Archive

Companies grouped by economic activity codes

*

* obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve (15) * rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb (17) * vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií (10)

1

17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (10) 18. prenájom hnuteľných vecí (10) 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (41)

2

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (13) 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (16)

3

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (10) 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (11) 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (10)

4

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (11) 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (10)

?

? administratívne služby (10)

A

Admiministratívne služby (23) Administartívne práce (11) Administartívne služby (20) Administatívne služby (19) Administratíve služby (19) Administratívna činnosť (258) Administratívne a kancelárske práce (565) Administratívne a kancelárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích) (16) Administratívne a kancelárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (10) Administratívne a kancelárske práce vrátane kopírovania (13) Administratívne a kancelárske služby (99) Administratívne a kancelárske služby vrátane kopírovania (12) Administratívne a kopírovacie práce (65) Administratívne a kopírovacie služby (23) Administratívne a pisárske práce (42) Administratívne a reprografické práce (10) Administratívne a reprografické služby (38) Administratívne a rozmnožovacie služby (10) Administratívne a sekretárske práce (464) Administratívne a sekretárske práce pre iné subjekty (10) Administratívne a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (12) Administratívne a sekretárske služby (196) Administratívne a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a zoraďovaním verejne dostupných informácií (10) Administratívne a účtovnícke práce (11) Administratívne činnosti (190) Administratívne, kancelárske a sekretárske práce (12) Administratívne, kancelárske a sekretárske služby (89) Administratívne, kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (39) Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (529) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace so spracovaním, triedením, vyhľadávaním a zoraďovaním informácií (11) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (20) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, spracovaním a zoraďovaním informácií (14) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním verejne prístupných informácií (77) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním informácií (17) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (219) Administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (22) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií (27) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracúvaním a zoraďovaním informácií (11) Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti (10) Administratívne práce (8724) Administratívne práce. (19) Administratívne práce a kancelárske práce (12) Administratívne práce a kopírovacie práce v rozsahu voľnej živnosti (14) Administratívne práce a kopírovacie služby (13) Administratívne práce a sekretárske služby (17) Administratívne práce a služby (15) Administratívne práce - sekretárske služby (13) Administratívne práce, sekretárske služby (13) Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie (167) Administratívne práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (34) Administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (28) Administratívne práce vrátane kopírovacích prác (11) Administratívne práce vrátane kopírovacích služieb (48) Administratívne práce v rozsahu voľnej živnosti (24) Administratívne práce v stavebníctve (43) Administratívne práce vykonávané prostredníctvom elekronického internetového portálu (12) Administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (314) Administratívne, sekretárske a kancelárske práce (14) Administratívne, sekretárske a kopírovacie práce (17) Administrati´vne sluzˇby (60) Administrativne služby (12) Administratívne služby (130242) Administratívne služby, (102) Administratívne služby; (106) Administratívne služby. (1099) Administratívne služby a poradenstvo (17) Administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (23) Administratívne služby vrátane kopírovacích služieb (58) Administratívne služby v rozsahu voľnej živnosti (20) Administratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (43) Administratívny služby (11) Adminsitratívne služby (22) Adminstratívne služby (17) Admnistratívne služby (25) Agentúra dočasného zamestnávania (97) Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (32) Agentúrna a reklamná činnosť (10) Agentúrna činnosť (459) Agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostesingu (41) Agentúrna činnosť - sprostredkovanie v oblasti kultúry v rozsahu voľnej živnosti (10) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry (93) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia (55) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia, výstav a prehliadok (53) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia, výstav, veľtrhov a prehliadok (12) Agentúrna činnosť v oblasti modelingu (11) Agentúrna činnosť v oblasti módy a kultúry (14) Agentúrna činnosť v oblasti reklamy (10) Agentúrna činnosť v rámci modelingu a hostesiek (21) Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti (35) Agentúrna činnosť v rozsahu voľných živností (15) Agentúrne služby (23) Agroturistika (49) A) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (19) Akvizičná činnosť (102) Akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhľadávaním a rokovaním (35) Ambulancia s odborným zameraním stomatológia (13) Ambulancia s odborným zameraním všeobecné lekárstvo (14) Ambulancia s odborným zameraním všeobecný lekár pre deti a dorast (10) Ambulancia zubného lekárstva (20) Ambulantný predaj (267) Ambulantný predaj a predaj na trhoch (48) Ambulantný predaj, predaj na trhoch (71) Ambulantný predaj v rozsahu voľných živností (26) Aministratívne služby (18) Analýza a návrh informačných a riadiacich systémov (11) Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky (11) Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky (57) Antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel (38) Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (69) Aplikácia programového vybavenia (10) Aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie (17) Aplikácie antikoróznych prostriedkov pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch (20) Apretácia výrobkov - pílením, brúsením pneumatickým náradím (11) Aranžérska činnosť (101) Aranžérske a dekoratérske práce (12) Aranžérske práce (365) Aranžérske služby (116) Aranžérstvo (17) Aranžovanie (16) Aranžovanie kvetov (13) Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností (56) Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania (11) Architekt pre interiér stavby (15) Armovacie a betonárske práce (33) Armovacie práce (539) Armovacie práce v rozsahu voľných živností (10) Armovačské práce (64) Asfaltérske práce (140) Audiovízia (118) Auditorská činnosť (46) Audítorska činnosť (11) Audítorská činnosť (81) Audítorstvo (13) Autobazár (131) Autobusová doprava (29) Autodoprava (49) Autoelektrikárske práce (36) Autokempingy, táborištia po triedu *** (26) Autoklampiarske práce (17) Autolakírnické práce (12) Autolakovnícke práce (37) Automatické spracovanie dát (124) Automatické spracovanie údajov (34) Automatizované spracovanie dát (12668) Automatizované spracovanie dát; (11) Automatizované spracovanie dát a databanky (20) Automatizované spracovanie dát a poskytovanie dátových služieb v rozsahu voľnej živnosti (10) Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti (131) Automatizované spracovanie dát a údajov (22) Automatizované spracovanie dát, poskytovanie software (10) Automatizované spracovanie údajov (5410) Automatizované spracovanie údajov. (13) Automatizované spracovanie údajov a dát (49) Automatizované spracovanie údajov a grafické práce na počítači (10) Automatizované spracovanie údajov na počítači (10) Automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru (11) Automatizované spracovanie údajov - vedenie databáz (11) Automatizované spracovanie údajov (vedenie databáz) (17) Automatizované spracovávanie dát (23) Automatizované spracovávanie údajov (16) Automatizované spracovnie dát (10) Automatizované spracúvanie údajov (13) Automatizovné spracovanie dát (14) Autoopravárenská činnosť (57) Autoopravárenské práce (29) Autoopravárenské služby (16) Autoopravárenstvo (29) Autopožičovňa (107) Autopožičovňa - prenájom motorových vozidiel (12) Autorizované spracovanie dát (14) Autorizovaný architekt (29) Autorizovaný bezpečnostný technik (128) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (21) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre statiku stavieb (15) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (19) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (23) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby (16) Autoservis (28) Autoškola (11) Autoumyváreň (145) Autoumývareň (22) Autoumyvárka (60) Autozáložňa (17)

