen van onedele metalen. (19) de vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen. (75) de vervaardiging van scheepsschroeven en ankers. (19) de vervaardiging van scheermiddelen (11) de vervaardiging van schijnwerpers. (535) de vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) of de grondstof, maar exclusief schoeisel van rubber. (56) de vervaardiging van schoeisel van textiel zonder aangezette zool. (46) de vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout. (69) de vervaardiging van schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (121) de vervaardiging van schoorsteenpotten, draineerbuizen, leidingen, enz., van gebakken klei (12) de vervaardiging van schuursponsjes van metaal en staalwol. (11) de vervaardiging van shampoo, haarlak, permanentpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van haar (22) de vervaardiging van sierartikelen : vlechten, eikels, kwasten, pompons, enz. (18) de vervaardiging van siervoorwerpen van glas of van kristal (43) de vervaardiging van sigarettenaanstekers en lucifers. (12) de vervaardiging van slaghoedjes, detonators en lichtgranaten (11) de vervaardiging van slaginstrumenten. (22) de vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint). (32) de vervaardiging van smederijgereedschappen : smidsen, aambeelden, enz. (50) de vervaardiging van smeeroliën en -vetten uit aardolie, ook indien uit afvalolie (11) de vervaardiging van snaarinstrumenten. (123) de vervaardiging van snaarinstrumenten met klavier, inclusief mechanische piano's. (40) de vervaardiging van speciale smeeroliën op synthetische basis en additieven voor smeerolie (42) de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal. (1827) de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal. (284) de vervaardiging van speelgoeddieren. (30) de vervaardiging van speelgoedinstrumenten. (22) de vervaardiging van speelgoed op wielen, inclusief driewielers. (25) de vervaardiging van spellen met motor of drijfwerk, spellen met muntinworp, biljarten, speciale tafels voor casinospelen, automatische bowlinginstallaties, enz. (28) de vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout. (110) de vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer. (32) de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw. (37) de vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken (87) de vervaardiging van sterilisatoren, spuiten, naalden, voor medisch gebruik, spiegels, reflectors, endoscopen, enz. (12) de vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen. (422) de vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke. (309) de vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren). (165) de vervaardiging van synthetische aromatische producten (11) de vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen - synthetische rubber - factis (120) de vervaardiging van tafel-, bedde-, toilet en huishoudlinnen. (69) de vervaardiging van tafel-en keukengerei en van toiletartikelen van kunststof (15) de vervaardiging van takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels. (373) de vervaardiging van tandpasta en producten voor de mondhygiëne, inclusief kleefmiddelen voor kunstgebitten (16) de vervaardiging van tandvullingen en cement voor de reconstructie van beenderen (18) de vervaardiging van tanks en reservoirs in kunststof (30) de vervaardiging van tegels van glas voor de bouwnijverheid (10) de vervaardiging van televisiecamera's (19) de vervaardiging van televisietoestellen, videomonitors, videoprojectietoestellen en decoders (75) de vervaardiging van tensio-actieve preparaten : - wasmiddelen in vaste of vloeibare vorm en detergenten - vaatwasmiddelen - wasverzachters (13) de vervaardiging van textielstoffen van polypropeen. (208) de vervaardiging van tijdcontroleapparaten en tijdmeters : parkeermeters, minuten en secondentellers, schakelklokken en andere apparaten bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken (19) de vervaardiging van toestellen van mechanische therapie, toestellen voor massage, toestellen voor psychotechniek, o voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling, (16) de vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere gassen. (57) de vervaardiging van toestellen voor het meten of controleren van niet-elektrische grootheden : stralingsdetectors en -meters, toestellen voor het regelen of afstellen van automotoren, enz. (14) de vervaardiging van toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden e.a. toestellen voor het opnemen van geluid ook indien werkend met cassettes (135) de vervaardiging van toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder : spuitpistolen, stoomstraaltoestellen, enz. (37) de vervaardiging van toestellen voor radio-afstandsbediening (22) de vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw. (427) de vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enz. (69) DE VERVAARDIGING VAN TRAPPEN EN LEUNINGEN (1008) de vervaardiging van tubes en samendrukbare kokers. (13) de vervaardiging van tuin- en terrasmeubels. (28) de vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, en van borduurwerk. (44) de vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan : stoomturbines en andere dampturbines; gasurbines; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor. (157) de vervaardiging van ULM's. (18) de vervaardiging van universele motoren (wisselstroom / gelijkstroom). (24) de vervaardiging van vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen van porselein (94) de vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde, enz. (121) de vervaardiging van vaccins (12) de vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout. (96) de vervaardiging van veerbladen. (10) de vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten (60) de vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers. (28) de vervaardiging van veiligheidshoofddeksels van metaal. (20) de vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik. (147) de vervaardiging van verbruikmeters en tellers voor elektriciteit, water, gas, benzine, enz. (16) de vervaardiging van veren : bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven (101) de vervaardiging van veren : bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven. (51) de vervaardiging van verf en vernis (57) de vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz. (139) de vervaardiging van verpakkingsinstallaties voorzien van een weeg- of doseerinrichting. (23) de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of golfkarton. (38) de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van homogeen karton. (28) de vervaardiging van verrekijkers, richtkijkers en telescopen, astronomische instrumenten, enz. (10) de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz. (82) de vervaardiging van verwisselbare loopvlakken, velglinten, loopvlakrubber, enz. (15326) de vervaardiging van verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen (63) de vervaardiging van veterinaire bereidingen (111) de vervaardiging van video-opname- en videoweergaveapparaten inclusief camcorders (166) de vervaardiging van vilt, inclusief naaldgetouwvilt. (27) de vervaardiging van vlaggen, vaandels, banieren, enz. (49) de vervaardiging van vlakglas, inclusief gewapend, gekleurd of bedrukt glas (173) de vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : Chinamatten, grove stromatten, horden, enz. (66) de vervaardiging van vliegwielen en riemschijven (poules). (17) de vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt : tapijten, karpetten, matten en tegels. (43) de vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïken, enz., van niet-vuurvaste keramische stoffen (123) de vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken. (46) de vervaardiging van vouwdozen. (29) de vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enz. (77) de vervaardiging van vuurvaste stenen en tegels (12) de vervaardiging van wagens voor intern transport, ook indien met eigen beweegkracht en al dan niet voorzien van een hef- of hanteerinrichting. (59) de vervaardiging van wandbekleding van textiel. (11) de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz. (782) de vervaardiging van warmtewisselaars. (142) de vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien van inlagen van kunststof. (31) de vervaardiging van weefsels van glasvezels. (11) de vervaardiging van weerstanden, reostaten en potentiometers (18) de vervaardiging van werken van asfalt (52) de vervaardiging van werkkleding. (237) de vervaardiging van werkstukhouders, gereedschapshouders en speciale toestellen, voor montage op gereedschapswerktuigen. (390) de vervaardiging van wisselstroomgeneratoren. (30) de vervaardiging van wisselstroommotoren. (641) de vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose (33) de vervaardiging van zadels en de gareelmakerijen. (87) de vervaardiging van zagen en zaagbladen, inclusief bladen voor cirkelzagen of kettingzagen. (22) de vervaardiging van zakken. (30) de vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leer. (45) de vervaardiging van zeep (176) de vervaardiging van zendantennes (15) de vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding. (267) de vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz. (728) de vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur. (36) de vervaardiging van zonnebrandmiddelen (17) de vervaardiging van zweefvliegtuigen en deltavliegers. (11) de vervaardiging van zwem- en plonsbadjes. (56) de vervaardiging voor rekening van derden van onderdelen van speelgoed, van kunststof (19) de verwerking van bloed (41) de verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's (65) de verwerking van klieren en de vervaardiging van extracten van klieren, enz. (29) de verzekeringsentiteiten, die zowel levens- al niet-levensverzekeringen afsluiten, maar waar de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen (292) de verzorging van overledenen : gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz. (134) de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubb (509) de warmtebehandeling van metaal. (135) de winning, zuivering en distributie van water. (248) de zelfstandig werkende journalisten en persfotografen (1434) Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden (657) Diensten in verband met beveiligingssystemen (2135) Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken (24713) Diensten in verband met de landbouw; exclusief veterinaire dienstverlening; aanleg en onderhoud van tuinen en parken (71) Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening (9207) Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten (5140) diensten in verband met de visserij (67) Diensten in verband met de zeevisserij met uitzondering van de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie (137) Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz. (9778) Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz. (9057) diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële basis. (22) Diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enz. (196) Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning (25) Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie (1073) Diensten verwant aan de filmproductie (1440) Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst (5997) dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding. (100) Dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding (514) Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon (885) direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld), ook indien voor reclamemateriaal (36) Discotheken, dancings en dergelijke (965) Discotheken, dancings en dergelijke (2533) Distillatie van koolteer (42) Distributie en aflevering van poststukken (5930) Distributie en handel van elektriciteit (164) Distributie van elektriciteit (676) Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen (178) Distributie van films (496) Distributie van films en video- en televisieprogramma's (3315) Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen (389) Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie (66) Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet aan het publiek (1434) Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren (57717) diverse concessies of op de openbare weg of in gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn (schoenpoetsers, kruiers, vestiaires, toiletten, enz.) (61) Diverse concessies of op de openbare weg of in gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn (schoenpoetsers, kruiers, vestiaires, toiletten, enz.) (372) Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven (70) Diverse industrie, n.e.g. (17) Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen (14776) Douaneagentschappen (502) Draadtrekken (35) Drainage van land- en bosbouwgrond (13565) Drankgelegenheden (67) Drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enz. van niet zelf geproduceerd textiel (358) Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout. (1983) Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enz. d.m.v. offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz. (1634) Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen (1692) Drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen (407) drukkerij waar door middel van boekdruk,offset,fotogravure, flexografie,zeefdruk of andere drukpersen,duplicators,computerprinters,prentinstallaties,foto- of thermokopieerapparaten, enz. tijdschriften (90)

E

Eenheden die uitsluitend de hiernavermelde kredieten verlenen : hypothecair krediet; krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. (596) Eerste verwerking van aluminium (54) Eerste verwerking van koper (20) Eerste verwerking van lood, tin en zink (33) Eerste verwerking van overige non-ferrometalen (34) Eetgelegenheden met beperkte bediening (39137) Eetgelegenheden met volledige bediening (26064) Effecten- en goederenhandel (625) Effectenhandel en vermogensbeheer (2356) Elektrische installatie (26284) Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (49484) Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen (25382) Ergotherapie activiteiten (548) Escortdiensten en dergelijke (78) Etaleurs en dergelijke (1091) etaleurswerkzaamheden (2097) Etaleurswerkzaamheden (3829) Etiketteren, zegelen en stempelen (359) expeditiekantoor (37) Expeditiekantoor (790) Expeditiekantoren (1700) Exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz.) waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt (368) exploitatie van alle soorten musea, inclusief openluchtmusea (kunstmusea,musea van sieraden,meubelen,kleding,aardewerk, zilverwerk,enz.;musea op gebied van natuurlijke historie, wetenschappen en techn (1287) Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen (699) Exploitatie van bosboomkwekerij (1688) Exploitatie van bossen (7766) exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout. (3977) Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout (8172) Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten (642) Exploitatie van casino's en speelzalen (281) Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten (3631) Exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren (1727) Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers (b.v. financiële instellingen) (1096) Exploitatie van en het toezicht op financiële beurzen door andere instanties dan de overheid : effectenbeurzen; future- en optiebeurzen, enz. (168) Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen (1641) Exploitatie van fotoautomaten (444) exploitatie van fruitveilingen, tuinbouwveilingen, vismijnen, enz. (77) Exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden (1294) Exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt (1006) Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied (1746) exploitatie van irrigatiesystemen. (1008) Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw (2330) Exploitatie van kermisattracties (1712) exploitatie van kunstveilingen, enz. (22) Exploitatie van luchttaxi's (345) Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties (831) Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz. (1492) Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing (3858) Exploitatie van oproepcentrales voor taxi's (1530) Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties (1708) Exploitatie van overige toeristische bezienswaardigheden (grotten en dergelijke) (95) Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten (889) Exploitatie van pompstations (469) Exploitatie van pret- en themaparken (390) Exploitatie van pretparken (103) Exploitatie van recreatiedomeinen (1064) Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke (480) Exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enz. (505) Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke (748) Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke (3131) Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (1470) Exploitatie van snooker- en biljartenzalen (440) exploitatie van snooker- en biljartzaal (24) Exploitatie van snooker- en biljartzaal (125) Exploitatie van snooker- en biljartzalen (164) Exploitatie van sportaccommodaties (9169) Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke (286) Exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden,enz.) (257) Exploitatie van taxi's (6311) Exploitatie van taxi's (2120) Exploitatie van taxi's (1345) Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges (3103) Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's, enz. (821) Exploitatie van winterstallingen voor caravans (324) Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten (333) Expl. voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten (1208) Extraterritoriale organisaties en lichamen (483)

F

Factoring (80) Factoring (460) Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke (10349) Federale overheid (77) Filmclubs (197) Financiële holdings (3846) Financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden : durf- of venturekapitaal; investmentbanking, enz. (399) financiële instellingen, n.e.g. (544) Financiële instellingen, n.e.g. (1486) Financiële lease (3490) Financiële leasing (2867) Fitnesscentra (4069) Fokken van andere dieren (4024) Fokken van andere dieren, n.e.g. (757) fokken van huisdieren (280) Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen) (1499) Fokken van kamelen en andere kameelachtigen (102) fokken van konijnen (75) Fokken van konijnen (274) fokken van overige dieren, niet elders genoemd (192) Fokken van paarden en andere paardachtigen (5966) fokken van pelsdieren (35) Fokken van pelsdieren (93) Fokken van schapen en geiten (559) Fokken van schapen en geiten (3727) fokken van wild (49) Fokken van wild in kwekerijen (137) Fokvarkenshouderij (2393) Fokvarkenshouderijen (3689) fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen (116) Fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen (281) Fotografen (1148) Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren (23942) Fotolaboratoria (760) Fotostudio's en overige fotografische activiteiten (2952) Fruitteelt (14611) Fruitteelt : de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen, perziken, enz. (1531) fruitteelt : de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen, perziken, bananen, avocado's, dadels, enz. (910) Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen (261)

