Archive

*

* obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve (14) * rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb (16) * vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií (10)

A

Admiministratívne služby (20) Administartívne práce (11) Administartívne služby (12) Administatívne služby (13) Administratívna činnosť (214) Administratívne a kancelárske práce (546) Administratívne a kancelárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích) (16) Administratívne a kancelárske práce vrátane kopírovania (12) Administratívne a kancelárske služby (90) Administratívne a kancelárske služby vrátane kopírovania (11) Administratívne a kopírovacie práce (65) Administratívne a kopírovacie služby (21) Administratívne a pisárske práce (40) Administratívne a reprografické služby (37) Administratívne a sekretárske práce (445) Administratívne a sekretárske práce pre iné subjekty (10) Administratívne a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (11) Administratívne a sekretárske služby (185) Administratívne a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a zoraďovaním verejne dostupných informácií (10) Administratívne a účtovnícke práce (11) Administratívne činnosti (119) Administratívne, kancelárske a sekretárske práce (12) Administratívne, kancelárske a sekretárske služby (85) Administratívne, kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (35) Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (500) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace so spracovaním, triedením, vyhľadávaním a zoraďovaním informácií (11) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (18) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, spracovaním a zoraďovaním informácií (14) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním verejne prístupných informácií (75) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním informácií (14) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (207) Administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (22) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií (25) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracúvaním a zoraďovaním informácií (12) Administratívne práce (8017) Administratívne práce a kancelárske práce (12) Administratívne práce a kopírovacie práce v rozsahu voľnej živnosti (12) Administratívne práce a kopírovacie služby (13) Administratívne práce a sekretárske služby (17) Administratívne práce a služby (14) Administratívne práce - sekretárske služby (13) Administratívne práce, sekretárske služby (12) Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie (135) Administratívne práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (32) Administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (28) Administratívne práce vrátane kopírovacích prác (11) Administratívne práce vrátane kopírovacích služieb (44) Administratívne práce v rozsahu voľnej živnosti (22) Administratívne práce v stavebníctve (42) Administratívne práce vykonávané prostredníctvom elekronického internetového portálu (12) Administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (298) Administratívne, sekretárske a kancelárske práce (13) Administratívne, sekretárske a kopírovacie práce (16) Administratívne služby (50190) Administratívne služby, (95) Administratívne služby; (18) Administratívne služby. (298) Administratívne služby a poradenstvo (12) Administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (20) Administratívne služby vrátane kopírovacích služieb (55) Administratívne služby v rozsahu voľnej živnosti (15) Administratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (41) Adminsitratívne služby (13) Adminstratívne služby (11) Admnistratívne služby (18) Agentúra dočasného zamestnávania (63) Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (25) Agentúrna činnosť (441) Agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostesingu (41) Agentúrna činnosť - sprostredkovanie v oblasti kultúry v rozsahu voľnej živnosti (10) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry (87) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia (52) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia, výstav a prehliadok (50) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia, výstav, veľtrhov a prehliadok (12) Agentúrna činnosť v oblasti modelingu (10) Agentúrna činnosť v oblasti módy a kultúry (14) Agentúrna činnosť v rámci modelingu a hostesiek (20) Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti (35) Agentúrna činnosť v rozsahu voľných živností (13) Agentúrne služby (21) Agroturistika (49) A) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Akvizičná činnosť (99) Akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhľadávaním a rokovaním (35) Ambulancia s odborným zameraním stomatológia (13) Ambulancia s odborným zameraním všeobecné lekárstvo (13) Ambulancia s odborným zameraním všeobecný lekár pre deti a dorast (10) Ambulantný predaj (256) Ambulantný predaj a predaj na trhoch (48) Ambulantný predaj, predaj na trhoch (68) Ambulantný predaj v rozsahu voľných živností (25) Aministratívne služby (15) Analýza a návrh informačných a riadiacich systémov (10) Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky (35) Antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel (29) Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (42) Aplikácia programového vybavenia (10) Aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie (13) Aplikácie antikoróznych prostriedkov pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch (17) Apretácia výrobkov - pílením, brúsením pneumatickým náradím (11) Aranžérska činnosť (94) Aranžérske a dekoratérske práce (12) Aranžérske práce (348) Aranžérske služby (113) Aranžérstvo (17) Aranžovanie (16) Aranžovanie kvetov (13) Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností (42) Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania (10) Architektonické a inžinierske služby /vr. projektovania/ (10) Architekt pre interiér stavby (15) Armovacie a betonárske práce (30) Armovacie práce (491) Armovacie práce v rozsahu voľných živností (10) Armovačské práce (63) Asfaltérske práce (122) Audiovízia (114) Auditorská činnosť (46) Audítorska činnosť (10) Audítorská činnosť (75) Audítorstvo (12) Autobazár (120) Autobusová doprava (29) Autodoprava (47) Autoelektrikárske práce (35) Autokempingy, táborištia po triedu *** (26) Autoklampiarske práce (17) Autolakírnické práce (12) Autolakovnícke práce (33) Automatické spracovanie dát (119) Automatické spracovanie údajov (32) Automatizované spracovanie dát (12177) Automatizované spracovanie dát; (11) Automatizované spracovanie dát a databanky (20) Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti (128) Automatizované spracovanie dát a údajov (20) Automatizované spracovanie dát, poskytovanie software (10) Automatizované spracovanie údajov (5173) Automatizované spracovanie údajov. (13) Automatizované spracovanie údajov a dát (48) Automatizované spracovanie údajov a grafické práce na počítači (10) Automatizované spracovanie údajov na počítači (10) Automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru (11) Automatizované spracovanie údajov - vedenie databáz (11) Automatizované spracovanie údajov (vedenie databáz) (17) Automatizované spracovávanie dát (20) Automatizované spracovávanie údajov (15) Automatizované spracovnie dát (10) Automatizované spracúvanie údajov (13) Automatizovné spracovanie dát (14) Autoopravárenská činnosť (56) Autoopravárenské práce (29) Autoopravárenské služby (16) Autoopravárenstvo (30) Autopožičovňa (103) Autopožičovňa - prenájom motorových vozidiel (11) Autorizované spracovanie dát (14) Autorizovaný architekt (13) Autorizovaný bezpečnostný technik (101) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (10) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (14) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby (11) Autoservis (28) Autoškola (11) Autoumyváreň (139) Autoumývareň (21) Autoumyvárka (57) Autozáložňa (17)

B

Balenie čaju (33) Balenie potravín (44) Balenie potravinárskych výrobkov (27) Balenie tovarov (19) Balenie tovaru (61) Balenie výrobkov (38) Baliaca činnosť (648) Baliaca činnosť, manipulácia s tovarom (20) Baliace a triediace činnosti (14) Baliace činnosti (3605) Baliace činnosti a manipulácia s tovarom (118) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (6990) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom. (35) Baliace činnosti,manipulácia s tovarom (14) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (30) Baliace činnosti, manipulácie s tovarom (13) Baliace práce (152) Baliace služby (94) Baliace služby, manipulácia s tovarom (17) Baliarenská činnosť (60) Baliarenské činnosti (10) Banská činnosť (29) Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom (16) Betonárske a armovacie práce (35) Betonárske a železiarske práce (37) Betonárske a železobetonárske práce (65) Betonárske práce (424) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy) (17) Betonárske práce /prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov/ (21) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov) (88) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy- ukladanie hotových betónových dielcov) (11) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov) (129) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy, ukladanie hotových betónových dielcov) (13) Betonárske práce, železobetonárske práce (12) Betonárske, železobetonárske práce (15) Bezpečnostnotechnická služba (55) Bezpečnostnotechnické služby (365) Bezpečnostný technik (63) Brašnárstvo (10) Brúsenie a leptanie skla (14) Brúsenie a leštenie (13) Brúsenie a leštenie kovov (195) Brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (11) Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (24) Brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (45) Brúsenie betónu a betónových prvkov (11) Brúsenie drevených podlahových krytín (69) Brúsenie nástrojov (12) Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (300) Budovanie bytových a občianskych stavieb (25) Budovanie bytových a občianských stavieb (15) Budovanie inžinierskych stavieb (15) Budovanie priemyselných stavieb (29) Bufet (76) Bufetová činnosť (11) Bufety (149) Búracie a demolačné práce (32) Búracie a demolačné práce bez použitia trhavín (27) Búracie a výkopové práce (20) Búracie a zemné práce (150) Búracie, demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (14) Búracie práce (376) Búracie práce a prípravné práce pre stavbu (18) Búracie práce bez použitia trhavín (22) Búracie práce bez použitia výbušnín (71) Búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (37) Búracie práce v rozsahu voľnej živnosti (14) Búracie práce vykonávané ručne (26) Búracie, výkopové a zemné práce (13) Búracie, zemné a výkopové práce (16) Bytová výstavba (76) B/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (10) B) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (12)

C

Cateringové služby (11) Cenár (28) Cestná a nákladná doprava (10) Cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (10) Cestná motorová doprava (228) Cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava (41) Cestná motorová doprava - nákladná (21) Cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava (86) Cestná motorová doprava-nákladná cestná doprava (26) Cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava (28) Cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava (19) Cestná motorová doprava - verejná nákladná (10) Cestná motorová doprava-verejná nákladná (14) Cestná motorová doprava - verejná nákladná (vnútroštátna) (12) Cestná motorová doprava-verejná nákladná /vnútroštátna/ (11) Cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna) (11) Cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava (22) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava (482) Cestná motorová doprava- vnútroštátna nákladná cestná doprava (13) Cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava (17) Cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava (18) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná doprava (12) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (58) Cestná motorová doprava - vnútroštátna taxislužba (35) Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými motorovými vozidlami do 9 miest na sedenie (21) Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (2128) Cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest na sedenie (20) Cestná motorová nákladná doprava (38) Cestná nákladná autodoprava (12) Cestná nákladná doprava (2970) Cestná nákladná doprava. (11) Cestná nákladná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (13) Cestná nákladná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (18) Cestná nákladná doprava tovaru (65) Cestná nákladná doprava vnútroštátna (38) Cestná nákladná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (39) Cestná nákladná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (11) Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (111) Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (21) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 ton (19) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (59) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (167) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (10) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (35) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony (25) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (11) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (49) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (36) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (34) Cestná nákladná motorová doprava (54) Cestná nákladná vnútroštátna doprava (10) Cestná nepravidelná osobná doprava (11) Cestná osobná doprava (17) Cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (15) Cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (11) Cestná verejná doprava tovaru (71) Cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/ (24) Cestná verejná doprava tovaru (nákladná taxislužba) (21) Cestná verejná nákladná doprava (43) Cestovná agentúra (22) Cestovná kancelária (149) Cestovné kancelárie (15) Cestovné kancelárie, sprievodcovská činnosť (12) Chemické černenie kovov, odmasťovanie (11) Chov akvarijných rybičiek (42) Chov exotických zvierat (15) Chov exotických zvierat a vtáctva (56) Chov hospodárskych zvierat (57) Chov hydiny (19) Chov koní (55) Chov kožušinových zvierat (10) Chov laboratórnych zvierat (18) Chov rýb (34) Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi (358) Chov úžitkových zvierat (10) Chov včiel (10) Chov vybraných druhov zvierat (1152) Chov zvierat (10) Cˇinnostˇ podnikatelˇských, organizacˇných a ekonomických poradcov (10) Colná deklarácia (274) Colná deklaračná činnosť (11) Colné poradenstvo (11) Colné ručiteľské služby (16) Colno-deklaračná činnosť (23) Colno - deklaračné služby (15) Colno-deklaračné služby (47) Colný deklarant (113) Cukráreň (18) Cukrárenská výroba (37)

D

Dámske krajčírstvo (25) Daňové poradenstvo (136) Databanky (307) Dekoračné práce (11) Dekoratérske práce (12) Demolácia a búracie práce (16) Demolácia a zemné práce (2020) Demolácia a zemné práce bez použitia trhavín (14) Demolácia a zemné práce /bez použitia výbušnín/ (56) Demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín) (27) Demolácia a zemné práce bez použitia výbušnín (23) Demolácia a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (26) Demolácia a zemné práce v rozsahu voľných živností (12) Demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (67) Demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (38) Demolácia, zemné a kopačské práce (44) Demolácia, zemné a výkopové práce (23) Demolácia, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (51) Demolácie (47) Demolácie a búracie práce (31) Demolácie a búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (16) Demolácie a prípravné práce pre stavbu (30) Demolácie a zemné práce (925) Demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín (19) Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (41) Demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti (17) Demolácie bez použitia výbušnín a zemné práce (13) Demolácie bez použitia výbušnín - prípravné práce pre stavbu (14) Demolácie, búracie a prípravné práce pre stavbu (31) Demolácie, búracie a zemné práce (27) Demolácie, búracie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (32) Demolácie, búracie práce (32) Demolácie, búracie práce a príprava staveniska, terénne úpravy (42) Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu (68) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (1256) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti (10) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavby (26) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska (21) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy (97) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (1384) Demolácie, búracie práce, prípravné práce pre stavbu (28) Demolácie, búracie práce, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (18) Demolácie, búracie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (33) Demolácie, zemné a búracie práce (14) Demolácie, zemné a kopačské práce (30) Demolácie, zemné a prípravné práce pre stavbu (10) Demolácie, zemné a výkopové práce (20) Demolácie, zemné práce (23) Demolácie, zemné práce a prípravne práce pre stavbu (16) Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (568) Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavby (12) Demolácie, zemné práce, príprava staveniska, terénne úpravy (105) Demolácie, zemné práce, prípravné práce pre stavbu (29) Demolácie, zemné, výkopové práce a prípravné práce pre stavbu (13) Demolačné a búracie práce (40) Demolačné a zemné práce (288) Demolačné a zemné práce /bez použitia výbušnín/ (10) Demolačné a zemné práce (bez použitia výbušnín) (11) Demolačné a zemné práce bez použitia výbušnín (16) Demolačné a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (12) Demolačné a zemné práce v rozsahu voľných živností (12) Demolačné, búracie a prípravné práce pre stavbu (10) Demolačné, búracie a prípravné práce pre stavby (11) Demolačné, búracie a zemné práce (29) Demolačné, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (28) Demolačné práce (115) Demolačné práce bez použitia trhavín (44) Demolačné práce bez použitia výbušnín (23) Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín) (66) Demolačné, zemné a prípravné práce pre stavbu (18) Demolačné, zemné a výkopové práce (25) Demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (14) Demontáž rozvodov a armatúr (79) Demontáž strešnej krytiny (15) Denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling (10) Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia (10) Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia (36) Detektívna služba (24) Developerská činnosť – kúpa a predaj nehnuteľností (15) Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia (14) Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (27) Diagnostika a oprava cestných motorových vozidiel (43) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (2479) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel. (14) Diagnostika a opravy motorových vozidiel (18) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (10) Diagnostika bez zásahu do motorového vozidla (ak nebude spojená s opravou) (10) Diagnostika kanalizačných potrubí (715) Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (285) Diskotekárka činnosť (10) Diskotekárska činnosť (1296) Diskotekárska činnosť (bez interpretácie umeleckej činnosti) (26) Distribúcia elektriny (26) Distribúcia filmov a videozáznamov (194) Distribúcia filmov a videozáznamov na zmluvnom základe (18) Distribúcia kníh, periodickej a neperiodickej tlače (27) Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače (22) Distribúcia periodických a neperiodických publikácií (10) Distribúcia periodických a neperiodických publikácií a letákov (15) Distribúcia tlače (23) Distribúcia tlače a letákov (10) Distribučná činnosť (24) Distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (18) Dizajnérska činnosť (163) Dizajnérske činnosti (1143) Dizajnérske práce (35) Dizajnérstvo (11) Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy (154) Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (16) Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (11) Dodávanie a prenájom programového vybavenia počítača (software) (10) Dodávka a montáž počítačových sietí (10) Dodávka elektriny (90) Dodávka elektriny, distribúcia elektriny (13) Dodávka plynu (49) Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát (90) Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (734) Dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát (15) Dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát (14) Dohľad nad pracovnými podmienkami (61) Dokončovacie, neremeselné stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (46) Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie (47) Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov (242) Dokončovacie práce pri realizácii interiérov a exteriérov (10) Dokončovacie práce pri realizácii stavby (36) Dokončovacie stavbené práce pri realizácii exteriérov a interiérov (16) Dokončovacie stavbné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (16) Dokončovacie stavebné práce (52) Dokončovacie stavebné práce k realizácii exteriérov a interiérov (46) Dokončovacie stavebné práce pre realizácii exteriérov a interiérov (68) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov (28) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interérov (26) Dokoncˇovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (12) Dokončovacie stavebne práce pri realizácii exteriérov a interiérov (13) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterierov a interierov (18) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (35933) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, (55) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. (176) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (24) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (29) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (12) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov (700) Dokončovacíe stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (18) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (234) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriéru a interiéru (21) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterirérov a interiérov (14) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii extriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov (256) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií interiérov a exteriérov (24) Dokončovacie stavebné práce pri relizácii exteriérov a interiérov (17) Dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov (19) Dokončovacie stavebné práve pri realizácii exteriérov a interiérov (13) Dokončovanie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (36) Donáškova služba (58) Donášková služba (4068) Donášková služba. (26) Donášková služba v rozsahu voľnej živnosti (15) Donášková služba v rozsahu voľných živností (11) Donášková služby (14) Donáškové služby (14) Doprava (16) Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia (102) Doprava pre vlastnú potrebu (18) Dopravná činnosť (29) Dopravná zdravotná služba (936) Dopravné služby (10) Dopravné stavby (12) Dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch (11) Doručovanie zásielok s výnimkou doručovania otvorených a zatvorených písomností (13) Doučovanie a príprava žiakov a študentov formou skupinového alebo individuálneho doučovania (11) Drevárska prvovýroba a druhovýroba (15) Drevárska výroba (106) Drevárska výroba v rozsahu voľnej živnosti (14) Drevovýroba (196) Drobné kompletačné a dokončovacie práce (35) Drobné stavebné práce (10) Drobné údržbárske práce v rozsahu voľných živností (10)

