Archive

Companies grouped by economic activity codes

ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ (27) РЕСТОРАНТИ (644) ШЕВ ГОРНО ОБЛЕКЛО. (201)

T

Tърговия на едро с други хранителни продукти (15)

W

WEB - ПОРТАЛИ (91) Web-портали (114)

А

АВТОМИВКА (15) АВТОМОНТЬОРСКИ УСЛУГИ (11) АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ (11) АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ (17) АВТОСЕРВИЗ (12) АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ (12) АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ (11) АГЕНЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА (26) АРХИТЕКТУРНИ ДЕЙНОСТИ (667) АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ (1438) АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ (26) АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ (11) АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ (26) АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ (17) АУДИО И ВИДЕО УСЛУГИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ УСЛУГИ (101) Архитектурни дейности (348)

Б

БЮРА ЗА ОБМЯНА НА ВАЛУТА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ (12) Бръснаро-фризьорски и козметични услуги (19)

В

ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ. (70) ВЕТЕРИНАРНОМЕДЕЦИНСКА ДЕЙНОСТ (282) ВНОС И ИЗНОС (21) ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИ (10) ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ (17) ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ (20) ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ (29) ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ (71) ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ (16) ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ (14) ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ (13) Ветеринарномедицинска дейност (47) Възпроизвеждане на записани носители (10) Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (24) внос и износ (13)

Г

ГОРСКО СТОПАНСТВО (128) ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ (21) ГРАВИРАНЕ (28)

Д

ДАВАНЕ ПОД НАЕМ (26) ДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА ДРУГИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ (37) ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВИДЕОКАСЕТИ И ДИСКОВЕ (16) ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ (159) ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНИ НЕДВ. ИМОТИ. (707) ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ (34) ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ (110) ДЕЙНОСТ В ОБЪЛАСТТА НА ЛИТ. И ИЗКУСТВА (13) ДЕЙНОСТ НА АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (790) ДЕЙНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ (27) ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ И АГЕНТИ (169) ДЕЙНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ АГЕНЦИИ (21) ДЕЙНОСТ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (1182) ДЕЙНОСТ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ (1192) ДЕЙНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ (19) ДЕЙНОСТ НА РЕКЛАМНИ АГЕНЦИИ (721) ДЕЙНОСТ НА РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ (10) ДЕЙНОСТ НА РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ (17) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (20) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (19) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (27) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КАМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (12) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (38) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И РАЗВЛЕЧЕНИЯТА (57) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА (135) ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ФОТОГРАФИЯТА (71) ДЕЙНОСТИ НА БОЛНИЦИ (45) ДЕЙНОСТИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (1040) ДЕЙНОСТИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ (329) ДЕЙНОСТИ НА ПАНАИРИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ПАРКОВЕ (11) ДЕЙНОСТИ НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ (13) ДЕЙНОСТИ НА РАЗСАДНИЦИ, БЕЗ ГОРСКИТЕ (165) ДЕЙНОСТИ НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ (245) ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ (25) ДЕЙНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ И АНАЛИЗИ (324) ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОГРЕБЕНИЯ И КРЕМАЦИИ (27) ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (11) ДНЕВНИ ГРИЖИ ЗА МАЛКИ ДЕЦА (35) ДОБИВ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ВЪГЛИЩА (22) ДОБИВ НА ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (11) ДОБИВ НА РУДИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ (10) ДОБИВ НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ (30) ДОБИВ НА ТРОШЕН КАМЪК, ЧАКЪЛ И ПЯСЪК (34) ДОБИВ НА ТРОШЕН КАМЪК, ЧАКЪЛ И ПЯСЪК (41) ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (22) ДР ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (22) ДР. ДЕЙНОСТИ В ОБЪЛАСТТА НА ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ (51) ДР. УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ. (82) ДРУГ ПЪТНИЧЕСКИ СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ (452) ДРУГ СУХОПЪТЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ БЕЗ РАЗПИСАНИЕ (128) ДРУГ СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ (16) ДРУГА ДЕЙНОСТ В СУХОПЪТНИЯ ТРАНПОСРТ (99) ДРУГА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (103) ДРУГА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (62) ДРУГА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (74) ДРУГА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (52) ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ (373) ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ (13) ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ (73) ДРУГИ БИЗНЕСУСЛУГИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (776) ДРУГИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (54) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ (72) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (623) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕКВАЛИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (46) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТ. ХРАНА (203) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ (215) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕД.НА РАБОТНА СИЛА (43) ДРУГИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДИХ (463) ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (992) ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ (192) ДРУГИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ (68) ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ (455) ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ НЕКВАЛИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (13) ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ , НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (1556) ДРУГИ РАЗНООБРАЗНИ ПРОИЗВОДСТВА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (92) ДРУГИ РАЗНООБРАЗНИ ПРОИЗВОДСТВА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (203) ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ (21) ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА (312) ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ (70) ДРУГИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО (14) ДРУГИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (38) ДРУГО ЗАСТРАХОВАНЕ БЕЗ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ (81) ДРУГО ЗАСТРАХОВАНЕ, БЕЗ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ (30) ДРУГО СПОМАГ. ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОП. ДЕЙНОСТ (156) ДРУГО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (134) ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ (36) ДЪРВОДОБИВ (504) ДЪРВОДОБИВ (40) ДЪРВООБРАБОТВАНЕ (10) Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти (478) Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде (34) Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач (228) Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения (12) Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж (17) Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач (22) Даване под наем на други машини и техника без оператор некласифицирани другаде (19) Даване под наем на недвижими имоти (14) Далекосъобщителна дейност по безжичен път (14) Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи (45) Дейност на агенции за недвижими имоти (315) Дейност на бизнес организации и организации на работодатели (38) Дейност на болници (34) Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде (1195) Дейност на заведения за социални услуги с настаняване (11) Дейност на заведения със здравни грижи (59) Дейност на информационни агенции (31) Дейност на лекари по дентална медицина (431) Дейност на лекари специалисти (303) Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ (40) Дейност на лечебни заведения за стоматологична помощ (33) Дейност на общопрактикуващи лекари (368) Дейност на общопрактикуващи лекари (12) Дейност на питейни заведения (370) Дейност на питейни заведения (10) Дейност на професионални организации (13) Дейност на рекламни агенции (468) Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване (816) Дейност на спортни клубове (351) Дейност на телефонни центрове за услуги (20) Дейност на увеселителни и тематични паркове (26) Дейност на фитнес центрове и зали (67) Дейност на централни офиси (31) Дейности в областта на технически системи за сигурност (52) Дейности в областта на фотографията (149) Дейности на застрахователни брокери и агенти (73) Дейности на питейни заведения (4151) Дейности на разсадници, без горските (13) Дейности по опаковане и пакетиране (14) Дейности по продажба на медийно време (94) Дейности по продажба на медийно време и място за реклама (137) Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради (78) Дневни грижи за малки деца (15) Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти (18) Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин (25) Довършителни строителни дейности (21) Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде (106) Друга издателска дейност (93) Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде (60) Друга търговия на едро (42) Други бизнес услуги (61) Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде (50) Други далекосъобщителни дейности (22) Други дейности в областта на информационните технологии (1089) Други дейности в областта на компютърните технологии (261) Други дейности в областта на компютърните технологии (35) Други дейности в областта на спорта (122) Други дейности по почистване (88) Други дейности по предоставяне на работна сила (17) Други дейности по приготвяне и доставяне на храна (73) Други дейности по разработване на софтуер (44) Други дейности по хуманно здравеопазване (141) Други дейности, свързани с пътувания и резервации (30) Други дейности, свързани с развлечения и отдих (252) Други довършителни строителни дейности (315) Други довършителни строителни дейности (17) Други информационни услуги, некласифицирани другаде (204) Други места за настаняване (23) Други образователни дейности, некласифицирани другаде (390) Други персонални услуги, некласифицирани другаде (420) Други пощенски и куриерски дейности (58) Други професионални дейности, некласифицирани другаде (1031) Други професионални дейности, некласифицирани другаде (553) Други разнообразни производства, некласифицирани другаде (80) Други специализирани строителни дейности (11) Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде (210) Други спомагателни дейности в транспорта (194) Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване (61) Други услуги за населението (832) Други форми на предоставяне на кредит (74) Други форми на предоставяне на кредити (156) Друго застраховане , без живото застраховане (31) Друго обучение за възрастни (141) Друго парично посредничество (30) Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде (174) Дърводобив (111) дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ (517) дейност на организации с нестопанска цел (17) дейности по опаковане и пакетиране (18) друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде (53) други дейности в областта на физ.културата и спорта. (39)