G

Gastenkamers (4870) Gegevensverwerking (7040) Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (40987) Geluidsopnamestudio's (3587) Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs (100) Gemeentelijk basisonderwijs (499) Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. (601) Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. (665) Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs (218) Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs (515) Gemeentelijk hoger onderwijs (32) Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs (22) Gemengd bedrijf (23212) Gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend leven (342) Gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven (298) genealogisch opzoekingswerk (17) Genealogisch opzoekingswerk (97) geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie daarvoor, industrieel (253) Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enz. (1157) Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater (1069) geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen of grondwate (227) Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz. (2650) Geriatrische ziekenhuizen (18) Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning (7398) Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt (1515) Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen (9796) Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten (7343) Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting (21199) Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor (3572) Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur (8096) Gespecialiseerde detailhandel in kinderwagens (225) Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines (306) Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten (3160) Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten (283) Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen (1968) Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen (3294) Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed (4815) Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen (4414) Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieradenhorloges en sieraden (4217) Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen (1619) Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie (179) Gespecialiseerde ziekenhuizen (73) Gevelreiniging (34060) gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. (11170) Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. (50807) Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. (158) Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen (44) Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. (56) Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen (178) Gewoon lager onderwijs, n.e.g. (100) Gieten van andere non-ferrometalen (191) Gieten van ijzer (301) Gieten van ijzer (691) Gieten van ijzeren eindproducten en halffabrikaten (181) Gieten van lichte metalen (204) Gieten van lichte metalen (40) Gieten van metalen (20) Gieten van overige non-ferrometalen (47) Gieten van staal (196) Gites, vakantiewoningen en -appartementen (3660) Glaszetten (20068) Glaszetten (2173) Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens (7078) goederenvervoer langs de weg:vervoer van boomstammen,zwaar internationaal vervoer,veevervoer,vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer (1590) goederenvervoer met door dieren getrokken voertuigen (56) Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen (954) Goederenvervoer over de weg (7905) Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten (191) Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven (22835) Goederenvervoer per spoor (503) graanteelt : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, rijst, enz. (3383) grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke (21) Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke (937) Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke (531) Graveren in voorwerpen van edele metalen (372) Groenteteelt (4998) groenteteelt : tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enz.), suikermaïs, courgettes, komkommers, aubergines, prei, enz. (337) grondverkavelingen (1361) Grondverkavelingen (3858) Grondverzet (23704) Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven (58180) Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen (12) Groothandel in aardappelproducten (245) Groothandel in aardappelproducten (1267) Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen (391) Groothandel in afval en schroot (893) Groothandel in afval en schroot, n.e.g. (642) Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment (4171) Groothandel in alcoholische en andere dranken (4615) Groothandel in andere akkerbouwproducten (1099) Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. (7794) Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. (1744) Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur (6760) Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. (9166) Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (3934) Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. (6485) Groothandel in apparaten voor centrale verwarming (2463) Groothandel in audio- en videoapparaten (5851) Groothandel in autosloopmateriaal (474) Groothandel in behang en muurbekleding (838) Groothandel in behang en onderhoudsproducten (1756) Groothandel in behang, verf en woningtextiel (2412) Groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal (583) Groothandel in bloemen en planten (2044) Groothandel in bloemen en planten (5473) Groothandel in bontwaren (1505) Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment (19065) Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz. (5068) Groothandel in chemische producten (1209) Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik (2296) groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik aniline,drukinkt,etherische oliën,industriële gassen, chemische lijm,kleurstoffen,synthetische hars,methanol,geuren smaakstoffen,paraffine,s (160) Groothandel in chem. prod. voor industrieel gebruik aniline, drukinkt, etherische oliën, industriële gassen, chem. lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geuren smaakstoffen, paraffine, enz. (394) Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur (3669) Groothandel in computers, randapparatuur en software (21452) Groothandel in confituur en honing (636) Groothandel in conserven (520) Groothandel in consumentenartikelen (44) Groothandel in consumptieaardappelen (1031) Groothandel in deegwaren en rijst (528) Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz. (742) Groothandel in desserten (451) Groothandel in diamant (1576) Groothandel in diamant en andere edelstenen (2496) Groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen: vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enz. (650) Groothandel in diepvriesproducten (521) Groothandel in diervoeders met uitzondering van veevoeders (268) Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. (119) Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. (43) Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. (2006) Groothandel in dranken (3552) Groothandel in dranken, algemeen assortiment (7873) Groothandel in eieren en eierproducten (531) Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten (7242) Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur (9123) Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur (4816) Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal (6478) Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik (3284) Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal (2848) Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal (15343) Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan (8211) Groothandel in farmaceutische producten (3586) Groothandel in farmaceutische producten (1649) Groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen (397) Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen (467) Groothandel in fietsen (1222) Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen (2904) Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen (732) Groothandel in fournituren : naaigaren, band, lint, enz. (2375) Groothandel in garen (2677) Groothandel in gereedschapswerktuigen (63) Groothandel in gereedschapswerktuigen (1874) Groothandel in gereedschapswerktuigen (5085) Groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan bespeelde audio- en videocassettes, enz. (2805) Groothandel in granen en zaden (1072) Groothandel in granen en zaden (1279) Groothandel in granen, zaden en diervoeders (4003) Groothandel in groenten en fruit (3295) Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen (5385) Groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, n.e.g. (348) Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen (1263) Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen (1042) Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden (4441) Groothandel in hout (7470) Groothandel in hout (2260) Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair (34) Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren (2859) Groothandel in huiden, vellen en leer (850) Groothandel in huiden, vellen en leer (325) Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal (943) Groothandel in huishoudlinnen en beddegoed (4425) Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed (5026) Groothandel in huismeubilair (3578) Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen (1637) Groothandel in ijzerwaren (1302) Groothandel in ijzerwaren (3895) Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap (6254) Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming (5809) Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (4505) Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel (2266) Groothandel in kantoormeubelen (1925) Groothandel in kledingaccessoires (8067) Groothandel in kleding, inclusief sportkleding (5038) Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen (8183) Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding (13050) Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (3240) Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (1390) Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften (3238) Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften (2219) Groothandel in kruit en springstoffen (11) Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten (806) Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw (1358) Groothandel in kunststoffen in primaire vormen (363) Groothandel in landbouwproducten en levende dieren (16) Groothandel in lederwaren en reisartikelen (523) Groothandel in lederwaren en reisartikelen (6000) Groothandel in lederwaren en reisartikelen (4083) Groothandel in levende dieren (2130) Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee (4499) Groothandel in levend vee (3797) Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties (1322) Groothandel in machines, apparaten en toebehoren (28) Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik (1244) Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (1522) Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (83) Groothandel in machines voor de bouwnijverheid (651) Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw (3381) Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (745) Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines (226) Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines (18) Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines (715) Groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw (858) Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (5264) Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz. (3165) Groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (2242) Groothandel in meel en producten voor bakkerijen (638) Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten (1410) Groothandel in metalen en metaalertsen (2438) Groothandel in metalen en metaalertsen (1345) Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten (3258) Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz. (2710) Groothandel in motorvoertuigen (4827) Groothandel in munitie (12) Groothandel in muziekinstrumenten (968) Groothandel in niet-agrarische intermediaire producten, afval en schroot (11) Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten (255) Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen (7688) Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz. (2042) Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz. (2626) groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen (417) Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen (1337) groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen (1254) Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen (2328) Groothandel in onbewerkt hout (3232) Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's (6025) groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen (529) Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen (1822) Groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders (5888) Groothandel in onderkleding (2339) Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers (954) Groothandel in orthopedische artikelen (677) Groothandel in overige bouwmaterialen (5425) Groothandel in overige consumentenartikelen (381) Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen (1534) Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden (1269) Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. (585) Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. (549) Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden (2596) Groothandel in overig textiel (3227) Groothandel in panelen en platen, parket, enz. (1279) Groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt (231) Groothandel in papier- en kartonwaren (1112) Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften (3513) Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften (658) Groothandel in parfumerieën en cosmetica (8876) Groothandel in parfumerieën en cosmetica (4767) Groothandel in pompen en compressoren (927) Groothandel in pootaardappelen (270) Groothandel in porselein en glaswerk (1328) Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout (1004) Groothandel in pyrotechnische artikelen (30) Groothandel in reinigingsmiddelen (4515) Groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik (788) Groothandel in ruwe en bewerkte diamant (850) Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten (386) Groothandel in ruwe rubber (84) Groothandel in ruwe tabak (67) Groothandel in ruwe tabak (414) Groothandel in sanitair (2561) Groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz. (3720) Groothandel in schoeisel (3098) Groothandel in schoeisel (6865) Groothandel in schoeisel (945) Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid (7908) Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout (3980) Groothandel in spellen en speelgoed (1941) Groothandel in spijsoliën en -vetten (1112) Groothandel in spijsoliën en -vetten (260) Groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong (229) Groothandel in sport- en kampeerartikelen (1470) Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen (6211) Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed (4071) Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (1812) Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (4175) Groothandel in tabaksproducten (917) Groothandel in tabaksproducten (301) Groothandel in tapijten (1470) Groothandel in textiel (3159) Groothandel in textielgrondstoffen en -vezels (397) Groothandel in toiletartikelen (1683) Groothandel in tulpebollen (2637) Groothandel in uurwerken en sieraden (7441) Groothandel in vaat- en glaswerk (721) Groothandel in vaat- en glaswerk (2647) Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen (1566) Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten (1467) Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten (2635) Groothandel in veevoeders (1437) Groothandel in verf en vernis (2171) Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair (5690) Groothandel in verlichtingsapparatuur (6023) Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen (642) Groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen (842) Groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden (1296) Groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van auto's, motorrijwielen en rijwielen, in meetapparaten en -instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting voor de nijv (2062) Groothandel in vis en schaal- en weekdieren (1880) Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren (1016) Groothandel in vlakglas (496) Groothandel in vlakglas (667) Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte (2943) Groothandel in vlees en vleeswaren (148) Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild (2148) Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en wild (189) Groothandel in vlees van konijnen (294) Groothandel in vlees van wild en van gevogelte (701) Groothandel in vlees van wild en van gevogelte (2116) Groothandel in vloer- en wandtegels (1675) Groothandel in voeder voor huisdieren (360) Groothandel in voedings- en genotmiddelen (3264) Groothandel in voedsel voor huisdieren (1095) Groothandel in weefsels en stoffen (2177) Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren (1723) Groothandel in werkkleding (2166) Groothandel in wijnen en geestrijke dranken (4131) Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten (371) Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten (709) Groothandel in zuivelproducten en eieren (1811) Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.) (1311) Groothandel niet-elektrische huishoudapparaten (4762) Grootwarenhuis : kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, enz. (143) Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) (252)

H

Haarverzorging (25941) Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke (1823) Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans (8688) Handel in auto's (1884) Handel in eigen onroerend goed (69734) Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond (26432) Handel in elektriciteit (4243) Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen (4470) Handel in gas via leidingen (2781) Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers (9974) Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz. (4575) Handel in onderdelen en toebehoren van auto's (15) Handel in ongemunt goud voor financiële doeleinden (130) Handel in onroerend goed (12471) Handelsbemiddeling (34808) Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen (2971) Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen (32593) handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. (237) Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. (7678) Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. (8142) Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (4377) handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen (666) Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen (3860) handelsbemiddeling in bont (159) Handelsbemiddeling in bont (1151) handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (235) Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (656) Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (2227) Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (712) handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik (1566) Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik (9129) handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen (273) Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen (1413) Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (13979) Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (9714) Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (61023) handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden (443) Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden (3312) handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (1366) Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (19514) Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (7564) Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (3110) Handelsbemiddeling in kruit en springstoffen (27) Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten (2778) handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten (47) Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten (567) Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten (943) handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties (1079) Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties (7758) Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen (1782) Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen (6105) handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector (614) Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector (2327) handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen (338) Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen (1499) handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (423) Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (1811) handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid (455) Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid (2247) handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw (165) Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw (794) Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (11879) handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (999) Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (4330) Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (2808) Handelsbemiddeling in motorvoertuigen (1926) Handelsbemiddeling in munitie (20) handelsbemiddeling in naai- en breimachines (61) Handelsbemiddeling in naai- en breimachines (355) Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz. (2356) Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz. (2811) handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen (826) Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen (1805) handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften (444) Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften (1770) handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen (741) Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen (5032) handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding (547) Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding (3481) Handelsbemiddeling in pyrotechnische artikelen (36) handelsbemiddeling in sanitaire artikelen (715) Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen (4153) handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed (465) Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed (3016) Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren (8329) handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer (1047) Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer (5199) Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer (2102) handelsbemiddeling in verf en vernis (573) Handelsbemiddeling in verf en vernis (4580) handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (83) Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (9215) Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (2092) Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (2243) Harden en poetsen van metaal. (1517) Herstelling van landbouwmachines (1893) Herstelling van muziekinstrumenten (950) her verschaffen van informatie en advies over reizen (1332) Herverzekeringen (576) Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren (1938) het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz. (490) het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof (694) het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen (30784) het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei (6248) het aanbrengen van chape (19282) het aanbrengen van glas, spiegels, enz. (2507) het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken (2721) het aanbrengen van tatoeages - verwijderen van tatoeages (199) het aankopen van alle uitstaande facturen van entiteiten waarbij de factoring-eenheid alle risico's overneemt en aan de entiteiten het totale bedrag van de factuur minus een procentuele vergoedi (196) het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen : het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau : uitzendbureau's, interimkanto (16) het adresseren en groeperen van kranten en tijdschriften (311) het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal. (297) het afdichten van putten (12) het aflezen van verbruiksmeters (gas, elektriciteit, water, calorieën, enz.) voor rekening van derden (10) het africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz. (239) het africhten van honden voor bewakingsdoeleinden (49) het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer (31) het afstemmen van piano's en andere muziekinstrumenten (225) het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen. (1301) het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens (9346) het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten (2416) het beheer en de exploitatie van culturele centra (112) het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (368) het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening (242) het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse sporten en disciplines (309) het beheer en het onderhoud van kerkhoven (55) het beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen (174) het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties (249) het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling. (115) het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren, lakken, enz. (299) het beleggen in aandelen (25) het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm (266) het bereiden en verven van pelterijen en van niet onthaarde huiden en vellen : ontvlezen, touwen, looien, bleken, scheren, plukken en verven van pelterijen. (21) het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor : - luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enz. (43) het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz. (5605) het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht (952) het bewerken van holglas : slijpen, graveren, enz. (73) het bezorgen van expresvracht, enz. (652) het bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz. (2296) het bijhouden van historische archieven (20) het bleken, verven, appreteren en bedrukken (inclusief bedrukken langs thermische weg) van niet zelf geproduceerde vezels, garens, weefsels, gebreide stoffen en confectieartikelen(inclusief kleding). (212) het blussen van brandende olieputten (10) het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten (3709) het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn (101) het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie (106) het bouwen van funderingen, inclusief heien (6608) het bouwen van koelkamers, kluizen, enz. (6097) het bouwen van maquettes en gebouwen op schaal (27) het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz. (3522) het bouwen van schoorstenen en industriële ovens (3280) Het bouwrijp maken van terreinen (2888) het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, (1859) het corrigeren van drukproeven (32) het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz. (1471) het drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enz. van niet zelf geproduceerd textiel. (87) het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout. (232) het etiketteren, zegelen en stempelen (89) het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz. (653) het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning (1516) het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnenen buitenbanden, vervangen van ruiten, enz. (4381) het gieten van eindproducten en halffabrikaten van ijzer (1139) het gieten van eindproducten en halffabrikaten van lichte metalen (aluminium, magnesium, titanium, beryllium, scandium, yttrium) (13) het gieten van eindproducten en halffabrikaten van staal (165) het graveren in voorwerpen van edele metalen. (74) het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven (22444) het harden en poetsen van metaal. (152) het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren. (492) het houden van toezicht, het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen : lijfwachten, straat patrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, ho (196) het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz. (726) het impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloon. (67) het innen van de huur (niet residentiële gebouwen) (1177) het innen van de huur (residentiële gebouwen) (1309) het inpakken van pakjes en geschenken (109) het interlokale personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling, waarbij de reizigers kunnen in- en uitstappen bij doorgaans vaste haltes (481) het interlokale vervoer van reizigers en goederen per spoor (957) het invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven (21412) het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels (1791) het klaarmaken van pluimen en dons (12) het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens (498) het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren (90) het lappen van ramen (3753) het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten (33) het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (1572) het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke (676) het maken van weersvoorspellingen (370) het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (7573) het onderhoud, de reparatie en de inrichting van plezieren sportvaartuigen. (156) het onderhoud en de herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers. (641) het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw (569) het onderhoud en de reparatie van bromfietsen (720) het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur (5175) het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen (2562) het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines (970) het onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen. (50) het onderhoud van het netwerk (329) het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe prod (1784) het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan (47) het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen (7014) het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur (460) het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen (417) het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz. (1373) het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media (15792) het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk. (5531) het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands (103) het ontwerpen van publicitaire artikelen (2146) het ontwerpen van publicitaire films (1524) het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) (3762) het ontwerpen van showrooms, enz. (738) het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen (131) het ontwerpen van tuinen en parken, enz. (2934) het ontzouten van zeewater, met het oog op de productie van water. (31) het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens. (2047) het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen (325) het ophalen en afvoeren van bouwpuin (18) het ophalen en bezorgen van de was (796) het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek (186) het ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren (28) het ophalen van vaste huishoudelijke vuilnis en afval, inclusief het gescheiden ophalen van glas, papier, scheikundige en farmaceutische producten, lege batterijtjes, enz. (21) het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren (156) het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren... (4806) het oprekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, re (3214) het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken (20) het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms (17758) HET OPTREKKEN VAN DE RUWBOUW VAN GEBOUWEN (1066) het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz. (4530) het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen (5512) het opzetten van een teelt. (1608) het opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie (40) het opzoeken van informatie op verzoek (578) het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. (1951) het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen (329) het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz. (257) het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden (2315) het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal (7729) het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen (3074) het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten (14141) het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement) (317) het plateren, anodiseren, enz. van metaal. (248) het pompen uit putten (ja-knikkers) (20) het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden (1486) het proefboren, gericht boren en bijboren (29) het reinigen van artikelen van leer en van bont (641) het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz. (3771) het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (12312) het reinigen van tapijten en gordijnen (196) het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers (579) het roosten van ijzerkies (19) het ruimen van bouwterreinen (7529) het ruimen van waterlopen, sloten, enz. (2171) het samenstellen van catalogi (59) het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen (2145) het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen (2188) het schilderen van metalen constructies (8144) het schilderen van schepen door gespecialiseerde eenheden. (130) het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden (1281) het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen (5509) het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg (2415) het slopen van gebouwen en andere bouwwerken (12739) het slopen van schepen. (39) het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op autowegen en landingsbanen, inclusief het strooien van zout en zand, enz. (44) het snoeien van bomen en heggen. (5001) het sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen voor buizen, bloempotten, laadborden, e.d. (666) het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van glas (27) het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen (122) het stenograferen (24) het stouwen van goederen (333) het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van karton (43) het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier. (35) het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen (40) het tekenen en ontwerpen van gebouwen (8023) het terugwinnen van chemische stoffen (inclusief olie) uit chemisch afval (32) het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenko (597) het testen van bouwelementen (209) het textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren. (32) het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan) (122) het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) (6960) het transport en de distributie van alle soorten gasvormige brandstoffen via een leidingnet. (34) het transport en de distributie van elektriciteit (25) het uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD's, banden, kunstwerken, enz. (66) het uitvoeren van baggerwerken (1165) het uitvoeren van dactylografiewerk (85) het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water (314) het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden (3143) het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties (2892) het uitvoeren van metselwerk (6239) het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke (121) het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz. (1516) het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur (3628) het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne (95) het uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen (195) het uitvoeren van voegwerken (14707) het vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen (50) het vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen, enz. (70) het verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (vb. effectenhandel) en aanverwante activiteiten (414) het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie) (817) het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet residen (1139) het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentië (1894) het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie (8081) het verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden (5751) het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's (579) het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid (568) het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz. (5498) het verlenen van adviezen en het vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke vertegenwoordiging) van cliënten voor belastingsautoriteiten (327) het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. (14689) het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz. (1176) het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's (457) het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer (13606) het verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie : verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz. (140) het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enz. (48) het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in : hotels, motels en pensions(met hotel-service) conferentieoorden (1220) het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen (193) het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke (812) het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden (KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies (959) het vervaardigen van gietstukken van edele metalen (12) het vervaardigen van gietstukken van lichte metalen (12) het verven, graveren en bedrukken van metaal. (885) het vervoer van gassen, oliën en andere vloeistoffen via pijpleidingen (19) het vervoer van geld en waardepapieren (37) het vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen (120) het vervoer van personen of goederen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling (121) het vervoer van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling (140) het vervoer van personen of goederen : - over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren - binnen havens en dokken (1219) het vervoer van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling (154) het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd (333) het verwijderen van asbest (13) het verzamelen en de verwerking van afval en overschotten afkomstig van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden i.v.m. mestoverschotten (mestbanken) (20) het verzamelen en de verwerking van vast of vloeibaar industrieel afval, inclusief zwaar toxisch afval : . verbranden, storten op land of in zee, begraven, verdun nen, screenen, filtreren, chemisch (13) het verzamelen van in het wild groeiende bosproducten : balata en andere rubberachtige gommen, kurk, gomlak, harsen, balsems, plantehaar (crin végétale), zeegras, eikels, wilde kastanjes, mossen, kors (112) het verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland (366) het verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren (60) het verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen (133) het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (6089) het voorbereiden van landbouwvelden. (2663) het voorbewerken en spinnen van andere textielvezels, zoals jute of bastvezels. (84) het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal en prospectussen voo (338) het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. (6970) het wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen (429) het waterdicht maken van daken en dakterrassen (8074) het weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten. (61) het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout. (530) het zettten b.v. tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier. (993) het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters) (417) het zoeken van acteurs voor film, televisie en theater (140) Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen (53) Hoger onderwijs, n.e.g. (442) Hoger onderwijs waaraan de codes 80.301 tot en met 80.306 niet kunnen worden toegekend (20) Hotels (5401) hotels en motels, met restaurant (19) Hotels en motels, met restaurant (1385) Hotels en motels, met restaurant (469) Hotels en motels, met restaurant (582) hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd (12) Hotels en motels, zonder restaurant (582) Hotels en motels, zonder restaurant (151) houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels (1076) Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen : lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, enz. (807) Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en vlechtwerk (29) houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden. (614) Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden (2182) Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen (1340) Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen (3611) Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz. (2824) huidverzorging en epileren (1260) Huidverzorging en epileren (11311) Huisartspraktijken (13158) Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel (872) Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen (2827) Huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escortdiensten en dergelijke (21) Huwelijksagentschappen en contactbemiddeling (106) Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten (370) Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) (42) hypotheekmakelaars (779) Hypotheekmakelaars (2066)