B

Balenie čaju (33) Balenie potravín (47) Balenie potravinárskych výrobkov (27) Balenie tovarov (20) Balenie tovaru (61) Balenie výrobkov (38) Baliaca činnosť (683) Baliaca činnosť, manipulácia s tovarom (30) Baliace a triediace činnosti (14) Baliace činnosti (3787) Baliace činnosti a manipulácia s tovarom (268) Baliace činnosti , manipulácia s tovarom (13) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (13847) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom. (83) Baliace činnosti,manipulácia s tovarom (21) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (58) Baliace činnosti, manipulácie s tovarom (23) Baliace práce (161) Baliace služby (99) Baliace služby, manipulácia s tovarom (25) Baliacie činnosti, manipulácia s tovarom (30) Baliarenská činnosť (61) Baliarenské činnosti (10) Banská činnosť (31) Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom (16) Betonárske a armovacie práce (35) Betonárske a železiarske práce (39) Betonárske a železobetonárske práce (68) Betonárske práce (486) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy) (19) Betonárske práce /prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov/ (21) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov) (91) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy- ukladanie hotových betónových dielcov) (11) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov) (137) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy- ukladanie hotových betónových dielcov) (10) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy, ukladanie hotových betónových dielcov) (15) Betonárske práce - ukladanie hotových betónových dielcov (10) Betonárske práce, železobetonárske práce (12) Betonárske, železobetonárske práce (18) Bezpečnostnotechnická služba (62) Bezpečnostnotechnické služby (498) Bezpečnostný technik (84) Brašnárstvo (10) Brúsenie a leptanie skla (15) Brúsenie a leštenie (13) Brúsenie a leštenie kovov (200) Brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (11) Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (26) Brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (46) Brúsenie a povrchová úprava skla (10) Brúsenie betónu a betónových prvkov (13) Brúsenie drevených podlahových krytín (86) Brúsenie nástrojov (12) Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (307) Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov (10) Budovanie bytových a občianskych stavieb (25) Budovanie bytových a občianských stavieb (15) Budovanie inžinierskych stavieb (16) Budovanie priemyselných stavieb (29) Bufet (78) Bufetová činnosť (11) Bufety (151) Búracie a demolačné práce (32) Búracie a demolačné práce bez použitia trhavín (29) Búracie a výkopové práce (20) Búracie a zemné práce (152) Búracie, demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (14) Búracie práce (390) Búracie práce a prípravné práce pre stavbu (19) Búracie práce bez použitia trhavín (24) Búracie práce bez použitia výbušnín (74) Búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (38) Búracie práce v rozsahu voľnej živnosti (14) Búracie práce vykonávané ručne (27) Búracie práce, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (11) Búracie, výkopové a zemné práce (13) Búracie, zemné a výkopové práce (18) Bytová výstavba (77) B/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (10) B) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (12)

C

Cateringové služby (14) Celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby (10) Cenár (30) Cestná a nákladná doprava (10) Cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (10) Cestná motorová doprava (236) Cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava (41) Cestná motorová doprava - nákladná (21) Cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava (90) Cestná motorová doprava-nákladná cestná doprava (26) Cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava (29) Cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava (19) Cestná motorová doprava - verejná nákladná (10) Cestná motorová doprava-verejná nákladná (14) Cestná motorová doprava - verejná nákladná (vnútroštátna) (12) Cestná motorová doprava-verejná nákladná /vnútroštátna/ (11) Cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna) (11) Cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava (23) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava (494) Cestná motorová doprava- vnútroštátna nákladná cestná doprava (13) Cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava (17) Cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava (18) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná doprava (12) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (59) Cestná motorová doprava - vnútroštátna taxislužba (35) Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými motorovými vozidlami do 9 miest na sedenie (23) Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (2308) Cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest na sedenie (20) Cestná motorová nákladná doprava (38) Cestná nákladná autodoprava (12) Cestná nákladná doprava (3047) Cestná nákladná doprava. (11) Cestná nákladná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Cestná nákladná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Cestná nákladná doprava tovaru (65) Cestná nákladná doprava vnútroštátna (38) Cestná nákladná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (40) Cestná nákladná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (11) Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (116) Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (22) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 ton (24) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (67) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (180) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (15) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (35) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony (25) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (11) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (49) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (39) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (37) Cestná nákladná motorová doprava (55) Cestná nákladná vnútroštátna doprava (10) Cestná nepravidelná osobná doprava (11) Cestná osobná doprava (20) Cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (16) Cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (11) Cestná verejná doprava tovaru (72) Cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/ (24) Cestná verejná doprava tovaru (nákladná taxislužba) (21) Cestná verejná nákladná doprava (43) Cestovná agentúra (25) Cestovná kancelária (151) Cestovné kancelárie (15) Cestovné kancelárie, sprievodcovská činnosť (12) Chemické černenie kovov, odmasťovanie (12) Chov akvarijných rybičiek (45) Chov exotických zvierat (16) Chov exotických zvierat a vtáctva (58) Chov hospodárskych zvierat (69) Chov hovädzieho dobytka (10) Chov hydiny (23) Chov koní (58) Chov kožušinových zvierat (11) Chov laboratórnych zvierat (18) Chov rýb (39) Chov sladkovodných rýb (14) Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi (501) Chov úžitkových zvierat (11) Chov včiel (13) Chov vybrany´ch druhov zvierat (14) Chov vybraných druhov zvierat (3884) Chov vybraných druhov zvierat. (26) Chov zvierat (16) Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov (53) Cˇinnostˇ podnikatelˇských, organizacˇných a ekonomických poradcov (58) Cˇistiace a upratovacie sluzˇby (22) Cˇistiace a upratovacie služby (49) Colná deklarácia (279) Colná deklaračná činnosť (10) Colné poradenstvo (13) Colné ručiteľské služby (16) Colno-deklaračná činnosť (24) Colno - deklaračné služby (15) Colno-deklaračné služby (50) Colný deklarant (117) Cukráreň (18) Cukrárenská výroba (37)