E

Edičná a vydavateľská činnosť (14) Edičná činnosť (13) Ekonomické a finančné poradenstvo (17) Ekonomické a organizačné poradenstvo (1071) Ekonomické a organizačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (21) Ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (30) Ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľných živností (19) Ekonomické a účtovné poradenstvo (223) Ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (34) Ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo (18) Ekonomické, organizačné a podnikateľské poradenstvo (17) Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo (289) Ekonomické, organizačné, podnikateľské a účtovné poradenstvo (21) Ekonomické, organizačné, účtovné a personálne poradenstvo (11) Ekonomické poradenstvo (497) Ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (24) Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo (151) Ekonomické, účtovné, organizačné a podnikateľské poradenstvo (19) Ekonomické, účtovné, organizačné, podnikateľské a personálne poradenstvo (16) Ekonomicko-organizačné poradenstvo (24) Elektroenergetika (59) Elektroenergetika - dodávka elektriny (44) Elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny (16) Elektroinštalácia (31) Elektroinštalácie (545) Elektroinštalačné práce (162) Elektroinštalatérske práce (35) Elektroinštalatérstvo (860) Elektromontážne práce (22) Emisné kontroly (10) Energetická certifikácia (12) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (44) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody (22) Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (15) Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody (14) Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (20) Erotické služby (15) Erotický salón (61)

F

Factoring (71) Factoring a forfaiting (749) Factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok (10) Factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok (14) Factoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok (11) Factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb (12) Factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (159) Factoring a forfaiting v rozsahu voľných živností (10) Factoring a forfeiting (14) Factoring, forfaiting (55) Faktorig a forfaiting (10) Faktoring (693) Faktoring a forfainting (13) Faktoring a forfaiting (26447) Faktoring a forfaiting. (48) Faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru (156) Faktoring a forfaiting-inkasné služby nebankového charakteru (14) Faktoring a forfaiting mimo súdneho vymáhania pohľadávok (11) Faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok (71) Faktoring a forfaiting /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/ (10) Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok (127) Faktoring a forfaiting-okrem súdneho vymáhania pohľadávok (10) Faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok (36) Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom (19) Faktoring a forfaiting, okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou (49) Faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok (41) Faktoring a forfaiting, okrem vymáhania súdnych pohľadávok (27) Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb (12) Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (102) Faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (37) Faktoring a forfaiting, správa a inkaso pohľadávok (10) Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (3810) Faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností (85) Faktoring a forfaiting, vymáhanie pohľadávok (53) Faktoring a forfating (38) Faktoring a forfeiting (78) Faktoring a fortaiting (19) Faktoring a fortfaiting (10) Faktoring a forfaiting (49) Faktoring, deblokácia a kapitalizácia pohľadávok (13) Faktoring forfaiting (23) Faktoring - forfaiting (13) Faktoring, forfaiting (219) Faktoring, forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (16) Faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok (27) Faktoring /odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr/ (10) Finačný leasing (10) Finančné maklérstvo (16) Finančné poradenstvo (22) Finančné poradenstvo okrem služieb na kapitálovom trhu (45) Finančné poradenstvo (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) (17) Finančné poradenstvo v rozsahu voľných živností (12) Finančné sprostredkovanie (29) Finančné sprostredkovanie a služby s tým spojené (49) Finančný a operačný leasing (202) Finančný a operatívny leasing (994) Finančný a operatívny leasing, poskytovanie colných záruk mimo bankových systémov (25) Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti (94) Finančný a operatívny lízing (16) Finančný a operatívny prenájom (38) Finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení (20) Finančný leasing (11955) Finančný leasing. (32) Finančný leasing a operatívny leasing (17) Finančný leasing, operačný leasing (16) Finančný leasing tovaru (17) Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (402) Finančný leasing v rozsahu voľných živností (19) Finančný lízing (1879) Finančný lízing tovaru (15) Forfaiting (593) Forfaiting a factoring (84) Forfaiting a faktoring (121) Forfaiting a faktoring v rozsahu voľnej živnosti (18) Forfaiting, factoring (17) Forografické služby (10) Fotografická činnosť (111) Fotografické a kopírovacie práce (13) Fotografické a kopírovacie služby (54) Fotografické a reprografické práce (12) Fotografické a reprografické služby (38) Fotografické a video služby (14) Fotografické činnosti (35) Fotografické práce (326) Fotografické práce a služby (11) Fotografické služby (14596) Fotografické služby. (67) Fotografické služby a natáčanie videokamerou (12) Fotografické služby a zhotovenie videozáznamov (12) Fotografické služby a zhotovovanie videozáznamov (32) Fotografické služby v rozsahu voľnej živnosti (16) Fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické účely (13) Fotokopírovacie a rozmnožovacie služby (21) Fotokopírovacie práce (20) Fotokopírovacie služby (50) Fotokopírovanie (65) Fotokopírovanie písomností (57) Fotoslužba (40) Frézovanie, sústruženie (15) Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov (179) Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov (43)

G

Galvanizácia kovov (247) Galvanizovanie kovov (10) Garbiarska výroba a farbenie koží (10) Geochemické práce (23) Geodetická a kartografická činnosť (14) Geodetické a kartografické činnosti (512) Geodetické a kartografické práce (413) Geodetické práce (44) Geofyzikálne práce (36) Geologický prieskum životného prostredia (62) Geologický výskum (25) Grafická a reprografická činnosť (15) Grafická činnosť na počítačoch podľa predlohy (20) Grafické a dizajnérske práce (14) Grafické a kresličské práce (180) Grafické a kresličské práce na počítači (60) Grafické návrhy a kresličské práce (10) Grafické počítačové práce (11) Grafické práce (233) Grafické práce a kresličské práce (38) Grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou (114) Grafické práce na pc (58) Grafické práce na pc podľa predlohy (46) Grafické práce na pc v rozsahu voľnej živnosti (11) Grafické práce na počítači (1059) Grafické práce na počítači podľa predlohy (562) Grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti (26) Grafické práce na počítačoch podľa predlohy (13) Grafické práce podľa predlohy (49) Grafické práce podľa predlohy na počítači (10) Grafické práce podľa predlohy pomocou počítača (11) Grafické práce pomocou pc podľa predlohy (11) Grafické práce pomocou počítača (44) Grafické práce pomocou počítača podľa predlohy (23) Grafické práce pomocou počítačovej techniky (16) Grafické práce pomocou výpočtovej techniky (60) Grafické práce pomocou výpočtovej techniky podľa predlohy (30) Grafické práce prostredníctvom výpočtovej techniky (13) Grafické práce v rozsahu voľnej živnosti (10) Grafické práce vykonávané pomocou výpočtovej techniky (11) Grafické práce výpočtovou technikou (50) Grafické služby (10) Grafické služby a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou (13) Grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie (67) Grafické spracovanie dát (11) Grafické spracovanie na počítači (99) Grafické spracovanie návrhov (10) Grafické spracovanie návrhov na pc (12) Grafické spracovanie predlôh pomocou výpočtovej techniky (28) Grafické spracovanie predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky (10) Grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie (40) Grafický design (32) Grafický design na počítači podľa predlohy (11) Grafický desing (10) Grafický dizajn (109) Grafický dizajn v rozsahu voľnej živnosti (13) Gravírovanie (36) Gynekológia a pôrodníctvo (10)

H

Hardvérové poradenstvo (26) Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia (38) Hľadanie osoby (11) Hodinárstvo (26) Holičstvo (60) Holičstvo a kaderníctvo (75) Holičstvo - kaderníctvo (17) Holičstvo-kaderníctvo (38) Hospodársky chov rýb (11) Hostinská činnosť (26) Hotel pre psov (13) Hotel s možnosťou stravovania (17) Hotely a motely s možnosťami stravovania (38) Hotely a motely s možnosťou stravovania (40) Hotely a motely s možnosťou stravovania do triedy ** (12) Hotely s možnosťou stravovania (11) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov (433) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov. (29) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov (16) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (34) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (11) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (288) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (13) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (10) Hudobná produkcia reprodukovanej hudby (25) Hutné spracovanie surového železa a ocele (10) Hutnícke spracovanie surového železa a ocele (17) Hydrogeologický prieskum (57) Hydroizolácie (46) Hydroizolačné práce (18)

I

Impregnácia dreva (38) Impregnovanie dreva (18) Iná nepravidelná cestná doprava osôb (24) Iná rekreačná činnosť (15) Iná textilná výroba (25) Iná vedľajšia činnosť v doprave (33) Iná vedľajšia činnosť v pozemnej doprave (15) Iná zábavná činnosť (18) Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču (112) Iné kultúrne činnosti (18) Iné maloobchody s novým tovarom v špecializovaných predajniach (10) Iné maloobchody so zmiešaným tovarom (17) Iné obchodné služby (10) Iné služby polygrafického priemyslu (36) Iné ubytovacie možnosti (34) Iné vydavateľské činnosti (10) Iné vydávateľské činnosti (19) Iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou (16) Informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií (13) Informačná činnosť (296) Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá (38) Informačné služby (39) Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy (16) Informatívne meranie fyzikálnych veličín (38) Informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly (11) Informatívne posudzovanie originality vozidiel (11) Informatívne testovanie, meranie, analýza a kontroly (27) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrola (11) Informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly (30) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (4741) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly. (17) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (18) Informatívne testovanie, meranie, analýzy, kontroly (10) Informatívne testovanie, meranie, anylýzy a kontroly (23) Inseminácia (43) Inštalácia a opravy chladiarenských a klimatizačných zariadení (13) Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení (515) Inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (93) Inštalácia a opravy ústredného kúrenia (16) Inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (15) Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania (12) Inštalácia a servis užívateľského software (19) Inštalácia a údržba informačných systémov (11) Inštalácia dátových sietí (10) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (1125) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečnostné napätie (19) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení v rozsahu bezpečného napätia (21) Inštalácia elektrických rozvodov na bezpečné napätie (15) Inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (17) Inštalácia počítačových sietí (46) Inštalácia počítačových sietí s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (10) Inštalácia počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia (21) Inštalácia počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti (12) Inštalácia programového vybavenia (27) Inštalácia programového vybavenia a údržba počítačových sietí (10) Inštalácia programového vybavenia do počítačov (42) Inštalácia programového vybavenia počítača (19) Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (14) Inštalácia software (20) Inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb (10) Inštalácie a opravy chladiarenských zariadení (14) Inštalácie elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (30) Inštalatérske práce (32) Inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím (19) Inštalovanie dodaných dverí a okien (18) Inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie (36) Inštalovanie počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia (26) Inštruktor autoškoly (123) Interiérová tvorba a design (10) Internetová čitáreň (56) Internetové služby (15) Internetové služby v rozsahu voľnej živnosti (15) Investičná činnosť (22) Investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm.c) zák.č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie nbs, podľa § 54 ods. 3 písm.d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (10) Investorská a inžinierska činnosť (10) Investorská činnosť (20) Investorsko-inžinierska činnosť (22) Investovanie do cenných papierov na vlastný účet (19) Iný maloobchod mimo predajne (48) Iný špecializovaný maloobchod v predajniach (38) Iný veľkoobchod (129) Inzercia (10) Inzertná a akvizičná činnosť (12) Inzertná a propagačná činnosť (91) Inzertná a reklamná činnosť (43) Inzertná a vydavateľská činnosť (13) Inzertná a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (46) Inzertná činnosť (1093) Inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (65) Inzertná, reklamná a propagačná činnosť (23) Inzertná služba (58) Inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou (22) Inzertné a propagačné činnosti (11) Inzertné služby (251) Inžinier pre statiku stavieb (10) Inžinierska a investorská činnosť (30) Inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve (16) Inžinierska a poradenská činnosť v stavebníctve (22) Inžinierska činnosť (2301) Inžinierska činnosť; (12) Inžinierská činnosť (70) Inžinierska činnosť a obstarávateľská činnosť v stavebníctve (10) Inžinierska činnosť a s tým súvisiace technické poradenstvo (39) Inžinierska činnosť a súvisiace poradenstvo (21) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo (964) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (46) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností (40) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve (18) Inžinierska činnosť a technické poradenstvo (16) Inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe (27) Inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru (36) Inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve (14) Inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve (16) Inžinierska činnosť - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (15) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva (21) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve (21) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (11) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v oblasti stavebníctva (28) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (1821) Inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve (146) Inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve (136) Inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve (52) Inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (15) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (27) Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (583) Inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve (32) Inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve (39) Inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve (39) Inžinierská činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (10) Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (11) Inžinierska činnosť - obstrávateľská činnosť v stavebníctve (11) Inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe (20) Inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/ (39) Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) (39) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe (122) Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe (34) Inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve (40) Inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/ (58) Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) (59) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve (299) Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve (53) Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (13) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo (27) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (1834) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení. (18) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (26) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (12) Inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve (30) Inžinierska činnosť v elektrotechnike (19) Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe (214) Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva (96) Inžinierska činnosť v oblasti strojárenstva (16) Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva (49) Inžinierska činnosť vo výstavbe (340) Inžinierská činnosť vo výstavbe (14) Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (344) Inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (48) Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností (537) Inžinierska činnosť v stavebníctve (754) Inžinierska činnosť v stavebníctve: (38) Inžinierská činnosť v stavebníctve (19) Inžinierska činnosť v stavebníctve a súvisiace technické poradenstvo (11) Inžinierska činnosť v stavebníctve - mimo vybraných činností vo výstavbe (29) Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe) (18) Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť (37) Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (12) Inžinierska činnosť v stavebníctve /okrem vybraných činností vo výstavbe/ (21) Inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe) (82) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností vo výstavbe (36) Inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe (40) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve (10) Inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností v stavebníctve (48) Inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (61) Inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľných živností (22) Inžinierska činnosť v strojárenstve (23) Inžinierska činnosť v strojárstve (167) Inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike (26) Inžinierske činnosti (14) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (1814) Inžinierské činnosti a súvisiace technické poradenstvo (23) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (58) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností (72) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve (18) Inžinierske činnosti - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (24) Inžinierske činnosti - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (20) Inžinierske činnosti v rozsahu voľných živností (13) Inžinierske činnosti v stavebníctve a súvisiace technické poradenstvo (11) Inžinierske stavby (22) Inžinierskogeologický prieskum (63) Inžiniersko - investorská činnosť (15) Inžiniersko-investorská činnosť (36) Inžnierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (16) Izolácia kovových konštrukcií proti vlhkosti v rozsahu voľných živností (12) Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti (12) Izolácie proti vlhkosti (15) Izolácie proti vlhkosti a vibráciam (14) Izolácie proti vlhkosti a vibráciám (11) Izolácie proti vode (70) Izolácie proti vode a vlhkosti (10) Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti (84) Izolácie stavebných konštrukcií proti vlhkosti (19) Izolačné práce (15) Izolatérske práce (57) Izolatérstvo (738)

J

Jazda na koni (20) Jazykové korektúry textov (20) Jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (26) Jednoduchá drevárska výroba (71) Jednoduchá drevovýroba (125) Jednoduchá kovovýroba (70) Jednoduchá mechanická montáž (13) Jednoduchá mechanická montáž, mechanické úpravy na zákazku (10) Jemná mechanika (21)