I

Import/exportfinanciering (479) Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloon (1490) Impregneren van hout (340) Impresariaten en theateragentschappen (491) Impresariaten en theateragentschappen (33) Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid (15) Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid (272) Incasso- en kredietbureaus (870) industrieel schillen van aardappelen. (480) Industrieel schillen van aardappelen (476) Industriële bakkerijen (1160) Industriële reiniging (5785) Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de detailhandel, horecabedrijven, enz.: brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren banketbakkerswerk (811) Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (2124) Industriële vormgeving (6929) Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke (617) Informatica en aanverwante activiteiten (8251) Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (25939) Innen van de huur (niet residentiële gebouwen) (3995) Innen van de huur (residentiële gebouwen) (5339) Inpakken van pakjes en geschenken (706) Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.) (2541) Inrichting van motorhomes (campers) (272) inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken. (148) Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken (532) Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof (22925) Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal (23519) Installatie van antennes en bliksemafleiders (24198) Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal (27869) Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas (14768) Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen (33460) Installatie van elektrische bedrading en toebehoren (25390) Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties (22537) Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof (24282) Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal (26313) Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof (18213) Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal (18665) Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) (20847) Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen (10750) Installatie van lichtreclames en uithangborden (11476) Installatie van liften en roltrappen (11359) Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden (7229) Installatie van particuliere zwembaden (8189) Installatie van stores en zonneschermen (44168) Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden) (11019) Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (9655) Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (35774) Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming) (12550) Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming) (2207) Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz. (12863) Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz. (10359) Instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen (1399) Instandhouding van het natuurlijk patrimonium (1090) Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden (47) Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke handicap (54) Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap (133) Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. (120) Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen (122) Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichameijke handicap (112) Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap (428) Instellingen voor collectieve belegging (182) Instituten voor gehandicapte minderjarigen (341) Instituten voor gehandicapte volwassenen (987) Instituten voor probleemkinderen (385) Integrale jeugdhulp met huisvesting (340) Integrale jeugdhulp zonder huisvesting (800) Intercommunales van algemeen bestuur (53) Interieurarchitecten (14916) Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (3109) Interlokaal personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling (610) Internationaal algemeen voortgezet onderwijs (23) Internationaal hoger onderwijs (30) inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging. (163) Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging (568) Invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven (20382) Inzameling van gevaarlijk afval (366) Inzameling van ongevaarlijk afval (1497) Isolatie van koelkamers en -pakhuizen (24611) Isolatiewerkzaamheden (26221) Isolatiewerkzaamheden (72280) isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen (10141) Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen (33088)

J

Jacht en de visvangst als sport of recreatie (447) Jacht en plaatsen van vallen voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, voor het verzamelen van bont of huiden, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier (109) jachthavens en vlieghavens voor sportvliegtuigen (30) Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten (406) Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten (34067) Jeugdherbergen en berghutten (97) Jeugdherbergen en berghutten (35) Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (410)

K

Kaartverkoop en plaatsbespreking (498) kampeerterreinen (10) Kampeerterreinen (157) Kampeerterreinen (628) Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen (1048) Kantines (1140) Kappen en schoonheidszorg (21) Kapsalons (13726) katoenteelt; teelt van diverse vezelgewassen; het roten van vezelgewassen. (202) kermisattracties (29) Kermisattracties (1240) Kermisattracties (220) Kermisattracties en pretparken (931) Kinderdagverblijven en crèches (4065) Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen (1926) kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang (46) Kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang (572) Kinderopvang door onthaalmoeders (1923) Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) (10129) Kinesitherapie activiteiten (8704) kippenkwekerijen (36) Kippenkwekerijen (959) Kippenkwekerijen (2252) Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels (12026) Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan (8143) Kleinhandel in allerlei prod. op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz. (8837) Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,enz. (6174) kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,show (429) Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen (6874) Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, n.e.g meer bepaald : telefoonkaarten (7325) Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz. (11028) Kleinhandel in baby- en kinderkleding (2123) Kleinhandel in behang (2538) Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten (8218) Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames (3783) Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren (3373) Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-,sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algem. assortiment) (4971) Kleinhandel in breigarens (4402) Kleinhandel in brood en banketbakkerswerk (2585) Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur (16441) Kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz. (1318) Kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd (2282) Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten (3390) Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra (7700) Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten (8266) Kleinhandel in fietsen (1705) Kleinhandel in fournituren : naaigaren, band, lint, naalden, enz. (1358) Kleinhandel in fruit- en groentenconserven (3299) Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden (18258) Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz. (3641) Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz. (1985) Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz. (5127) Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. (3997) Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor (1827) Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g. (4786) Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz. (5562) Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. < 400 M2 (2931) Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. > 400 M2 (1219) Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. (31740) Kleinhandel in inbouwkeukens (3128) Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen (5860) Kleinhandel in kinderwagens (1012) Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen (4340) Kleinhandel in koffie (2807) Kleinhandel in koorden en touwen (489) Kleinhandel in kruiderijen en specerijen (4975) Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen (5404) Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers (3633) Kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk (3350) Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers (4301) Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen (4572) Kleinhandel in muziekinstrumenten en -partituren (2132) Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz. (4824) Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) (18107) Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz. (5716) kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen (697) Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen (4558) kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen (1510) Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen (5766) Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's (4855) kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen (751) Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen (3359) Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding (2259) Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, (4580) Kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz. (970) Kleinhandel in prothesen en invalidenwagens (719) Kleinhandel in reinigingsproducten (4244) Kleinhandel in reukwerk en cosmetica (14330) Kleinhandel in schoeisel (3460) Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk (8286) Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen (4382) Kleinhandel in spellen en speelgoed (2986) Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige vormen van vrije-tijdsbesteding (3990) Kleinhandel in tabaksproducten (2439) Kleinhandel in tapijten en vloermatten (2641) Kleinhandel in toiletartikelen (10429) Kleinhandel in tweedehandsboeken (1740) Kleinhandel in uurwerken en horloges (3183) Kleinhandel in verdedigingswapens (87) Kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit (2124) Kleinhandel in vis en schaal- en schelpdieren (544) Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers (4185) Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz. (3971) Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels (19) Kleinhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport (399) Kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz. (730) Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz. (7131) Kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan (1157) Koeriers, exclusief de nationale posterijen (3547) konfijten van vruchten. (29) Konfijten van vruchten (237) Kortstondig verblijf op hoeven (1615) Koudtrekken (248) Koudtrekken van draad (105) Koudtrekken van staven (100) Koudvervormen en koudfelsen (302) Koudvervormen of koudfelsen (113) Koudwalsen van bandstaal (375) Koudwalsen van bandstaal (80) Krantendrukkerijen (905) kruidenteelt : kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz. (141) Kruidenteelt : kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz. (506) Kunstmatige inseminatie (432) kunstmatige inseminatie (veeteelt) (195) Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld (786) kweken van huisjesslakken (escargots) (25) Kweken van huisjesslakken (escargots) (87) kweken van kikkers en waterreptielen (19) kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis (17) Kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis (48) kwekerijen van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenderen (11)

L

labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties (223) Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties (903) Laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens (682) Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren (1017) Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten (33) Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten (41) Landmeters (6557) Landmeters (3117) Landschapsverzorging (61045) Lappen van ramen (29327) Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht (3710) lederfinishingbedrijf (21) Lederfinishingbedrijf (84) Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (6894) Levering van meubels en huishoudapparaten (11526) Logopedie activiteiten (3513) Lokale Politie (184) Lokale Politie (193) Loodgieterswerk (31722) Loodgieterswerk (7714) Looien en bereiden van leer (95) Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont (244) Loopvlakvernieuwing (7080) loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden (4537) Loterijen en kansspelen (2893) Loterijen en kansspelen (553) Luchtreclame (2550) Luchtvaart volgens dienstregeling (125) Luchtvaart zonder dienstregeling (273)

M

Maatschappelijke dienstverlening (21) Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (31) maken van foto's voor bedrijven en particulieren:portretfotografie;mode- en reklamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen,toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen; luc (2097) Maken van geluidsopnamen (6057) Maken van weersvoorspellingen (421) malen van granen (inclusief de voorbereidende werkzaamheden als drogen, sorteren, enz.) en de productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen. (75) Malen van granen: productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen (146) Managementactiviteiten van holdings (10583) managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere (10256) Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. (64011) manicure en pedicure (6729) Manicure en pedicure (24315) Mariene aquacultuur (117) Markt- en opinieonderzoekbureaus (15) Markt- en straathandel (43) Markt- en straathandel in andere artikelen (18208) Markt- en straathandel in kleding en textielwaren (2516) Markt- en straathandel in kleding en textielwaren (1475) Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel (9872) Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen (13887) markt- en straathandel in voedingsmiddelen (135) Markt- en straathandel in voedingsmiddelen (2497) Markt- en straathandel in voedingsmiddelen (2825) Marktonderzoekbureaus (15777) Mediarepresentatie (8247) Medische laboratoria (305) Medische praktijken (18446) mengen van thee en maté. (19) Mengen van thee en maté (108) Metaalschrijnwerk (11396) metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en afvalwater (210) Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz) (886) Meubelbewaarplaatsen (1772) Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. (30630) Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. (26504) Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof (13881) Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden (16295) Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof (20235) Montage van serres, veranda's enz. in metaal (17072) Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (42422) monumentenzorg (584) Monumentenzorg (923) Motorrijscholen (238) Musea (379) Musea en monumentenzorg (563)

N

Nationale posterijen (328) Navigatie, loodswezen, aan- en afmeren (107) Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik (94) Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik (5212) Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruik (82) Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) (10803) Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten (1078) Niet-gespecialiseerde groothandel (21137) Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen (1764) Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen (3416) niet gespecialiseerde handelsbemiddeling (712) Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100m2) (4906) Notariskantoor (756)