Е

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (36) Експлоатация на зали за представления (10) Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт (12) Експлоатация на спортни обекти и съоръжения (24)

Ж

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ (10) ЖИВОТНОВЪДСТВО (14) ЖИВОТНОВЪДСТВО (13) ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ (16) Животновъдство (17)

З

ЗАВАРЪЧНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ (12) ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (115) ЗАЛАГАНИЯ И ХАЗАРТ (150) ЗАЛОЖНА КЪЩА (20) ЗВУКОЗАПИСВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА МУЗИКА (11) ЗДР.УСЛУГИ (20) ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (21) ЗЕМЕДЕЛИЕ (18) ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ (12) ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ (11) ЗЕМНИ РАБОТИ (100) ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ (47) Звукозаписване и издаване на музика (49) Земни работи (26) звукозаписване и издаване на музика (67)

И

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА (10) ИЗВЪНБОЛНИЧНА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА (13) ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ (349) ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ (390) ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ (185) ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ (49) ИЗДАВАНЕ НА КНИГИ И ДРУГИ (81) ИЗДАВАНЕ НА СПИСАНИЯ И ДРУГИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ (63) ИЗДАВАНЕ НА СТАНДАРТЕН СОФТУЕР (38) ИЗДАТЕЛСКА (37) ИЗДАТЕЛСКА (11) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (34) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (130) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (26) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (27) ИНЖИНЕРНА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ (1513) ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (33) ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ (199) ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ (12) Извънболнична лекарска практика (14) Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации (125) Изграждане на други инсталации (60) Изграждане на електрически инсталации (124) Издаване на вестници (12) Издаване на други програмни продукти (103) Издаване на книги (97) Издаване на компютърни игри (11) Издаване на списания и други периодични издания (41) Издаване на стандартен софтуер (11) Изпълнителско изкуство (102) Инженерни дейности и технически консултации (673) Инсталиране на машини и оборудване (47) издаване на вестници (22) издаване на списания и други периодични издания (28)

К

КАФЕ - АПЕРАТИВ (10) КАФЕ-АПЕРАТИВ (12) КАФЕ-АПЕРИТИВ (14) КНИГОВЕЗКИ УСЛУГИ (38) КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (36) КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (12) КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ (92) КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДИ (59) КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ. (442) КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ (17) КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (80) КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ (11) КОНСУЛТАНТСКА (10) КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ (36) КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ (78) КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (269) КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО СТОПАНСКО И ДРУГО УПРАВЛЕНИЕ (1009) КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ (61) КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. (469) КУЛТУРА, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ (506) КУЛТУРА, СПОРТ,РАЗВЛЕЧЕНИЕ.ТЪРГОВИЯ (101) КУРИЕРСКА ДЕЙНОСТ (198) КУРИЕРСКА ДЕЙНОСТ, РАЗЛИЧНА ОТ ТАЗИ НА НАЦ.ПОЩА (38) КУРИЕРСКИ УСЛУГИ (11) Комбинирани административни офис дейности (96) Комбинирани административни офис дейности (192) Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство (70) Комплексно обслужване на сгради (38) Компютърно програмиране (788) Консултантска дейност (11) Консултантска дейност по връзки с обществеността (65) Консултантска дейност по информационни технологии (564) Консултантска дейност по стопанско и друго управление (1330) Консултантски дейности (18) Консултации по управление и стопанска дейност (32) консултантски услуги (11)

Л

ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ (28) ЛОВ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (27) Лов и спомагателни дейности (12)

М

МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (15) МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И НАСТАНЯВАНЕ (25) МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ С НАСТАНЯВАНЕ. (15) МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ (11) МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ (1371) МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ (16) МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ (169) МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛ (396) МОНТАЖ НА ДОГРАМА (102) Механично обработване на метал (179) Монтаж на дограма и дърводелски работи (44)

Н

Н ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ (78) НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (96) НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ (21) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (61) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (37) НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (57) НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (1015) НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НАПИТКИ И ДР. (120) НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ (515) НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА (38) Научно-изследователска развойна дейност (245) Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите (72) Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите (466) Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки (88) Неспециализирана търговия на едро (334) Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (225) Неспециализирано вътрешно почистване на сгради (61) Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки (946) Неформално обучение в областта на културата (24) Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих (41) недвижими имоти (27) неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (290) неспециализирано вътрешно почистване на сгради (83)