K

Kachliarstvo (138) Kadernícke služby (61) Kaderníctvo (173) Kaderníctvo a holičstvo (27) Kalkulácia stavieb (18) Kalkulácia stavieb a rozpočtové práce (14) Kalkulácie a rozpočty stavieb (12) Kamenárske práce (40) Kamenárstvo (199) Kamenosochárske práce (10) Kamenosochárstvo (21) Kancelárske a administratívne práce (320) Kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (33) Kancelárske a administratívne služby (213) Kancelárske a administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (11) Kancelárske, administratívne a sekretárske služby (19) Kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (32) Kancelárske a sekretárske práce (296) Kancelárske a sekretárske práce /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (11) Kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (74) Kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (44) Kancelárske a sekretárske práce, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (18) Kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích služieb (25) Kancelárske a sekretárske práce vrátane rozmnožovacích služieb (10) Kancelárske a sekretárske služby (2104) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie práce (18) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie služby (13) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie služby (24) Kancelárske a sekretárske služby (včítane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (11) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích) (37) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích) (31) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác) (50) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác (23) Kancelárske a sekretárske služby / vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb / (14) Kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (173) Kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ) (182) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (15) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (2596) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (952) Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (163) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích prác (34) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích, rozmnožovacích a laminovacích služieb) (18) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích služieb) (78) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb (69) Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích služieb (11) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovania (16) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb) (20) Kancelárske a sekretárske služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb (25) Kancelárske práce (63) Kancelárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (18) Kancelárske, sekretárske a administratívne práce (24) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby (44) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (14) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (13) Kancelárske, sekretárske a kopírovacie služby (36) Kancelárske služby (99) Kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (46) Kancelárske služby vrátane kopírovacích a sekretárskych služieb (22) Kancelárske služby, vrátane kopírovacích a sekretárskych služieb (12) Kancelárske služby vrátane kopírovacích služieb (12) Kancelárske služby (vrátane kopírovania a rozmnožovania) (23) Karosárske práce (22) Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu * * * (13) Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu *** (44) Kempingy a prechodné ubytovanie po triedu *** (12) Keramická výroba (838) Kladenie a viazanie armatúr (10) Kladenie dlážkových krytín (39) Kladenie dlážkových krytín (koberce, pvc) (10) Kladenie dlážkových krytín (korkových, pvc) suchou cestou a lepením (18) Kladenie dlážkových krytín (napr. korkových, pvc) suchou cestou a lepením (11) Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením (183) Kladenie podláh (11) Kladenie podlahovín (63) Kladenie podlahových krytín (29) Kladenie potrubí mechanizmami (59) Kladenie potrubí mechanizmami, montáž jednoduchých závlahových systémov (11) Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok (26) Kladenie textilných dlážkových krytín (159) Kladenie zámkovej dlažby (793) Kladenie zámkovej dlažby do piesku (25) Klampiarske a pokrývačské práce (14) Klampiarske práce (146) Klampiarstvo (1013) Kľúčová služba (110) Kníhtlač (25) Kníhviazačstvo (31) Koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy (12) Koloristické a vizážistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela (15) Kominárstvo (10) Komisionálny nákup a predaj (64) Komisionálny nákup a predaj tovaru (25) Komisionálny predaj (569) Komisionálny predaj a nákup (10) Komisionálny predaj motorových vozidiel (10) Komisionálny predaj tovaru (74) Komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti (85) Komisionálny predaj v rozsahu voľných živností (169) Komisionálny výkup a predaj použitého priemyselného a stavebného tovaru (13) Kompletačné a dokončovacie práce (52) Kompletačné a dokončovacie práce interiérov a exteriérov (10) Kompletačné a dokončovacie práce na stavbách (10) Kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností (36) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve (69) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (26) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností (17) Kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware (17) Kompletizácia a montáž technologických celkov z vopred vyhotovených dielov v rozsahu voľnej živnosti (11) Kompletizácia okuliarov z vopred vyhotovených dielov (11) Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (36) Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru v rozsahu bezpečného napätia (30) Kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (72) Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (84) Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (16) Kompletizácia počítačových sietí, hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (17) Kompletizácia výpočtovej techniky (18) Kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do elektrických častí (62) Kompletizácia výpočtovej techniky s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (12) Kompletizácia výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia (44) Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov (101) Kompletná počítačová príprava a výroba podkladov pre tlač (18) Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (71) Konečná úprava textílií (59) Konferenciérsky servis (13) Konferenčný servis (26) Konštrukčná činnosť (20) Konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva (16) Konštrukčná činnosť v strojárstve (25) Konštrukčné a kresličské práce (23) Konštrukčné práce (57) Konštrukčné práce v oblasti strojárenstva (15) Konštrukčné práce v oblasti strojárstva (43) Konštrukčné práce v strojárenstve (36) Konštrukčné práce v strojárstve (122) Konštruktérska činnosť (36) Konštruktérska činnosť v oblasti strojárstva (10) Konštruktérska činnosť v strojárstve (11) Konštruktérske práce (54) Konštruktérske práce v strojárstve (13) Kontrola hasiacich prístrojov (12) Kontrola kotlov a vykurovacích sústav (20) Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov (19) Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia (434) Kontrola správnosti oceňovacích prác a iných podkladov (25) Kontrola správnosti oceňovaných prác a iných podkladov (12) Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení (28) Kontroly správnosti oceňovacích prác a iných podkladov (31) Konzervovanie ovocia a zeleniny (12) Konzultačná a poradenská činnosť (89) Konzultačná a poradenská činnosť v obchode (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií (21) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti manažmentu (15) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti meracej, riadiacej, regulačnej, výpočtovej, slaboprúdovej a s nimi súvisiacej techniky (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu (74) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy (27) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (10) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (105) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (91) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (21) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy (28) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (19) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (26) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností (15) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti podnikania (21) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva (16) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (60) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti reklamy (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva (44) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti (14) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva (10) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (35) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy (29) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia (10) Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania (58) Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (41) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (74) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (139) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (144) Konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve (62) Konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (10) Konzultačná a prednášková činnosť (24) Konzultačná a školiaca činnosť (15) Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky (15) Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia (19) Konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (10) Konzultačná činnosť (37) Konzultačná činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (12) Konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctva (14) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu (29) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy (22) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb (44) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (31) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (16) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (14) Konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania (11) Konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva (15) Konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky (24) Konzultačná činnosť v predmete podnikania (25) Konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (16) Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (30) Konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (33) Konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (10) Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (13) Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (18) Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing) (30) Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (112) Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (12) Kopačské práce (16) Kopáčske práce (18) Kopanie studní (472) Kopírovacia služba (72) Kopírovacie a fotografické služby (30) Kopírovacie a reprografické práce (141) Kopírovacie a reprografické služby (43) Kopírovacie a rozmnožovacie práce (159) Kopírovacie a rozmnožovacie služby (585) Kopírovacie a sekretárske práce (10) Kopírovacie a viazačské práce (22) Kopírovacie činnosti (12) Kopírovacie práce (417) Kopírovacie práce a viazanie kníh (12) Kopírovacie práce, kancelárske a sekretárske práce (34) Kopírovacie služby (1665) Kopírovanie (22) Kopírovanie a rozmnožovanie tlačív (12) Kopírovanie písomností (11) Kopírovanie tlačív (159) Korektúry textov (36) Kosenie trávnatých plôch (32) Kosenie trávy (24) Kováčske práce (40) Kováčstvo (331) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov (55) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (53) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia (26) Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov (25) Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (14) Kovoobrábacie práce (41) Kovoobrábačské práce (18) Kovoobrábanie (4425) Kovoobrábanie a kovovýroba (12) Kovoobrábanie a zámočníctvo (14) Kovovýroba (625) Kovovýroba v rozsahu voľných živností (28) Kozmetické služby (885) Kozmetika (23) Kožušníctvo (12) Kožušníctvo a farbenie kožušín (11) Krajčírska výroba (28) Krajčírske práce (536) Krajčírske služby (46) Krajčírstvo (366) Kresličské a grafické práce (44) Kresličské a grafické práce na počítači (147) Kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy (21) Kresličské a konštrukčné práce (13) Kresličské a konštruktérske práce (16) Kresličské práce (437) Kresličské práce na počítači (19) Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, výcvik, čistenie a podkúvanie koní zverených do opatery (16) Kulisárska výroba (13) Kultúrne činnosti (19) Kúpa a predaj automobilov (15) Kúpa a predaj cenných papierov (35) Kúpa a predaj hardware (20) Kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí (19) Kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (14) Kúpa a predaj kancelárskej techniky (12) Kúpa a predaj motorových vozidiel (244) Kúpa a predaj náhradných dielov do motorových vozidiel a autodoplnkov (25) Kúpa a predaj nehnuteľnosti (11) Kúpa a predaj nehnuteľností (488) Kúpa a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (31) Kúpa a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel (27) Kúpa a predaj nových a ojazdených vozidiel (27) Kúpa a predaj ojazdených motorových vozidiel (55) Kúpa a predaj ropných produktov (15) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (146) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (21) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod (14) Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (25) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (688) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti; (19) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. (18) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (12) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (22) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (10) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (16) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (41) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (18) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (78) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (34) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (13) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (10) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (12) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností (11) Kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (17) Kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (15) Kúpa a predaj výpočtovej techniky (38) Kúpa automobilov za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (12) Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (19) Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi (18) Kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (11) Kúpa, predaj a leasing motorových vozidiel (31) Kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel (84) Kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel aj ojazdených a ich súčastí (11) Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností (101) Kúpa, predaj a prenájom nových a ojazdených osobných a nákladných automobilov (21) Kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (10) Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností (38) Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (45) Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (92) Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj (20) Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (189) Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (189) Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti. (13) Kúpa, sprostredkovanie a predaj nehnuteľností - realitná kancelária (19) Kúpa, sprostredkovanie a predaj nehnuteľností-realitná kancelária (12) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (34) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (19) Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do čsfr (24) Kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (29) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (30) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (17) Kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (20) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (19) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (35) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (45) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (22) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (31) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (39) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (35) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (31) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (69) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (122) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (51) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (1385) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (685) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (8474) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (97) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (391) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (65) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rámci voľných živností (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v roszahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (150) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti (103) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1344) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (1273) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (8113) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (243) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnosti (57) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (282) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností (53) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (940) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (969) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (417) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (11482) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (184) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (122) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (45) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (1109) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (73) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (91) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (48) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (409) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (233) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (571) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (65) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja končnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (89) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /malobchod/ v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (138) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / (49) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (1526) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (724) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (8969) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (70) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (413) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (66) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným predvádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzakovateľom živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (60) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (93) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (13) Kúpa tovaru na úcˇely jeho predaja konecˇnému spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatelˇom živnosti (velˇkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iny´m prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (velkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (6355) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (75) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (1107) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ). (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (988) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (170) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (37) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (83) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (88217) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), (113) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); (46) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (718) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (115) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (57) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (241) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (328) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (56) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (69) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (219) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (353) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (3529) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živností – veľkoobchod (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností(veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (160) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (169) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoochod) (49) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľokobchod) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázdkovateľom živnosti (veľkoobchod) (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iný prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (126) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (49) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (93) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (553) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (137) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (50) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (1766) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (220) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (136) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (71) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (212) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (140) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (32) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (240) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (41) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (103) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (167) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti (100) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1431) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (1296) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (8463) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnosti (51) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (470) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností (57) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ (35) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (1075) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (1053) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľných živností (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (453) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (12763) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu živnosti voľnej (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshau voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (32) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maoobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (92) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (32) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (126) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (44) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (493) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (27) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (265) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností - maloobchod (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ (63) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností ( maloobchod ) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (656) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (14) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (26) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (75) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (27) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (36) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (28) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (37) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou (44) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou (33) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (67) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (148) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (11) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (80) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (156) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (51) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (54) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (63) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (54) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (179) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (304) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (10) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (233) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (396) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja (14) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (93) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/ (11) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/ (153) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) (104) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/ (22) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (32) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (16) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (42) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (418) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj; (15) Kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj (25) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/ (35) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) (20) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (15) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci ohlasovacích živností (17) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľných ohlasovacích živností (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu ohlasovacích živností (19) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (243) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností (33) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (32) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (29) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti (39) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (37) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (83) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (13) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (56) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (36) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (25) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (50) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (105) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (31) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (74) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (83) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (27) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (35) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja (24) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (23) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (33) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (36) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (95) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (248) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (35) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (2292) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (261) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (5949) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod (33) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (182) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (300) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (111) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rámci voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (67) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1368) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (43) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (459) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti) (39) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (5386) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (51) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (25) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (90) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (224) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (18) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (245) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (374) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (582) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (159) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (1014) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (1783) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (42) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (147) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (31) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (78) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (50) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (235) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (108) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu živnosti voľnej (31) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej (31) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností (149) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rámci voľných ohlasovacích živností (20) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pre vádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (3648) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (82) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (193) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (502) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (70) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (1046) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod (31) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (36) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (60) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (467) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (492) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností /veľkoobchod/ (26) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (88) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností /veľkoobchod/ (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (124) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (18) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (138) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľov živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (141) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (275) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (2377) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (279) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (6173) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (45) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (138) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (192) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (37) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (949) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (42) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (23) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (170) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (25) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (41) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (43) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (22) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (49) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (23) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (102) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (355) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (151) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (276) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (65) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (171) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (190) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (603) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v zmysle voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (26) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (61) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (330) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v zmysle voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (111) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (73) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1497) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (472) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti) (47) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) - v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (5669) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti (44) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (34) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných obchodných živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (462) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ (414) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (695) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (156) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (1079) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (2031) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľných živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností (210) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, maloobchod v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu živnosti voľnej (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu živnosti voľnej (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (90) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (3799) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živ- nosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (256) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (574) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (78) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (1173) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod (43) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (926) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností /maloobchod/ (34) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod) (106) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (151) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností - maloobchod (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (164) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) (22) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (323) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (24) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (18) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (18) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (10) Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti (14) Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi (17) Kúrenárske a vodoinštalatérske práce (12) Kurenárske práce (43) Kúrenárske práce (447) Kurenárstvo (24) Kúrenárstvo (105) Kuričské práce (15) Kuriérska služba (103) Kurierske služby (21) Kuriérske služby (6928) Kuriérske služby. (38)

L

Laboratórne práce (19) Lakovacie práce (53) Lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním (52) Lakovnícke práce (90) Laminovanie (24) Leasing (513) Leasing a finančný leasing (38) Leasing a prenájom hnuteľných vecí (15) Leasing a prenájom motorových vozidiel (10) Leasing dopravných prostriedkov (11) Leasing finančný a operatívny (24) Leasing finančný, operatívny a tovarový (15) Leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí (18) Leasing hnuteľných vecí (43) Leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (20) Leasing motorových vozidiel (95) Leasing motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení (11) Leasing nehnuteľností (10) Leasing operačný a finančný (13) Leasingová a akvizičná činnosť (72) Leasingová, akvizičná a marketingová činnosť (10) Leasingova činnosť (29) Leasingová činnosť (3355) Leasingová činnosť a prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasingová činnosť - finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasingová činnosť - spotrebný a priemyselný tovar v rozsahu voľnej živnosti (26) Leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti (24) Leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti (15) Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (3272) Leasingová činnosť v rozsahu voľných živností (109) Leasingová spoločnosť (10) Leasingové činnosti v rozsahu voľnej živnosti (25) Leasingové služby (194) Leasingové služby spojené s financovaním (12) Leasingové služby v rozsahu voľnej živnosti (10) Leasing - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (23) Leasing priemyselného a spotrebného tovaru (18) Leasing priemyselného tovaru (95) Leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel (11) Leasing spojený s financovaním (2919) Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti (71) Leasing strojov a prístrojov (10) Leasing strojov a zariadení (159) Leasing strojov, prístrojov a zariadení (18) Leasing tovarov (12) Leasing tovaru (27) Leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti (18) Leasing v rozsahu voľnej živnosti (236) Leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie (15) Leasing všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie (24) Lekárenstvo (44) Lekárenstvo vo verejnej lekárni (16) Lektorská a školiaca činnosť (16) Lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (54) Lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (14) Lektorská činnosť (154) Lektorská činnosť v oblasti personálneho managementu (10) Lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (12) Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (461) Lektorská činnosť v rozsahu voľných živností (70) Lektorská, vzdelávacia a školiteľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (28) Lešenárske a omietkárske práce (14) Lešenárske práce (1415) Lešenárske práce - montáž a demontáž lešení (13) Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia (344) Lešenárske práce- montáž a demontáž lešenia (29) Lešenárske práce-montáž a demontáž lešenia (10) Lešenárske práce, montáž a demontáž lešenia (16) Lešenárstvo (113) Lesníctvo (25) Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby (40) Lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (35) Lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (14) Letecké práce (13) Letná a zimná údržba cestných komunikácií (10) Letná a zimná údržba ciest (12) Letná a zimná údržba ciest a komunikácií (35) Letná a zimná údržba komunikácií (15) Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (12) Lisovanie kovov (10) Lisovanie plastických hmôt (10) Lisovanie plastov (14) Lízingová činnosť (101) Lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (45) Lízingové služby (85) Lízing spojený s financovaním (16) Logistické činnosti v skladovom hospodárstve (20) Logistické služby (12) Logistika (43) Logistika - optimalizácia prepravných ciest (46) Logistika - optimalizácia prepravných ciest v rozsahu voľnej živnosti (32) Logistika - optimalizácia prepravných sietí (13) Lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (16) Ložiskový geologický prieskum (24)