O

O.C.M.W's (592) Officieel hoger onderwijs (283) Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur (15301) Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines (6138) Onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen. (661) Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers (3625) Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw (3257) Onderhoud en reparatie van auto's (17417) Onderhoud en reparatie van bromfietsen (3909) Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines (4656) Onderhoud en reparatie van motorrijwielen (5922) Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. (7897) Onderhoud en reparatie van oorlogsschepen (inclusief de installatie van bewapening) of delen ervan (175) Onderhoud en reparatie van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers, enz., of delen ervan (373) Onderhoud en reparatie van pleziersportvaartuigen (570) Onderhoud en reparatie van sleepboten of delen ervan (185) Onderhoud en reparatie van vissersvaartuigen of delen ervan (269) onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden. (4337) Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden (28737) Onderhoud van het netwerk (1535) Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning (185) Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen (180) Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (15805) Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt (6422) Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen (15) Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. (1452) Ondersteunende activiteiten i.v.m. het verzekeringswezen en pensioenfondsen (7643) Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen (92) Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw (3788) ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening (1021) Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening (10658) Onderwijs voor sociale promotie (1429) Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen (6523) Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan (2680) ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw. (445) Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw (1682) Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz. (11834) Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (55139) Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media (37443) Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk. (7331) Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur (2857) Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen (2954) Ontwerpen van publicitaire artikelen (16429) Ontwerpen van publicitaire films (10599) Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) (24060) Ontwerpen van showrooms, enz. (3036) Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (172) Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (17622) Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (2683) Ontwerpen van tuinen en parken, enz. (18337) Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten (23126) Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (27651) Onvoldoend omschreven activiteiten (68) oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert), en (667) OP BEST.VERV.HALFFABRIKAT EN DVRS GIETSTUK (19) Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens (2157) Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen (338) Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven (246) Openbare archieven (93) Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) (648) Openbare kredietinstellingen (533) Openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen (1489) Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur (1613) Ophalen en bezorgen van de was (1245) Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek (890) Ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren (666) Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren... (28806) Opleiding van piloten van sportvliegtuigen (451) Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal (815) Oppervlaktebehandeling van metalen (4861) Opslag in koelpakhuizen (482) Opslag in koelpakhuizen en overige opslag (5236) Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat (6570) Opsporingsdiensten (174) Opsporingsdiensten (434) Opsporingsdiensten en detectivebureaus (106) Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms (59439) Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen (5073) Optrekken van de ruwbouw van gebouwen (12129) Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.) (17037) Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz. (13738) Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen (21763) Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. (5036) opwerking van uranium- en thoriumerts (30) Opzetten van een teelt (3782) Opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie (186) Opzoeken van informatie op verzoek (1413) organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien, enz. (1773) Organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz. (5955) Organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer van personen. (402) Organisatie van congressen en beurzen (48486) Organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, weddingschappen, enz. (2156) Organisatie van opiniepeilingen (927) Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen (637) Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen (5903) Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden (1038) Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. (19327) Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen (2687) Orthoptie activiteiten (69) Overheden van gemeenschappen en gewesten (69) Overheden van gemeenschappen en gewesten (327) overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.) (48) Overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.) (300) Overig algemeen overheidsbestuur (181) Overig amusement, n.e.g. (2641) Overige accommodatie (1275) Overige accomodaties voor kortstondig verblijf (10) overige accomodaties voor kortstondig verblijf,n.e.g. (345) Overige accomodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g. (2457) Overige activiteiten in verband met computers (11651) overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g. (123) Overige activiteiten i .v.m. administratie, n.e.g. (4818) Overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g. (169) overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer (655) Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer (1079) Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer (4472) Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening (1876) Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. (5858) Overige activiteiten i.v.m. justitie (26) Overige activiteiten i.v.m. recreatie (2029) Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt (5667) Overige activiteiten met betrekking tot justitie (69) Overige activiteiten op het gebied van amusement (1999) Overige activiteiten van gespecialiseerde designers (11894) Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (154553) Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (32157) Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur (10798) Overige bouwinstallatie (8566) Overige bouwinstallatie, n.e.g. (34398) Overige detailhandel in gespecialiseerde winkels (50) Overige detailhandel in gespecialiseerde winkels (vervolg) (1255) Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels (11) Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (24340) Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels (1168) Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (3145) Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (14832) Overige detailhandel, niet in winkels (4050) Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel (27074) Overige diensten (10) Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen (4807) Overige diensten , n.e.g. (5428) Overige diensten, n.e.g. (813) Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (53771) Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g. (162) Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. (36837) overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven,n.e.g. (285) Overige dierenfokkerijen (3340) Overige drukkerijen (6510) Overige drukkerijen (3211) Overige eetgelegenheden (10418) Overige financiële dienstverlening (5921) Overige financiële instellingen (34) Overige financiële instellingen, n.e.g. (797) Overige financiële instellingen, n.e.g. (13282) Overige fotografische activiteiten (14833) Overige geldscheppende financiële instellingen (2207) Overige geldscheppende financiële instellingen (1265) Overige geldscheppende financiële instellingen (27) Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (57464) Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. (9292) Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren (2065) Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g. (2310) Overige gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels (15) Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (20608) Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (20056) Overige gezondheidszorg (1129) overige grafische activiteiten n.e.g. (2181) Overige grafische activiteiten n.e.g. (15311) Overige groothandel (5753) Overige groothandel (1289) Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. (3516) Overige groothandel in consumentenartikelen,n.e.g. (4899) Overige hospitalisatiediensten (280) overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen (75) Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen (1574) Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen (1052) Overige industrie, n.e.g. (2828) Overige industrie, n.e.g. (1584) overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g. (3180) Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g. (22539) Overige instellingen van de sociale zekerheid (76) Overige instellingen van de sociale zekerheid (140) Overige kinderopvang (874) Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (10896) Overige kredietverstrekking (14) Overige kredietverstrekking (629) overige kredietverstrekking, n.e.g. (402) Overige kredietverstrekking, n.e.g. (1205) Overige kredietverstrekking, n.e.g. (2278) Overige lichaamsverzorging (4651) Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. (337) Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. (507) Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. (3027) Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten (806) Overige markt- en straathandel (2483) Overige markt- en straathandel (3832) Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. (36604) Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen (1050) Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van mind er dan 2.500 m2) (1267) Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen (1587) Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedingsen genotmiddelen (1102) overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings-en genotmiddelen (30) Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings-en genotmiddelen (1076) Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. (8403) Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen (4955) Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart (303) Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water (310) Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land (1170) Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (13354) Overige onderwijsondersteunende dienstverlening (10551) Overige openbare orde en civiele veiligheid (167) Overige opslag (1501) Overige persoonlijke diensten (46357) Overige plantenvermeerdering (1851) Overige pluimveehouderijen (429) Overige posterijen en koeriers (17403) overige rechtskundige dienstverlening (70) Overige rechtskundige dienstverlening (5951) Overige rechtskundige dienstverlening (1150) Overige rechtskundige dienstverlening (2041) Overige recreatie (666) Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. (28817) Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging (38567) Overige reparaties, n.e.g. (4285) overige reparaties van consumentenartikelen,n.e.g. (1050) Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g. (4987) Overige reserveringsactiviteiten (1437) Overige sportactiviteiten, n.e.g. (14782) Overige technische testen en toetsen (8883) Overige telecommunicatie (5986) Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer (12) Overige uitgeverijen (1362) Overige uitgeverijen (7257) Overige uitgeverijen van software (16981) Overige verenigingen, n.e.g. (2320) Overige verenigingen, n.e.g. (3629) Overige verpleeginstellingen met huisvesting (716) Overige vervoerondersteunende activiteiten (11760) Overige vervoerondersteunende activiteiten (12) Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval (2035) Overige vormen van onderwijs (83328) Overige vormen van onderwijs, n.e.g. (7436) Overige vrachtbehandeling (1213) Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens (4130) Overige waterbouw (1573) Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (8408) Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (40978) overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,n.e.g (6964) Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g (36012) Overige winning van delfstoffen, n.e.g. (91) Overige winning van delfstoffen, n.e.g. (42) Overige zakelijke dienstverlening (1011) Overige zakelijke dienstverlening (32) Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (20375) Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (550) Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (187850) Overig loodgieterswerk (7828) Overig personenvervoer te land, n.e.g. (8745) Overig personenvervoer volgens een dienstregeling (2073) Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied (4216) Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz. (1415) Overig vervoer van personen te land (889) Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten (1076) overplanten van rijst, uitdunnen van bieten. (280)

P

Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten (8375) Particuliere beveiliging (2095) Pedicure activiteiten (2936) Pensioenfondsen (235) Pensioenfondsen (103) Pensions voor huisdieren (1113) Pensions voor huisdieren (2490) Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden (13275) Persagentschappen (2007) Persagentschappen (3504) Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media (1907) Persen, stampen en profielwalsen van metaal (439) Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie (1628) Personeelsselectie en plaatsing (1640) Personeel tewerkgesteld in privé domeinen en privé tuinen (150) Personenvervoer door de lucht (1301) Personenvervoer over binnenwateren (429) Personenvervoer over zee- en kustwateren (567) Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden (128) Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden (4356) plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) (44) Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout (10129) plaatsen van behang (245) Plaatsen van behang (3424) Plaatsen van behang (6800) Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen (22215) Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal (20114) Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen (14998) Plaatsen van tatouages en piercings (1934) Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten (32790) Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout (34552) Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen (10440) Plaatsen van vloer- en wandtegels (27236) Plaatsen van vloer- en wandtegels (6809) Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement) (2275) Plateren, anodiseren, enz. van metaal (1426) Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen (1408) Podologie activiteiten (526) Poedermetallurgie (98) Politieke organisaties (242) Politieke organisaties (96) Portefeuillemaatschappijen (424) Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting (2235) Postorderbedrijven (773) Post-secundair niet-hoger onderwijs (136) Praktijken van specialisten (28437) Prepress-activiteiten (1777) Prepress- en premediadiensten (12753) Pretparken (90) Privé-detectives (227) PROD. FERRO-MANGAAN EN SPIEGELIJZER (11) PROD.GIETERIJRUWIJZER/RUWIJZER VR STAAL (41) Productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van rechtstreeks uit metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen (223) Productie en distributie van elektriciteit (16) Productie en distributie van gas (10) Productie en distributie van gemengde energie (127) Productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms (1298) Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie (2031) productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips. (775) Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips (5715) Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen (1107) Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's (292) Productie en uitzending van radioprogramma's (472) productie van aardappelconserven, exclusief diepgevroren producten. (98) Productie van aardappelconserven, exclusief diepgevroren producten (109) productie van alcoholvrije frisdranken : gearomatiseerd water en water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:limonade,sinas,cola,enz.;frisdranken met natuurlijke extracten,tonics,enz.; vruchten (93) Productie van aluminium (28) Productie van aluminium (236) Productie van andere non-ferrometalen (172) Productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant (159) Productie van bewerkte parels (97) Productie van bioscoopfilms (4991) Productie van bioscoopfilms (1133) productie van boter. (84) Productie van boter (206) productie van caseïne en lactose (melksuikers). (18) Productie van caseïne en lactose (melksuikers). (46) productie van chips en dergelijke producten. (106) Productie van chips en dergelijke producten (119) Productie van diepgevroren aardappelbereidingen (119) Productie van diepgevroren aardappelbereidingen (26) Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vis bevatten (208) Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vlees bevatten (324) Productie van diepgevroren groenten (42) Productie van diepgevroren groenten en fruit (246) productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten. (45) productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten. (56) Productie van diepgevroren vis en visproducten (32) Productie van diepgevroren vlees (72) Productie van diepgevroren vlees van gevogelte (54) productie van diepgevroren vleeswaren. (43) Productie van diepgevroren vleeswaren (227) Productie van edele metalen (39) Productie van eieren (255) Productie van eieren van pluimvee (1045) Productie van elektriciteit (247) Productie van ethylalcohol door gisting (21) Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms (8003) Productie van gas (37) Productie van gas (171) productie van gedehydreerde aardappelpuree. (16) Productie van gedehydreerde aardappelpuree (25) productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees. (126) Productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees (524) productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delen. (21) Productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delen (120) Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing (1893) productie van ijsthee. (30) Productie van ijsthee (108) productie van kaas en wrongel. (116) Productie van kaas en wrongel (338) Productie van koper (109) Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles (2590) Productie van lood, tin en zink (23) Productie van lood, zink en tin (160) Productie van mineraalwater en frisdranken (81) Productie van natuurlijk mineraalwater (61) Productie van ongewassen huidwol, inclusief ruggewassen huidwol (78) Productie van overige films (1395) Productie van overige non-ferrometalen (12) productie van rauwe koemelk. (195) productie van rauwe schape- en geitemelk (38) Productie van rauwe schape- en geitemelk (152) Productie van riet-, biet-, ahorn, palmsuiker, enz., en van stroop van deze suikers (45) productie van roomijs en ander consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg verkocht wordt. (35) Productie van roomijs en ander consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg verkocht wordt (620) productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen. (16) Productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen (41) productie van ruwe plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie, raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz. (17) productie van ruwe wol (4523) Productie van ruwe wol (4309) Productie van saccharosesuiker (19) Productie van televisiefilms (907) Productie van televisiefilms (4787) Productie van televisieprogramma's (3498) Productie van televisieprogramma's (560) Productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden (1049) Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen (296) Productie van uit groenten bestaande voedingsmiddelen (255) productie van veren en dons. (33) Productie van veren en dons (46) Productie van vers bereide maaltijden die vis bevatten (771) Productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten (8981) productie van verse desserten op basis van melk. (49) Productie van verse desserten op basis van melk (230) productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten. (239) productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten. (8264) Productie van vers vlees (597) productie van vers vlees, als hele dieren of in delen. (501) Productie van vers vlees, als hele dieren of in delen (706) Productie van vers vlees van gevogelte (181) productie van vers vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties. (93) Productie van vers vlees van gevogelte in individuele porties (380) productie van wei. (39) Productie van wei (74) productie van yoghurt. (34) Productie van yoghurt (173) PROD. WARMGEWALSTE PROD.,KOUDBAND,. (77) Proefboren en boren (30999) Proefboren en boren (3444) Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden (6719) Proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de aardolie- en aardgaswinning (79) Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv. signalisatiewerktuig, spoorwegvoetzoeker) (299) Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv. : afbraak gebouwen, voorbereiding van terreinen of mijnsites) (329) Professioneel schutter van pyrotechnische artikelen voor amusement en voor theatergebruik (84) Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's (1225) Projectontwikkeling (43) Projectontwikkeling en handel in onroerend goed (293) projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen (56) Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen (1067) projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken (1177) Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken (5434) projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz. (1647) Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. (6808) projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (2821) Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (9981) projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken (4008) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken (12133) Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken (3993) projectontwikkeling voor kantoorbouw (227) Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4299) Projectontwikkeling voor kantoorbouw (5788) Projectontwikkeling voor woningbouw (8571) Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden (13066) Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs (18) Provinciaal basisonderwijs (52) Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs (18) Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs (76) Provinciaal hoger onderwijs (15) Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs (12) Provinciale overheid (20) Provinciale overheid (36) Psychiatrische ziekenhuizen (99) Publiciteitsagentschappen (8418) Public relationsbureaus (5857)

R

racecircuits, velodrooms, enz. (37) Racecircuits, velodrooms, enz. (222) Raffinage van plantaardige oliën en vetten (15) raffinage van plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, enz. (29) Raffinage van plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, enz. (57) Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen (2950) Rechtbanken (10) Rechtskundige dienstverlening (528) Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven (1057) Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven (398) Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven (342) Reclamebureaus (29682) Reclamewezen (60) Recuperatie van papier (194) recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bv auto's of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (olie, koelvloeistof, brandstof, enz.) erui (71) recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bv auto's) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen. (108) Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bv auto's) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen (497) Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bvb auto's of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (bvb olie) eruit te halen (390) recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons. (56) Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons (225) recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz. (1269) Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz. (1704) recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot en gebruikte voertuigen. (76) Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot en gebruikte voertuigen (492) Recuperatie van scheikundige stoffen (38) Recuperatie van textiel (193) Recycling van metaalafval (728) Recycling van niet-metaalafval (578) reductie en sinteren van ijzererts. (99) Regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties (1394) Regeneratie van rubber (bv. regeneratie van gebruikte banden) voor de productie van secundaire grondstoffen (88) Regie van telegraaf en telefoon - Belgacom (31) Reinigen van artikelen van leer en van bont (936) Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz. (29955) Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (52445) Reinigen van tapijten en gordijnen (689) Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers (5184) reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke (90) Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke (3923) Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke (1627) Reisbureaus (2780) Reisbureaus (1051) Reisorganisatoren (2083) Reisorganisatoren (203) Reisorganisatoren,die,in het algemeen,een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden,waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen (1036) Religieuze of filosofische organisaties (2051) Religieuze organisaties (2640) Religieuze organisaties (18) Renovatie en restauratie van meubels (9093) reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen gebeurt (144) Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen gebeurt (1082) Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen (7824) Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen (2456) Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen (395) Reparatie en onderhoud van schepen (1212) Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties (14920) Reparatie van andere apparatuur (2977) Reparatie van andere consumentenartikelen (10113) Reparatie van audio- en videoapparatuur (5974) Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie (6821) Reparatie van communicatieapparatuur (6091) Reparatie van computers en randapparatuur (17553) Reparatie van consumentenelektronica (16086) Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis (2811) Reparatie van elektrische apparatuur (12954) Reparatie van elektrische huishoudapparaten (8113) Reparatie van elektrische huishoudapparaten (6057) Reparatie van elektronische en optische apparatuur (4288) Reparatie van fietsen (4015) Reparatie van fotografische artikelen (829) Reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz. (4822) Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin (8709) Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer (1072) Reparatie van machines (11507) Reparatie van meubelen en stoffering (5573) Reparatie van producten van metaal (7787) Reparatie van schoeisel en lederwaren (2311) Reparatie van schoenen, laarzen, reisartikelen en dergelijke van leer of van ander materiaal (466) Reparatie van speelgoed (1180) Reparatie van sport- en kampeerartikelen (1217) Reparatie van uurwerken en sieraden (2234) Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden (452) Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden (770) Reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilinders (3443) Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen (875) Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamen (788) Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden of cassettes (1008) Reproductie van computermedia (844) Reproductie van geluidsopnamen (834) Reproductie van opgenomen media (4598) Reproductie van video-opnamen (667) Restaurants (148) restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz. (411) Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz. (1938) restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel (165) Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel (1164) Restaurants van het traditionele type (9104) restaurant van het traditionele type (11461) Restaurant van het traditionele type (18498) Restaureren van bouwwerken (17197) Revisie van automotoren (10842) Risicoanalisten en schadetaxateurs (3682) Roosten van ijzerkies (23) ruilverkavelingen (993) Ruilverkavelingen (2980) Ruimen van bouwterreinen (46909) Ruimen van waterlopen, sloten, enz. (7101) Rundveehouderij (9074) rundveeteelt (911) Rust- en verzorgingstehuizen (1115) Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.) (550) Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) (1299)