D

Dámske krajčírstvo (25) Dámske, pánske a detské kaderníctvo (11) Daňové poradenstvo (185) Databanky (316) Dekoračné práce (11) Dekoratérske práce (12) Demolácia a búracie práce (17) Demolácia a zemné práce (2073) Demolácia a zemné práce bez použitia trhavín (15) Demolácia a zemné práce /bez použitia výbušnín/ (58) Demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín) (28) Demolácia a zemné práce bez použitia výbušnín (24) Demolácia a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (26) Demolácia a zemné práce v rozsahu voľných živností (12) Demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (71) Demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (42) Demolácia, zemné a kopačské práce (49) Demolácia, zemné a výkopové práce (23) Demolácia, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (53) Demolácie (50) Demolácie a búracie práce (31) Demolácie a búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (16) Demolácie a prípravné práce pre stavbu (31) Demolácie a zemné práce (956) Demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín (20) Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (43) Demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti (18) Demolácie bez použitia výbušnín a zemné práce (13) Demolácie bez použitia výbušnín - prípravné práce pre stavbu (14) Demolácie, búracie a prípravné práce pre stavbu (33) Demolácie, búracie a zemné práce (28) Demolácie, búracie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (36) Demolácie, búracie práce (35) Demolácie, búracie práce a príprava staveniska, terénne úpravy (43) Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu (73) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (1318) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu, lešenárske práce (10) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti (11) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavby (27) Demolácie, búracie práce a zemné práce (11) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska (24) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy (103) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (1459) Demolácie, búracie práce, prípravné práce pre stavbu (28) Demolácie, búracie práce, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (20) Demolácie, búracie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (33) Demolácie, zemné a búracie práce (16) Demolácie, zemné a kopačské práce (31) Demolácie, zemné a prípravné práce pre stavbu (10) Demolácie, zemné a výkopové práce (23) Demolácie, zemné práce (24) Demolácie, zemné práce a prípravne práce pre stavbu (16) Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (594) Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavby (12) Demolácie, zemné práce, príprava staveniska, terénne úpravy (112) Demolácie, zemné práce, prípravné práce pre stavbu (30) Demolácie, zemné, výkopové práce a prípravné práce pre stavbu (14) Demolačné a búracie práce (45) Demolačné a zemné práce (301) Demolačné a zemné práce /bez použitia výbušnín/ (10) Demolačné a zemné práce (bez použitia výbušnín) (11) Demolačné a zemné práce bez použitia výbušnín (18) Demolačné a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (13) Demolačné a zemné práce v rozsahu voľných živností (12) Demolačné, búracie a prípravné práce pre stavbu (10) Demolačné, búracie a prípravné práce pre stavby (11) Demolačné, búracie a zemné práce (35) Demolačné, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (31) Demolačné práce (133) Demolačné práce bez použitia trhavín (46) Demolačné práce bez použitia výbušnín (26) Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín) (105) Demolačné, zemné a prípravné práce pre stavbu (20) Demolačné, zemné a výkopové práce (27) Demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (15) Demontáž rozvodov a armatúr (102) Demontáž strešnej krytiny (32) Denaturácia liehu (10) Denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling (19) Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia (10) Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia (39) Detektívna služba (31) Developerská činnosť (12) Developerská činnosť – kúpa a predaj nehnuteľností (21) Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia (17) Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (27) Diagnostika a oprava cestných motorových vozidiel (51) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (4013) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel. (23) Diagnostika a opravy motorových vozidiel (21) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (11) Diagnostika bez zásahu do motorového vozidla (ak nebude spojená s opravou) (10) Diagnostika kanalizačných potrubí (1145) Diagnostika kanalizačny´ch potrubí a čistenie kanalizačny´ch systémov (15) Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (2858) Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. (13) Diagnostika kanalizačných systémov (14) Diskotekárka činnosť (10) Diskotekárska činnosť (1824) Diskotékarska činnosť (12) Diskotekárska činnosť (bez interpretácie umeleckej činnosti) (30) Distribúcia elektriny (25) Distribúcia filmov a videozáznamov (211) Distribúcia filmov a videozáznamov na zmluvnom základe (19) Distribúcia kníh, periodickej a neperiodickej tlače (28) Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače (22) Distribúcia periodických a neperiodických publikácií (10) Distribúcia periodických a neperiodických publikácií a letákov (15) Distribúcia tlače (23) Distribúcia tlače a letákov (12) Distribučná činnosť (25) Distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (18) Dizajnérska činnosť (227) Dizajne´rske cˇinnosti (19) Dizajnerské činnosti (14) Dizajnérske cˇinnosti (24) Dizajnérske činnosti (13671) Dizajnérske činnosti; (24) Dizajnérske činnosti. (64) Dizajnérske práce (39) Dizajnérske služby (81) Dizajnérstvo (11) Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy (161) Dobývanie bahna z vodného dna (10) Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (17) Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (11) Dodávanie a prenájom programového vybavenia počítača (software) (11) Dodávka a montáž počítačových sietí (10) Dodávka elektriny (102) Dodávka elektriny, distribúcia elektriny (14) Dodávka plynu (58) Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát (91) Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (746) Dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát (16) Dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát (14) Dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov (10) Dohľad nad pracovnými podmienkami (117) Dokončovacie a stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (24) Dokončovacie, neremeselné stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (51) Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie (50) Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov (395) Dokončovacie práce pri realizácií exteriérov a interiérov (19) Dokončovacie práce pri realizácii interiérov a exteriérov (28) Dokončovacie práce pri realizácii stavby (38) Dokončovacie stavbené práce pri realizácii exteriérov a interiérov (25) Dokončovacie stavbné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (22) Dokončovacie stavebné práce (84) Dokončovacie stavebné práce k realizácii exteriérov a interiérov (68) Dokončovacie stavebne práce pre realizácii exteriérov a interiérov (14) Dokončovacie stavebné práce pre realizácii exteriérov a interiérov (147) Dokončovacie stavebné práce pri realitácii exteriérov a interiérov (25) Dokončovacie stavebné práce pri realizácie exteriérov a interiérov (28) Dokončovacie stavebné práce pri realizáci exteriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exetriérov a interiérov (14) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov (37) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov (18) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ineriérov (12) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interérov (48) Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov (43) Dokoncˇovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (59) Dokončovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov (14) Dokončovacie stavebne práce pri realizácii exteriérov a interiérov (33) Dokončovacie stavebné prace pri realizácii exteriérov a interiérov (19) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterierov a interierov (43) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interierov (22) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (92560) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, (62) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov; (76) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. (573) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (36) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (45) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné prácepri realizácii exteriérov a interiérov (10) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii extérierov a interiérov (21) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov (1829) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov. (30) Dokončovacíe stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (20) Dokoňcovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (17) Dokončovacie stavebne práce pri realizácii exteriérov a interiérov (12) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (557) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov interiérov (16) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov s interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriéru a interiéru (30) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterirérov a interiérov (17) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii extriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov (435) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov. (26) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií interiérov a exteriérov (50) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiéru a exteriéru (11) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii stavby (13) Dokončovacie stavebné práce pri realizovaní exteriérov a interiérov (19) Dokončovacie stavebné práce pri relizácii exteriérov a interiérov (23) Dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov (34) Dokončovacie stavebné práci pri realizácii exteriérov a interiérov (21) Dokončovacie stavebné práve pri realizácii exteriérov a interiérov (21) Dokončovacie stavebné pri realizácii exteriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavené práce pri realizácii exteriérov a interiérov (11) Dokončovanie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (77) Dokončovanie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov (13) Dokončovanie stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov (50) Donáškova služba (69) Donášková služba (5974) Donášková služba. (41) Donášková služba v rozsahu voľnej živnosti (15) Donášková služba v rozsahu voľných živností (11) Donášková služby (21) Donáškové služby (23) Doprava (16) Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia (100) Doprava pre vlastné potreby (10) Doprava pre vlastnú potrebu (18) Dopravná činnosť (31) Dopravná činnosť pre vlastnú potrebu (10) Dopravná zdravotná služba (1939) Dopravná zdravotná služby (11) Dopravné služby (10) Dopravné stavby (12) Dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch (12) Doručovanie zásielok s výnimkou doručovania otvorených a zatvorených písomností (13) Doučovanie a príprava žiakov a študentov formou skupinového alebo individuálneho doučovania (20) Doučovanie slovenského jazyka (10) Drevárska prvovýroba a druhovýroba (15) Drevárska výroba (110) Drevárska výroba - bytové doplnky, reklamné predmety, polotovary (10) Drevárska výroba v rozsahu voľnej živnosti (16) Drevovýroba (200) Drobné kompletačné a dokončovacie práce (36) Drobné stavebné práce (10) Drobné údržbárske práce v rozsahu voľných živností (10)

E

Edičná a vydavateľská činnosť (14) Edičná činnosť (13) Ekonomické a finančné poradenstvo (17) Ekonomické a organizačné poradenstvo (1113) Ekonomické a organizačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (21) Ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (34) Ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľných živností (20) Ekonomické a účtovné poradenstvo (226) Ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (34) Ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo (18) Ekonomické, organizačné a podnikateľské poradenstvo (17) Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo (306) Ekonomické, organizačné, podnikateľské a účtovné poradenstvo (22) Ekonomické, organizačné, účtovné a personálne poradenstvo (11) Ekonomické poradenstvo (514) Ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (26) Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo (157) Ekonomické, účtovné, organizačné a podnikateľské poradenstvo (19) Ekonomické, účtovné, organizačné, podnikateľské a personálne poradenstvo (16) Ekonomicko-organizačné poradenstvo (24) Elektroenergetika (73) Elektroenergetika - dodávka elektriny (54) Elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny (15) Elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny (12) Elektroinštalácia (31) Elektroinštalácie (551) Elektroinštalačné práce (163) Elektroinštalatérske práce (35) Elektroinštalatérstvo (870) Elektromontážne práce (23) Emisné kontroly (10) Energetická certifikácia (15) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov (10) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (95) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vetranie a klimatizácia (11) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody (38) Energetická certifikácia budov - vykurovanie a príprava teplej vody (10) Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (16) Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody (16) Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (22) Energetická certifikácia - vykurovanie a príprava teplej vody (10) Erotické služby (15) Erotický salón (61)