M

Malé vodné elektrárne (61) Maliarske a natieračské a sklenárske práce (13) Maliarske a natieračske práce (162) Maliarske a natieračské práce (5112) Maliarské a natieračské práce (105) Maliarske a natieračské práce, lakovanie (11) Maliarske a natieračské práce, sklenárske práce (21) Maliarske a natieračské práce, tapetovanie (14) Maliarske a natieračské služby (14) Maliarske a sklenárske práce (49) Maliarske a sklenárske práce, lakovanie (21) Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce (18) Maliarske, natieračské a lakovacie práce (22) Maliarske, natieračské a lakovnícke práce (21) Maliarske, natieračské a lešenárske práce (409) Maliarske, natieračske a sklenárske práce (52) Maliarske, natieračské a sklenárske práce (3658) Maliarské, natieračské a sklenárske práce (40) Maliarske, natieračské a tapetárske práce (69) Maliarske, natieračské a tapetovacie práce (13) Maliarske, natieračské a zasklievacie práce (16) Maliarske, natieračské, lakovacie a sklenárske práce (10) Maliarske, natieračské, lešenárske práce (24) Maliarske, natieračské práce (243) Maliarske, natieračské práce a sklenárske práce (27) Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce (119) Maliarske, natieračské, sklenárske práce (21) Maliarske, natieračské, sklenárske práce a tapetovanie (13) Maliarske, natieračské, tapetárske a sklenárske práce (12) Maliarske, natieračské, tapetovacie a sklenárske práce (10) Maliarske práce (336) Maliarské práce (11) Maliarske práce a natieračské práce (14) Maliarske, sklenárske a natieračské práce (19) Maliarsko-natieračské práce (25) Maliarstvo (92) Maliarstvo a natieračské práce (169) Maliarstvo a natieračstvo (100) Maliarstvo - natieračstvo (73) Maliarstvo-natieračstvo (44) Maliarstvo, natieračstvo (96) Maliarstvo, natieračstvo a sklenárske práce (11) Maloobchod (74) Maloobchod a veľkoobchod (624) Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (11) Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (10) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (55) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle (28) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle (49) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s auto-doplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle) (13) Maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom zbraní a streliva (32) Maloobchod a veľkoobchod s ojazdenými motorovými vozidlami (25) Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou (12) Maloobchod a veľkoobchod so spotrebným a priemyselným tovarom (11) Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením (10) Maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom (19) Maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti (49) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami (12) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami (13) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami (18) Maloobchod a veľkoobchod s pohonnými látkami (33) Maloobchod a veľkoobchod s potravinami (14) Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom (21) Maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (38) Maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom (10) Maloobchod a veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (10) Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (298) Maloobchod a veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (32) Maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou (22) Maloobchod a veľkoobchod v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností (17) Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (263) Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (1147) Maloobchod kancelárskej a výpočtovej techniky (26) Maloobchod - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi (20) Maloobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi (11) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (11) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (14) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (444) Maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (25) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (12) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (24) Maloobchod mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata (12) Maloobchod mimo koncesovaných živností (16) Maloobchod mimo predajne (84) Maloobchod mimo predajne mimo koncesovaných živností a drahých kovov (11) Maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností (32) Maloobchod mimo riadnej predajne (869) Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (25) Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (11) Maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom (26) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (20) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (30) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (mimo drahých kovov) (10) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu veľkoobchodu (21) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (56) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností (273) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností, predaj na trhoch (14) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (285) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (12) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (103) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam (14) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám (21) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (145) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (295) Maloobchodná činnosť (69) Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie (15) Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie okrem chemických výrobkov (11) Maloobchodná činnosť okrem koncesovaných živností (10) Maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností (11) Maloobchodná činnosť so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností (14) Maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (47) Maloobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (13) Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (90) Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností (12) Maloobchodná činnosť v rámci voľných živností (10) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti (10) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (541) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (56) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností (10) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (2588) Maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných (89) Maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika (16) Maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenie, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika (12) Maloobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (15) Maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (17) Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (62) Maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (15) Maloobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie (43) Maloobchodný predaj (12) Maloobchodný predaj pohonných hmôt (564) Maloobchodný predaj pohonných hmôt a mazív (10) Maloobchodný predaj pohonných látok (228) Maloobchodný predaj v rozsahu voľných živností (25) Maloobchod /okrem koncesovaných živností/ (33) Maloobchod (okrem koncesovaných živností) (13) Maloobchod okrem koncesovaných živností (20) Maloobchod, okrem motorových vozidiel, opravy spotrebného tovaru (13) Maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností (16) Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi (19) Maloobchod s chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami (39) Maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami (13) Maloobchod s drevom (10) Maloobchod s drevom a stavebným materiálom (21) Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť (16) Maloobchod s hračkami (10) Maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou (17) Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami (13) Maloobchod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami (38) Maloobchod s kozmetickými výrobkami (98) Maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériou (23) Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami (15) Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami (58) Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (194) Maloobchod s motorovými vozidlami (25) Maloobchod s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom (23) Maloobchod s nábytkom (27) Maloobchod s nábytkom a svietidlami (89) Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť (14) Maloobchod s nápojmi (48) Maloobchod s obuvou (14) Maloobchod s obuvou a koženým tovarom (159) Maloobchod s odevami (83) Maloobchod s odevmi (66) Maloobchod s ojazdenými motorovými vozidlami (12) Maloobchod so športovými potrebami (17) Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom (30) Maloobchod so spotrebným tovarom (23) Maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu (12) Maloobchod so starožitnosťami (10) Maloobchod so stavebným materiálom (61) Maloobchod s ovocím a zeleninou (225) Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami (11) Maloobchod so zdravotníckymi potrebami (11) Maloobchod so železiarskym tovarom (15) Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov (14) Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom (11) Maloobchod so zmiešaným tovarom (501) Maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi a tabakom (17) Maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi a tabakom (18) Maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (92) Maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (38) Maloobchod so zmiešaným tovarom mimo riadnej predajne (17) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rámci voľnej živnosti (28) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (197) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností (46) Maloobchod s papierenským tovarom (12) Maloobchod s pohonnými hmotami (12) Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami (11) Maloobchod s potravinami (82) Maloobchod s potravinami a pochutinami (201) Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (11) Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom (18) Maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou (13) Maloobchod s potravinárskym tovarom (20) Maloobchod s použitým tovarom (266) Maloobchod s použitým tovarom v predajni (11) Maloobchod s použitým tovarom v predajniach (339) Maloobchod s použitým tovarom v predajniach v rozsahu voľných živností (36) Maloobchod s použitým tovarom v rozsahu voľnej živnosti (24) Maloobchod s použitým tovarom v rozsahu voľných živností (23) Maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom (38) Maloobchod s priemyselným tovarom (41) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť (11) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (26) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (10) Maloobchod s prístr. pre domácn. a rozhl. a televíz. prijímač. (29) Maloobchod s rozličným tovarom (23) Maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (43) Maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (22) Maloobchod s rybami (11) Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi (19) Maloobchod s rybami, kôrovcami a mekkýšmi (15) Maloobchod s tabakovými výrobkami (73) Maloobchod s textilom (187) Maloobchod s textilom a odevami (31) Maloobchod s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom (13) Maloobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (13) Maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (28) Maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností (24) Maloobchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie (11) Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (97) Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností (149) Maloobchod s uvedenými druhmi tovarov (17) Maloobchod s uvedenými tovarmi (45) Maloobchod s uvedeným tovarom (33) Maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou (24) Maloobchod s výpočtovou technikou (95) Maloobchod, veľkoobchod (89) Maloobchod, veľkoobchod s použitým tovarom v rozsahu voľných živností (14) Maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľných živností (19) Maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti (14) Maloobchod v rámci voľnej živnosti (12) Maloobchod v rámci voľných živností (89) Maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (67) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu (33) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov (29) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu (10) Maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti (58) Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (1040) Maloobchod v rozsahu voľnej živností (10) Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (112) Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovaných živností (11) Maloobchod /v rozsahu voľných živností/ (46) Maloobchod v rozsahu voľných živností (6521) Maloobchod v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov (11) Maloobchod v špecializovaných predajniach (13) Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým tovarom (12) Maloobchod vyplývajúci z veľkoobchodu (15) Maloobch. so želez. tovar., farbami, skl. tovar., potr. pre kutilov (14) Maloobch. so zmieš. tovar. hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (31) Maľovanie a lakovanie (59) Maľovanie, lakovanie (45) Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce (658) Maľovanie, lakovanie, sklenárske práce (43) Maľovanie, natieranie (16) Maľovanie, tapetovanie, lakovanie (10) Management (98) Management a marketing (64) Managering (18) Managerská činnosť (10) Manažérska činnosť (180) Manažérske služby (34) Manažment (201) Manažment a marketing (134) Manažment, marketing (14) Manažment v oblasti riadenia kvality (10) Manažment v rozsahu voľnej živnosti (18) Manažovanie grantových schém (32) Manikúra (296) Manikúra a nechtový dizajn (20) Manikúra a pedikúra (14) Manikúra, aplikácia a modelovanie umelých nechtov (24) Manikúra, nechtový dizajn (13) Manikúra - pedikúra (121) Manikúra – pedikúra (12) Manikúra-pedikúra (17) Manipulácia a približovanie dreva (10) Manipulácia s drevom (10) Manipulácia s drevom - zvoz a približovanie dreva (10) Manipulácia s drevom, zvoz a približovanie dreva (11) Manipulácia s materiálom v sklade (19) Manipulácia s nákladom (1142) Manipulácia s nákladom a neverejné skladovanie (12) Manipulácia s nákladom a skladovanie (10) Manipulácia s nákladom a tovarom (13) Manipulácia s nákladom, preklad nákladov v rámci voľnej živnosti (11) Manipulácia s nákladom - triedenie tovaru (28) Manipulácia s tovarom (374) Manipulácia s tovarom a nákladom (10) Manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (26) Manipulácie s nákladom (37) Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny (64) Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny, čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok (24) Marketing (2038) Marketing a management (418) Marketing a management v rozsahu voľnej živnosti (13) Marketing a managering (19) Marketing a managment (30) Marketing a manažment (913) Marketing a menežment (16) Marketing a prieskum trhu (577) Marketing a prieskum trhu a verejnej mienky (49) Marketing, management (36) Marketing, manažment (32) Marketing, manažment a prieskum trhu (14) Marketingová a reklamná činnosť (19) Marketingová činnosť (553) Marketingová činnosť a prieskum trhu (42) Marketingová činnosť a prieskum trhu v rozsahu voľnej živnosti (10) Marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (39) Marketingové a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (12) Marketingové a reklamné služby (36) Marketingové činnosti (26) Marketingové poradenstvo (196) Marketingové, reklamné a propagačné služby (20) Marketingové služby (541) Marketingové služby a prieskum trhu (11) Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (45) Marketingový prieskum trhu (19) Marketing - prieskum trhu (174) Marketing-prieskum trhu (24) Marketing, prieskum trhu (46) Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky (255) Marketing-prieskum trhu a verejnej mienky (28) Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky (255) Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti (18) Marketing, reklamná a propagačná činnosť (12) Marketing v oblasti obchodu (19) Marketing v rozsahu voľnej živnosti (57) Marketing v rozsahu voľných živností (10) Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu (24) Masérske služby (1552) Masérske služby - klasická masáž (19) Mäsiarstvo (429) Mäsiarstvo a údenárstvo (185) Mäsiarstvo - údenárstvo (21) Mechanická montáž kovových konštrukcií (19) Mechanická úprava kovov a plechov (64) Mechanická úprava kovov a plechov (natieranie, ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru) (61) Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru) (59) Mechanické búracie a demolačné práce (11) Mechanické búracie práce (76) Mechanické čistenie a tepovanie motorových vozidiel (25) Mechanické triedenie a mechanické úpravy súčiastok, častí strojov a zariadení (12) Mechanické úpravy na zakázku (37) Mechanické úpravy na zákazku (151) Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (395) Mechanické úpravy na zakázku, alebo na zmluvnom základe (13) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (832) Mechanické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe (14) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe v rozsahu voľných živností (25) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, zváračské práce (10) Mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvnom základe (13) Mechanické úpravy na zákazku v rozsahu voľnej živnosti (13) Mechanické úpravy v rozsahu voľných živností (63) Mechanické úpravy výrobkov na zakázku alebo na zmluvnom základe (32) Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe (203) Mechanizačné práce v lesníctve (14) Mechanizačné práce v poľnohospodárstve (24) Mechanizačné práce v stavebníctve (19) Mechanizované zemné práce (54) Mediačná činnosť (12) Mediačné činnosti (13) Mediálne poradenstvo (76) Medzinárodná cestná nákladná doprava (245) Medzinárodná cestná preprava tovaru (236) Medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním (182) Medzinárodná nákladná cestná doprava (1699) Medzinárodná nákladná cestná doprava v počte motorových vozidiel podľa rozhodnutia príslušného orgánu (15) Medzinárodná nákladná doprava (14) Medzinárodná nepravidelná autobusová doprava (133) Medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu (120) Medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi (18) Medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním (27) Medzinárodná preprava tovaru (26) Medzinárodná preprava tovaru po ceste (19) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (1084) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu. (33) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu (11) Medzinárodná taxislužba (17) Miešanie farieb (11) Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy (109) Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch (15) Mimoškolská výchova a vzdelávanie (27) Mimoškolská vzdelávacia činnosť (30) Mimoškolské vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľných živností (12) Mimoškolské vzdelávanie v rozsahu voľných živností (19) Mimosúdne vymáhanie pohľadávok (29) Mlynárstvo (89) Modeling (34) Modelingová agentúra (14) Modelingová činnosť (23) Monitorovanie a analýza spotrieb technologických a energetických médií (10) Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (94) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov (173) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, okien a dverí do drevených rámov, osadzovanie vstavaných políc a skríň (10) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň (26) Montáž a demontáž kovových konštrukcií (20) Montáž a demontáž lešení (28) Montáž a demontáž lešenia (81) Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín (56) Montáž a demontáž nábytku (64) Montáž a demontáž nábytku z hotových dielcov (41) Montáž a demontáž oceľových hál a kovových konštrukcií (16) Montáž a demontáž oceľových konštrukcií (11) Montáž a demontáž okien a dverí (11) Montáž a demontáž plastových a hliníkových okien a dverí (10) Montáž a demontáž plastových okien a dverí (15) Montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky (18) Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky (65) Montáž a oprava telekomunikačných zariadení (53) Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky (61) Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (603) Montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky (27) Montáž a opravy kancelárskej techniky (17) Montáž a opravy kancelárskej, výpočtovej a reprodukčnej techniky (11) Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (1244) Montáž a opravy meracej a regulačnej tech- niky (14) Montáž a opravy meracej regulačnej techniky (13) Montáž a opravy plynových zariadení (31) Montáž a opravy regulačnej techniky (10) Montáž a opravy športových potrieb (11) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení (212) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (201) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti (122) Montáž a opravy ústredného kúrenia (12) Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení (25) Montáž a opravy výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky (10) Montáž a opravy výpočtovej techniky (16) Montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (71) Montáž a servis meracej a regulačnej techniky (14) Montáž a servis počítačových, dátových a komunikačných sietí (29) Montáž a servis počítačových sietí (10) Montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky (20) Montáž a servis telekomunikačných zariadení (19) Montáž a servis výpočtovej techniky (10) Montáž a údržba elektrických zariadení (44) Montáž a údržba elektrických zariadení s nižším ako bezpečným napätím (10) Montáž a údržba meracej a regulačnej techniky (17) Montáž a údržba telekomunikačných zariadení (44) Montáž a údržba vyhradených elektrických zariadení (10) Montáž autoalarmov (23) Montáž autodoplnkov (39) Montáž autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti (30) Montáž autopríslušenstva (29) Montáž bezpečnostných dverí (19) Montáž bezpečnostných dverí (jedno až dvojbodové) (36) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 - bodovým uzamykacím mechanizmom (37) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 – bodovým uzamykacím mechanizmom (11) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 bodovým uzamykacím mechanizmom (11) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom (623) Montáž bytových doplnkov (20) Montáž dielov pre automobilový priemysel (30) Montáž dodaných okien a dverí (47) Montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej živnosti (16) Montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečným napätím (27) Montáž garážových brán (10) Montáž hotových plastových obkladov (11) Montáž hotových plastových obkladov v rozsahu voľných živností (10) Montáž jednoduchých závlahových systémov (40) Montáž káblových rozvodov (277) Montáž káblových rozvodov na bezpečné napätie (13) Montáž káblových zväzkov (17) Montáž kancelárskej a reprodukčnej techniky (10) Montáž kazetových stropov a podhľadov (13) Montáž klimatizačných zariadení (10) Montáž kovových konštrukcií (57) Montáž kovových konštrukcií a ich častí (29) Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov (31) Montáž krbových a komínových systémov z hotových komponentov (184) Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov (29) Montáž ľahko prestaviteľných priečok na báze dreva suchou cestou (28) Montáž lešenia (14) Montáž markíz a žalúzií (11) Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií (20) Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení) (39) Montáž mechanických častí výpočtovej techniky (10) Montáž meracej a regulačnej techniky (62) Montáž motorových vozidiel (11) Montáž nábytku (135) Montáž nábytku a bytových doplnkov (11) Montáž nábytku z hotových dielcov (36) Montáž nábytku z hotových dielov (23) Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielcov (27) Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov (92) Montážne práce (13) Montáž oceľových konštrukcií (89) Montáž okenného a dverového tesnenia (83) Montáž okien (12) Montáž okien a dverí (138) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení (140) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (14) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 v a bleskozvodov v objektoch triedy a (10) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 v vrátane bleskozvodov (10) Montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky (16) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (34) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (18) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (14) Montáž, oprava a údržba plynových zariadení (24) Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí (98) Montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení (104) Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení (42) Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (17) Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (11) Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov (513) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení (133) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (18) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 v a bleskozvodov v objektoch triedy a (14) Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (42) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení (60) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov (20) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (158) Montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap. (31) Montáž, opravy a revízie plynových zariadení (19) Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení (66) Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení (20) Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (10) Montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky (22) Montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení (25) Montáž, opravy meracej a regulačnej techniky (15) Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení (45) Montáž plastových a hliníkových okien a dverí (26) Montáž plastových okien (105) Montáž plastových okien a dverí (113) Montáž plastových výrobkov (11) Montáž plávajúcich podláh (15) Montáž plynových zariadení (12) Montáž počítačových sietí (13) Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (475) Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (341) Montáž priečok a zavesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (14) Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (288) Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielov (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení (156) Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení (96) Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení elektrických (12) Montáž, rekonštrukcia a údržba plynových zariadení (19) Montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení (262) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení (45) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení (42) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických plynových zariadení (16) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení (56) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (881) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (1566) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických (270) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických (23) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických (60) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových (155) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -plynových (11) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových (193) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových (37) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-plynových (12) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových (56) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových (83) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových (18) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích (32) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (68) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích (15) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení (18) Montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (12) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (27) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení (17) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení (14) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení (28) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení (14) Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (13) Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení (16) Montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení (119) Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (571) Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení elektrických (15) Montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení (24) Montáž, rekonštrukcia, údržba tlakových zariadení (17) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených elektrických zariadení (29) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení elektrických (65) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (20) Montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení (13) Montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení (61) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení (32) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (52) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (26) Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení (347) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení (50) Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení (46) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení (107) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových zariadení (29) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických elektrických zariadení (10) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení (12) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických (51) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (22) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení plynových (11) Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení (34) Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení (10) Montáž sadrokartónov (197) Montáž sadrokartónov a minerálnych podhľadov (44) Montáž sadrokartónových dielcov (27) Montáž sadrokartónových dielov (17) Montáž sadrokartonových dosiek (36) Montáž sadrokartónových dosiek (54) Montáž sadrokartónových konštrukcií (45) Montáž sadrokartónových podhľadov a priečok (21) Montáž sadrokartónových priečok (22) Montáž sadrokartónových priečok a podhľadov (344) Montáž sádrokartónových priečok a podhľadov (13) Montáž sadrokartónových prvkov (110) Montáž sadrokartónových prvkov a podhľadov (21) Montáž sádrokartónových prvkov a podhľadov (11) Montáž sadrokartónových systémov (148) Montáž sádrokartónových systémov (19) Montáž sadrokartónu (3172) Montáž sádrokartónu (92) Montáž sadrokartónu a kazetových stropov (12) Montáž sadrokartónu, kazetových stropov a podhľadov (15) Montáž sadrokartónu (mimo izolatérstva) (23) Montáž sadrokartónu, zatepľovanie budov (11) Montáž solárnych článkov (10) Montáž strojov a zariadení (17) Montáž štruktúrovanej kabeláže (13) Montáž štrukturovanej kabeláže a počítačových sietí (38) Montáž štruktúrovanej kabeláže a počítačových sietí (41) Montáž ťažných zariadení (61) Montáž technologických zariadení (14) Montáž telekomunikačných zariadení (10) Montáž telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení (16) Montáž tovaru dodaného zákazníkovi vykonávaná jednoduchými operáciami (32) Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (811) Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení (102) Montáž, údržba a rekonštrukcia elektrických zariadení (29) Montáž, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení (16) Montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení (33) Montáž, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení (18) Montáž, údržba vyhradených elektrických zariadení (10) Montáž určených meradiel (64) Montáž ústredného kúrenia (25) Montáž vodomerov a meračov tepla (14) Montáž vyhradených plynových zariadení (11) Montáž výpočtovej techniky z dodaných komponentov (20) Montáž výrobkov z dreva (15) Montáž vzduchotechnických zariadení (18) Montáž vzduchotechniky (13) Montáž žaluzií (15) Montáž žalúzií (108) Montáž žalúzií a roliet (26) Murárske a obkladačské práce (44) Murárske práce (479) Murárstvo (2258)