О

ОБМЕН НА ВАЛУТА (60) ОБРАБОТВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ (12) ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ХОСТИНГ (131) ОБРАБОТКА НА ДАННИ,ХОСТИНГ И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ (147) ОБРАЗОВАНИЕ-ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ПО ОЦЕЛЯВАНЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ (22) ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (51) ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС (335) ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (15) ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ (619) ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. (2111) ОКЕАНСКИ И МОРСКИ РИБОЛОВ (28) ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (139) ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (35) ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (48) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОГРЕБЕНИЯ (146) ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА БРЕМЕННИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ДИХАТЕЛНИ И ОБЕЗБОЛЯВАЩИ ТЕХНИКИ ЗА БРЕМЕННИ, РЕКЛАМИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ И ДРЕХИ ЗА БЪДЕЩИ МАЙКИ (16) ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ (247) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ПТИЦИ (81) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДР. ЖИВОТНИ /ПЧЕЛАРСТВО/ (56) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК (18) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК (22) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ЖИВОТНИ (72) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРУГИ МНОГОГОДИШНИ НАСЪЖДЕНИЯ (66) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ (295) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОРИЗ (65) ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА В СЛАДКОВОДНИ ВОДИ. (29) ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБИ В СЛАДКОВОДНИ БАСЕЙНИ (41) ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ (27) ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ (32) ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЮТЮН (23) ОТДАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПОД НАЕМ (439) ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЪОРЪЖЕНИЯ (18) ОФОРМЯНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ (87) ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (19) ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (207) Облагородяване на прежди, платове и облекло (13) Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци (21) Обработка на товари (27) Образование (21) Обучение на водачи на превозни средства (37) Общо строителство на сгради и строителни съоръжения (132) Организиране на конгреси и търговски изложения (29) Организиране на конгреси и търговски изложения (12) Организиране на погребения и свързани с тях услуги (33) Организиране на хазартни игри (31) Основна икономическа дейност от НКИД: производство на резервни части за асансьор (13) Отглеждане на грозде (36) Отглеждане на грозде (76) Отглеждане на домашни птици (48) Отглеждане на дребен рогат добитък (30) Отглеждане на други едногодишни растения (105) Отглеждане на други животни (55) Отглеждане на други многогодишни насаждения (63) Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена (231) Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения (73) Отглеждане на подправки, етеричномаслени (36) Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения (34) Отглеждане на свине (11) Отглеждане на семкови и костилкови плодове (21) Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове (42) Оформяне и поддържане на озеленени площи (26) отглеждане на ЕРД (19)