S

Samenstellen van catalogi (198) Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz. (6136) Sanering en ander afvalbeheer (5216) Sanering en dergelijke activiteiten (14625) Sauna's, solaria, baden enz. (17143) schade- en risico-experten (77) Schade- en risico-experten (1045) Schade- en risico- experten (1304) schapen- en geitenhouderij (218) Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij (2623) schatten en evalueren van onroerend goed (168) Schatten en evalueren van onroerend goed (4537) Schatten en evalueren van onroerend goed (4554) Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (15478) Scheepsagenturen (254) scheepsagentuur (29) Scheepsagentuur (350) scheepsbevrachting (101) Scheepsbevrachting (773) Scheepsbouw en -reparatie (25) Scheppende en uitvoerende kunst (114) scheren van schapen voor derden. (62) Scheren van schapen voor derden (245) Schilderen (4829) Schilderen en glaszetten (205) Schilderen van civieltechnische werken (10562) Schilderen van gebouwen (23827) Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen (12281) Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen (6605) Schilderen van metalen constructies (15863) Schilderen van schepen door gespecialiseerde eenheden (293) Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden (13956) Schoonheidsverzorging (28484) Schoonheidszorg (7772) Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen (29336) Schriftelijk onderwijs (334) Schrijnwerk (54115) Schrijnwerk (84) Schrijnwerk van hout of van kunststof (13900) schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren. (367) Secretariaten (4385) Secretariaten (3582) Serviceflats voor ouderen (374) Slaan van munten (60) Slaan van munten (27) slachten van dieren. (915) Slachten van dieren (1146) Slachten van gevogelte (287) slachten van gevogelte en van konijnen. (163) Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg (6896) Sloop van wrakken (526) Slopen (24716) Slopen van gebouwen (18620) Slopen van gebouwen en andere bouwwerken (12885) Slopen van gebouwen; grondverzet (23) Slopen van schepen (136) Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie (20) Smeden van metaal (1654) Smeden van metaal (5939) smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptie. (64) Smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptie (93) Snoeien van bomen en heggen (40439) snoeien van fruitbomen en wijnstokken (1793) Snoeien van fruitbomen en wijnstokken (9736) Sociaal-cultureel vormingswerk (4679) Sociale secretariaten (305) Sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen voor buizen, bloempotten, laadborden, e.d. (717) Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen (501) Sorteren van ongevaarlijk afval (839) Spaarbanken (1006) Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied (1904) Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen (29918) Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied (882) spinnen van garens, hetzij van kaardwol, hetzij van kaardwolachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz. (193) spinnen van garens, hetzij van katoen, hetzij van katoenachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz. (46) spinnen van garens, hetzij van vlas, hetzij van vlasachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz. (41) Spinnen van garens, hetzij van vlas, hetzij van vlasachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz. (90) Sport (10) Sport- en recreatieonderwijs (25384) Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek (7175) Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten (8631) Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer (246) Stouwen van goederen (530) Straatreiniging en sneeuwruimen (142) Straatreiniging en sneeuwruimen (27828) Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten (11) Strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van karton (56) Stukadoorswerk (5418) Stukadoorswerk (25652) suikerbietenteelt (1421) superette(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met een verkoopsoppvervlakte tussen 100 m2 en 400m2) (82) Superette(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met een verkoopsoppvervlakte tussen 100 m2 en 400m2) (610) Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) (972) Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) (770) supermarkt(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte tussen 400m2 en 2500 m2) (44) Supermarkt(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte tussen 400m2 en 2500 m2) (373) systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen (economie,psychologie,sociologie,rechtswetenschappen (8734) systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen (fysica,astronomie,scheikunde, geneeskunde, biologie, b (662) Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en ontwikkelingswerk op het gebied van wiskunde en natuurwetensch. (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde, biologie,enz.) (1776)

T

tabaksteelt (912) Tandartspraktijken (9568) Tandartspraktijken (4586) Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. (171) Technische controle van motorvoertuigen (776) Technische studiën en ingenieursactiviteiten (7106) Technische testen en analyses (1222) Technische testen en toetsen (17) Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. (3374) Teelt van andere meerjarige gewassen (2402) Teelt van bloemen (3710) Teelt van bloemen en snijbloemen (1493) teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten (875) Teelt van citrusvruchten (342) teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen. (154) teelt van eetbare noten, inclusief kokosnoten. (31) teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke. (216) Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke (409) Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken (500) teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken zoals koffie, cacao, thee en maté. (33) teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt. (166) Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g (17818) Teelt van groenten,tuinbouw-en kwekerijproducten (1349) teelt van hakhout. (220) Teelt van hakhout (1013) teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte (172) Teelt van oliehoudende vruchten (603) teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz. (3603) teelt van olijven; vervaardiging van olijfolie in combinatie met de teelt van olijven. (23) teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd. (384) teelt van paddestoelen en truffels, het verzamelen van paddestoelen en truffels in het bos (123) Teelt van pit- en steenvruchten (4112) teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk. (76) Teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk. (168) Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz. (2676) teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz. (1254) teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren (200) Teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren (225) Teelt van rijst (157) Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen (1128) teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz. (67) Teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz. (375) Teelt van suikerriet (198) Teelt van tabak (158) Teelt van vezelgewassen (1562) teelt van wijn- en tafeldruiven; vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt. (1127) Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte (1114) teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw. (221) teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt (247) Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt (685) teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt. (205) teelt van zijderupsen, productie van cocons van zijderupsen (11) teelt van zoden om te verplanten (6575) Teelt van zoden om te verplanten (7141) Tekenen en ontwerpen van gebouwen (3976) Telecommunicatie (57748) Telecommunicatie n.e.g., teledistributie inbegrepen (501) Telecommunicatie via satelliet (1119) telefoonbeantwoording voor rekening van de bedrijven (37) telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax (840) Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax (2083) terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep g (104) Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens (5752) Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes, poney's, enz. (2220) terbeschikkingstelling van kluizen, enz. (219) Terbeschikkingstelling van kluizen, enz. (646) Terugwinning van inerte afvalstoffen (1207) Terugwinning van metaalafval (1931) Terugwinning van overig gesorteerd afval (1303) Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier (3511) Testen van bouwelementen (963) Textielveredeling (423) Textielveredeling (2156) Textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren (60) Toeristische informatiediensten (5013) Toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan) (694) Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) (19071) Transmissie van elektriciteit (92) transmissie van radio- en televisieprogramma's (radio- en televisiedistributie, kabelmaatschappijen) (47) Transmissie van radio- en televisieprogramma's (radio- en televisiedistributie, kabelmaatschappijen) (378) Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren (37)

U

Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek (1355) uitgeven van maaltijdcheques (29) Uitgeven van maaltijdcheques (94) Uitgeverijen (3318) Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten (636) Uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden (287) Uitgeverijen van boeken (5418) Uitgeverijen van boeken (1476) Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen (1361) Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz. (1798) Uitgeverijen van computerspellen (2144) Uitgeverijen van : foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en reproducties van kunstwerken (1897) Uitgeverijen van geluidsopnamen (1155) Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen (1419) Uitgeverijen van kranten (455) Uitgeverijen van kranten (1286) Uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen. (423) Uitgeverijen van muziekboeken en -partituren (793) Uitgeverijen van muziekopnamen (5092) Uitgeverijen van programmatuur (4566) Uitgeverijen van revues en periodieken (543) Uitgeverijen van tijdschriften (881) Uitgeverijen van tijdschriften (2955) Uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën (292) Uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD's, banden, kunstwerken, enz. (348) Uitvaartverzorging (1251) Uitvoeren van baggerwerken (4098) Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water (1759) Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden (29380) Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties (12946) Uitvoeren van metsel- en voegwerken (27418) Uitvoeren van metselwerk (20141) Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz. (1890) Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur (11631) Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne (395) Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen (758) Uitvoeren van voegwerken (65717) Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. (13074) Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer (3659) Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz. (5038) Uitzendbureaus (4034) Uitzending van televisieprogramma's (166) Uitzending van televisieprogramma's, ook indien in combinatie met de productie ervan, door televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de privé-sector (366) Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties (5254)