N

Nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva (119) Nahrávanie videokamerou (30) Nahrávanie videozáznamov na zmluvnom základe (16) Nahrávanie zvukových hudobných nosičov so súhlasom autora (13) Nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov (10) Nájom a prenájom audiovizuálnej techniky (58) Nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (22) Nájom a prenájom hnuteľných vecí (95) Nájom a prenájom motorových vozidiel (13) Nájom a prenájom nehnuteľností (32) Nájom a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov (14) Nájom a prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (13) Nájom dopravných prostriedkov (10) Nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motorových vozidiel (13) Nájom hnuteľných vecí (27) Nájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (12) Nájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (10) Nájom motorových vozidiel (14) Nájom nebytových priestorov (11) Nakladanie a vykladanie tovaru (10) Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (139) Nakladanie s iným než nebezpečným odpadom (10) Nakladanie s nebezpečnými odpadmi (11) Nakladanie s nebezpečným odpadom (29) Nakladanie s odpadmi (91) Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov (13) Nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (15) Nakladanie s odpadom (18) Nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora (36) Nakladanie s výsledkami duševnej činnosti so súhlasom autora (35) Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora (370) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (3595) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti (36) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora - vydávanie nahratých nosičov (11) Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (316) Nakladanie s výsledkom tvorivej činnosti so súhlasom autora (14) Nakladateľská a vydavateľská činnosť (31) Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (25) Nákladná a osobná doprava (10) Nákladná autodoprava (90) Nákladná automobilová doprava (14) Nákladná cestná doprava (1511) Nákladná cestná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 1 (35) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2 (17) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 3 (11) Nákladná cestná doprava s vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (32) Nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (31) Nákladná cestná doprava vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (69) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (1436) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (217) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozíka (10) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (51) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (549) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (39) Nákladná cestná doprava vykonáaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (38) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (31) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (1262) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t, vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (86) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla (27) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t (161) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (2085) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t. (31) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť, vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 ton (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony (315) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresiahne 3,5 t (34) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (104) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (30) Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (27) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (21) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (29) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (72) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (76) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane pripojného vozidla (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (2931) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (88) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozíka (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (27) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (35) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmostnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosť do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla (76) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (30) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (167) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojeného vozidla (21) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojeného vozidla (21) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla (30) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (30892) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, (37) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. (308) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (35) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (22) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, vrátane prípojného vozidla (22) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (114) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (1625) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3.5 t vrátane prípojného vozidla (24) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka (35) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátene prípojného vozidla (22) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane prípojného vozidla (54) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnoťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hnotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovu hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (165) Nákladná doprava (94) Nákladná doprava pre cudzie potreby (23) Nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (58) Nákladná taxislužba (30) Nákladné cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov (10) Nákup a predaj (10) Nákup a predaj: (17) Nákup a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru na priamu konzumáciu (24) Nákup a predaj automobilov (75) Nákup a predaj automobilov a náhradných dielov (14) Nákup a predaj autosúčiastok (12) Nákup a predaj cenín a kolkov (12) Nákup a predaj cenných papierov (12) Nákup a predaj cestných motorových vozidiel (12) Nákup a predaj dopravných prostriedkov (24) Nákup a predaj drahých kovov (20) Nákup a predaj dreva (102) Nákup a predaj dreva a drevárenských výrobkov (13) Nákup a predaj dreva a drevených výrobkov (16) Nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva (31) Nákup a predaj dreva, porez dreva (16) Nákup a predaj drogistického tovaru (11) Nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel (55) Nákup a predaj dvojstopých motorových vozidiel (24) Nákup a predaj elektroniky (15) Nákup a predaj hardware (23) Nákup a predaj hardwaru (14) Nákup a predaj havarovaných motorových vozidiel (17) Nákup a predaj hospodárskych zvierat (26) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu - bez prípravy (10) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu (bez prípravy) (27) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu bez prípravy (15) Nákup a predaj hutného materiálu (16) Nákup a predaj hutníckych výrobkov (10) Nákup a predaj jatočných zvierat (11) Nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel, prívesných vozíkov, návesov a obytných prívesov, vrátane náhradných dielov a príslušenstva (34) Nákup a predaj kancelárskej a telekomunikačnej techniky (14) Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (278) Nákup a predaj kancelárskej techniky (34) Nákup a predaj koní (18) Nákup a predaj kovových výrobkov (12) Nákup a predaj kozmetiky (14) Nákup a predaj kvetov (20) Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov (23) Nákup a predaj minerálnych olejov (13) Nákup a predaj motorových vozidiel (1312) Nákup a predaj motorových vozidiel a motocyklov (15) Nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov (48) Nákup a predaj motorových vozidiel a pohonných hmôt (14) Nákup a predaj motorových vozidiel a príslušenstva (26) Nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a autopríslušenstva (19) Nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva (25) Nákup a predaj motorových vozidiel s príslušenstvom (10) Nákup a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva (19) Nákup a predaj motorových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení (16) Nákup a predaj nábytku (18) Nákup a predaj náhradných dielov (13) Nákup a predaj náhradných dielov pre motorové vozidlá (12) Nákup a predaj nákladných a osobných motorových vozidiel (18) Nákup a predaj nehnuteľnosti (26) Nákup a predaj nehnuteľností (1831) Nákup a predaj nehnuteľností a ich prenájom (12) Nákup a predaj nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (13) Nákup a predaj nemovitostí (85) Nákup a predaj nerastných surovín (10) Nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel (96) Nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel, autodoplnkov, autopríslušenstva a náhradných dielov (18) Nákup a predaj nových a ojazdených osobných automobilov (10) Nákup a predaj nových a ojazdených vozidiel (12) Nákup a predaj nových a použitých motorových vozidiel (11) Nákup a predaj nových a použitých motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva (15) Nákup a predaj obuvi (17) Nákup a predaj odevov (11) Nákup a predaj ojazdených a neojazdených motorových vozidiel (20) Nákup a predaj ojazdených áut (14) Nákup a predaj ojazdených automobilov (12) Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel (372) Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár (70) Nákup a predaj ojazdených vozidiel (32) Nákup a predaj osív (12) Nákup a predaj osobných a nákladných automobilov (14) Nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva (19) Nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva (26) Nákup a predaj osobných automobilov (12) Nákup a predaj osobných motorových vozidiel (20) Nákup a predaj ovocia a zeleniny (43) Nákup a predaj periodickej a neperiodickej tlače (11) Nákup a predaj pohľadávok (37) Nákup a predaj pohonných hmôt (111) Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazadiel (16) Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív (23) Nákup a predaj pohonných hmôt, palív a mazív (10) Nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (27) Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov (50) Nákup a predaj poľnohospodárskych strojov a zariadení (12) Nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov (23) Nákup a predaj potravín (51) Nákup a predaj potravinárskeho tovaru (25) Nákup a predaj potravinárskych výrobkov (29) Nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov (12) Nákup a predaj použitého tovaru (31) Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru (19) Nákup a predaj priemyselného tovaru (56) Nákup a predaj priemyselných hnojív (10) Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov (64) Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy ii a podtriedy t1 (11) Nákup a predaj ropných produktov (24) Nákup a predaj rozličného tovaru (56) Nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (64) Nákup a predaj skla a porcelánu (12) Nákup a predaj športových potrieb (11) Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru (19) Nákup a predaj spotrebného tovaru (37) Nákup a predaj spotrebnej elektroniky (10) Nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky (15) Nákup a predaj starožitností (13) Nákup a predaj stavebného materiálu (153) Nákup a predaj stavebných materiálov (17) Nákup a predaj streliva (47) Nákup a predaj strojov a zariadení (34) Nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel (57) Nákup a predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá (30) Nákup a predaj tabakových výrobkov (21) Nákup a predaj textilných výrobkov (11) Nákup a predaj textilu (24) Nákup a predaj tovarov (51) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžad. osob. povolenie (13) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie (44) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie (11) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/ (31) Nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením) (11) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/ (16) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ (10) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ (18) Nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/ (16) Nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/ (15) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (227) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (63) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (94) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (52) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (17) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (18) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (14) Nákup a predaj tovaru (17) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata (54) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata (16) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (37) Nákup a predaj tovaru mimo koncesovaných živností za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (35) Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného (67) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (967) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti; (15) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (35) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (96) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (38) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu (18) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (49) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (28) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (18) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod (23) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod (13) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (27) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (50) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (25) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /mo, vo/ (17) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (50) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (23) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (14) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod (21) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností (28) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (12) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup a predaj vozidiel (10) Nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (23) Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (261) Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (maloobchod a veľkoobchod) (10) Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky (28) Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky (29) Nákup a predaj výpočtovej techniky (764) Nákup a predaj výpočtovej techniky a elektroniky (10) Nákup a predaj výpočtovej techniky a jej komponentov (16) Nákup a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva (38) Nákup a predaj výpočtovej techniky formou maloobchodu a veľkoobchodu (12) Nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod) (21) Nákup a predaj výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (11) Nákup a predaj zbraní (28) Nákup a predaj zbraní a streliva (45) Nákup a predaj zdravotníckej techniky (37) Nákup a predaj živých zvierat (18) Nákup a spracovanie hrozna (17) Nákup jatočných zvierat a polotovarov (21) Nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov (30) Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva (92) Nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel (84) Nákup, predaj a požičiavanie zbraní (15) Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel (222) Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel a autopríslušenstva (13) Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností (257) Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností - realitná činnosť (10) Nákup, predaj a prenájom ojazdených motorových vozidiel (10) Nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení (52) Nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení (20) Nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov a mechanizmov bez obsluhujúceho personálu (21) Nákup, predaj a prenájom výpočtovej techniky (49) Nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (10) Nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností (57) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja hardware, počítačovej, kancelárskej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky (12) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností (33) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselných, spotrebných, potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti (18) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (235) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti; (14) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (45) Nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností (10) Nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti (20) Nákup, predaj, požičiavanie zbraní (40) Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva (79) Nákup, predaj, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľností (11) Nákup, predaj, prenájom nehnuteľností (10) Nákup, predaj streliva (43) Nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (34) Nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (23) Nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (14) Nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (23) Nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (20) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (13) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (82) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (39) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (19) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (11) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (24) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (16) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (17) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (61) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (17) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (58) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (20) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (66) Nákup vybraných poľnohospodárskych produktov (10) Nastavenie a vyváženie kolies (32) Nástrekové opaľovanie tela (13) Nastreľovanie náušníc (16) Nástrojárstvo (740) Nástrojárstvo - výroba nástrojov (35) Natáčanie videokamerou (259) Natáčanie videokamerou na zákazku (17) Natáčanie videokamerou na zmluvnom základe (56) Natáčanie videozáznamov (22) Natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe (132) Natieračské a maliarske práce (33) Natieračské a sklenárske práce (12) Natieračské práce (272) Natieračské práce a maliarske práce (10) Natieračstvo (11) Návrh a inštalácia počítačových sietí (26) Návrh a optimalizácia informačných technológií (292) Návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia (207) Návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia (24) Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (25) Návrh a realizácia informačných systémov (20) Návrh a realizácia interiérov (26) Návrh a realizácia interiérov nábytkom a bytovými doplnkami (25) Návrh a realizácia počítačových sietí (22) Návrh a realizácia prvkov interiéru a exteriéru (12) Návrhárska a aranžérska činnosť (20) Návrh a údržba internetových aplikácií (14) Návrh a úprava interiérov (10) Návrh, inštalácia a servis počítačových sietí (11) Návrh, inštalácia a správa počítačových sietí (11) Návrh interiérov (17) Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí (10) Navrhovanie a zariaďovanie interiérov (27) Navrhovanie informačných systémov, počítačových a dátových sietí (23) Navrhovanie, inštalácia a servis počítačových sietí (10) Navrhovanie interiérov (38) Navrhovanie, montáž, údržba a správa počítačových sietí (16) Navrhovanie, realizácia a správa počítačových sietí (10) Navrhovanie webových stránok (24) Navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií (41) Navrhovanie www stránok (14) Návrh, realizácia a servis počítačových sietí (10) Návrhy a realizácia dispozičného riešenia interiéru (10) Návrhy a realizácia informačných technológií v rozsahu bezpečného napätia (11) Návrhy a realizácia interiérov (14) Návrhy bytových a nebytových interiérov a ich realizácia v rozsahu voľnej živnosti (14) Návrhy interiérov (19) Návrhy interiérov stavby (15) Nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov (45) Nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva (14) Nechtová modeláž (10) Nechtový design (13) Nechtový dizajn (102) Nepravidelná autobusová doprava (300) Nepravidelná cestná doprava osôb (83) Nepravidelná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (44) Nepravidelná cestná nákladná doprava (98) Nepravidelná cestná osobná doprava (51) Nepravidelná doprava osôb (10) Nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1975 (13) Nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1978 (14) Nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1980 (12) Nepravidelná hromadná preprava osôb (10) Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava (220) Nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava (12) Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava (190) Nepravidelná, neverejná osobná cestná doprava (10) Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava do 9 osôb vrátane vodiča (12) Nepravidelná osobná cestná doprava - nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu (10) Nepravidelná osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) (10) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (16) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča 8 miest na sedenie (23) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (3731) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie s výnimkou vozidiel taxislužby (10) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac osem miest na sedenie (29) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie (196) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miest pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (10) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem vodiča najviac 8 miest na sedenie (11) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (10) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (37) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (23) Nepravidelná osobná cestná motorová doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (16) Nepravidelná osobná doprava (21) Nepravidelná osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (36) Nepravidelná preprava vecí pre cudziu potrebu do 31.12.1970 (15) Nerastné výrobky (10) Neremeselná výroba nábytku (19) Nešpecializovaný veľkoobchod okrem koncesovaných obchodných živností (16) Nešpecializovaný veľkoobchod okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (14) Nešpecializovaný veľkoobchod okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (33) Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak (10) Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak. (31) Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (47) Nešpecializovaný veľkoobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (18) Nestranná kontrola zistenia stavu systémov riadenia kvality v rozsahu voľnej živnosti (11) Neverejná cestná osobná doprava (228) Neverejná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (16) Neverejná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (13) Neverejná osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (66) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (931) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (39) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (20) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do deväť miest vrátane vodiča (14) Neverejné skladovanie (530) Neverejné skladovanie a preklad nákladov (10) Neverejné skladovanie a preklad tovaru (13) Neverejné skladovanie a uskladňovanie (48) Nezáväzný odhad škôd pri riešení škodových udalostí (10) Ničenie a zneškodňovanie výbušnín (14)