П

П-ВО НА ОБЛЕКЛА (13) ПЕЧАТАНЕ НА ДРУГИ ИЗДАНИЯ И ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ (174) ПЕЧАТАНЕ НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ И ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ (259) ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ (14) ПИТЕЙНО ЗАВЕДЕНИЕ КАФЕ-АПЕРИТИВ (11) ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЕ ВЪРХУ МЕТАЛ (51) ПОДГОТОВКА ЗА ПРОДАЖБА, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (28) ПОДГОТОВКА ЗА ПРОДАЖБА, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (12) ПОДГОТОВКА ЗА ПРОДАЖБА,ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. (16) ПОДГОТОВКА НО ВОДАЧИ НА МПС (66) ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (15) ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА КАНЦЕЛАРСКА, СЧЕТОВОДНА И ЕЛЕКТРОННОИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА (113) ПОКРИВНИ РАБОТИ И ХИДРОИЗОЛАЦИИ (80) ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (25) ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (11) ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (614) ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (709) ПОКУПКА И СТРОЕЖ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (28) ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (35) ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА (24) ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА (11) ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА (33) ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ (15) ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (86) ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ (37) ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКИ (14) ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКИ (64) ПОЛАГАНЕ НА ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ (153) ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ И СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ (61) ПОПРАВКА НА ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ (73) ПОПРАВКА НА ЧАСОВНИЦИ И БИЖУТА (13) ПОСР. ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (18) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО СДЕЛКИ С Ц. КНИЖА И СТОКИ (36) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (14) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (394) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАБИРАНЕ НА РАБОТНА СИЛА (66) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТНА СИЛА (126) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (11) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (17) ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (12) ПОСРЕДНИЧЕСТВО (20) ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (11) ПОСТАВЯНЕ НА ДОГРАМА (227) ПОЧИСТВАНЕ (12) ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ, ПРОМ.ИМОТ И ПРЕВ. СРЕДСТВА (49) ПР-ВО НА РАФИНИРАНИ МАСЛА И МАЗНИНИ (13) ПР.И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛ.ЕНЕРГИЯ (12) ПРАНЕ И ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ (13) ПРАНЕ И ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ (129) ПРАНЕ И ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ НА ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ (56) ПРАХОВА МЕТАЛУРГИЯ, ВАЛЦОВАНЕ (16) ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ (10) ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ (13) ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ (109) ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (27) ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (72) ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ (29) ПРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ (74) ПРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (53) ПРЕРАБОТКА НА ОРИЗ (25) ПРЕСОВАНЕ НА МЕТАЛ (16) ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ПО КОНКРЕТЕН ПОВОД (31) ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА (10) ПРОДАЖБА НА СТОКИ (14) ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (12) ПРОЕКТАНСКА ДЕЙНОСТ (14) ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ (14) ПРОЕКТИРАНЕ (74) ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (14) ПРОИЗВ. НА ДРУГИ ХИМ. ПРОД. НЕКЛАС. ДРУГАДЕ (44) ПРОИЗВ. НА МЕД. И ЗЪБОЛ.ИНСТРУМ.ИСРЕДСТВА (170) ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БИЖУТЕРИЙНИ И ДРУГИ ИЗД.НЕК (49) ПРОИЗВОДИТЕЛ /КЕРАМИКА/ (17) ПРОИЗВОДСТВА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ,МЕБ.КОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ. (122) ПРОИЗВОДСТВЕНА (15) ПРОИЗВОДСТВО (27) ПРОИЗВОДСТВО (36) ПРОИЗВОДСТВО ДРУГО ОБЛЕКЛО И ДОПЪЛНЕНИЯ (604) ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТСКИ, ДИЕТИЧНИ И ДРУГИ ХОМОГИЗИРАНИ ХРАНИ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА ОСВЕТИТЕЛИ И ЛАМПИ (33) ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНО ХЛАДИЛНО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ (22) ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМ. ПРЕПАРАТИ (43) ПРОИЗВОДСТВО А СТОЛОВЕ И СЕДАЛКИ (21) ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ПВЦ И АЛУМ. ДОГРАМА (145) ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ДР. ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО, ВКЛ. И ПРОДАЖБА (15) ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕСО (47) ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕСО ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ (24) ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ПТИЦИ (63) ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЗАКУСКИ (11) ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МЕБЕЛИ (99) ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ (49) ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СКРЕПИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ (14) ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ (37) ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИСОКО АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ (13) ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ (10) ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ (10) ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ (24) ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ (32) ПРОИЗВОДСТВО НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (12) ПРОИЗВОДСТВО НА АМБАЛАЖ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ (20) ПРОИЗВОДСТВО НА АПАРАТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, 33,14 РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ , 33.20 ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ , 25.11 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАРНИ КОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ , 25.61 ПОВЪРХНОСТНО ОБРАБОТВАНЕ И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛ , 25.62 МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛ (26) ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, МИНЕРАЛНИ И ДРУГИ БУТИЛИРАНИ НАПИТКИ (98) ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ (54) ПРОИЗВОДСТВО НА БИЖУТА ИМИТАЦИЯ (19) ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ТЕХНИКА (21) ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ (23) ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ЛАКОВЕ (16) ПРОИЗВОДСТВО НА ВАР (11) ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНА ОТ ГРОЗДЕ (31) ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНА ОТ ГРОЗДЕ (36) ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪЛНООБРАЗЕН КАРТОН (51) ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪЛНООБРАЗЕН КАРТОН И ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН (28) ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ БЕТОНОВИ СМЕСИ (48) ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ БЕТОНОВИ СМЕСИ (45) ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ЯСТИЯ (42) ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ЯСТИЯ (24) ПРОИЗВОДСТВО НА ДОГРАМА И ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ (78) ПРОИЗВОДСТВО НА ДОГРАМА И ЩОРИ (21) ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛНО ОБЛЕКЛО (132) ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАКИНСКИ И ДЕКОРАТИВНИ ИЗДЕЛИЯ (16) ПРОИЗВОДСТВО НА ДР. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (149) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ЕЛ. СЪОРАЖЕНИЯ. (51) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (45) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ КАУЧУК (37) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ (188) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН. (24) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ. (350) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ (27) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ (15) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ МАШИНИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (25) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ МАШИНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (41) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ МАШИНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ. (59) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ МЕБЕЛИ (517) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ МЕБЕЛИ БЕЗ СТОЛОВЕ (183) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ (422) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИ (12) ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (25) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ДВИГАТЕЛИ, ЕЛ. ГЕНЕРАТОРИ И ТРАНСФОРМАТОРИ (15) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ (153) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТР. ТЕХНИКА (16) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (418) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ, ГЕНЕРАТОРИ И ТРАНСФОРМАТОРИ (27) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРО И ДР.ОБОРУДВАНЕ (12) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ (23) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ АПАРАТИ (15) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА (12) ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА (17) ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ (11) ПРОИЗВОДСТВО НА ИГРИ И ДЕТСКИ ИГРАЧКИ (11) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ (79) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО (37) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (93) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ (11) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА (224) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА (260) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО (65) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЛ (15) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЛ (14) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН (73) ПРОИЗВОДСТВО НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН (23) ПРОИЗВОДСТВО НА КЛАСИЧЕСКИ / МАШИННО ИЛИ (51) ПРОИЗВОДСТВО НА КЛАСИЧЕСКИ ПУЛОВЕРИ, ЖИЛЕТКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ИЗДЕЛИЯ. (19) ПРОИЗВОДСТВО НА КУХНЕНСКИ МЕБЕЛИ (26) ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (17) ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (11) ПРОИЗВОДСТВО НА ЛИСТОВЕ, ПЛОЧИ, ТРЪБИ И ПРОФИЛИ ОТ ПЛАСТМАСИ (22) ПРОИЗВОДСТВО НА МАКАРОНИ, ЮФКА, КУС-КУС И ПОДОБНИ (13) ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРАЦИ И ДРУГИ МЕБЕЛИ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ (12) ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИ (32) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ (21) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ (51) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ (27) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ЗА ОФИСИ И МАГАЗИНИ (122) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ (37) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПРОДУКТИ БЕЗ ГОТОВИ ЯСТИЯ (71) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА ДОГРАМА (207) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНИЯ (18) ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ (211) ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ (40) ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (77) ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО (21) ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО (100) ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО (20) ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ (15) ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ (53) ПРОИЗВОДСТВО НА ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ (43) ПРОИЗВОДСТВО НА ОПТИЧНИ УРЕДИ И ЕЛЕМЕНТИ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ (21) ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЩИ И ГОРЕЛКИ (15) ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ (85) ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНО ХЛАДИЛНО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ (26) ПРОИЗВОДСТВО НА ПТМ (62) ПРОИЗВОДСТВО НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО (36) ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (16) ПРОИЗВОДСТВО НА САПУН, МИЕЩИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ (30) ПРОИЗВОДСТВО НА СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛИТЕ (14) ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ (43) ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ (1394) ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЧИВА ЗА РЪЧНА У-БА ИНСТ (11) ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЧИВА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА (10) ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ (40) ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДОЛЕД (16) ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДОЛЕД (10) ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИ НАПИТКИ (83) ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (21) ПРОИЗВОДСТВО НА СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА (22) ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ (31) ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА ТРАКТОРИ (11) ПРОИЗВОДСТВО НА ТЪКАНИ (18) ПРОИЗВОДСТВО НА УРЕДИ И АПАРАТИ (30) ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРМЕНТИРАЛИ ПЛОДОВЕ (24) ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ (28) ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ (13) ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И ПРЕСНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И ДР. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (10) ПРОИЗВОДСТВО НА ХОРОСАН (12) ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (58) ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ И ЧОРАПОГАЩИ (30) ПРОИЗВОДТВО НА ХЛЕБНИ И ПРЕСНИ СЛАДКРАСКИ ИЗДЕЛИЯ (1086) ПРОИЗВОСТВО НА ОБЛЕКЛО (10) ПРОИЗВОСТВО НА ФУРНИР И ДЪР.ПЛОЧИ (11) ПРОИОЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ,УСЛУГИ,МАРКЕТИНГ (74) ПРОТОИЗВОДСТВО НА ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ. (13) ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ (52) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ (42) ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ (67) ПЪТНИЧЕСКИ ГРАДСКИ И КРАЙГРАДСКИ ТРАНСПОРТ (251) ПЪТНИЧЕСКИ ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ (2347) Печатане на други издания и печатни продукти (43) Печатане на други издания и печатни продукти (131) Питейни заведения (1107) Питейни заведения (15) Питейни заведения (16) Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал (23) Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането (20) Поддръжка и ремонт на асансьори и часи за тях. (83) Поддържане на добро физическо състояние (70) Поддържане на добро физическо състояние (138) Покривни работи (11) Покупка и продажба на собствени недвижими имоти (403) Покупка и продажба на собствени недвижими имоти (24) Полагане на мазилки (14) Полагане на облицовки и настилки (42) Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти (18) Посредническа дейност на агенции по наемане на работа (67) Посредническа дейност по операции с недвижими имоти (14) Пране и химическо чистене (24) Преводаческа дейност (96) Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде (73) Предоставяне на работна сила за временна заетост (14) Предпечатна подготовка (45) Предучилищно образование (25) Преработване на дървен материал, без мебели (82) Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия (59) Преработка на кафе и чай (11) Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод (18) Продавач на сергия (15) Прожектиране на филми (12) Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици (26) Производство и търговия на обувки (137) Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия (22) Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води (32) Производство на бижута имитация (20) Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали (23) Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали (83) Производство на битова електроника (17) Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове (14) Производство на вина от грозде (34) Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон (23) Производство на горно облекло без работно (201) Производство на горно облекло, без работно (181) Производство на горно облекло, без работно (13) Производство на готови бетонови смеси (34) Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни (11) Производство на готови храни за домашни любимци (11) Производство на готови храни, фуражи за селскостопански животни (14) Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството (44) Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството (63) Производство на долно облекло (45) Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон (13) Производство на други електрически съоръжения (50) Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде (12) Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент (13) Производство на други изделия от дървен материал (136) Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене (156) Производство на други изделия от каучук (26) Производство на други изделия от пластмаси (103) Производство на други изделия от хартия и картон (37) Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде (52) Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде (67) Производство на други мебели (189) Производство на други мебели, без столове (11) Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде (21) Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде (170) Производство на други обработващи машини (13) Производство на други основни неорганични химични вещества (11) Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба (14) Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде (83) Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде (41) Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде (116) Производство на други части и принадлежности за автомобили (13) Производство на друго облекло и допълнения за облекло (161) Производство на електрическа енергия (302) Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори (11) Производство на електронни елементи (26) Производство на етерични масла (17) Производство на изделия от бетон за строителството (23) Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде (48) Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника (20) Производство на какао, шоколадови и захарни изделия (34) Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия (24) Производство на комбинирани фуражи (21) Производство на компютърна техника (35) Производство на конфекционирани текстилни изделия (54) Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло (33) Производство на конфекционнирани текстилни изделия без облекло (17) Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета (12) Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия (11) Производство на кухненски мебели (50) Производство на лампи и осветители (15) Производство на лекарствени продукти (11) Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси (16) Производство на матраци и дюшеци (10) Производство на машини за добива и строителството (14) Производство на машини за обработка на метал (16) Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн (14) Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн (26) Производство на мебели за офиси и магазини (34) Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (68) Производство на мелничарски продукти (15) Производство на месни продукти, без готови ястия (29) Производство на метална дограма (26) Производство на метални конструкции и части от тях (77) Производство на мляко и млечни продукти (59) Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед (40) Производство на монтирани печатни платки (16) Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи (12) Производство на обувки (23) Производство на опаковки от дървен материал (15) Производство на парфюми и тоалетни продукти (29) Производство на парфюми и тоалетни продукти (43) Производство на подемно-транспортни машини (19) Производство на продукти от други неметални минералии, некласифицирани другаде. (42) Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване (15) Производство на работно облекло (35) Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника (14) Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин (13) Производство на растителни масла и мазнини (11) Производство на растителни масла и мазнини (28) Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати (23) Производство на сладолед (11) Производство на спиртни напитки (14) Производство на спортни стоки (16) Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия (13) Производство на тестени изделия (15) Производство на технически газове (10) Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни (22) Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството (10) Производство на тъкани (10) Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация (32) Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация. Проверка на водомери (117) Производство на филми и телевизионни предавания (194) Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели (10) Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия (273) Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия. (316) Производство на хранителни добавки и овкусители (17) Производство на чорапи и чорапогащи (16) Проучване на пазари и изследване на общественото мниние (44) Професионално обучение след средно образование, но не висше (34) Пътнически въздушен транспорт (18) Пътнически градски и крайградски транспорт (37) Пътнически морски и крайбрежен транспорт (14) Пътнически таксиметров транспорт (255) подготовка за продажба на недвижими имоти (81) посредническа дейност по наемане на работа (122) предоставяне достъп до база данни (46) производство на други машина с общо предназначение, некласифицирани другаде (52) производство на други машини за селското и горското стопанство (47) производство на захарни и шоколадови изделия (26) производство на изделия от корк (10) производство на месни продукти (63) производство на тухли, керемиди и строителни изделия от глина (16) производство на филми и тв предавания (196) производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели (13)