V

Vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen (218) Vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen (300) Vakantiecentra en vakantiedorpen (199) Vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen (163) Vakantieparken (455) Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (1936) Vakverenigingen (319) Vakverenigingen (201) Vangen van schaal- en schelpdieren in zee (81) vangen van schaal- en schelpdieren in zee of in zoet water (48) Varkensvetmesterijen (2546) Varkensvetmesterijen (4440) varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden (95) Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden (567) Veeteelt (24) Veiligheidsdiensten (91) Veilingwezen (197) Verbruikskrediet (661) Verenigingen en bewegingen voor volwassenen (567) Verenigingen op het vlak van jeugdwerk (742) Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit (523) Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (409) Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering (576) Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten (1282) Verhuisbedrijven (5718) Verhuisdiensten (2390) Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken (2848) Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen (57433) Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (87774) Verhuur en exploitatie van sociale woningen (7911) Verhuur en exploitatie van terreinen (28641) Verhuur en handel in onroerende goederen (248) Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. (8800) Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (10575) Verhuur en lease van bloemen en planten (1371) Verhuur en lease van caravans en motorhomes (1393) Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers (8091) Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen (4536) Verhuur en lease van luchtvaartuigen (849) Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers (4824) Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw (6426) Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel (1486) Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) (10323) Verhuur en lease van schepen (955) Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten (874) Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen (5867) Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (5042) Verhuur en lease van tenten (2992) Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel (2430) Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden (4504) Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) (6114) Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie (886) Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz. (5939) verhuur en operationele leasing van kantoormachines,incl. computers,zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur,duplicators,fotokopieermachines,schrijfmachines,tekstverwerkers,rekenmachines,telefoo (1799) Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens, enz.) (2665) Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot (327) Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water, zoals vrachtschepen, cargo's enz. zonder bemanning (309) Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen, enz. (2121) verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur (118) Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur (503) verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren,turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen (941) Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren,turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen (1914) verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industrieële doeleinden, inclusief verkoopautomaten. (292) Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industrieële doeleinden, inclusief verkoopautomaten. (948) verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur (308) Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur (1240) verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet elektronische spelen voor café's, casino's,enz. (127) Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet elektronische spelen voor café's, casino's,enz. (320) verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz. (5518) Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz. (8172) Verhuur of de verkoop van graven (186) Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur (2980) Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur (6131) Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's (8378) Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen (10748) Verhuur van appartementen in hotels (2424) Verhuur van auto's (3449) Verhuur van bloemen en planten (1505) Verhuur van boeken en tijdschriften (328) Verhuur van CD's, grammofoonplaten, enz. (760) Verhuur van decors (1936) Verhuur van eigen onroerend goed (151) Verhuur van fietsen (2084) Verhuur van gazonmaaiers (776) Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal (2507) Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden (3832) Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten) (4086) Verhuur van kantoormachines en computers (1420) Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen (1031) verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel. (2033) Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel (5765) Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs (1406) Verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke (388) Verhuur van luchtvaartuigen (213) Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers (693) Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid (1604) Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3) (1896) Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen (1422) verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (546) Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (8000) Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (1789) Verhuur van medisch en paramedisch materieel (353) Verhuur van medisch en paramedisch materieel (516) Verhuur van muziekinstrumenten (1450) Verhuur van niet-residentiële gebouwen (9089) Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz. (11371) Verhuur van overige machines en werktuigen (15) Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. (2262) Verhuur van overige roerende goederen (49) Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. (1650) Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. (3887) Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land (1744) Verhuur van personenauto's met chauffeur (6110) Verhuur van pleziervaartuigen (1058) Verhuur van postbussen, poste restante, enz. (596) Verhuur van schepen (280) Verhuur van sociale woningen (2051) Verhuur van sport- en kampeerartikelen (696) Verhuur van sport- en kampeerartikelen (1753) Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee (1845) verhuur van standaard-programmatuur (882) Verhuur van standaard-programmatuur (5751) Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken (1991) Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (1376) Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (1938) Verhuur van terreinen (4527) Verhuur van textiel, kleding en schoeisel (790) Verhuur van textiel, kleding en schoeisel (359) Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz. (2534) Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. (766) Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz. (1482) Verhuur van videobanden, dvd's en cd's (2196) Verhuur van videocassettes en -banden (699) Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten (856) Verhuur van vliegtuigen met piloot (845) verhuur van vrachtwagens met bestuurder (984) Verhuur van vrachtwagens met bestuurder (2466) Verhuur van vrachtwagens met bestuurder (813) Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen (35240) Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen (898) Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria's (5387) Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries, crêperies en warmewafelkramen (15339) Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants (1539) Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen, hotdogstalletjes, enz. (11673) Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : pizzeria's (5443) Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz) (20161) Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons, enz. (8312) verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's (1129) verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en warmewafelkramen (11470) verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants (329) verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enz. (5251) verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria's (899) verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerre (4176) verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke (1555) Verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet (502) Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz. (5194) Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) (14116) Verkoop van entreekaarten, enz. (605) Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens (790) Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie) (4956) Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen (26330) Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw) (5561) Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw) (4772) Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software) (31308) Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie (45577) Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden (7936) Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid (3291) Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz. (18077) verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden (6349) Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. (79449) Verlenen van adviezen en vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke vertegenwoordiging) van cliënten voor belastingsautoriteiten (1230) Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz. (11740) Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer (6130) Verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie : verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz. (497) verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode:terbeschikkingstellen van een aangepaste bedrijfsruimte;aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; adv (77) Vermogensbeheer (15966) Verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden: vullen van spuitbussen, van flessen en blikjes met vloeistoffen(incl.dranken) ;verpakken van voedingsmiddelen, enz. (1033) verpakken(ook automatisch)van diverse goederen en waren voor rekening van derden:vullen van spuitbussen;vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen(incl.dranken);verpakken van voedingsmiddelen(incl (460) verpakken van thee, inclusief het verpakken in theezakjes. (14) Verpakkingsbedrijven (379) Verpakkingsbedrijven (1707) Verpleegkundige activiteiten (19352) Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen (51) Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen (21) Verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enz. (218) Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen (230) Verschaffen van informatie en advies over reizen (3099) Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen (1055) Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf (1479) Verspanend bewerken van metalen (12483) Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke (5584) Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden (KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies (4669) Verstrekken van hypothecair krediet (1879) Verstrekken van verbruikskrediet (2073) vertaaldiensten en tolken (139) Vertaaldiensten en tolken (313) Vertaaldiensten en tolken (3655) Vertalers en tolken (13344) vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken, die geen eigenlijke bankverrichtingen uitvoeren (93) Vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken, die geen eigenlijke bankverrichtingen uitvoeren (268) Vertoning van bioscoopfilms (265) Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn (929) Vertoning van films (1344) Vervaardiging artikelen van hout (bouw) (1356) Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels (4226) Vervaardiging en assemblage van auto's (131) Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers (16) Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen (618) vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : rompen, vleugels, deuren, staart-, stabilisatie- en trimvlakken, hoogte- en richtingsroeren, vleugelkleppen,onderstellen (29) Vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : vliegtuigmotoren en onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines (93) Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) (821) Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk (143) Vervaardiging en de inrichting van caravans (184) Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek (2055) Vervaardiging en montage van continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik. (96) Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz. (4424) vervaardiging op industriële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk, (incl. diepvriesproducten) hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de kleinhandel, horeca (160) Vervaardiging overige instrumenten, apparaten of toestellen voor metingen, controles of onderzoeken : densito-, lucht-, vochtmeters, thermo-, baro-taximeters, toerentellers, schredentellers, enz. (159) Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen (24) Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers (836) Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (1116) Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen (33) Vervaardiging van afgewerkte van kunststof : buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststof (164) Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen (46) Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines (152) Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken niet breder dan 600 mm door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad (41) Vervaardiging van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en dergelijke artikelen van onedele metalen (151) Vervaardiging van al dan niet geëmailleerde kookpotten, pannen en andere niet-elektrische voorwerpen voor gebruik aan tafel of in de keuken (297) vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne, enz. (35) Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne, enz. (162) Vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wandof plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van tegels, platen, enz. (567) Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden (217) Vervaardiging van alkaliën, logen en andere anorganische basen met uitzondering van ammoniak (73) Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten (194) Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement (2117) Vervaardiging van andere artikelen van hout (7848) Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton (847) Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. (512) Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen (2411) Vervaardiging van andere elektrische apparatuur (1425) Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding (1791) Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen (1236) Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g. (283) Vervaardiging van andere keramische producten (493) Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. (4890) Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen (221) Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. (1689) Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. (1537) Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. (8191) Vervaardiging van andere motorvoertuigen : sneeuwscooters en golfkarretjes, amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto's, enz. (95) vervaardiging van andere niet-gedistileerde gegiste dranken. (14) Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken (531) Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken (70) Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. (246) Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten (568) Vervaardiging van andere pompen en compressoren (304) Vervaardiging van andere producten van kunststof (1520) Vervaardiging van andere producten van rubber (373) Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal (1402) Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. (1494) Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. (283) Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. (1692) vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten. (2972) Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten (4177) Vervaardiging van ander papieren of kartonnen verpakkingsmateriaal (180) Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk (19469) Vervaardiging van ander technisch aardewerk (114) Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel (700) Vervaardiging van anorganische metaalzouten (32) vervaardiging van antisera en andere bloedfracties (12) Vervaardiging van apparaten en toestellen voor elektrodiagnose zoals elektrocardiografen, ultrasone diagnoseinstrumenten, scintillatiescanners, apparatuur voor kernspinresonantie, enz. (126) vervaardiging van apparaten,toestellen en instrumenten voor natuurkundige en scheikundige analyse:polarimeters, fotometers,refractometers,colorimeters,spectrometers,PH-meters, viscosimeters,orsatappar (20) Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen (319) vervaardiging van apparatuur voor lijntelefonie of -telegrafie:telefoontoestellen,faxtoestellen,automatische en nietautomatische centraalposten,seinsleutels,telexapparatuur, zend- en ontvangsttoestell (17) Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw (2005) Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw (546) Vervaardiging van artikelen van bont (491) Vervaardiging van artikelen van draad (81) Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren (573) Vervaardiging van artikelen van draad : prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, metaalgaas, metaaldoek, enz. (340) Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw (343) Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw (65) Vervaardiging van artikelen van keramische stoffen voor chemisch of technisch gebruik (35) Vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik, volgens bestek en voor rekening van derden (271) Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk (215) Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk (1149) Vervaardiging van artikelen van papier en karton (79) Vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement e.d. : golfplaten, andere platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, enz. (1248) vervaardiging van artikelen van vezelcement,cellulosecement en dergelijke:golfplaten, andere platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, meubelen, kozijnen, e (113) Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz. (1809) vervaardiging van artikelen voor de sportvisserij (inclusief schepnetjes) en voor de jacht. (10) Vervaardiging van artikelen voor persoonlijk gebruik : pijpen, kammen, haarklemmen, vaporisators voor toiletgebruik, pruiken, valse baarden, thermisch isolerende flessen, enz. (119) Vervaardiging van artillerie en ballistische raketten (31) vervaardiging van asfaltpapier. (11) Vervaardiging van asfaltpapier (17) Vervaardiging van asfalt werken (132) Vervaardiging van audio- en videoapparatuur (1151) vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkende machines : centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale machines, analoge mach (349) Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkers : centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz. (997) vervaardiging van azijn. (15) Vervaardiging van azijn (69) Vervaardiging van babykleding (179) vervaardiging van babyvoeding. (69) Vervaardiging van badkamermeubels (4120) vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg. (313) Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg (1252) Vervaardiging van bakstenen (103) Vervaardiging van bakstenen (45) Vervaardiging van bakstenen, geperforeerde stenen en snelbouwstenen van gebakken klei (77) Vervaardiging van batterijen en accumulatoren (218) Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik (1858) Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen : vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz. (126) Vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers (178) Vervaardiging van beeldjes en andere porseleinen siervoorwerpen (222) Vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein (361) Vervaardiging van behangselpapier (45) Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels (1655) vervaardiging van bereide meelmengsels voor brood, cake, biscuits, pannekoeken, enz. (227) Vervaardiging van bereide meelmengsels voor brood, cake, biscuits, pannekoeken, enz. (305) Vervaardiging van bereiden soepen of bouillons (368) Vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen (64) vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingen (98) Vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingen (169) Vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enz. (72) Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk (2787) Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk (614) vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enz. (289) Vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enz. (1571) Vervaardiging van bestekken : messen, lepels, enz. (142) Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur (234) Vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel (58) Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen (917) Vervaardiging van betonpompen (118) Vervaardiging van bier (249) Vervaardiging van bier (1457) Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber (14741) Vervaardiging van blaasinstrumenten (114) Vervaardiging van blikken en blikjes voor voedingsmiddelen en dranken (103) Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont (280) Vervaardiging van boormachines voor tandartsen (300) Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom. (1546) Vervaardiging van borduurgarens (102) Vervaardiging van borstelwaren (49) Vervaardiging van borstelwaren (84) vervaardiging van boterhampasta die cacao bevat. (19) Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren (343) Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren (70) Vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles), gebonden met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.) (1243) vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal,als weefsels,brei- en haakwerk,gebonden textielvlies,enz.,voor heren,dames en kinderen:mantels,regenmantels,kostuums,mantelpa (29) Vervaardiging van brandkasten (81) Vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz. (796) Vervaardiging van brede weefsels van kamwol of van kamwolachtige synthetische en kunstmatige garens (212) Vervaardiging van brievenbussen (282) Vervaardiging van brilleglazen en contactlenzen (464) Vervaardiging van brillen (150) vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers. (89) Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk (19) Vervaardiging van buitenverlichting en straatverlichting (m.u.v. signalisatielichten) (336) Vervaardiging van cacao, -boter, -vet en -olie (566) vervaardiging van cacao, cacaoboter, cacaovet en cacao-olie. (442) Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk (730) Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk (2570) Vervaardiging van caravans en dergelijke (67) Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens (655) Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's (1765) Vervaardiging van carrosserieën; vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers (584) Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen (1686) Vervaardiging van cement (1151) Vervaardiging van cement (1438) Vervaardiging van chassis voor motorvoertuigen (101) Vervaardiging van chemische basisproducten (17) Vervaardiging van chemische contraceptiven voor uitwendig gebruik en anticonceptionele middelen met hormonale werking (241) Vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële elementaire gassen en door kernbrandstoffenindustrie geproduceerde elementen (108) Vervaardiging van chemische producten (46) Vervaardiging van chemisch gewijzigde oliën en vetten (43) vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten. (226) Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten. (1104) Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen (52) Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen (556) vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn. (47) Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn (212) Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie (674) Vervaardiging van computers en randapparatuur (2158) Vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering : dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, luifels, losse hoezen voor auto's, machines of meubels, enz. (580) Vervaardiging van consumentenelektronica (1068) Vervaardiging van consumptie-ijs (951) Vervaardiging van consumptie-ijs (2333) Vervaardiging van containers voor het vervoer (313) Vervaardiging van conussen en schermen voor televisietoestellen (44) Vervaardiging van dakpannen (19) Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei (296) Vervaardiging van dakpannen van gebakken klei (18) Vervaardiging van datum -, zegelstempels en numeroteurs, handetiketteermachines, verstelbare handstempels, drukdozen, inktlinten voor schrijfmachines en van stempelkussens (128) Vervaardiging van deegwaren (86) Vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddespreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, enz. (434) Vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken, enz., maar exclusief delen van rubber (176) vervaardiging van dieetvoeding voor medisch gebruik. (77) vervaardiging van diepgevroren aardappelproducten. (74) Vervaardiging van diepgevroren aardappelproducten (91) vervaardiging van diepgevroren producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren. (23) Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren (61) Vervaardiging van diervoeders (207) Vervaardiging van dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens, enz. (110) Vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de chemische industrie of voor de drankenindustrie (184) Vervaardiging van diverse artikelen van pelterijen : vloerkleedjes, niet-opgevulde poefs, poetsdoeken voor industrieel gebruik, enz. (90) Vervaardiging van diverse producten van gebakken klei : bloembakken, potten, enz. (258) vervaardiging van diverse weefsels:bandenkoordweefsel (tyre cord fabric) van kunstmatige of synthetische garens met hoge sterktegraad,calqueerlinnen en tekenlinnen, schilderdoek e.d gesteven weefsels (14) Vervaardiging van door een ingebouwde motor of pneumatisch aangedreven draagbaar handgereedschap (83) Vervaardiging van draaimolens, schommels, schiettenten en andere attracties voor kermissen en pretparken (83) Vervaardiging van drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van rubber (39) Vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten (184) vervaardiging van droog voeder. (19) Vervaardiging van drukkerijmachines (38) Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen (1824) Vervaardiging van dynamo's voor rijwielen (268) Vervaardiging van edelsmeedwerk (192) Vervaardiging van edelsmeedwerk (665) Vervaardiging van edelsmeedwerk van edele of onedele metalen geplateerd met edele metalen : tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, enz. (452) Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen (2515) Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen (16148) Vervaardiging van elektrische apparaten voor de genees-, de tandheel- en de veeartsenijkunde (407) vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde (312) Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde (211) Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand (1385) Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen (116) Vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen, inclusief batterijen voor motorvoertuigen (108) Vervaardiging van elektrische en niet-elektrische schrijfmachines (532) Vervaardiging van elektrische gloeilampen en -buizen en van elektrische gasontladingslampen en -buizen (100) Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten (178) Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur (338) vervaardiging van elektrische ontstekings- en starttoestellen voor inwendige verbrandingsmotoren:magneto's,dynamomagneto's,ontstekingsspoelen,ontstekings- en gloeibougies, startmotoren,generatoren,str (22) Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie (1438) Vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden (1240) Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen (310) Vervaardiging van elektrische transformatoren (209) Vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten, claxons, enz. (120) Vervaardiging van elektrisch handgereedschap (282) vervaardiging van elektro-akoestische toestellen, inclusief buitendeurmicrofoons,intercoms,afstandsbesturingssystemen, simultaan-tolkinstallaties,elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen,o (54) Vervaardiging van elektro-akoestische toestellen zoals intercoms, simultaan-tolkinstallaties, elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen, enz. (149) Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden (96) Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren (2556) Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren (503) Vervaardiging van elektronische onderdelen (279) Vervaardiging van elektronische spellen : videospelletjes schaakspellen, enz (246) Vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages: monolithisch geïntegreerde schakelingen, hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages, enz. (213) Vervaardiging van elementaire gassen (33) vervaardiging van energie-arme voeding en voeding met verminderde energiewaarde voor gewichtscontrole. (84) Vervaardiging van etherische oliën (347) Vervaardiging van etherische oliën (56) Vervaardiging van etiketten (142) Vervaardiging van etiketten, insignes, badges, enz. (342) Vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten (161) vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier (15) Vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier (79) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen (238) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen (643) Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook kinderfietsen en -driewielers (772) Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens (884) Vervaardiging van filtreertoestellen (76) Vervaardiging van filtreertoestellen (245) Vervaardiging van fineer (1723) Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout (4139) vervaardiging van flesvoeding voor zuigelingen. (159) Vervaardiging van fluweel, chenilleweefsel, lussenweefsel (bad- of frotteerstof), weefsel met gaasbinding (inclusief verbandweefsel), enz. (74) Vervaardiging van fop- en schertsartikelen en goochelbenodigdheden (280) Vervaardiging van fotochemische producten (15) Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-belicht materiaal (289) Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water (470) Vervaardiging van fruitsiropen (229) vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout). (35) Vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout) (166) Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren (2321) Vervaardiging van gebonden textielvlies (20) Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding (253) Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen (97) Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken (783) Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken (68) Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen (394) Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (761) Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (88) Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding (38) Vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen : gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, meubelhoezen, enz. (1510) Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken (100) vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz. (30) Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz. (240) Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen (683) Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels en bezems (2240) Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen (2039) vervaardiging van gedroogde bloemen (155) Vervaardiging van gedroogde bloemen (473) Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton (182) vervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak. (23) Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding (743) Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding (114) Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad (69) Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan (48) Vervaardiging van gemonteerde piëzo-elektrische kristallen (393) Vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën (560) Vervaardiging van geneesmiddelen (922) Vervaardiging van geneesmiddelen (262) Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten (956) Vervaardiging van gereedschap (256) Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen (875) Vervaardiging van gereedschapswerktuigen (53) Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking (36) Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking (361) Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden. (4324) Vervaardiging van getande overbrengingen,wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid (162) Vervaardiging van gezelschapsspelen en speelkaarten (192) Vervaardiging van gietijzeren buizen (30) vervaardiging van gietijzeren hulpstukken:niet-smeedbare en smeedbare gietijzeren hulpstukken en gegoten stalen fittings met schroefaansluiting,met aansluiting door middel van moffen en geschikt voor (18) Vervaardiging van gips (18) Vervaardiging van gips. (20) Vervaardiging van glas en glaswerk (32) Vervaardiging van glasvezels (36) Vervaardiging van glasvezels (217) Vervaardiging van glasvezels en niet-geweven producten (26) Vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden (290) Vervaardiging van glazen of kristallen drinkglazen en van andere artikelen voor huishoudelijk gebruik (64) Vervaardiging van glazen of kristallen flessen, flacons, potten, bokalen en andere recipiënten (66) Vervaardiging van glazen of kristallen siervoorwerpen (168) Vervaardiging van glazen spiegels (120) vervaardiging van glutenvrije voeding. (74) vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt. (29) Vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt (96) Vervaardiging van groente- en fruitsappen (121) Vervaardiging van groente- en fruitsappen (903) Vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevedraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enz. (309) Vervaardiging van hang- en sluitwerk (423) Vervaardiging van hang- en sluitwerk (1590) Vervaardiging van hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen (397) Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz. (3099) Vervaardiging van helicopters (66) Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen (416) Vervaardiging van hoeden en petten (1528) Vervaardiging van hoeden en petten (326) Vervaardiging van hoeden en petten (155) Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal (214) Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel (39) Vervaardiging van holglas (104) Vervaardiging van holglas (427) Vervaardiging van holle welfsels van gebakken klei (76) Vervaardiging van hoofddeksels van bont (168) Vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen (670) Vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet-optisch bewerkte optische elementen (214) vervaardiging van houdbare desserten op basis van melk. (23) Vervaardiging van houdbare melkdesserten (137) Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk (2639) Vervaardiging van houten doodskisten (1177) Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen (1842) Vervaardiging van houten emballage (318) Vervaardiging van houten emballage (1781) Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken, enz. (2466) Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz. (2479) Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus (790) Vervaardiging van houten ladders (2225) Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen (1071) Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers (1954) Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen (2709) Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk (698) Vervaardiging van houtwol, -meel, -schillen en spanen (1366) Vervaardiging van huishoudapparaten (17) Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal (91) Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein (113) Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein (111) Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal (1037) Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren (39) Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk (1129) Vervaardiging van hulpmachines en -toestellen voor industriële textielmachines: dobby's, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen, enz. (34) Vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal : platte flenzen en flenzen met gesmede kraag, door stomplassen te bevestigen verbindingsstukken, verbindingsstukken met schroefdraad e.d. (689) Vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels : condensors, voorwarmers, oververhitters, bovenketels en stoomaccumulatoren (118) Vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen (160) Vervaardiging van ijzeren of stalen recipiënten met een inhoudscapaciteit van niet meer dan 300 liter (221) Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (696) Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (298) Vervaardiging van imitatiesieraden (652) Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen (3819) vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welk materiaal, voor zover er voor de vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele metalen, onedele metalen geplateerd met edele metalen, edelsten (14) Vervaardiging van industriële gassen (100) Vervaardiging van industriële gassen (83) Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische (124) Vervaardiging van industrierobots voor specifieke doeleinden (189) Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen (60) vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen. (22) Vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (72) vervaardiging van insectendodende-,rattenbestrijdings-, schimmelwerende-,onkruidsbestrijdingsmiddelen,middelen om kiemen tegen te gaan,om de plantengroei te regelen,desinfecterende middelen en andere (361) vervaardiging van instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie,meteorologie,geofysica en dergelijke (geodesie, topografie,landmeten,oceanografie,hydrologie,radar- en sonar toestellen,seismo (20) vervaardiging van instrumenten,apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van doorstroming,peil,druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of gassen: doorstromingsmeters,peil (13) vervaardiging van instrumenten,apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische grootheden:oscilloscopen,spectrumanalysetoestellen,overspraakmeters,instrumenten voor verifiëren van (13) Vervaardiging van instrumenten en toestellen voor navigatie, meteorologie, geofysica,enz. (geodesie, oceanografie, hydrologie, topografie, landmeten, radar- en sonartoestellen, enz.) (75) Vervaardiging van instrumenten voor de oogheelkunde (80) Vervaardiging van invalidenwagens (24) Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel metaal en inwendig geïsoleerd (226) Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen (23) Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen (157) vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes. (53) Vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes (423) Vervaardiging van juwelen en sieraden (751) Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels (173) Vervaardiging van kaarsen (423) Vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamenten (92) Vervaardiging van kalk (325) Vervaardiging van kalk en gips (102) Vervaardiging van kalk : ongebluste, gebluste en hydraulische kalk (26) Vervaardiging van kampeerwagens (124) Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels (458) Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier (59) Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen (11186) Vervaardiging van kantoormachines (103) Vervaardiging van kantoormachines en computers (281) Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) (391) Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal (1140) Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal (610) Vervaardiging van karton (83) Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels (731) vervaardiging van kauwgom. (10) Vervaardiging van keramische producten, exclusief die voor de bouw (34) Vervaardiging van keramische producten, n.e.g. (193) Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen (1034) Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen (1135) Vervaardiging van keramisch huishoudelijk en sieraardewerk (61) Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk (22) Vervaardiging van kerstboomverlichting, elektrische guirlandes en dergelijke (214) Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht (30) Vervaardiging van keukenmeubelen (11465) vervaardiging van kledingsartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel zijn verkleefd (12) Vervaardiging van kledingsartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel zijn verkleefd (75) Vervaardiging van kleding van leer (284) Vervaardiging van kleine artikelen van metaal (413) Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten (32) Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten (71) Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als concentraat daarvan (41) Vervaardiging van koeltoonbanken (1676) Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk (1268) Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk (389) vervaardiging van koffiesurrogaten. (34) Vervaardiging van koffiesurrogaten (97) Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten (76) Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten (227) Vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen (84) Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en inlaatkleppen (95) vervaardiging van krantenpapier en van ander druk- of schrijfpapier (152) vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.). (27) Vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.) (297) Vervaardiging van kruiwagens, bagagekarren, handwagens, caddies, transportwagentjes, enz. (76) Vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz. (178) Vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen van gedroogde bloemen (727) vervaardiging van kunsthonig en karamel. (861) Vervaardiging van kunsthoning en karamel (924) Vervaardiging van kunstleer uit afval van huiden (49) Vervaardiging van kunstmatig korund (39) Vervaardiging van kunstmeststoffen (94) Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen (224) Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw (427) Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen (343) Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen (123) Vervaardiging van kunstwas en bereide was (227) Vervaardiging van lampen (603) Vervaardiging van lampen (85) Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten (33) Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten : ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen, enz. (241) Vervaardiging van landbouwtractoren (600) Vervaardiging van levensmiddelen die bestemd zijn voor bijzondere voeding : zuigelingenvoeding, opvolgmelk en andere opvolgvoeding, babyvoeding, enz. (341) Vervaardiging van lichte oorlogswapens (102) Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens (46) Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz. (5005) Vervaardiging van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden (1553) Vervaardiging van lijm en gelatine (30) vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol. (107) Vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol (354) Vervaardiging van linoleum en andere harde, niet van kunststof vervaardigde vloerbedekkingen (63) Vervaardiging van looplampen (131) Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen (372) Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee (412) Vervaardiging van lucht- en vacuumpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen (640) Vervaardiging van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor gebruik door de strijdkrachten (inclusief bewapeningsinstallatie), voor sport- of andere doeleinden (86) Vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaiers (112) Vervaardiging van maalderijproducten (368) Vervaardiging van maalderijproducten (166) vervaardiging van maatkleding. (1021) Vervaardiging van maatkleding (2903) Vervaardiging van maatkleding (682) Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren (331) Vervaardiging van mach. en toest. voor de verw. van overige voedingsmiddelen : voor de suikergoedverw., voor de prod. van cacao en chocolade, voor de verw. in suikerfabrieken en brouwerijen, enz.) (96) Vervaardiging van mach. en toest. voor de zuivelindustrie:centrifugaalontromers;mach. en toest. voor het behandelen van melk;mach. voor het verwerken van melk tot zuivelproducten;kaasmach. en -toest. (68) Vervaardiging van mach. en toest. voor het bewerken van weefsels: wassen, bleken, verven, voorbereiden, afwerken, bestrijken of impregneren, oprollen, afrollen, vouwen, snijden of kartelen van weefsel (59) Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. (141) Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning). (999) Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik (2123) Vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren : bakkerijovens, deegmengers, verdeel -, opmaak - en snijmachines, enz. (235) vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren (niet elektrische bakkerijovens,deegmengers,verdeelmachines, opmaakmachines,snijmachines (183) Vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels, restaurants, enz (99) vervaardiging van machines en toestellen voor de graan- en meelindustrie (wanmolens,bandsorteermachines,cyclonen voor het reinigen van graan,pneumatische sorteermachines,borstelmachines,molens met maa (12) Vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van mechanische of chemische procédés (104) vervaardiging van machines en toestellen voor de zuivelindustrie (centrifugaalontromers;machines en toestellen voor het behandelen van melk;machines voor het verwerken van melk tot zuivelproducten;mac (33) Vervaardiging van machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leer (44) vervaardiging van machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van overige voedingsmiddelen (suikergoed,cacao, chocolade,voor suikerfabrieken,voor brouwerijen,voor bewerken of verwerken van v (23) vervaardiging van machines en toestellen voor het bewerken van weefsels: voor het wassen,bleken,verven,appreteren,afwerken,bestrijken of impregneren,oprollen, afrollen, vouwen, snijden of kartelen van (31) vervaardiging van machines en werktuigen voor de productie van tegels, bakstenen, geperste keramische specie, buizen, grafietelektroden, schrijf- en tekenkrijt, enz. (10) Vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet : bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz. (221) Vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen : convertors, gietvormen voor ingots, giet - en gietmachines (83) Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten : oogst -, rooi -, dors -, sorteermachines, enz. (237) Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw (109) Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie (215) Vervaardiging van machines voor de landbouw en de bosbouw (81) Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking (1258) Vervaardiging van machines voor de metallurgie (273) Vervaardiging van machines voor de metallurgie (64) Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton (151) Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton (24) Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer (134) Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer (310) Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (562) Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (195) Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid (57) Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw (324) vervaardiging van machines voor het bereiden, vervaardigen, spinnen, rekken, textureren of snijden van synthetische of kunstmatige vezels, textielgarens of textielstoffen. (57) Vervaardiging van machines voor het bereiden, vervaardigen, spinnen, rekken, textureren of snijden van synthetische of kunstmatige vezels, textielgarens of textielstoffen. (97) Vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren, enz. (99) Vervaardiging van magnetische en optische media (230) Vervaardiging van manicure - en pedicureproducten (526) Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten (10) Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten (50) Vervaardiging van matrassen (66) Vervaardiging van matrassen (284) Vervaardiging van matrassen : matrassen met binnenvering of opgevuld met ondersteunend materiaal; niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur (170) vervaardiging van mayonaise, ketchup, bereide mosterd, enz. (12) Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen (138) Vervaardiging van mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, parkeerterreinen, enz. (125) Vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen (277) Vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz; krukken; kussenblokken en lagerschalen (128) Vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen (111) Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (2399) vervaardiging van meel en gries van aardappelen. (12) Vervaardiging van meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden (97) Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur (152) Vervaardiging van mengsels van industriële gassen (25) Vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen (139) Vervaardiging van meststoffen : enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten (106) Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan (4185) Vervaardiging van metalen constructiewerken voor de bouw (2069) Vervaardiging van metalen deksels (111) Vervaardiging van metalen emmers, kruiken, bussen, trommels, enz. (145) Vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas (166) Vervaardiging van metalen in primaire vorm (16) Vervaardiging van metalen ladders (351) Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke (3393) Vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter (656) Vervaardiging van metalen straatnaamborden en verkeersborden (207) Vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden (520) Vervaardiging van meubelen (3527) Vervaardiging van meubels (1882) Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens (5190) Vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik : operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen (290) Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal. (2904) Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal (1944) Vervaardiging van microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons, oortelefoons, audiofrequentieversterkers en geluidsversterkers (222) Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen (20) Vervaardiging van monturen en brillen (452) Vervaardiging van mortel (233) Vervaardiging van mortel (67) Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen (98) vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik : voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid, scheepsmotoren en buitenboo (113) Vervaardiging van motorfietsen (254) Vervaardiging van motorrijwielen (42) Vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen (14) Vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor (131) Vervaardiging van mout (27) Vervaardiging van mout (163) Vervaardiging van muziekinstrumenten (248) Vervaardiging van muziekinstrumenten (832) Vervaardiging van muziekinstrumenten waarvan het geluid elektronisch wordt voortgebracht (167) Vervaardiging van naaigarens (17) Vervaardiging van nagels, pinnen, enz. (194) vervaardiging van natriumarme voeding, inclusief natriumarm en natriumvrij dieetzout. (74) Vervaardiging van natuurkurk (92) vervaardiging van nectars en geconcentreerde groente- en fruitsappen. (13) Vervaardiging van niet-alcoholische dranken, m.u.v. bier en alcoholvrije wijn : natuurlijk mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water: limonade, cola, tonics, enz. (337) Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde (154) Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten (296) Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur (107) Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie. (436) Vervaardiging van niet-elektrische verlichtingsapparaten (163) Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren (2162) Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. (106) Vervaardiging van niet-optische microscopen en diffractieapparaten (56) Vervaardiging van oliën en vetten (218) Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen (661) Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan (297) Vervaardiging van onderkleding (587) Vervaardiging van onderkleding (3106) vervaardiging van onderkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal als weefsels,brei- en haakwerk,kant,enz.voor heren,dames en kinderen:overhemden,t-shirts,blouses,slips, onderbroeken,pyjama's (1011) Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf geproduceerd materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enz. : overhemden, slips, pyjama's, enz. (2005) Vervaardiging van ongebruikte computerschijven en -banden (349) Vervaardiging van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden (338) Vervaardiging van ontharingsmiddelen (406) Vervaardiging van optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en het controleren (133) Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur (181) Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen (1024) vervaardiging van orthopedische artikelen en toestellen, van ongeacht welk materiaal:krukken,medisch-chirurgische gordels en banden,breukspalken,kunsttanden,orthopedisch schoeisel, kunstledematen en a (62) Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten (71) vervaardiging van overige artikelen : handzeven en handteemsen, paspoppen en andere etalageartikelen, enz. (638) Vervaardiging van overige artikelen : handzeven en handteemsen, paspoppen en andere etalageartikelen, enz. (707) Vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw : beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, vazen, bloempotten, enz. (476) Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement (261) Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen (511) Vervaardiging van overige artikelen van hout (1134) Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk (30) Vervaardiging van overige artikelen van kunststof : hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen van verlichtingstoestellen , kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen (alleen gelijmd), enz. (226) vervaardiging van overige artikelen van kunststof:hoofddeksels,isolerende werkstukken,delen van verlichtingstoestellen kantoor- en schoolbenodigdheden,kledingartikelen,garnituren voor meubels, matrass (42) Vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer : drijfriemen, pakking, enz. (318) Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. (5998) Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. (1583) Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton (174) Vervaardiging van overige bovenkleding (830) Vervaardiging van overige chemische producten (166) Vervaardiging van overige chemische producten (36) Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden (40) Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. (252) Vervaardiging van overige elektrische toestellen en apparaten : deeltjesversnellers, signaalgeneratoren, mijndetectors, elektrische ontstekingsmechanismen, enz. (139) Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten (131) Vervaardiging van overige farmaceutische producten (826) Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding (2780) Vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen (456) Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen n.e.g. (81) Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking (325) Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw (39) Vervaardiging van overige keukenmeubelen (1687) Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. (570) Vervaardiging van overige kleding en toebehoren (53) Vervaardiging van overige kledingsaccessoires : handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz. (1446) Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, enz. (232) Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik (89) Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. (323) Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw (322) Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën (327) vervaardiging van overige meet-,verificatie- en onderzoekinstrumenten,-apparaten en -toestellen:vochtwegers,barometers, thermometers,toerentellers,taximeters,schredentellers,tachometers,balanceermachi (44) Vervaardiging van overige meubelen (31) Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten (144) Vervaardiging van overige producten van kunststof (494) Vervaardiging van overige producten van metaal, n.e.g. (38) Vervaardiging van overige producten van rubber (111) Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei (81) Vervaardiging van overige textielproducten (46) Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. (261) Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. (79) Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (10) Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. (299) Vervaardiging van overige weefsels (112) Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk (12) Vervaardiging van panelen en platen van hout (623) Vervaardiging van papier (152) Vervaardiging van papier en karton (19) Vervaardiging van papiergaren (83) Vervaardiging van papierpulp (28) Vervaardiging van papierpulp, papier en karton (17) Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen (430) Vervaardiging van parfums en reuk- en toiletwater (390) Vervaardiging van parfums en toiletartikelen (971) Vervaardiging van personenauto's (313) Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (27) Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof (1293) Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen (102) Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen (409) Vervaardiging van polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen, vinylchloride, vinylacetaat en acryl (193) Vervaardiging van pompen en compressoren (236) Vervaardiging van poppen, kleding en accessoires voor poppen (410) Vervaardiging van preparaten voor het parfumeren van lokalen of voor het neutraliseren van geuren (138) vervaardiging van preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren (68) vervaardiging van producten op basis van vis en van schaalen weekdieren (exclusief diepgevroren producten) : productie van gekookte vis, visfillets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz. (54) Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren) : worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz. (663) vervaardiging van producten op basis van vlees : verse worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, saucisses de Boulogne, leverpastei, galantines, rillette, gekookte ham, vle (172) Vervaardiging van producten van metaal (22) Vervaardiging van producten van vezelcement (1323) Vervaardiging van producten van vezelcement (58) Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte (1326) vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming. (545) Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming (1306) Vervaardiging van randapparatuur : printers, terminals, enz., magnetische en optische disk drives, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers. (691) Vervaardiging van reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of laboratoriumonderzoek, enz. (84) Vervaardiging van reiskoffers, tassen e.d. van leer, kunstleer of ongeacht welk ander materiaal, zoals kunststof, textiel, karton, enz., indien dezelfde technieken worden toegepast als bij leer (600) Vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen (108) Vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber (34) Vervaardiging van rijwielen (125) Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke (59) Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen (84) Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen (172) vervaardiging van röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, beta- of gammastralen, ook indien niet voor gebruik in de geneeskunde voor mens en dier röntgenbuizen,spannin (10) vervaardiging van room. (27) Vervaardiging van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd (109) Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten (20) Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën (43) Vervaardiging van salicylzuur en o-acetylsalicylzuur (192) Vervaardiging van sanitair aardewerk (176) Vervaardiging van sanitaire apparaten van keramische stoffen (83) Vervaardiging van sanitaire artikelen (83) Vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof : badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten, spoelbakken, enz. (144) vervaardiging van sausen. (48) Vervaardiging van sausen (152) Vervaardiging van schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen, automobielcircuits, miniatuurvliegtuigen en -boten, enz. (401) Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen (2163) Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen (316) Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. (360) Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. (51) Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen (761) Vervaardiging van schijnwerpers (638) Vervaardiging van schoeisel (799) Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber (319) Vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) of de grondstof, maar exclusief van rubberen schoeisel (137) Vervaardiging van schoeisel van rubber (32) Vervaardiging van schoeisel van textiel zonder aangezette zool (330) Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten (838) Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk (3307) Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen (88) Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen (22) Vervaardiging van shampoo, haarlak, permanentpreparaten en haarontkrullingspreparaten (130) Vervaardiging van sieraden (3746) Vervaardiging van sierartikelen : vlechten, eikels, kwasten, pompons, enz. (142) Vervaardiging van sigarettenaanstekers (18) vervaardiging van siropen. (66) Vervaardiging van slaginstrumenten (82) Vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint), zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde, evenwijdig lopende draden of textielvezels (88) Vervaardiging van smederijgereedschappen : smidsen, aambeelden, enz. (187) Vervaardiging van snaarinstrumenten (221) Vervaardiging van snaarinstrumenten met klavier, inclusief mechanische piano's (97) vervaardiging van soepen, bouillons, enz. (95) vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enz.). (86) Vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enz.) (235) Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen (91) Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen (492) Vervaardiging van speciale smeeroliën op synthetische basis en additieven voor smeerolie (57) Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal (4200) Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal (2042) vervaardiging van specifieke onderdelen van rollend materieel voor spoor- en tramwegen : draaistellen, assen en wielen, remmen en onderdelen daarvan, koppelhaken en andere koppelingen, buffers en onde (11) Vervaardiging van speelgoeddieren (185) Vervaardiging van spellen en speelgoed (243) Vervaardiging van spellen en speelgoed (1817) Vervaardiging van spellen met motor of drijfwerk, spellen met muntinworp, biljarten, speciale tafels voor casinospelen, automatische bowlinginstallaties, enz. (95) Vervaardiging van sportartikelen (349) Vervaardiging van sportkleding (170) Vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw. (137) Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten (48) Vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken (117) Vervaardiging van stalen buizen (84) Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke (535) Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke (93) Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke, voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal (327) Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren (1424) Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen (2531) Vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke (442) Vervaardiging van stoomketels (1475) Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming (736) Vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren). (97) Vervaardiging van stortklare beton (349) Vervaardiging van stortklare beton (987) Vervaardiging van stortklare beton en gebruiksklare mortel (289) Vervaardiging van suiker (581) Vervaardiging van suiker (43) vervaardiging van suikerwerk. (132) Vervaardiging van suikerwerk (604) Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (54) Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (107) Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen (21) Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen (54) Vervaardiging van synthetisch rubber in primaire vormen - synthetisch rubber - factis (125) Vervaardiging van tabaksproducten (33) vervaardiging van tabaksproducten zoals sigaretten, sigarettentabak, sigaren, pijptabak, pruimtabak en snuif. (21) Vervaardiging van tafel-, bed-, toilet- en huishoudlinnen (326) Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen (532) Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal (1118) Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming (70) Vervaardiging van televisietoestellen, videomonitors en videoprojectietoestellen (97) Vervaardiging van textiel (38) Vervaardiging van textielstoffen van polypropeen (254) Vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere gassen (153) vervaardiging van toestellen voor het inschakelen,uitschakelen,omschakelen,aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom:schakelaars,zekeringen, bliksemafleiders,overspann (101) Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen (39) Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder (174) Vervaardiging van toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder : spuitpistolen, stoomstraaltoestellen, enz. (68) Vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enz. (167) Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen (11052) Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen (833) vervaardiging van tuinturf (19) Vervaardiging van tuinturf (107) Vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, en van borduurwerk (286) vervaardiging van uit diepgevroren groenten bestaande voedingsmiddelen. (12) vervaardiging van uit fruit bestaande voedingsmiddelen. (40) vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen. (41) Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik (657) Vervaardiging van ULM's (56) Vervaardiging van uurwerken (195) Vervaardiging van vaatwerk en andere porseleinen huishoud artikelen (231) Vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde, enz. (216) Vervaardiging van veevoeders (276) Vervaardiging van veevoeders (582) Vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten (146) Vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers (79) Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik (694) Vervaardiging van verbruiksmeters en -tellers voor elektriciteit,w ater, gas, benzine, enz. (86) Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw (841) Vervaardiging van veren (31) Vervaardiging van verf en vernis (122) Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek (157) Vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz. (148) Vervaardiging van verkoopautomaten (128) Vervaardiging van verkoopautomaten (28) Vervaardiging van verlichtingsapparaten (657) Vervaardiging van verlichtingsapparaten (4144) Vervaardiging van verpakkingsinstallaties voorzien van een weeg- of doseerinrichting. (70) Vervaardiging van verpakkingsmachines (345) Vervaardiging van verpakkingsmachines (115) Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof (229) Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal (73) Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal (506) Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven (486) vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultra-hoog verhit. (71) Vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultra-hoog verhit (163) vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten. (217) Vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten (1368) Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz. (349) Vervaardiging van verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen (75) Vervaardiging van veterinaire bereidingen (315) Vervaardiging van videoopname- en videoweergaveapparaten inclusief camcorders (206) Vervaardiging van vilt (131) Vervaardiging van vlaggen, vaandels, banieren, enz. (242) Vervaardiging van vlakglas (371) Vervaardiging van vlakglas (1582) Vervaardiging van vlakglas, inclusief gewapend, gekleurd of bedrukt glas (67) Vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : Chinamatten, grove stromatten, horden, enz. (135) Vervaardiging van vloeistofpompen , ook voorzien van een meettoestel (111) Vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt : tapijten, karpetten, matten en tegels (182) Vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïken, enz., van niet-vuurvaste keramische stoffen (888) Vervaardiging van vloerkleden en tapijt (350) Vervaardiging van vloerkleden en tapijt (676) Vervaardiging van voeders voor huisdieren (335) Vervaardiging van voeders voor huisdieren (82) vervaardiging van voeding die afgestemd is op grote spierinspanning, vooral voor sportlui. (86) Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (21) Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen, enz. zijn verrijkt (165) vervaardiging van voeding voor personen met stoornissen in het koolhydraten-metabolisme (diabetes). (73) Vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken (74) Vervaardiging van vormkasten en gietvormen (492) Vervaardiging van vormkasten en gietvormen (88) Vervaardiging van vouwdozen (103) vervaardiging van vruchtenpulp. (13) Vervaardiging van vuurvaste keramische producten (48) Vervaardiging van wagens voor intern transport, ook met eigen beweegkracht en al dan niet voorzien van een hef- of hanteerinrichting (143) Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz. (4302) Vervaardiging van wapens en munitie (100) Vervaardiging van warmtewisselaars (734) Vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien van inlagen van kunststof (119) Vervaardiging van weegtoestellen (67) Vervaardiging van weegtoestellen (181) Vervaardiging van werkkleding (1313) Vervaardiging van werkkleding (102) Vervaardiging van wijnen (122) Vervaardiging van wijn uit druiven (700) vervaardiging van wijn uit geconcentreerde druivemost. (16) vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, champagne, enz. (45) Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, champagne, enz. (258) Vervaardiging van wisselstroomgeneratoren (155) Vervaardiging van wisselstroommotoren (758) Vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose (38) Vervaardiging van zadels en de gareelmakerijen (239) Vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leer (85) Vervaardiging van zeep (366) Vervaardiging van zeep en wasmiddelen (440) Vervaardiging van zeep en wasmiddelen (78) Vervaardiging van zendantennes (50) Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur (99) Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie (77) vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie of -telegrafie:vaste zendtoestellen en gecombineerde zend- en ontvangsttoestellen, toestellen voor radiotelefonie voor transportmaterieel, mobilofo (20) Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten (29) Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten (93) Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels (266) Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding (1438) Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz. (3212) Vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur (58) Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens (12) Vervaardiging voor rekening van derden van kunststoffen speelgoedonderdelen (100) VERV. BALKEN, LIGGERS, KEPERS ... (595) VERV. BLOKJES, LAMELLEN,. VOOR PARKETVLOEREN (606) VERV. CARAVANS (NIET GESLEEPT, GEEN WIELEN) (297) VERV. DEUREN, RAMEN, KOZIJNEN, LUIKEN .. (2610) Verv. en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : rompen, vleugels, deuren, staart-, stabilisatie- en trimvlakken, hoogte- en richtingsroeren, vleugelkleppen, onderstellen, enz. (93) Verven, graveren en bedrukken van metaal (3101) VERV. GEPREFABRICEERDE GEBOUWEN IN HOUT (1614) VERV. HOUTEN STAAFLIJSTEN EN DAKSPANEN (861) Vervoer binnen steden en voorsteden van personen (autobus, tram, metro, enz.) op vaste routes en volgens vaste dienstregeling (224) vervoer binnen steden en voorsteden van personen op vaste routes en volgens vaste dienstregeling, waarbij de reizigers kunnen in- en uitstappen bij doorgaans vaste haltes (met autobussen,minibussen,tr (101) Vervoer over water (902) Vervoer per spoor (1379) Vervoersbemiddeling (641) Vervoer van gassen, oliën en andere vloeistoffen via pijpleidingen (61) Vervoer van geld en waardepapieren (194) Vervoer van personen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling (309) Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling (535) Vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen (552) vervoer van stamstukken in het bos. (147) Vervoer van stamstukken in het bos (631) Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd (1881) Vervoer via pijpleidingen (349) Vervoer via pijpleidingen (59) vervullen voor rekening van bedrijven van de wettelijke formaliteiten op gebied van sociale zekerheid (inschrijven RSZ storten bijdragen,enz) en belastingen (storten bedrijfsvoorheffing,opstellen fisc (28) Verv. van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met edele metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of halfedelstenen (2326) Verv. van brillen, ook niet optisch bewerkte lenzen : zonnebrillen, brillen voor de bescherming van de ogen (inclusief beschermkappen voor het solderen), voor de verbetering van het zicht, enz. (508) Verv. van imitatiesieraden van ongeacht welk mat., voor zover er voor de verv. geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele meta. geplateerd met edele meta., kunstmatige edelstenen en diamanten (1018) Verv. van orthopedische artikelen en toestellen, van ongeacht welk materiaal: medisch-chirurgische gordels en banden, krukken, breukspalken, kunsttanden, orthopedisch schoeisel, kunstledematen, enz. (487) Verwerking en conservering van aardappelen (90) Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen (418) Verwerking en conservering van fruit (134) Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit (1037) Verwerking en conservering van gevogelte (801) Verwerking en conservering van groenten (118) Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten (802) Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten (116) Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visproducten (67) Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte (1404) verwerking van afval door verbranding of op een andere wijze - verkleining van afval - storten van afval op land of in zee, begraven of onderploegen, composteren, enz. - behandeling en vernietiging va (37) Verwerking van bloed (133) Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's (3059) Verwerking van klieren en vervaardiging van klierextracten, enz. (115) Verwerking van koffie en thee (147) verwerking van slachtafvallen en krengen; productie van vleesmeel en -poeder en van beendermeel. (46) Verwerking van slachtafvallen en krengen; productie van vleesmeel en -poeder en van beendermeel. (119) Verwerking van thee en koffie (584) verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties (29) Verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties (31) Verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin (25) Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil (48) Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en sloopafval (17861) Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout (563) Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer (4466) verzamelen,vervoeren en afleveren van brieven,pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen.Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd m (228) Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland (5080) verzekeringsactiviteiten mbt brand en andere schade aan goederen (132) Verzekeringsactiviteiten mbt brand en andere schade aan goederen (391) verzekeringsactiviteiten mbt burgerlijke aansprakelijkheid (127) Verzekeringsactiviteiten mbt burgerlijke aansprakelijkheid (374) verzekeringsactiviteiten mbt diverse geldelijke verliezen (117) Verzekeringsactiviteiten mbt diverse geldelijke verliezen (326) verzekeringsactiviteiten mbt hulpverlening (120) Verzekeringsactiviteiten mbt hulpverlening (371) verzekeringsactiviteiten mbt krediet en borgtocht (142) Verzekeringsactiviteiten mbt krediet en borgtocht (463) verzekeringsactiviteiten mbt motorvoertuigen (137) Verzekeringsactiviteiten mbt motorvoertuigen (413) verzekeringsactiviteiten mbt rechtsbijstand (131) Verzekeringsactiviteiten mbt rechtsbijstand (381) verzekeringsactiviteiten mbt zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen (96) Verzekeringsactiviteiten mbt zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen (321) Verzekeringsagenten en -makelaars (14726) Verzekeringsentiteiten, die zowel levens- al niet-levensverzekeringen afsluiten, maar waar de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen (487) verzekeringsmakelaars en -agenten (390) Verzekeringsmakelaars en -agenten (6727) Verzekeringsmakelaars en -agenten (2550) Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen (146) verzerkeringsactiviteiten mbt ongevallen en ziekte (136) Verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren (247) Verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen (460) Verzorging van overledenen : gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz. (461) Veterinaire diensten (2906) Veterinaire diensten (5870) Visserij (136) visserij op volle zee en in kust- en binnenwateren (183) Visserij op volle zee en in kustwateren (236) Visteelt (173) visteelt in zee en in zoet water (40) Visteelt in zoet water (202) Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (15773) Vlieg- en vaaronderricht (230) Vlieg- en vaaronderricht (925) Vlieghavens voor sportvliegtuigen (113) Vloerafwerking en wandbekleding (5895) Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs (17) Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.g. (3731) Volwassenenvorming (3865) VOORBEHANDELING METAALERTSEN : BREKEN,... (10) Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering (228) Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering (492) Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren (2297) Voorbereiden van landbouwvelden (5385) Voorbewerken en spinnen van andere textielvezels, zoals jute of bastvezels (119) voorbewerking, kaarden en kammen van katoen- of katoenachtige vezels. (48) voorbewerking van kaardwol- of kaardwolachtige vezels : ontvetten en carboniseren van wol, kaarden. (54) Voor huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel (290) Voor niet-huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel (595) Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn : nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz. (3164) Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen (63) Vormen en bewerken van vlakglas (666) Vormen en bewerken van vlakglas (845) Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enz. (863) Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. (3426) Vrachtbehandeling (1032) Vrachtbehandeling en opslag (644) Vrachtbehandeling in zeehavens (961) Vrachtbehandeling in zeehavens (1594) Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs (929) Vrij gesubsidieerd basisonderwijs (1135) Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs (16) Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs (162) Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs (128) Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs (307) Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs (1205) Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs (93) Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs (259) Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs (186)