O

Obchod mimo predajne nevyžadujúci si zvláštne povolenie (12) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť (109) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (16) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (22) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (16) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (17) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie (14) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (25) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (128) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti (65) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (13) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (14) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (19) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (12) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/ (17) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti (53) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (62) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti: (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (87) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti mimo riadnej predajne (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti mimo riadnej prevádzky (20) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (33) Obchodná a veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs. (15) Obchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (12) Obchodná a zahranično-obchodná činnosť (16) Obchodná činnosť (434) Obchodná činnosť : (15) Obchodná činnosť: (35) Obchodná činnosť. (13) Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (22) Obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (13) Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (16) Obchodná činnosť ( maloobchod a veľkoobchod ) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (16) Obchodná činnosť (maloobchod a veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (50) Obchodná činnosť-maloobchod a veľkoobchod-v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodná činnosť, maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (10) Obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (12) Obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (30) Obchodná činnosť-maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (14) Obchodná činnosť - maloobchod, veľkoobchod (30) Obchodná činnosť ( maloobchod, veľkoobchod ) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (23) Obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (35) Obchodná činnosť - maloobchod v rozsahu voľných živností (21) Obchodná činnosť /mimo koncesií/ (11) Obchodná činnosť mimo koncesovaných živností (97) Obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (11) Obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (23) Obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie (13) Obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie (25) Obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie (22) Obchodná činnosť mimo viazaných a koncesovaných živností (11) Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru (16) Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (28) Obchodná činnosť-nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodná činnosť okrem koncesovaných živností (74) Obchodná činnosť: potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, poľnohospodárske výrobky, zariadenia a stroje, kozmetické výrobky, textil, odevy, obuv, elektrotechnické výrobky, výpočtová technika, automobily (10) Obchodná činnosť - priemyselný a spotrebný tovar (13) Obchodná činnosť s drevom (11) Obchodná činnosť s drevom a stavebnými materiálmi (11) Obchodná činnosť s drevom a stavebným materiálom (10) Obchodná činnosť s drogériovým tovarom (s výnimkou jedov a žieravín) (14) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (86) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod (16) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod (22) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod (25) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod (33) Obchodná činnosť s kozmetickými výrobkami (10) Obchodná činnosť s motorovými vozidlami (30) Obchodná činnosť s nehnuteľnosťami (21) Obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom (30) Obchodná činnosť so spotrebným tovarom (15) Obchodná činnosť so stavebnými materiálmi (14) Obchodná činnosť so stavebným materiálom (28) Obchodná činnosť s ovocím a zeleninou (14) Obchodná činnosť so zdravotníckym materiálom a zariadeniami, zdravotným obväzovým materiálom, kozmetikou (okrem veľkoobchodu) (13) Obchodná činnosť so zmiešaným tovarom (15) Obchodná činnosť spočívajúca v nákupe tovarov za účelom ďalšieho predaja v rámci komodít nevyžadujúcich osobitné povolenie (10) Obchodná činnosť s poľnohospodárskymi produktami (21) Obchodná činnosť s potravinami (14) Obchodná činnosť s potravinami, nápojmi a tabakom (12) Obchodná činnosť s potravinárskym a priemyselným tovarom (17) Obchodná činnosť s potravinárskym tovarom (20) Obchodná činnosť - spotrebný a priemyselný tovar (20) Obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom (34) Obchodná činnosť s priemyselným tovarom (44) Obchodná činnosť s rozličným tovarom (19) Obchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (20) Obchodná činnosť - stavebný materiál (10) Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti (25) Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (23) Obchodná činnosť s tovarom - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodná činnosť s tovarom mimo koncesovaných a viazaných (65) Obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (116) Obchodná činnosť s tovarom - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (111) Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (25) Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu (13) Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti (14) Obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania (21) Obchodná činnosť s vlastnými výrobkami (13) Obchodná činnosť v celom rozsahu mimo koncesovaných živností (10) Obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (52) Obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (10) Obchodná činnosť, veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (30) Obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (31) Obchodná činnosť - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (12) Obchodná činnosť - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (20) Obchodná činnosť v oblasti: (11) Obchodná činnosť v oblasti nehnuteľností (13) Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva (11) Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností (74) Obchodná činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností (22) Obchodná činnosť v predmete podnikania (13) Obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti (58) Obchodná činnosť v rámci voľných živností (104) Obchodná činnosť v rámci voľných živností - maloobchod, veľkoobchod (59) Obchodná činnosť v rámci voľných živností maloobchod, veľkoobchod (27) Obchodná činnosť v rámci voľných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/ (30) Obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem drahých kovov a výrobkov z nich (24) Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich (53) Obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich (14) Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich (34) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (816) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti; (10) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (21) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu (23) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod (13) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (40) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (10) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (24) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod) (12) Obchodná činnosť v rozsahu voľných činností (11) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (1610) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - maloobchod (27) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - maloobchod, veľkoobchod (35) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností /maloobchod, veľkoobchod/ (14) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (maloobchod, veľkoobchod) (16) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich (12) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností okrem predaja drahých kovov (23) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, okrem predaja drahých kovov (10) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (27) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností /veľkoobchod, maloobchod/ (13) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (veľkoobchod, maloobchod) (12) Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej (115) Obchodná činnosť v rozsahu živností voľných (21) Obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia (10) Obchodné a podnikateľské poradenstvo (97) Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (422) Obchodné a sprostredkovateľské služby (10) Obchodné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodné, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo (30) Obchodné poradenstvo (207) Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (899) Obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností (17) Obchodné služby (13) Obchodné zastúpenie (11) Obchodné zastupovanie (12) Obchodno - sprostredkovateľská činnosť (10) Obchodno-sprostredkovateľská činnosť (34) Obchodovanie s cennými papiermi (75) Obchodovanie s vojenským materiálom (34) Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (25) Obchod s nehnuteľnosťami (16) Obchod so starožitnosťami (337) Obchod so stavebným materiálom (14) Obchod s potravinami (12) Obchod s použitým tovarom (21) Obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie (16) Obchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchod s tovarom všetkého druhu (22) Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchod. živ. viazaných (11) Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živ. koncesovaných (11) Obchod s tovarom všetkého druhu okr. koncesovaných obch. živn. (17) Obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obch. živností (18) Obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie fmzo, včítane exportu a importu (16) Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných obchodných živností (11) Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (426) Obchod s tovarom všetkého druhu, v rozsahu voľných živností (10) Obchod s výpočtovou technikou (10) Objekty bez nebezpečenstva výbuchu (19) Objekty s nebezpečenstvom výbuchu (10) Obkladacie práce (10) Obkladačské a podlahárske práce (65) Obkladačské práce (735) Obkladanie stien (256) Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín (12) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (1157) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín suchou cestou (19) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín suchým procesom (12) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín v rozsahu voľných živností (46) Obkladanie stien a kladenie dlažobných krytín (12) Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín (115) Obkladanie stien a stropov suchým spôsobom (15) Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín (67) Obkladanie stien (stropov) dreveným materiálom (hobra, sololit) (24) Obkladanie stien suchou cestou (12) Obkladanie stien suchým spôsobom (555) Obkladanie stien v rozsahu voľnej živnosti (31) Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov (268) Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, obkladanie stien suchým spôsobom (69) Obklad stien a kladenie dlážkových krytín (32) Obklady stavieb prírodným alebo umelým kameňom suchým spôsobom - lepenie (30) Obrábanie kovov (49) Obsluha a vedenie cudzieho motorového vozidla (12) Obsluha cudzieho motorového vozidla (22) Obsluha kotlov (10) Obsluha pracovných strojov (10) Obsluha tepelných zariadení (14) Obsluha vedenia cudzieho motorového vozidla s výnimkou vozidiel taxislužby (13) Obsluha /vedenie/ cudzieho motorového vozidla (15) Obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla (46) Obsluha výmenníkových staníc (18) Obstarávacia činnosť spojená so správou nehnuteľností (12) Obstarávacie služby spojené so správou nehnuteľností (15) Obstarávanie inkasa (16) Obstarávanie prác a dodávok oprávnenej organizácie (13) Obstarávanie prác a dodávok prostredníctvom oprávnenej organizácie (13) Obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve (78) Obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (19) Obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (24) Obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb (18) Obstarávanie projektovej dokumentácie stavieb, stavebného konania na základe zastupovania a súvisiacej dokumentácie (11) Obstarávanie služieb a činností spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností (25) Obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov (17) Obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (77) Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností (315) Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov (26) Obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností (22) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu (23) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového fondu (23) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového/nebytového fondu (10) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností (216) Obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov (28) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu (30) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (1979) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu. (41) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti (15) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu (24) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového / nebytového fondu (19) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu (435) Obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov (47) Obstarávanie služieb spojených so správou majetku a nehnuteľností (21) Obstarávanie služieb spojených so správou nebytového fondu (17) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti (46) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (2327) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, (10) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku (166) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti (10) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností (11) Obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností (28) Obstarávanie služieb spojených so správou, údržbou a prenájmom nehnuteľností (11) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov (19) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky nehnuteľností (10) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov (54) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností (12) Obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností (101) Obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a údržbou nehnuteľností (20) Obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností (107) Obstarávanie služieb spojených s údržbou a opravami bytového a nebytového fondu (24) Obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu (15) Obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností (120) Obstarávanie služieb v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností (11) Obstarávanie stavebných prác a dodávok (17) Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie (196) Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácii (36) Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (32) Obstarávanie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení (19) Obstarávateľská činnosť (25) Obstarávateľská činnosť spojená s nájmom bytových a nebytových priestorov (22) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (653) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prevádzkou nehnuteľností (12) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností (215) Obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu (76) Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnosti (11) Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností (1087) Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, bytového a nebytového fondu (15) Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom (12) Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom a správou nehnuteľností (12) Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností (167) Obstarávateľská činnosť v investičnej výstavbe v rozsahu voľnej živnosti (24) Obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (12) Obstarávateľská činnosť v stavebníctve (191) Obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (20) Obstarávateľské a sprostredkovateľské služby (13) Obstarávateľské činnosti spojené so správou nehnuteľností (16) Obstarávateľské služby (22) Obstarávateľské služby spojené so správou a prenájmom nehnuteľností (58) Obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností (50) Obstarávateľské služby spojené so správou budov (16) Obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu (373) Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností (619) Obstarávateľské služby spojené s prenájmom (111) Obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (579) Obstarávateľské služby spojené s prevádzkou nehnuteľností (19) Obstarávateľské služby v stavebníctve (63) Obstarávateľské služby v stavebníctve - inžinierska činnosť (65) Obstarávateľské služby v stavebníctve-inžinierska činnosť (19) Obstarávateľské, sprostredkovateľské, poradenské a konzultačné služby v rozsahu predmetu podnikania (12) Obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (17) Obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby (11) Obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (32) Obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby (25) Oceňovanie a hodnotenie podnikov (10) Ochrana majetku a osôb (80) Ochrana majetku a osoby pri preprave (22) Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (96) Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (76) Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (23) Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom (54) Ochrana majetku pri preprave (79) Ochrana osôb a majetku (40) Ochrana osoby (98) Ochrana prepravy majetku a osoby (96) Ochranné nástreky izolačných materiálov (80) Očná optika (265) Odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode (14) Odborná príprava v oblasti enviromentálneho manažérstva a auditu (42) Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu (326) Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie (371) Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta (55) Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (19) Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (55) Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (13) Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení (20) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení (16) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení (14) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (115) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických (11) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (65) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (35) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke (11) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (35) Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (17) Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže (10) Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže (22) Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže (16) Odborný geologický dohľad pri stavebných prácach (16) Odevná výroba (2919) Odevná výroba. (19) Odlievanie kovov (19) Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ (13) Odlievanie kovov (zlievárenstvo) (10) Odlievanie ľahkých kovov (47) Odlievanie neželezných kovov (33) Odlievanie ocele (36) Odlievanie železa (48) Odpredaj poľnohospodárskych výrobkov členom (10) Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (17) Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov (22) Odstraňovanie odpadu (13) Odstraňovanie snehu mechanizačnými prostriedkami (13) Odstraňovanie starých náterov - mechanicky, chemicky, príprava podkladu odmastením (11) Odťahovacia služba (154) Odťahovacia služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel (11) Odťahová služba (647) Odťahová služba mimo ložnej plochy vozidla (16) Odťahová služba motorových vozidiel (22) Odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel (11) Odťahová služba /nezahŕňa prevoz vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu/ (10) Odťahová služba (nezahŕňa prevoz vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu) (20) Odťahová služba okrem prevozu automobilov na úložnom priestore motorových vozidiel (13) Odťahová služba po vlastnej osi (25) Odťahová služba v rozsahu voľnej živnosti (33) Odvod odpadových vôd (40) Ofsetová tlač (42) Omietkárske a obkladačské práce (11) Omietkarske práce (23) Omietkarské práce (69) Omietkárske práce (1750) Omietkárske práce v rozsahu voľných živností (14) Opatrovateľská služba (17) Opatrovateľská služba bez poskytovania stravy a lekárskej starostlivosti (10) Opatrovateľská služba mimo právny rámec sociálnych služieb (43) Operačný a finančný leasing (93) Operatívny a finančný leasing (130) Operatívny a finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (40) Operatívny leasing (68) Operatívny leasing a leasing spojený s financovaním (52) Operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti (20) Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva (176) Opracovanie drevnej hmotny a výroba komponentov z dreva (11) Opracovanie drevnej hmoty (24) Opracovanie drevnej hmoty a komponentov z dreva (10) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (7320) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. (43) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (14) Opracovanie drevnej hmoty a výroby komponentov z dreva (47) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (37) Opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (13) Opracovanie kovov jednoduchým spôsobom (41) Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (6326) Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom. (44) Oprava a kontrola požiarnych hydrantov (416) Oprava a kontrola požiarných hydrantov (11) Oprava a kontrola požiarnych vodovodov (405) Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov (32) Oprava a servis mobilných telefónov (14) Oprava a servis motorových vozidiel (41) Oprava a servis športových potrieb a náradia (41) Oprava a údržba cestných motorových vozidiel (18) Oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov (32) Oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (21) Oprava a údržba elektrických zariadení (22) Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc (51) Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov (38) Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (65) Oprava a údržba mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (17) Oprava a údržba meracej a regulačnej techniky (11) Oprava a údržba motorových vozidiel (160) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť (11) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (16) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (5417) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky. (33) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (20) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť,športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (10) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej techniky (20) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov z jemnej mechaniky (19) Oprava a údržba pracovných strojov (10) Oprava a údržba športových potrieb (35) Oprava a údržba strojov a zariadení (16) Oprava automobilov (13) Oprava a výmena pneumatík (pneuservis) (14) Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík (75) Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (46) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (33) Oprava bicyklov (202) Oprava bicyklov a športových potrieb (20) Oprava cestných motorových vozidiel (243) Oprava defektov, duší a plášťov (43) Oprava domácich elektrospotrebičov (51) Oprava dvojstopových motorových vozidiel (12) Oprava elektrických strojov a prístrojov (13) Oprava elektrických zariadení (16) Oprava elektrospotrebičov (14) Oprava hudobných nástrojov (18) Oprava karosérii (15) Oprava karosérií (618) Oprava karosérií motorových vozidiel (13) Oprava kožených a kožušinových výrobkov (285) Oprava mobilných telefónov (13) Oprava motorových vozidiel (632) Oprava motorových vozidiel a karosérií (13) Oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov (15) Oprava obuvi (100) Oprava obuvi a iných kožených výrobkov (43) Oprava obuvi a kožených výrobkov (26) Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru (267) Oprava obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov (11) Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (11) Oprava odevov (54) Oprava odevov, textilu a bytového textilu (643) Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (12) Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (mimo automobilov a motocyklov) (11) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (688) Oprava pneumatík (11) Oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (65) Oprava pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies (12) Oprava poľnohospodárskych strojov (92) Oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení (15) Oprava pracovných strojov (386) Opravárenská činnosť (16) Oprava športových potrieb (23) Oprava strojov a zariadení (21) Oprava, údržba a obnova nábytku (22) Oprava údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (27) Oprava, údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (95) Oprava vyhradených elektrických zariadení (17) Oprava vyhradených technických zariadení elektrických (104) Oprava vyhradených technických zariadení plynových (32) Oprava vyhradených technických zariadení tlakových (16) Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky (78) Opravy a kontrola požiarnych hydrantov (11) Opravy a montáž určených meradiel (53) Opravy a servis motorových vozidiel (14) Opravy a údržba cestných motorových vozidiel (10) Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov (26) Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (197) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov (224) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (344) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov pre domácnosť (10) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (25) Opravy a údržba kancelárskych strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (18) Opravy a údržba motorových vozidiel (48) Opravy a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (36) Opravy automobilov (13) Opravy cestných motorových vozidiel (902) Opravy chladiarenských zariadení (12) Opravy elektrických prístrojov pre domácnosť (12) Opravy elektrických strojov a prístrojov (42) Opravy elektrických zariadení (19) Opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (16) Opravy karosérii (29) Opravy karosérií (1054) Opravy meracej a regulačnej techniky (19) Opravy motorových vozidiel (567) Opravy motorových vozidiel a karosérií (29) Opravy motorových vozidiel a opravy karosérií (10) Opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov (11) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (22) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení (104) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení (39) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (12) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (318) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických (60) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (121) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových (10) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (72) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (52) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (13) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení (18) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení (19) Opravy odevov (61) Opravy ostatného spotrebného tovaru (23) Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov (468) Opravy plynových zariadení (11) Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (409) Opravy pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies (30) Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies - pneuservis (12) Opravy poľnohospodárskych strojov (100) Opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení (11) Opravy pracovných strojov (707) Opravy športových potrieb (13) Opravy spotrebného tovaru (24) Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní (55) Opravy vyhradených elektrických zariadení (39) Opravy vyhradených technických zariadení elektrických (268) Opravy vyhradených technických zariadení - elektrických (48) Opravy vyhradených technických zariadení plynových (104) Opravy vyhradených technických zariadení - plynových (19) Opravy vyhradených technických zariadení tlakových (55) Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích (16) Opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (12) Optimalizácia prepravných sietí - logistika (29) Organizácia kultúrnych a iných spoločenských podujatí (15) Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí (10) Organizácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (16) Organizácia kurzov, školení a seminárov (21) Organizačné a ekonomické poradenstvo (752) Organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (20) Organizačné a podnikateľské poradenstvo (24) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (369) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (13) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (20) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (14) Organizačné a technické zabezpečenie školení (18) Organizačné a technické zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav (23) Organizačné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo (42) Organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo (113) Organizačné, ekonomické, podnikateľské a účtovné poradenstvo (29) Organizačné, ekonomické poradenstvo (26) Organizačné, ekonomické, účtovné a finančné poradenstvo (18) Organizačné, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo (10) Organizačné poradenstvo (91) Organizačné poradenstvo /tvorba grantových projektov, analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém, úverové možnosti/ (15) Organizačné poradenstvo (tvorba grantových projektov, analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém, úverové možnosti) (11) Organizačné, technické a administratívne práce súvisiace so zberom, spracovaním, vyhľadávaním a šírením verejno-dostupných informácií (12) Organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo (15) Organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (42) Organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (23) Organizačné zabezpečenie kurzov a školení (30) Organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov (31) Organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a kultúrno-spoločenských podujatí (15) Organizačné zabezpečenie školení (29) Organizačné zabezpečenie školení a výstav (10) Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (14) Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby) (64) Organizačné zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav (17) Organizačné zabezpečenie veľtrhov, výstavnícka činnosť (10) Organizačné zabezpečenie výstav a galérií (10) Organizačné zabezpečenie výstav, kurzov, školení a súťaží (21) Organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí (24) Organizačno - ekonomické poradenstvo (23) Organizačno-ekonomické poradenstvo (29) Organizačno - technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (27) Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (25) Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školení (15) Organizačno-technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov (31) Organizačný a ekonomický poradca (25) Organizovanie a