F

Factoring (73) Factoring a forfaiting (805) Factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok (10) Factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok (14) Factoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok (12) Factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb (12) Factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (165) Factoring a forfaiting v rozsahu voľných živností (12) Factoring a forfeiting (13) Factoring, forfaiting (54) Faktorig a forfaiting (15) Faktoring (717) Faktoring a a forfaiting (10) Faktoring a forfainting (15) Faktoring a forfaiting (40950) Faktoring a forfaiting; (26) Faktoring a forfaiting. (157) Faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru (164) Faktoring a forfaiting-inkasné služby nebankového charakteru (16) Faktoring a forfaiting mimo súdneho vymáhania pohľadávok (11) Faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok (72) Faktoring a forfaiting /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/ (10) Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok (132) Faktoring a forfaiting-okrem súdneho vymáhania pohľadávok (10) Faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok (36) Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom (19) Faktoring a forfaiting, okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou (51) Faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok (42) Faktoring a forfaiting, okrem vymáhania súdnych pohľadávok (31) Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb (13) Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (104) Faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (38) Faktoring a forfaiting, správa a inkaso pohľadávok (11) Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (3955) Faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností (89) Faktoring a forfaiting, vymáhanie pohľadávok (56) Faktoring a forfaitng (14) Faktoring a forfating (46) Faktoring a forfeiting (159) Faktoring a forgaiting (17) Faktoring a fortaiting (33) Faktoring a fortfaiting (18) Faktoring a forfaiting (127) Faktoring, deblokácia a kapitalizácia pohľadávok (13) Faktoring forfaiting (39) Faktoring - forfaiting (14) Faktoring, forfaiting (240) Faktoring, forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (16) Faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok (31) Faktoring /odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr/ (10) Finačný leasing (10) Finančné maklérstvo (16) Finančné poradenstvo (26) Finančné poradenstvo okrem služieb na kapitálovom trhu (47) Finančné poradenstvo (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) (19) Finančné poradenstvo v rozsahu voľných živností (13) Finančné sprostredkovanie (30) Finančné sprostredkovanie a služby s tým spojené (49) Finančné sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia – podriadený finančný agent (14) Finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu - podriadený finančný agent (11) Finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu – podriadený finančný agent (21) Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia - podriadený finančný agent (13) Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia – podriadený finančný agent (18) Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent (13) Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov - podriadený finančný agent (10) Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - podriadený finančný agent (13) Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov – podriadený finančný agent (15) Finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - podriadený finančný agent (21) Finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov – podriadený finančný agent (17) Finančné sprostredkovanie v sektore starobného dôchodkového sporenia – podriadený finančný agent (11) Finančný a operačný leasing (210) Finančný a operatívny leasing (1164) Finančný a operatívny leasing, poskytovanie colných záruk mimo bankových systémov (25) Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti (100) Finančný a operatívny lízing (17) Finančný a operatívny prenájom (40) Finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení (21) Finančný iízing (10) Finančný leasing (15487) Finančný leasing. (63) Finančný leasing a operatívny leasing (18) Finančný leasing, operačný leasing (16) Finančný leasing tovaru (18) Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (422) Finančný leasing v rozsahu voľných živností (21) Financˇny´ li´zing (11) Financˇný lízing (11) Finančny´ lízing (48) Finančný lízing (9230) Finančný lízing. (55) Finančný lízing tovaru (15) Fofografické služby (10) Forfaiting (613) Forfaiting a factoring (90) Forfaiting a faktoring (128) Forfaiting a faktoring v rozsahu voľnej živnosti (20) Forfaiting, factoring (17) Forografické služby (10) Fotografická činnosť (115) Fotografické a kopírovacie práce (14) Fotografické a kopírovacie služby (57) Fotografické a reprografické práce (12) Fotografické a reprografické služby (38) Fotografické a video služby (16) Fotografické činnosti (56) Fotografické práce (337) Fotografické práce a služby (12) Fotograficke´ sluzˇby (21) Fotografické služby (33027) Fotografické služby; (25) Fotografické služby. (196) Fotografické služby a natáčanie videokamerou (12) Fotografické služby a zhotovenie videozáznamov (12) Fotografické služby a zhotovovanie videozáznamov (34) Fotografické služby v rozsahu voľnej živnosti (16) Fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické účely (25) Fotokopírovacie a rozmnožovacie služby (23) Fotokopírovacie práce (20) Fotokopírovacie služby (54) Fotokopírovanie (66) Fotokopírovanie písomností (58) Fotoslužba (41) Frézovanie, sústruženie (15) Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov (184) Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov (44)

G

Galvanizácia kovov (268) Galvanizovanie kovov (10) Garbiarska výroba a farbenie koží (10) Generálne a bežné čistenie - kancelárske budovy, domy alebo byty, továrne, obchody, inštitúcie (11) Geochemické práce (27) Geodetická a kartografická činnosť (14) Geodetické a kartografické činnosti (728) Geodetické a kartografické práce (430) Geodetické práce (45) Geofyzikálne práce (46) Geologický prieskum životného prostredia (74) Geologický výskum (28) Grafická a reprografická činnosť (15) Grafická činnosť na počítačoch podľa predlohy (21) Grafické a dizajnérske práce (15) Grafické a kresličské práce (199) Grafické a kresličské práce na počítači (64) Grafické návrhy a kresličské práce (11) Grafické počítačové práce (11) Grafické práce (243) Grafické práce a kresličské práce (39) Grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou (118) Grafické práce na pc (60) Grafické práce na pc podľa predlohy (48) Grafické práce na pc v rozsahu voľnej živnosti (12) Grafické práce na počítači (1120) Grafické práce na počítači podľa predlohy (588) Grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti (28) Grafické práce na počítačoch podľa predlohy (13) Grafické práce podľa predlohy (48) Grafické práce podľa predlohy na počítači (11) Grafické práce podľa predlohy pomocou počítača (11) Grafické práce pomocou pc podľa predlohy (13) Grafické práce pomocou počítača (48) Grafické práce pomocou počítača podľa predlohy (25) Grafické práce pomocou počítačovej techniky (17) Grafické práce pomocou výpočtovej techniky (65) Grafické práce pomocou výpočtovej techniky podľa predlohy (30) Grafické práce prostredníctvom výpočtovej techniky (13) Grafické práce v rozsahu voľnej živnosti (10) Grafické práce vykonávané pomocou výpočtovej techniky (13) Grafické práce výpočtovou technikou (53) Grafické služby (10) Grafické služby a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou (18) Grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie (93) Grafické spracovanie dát (11) Grafické spracovanie na počítači (103) Grafické spracovanie návrhov (11) Grafické spracovanie návrhov na pc (12) Grafické spracovanie predlôh pomocou výpočtovej techniky (29) Grafické spracovanie predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky (10) Grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie (42) Grafický design (35) Grafický design na počítači podľa predlohy (11) Grafický desing (10) Grafický dizajn (114) Grafický dizajn v rozsahu voľnej živnosti (14) Gravírovanie (40) Gravírovanie do kameňa, písmomaliarske práce (10) Gynekológia a pôrodníctvo (11)