W

Warmtebehandeling van metaal (1390) Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding en textielartikelen voor bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders (1313) wassen,chemisch reinigen,persen,strijken,bleken,verven,enz., van textielartikelen en kleding voor bedrijven of andere grootgebruikers en voor depothouders die wasgoed van particulieren aanvaarden maar (923) wassen, drogen en vergruizen van bruinkool (256) Wassen en chemisch reinigen van textiel en bontproducten (83) Wassen en poetsen van motorvoertuigen (8726) wassen en toiletteren van huisdieren. (1018) Wassen en toiletteren van huisdieren (3311) wassen, kalibreren,sorteren,vergruizen,enz.,van steenkool (13) Wassen, kalibreren, sorteren, vergruizen, enz., van steenkool (16) Wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen (7329) Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren (657) Waterbouw, m.u.v. baggerwerken (3380) Waterdichtingswerken van muren (16222) Waterdicht maken van daken en dakterrassen (18364) Webportalen (26618) Weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten (145) Weeshuizen (66) Winning, behandeling en distributie van water (952) winning en voorbehandeling van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun gehalte aan non-ferrometalen : aluminium (bauxiet),koper,lood,zink,tin,mangaan,chroom, nikkel,kobalt,molybdeen,tantaa (68) Winning, het ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz. (641) Winning, malen en breken van cementsteen (28) Winning, malen en breken van kalksteen (44) winning, malen en breken van kalksteen, incl. kalktoeslagstoffen voor de landbouw. (18) winning, ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz. (471) Winning van aardgas (10) Winning van aardolie (14) Winning van aardolie en aardgas (13) Winning van andere non-ferrometaalertsen (21) Winning van bouw- en siersteen (348) Winning van bouw- en siersteen (2099) Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten (470) winning van bruinkool : ondergrondse winning en winning in dagbouw (214) Winning van cementsteen (30) winning van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun ijzergehalte. (80) Winning van grind (112) Winning van grind (45) winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering (17) Winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering (61) Winning van ijzererts (23) Winning van ijzererts (879) winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering. (117) Winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering (195) Winning van kalksteen, gips en krijt (57) Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen (139) winning van klei en kaolien (19) Winning van klei en kaolien (21) Winning van klei en kaolien (82) winning van leisteen. (1460) Winning van leisteen (14) Winning van leisteen (5764) Winning van mineralen en overige materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enz. (50) Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie (39) Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie (15) Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts (742) winning van overige mineralen en materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, natuu (13) Winning van steen (139) Winning van steenkool (11) Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten (26) Winning van turf (20) winning van uranium- en thoriumerts (33) Winning van uranium- en thoriumerts (74) Winning van zand (176) Winning van zand (94) Winning, zuivering en distributie van water (437) Winning, zuivering en distributie van water (420) wisselkantoren (99) Wisselkantoren (493)

Z

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering (738) Zagen en schaven van hout (1199) Zagen en schaven van hout (7578) Zagen en schaven van hout, impregneren van hout (201) Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout. (3582) Zee- en kustvaart (6877) Zeevisserij (256) Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten (8628) Zelfstandig werkende sportbeoefenaars (3446) Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders (3066) Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier (6181) Ziekenfondsen en verzorgingskassen (81) Ziekenfondsen en zorgkassen (155) Ziekenhuizen (256) Ziekenvervoer (859) Ziekenvervoer (218) Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters) (2805) Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties (6752) zoeken,selecteren,verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen;op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referen (1551) Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater (1015) Zonnecentra (1368) Zuivelfabrieken en kaasmakerijen (765) Zuivelfabrieken en kaasmakerijen (225)