Р

РАБОТНА СИЛА ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ (19) РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ (35) РАЗКРОЯВАНЕ, РЕНДОСВАНЕ И ИМПРЕГНИРАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ (28) РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КИНА И ВИДЕОФИЛМИ (13) РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ (16) РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР (11) РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР (191) РАСТЕНЕВЪДСТВО (57) РАСТЕНИЕВЪДНИ УСЛУГИ (133) РАСТЕНИЕВЪДСТВО (29) РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО (152) РЕКЛАМА (40) РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ (18) РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ (446) РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ (49) РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ (22) РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ (10) РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (22) РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ (96) РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ И КОСМИЧЕСКИ СРЕДСТВА (12) РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДРУГИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (123) РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ (10) РЕМОНТ НА БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА (139) РЕМОНТ НА ДРУГИ ЛИЧНИ И ДОМАКИНСКИ ВЕЩИ (158) РЕМОНТ НА ДРУГО ОБУРУДВАНЕ (72) РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНИ УСТР. (210) РЕМОНТ НА КОРАБИ (59) РЕМОНТ НА МЕБЕЛИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ (69) РЕМОНТ НА МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И АПАРАТИ (73) РЕМОНТ НА МЕТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ (55) РЕМОНТ НА ЧАСОВНИЦИ И БИЖУТА (40) РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ (3677) РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ (11) РЕСТОРАНТЬОРСТВО (23) РЕСТОРАНТЬОРСТВО (286) РЕСТОРАНТЬОРСТВО (53) РЕСТОРАНТЬОРСТВО (10) РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО (27) РЕЦИКЛИРАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (26) РЕЦИКЛИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ (12) РЕЧЕН И ДРУГ ТРАНСПОРТ ПО ВЪТРЕШНИ И ВОДНИ ПЪТИЩА (19) РИБОВЪДСТВО (34) РЯЗАНЕ, ПРОФИЛИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ДЕКОРАТИВНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ (36) Развъждане и отглеждане на риба и др.водни организми в сладководни басейни (121) Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни (71) Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани офис дейности (98) Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности (23) Разпространение на филми и телевизионни предавания (10) Растениевъдни услуги; озеленяване (22) Рекламна дейност (18) Рекламна дейност (34) Ремонт и поддържане на други превозни средства (54) Ремонт и поддържане на плавателни съдове (18) Ремонт на други лични и домакински вещи (18) Ремонт на битова електроника (40) Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината (35) Ремонт на друго оборудване (29) Ремонт на електрически съоръжения (13) Ремонт на електрически съоръжения (97) Ремонт на електрически съоръжения (10) Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати (12) Ремонт на компютри и периферни устройства за тях (129) Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение (92) Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение (332) Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения (21) Ресторантьорство (19) Рециклиране на сортирани отпадъци (28) Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали (11) Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали (26) разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал (200) ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градини (312) ресторантьорство (34) рециклиране на неметални отпадъци (17)