H

Hardvérové poradenstvo (27) Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia (73) Hľadanie majetku (12) Hľadanie osoby (14) Hodinárstvo (37) Holičstvo (62) Holičstvo a kaderníctvo (79) Holičstvo - kaderníctvo (17) Holičstvo-kaderníctvo (38) Horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách (10) Hospodársky chov rýb (11) Hostinská činnosť (26) Hotel pre psov (13) Hotel s možnosťou stravovania (17) Hotely a motely s možnosťami stravovania (38) Hotely a motely s možnosťou stravovania (41) Hotely a motely s možnosťou stravovania do triedy ** (12) Hotely s možnosťou stravovania (11) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov (476) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov. (31) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov (17) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (35) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (12) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (304) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (13) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (10) Hudobná produkcia reprodukovanej hudby (28) Hutné spracovanie surového železa a ocele (10) Hutnícke spracovanie surového železa a ocele (18) Hydrogeologický prieskum (72) Hydroizolácie (48) Hydroizolačné práce (18)

I

Impregnácia dreva (40) Impregnovanie dreva (19) Iná nepravidelná cestná doprava osôb (24) Iná rekreačná činnosť (15) Iná textilná výroba (24) Iná vedľajšia činnosť v doprave (33) Iná vedľajšia činnosť v pozemnej doprave (15) Iná zábavná činnosť (17) Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču (113) Iné kultúrne činnosti (18) Iné maloobchody s novým tovarom v špecializovaných predajniach (10) Iné maloobchody so zmiešaným tovarom (17) Iné obchodné služby (10) Iné služby polygrafického priemyslu (38) Iné ubytovacie možnosti (34) Iné vydavateľské činnosti (10) Iné vydávateľské činnosti (19) Iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou (20) Informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií (14) Informačná činnosť (5754) Informačná činnosť. (16) Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá (242) Informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá (49) Informačné služby (61) Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy (25) Informatívne meranie fyzikálnych veličín (45) Informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly (14) Informatívne posudzovanie originality vozidiel (28) Informatívne testovanie, marenie, analýzy a kontroly (23) Informatívne testovanie, merania, analýzy a kontroly (14) Informatívne testovanie, meranie, analýza a kontroly (45) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrola (13) Informatívne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly (41) Informatívne testovanie, meranie , analýzy a kontroly (14) Informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly (87) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (13394) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly; (14) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly. (63) Informatívne testovanie,meranie,analýzy a kontroly (11) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (88) Informatívne testovanie, meranie, analýzy, kontroly (16) Informatívne testovanie, meranie, anylýzy a kontroly (30) Inseminácia (62) Inštalácia a opravy chladiacich zariadení (10) Inštalácia a opravy chladiarenských a klimatizačných zariadení (13) Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení (898) Inštalácia a opravy elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (10) Inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (95) Inštalácia a opravy ústredného kúrenia (16) Inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (15) Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania (11) Inštalácia a servis užívateľského software (19) Inštalácia a správa počítačových sietí (11) Inštalácia a údržba informačných systémov (11) Inštalácia dátových sietí (10) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (2042) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečnostné napätie (19) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení v rozsahu bezpečného napätia (22) Inštalácia elektrických rozvodov na bezpečné napätie (16) Inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (17) Inštalácia počítačových sietí (47) Inštalácia počítačových sietí s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (10) Inštalácia počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia (24) Inštalácia počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti (12) Inštalácia programového vybavenia (27) Inštalácia programového vybavenia a údržba počítačových sietí (10) Inštalácia programového vybavenia do počítačov (42) Inštalácia programového vybavenia do počítačov, počítačových a dátových sietí (10) Inštalácia programového vybavenia počítača (20) Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (54) Inštalácia software (21) Inštalácia, správa a údržba počítačových sietí (10) Inštalácia výpočtovej techniky (11) Inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb (12) Inštalácie a opravy chladiarenských zariadení (19) Inštalácie elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (35) Inštaláciu elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (25) Inštalatérske práce (31) Inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím (21) Inštalovanie dodaných dverí a okien (20) Inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie (36) Inštalovanie počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia (26) Inštruktor autoškoly (198) Interiérová tvorba a design (10) Internetová čitáreň (56) Internetové služby (15) Internetové služby v rozsahu voľnej živnosti (15) Investičná činnosť (22) Investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm.c) zák.č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie nbs, podľa § 54 ods. 3 písm.d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (40) Investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie nbs podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (14) Investorská a inžinierska činnosť (10) Investorská činnosť (20) Investorsko-inžinierska činnosť (22) Investovanie do cenných papierov na vlastný účet (19) Iný maloobchod mimo predajne (50) Iný špecializovaný maloobchod v predajniach (39) Iný veľkoobchod (130) Inzercia (10) Inzertná a akvizičná činnosť (13) Inzertná a propagačná činnosť (93) Inzertná a reklamná činnosť (43) Inzertná a vydavateľská činnosť (13) Inzertná a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (47) Inzertná činnosť (1153) Inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (69) Inzertná, reklamná a propagačná činnosť (24) Inzertná služba (59) Inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou (23) Inzertné a propagačné činnosti (12) Inzertné služby (259) Inžinierka činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (10) Inžinier pre statiku stavieb (12) Inžinierska a investorská činnosť (31) Inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve (16) Inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve (10) Inžinierska a poradenská činnosť v stavebníctve (22) Inžinierska činnosť (2690) Inžinierska činnosť; (12) Inžinierska činnosť. (15) Inžinierská činnosť (92) Inžinierska činnosť a obstarávateľská činnosť v stavebníctve (11) Inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo (83) Inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo. (13) Inžinierska činnosť a s tým súvisiace technické poradenstvo (41) Inžinierska činnosť a súvisiace poradenstvo (23) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo (1007) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (52) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností (40) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve (18) Inžinierska činnosť a technické poradenstvo (17) Inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe (27) Inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru (37) Inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve (15) Inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve (17) Inžinierska činnosť - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (15) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva (22) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve (21) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (11) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v oblasti stavebníctva (29) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (1891) Inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve (171) Inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve (140) Inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve (53) Inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (15) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (29) Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (610) Inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve (44) Inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve (41) Inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve (39) Inžinierská činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (10) Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (13) Inžinierska činnosť - obstrávateľská činnosť v stavebníctve (11) Inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe (20) Inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/ (39) Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) (40) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe (126) Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe (34) Inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve (41) Inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/ (60) Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) (61) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve (305) Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve (55) Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (33) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo (92) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie (24) Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´ (18) Inžinierska cˇinnostˇ, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (26) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektricky´ch zariadení (48) Inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo , projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (10) Inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (17) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (15859) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení; (13) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení. (110) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (247) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (15) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie akonštruovanie elektrických zariadení (11) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (18) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo,projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (10) Inžinierská činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (20) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektronických zariadení (17) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (22) Inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve (30) Inžinierska činnosť v elektrotechnike (21) Inžinierska činnosť v hutníctve a strojárstve (10) Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe (216) Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe v rozsahu voľnej živnosti (10) Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva (99) Inžinierska činnosť v oblasti strojárenstva (17) Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva (53) Inžinierska činnosť vo výstavbe (345) Inžinierská činnosť vo výstavbe (14) Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (367) Inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (48) Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností (563) Inžinierska činnosť v stavebníctve (780) Inžinierska činnosť v stavebníctve: (40) Inžinierská činnosť v stavebníctve (19) Inžinierska činnosť v stavebníctve a súvisiace technické poradenstvo (11) Inžinierska činnosť v stavebníctve - mimo vybraných činností vo výstavbe (29) Inžinierska činnosť v stavebníctve /mimo vybraných činností vo výstavbe/ (10) Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe) (19) Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť (39) Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (12) Inžinierska činnosť v stavebníctve /okrem vybraných činností vo výstavbe/ (21) Inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe) (91) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností vo výstavbe (38) Inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe (39) Inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe), strojárstve, elektrotechnike (10) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve (11) Inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností v stavebníctve (48) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem výkonu stavebného dozoru (10) Inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (62) Inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľných živností (24) Inžinierska činnosť v strojárenstve (25) Inžinierska činnosť v strojárstve (179) Inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike (27) Inžinierska činnosť v strojárstve a súvisiace technické poradenstvo (10) Inžinierska činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie) (21) Inžinierske činnosti (16) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (1912) Inžinierské činnosti a súvisiace technické poradenstvo (23) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (61) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností (76) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve (19) Inžinierske činnosti - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (26) Inžinierske činnosti - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (21) Inžinierske činnosti - obstarávateľské služby v stavebníctve (11) Inžinierske činnosti v rozsahu voľnej živnosti (10) Inžinierske činnosti v rozsahu voľných živností (14) Inžinierske činnosti v stavebníctve a súvisiace technické poradenstvo (14) Inžinierske stavby (26) Inžinierskogeologický prieskum (78) Inžiniersko - investorská činnosť (15) Inžiniersko-investorská činnosť (40) Inžnierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (16) Izolácia kovových konštrukcií proti vlhkosti v rozsahu voľných živností (12) Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti (13) Izolácie proti vlhkosti (15) Izolácie proti vlhkosti a vibráciam (14) Izolácie proti vlhkosti a vibráciám (12) Izolácie proti vode (70) Izolácie proti vode a vlhkosti (10) Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti (86) Izolácie stavebných konštrukcií proti vlhkosti (19) Izolačné práce (15) Izolatérske práce (61) Izolatérstvo (970)