poriadanie športových a kultúrnych podujatí (11) Organizovanie a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí (11) Organizovanie a realizácia výstav a veľtrhov (21) Organizovanie a realizácia výstav, veľtrhov a predajných akcií (10) Organizovanie a realizácia výstav, veľtrhov a predajných akcií, kultúrnych a spoločenských podujatí, školení, odborných kurzov a seminárov (18) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (16) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí (11) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (31) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (13) Organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí (28) Organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (14) Organizovanie a sprostredkovanie výstav (17) Organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (14) Organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, školení, kurzov, kongresov, seminárov a výstav v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie a technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (14) Organizovanie a usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (24) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí (66) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (167) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav (18) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií, výstav (10) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (46) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (agentúrna činnosť) (53) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov, školení (12) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a seminárov (10) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (35) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav a prezentácií, koncertov, tanečných zábav a diskoték (10) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (62) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (101) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení (16) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení (14) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov (12) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení (11) Organizovanie a usporadúvanie kurzov a školení (13) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov (41) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich odborného a vecného zabezpečenia (12) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (25) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností (10) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (13) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových, spoločenských podujatí (28) Organizovanie a usporadúvanie módnych prehliadok, koncertov, výstav a veľtrhov (14) Organizovanie a usporadúvanie módnych prehliadok, koncertov, výstav a veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok (20) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (20) Organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (12) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (18) Organizovanie a usporadúvanie prednášok, konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie a usporadúvanie seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (13) Organizovanie a usporadúvanie školení (11) Organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (37) Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (23) Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových a prezentačných podujatí v rozsahu voľnej živnosti (16) Organizovanie a usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (16) Organizovanie a usporadúvanie verejných, športových a kultúrnych podujatí, obchodných rokovaní, kurzov, školení, seminárov, obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok (10) Organizovanie a usporadúvanie výstav (11) Organizovanie a usporadúvanie výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí (16) Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (41) Organizovanie a usporiadanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí (10) Organizovanie a vyučovanie vzdelávacích kurzov a školení (10) Organizovanie a zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (15) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrno - spoločenských podujatí (27) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí (51) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí (13) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (32) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských, športových, zábavných podujatí a výstav (31) Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení a seminárov (16) Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, výstav, verejných, spoločenských, kultúrnych, súťažných a športových podujatí (15) Organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí (19) Organizovanie a zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych podujatí (21) Organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok dievčenskej a ženskej krásy, verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí (14) Organizovanie a zabezpečovanie výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie a zabezpečovanie vzdelávania a školení, kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (12) Organizovanie diskoték (22) Organizovanie dobrovoľných dražieb (543) Organizovanie hudobných a zábavných programov (14) Organizovanie hudobných, kultúrnych a športových podujatí (41) Organizovanie jazykových kurzov (32) Organizovanie konferencií a seminárov (12) Organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (45) Organizovanie konferencií, seminárov a výstav (13) Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov a školení (27) Organizovanie kongresov a konferencií, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (30) Organizovanie kongresov a výstav (85) Organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí (25) Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (134) Organizovanie kultúrnospoločenských a športových podujatí (21) Organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí a výstav (11) Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a výstav (43) Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (18) Organizovanie kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí (11) Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí (51) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí (189) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a výstav (11) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení (10) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí a výstav (13) Organizovanie kultúrnospoločenských, športových podujatí a výstav (40) Organizovanie kultúrno-spoločenských, umeleckých a športových podujatí (13) Organizovanie kultúrnych a iných podujatí (17) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských akcií (17) Organizovanie kultúrnych a iných spolocˇenských podujatí (11) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (28047) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, (31) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. (133) Organizovanie, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (11) Organizovanie kultúrných a iných spoločenských podujatí (16) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (16) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských zariadení (11) Organizovanie kultúrnych a iných spoločneských podujatí (10) Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií (39) Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v rozsahu voľných živností (12) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (1508) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a výstav (22) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, konferencií a výstav (23) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení (11) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (251) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (59) Organizovanie kultúrnych a športových podujatí (268) Organizovanie kultúrnych a športových podujatí, umeleckých, spoločenských a vzdelávacích kurzov, školení, seminárov a výstav v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (25) Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí (19) Organizovanie kultúrnych a zábavných podujatí (22) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (153) Organizovanie kultúrnych, hudobných a športových podujatí (14) Organizovanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí (37) Organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí (127) Organizovanie kultúrnych podujatí (256) Organizovanie kultúrnych podujatí, seminárov a školení (10) Organizovanie kultúrnych podujatí, vzdelávacích akcií, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľných živností (23) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií (16) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (3291) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav (83) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti (28) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav (15) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení (10) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (11) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a seminárov (33) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a výstav (15) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, módnych prehliadok a castingov (17) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sympózií a odborných kurzov (33) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (332) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľných živností (81) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, kurzov, školení a súťaží (10) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, trhov a kongresov (15) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí (34) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí (117) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (19) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí (35) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav (16) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, kurzov, školení, konferencií a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (13) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav a prehliadok (12) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov (45) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí (70) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí (40) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a výstav (49) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, školení a seminárov (11) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, školení, výstav a seminárov (13) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí (56) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (15) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí (68) Organizovanie kultúrnych, športových a hudobných podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí (54) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (642) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a výstav (10) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (115) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (31) Organizovanie kultúrnych, športových a zábavných podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov (34) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov (15) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (18) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a zábavných podujatí (13) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí a výstav (15) Organizovanie kultúrnych, športových, zábavných a súťažných podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, zábavných a spoločenských podujatí (11) Organizovanie kurzov (44) Organizovanie kurzov a seminárov (111) Organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (18) Organizovanie kurzov a školení (1675) Organizovanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky (10) Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (516) Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností (269) Organizovanie kurzov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (29) Organizovanie kurzov, prednášok, školení a seminárov (31) Organizovanie kurzov, seminárov a školení (889) Organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (232) Organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľných živností (73) Organizovanie kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (11) Organizovanie kurzov, seminárov, školení (108) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov (81) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov v rozsahu voľnej živnosti (17) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov v rozsahu voľných živností (13) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí (28) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a prednášok (26) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí (10) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (29) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (17) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (22) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií (17) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (18) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kurzov, školení (18) Organizovanie kurzov, školení a kultúrnych podujatí (33) Organizovanie kurzov, školení a prednášok (317) Organizovanie kurzov, školení a prednášok v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie kurzov, školení a prednášok v rozsahu voľných živností (10) Organizovanie kurzov školení a seminárov (18) Organizovanie kurzov, školení a seminárov (5616) Organizovanie kurzov, školení a seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (11) Organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti predmetu podnikania (11) Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (487) Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností (235) Organizovanie kurzov, školení a spoločenských podujatí (13) Organizovanie kurzov, školení a výstav (32) Organizovanie kurzov, školení a výstav v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie kurzov, školení a vzdelávacích aktivít (31) Organizovanie kurzov, školení, konferencií a seminárov (10) Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí (59) Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (88) Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (136) Organizovanie kurzov, školení, prednášok (20) Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov (111) Organizovanie kurzov, školení, seminárov (213) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií (83) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti (20) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov (13) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych a športových podujatí (10) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí (35) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a obchodných rokovaní (32) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok (64) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a spoločenských podujatí (19) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav (175) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (17) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, konferencií (14) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (37) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí (78) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (99) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (19) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, prednášok a vzdelávacích akcií (11) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských a športových podujatí (11) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (20) Organizovanie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľnej živnosti (30) Organizovanie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľných živností (10) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav a veľtrhov (15) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav, veľtrhov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (26) Organizovanie kurzov, školení, športových a kultúrnych podujatí (25) Organizovanie kurzov, školení, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (10) Organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov (21) Organizovanie kurzov, školení, výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (29) Organizovanie kurzov, školení, výstav, seminárov, hudobných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (11) Organizovanie kurzov, školení, vzdelávacích programov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (25) Organizovanie kurzov v oblasti výpočtovej techniky (14) Organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (11) Organizovanie módnych prehliadok (31) Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok (43) Organizovanie obchodno - predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti (34) Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti (128) Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľných živností (16) Organizovanie odborných a vzdelávacích kurzov a školení (14) Organizovanie odborných konzultácií, seminárov, kurzov a školení (10) Organizovanie odborných kurzov a školení (48) Organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (33) Organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií (14) Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov (10) Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov vrátane lektorskej činnosti v rozsahu voľných živností (13) Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie odborných seminárov (11) Organizovanie odborných seminárov a školení (14) Organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností (11) Organizovanie prednášok a školení (17) Organizovanie prednášok, kurzov a školení (15) Organizovanie prednášok, kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí (18) Organizovanie prednášok, seminárov a školení (21) Organizovanie prednášok, školení a seminárov (12) Organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja (15) Organizovanie rekreačných jázd na koňoch (26) Organizovanie seminárov (14) Organizovanie seminárov a konferencií (10) Organizovanie seminárov a konferencií, kultúrnych podujatí a výstav (11) Organizovanie seminárov a školení (129) Organizovanie seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (32) Organizovanie seminárov a školení v rozsahu voľných živností (13) Organizovanie seminárov a výstav (16) Organizovanie seminárov, konferencií a školení (11) Organizovanie seminárov, kurzov a školení (202) Organizovanie seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (19) Organizovanie seminárov, kurzov, školení (16) Organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov (13) Organizovanie seminárov, školení a kurzov (38) Organizovanie seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľných živností (15) Organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí (18) Organizovanie seminárov, školení, vzdelávacích podujatí, veľtrhov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti (16) Organizovanie školení (158) Organizovanie školení a kurzov (231) Organizovanie školení a kurzov v oblasti vzdelávania (12) Organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (36) Organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľných živností (33) Organizovanie školení a seminárov (386) Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (242) Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľných živností (43) Organizovanie školení a výstav (62) Organizovanie školení, konferencií a seminárov (13) Organizovanie školení, konferencií a seminárov v rámci voľných živností (11) Organizovanie školení, kurzov a odborných seminárov (17) Organizovanie školení, kurzov a prednášok (19) Organizovanie školení, kurzov a seminárov (665) Organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (151) Organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností (70) Organizovanie školení, kurzov a výstav (43) Organizovanie školení, kurzov, koncertov a výstav (27) Organizovanie školení, kurzov, seminárov (98) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích akcií (18) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a konferencií (12) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a prednášok (13) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a výstav (96) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí (34) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (36) Organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych a športových podujatí (19) Organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (10) Organizovanie školení, kurzov, seminárov v oblasti vzdelávania (10) Organizovanie školení, kurzov, seminárov v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie školení, kurzov, spoločenských a športových podujatí (12) Organizovanie školení, kurzov v rozsahu voľných živností (11) Organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov (62) Organizovanie školení, prednášok a seminárov (17) Organizovanie školení, prednášok a seminárov v rozsahu voľných živností (14) Organizovanie školení, prednášok, kurzov a seminárov (13) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov (161) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (19) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností (24) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov, vzdelávacích podujatí, športových, kultúrnych podujatí, výstav a obchodných rokovaní (15) Organizovanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí (40) Organizovanie školení, seminárov a konferencií (15) Organizovanie školení, seminárov a kurzov (142) Organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (41) Organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností (10) Organizovanie školení, seminárov a výstav (55) Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (275) Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (72) Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (13) Organizovanie školení, seminárov, kongresov, konferencií a vzdelávacích podujatí (16) Organizovanie školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí (15) Organizovanie školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (11) Organizovanie školení, seminárov, kurzov a konferencií (15) Organizovanie školení, seminárov, kurzov, konferencií a koncertov (11) Organizovanie školení, seminárov, kurzov v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie školení v oblasti výpočtovej techniky (26) Organizovanie školení v rozsahu voľnej živnosti (30) Organizovanie školení v rozsahu voľných živností (15) Organizovanie školení, výstav a seminárov (30) Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí (164) Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, školení a seminárov (12) Organizovanie spoločenských a športových podujatí (63) Organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav (84) Organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (294) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, seminárov a porád (25) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (23) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľných živností (10) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích programov, kurzov, seminárov a školení (30) Organizovanie spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí (18) Organizovanie spoločenských podujatí (149) Organizovanie spoločenských podujatí a výstav (57) Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí (39) Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (16) Organizovanie športových akcií a podujatí (18) Organizovanie športových a kultúrnych podujatí (111) Organizovanie športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (17) Organizovanie športových a spoločenských podujatí (26) Organizovanie športových, kultúrnych a iných podujatí (10) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (4921) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. (18) Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (397) Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (206) Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (23) Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní (70) Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti (31) Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a výstav (35) Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích akcií, školení, kurzov a seminárov (12) Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení (17) Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (20) Organizovanie športových podujatí (457) Organizovanie športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (22) Organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí (15) Organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie športových súťaží (82) Organizovanie - sprostredkovanie kurzov, školení a športových podujatí v rozsahu voľných živností (20) Organizovanie tanečných zábav a diskoték (27) Organizovanie telovýchovných kurzov (19) Organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov (17) Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (29) Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (18) Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie spoločenských a kultúrnych podujatí (20) Organizovanie, usporadúvanie a zabezpečenie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (11) Organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (12) Organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (66) Organizovanie, usporadúvanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (22) Organizovanie veľtrhov (25) Organizovanie veľtrhov a výstav (58) Organizovanie veľtrhov a zábavných parkov (12) Organizovanie verejných kultúrnych podujatí (22) Organizovanie verejných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (39) Organizovanie voľného času detí (119) Organizovanie voľného času detí a dospelých (28) Organizovanie voľného času detí a mládeže (22) Organizovanie voľného času detí a seniorov (21) Organizovanie voľného času detí a seniorov v rozsahu voľnej živnosti (23) Organizovanie voľného času detí v rozsahu voľnej živnosti (44) Organizovanie výstav (508) Organizovanie výstav a prezentačných akcií (14) Organizovanie výstav a spoločenských podujatí (46) Organizovanie výstav a veľtrhov (207) Organizovanie výstav a veľtrhov pre obchodné a reklamné účely v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie výstav a veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti (44) Organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí (50) Organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov a sympózií (22) Organizovanie výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (68) Organizovanie výstav, kurzov a školení (11) Organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov (14) Organizovanie výstav, kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (10) Organizovanie výstav, prehliadok a veľtrhov (18) Organizovanie výstav, prehliadok, predajných búrz (10) Organizovanie výstav, prehliadok, veľtrhov (10) Organizovanie výstav, školení a seminárov (11) Organizovanie výstav, školení, kurzov a seminárov (12) Organizovanie výstav, spoločenských a kultúrnych podujatí (17) Organizovanie výstav, trhov a kongresov (23) Organizovanie výstav, trhov a prehliadok (11) Organizovanie výstav, veľtrhov (17) Organizovanie výstav, veľtrhov a konferencií (15) Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov (11) Organizovanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (14) Organizovanie výstav, veľtrhov pre obchodné a reklamné účely v rozsahu voľných živností (15) Organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti (68) Organizovanie výstav - výstavníctvo (10) Organizovanie vzdelávacích a spoločenských podujatí (20) Organizovanie vzdelávacích kurzov (12) Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení (61) Organizovanie vzdelávacích podujatí (43) Organizovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení (27) Organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov a seminárov (11) Organizovanie vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (13) Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov (10) Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek (781) Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí (58) Osadzovanie odkvapov z hotových komponentov a lapačov snehu (70) Osadzovanie okien a dverí (60) Osadzovanie stavebno-stolárskych výrobkov (okien a dverí do drevených rámov) (10) Osadzovanie stavebno-stolárskych výrobkov (okien a dverí do drevených rámov), osadzovanie vstavaných políc, skríň (12) Osobitné zásahy do zemskej kôry (21) Osobná cestná doprava (86) Osobná cestná doprava /nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu/ (25) Osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) (222) Osobná cestná doprava s obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (127) Osobná cestná doprava vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (24) Osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (129) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (26) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (20) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča (41) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (751) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxi služby (11) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby (69) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb, vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (11) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (745) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (118) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb, vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (12) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (114) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby (14) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (676) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (42) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb, vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (11) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (11) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (19) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (18) Osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (13) Osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (18) Osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (22) Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (17) Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (13) Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (10) Osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (10) Osobná doprava (12) Osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby (51) Osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (17) Osobná nepravidelná doprava (14) Osobná taxislužba (20) Ostatná hospodárska činnosť: (15) Ostatné kompletačné a dokončovacie práce (48) Ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností (63) Ostatné oddychové činnosti (15) Ostatné služby prevažne osobného charakteru (15) Ostatné služby v doprave (25) Ostatné stavebno-inštalačné práce (20) Ostatné vnútorné stavebné práce (11) Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova (36) Otváranie akreditívov (16) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (53) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu (13) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom (16) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch (17) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton (24) Overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb (22) Overovanie určených meradiel (43) Ozdobné tetovanie (39) Ozvučenie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (12) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (151) Ozvučovanie a osvetlovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (10) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (398) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (1583) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. (12) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych,spoločenských a športových podujatí (16) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (10) Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (274) Ozvučovanie priestorov (14)