С

СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО (21) СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (48) СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ (17) СЕЛСКО СТОПАНСТВО (27) СЕЛСКО СТОПАНСТВО (15) СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО (104) СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ (12) СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО (50) СОНДИРАНЕ И ПРОБИВАНЕ (32) СОНДИРАНЕ И ПРОБИВАНЕ (51) СОЦИАЛНА РАБОТА БЕЗ НАСТАНЯВАНЕ (34) СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (256) СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ДРУГИ МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ (45) СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТОРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (15) СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (52) СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ГРУПИ СТОКИ (153) СПОМ. ДЕЙНОСТИ ПО ФИН. ПОСРДН. НЕКЛАСИФИЦ (12) СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (15) СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО (95) СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО (124) СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В Т-ТА (78) СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ , БЕЗ ЗАСТРАХОВАНЕ (11) СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (47) СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНСОТИ В ОБАЛСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (118) СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ (52) СТОЛОВЕ (23) СТОЛОВЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРИГ. И ДОСТАВКА НА ХРАНА (14) СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (13) СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (73) СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ (12) СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ (100) СТРОИТЕЛСТВО (463) СТРОИТЕЛСТВО (42) СТРОИТЕЛСТВО (52) СТРОИТЕЛСТВО (213) СТРОИТЕЛСТВО (16) СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ (10) СТРОИТЕЛСТВО И ТЪРГОВИЯ (16) СТРОИТЕЛСТВО И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ (22) СТРОИТЕЛСТВО НА АВТОМАГИСТРАЛИ, ПЪТИЩА И САМОЛЕТНИ ПИСТИ (70) СТРОИТЕЛСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ (330) СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ (2406) СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ (15) СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ (15) СТРОИТЕЛСТВО НА ИНСТАЛАЦИИ (15) СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕНОСНИ МРЕЖИ (35) СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕНОСНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРОВОДИ (82) СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТИЩА,САМОЛЕТНИ ПИСТИ И СПОРТНИ ТЕРЕНИ (73) СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (65) СТРОИТЕЛСТВО НА ТРЪБОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ (134) СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ (30) СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПРОЕКТИРАНЕ (11) СТУДЕНО ФОРМОВАНЕ И ВАЛЦОВАНЕ (16) СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ (11) СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ (1462) СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ (3520) СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ (10) СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ (95) СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ (14) СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ (11) СЧЕТОВОДНО - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (20) СЧЕТОВОДСТВО (13) СЪБАРЯНЕ И РАЗРУШАВАНЕ (30) СЪБИРАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ И НЕ ДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ (38) СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ (10) СЪБИРАНЕ, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ВОДИ (21) СЪЗДАВАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ (17) Складиране и съхраняване на товари (16) Сладководен риболов (13) Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания (23) Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания (11) Специализирана дейност в областта на дизайна и продажба на мебели (282) Специализирана търговия на едро с други междинни продукти (17) Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки (118) Специализирани дейности в областта на дизайна (182) Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти (56) Специализирано търговско посредничество с други групи стоки (92) Спомагателни дейности в горското стопанство (12) Спомагателни дейности в областта на образованието (61) Спомагателни дейности в растениевъдството (34) Спомагателни дейности във водния транспорт (23) Спомагателни дейности във въздушния транспорт (10) Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство (98) Строителство (44) Строителство (28) Строителство (245) Строителство и консултантска дейност (39) Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти (46) Строителство на други инсталации (10) Строителство на други съоръжения (168) Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде (190) Строителство на жилищни и нежилищни сгради (1150) Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих (13) Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи (42) Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи (27) Строителство на хидротехнически съоръжения (28) Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (163) Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (1756) Събиране на неопасни отпадъци (27) Създаване и излъчване на телевизионни програми (71) Създаване и излъчване на телевизионни програми (30) селскостопанска дейност (16) спомагателни дейности в транспорта (48) строителство на инсталации (114) счетоводни услуги (12) събиране и третиране на други отпадъци (155) събиране на неопасни отпадъци (63)