J

Jazda na koni (24) Jazykové korektúry textov (20) Jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (27) Jednoduchá drevárska výroba (75) Jednoduchá drevovýroba (129) Jednoduchá kovovýroba (70) Jednoduchá mechanická montáž (14) Jednoduchá mechanická montáž, mechanické úpravy na zákazku (11) Jemná mechanika (21)

K

Kachliarstvo (205) Kadernícke služby (63) Kaderníctvo (180) Kaderníctvo a holičstvo (28) Kalkulácia stavieb (20) Kalkulácia stavieb a rozpočtové práce (14) Kalkulácie a rozpočty stavieb (12) Kamenárske práce (40) Kamenárstvo (286) Kamenosochárske práce (10) Kamenosochárstvo (21) Kancelárske a administratívne práce (335) Kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (35) Kancelárske a administratívne služby (221) Kancelárske a administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (11) Kancelárske, administratívne a sekretárske služby (20) Kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (33) Kancelárske a sekretárske práce (312) Kancelárske a sekretárske práce /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (12) Kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (78) Kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (45) Kancelárske a sekretárske práce, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (20) Kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích služieb (26) Kancelárske a sekretárske práce vrátane rozmnožovacích služieb (10) Kancelárske a sekretárske služby (2253) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie práce (18) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie služby (14) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie služby (24) Kancelárske a sekretárske služby (včítane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (11) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích) (40) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích) (32) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác) (52) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác (24) Kancelárske a sekretárske služby / vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb / (14) Kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (179) Kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ) (185) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (16) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (2713) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (1002) Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (172) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích prác (35) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích, rozmnožovacích a laminovacích služieb) (19) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích služieb) (85) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb (73) Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích služieb (12) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovania (16) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb) (20) Kancelárske a sekretárske služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb (26) Kancelárske práce (63) Kancelárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (19) Kancelárske, sekretárske a administratívne práce (25) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby (45) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (16) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (13) Kancelárske, sekretárske a kopírovacie služby (39) Kancelárske služby (104) Kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (51) Kancelárske služby vrátane kopírovacích a sekretárskych služieb (23) Kancelárske služby, vrátane kopírovacích a sekretárskych služieb (12) Kancelárske služby vrátane kopírovacích služieb (12) Kancelárske služby (vrátane kopírovania a rozmnožovania) (23) Karosárske práce (23) Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu * * * (13) Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu *** (44) Kempingy a prechodné ubytovanie po triedu *** (13) Keramická vy´roba (19) Keramická výroba (2799) Keramická výroba. (15) Kladenie a viazanie armatúr (10) Kladenie dlážkových krytín (39) Kladenie dlážkových krytín (koberce, pvc) (11) Kladenie dlážkových krytín (korkových, pvc) suchou cestou a lepením (19) Kladenie dlážkových krytín (napr. korkových, pvc) suchou cestou a lepením (12) Kladenie dlážkových krytín suchou cestou (10) Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením (208) Kladenie podláh (11) Kladenie podlahovín (62) Kladenie podlahových krytín (30) Kladenie potrubí (11) Kladenie potrubí mechanizmami (64) Kladenie potrubí mechanizmami, montáž jednoduchých závlahových systémov (14) Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok (48) Kladenie textilných dlážkových krytín (169) Kladenie textilných podlahových krytín (11) Kladenie zámkovej dlažby (849) Kladenie zámkovej dlažby do piesku (28) Klampiarske a pokrývačské práce (14) Klampiarske práce (153) Klampiarstvo (1260) Kľúčová služba (116) Kníhtlač (26) Kníhviazačstvo (33) Koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy (12) Koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela (22) Koloristické a vizážistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela (21) Kominárstvo (10) Komisionálny nákup a predaj (65) Komisionálny nákup a predaj tovaru (26) Komisionálny predaj (588) Komisionálny predaj a nákup (10) Komisionálny predaj motorových vozidiel (10) Komisionálny predaj tovaru (81) Komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti (86) Komisionálny predaj v rozsahu voľných živností (176) Komisionálny výkup a predaj použitého priemyselného a stavebného tovaru (14) Kompletačné a dokončovacie práce (56) Kompletačné a dokončovacie práce interiérov a exteriérov (10) Kompletačné a dokončovacie práce na stavbách (10) Kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností (37) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve (73) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (27) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností (17) Kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware (18) Kompletizácia a montáž technologických celkov z vopred vyhotovených dielov v rozsahu voľnej živnosti (11) Kompletizácia okuliarov z vopred vyhotovených dielov (12) Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (37) Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru v rozsahu bezpečného napätia (31) Kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (74) Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (89) Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (17) Kompletizácia počítačových sietí, hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (17) Kompletizácia výpočtovej techniky (19) Kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do elektrických častí (62) Kompletizácia výpočtovej techniky s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (13) Kompletizácia výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia (49) Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov (101) Kompletná počítačová príprava a výroba podkladov pre tlač (19) Komplexná obnova kultúrneho dedičstva (v zmysle zákona č. 200/1994 z.z. a nasl.) (10) Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (84) Konečná úprava textílií (60) Konferenciérsky servis (13) Konferenčný servis (26) Konštrukčná činnosť (21) Konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva (20) Konštrukčná činnosť v strojárstve (27) Konštrukčné a kresličské práce (23) Konštrukčné práce (58) Konštrukčné práce v oblasti strojárenstva (17) Konštrukčné práce v oblasti strojárstva (46) Konštrukčné práce v strojárenstve (37) Konštrukčné práce v strojárstve (136) Konštruktérska činnosť (38) Konštruktérska činnosť v oblasti strojárstva (11) Konštruktérska činnosť v strojárstve (12) Konštruktérske práce (54) Konštruktérske práce v strojárstve (16) Kontrola hasiacich prístrojov (12) Kontrola kotlov a vykurovacích sústav (20) Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov (19) Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia (677) Kontrola správnosti oceňovacích prác a iných podkladov (25) Kontrola správnosti oceňovaných prác a iných podkladov (13) Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (27) Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení (55) Kontroly správnosti oceňovacích prác a iných podkladov (33) Konzervovanie ovocia a zeleniny (13) Konzultácie a analýzy v oblasti budovania a bezpečnosti informačných systémov (11) Konzultačná a poradenská činnosť (95) Konzultačná a poradenská činnosť v obchode (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií (24) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti manažmentu (17) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti meracej, riadiacej, regulačnej, výpočtovej, slaboprúdovej a s nimi súvisiacej techniky (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu (76) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy (30) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (10) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (110) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (99) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (22) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy (28) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (23) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (26) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností (15) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti podnikania (21) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva (16) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (61) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti reklamy (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva (48) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti (14) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva (10) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (36) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy (28) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia (10) Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania (62) Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (42) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (76) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (146) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (158) Konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve (66) Konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (10) Konzultačná a prednášková činnosť (25) Konzultačná a školiaca činnosť (15) Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky (15) Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia (19) Konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (10) Konzultačná činnosť (38) Konzultačná činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (12) Konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctva (14) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu (30) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy (22) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb (46) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (33) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (16) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (16) Konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania (11) Konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva (18) Konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky (26) Konzultačná činnosť v predmete podnikania (25) Konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (16) Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (31) Konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (37) Konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (11) Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (13) Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (20) Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (10) Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing) (41) Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (222) Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (13) Kopačské práce (16) Kopáčske práce (18) Kopanie studní (636) Kopírovacia služba (74) Kopírovacie a fotografické služby (31) Kopírovacie a reprografické práce (145) Kopírovacie a reprografické služby (48) Kopírovacie a rozmnožovacie práce (163) Kopírovacie a rozmnožovacie služby (637) Kopírovacie a sekretárske práce (11) Kopírovacie a viazačské práce (23) Kopírovacie činnosti (13) Kopírovacie práce (434) Kopírovacie práce a viazanie kníh (12) Kopírovacie práce, kancelárske a sekretárske práce (34) Kopírovacie služby (1720) Kopírovanie (22) Kopírovanie a rozmnožovanie tlačív (13) Kopírovanie písomností (11) Kopírovanie tlačív (166) Korektúry textov (46) Kosenie trávnatých plôch (34) Kosenie trávy (26) Kováčske práce (46) Kováčstvo (353) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov (56) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (53) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia (26) Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov (29) Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (16) Kovoobrábacie práce (43) Kovoobrábačské práce (20) Kovoobrábanie (5251) Kovoobrábanie. (12) Kovoobrábanie a kovovýroba (12) Kovoobrábanie a zámočníctvo (17) Kovovýroba (634) Kovovýroba v rozsahu voľných živností (31) Kozmetické služby (1469) Kozmetika (24) Kožušníctvo (13) Kožušníctvo a farbenie kožušín (11) Krajčírska výroba (31) Krajčírske práce (556) Krajčírske služby (51) Krajčírstvo (375) Kresličské a grafické práce (46) Kresličské a grafické práce na počítači (151) Kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy (23) Kresličské a konštrukčné práce (15) Kresličské a konštruktérske práce (16) Kresličské práce (450) Kresličské práce na počítači (20) Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, výcvik, čistenie a podkúvanie koní zverených do opatery (19) Kulisárska výroba (18) Kultúrne činnosti (19) Kúpa a predaj automobilov (15) Kúpa a predaj cenných papierov (35) Kúpa a predaj hardware (21) Kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí (19) Kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (15) Kúpa a predaj kancelárskej techniky (14) Kúpa a predaj motorových vozidiel (263) Kúpa a predaj náhradných dielov do motorových vozidiel a autodoplnkov (26) Kúpa a predaj nehnuteľnosti (15) Kúpa a predaj nehnuteľností (636) Kúpa a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (32) Kúpa a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel (27) Kúpa a predaj nových a ojazdených vozidiel (29) Kúpa a predaj ojazdených motorových vozidiel (64) Kúpa a predaj osobných automobilov (10) Kúpa a predaj pohľadávok (10) Kúpa a predaj pohonných hmôt (10) Kúpa a predaj ropných produktov (16) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (148) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (22) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod (14) Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (25) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (695) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti; (19) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. (19) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (12) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (22) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (10) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (16) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (41) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (18) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (79) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (34) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (13) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (10) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (14) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností (17) Kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (17) Kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (18) Kúpa a predaj výpočtovej techniky (38) Kúpa automobilov za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (12) Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (19) Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi (18) Kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (11) Kúpa, predaj a leasing motorových vozidiel (31) Kúpa, predaj a prenájom hnuteľných vecí (10) Kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel (87) Kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel aj ojazdených a ich súčastí (11) Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností (104) Kúpa, predaj a prenájom nových a ojazdených osobných a nákladných automobilov (21) Kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (10) Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností (39) Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (45) Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (92) Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj (20) Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (191) Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (191) Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti. (14) Kúpa, sprostredkovanie a predaj nehnuteľností - realitná kancelária (19) Kúpa, sprostredkovanie a predaj nehnuteľností-realitná kancelária (13) Kúpa tovar na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovarov na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (13) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (34) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (20) Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do čsfr (24) Kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (31) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (39) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (17) Kúpa tovaru na účelu jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (19) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (36) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (107) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (23) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (41) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (39) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (32) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (73) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (131) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (53) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (1412) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (710) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (38) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (9057) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (102) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (410) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (35) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (76) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rámci voľných živností (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v roszahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (157) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti (104) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1402) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (1325) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (8497) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (68) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (253) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnosti (59) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (294) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností (56) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (987) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (1014) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (441) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12009) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (191) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (125) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (49) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (1166) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (79) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (94) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (51) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (430) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (246) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (52) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (602) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja jeho konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja končnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečného spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebieľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (108) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /malobchod/ v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (146) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / (50) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (1561) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (749) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) (27) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (9587) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (81) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) a iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (656) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (33) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (69) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iných prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (54) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným kúpa tovaru prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (42) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným predvádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádkovateľom živnosti (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzakovateľom živnosti (veľkoobchod) (27) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod) (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (153) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom žinosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (207) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkobchod) (10) Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod) (77) Kúpa tovaru na učely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na úcˇely jeho predaja konecˇnému spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatelˇom živnosti (velˇkoobchod) (70) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel`ovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatel`om živnosti (vel`koobchod) (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iny´m prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (210) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevadzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (velkoobchod) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (79) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (8105) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/. (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ (41) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (116) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (2078) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ). (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (56) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (1133) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (401) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (100) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (27) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným . prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným pre-vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod (305) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (332) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (287) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ((veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) (140) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (196592) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) . (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), (113) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); (255) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (1922) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)) (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod) (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti( veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (286) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (186) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (675) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným, prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ). (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (889) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (1004) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (695) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (396) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (240) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (51) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (60) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti/ veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (444) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (508) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (55) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (37) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predajakonečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod / (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (452) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) (77) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (6829) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). (99) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností(veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (108) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živností – veľkoobchod (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností(veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (209) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (192) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)v rozsahu voľných živností) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoochod) (72) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) (93) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľokobchod) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živosti (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľov živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázdkovateľom živnosti (veľkoobchod) (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prvádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iný prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (31) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (135) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (52) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (99) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (583) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (138) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (55) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (2266) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (238) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (155) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (72) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (231) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (149) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (247) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo prevádzkovateľom iných živností (veľkoobchod). (32) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (60) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (41) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (144) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (175) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti (102) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1489) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (1351) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (8868) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti (72) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnosti (52) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (491) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ (35) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (1128) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (1103) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) (31) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľných živností (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (477) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (13367) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľných živností (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (33) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu živnosti voľnej (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshau voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (37) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maoobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (96) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (33) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (130) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (516) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (280) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností - maloobchod (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ (68) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností ( maloobchod ) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (694) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotreviteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému sprostredkovateľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému sprotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému užívateľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému užívateľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (53) Kúpa tovaru na účely jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (72) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (14) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (27) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (159) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (25) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (28) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (39) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (29) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (20) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (40) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou (44) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou (33) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (11) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (68) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (155) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (13) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (81) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (165) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (52) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (57) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (63) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (56) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (182) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (10) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (313) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (10) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (237) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (10) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (409) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja (15) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (95) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/ (11) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/ (154) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) (104) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/ (22) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (32) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (17) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (44) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (426) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj; (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj (25) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/ (35) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) (20) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (15) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci ohlasovacích živností (17) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľných ohlasovacích živností (17) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu ohlasovacích živností (19) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (245) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností (34) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (34) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (30) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti (39) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (37) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (84) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (57) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (38) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (25) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (50) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (107) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (32) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (76) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (85) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (28) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (36) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja (26) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (33) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (18) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (39) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (99) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (255) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (35) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (2352) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (274) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (6126) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (185) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (311) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (113) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rámci voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (69) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1398) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (43) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (483) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti) (42) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (5590) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (53) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (26) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (98) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (237) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (262) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (381) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (595) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (162) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (1050) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (1854) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (44) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (153) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (78) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (52) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (247) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (108) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu živnosti voľnej (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej (31) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností (153) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rámci voľných ohlasovacích živností (21) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pre vádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (3724) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (85) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (197) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (513) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (72) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (1084) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (37) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (65) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (487) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (511) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností /veľkoobchod/ (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (92) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností /veľkoobchod/ (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (128) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (145) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (23) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľov živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (144) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (286) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (2441) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (291) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (6364) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (59) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (142) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (54) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (42) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (220) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (38) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (1518) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (73) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (422) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (64) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (48) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (22) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (51) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (25) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (103) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (358) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (162) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (291) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (66) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (177) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (197) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (626) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (22) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v zmysle voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (62) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (340) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v zmysle voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (113) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (75) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1535) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (495) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti) (51) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) - v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (5888) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti (45) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (35) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných obchodných živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (18) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (486) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ (422) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (712) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (160) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (1119) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (2120) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod v rozsahu voľných živností (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností (212) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, maloobchod v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu živnosti voľnej (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu živnosti voľnej (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (92) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej činnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (3879) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živ- nosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (261) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (583) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (81) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (1214) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod (44) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (957) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností /maloobchod/ (35) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod) (110) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (155) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností - maloobchod (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (172) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) (23) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (332) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (23) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (11) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (24) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (11) Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti (14) Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi (17) Kúrenárske a vodoinštalatérske práce (13) Kurenárske práce (43) Kúrenárske práce (453) Kurenárstvo (27) Kúrenárstvo (111) Kuričské práce (15) Kuriérska činnosť (12) Kuriérska služba (126) Kurie´rske sluzˇby (15) Kurierske služby (42) Kurierské služby (29) Kuriérske služby (21934) Kuriérske služby; (11) Kuriérske služby. (100) Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (10)