P

Paličské a zváračské práce (14) Paličské práce (57) Pánske, dámske a detské kaderníctvo (560) Parkovacie služby (49) Parkové a sadové úpravy (10) Pátracie a ochranné služby (18) Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti) (13) Pedikúra (222) Pekáreň (10) Pekárenská a cukrárenská výroba (19) Pekárenská výroba (30) Pekárstvo (12) Penájom hnuteľných vecí (11) Penetračné nátery (60) Permanentný make-up (16) Personálne poradenstvo (97) Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu (191) Personálne poradenstvo, okrem personálneho leasingu (15) Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu v rozsahu voľnej živnosti (22) Personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu (18) Personálne poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti využívania ľudských zdrojov (22) Personálne poradenstvo - poradenstvo v oblasti využívania ľudských zdrojov (12) Personálne poradenstvo s výnimkou personálneho leasingu (21) Personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (45) Personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti okrem personálneho leasingu (35) Personálny management (44) Pestovanie obilnín a kultúrnych plodín (11) Pestovanie ovocia a zeleniny (18) Pestovanie poľnohospodárskych plodín (15) Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami (552) Pestovateľské pálenie ovocia (80) Pieskovanie (10) Pilčícke a povoznícke služby (32) Pilčické práce (40) Pilčícke práce (362) Pílčicke práce (17) Pílčické práce (31) Pilčícke práce a píliarska výroba (14) Pilčícke práce a približovanie dreva (96) Pilčícke práce a zvoz dreva (34) Pílčické práce a zvoz dreva (10) Pilčícke práce, manipulácia a približovanie dreva (12) Pilčícke práce, približovanie dreva (15) Pílenie a hobľovanie dreva (27) Pílenie a impregnácia dreva (15) Pílenie a impregnovanie dreva (13) Pílenie a približovanie dreva (25) Pílenie dreva (90) Pílenie, hobľovanie a impregnácia dreva (121) Pílenie hobľovanie a impregnovanie dreva (28) Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva (748) Pílenie, hobľovanie, impregnovanie dreva (19) Pílenie, hobľovanie, sušenie a impregnovanie dreva (11) Pílenie, impregnácia, sušenie a konzervovanie dreva (16) Piliarska činnosť (29) Píliarska činnosť (29) Piliarska drevovýroba (44) Píliarska drevovýroba (31) Piliarska výroba (419) Piliarská výroba (14) Píliarska výroba (553) Píliarská výroba (33) Piliarska výroba a impregnácia dreva (92) Píliarska výroba a impregnácia dreva (164) Píliarská výroba a impregnácia dreva (10) Piliarska výroba a impregnovanie dreva (16) Píliarska výroba a impregnovanie dreva (11) Piliarska výroba a pilčícke práce (28) Píliarska výroba a pilčícke práce (56) Píliarska výroba, hobľovanie a impregnovanie dreva (13) Píliarska výroba, pilčícke práce (12) Piliarska výroba, porez dreva, hobľovanie a impregnovanie dreva (23) Píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie a impregnovanie dreva (26) Piliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie dreva (59) Píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie dreva (58) Piliarske práce (107) Píliarske práce (68) Piliarske práce a impregnácia dreva (12) Píliarske práce a impregnácia dreva (27) Piliarske práce a zvoz dreva (31) Píliarske práce a zvoz dreva (12) Pisárske práce (21) Pisárske práce a preklady (13) Písmomaliarske práce (12) Písmomaliarstvo (21) Platobný styk a zúčtovanie (18) Plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní (16) Plnenie tlakových nádob na plyn (10) Plnenie tlakových nádob na plyny (14) Plynárenstvo (22) Plynárenstvo - dodávka plynu (21) Plynoinštalatérske práce (16) Plynoinštalatérstvo (363) Pneuservis (605) Pneuservisná činnosť (19) Pneuservisné služby (17) Pneuservis - opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (29) Počítačová grafika (259) Počítačová grafika a grafický dizajn (21) Počítačová grafika a kresličské práce (23) Počítačová grafika a tvorba webových stránok (10) Počítačová grafika, kresličské a grafické práce (53) Počítačová grafika, kresličské a grafické práce na počítači (15) Počítačová grafika podľa predlohy (61) Počitačové služby (18) Počítačove služby (46) Počítačové služby (36658) Počítačové služby; (11) Počítačové služby. (287) Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (2099) Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. (17) Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (14) Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (10) Počítačové služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (13) Počítačové spracovanie obrazu, textu, elektronická sadzba (10) Počítačové spracovanie údajov (15) Počítačové spracovanie videa a zvuku (73) Počítačové spracovanie videa a zvuku so súhlasom autora (12) Podlahárske a obkladačské práce (13) Podlahárske práce (133) Podlahárstvo (472) Podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (29) Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom (20) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečeným odpadom (11) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom (15) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (10465) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. (58) Podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom (10) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným tovarom (12) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako s nebezpečným odpadom (22) Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi (142) Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (14) Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom (10) Podnikanie v oblasti nakladania s inými než nebezpečnými odpadmi (20) Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom (125) Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (50) Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (1096) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (1224) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: (18) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu (71) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných (17) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov (78) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov (10) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - okrem nebezpečného odpadu (12) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu (24) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov) (20) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečných odpadov (39) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov (18) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečného odpadu (13) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov (27) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (61) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností (26) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom (51) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom iným ako nebezpečným (13) Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi (222) Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom (270) Podnikanie v oblasti nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (21) Podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom (36) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (10) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (25) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (19) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (57) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov (11) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (54) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (83) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (23) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (39) Podnikateľké poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (20) Podnikateľské a ekonomické poradenstvo (22) Podnikateľské a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (12) Podnikateľské a finančné poradenstvo (12) Podnikateľské a obchodné poradenstvo (93) Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (189) Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností (12) Podnikateľské a organizačné poradenstvo (24) Podnikateľské a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (15) Podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo (31) Podnikateľské, ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (26) Podnikateľské, ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo (29) Podnikateľské, ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo (14) Podnikateľské, obchodné a marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (14) Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo (94) Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (11) Podnikateľské, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo (117) Podnikatelské poradenstvo (40) Podnikateľské poradenstvo (10761) Podnikateľské poradenstvo; (16) Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť (27) Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (67) Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (90) Podnikateľské poradenstvo a obchodný manažment (49) Podnikateľské poradenstvo a obchodný marketing (11) Podnikateľské poradenstvo a prieskum trhu (17) Podnikateľské poradenstvo (činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov) (11) Podnikateľské poradenstvo mimo činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov (20) Podnikateľské poradenstvo mimo činnosti účtovných, ekonomických a organizačných poradcov (22) Podnikateľské poradenstvo mimo ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva (19) Podnikateľské poradenstvo mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva (20) Podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného (15) Podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva (19) Podnikateľské poradenstvo okrem účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva (12) Podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/ (70) Podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov) (126) Podnikateľské poradenstvo s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov (12) Podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov) (25) Podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, výskum trhu (11) Podnikateľské poradenstvo v obchodnej činnosti (20) Podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy (11) Podnikateľské poradenstvo v oblasti ekonomiky (14) Podnikateľské poradenstvo v oblasti ekonomiky, obchodu a služieb (10) Podnikateľské poradenstvo v oblasti informačných technológií (10) Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu (43) Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskum trhu (14) Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu (514) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu (220) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy (11) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (703) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (84) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (138) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a výroby (14) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a podnikania (26) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a výroby (70) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (10) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb, výroby, dopravy v rozsahu voľnej živnosti (12) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (25) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností (18) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb (253) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (49) Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (117) Podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby (12) Podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva (69) Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania (167) Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania /mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva/ (10) Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva (134) Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb (25) Podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárenstva (17) Podnikateľské poradenstvo v oblasti strojárstva (22) Podnikateľské poradenstvo v oblasti technológií (13) Podnikateľské poradenstvo v oblasti voľných živností (10) Podnikateľské poradenstvo v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky (11) Podnikateľské poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky (40) Podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb (47) Podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (18) Podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (10) Podnikateľské poradenstvo v poľnohospodárstve (16) Podnikateľské poradenstvo v predmete činnosti (11) Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania (552) Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (12) Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľných živností (24) Podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania (24) Podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania v rozsahu voľných živností (11) Podnikateľské poradenstvo v rámci predmetu podnikania (19) Podnikateľské poradenstvo v rámci voľnej živnosti (21) Podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností (20) Podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete (13) Podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete podnikania (21) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu činnosti (11) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania (32) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti (25) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (10517) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, (11) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností (52) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živnosti (24) Podnikateľské poradenstvo /v rozsahu voľných živností/ (13) Podnikateľské poradenstvo (v rozsahu voľných živností) (10) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (4065) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností, činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov (12) Podnikateľské poradenstvo v stavebníctve (42) Podnikateľské poradenstvo - výber podnikateľských aktivít v oblasti stratégie a taktiky podnikania (13) Podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb (121) Podriadený finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia (22) Podriadený finančný agent v sektore poistenie a zaistenie (10) Podriadený finančný agent v sektore poskytovania úverov (12) Podriadený finančný agent v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (11) Podriadený finančný agent v sektore poskytovanie úverov (10) Podriadený finančný agent v sektore prijímanie vkladov (10) Pohostinná činnosť (10) Pohostinnská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (16) Pohostinská a reštauračná činnosť (60) Pohostinská a ubytovacia činnosť (10) Pohostinská činnosť (5981) Pohostinská činnosť. (10) Pohostinská činnosť a ubytovacie služby (43) Pohostinská činnosť a ubytovanie (11) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál (29) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (4878) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne. (32) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (118) Pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne (22) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (24) Pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb (15) Pohostinská činnosť / bez ubytovacích zariadení / (26) Pohostinská činnosť / bez ubytovacích zariadení/ (12) Pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ (537) Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) (589) Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení (202) Pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení, do 8 miest/ (19) Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení, do 8 miest) (32) Pohostinská činnosť bez ubytovania (24) Pohostinská činnosť do 8 miest (19) Pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (21) Pohostinská činnosť v zariadeniach ii. skupiny a vo vyšších skupinách (104) Pohostinská činnosť v zariadeniach ii. skupiny a vyššie (11) Pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny ii. a vo vyšších skupinách (17) Pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny ii a vyššie (12) Pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny ii. a vyššie (172) Pohostinské a reštauračné služby (23) Pohostinské a ubytovacie služby (38) Pohostinské služby (61) Pohostinstvo (36) Pohostinstvo a ubytovanie (186) Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých (84) Pohrebné služby (20) Pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých (22) Pohrebníctvo (38) Poisťovacia činnosť (10) Pokladanie zámkovej dlažby (23) Pokládka zámkovej dlažby (22) Pokrývačské práce (83) Pokrývačstvo (515) Poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (17) Poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba (102) Poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (41) Poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (38) Poľnohospodárska a rastlinná výroba (15) Poľnohospodárska a živočíšna výroba (11) Poľnohospodárska činnosť (107) Poľnohospodárska činnosť, rastlinná a živočíšna výroba (34) Poľnohospodárska prvoprodukcia (16) Poľnohospodárska prvovýroba (469) Poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná a živočíšna (15) Poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba (39) Poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba (134) Poľnohospodárska, rastlinná a živočíšna výroba (29) Poľnohospodárska rastlinná výroba (59) Poľnohospodárska výroba (735) Poľnohospodárska výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov (11) Poľnohospodárska výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov (15) Poľnohospodárska výroba rastlinná (13) Poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna (22) Poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna (30) Poľnohospodárska výroba rastlinnej a živočíšnej povahy (12) Poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (12) Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov (37) Poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov (17) Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov (14) Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (14) Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (21) Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (10) Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja (10) Poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (41) Poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (10) Poľnohospodárska výroba živočíšna (10) Poľnohospodárska živočíšna a rastlinná výroba (12) Poľnohospodárska živočíšna výroba (38) Poľnohospodárske práce vykonávané strojnými mechanizmami (22) Poľnohospodárskych produktov (10) Poľnohospodárstvo (130) Poľnohospodárstvo a lesníctvo (18) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (20) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (25) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (12) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja (21) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (1712) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja. (28) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja (16) Poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (37) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja (14) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodára (17) Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (15) Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (15) Poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (11) Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predaja (15) Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (38) Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja (24) Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (526) Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja (23) Poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (59) Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (10) Poľnohospodárstvo a súvisiace služby (16) Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (25) Poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba (72) Poľnohospodárstvo, rastlinná a živočíšna výroba (10) Poľnohospodárstvo - rastlinná výroba (10) Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (26) Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (17) Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja (13) Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (495) Poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (39) Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (13) Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja (40) Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (376) Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja (25) Poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (55) Poľovníctvo (46) Poľovníctvo a súvisiace služby (11) Polygrafická činnosť (75) Polygrafická výroba (414) Polygrafická výroba a knihárske práce (45) Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (3837) Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín. (17) Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo (143) Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (15) Polygrafické práce (28) Polygrafický priemysel (52) Pomocné a prípravné práce na stavbe (13) Pomocné a prípravné práce pre stavbu (14) Pomocné činnosti v doprave (29) Pomocné práce na stavbe (21) Pomocné práce pre stavbu (62) Pomocné práce v stavebníctve (29) Pomocné stavebné a zemné práce (32) Pomocné stavebné práce (1303) Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti (189) Pomocné stavebné práce v rozsahu voľných živností (43) Pomocné stavebné práce, zemné práce a demolácie (10) Poradenská a analytická činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy (12) Poradenská a analytická činnosť v oblasti riadenia organizácií a podnikových procesov (18) Poradenská a konzultačná činnosť (224) Poradenská a konzultačná činnosť a školiaca činnosť v oblasti informačných technológií (19) Poradenská a konzultačná činnosť pre obchod a služby v rozsahu voľnej živnosti (31) Poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania (10) Poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe (18) Poradenská a konzultačná činnosť v obchode (25) Poradenská a konzultačná činnosť v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti (10) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizácie, elektroniky a informatiky (19) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy (15) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky, priemyslu a obchodu (18) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát (17) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát vrátane systémovej údržby software (12) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky (12) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky (17) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie (19) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software (22) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií (16) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov (39) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií (119) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informatiky (14) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky (14) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou (11) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti letectva a leteckej techniky (15) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu (12) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti modelingu (28) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu (444) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a podnikania (13) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy (57) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (41) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb (567) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (604) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (242) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a zákaziek (63) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a zákaziek v rozsahu voľnej živnosti (21) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy (16) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, reklamy a služieb (10) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti (16) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (52) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (74) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (10) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (28) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (29) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností (11) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (172) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností (21) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (30) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (170) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti podnikania (11) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva (15) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania (341) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prírodných a technických vied (12) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamnej a obchodnej činnosti (15) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamnej a obchodnej činnosti, výpočtovej techniky (15) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy (23) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a obchodu (21) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, obchodu a výpočtovej techniky (56) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, propagácie a inzercie (22) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb a obchodu (15) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti (11) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software (25) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware (37) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania dát (16) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby (14) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva (170) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti (24) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstva (20) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva (27) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení (19) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky (182) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia (10) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, elektroniky, informatiky (14) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software (11) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software (17) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru (12) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby softwaru (15) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (18) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravého životného štýlu (20) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia (22) Poradenská a konzultačná činnosť v odbore výpočtovej techniky (12) Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania (345) Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (78) Poradenská a konzultačná činnosť v predmetoch podnikania (14) Poradenská a konzultačná činnosť v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti (22) Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti (16) Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (434) Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (562) Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (916) Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve (176) Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (48) Poradenská a konzultačná služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (19) Poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (10) Poradenská a školiaca činnosť v oblasti informačných technológií a výpočtovej techniky (10) Poradenská a školiaca činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení a výpočtovej techniky (12) Poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky (41) Poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (12) Poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (22) Poradenská a sprostredkovateľská činnosť (25) Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (15) Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva (25) Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania (14) Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve (25) Poradenská činnosť (214) Poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (26) Poradenská činnosť a koordinácia projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov (11) Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov (27) Poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača (13) Poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača (hardware) (52) Poradenská činnosť ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (17) Poradenská činnosť pre realizáciu programov regionálneho rozvoja v rozsahu voľnej živnosti (14) Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z eú pre štrukturálne fondy a kohézny fond (192) Poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre štrukturálne nástroje európskej únie v rozsahu voľných živností (14) Poradenská činnosť pri uzatváraní zmlúv o stavebnom sporení (25) Poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania (36) Poradenská činnosť v doprave (25) Poradenská činnosť v elektronike (10) Poradenská činnosť v energetike (31) Poradenská činnosť v investičnej výstavbe (35) Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov (172) Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov v rozsahu voľnej živnosti (13) Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovaru (10) Poradenská činnosť v obchode (103) Poradenská činnosť v obchode a službách (21) Poradenská činnosť v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti (55) Poradenská činnosť v obchode v rozsahu voľnej živnosti (12) Poradenská činnosť v oblasti audiovízie (10) Poradenská činnosť v oblasti cestovného ruchu (12) Poradenská činnosť v oblasti chémie (12) Poradenská činnosť v oblasti dekoratívnej a kozmetickej časti vizáže tváre (14) Poradenská činnosť v oblasti dopravy (63) Poradenská činnosť v oblasti drevárskeho priemyslu (11) Poradenská činnosť v oblasti ekológie (15) Poradenská činnosť v oblasti ekonomiky (20) Poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie (10) Poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát (51) Poradenská činnosť v oblasti elektroniky (15) Poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky (38) Poradenská činnosť v oblasti energetiky (72) Poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti (19) Poradenská činnosť v oblasti financovania a investícií (20) Poradenská činnosť v oblasti hardware a komunikačných technológií (14) Poradenská činnosť v oblasti hardware a software (44) Poradenská činnosť v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej živnosti (14) Poradenská činnosť v oblasti hardware, software a komunikačných technológií (14) Poradenská činnosť v oblasti humanitných a spoločenských vied - spracovanie rozborov a analýz v rozsahu voľnej živnosti (17) Poradenská činnosť v oblasti informačných technológií (33) Poradenská činnosť v oblasti informatiky (12) Poradenská činnosť v oblasti interiérov (24) Poradenská činnosť v oblasti interiérového dizajnu (14) Poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby (23) Poradenská činnosť v oblasti kultúry (16) Poradenská činnosť v oblasti kultúry a športu (10) Poradenská činnosť v oblasti managementu (10) Poradenská činnosť v oblasti marketingu (48) Poradenská činnosť v oblasti marketingu a reklamy (21) Poradenská činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky (11) Poradenská činnosť v oblasti motorizmu (16) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (630) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb (29) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb (14) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb (20) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb v rozsahu voľnej živnosti (11) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti (116) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru (61) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru a služieb (10) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti (27) Poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (10) Poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností (50) Poradenská činnosť v oblasti obchodu (1000) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a marketingu v rozsahu voľnej živnosti (41) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy (81) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (14) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (1033) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (1501) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (99) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej techniky (24) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek (47) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek v rozsahu voľnej živnosti (15) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnosti (11) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, kultúry a športu (11) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, skladovania, dopravy a marketingu v rozsahu voľnej živnosti (10) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy (12) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (37) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (28) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (40) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (96) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (14) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (33) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti (14) Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (327) Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností (23) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (82) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (234) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy (11) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (77) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, zákaziek a reklamy (18) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti (10) Poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia (15) Poradenská činnosť v oblasti personalistiky (23) Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu (155) Poradenská činnosť v oblasti počítačovej techniky (15) Poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí (36) Poradenská činnosť v oblasti podnikania (28) Poradenská činnosť v oblasti podnikateľských aktivít (14) Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby (21) Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva (60) Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva (10) Poradenská činnosť v oblasti polygrafie (13) Poradenská činnosť v oblasti poskytovania software (13) Poradenská činnosť v oblasti požiarnej ochrany (16) Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (360) Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania /mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva/ (11) Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti (16) Poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti (12) Poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia počítača (14) Poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje európskej únie v rozsahu voľnej živnosti (45) Poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje eú v rozsahu voľnej živnosti (11) Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje európskej únie (12) Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje európskej únie v rozsahu voľnej živnosti (76) Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje eú v rozsahu voľnej živnosti (20) Poradenská činnosť v oblasti regenerácie a rekondície (15) Poradenská činnosť v oblasti reklamy (135) Poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie (64) Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti (13) Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farbové poradenstvo (37) Poradenská činnosť v oblasti služieb (11) Poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti (12) Poradenská činnosť v oblasti software (17) Poradenská činnosť v oblasti software a hardware (27) Poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti (44) Poradenská činnosť v oblasti športu (25) Poradenská činnosť v oblasti spracovania dát (18) Poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytovania software (16) Poradenská činnosť v oblasti spracovania údajov (10) Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva (491) Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti (99) Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľných živností (10) Poradenská činnosť v oblasti strojárenstva (75) Poradenská činnosť v oblasti strojárstva (74) Poradenská činnosť v oblasti taktiky a stratégie podnikania (13) Poradenská činnosť v oblasti telekomunikácií (14) Poradenská činnosť v oblasti účtovníctva (26) Poradenská činnosť v oblasti vedenia zdravého životného štýlu (12) Poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače (31) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky (25) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a elektroniky (19) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (455) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky (12) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskych systémov (10) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia (19) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software (29) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, software a počítačových sietí (10) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softvéru (17) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software (68) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software (20) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru (24) Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (31) Poradenská činnosť v oblasti využitia ľudských zdrojov (14) Poradenská činnosť v oblasti záhradníctva (18) Poradenská činnosť v oblasti zariaďovania interiérov (12) Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu (78) Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy (387) Poradenská činnosť v oblasti zdravej výživy a životného štýlu (10) Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia (27) Poradenská činnosť v oblasti životného štýlu (23) Poradenská činnosť v oblasti životného štýlu a zdravej výživy (10) Poradenská činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti (12) Poradenská činnosť vo výpočtovej technike (12) Poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania (18) Poradenská činnosť vo výstavbe (15) Poradenská činnosť v poľnohospodárstve (59) Poradenská činnosť v predmete podnikania (716) Poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (237) Poradenská činnosť v predmetoch podnikania (202) Poradenská činnosť v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti (39) Poradenská činnosť v registrovanom predmete podnikania (19) Poradenská činnosť v rozsahu podnikania (545) Poradenská činnosť v rozsahu predmetov podnikania (17) Poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti (15) Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (621) Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti (21) Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (710) Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (874) Poradenská činnosť v stavebníctve (368) Poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (83) Poradenská činnosť v strojárstve (37) Poradenská činnosť v súvislosti s predmetom podnikania (12) Poradenská činnosť v uvedenej oblasti (12) Poradenská činnosť v uvedenom predmete podnikania (10) Poradenská činnosť v uvedených predmetoch podnikania (32) Poradenská, konzultačná a organizačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (11) Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania (29) Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky (24) Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania (11) Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (13) Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (13) Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti predmetu podnikania (36) Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností (12) Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti rozvojových programov (15) Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva (12) Poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť (14) Poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností (22) Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania (10) Poradenská, konzultačná činnosť v stavebníctve (35) Poradenská, konzultačná, prednášková a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania (11) Poradenská, koordinačná a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (24) Poradenská, lektorská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej a organizačnej techniky a programového zabezpečenia (10) Poradenská, propagačná a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (19) Poradenská služba (13) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia k počítačom (10) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (81) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (softvér) (31) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača - software (38) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača /software/ (95) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software ) (186) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (1786) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) na základe dohody s autorom (20) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača /software/ so súhlasom autora (18) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora (179) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača so súhlasom autora (software) (27) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (18) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov - software (10) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov /software/ (10) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software) (81) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia (software) (18) Poradenská služba a dodávanie technického vybavenia počítača (hardware) (17) Poradenská služba k dodávaniu programového vybavenia počítača (software) (13) Poradenská služba k programovému vybaveniu počítača (software) (18) Poradenská služba k technickému a programovému vybaveniu počítača (25) Poradenská služba k technickému a programovému vybaveniu počítačov (10) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (75) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardvér (12) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardvér) (19) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardware (43) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača /hardware/ (101) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware ) (153) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (1735) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) v rozsahu voľnej živnosti (13) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov (25) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov - hardware (12) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov /hardware/ (10) Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov (hardware) (44) Poradenská služba ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (10) Poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky (10) Poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky (23) Poradenské a konzultačné služby (11) Poradenské a konzultačné služby pre čerpanie grantov z fondov eú a sr (27)