Т

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ (13) ТАКСИМЕТРОВ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗ (514) ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ (147) ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ (46) ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ (11) ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ (58) ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ (59) ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ (39) ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ (14) ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ (2150) ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ (15) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ (13) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ (34) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ (15) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ (18) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ (4095) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ПО ПРЕМЕСТВАНЕ (18) ТОВАРЕН И АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ (20) ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ ПО ВЪТР.ВОДНИ ПЪТ (20) ТРАНСПОРТ (123) ТРАНСПОРТ,ТАК.УСЛУГИ (29) ТРАНСПОРТНА (29) ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ (151) ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (11) ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ (80) ТУРИЗЪМ (10) ТУРИЗЪМ (56) ТУРИСТИЧЕСКА (18) ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (29) ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (119) ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ (31) ТУРИСТИЧЕСКО И ДР.КРАТКОСР.НАСТАНЯВАНЕ (232) ТУРИСТИЧЕСКО И ДРУГО КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ (20) ТУРОПЕРАТАРСКА ДЕЙНОСТ (21) ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ (15) ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ (230) ТЪРГ.ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ГОРИВА И ХИМ.ПРОДУКТИ (72) ТЪРГОВИ ЯНА ДРЕБНО С МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ (256) ТЪРГОВИЯ (44) ТЪРГОВИЯ (67) ТЪРГОВИЯ (2965) ТЪРГОВИЯ (20) ТЪРГОВИЯ (27) ТЪРГОВИЯ (46) ТЪРГОВИЯ (113) ТЪРГОВИЯ (34) ТЪРГОВИЯ (587) ТЪРГОВИЯ (80) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (11) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (1836) ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ (13) ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (21) ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО (13) ТЪРГОВИЯ И СТРОИТЕЛСТВО (11) ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ (102) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МАШИНИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ (35) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (51) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (1313) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (1084) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (100) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (37) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (1336) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (22) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (282) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (12) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (171) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (13) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (16) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (11) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО (30) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ (105) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С УПОТРЕБЯВАНИ СТОКИ В МАГАЗИНИ (81) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В СПЕЦ.МАГАЗИНИ (612) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В МАТ. С УПОТРЕБЯВАНИ СТОКИ (530) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ (54) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ (11) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ (32) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ (31) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ (31) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ С ДРУГИ НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (13) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ (21) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (6813) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ. (44) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО (17) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ИЗВЪН МАГАЗИНИ НЕКВАЛИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ (238) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ИЗВЪН ТЪРГ.ОБЕКТИ (831) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ИЗВЪН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (18) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ОТКРИТИ ЩАНДОВЕ (251) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ОТКРИТИ ЩАНДОВЕ И БАЗАРИ С ДРУГИ СТОКИ (518) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ОТКРИТИ ЩАНДОВЕ И ПАЗАРИ (297) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ (363) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С АВТОМОБИЛНИ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЯХ (973) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С БИЖУТЕРИЯ (296) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА (133) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С БИТОВИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ (233) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С БОИ И ПЛОСКО СТЪКЛО (623) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ВЕСТНИЦИ И КАНЦЕЛАРСКИ СТОКИ (473) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ДРЕХИ (12) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ДРУГИ НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (24) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ДРУГИ НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (3609) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЕЛ. ДОМ. УРЕДИ, РАДИО - И ТЕЛЕВИЗИОННИ СТОКИ (127) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЖЕЛЕЗАРИЯ (216) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ИГРИ И ИГРАЧКИ (122) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С КИЛИМИ (105) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С КНИГИ, ВЕСТНИЦИ (223) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ (10) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВА И ДРУГИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ СТОКИ (27) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (705) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (21) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА. (12) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С МЕБЕЛИ (180) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С МЕДИЦИНСКИ И ОРТОПЕДИЧНИ СТОКИ (73) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (11) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ОБЛЕКЛО (989) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ОБЛЕКЛО (15) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ОБЛЕКЛО (30) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ (206) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ (871) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И СТОКИ ЗА ДОМА (437) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (611) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ (26) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ (42) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ (6530) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ (10) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С РИБА И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ (121) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ТЕКСТИЛ И ГАЛАНТЕРИЙНИ СТОКИ (121) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ (131) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (141) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (22) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (96) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЦВЕТЯ, РАСТЕНИЯ, СЕМЕНА, ТОРОВЕ (774) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ (11) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ. (269) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ЧРЕЗ ПОРЪЧКИ ПО ПОЩАТА , ПО ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТ (725) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ (31) ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО. (12) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (119) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (14) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (66) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (27) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (40) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (51) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (77) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО (17) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ (1425) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО (12) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО (51) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО (230) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ (324) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СУРОВИ И ОБРАБОТЕНИ КОЖИ (13) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (14) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ДРУГИ МАШИНИ (158) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ДРУГИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ (21) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ДРУГИ СТОКИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО. (115) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, МАТЕРИАЛИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ (180) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕЛ. УРЕДИ (41) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ (659) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕЛЕКТРОННО - ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА (44) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЖЕЛЕЗАРИЯ (102) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЖЕЛЕЗАРИЯ (82) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С КАФЕ, ЧАЙ И ПОДПРАВКИ (18) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С КОМПЮТРИ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА ТЯХ И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ (56) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ (20) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ. (94) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕТАЛИ (66) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ (40) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НЕХРАНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ (14) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НЕХРАНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ (463) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (10) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ (192) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ОТПАДЪЦИ И СКРАП (89) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ОТПАДЪЦИ И СКРАП (171) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ПАРФЮМЕРИЙНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ. (71) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ СТОКИ (133) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ (349) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ (60) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ПОРЦ. И СТЪКЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ (17) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ПОРЦЕЛАНОВИ И СТЪКЛАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ (33) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТВЪРДИ, ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА И ПОДОБНИ (171) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТВЪРДИ, ТЕЧНИ И ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА И ПОДОБНИ ПРОДУКТИ (148) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТЕКСТИЛ (34) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТЕКСТИЛ (77) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТЕКСТИЛ И ГАЛАНТЕРИИНИ СТОКИ (97) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТЮТЮН (251) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (31) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ФАРМАЦЕВТИЧНИ СТОКИ, МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКИ И АПАРАТИ (144) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ (91) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (12) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЦВЕТЯ И РАСТЕНИЯ (49) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ (133) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС ЗЪРНО (167) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС СЕЛСК.МАШИНИ. (59) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ (34) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО (11) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО,БЕЗ ТЪРГОВИЯ НА АВТОМОБ. (14) ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (350) ТЪРГОВИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ (10) ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ (11) ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ (28) ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ (306) ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛНИ ГУМИ (18) ТЪРГОВИЯ С АВТОЧАСТИ (14) ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ И ХР.СТОКИ (287) ТЪРГОВИЯ С ДРЕХИ (14) ТЪРГОВИЯ С ДРУГИ АВТОМОБИЛИ (32) ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ (38) ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ (539) ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА (96) ТЪРГОВИЯ С МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ (113) ТЪРГОВИЯ С МОТОЦИКЛЕТИ И ЧАСТИ (59) ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (25) ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО (10) ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (19) ТЪРГОВИЯ С ОБЛЕКЛО (21) ТЪРГОВИЯ С ОФИС ТЕХНИКА НА ЕДРО (12) ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ (19) ТЪРГОВИЯ С ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ (317) ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ (78) ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ (20) ТЪРГОВИЯ С ФАРМАЦЕВТИЧНИ СТОКИ (359) ТЪРГОВИЯ С ХЛЕБНИ, ЗАХАРНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ (616) ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (29) ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ (13) ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (20) ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (149) ТЪРГОВИЯ С ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ (430) ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ (11) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ (36) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ (42) ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (20) ТЪРГОВСКА (59) ТЪРГОВСКА (406) ТЪРГОВСКА (16) ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ (742) ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ (10) ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ ЗА БИТА (53) ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО (10) ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. (28) ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ (19) ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО С МАШИНИ ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ, КОРАБИ И САМОЛЕТИ (47) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (30) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (109) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (15) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО БЕЗ ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ (16) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ГОРИВА, РУДИ, МЕТАЛИ И ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ (71) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ (49) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С МАШИНИ (34) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С МЕБЕЛИ (20) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ОБЛЕКЛО (52) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (87) ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СУРОВИНИ (39) ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (19) ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО (23) Таксиметров пътнически транспорт (12) Таксиметров пътнически транспорт (12) Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата (68) Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция) (53) Технически изпитвания и анализи (52) Техническо обслужване и ремонт на автомобили (15) Техническо обслужване и ремонт на автомобили (403) Товарен автомобилен транспорт (1749) Товарен автомобилен транспорт (49) Транспорт (10) Транспортна дейност (13) Транспортни услуги; сухопътен транспорт (20) Туристическа агентска дейност (90) Туристическо и друго краткосрочно настаняване (119) Туроператорска дейност (165) Търговия (194) Търговия на дребно (94) Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки (59) Търговия на дребно в неспециализирани магазини (1962) Търговия на дребно в неспециализирани магазини (21) Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия (26) Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (797) Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки (43) Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки (2575) Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирана другаде (54) Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде (10) Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде (587) Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки (83) Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки (28) Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (50) Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (95) Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали. (230) Търговия на дребно с аудио и видио записи. (30) Търговия на дребно с битова електроника (36) Търговия на дребно с битови електроуреди (45) Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки (48) Търговия на дребно с дрехи (12) Търговия на дребно с други нехранителни стоки (17) Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде (748) Търговия на дребно с други хранителни стоки (711) Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло (84) Търговия на дребно с игри и играчки (30) Търговия на дребно с книги (15) Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти (141) Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки (175) Търговия на дребно с мебели, осветители и с други стоки за бита, некласифицирани другаде (111) Търговия на дребно с мебели, осветители и стоки за домакинството, некласифицирана другаде (11) Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки (43) Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки (331) Търговия на дребно с месо и месни продукти (68) Търговия на дребно с напитки (99) Търговия на дребно с облекло (416) Търговия на дребно с облекло (4414) Търговия на дребно с обувки и кожени изделия (142) Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности (116) Търговия на дребно с плодове и зеленчуци (120) Търговия на дребно с резервни части (10) Търговия на дребно с риба и други морски храни (14) Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития (16) Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки (169) Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения (66) Търговия на дребно с тютюневи изделия (73) Търговия на дребно с фармацевтични стоки (14) Търговия на дребно с фармацевтични стоки (15) Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия (102) Търговия на дребно с храни и напитки (49) Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях (142) Търговия на дребно с часовници и бижутерия (62) Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили (258) Търговия на дребно със спортни стоки (67) Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет (915) Търговия на едро и дребно (21) Търговия на едро и дребно с детски играчки, куфари и чанти. (16) Търговия на едро и електронни елементи и комуникационна техника (71) Търговия на едро с битова електроника и електроуреди (38) Търговия на едро с други електронни елементи и оборудване (10) Търговия на едро с други машини и оборудване за производството, търговията, навигацията и транспорта и части за тях (13) Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде и части за тях (171) Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки (640) Търговия на едро с други стоки за домакинството (10) Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване (111) Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване (12) Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника (62) Търговия на едро с железария и арматурни изделия (30) Търговия на едро с живи животни (27) Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки (28) Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти (57) Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях (22) Търговия на едро с машини и обрудване за селското и горското стопанство и части за тях (33) Търговия на едро с мебели, килими и осветители (24) Търговия на едро с месо и месни продукти (30) Търговия на едро с метали и руди (11) Търговия на едро с мляко и млечни продукти (98) Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини (20) Търговия на едро с напитки (70) Търговия на едро с облекло и обувки (79) Търговия на едро с облекло и обувки (75) Търговия на едро с обработващи машини и части за тях (21) Търговия на едро с осветителни тела (31) Търговия на едро с отпадъци и скрап (11) Търговия на едро с отпадъци и скрап (57) Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки (66) Търговия на едро с плодове и зеленчуци (87) Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати (15) Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти (11) Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти (58) Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки (33) Търговия на едро с тютюневи изделия (21) Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура (106) Търговия на едро с химични вещества и продукти (56) Търговия на едро с химични продукти (10) Търговия на едро с химични продукти (129) Търговия на едро с цветя и растения (33) Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили (77) Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия (23) Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход (22) Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн (154) Търговия с други автомобили над 3.5 т (17) Търговия с електрическа енергия (20) Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети (10) Търговия с промишлени стоки (13) Търговия с употребявани автомобили (942) Търговия с хранителни стоки (13) Търговия с части и принадлежности за автомобили (19) Търговска (18) Търговска дейност (26) Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти (37) Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството (34) Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети (26) Търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия (10) Търговско посредничество с разнообразни стоки (21) Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (27) Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (24) Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати (11) Търтовия със сел. ст. техника и рез. части (46) таксиметрови услуги (12) технически изпитвания и анализи (162) транспорт (16) транспортна дейност (12) търговия (282) търговия на дребно (57) търговия на дребно (117) търговия на дребно извън търговски обекти (12) търговия на дребно с книги (180) търговия на дребно с компютри, периферни устропйства за тях и програмни продукти (351) търговия на дребно с парфюмерия и козметика (163) търговия на едро и дребно (24) търговия на едро с други машини и оборудване и части за тях (58) търговия на едро с машини и оборудване (19) търговия на едро с напитки (157) търговия с хляб,хлебни,захарни и сладкарски изделия. (190) търговия с хранителни стоки (13) търговска (39) търговска дейност (37) търговска дейност (65)

У

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (22) УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. (314) УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА (26) УСЛУГИ (14) УСЛУГИ (118) УСЛУГИ (109) УСЛУГИ (125) УСЛУГИ КОЗМЕТИЧНИ И МАНИКЮРИСТ (28) УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО (14) УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО (28) УСЛУГИ ПО ПРЕМЕСТВАНЕ (84) Управление и обслужване на компютърни средства и системи (231) Управление на недвижими имоти (207) Услуги по преместване (32) Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива (101) Участие в капитали на други дружества (119) услуги (15)

Ф

ФИЛМО И КНИГОПРОИЗВОДСТВО (37) ФИНАНСОВА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (34) ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (40) ФОРМУВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ПЛОСКО СТЪКЛО (21) ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (3300) ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (554) ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ (41) ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ (96) ФРИЗЬОРСТВО (40) ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА (15) Финансов лизинг (15) Финансово посредничество (26) Формуване и обработване на плоско стъкло (12) Фризьорски и козметични услуги (699) финансово посредничество (75) фризьорски услуги (14)

Х

ХОТЕЛИ (11) ХОТЕЛИ (1047) ХОТЕЛИЕРСТВО (36) ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО (60) ХУМАНИТАРНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (74) ХУМАННА МЕДИЦИНА (18) ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (11) ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (16) ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (718) ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (329) Хотели и подобни места за настаняване (278) Хотелиерство (101)

Ч

ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ (217) Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност (56)

Ш

ШИВАШКА ДЕЙНОСТ (28) ШИВАШКИ УСЛУГИ (64) ШИВАШКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРНО ОБЛЕКЛО (677) ШИВАШКО ПРОИЗВОДСТВО (103) шивашки услуги (11)

Ю

ЮРЕДИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (41) ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ (75) ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ (21) Юридически дейности (54)