L

Laboratórne práce (20) Lakovacie práce (53) Lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním (58) Lakovnícke práce (92) Laminovanie (25) Leasing (527) Leasing a finančný leasing (38) Leasing a prenájom hnuteľných vecí (16) Leasing a prenájom motorových vozidiel (11) Leasing dopravných prostriedkov (11) Leasing finančný a operačný (10) Leasing finančný a operatívny (27) Leasing finančný, operatívny a tovarový (16) Leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí (19) Leasing hnuteľných vecí (44) Leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasing motorových vozidiel (97) Leasing motorových vozidiel a priemyselného tovaru (10) Leasing motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení (11) Leasing nehnuteľností (12) Leasing operačný a finančný (14) Leasingová a akvizičná činnosť (76) Leasingová, akvizičná a marketingová činnosť (10) Leasingova činnosť (32) Leasingová činnosť (3463) Leasingová činnosť a prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasingová činnosť - finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasingová činnosť - spotrebný a priemyselný tovar v rozsahu voľnej živnosti (26) Leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti (25) Leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti (15) Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (3387) Leasingová činnosť v rozsahu voľných živností (115) Leasingová spoločnosť (10) Leasingové činnosti v rozsahu voľnej živnosti (24) Leasingové služby (198) Leasingové služby spojené s financovaním (12) Leasingové služby v rozsahu voľnej živnosti (11) Leasing - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (23) Leasing priemyselného a spotrebného tovaru (18) Leasing priemyselného tovaru (96) Leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel (11) Leasing spojený s financovaním (3006) Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti (75) Leasing strojov a prístrojov (11) Leasing strojov a zariadení (163) Leasing strojov, prístrojov a zariadení (20) Leasing tovarov (12) Leasing tovaru (28) Leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti (18) Leasing v rozsahu voľnej živnosti (241) Leasing v rozsahu voľných živností (10) Leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie (15) Leasing všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie (24) Lekárenstvo (45) Lekárenstvo vo verejnej lekárni (16) Lektorská a školiaca činnosť (17) Lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (56) Lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (15) Lektorská činnosť (161) Lektorská činnosť v oblasti personálneho managementu (10) Lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (12) Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (482) Lektorská činnosť v rozsahu voľných živností (71) Lektorská, vzdelávacia a školiteľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (29) Lešenárske a omietkárske práce (15) Lešenárske práce (1478) Lešenárske práce - montáž a demontáž lešení (13) Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia (363) Lešenárske práce- montáž a demontáž lešenia (29) Lešenárske práce-montáž a demontáž lešenia (10) Lešenárske práce, montáž a demontáž lešenia (17) Lešenárstvo (117) Lesníctvo (27) Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby (39) Lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (37) Lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (10) Lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (16) Letecké práce (24) Letecké práce s uav v kategórii malé a ľahké uav s prevádzkovou hmotnosťou najviac 150 kg (11) Letná a zimná údržba cestných komunikácií (11) Letná a zimná údržba ciest (13) Letná a zimná údržba ciest a komunikácií (35) Letná a zimná údržba komunikácií (15) Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (26) Licencia spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (10) Lisovanie kovov (11) Lisovanie plastických hmôt (11) Lisovanie plastov (15) Lízingová činnosť (105) Lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (48) Lízingové služby (87) Lízing spojený s financovaním (17) Logistické činnosti v skladovom hospodárstve (24) Logistické služby (16) Logistika (45) Logistika - optimalizácia prepravných ciest (48) Logistika - optimalizácia prepravných ciest v rozsahu voľnej živnosti (37) Logistika - optimalizácia prepravných sietí (17) Lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (17) Ložiskový geologický prieskum (32)

M

Malé vodné elektrárne (61) Maliarske a natieračské a sklenárske práce (13) Maliarske a natieračske práce (169) Maliarske a natieračské práce (5346) Maliarské a natieračské práce (112) Maliarske a natieračské práce, lakovanie (11) Maliarske a natieračské práce, sklenárske práce (21) Maliarske a natieračské práce, tapetovanie (14) Maliarske a natieračské služby (14) Maliarske a sklenárske práce (50) Maliarske a sklenárske práce, lakovanie (21) Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce (18) Maliarske, natieračské a lakovacie práce (23) Maliarske, natieračské a lakovnícke práce (22) Maliarske, natieračské a lešenárske práce (426) Maliarske, natieračske a sklenárske práce (54) Maliarske, natieračské a sklenárske práce (3809) Maliarské, natieračské a sklenárske práce (42) Maliarske, natieračské a tapetárske práce (72) Maliarske, natieračské a tapetovacie práce (18) Maliarske, natieračské a zasklievacie práce (17) Maliarske, natieračské, lakovacie a sklenárske práce (10) Maliarske, natieračské, lešenárske práce (25) Maliarske, natieračské práce (255) Maliarske, natieračské práce a sklenárske práce (29) Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce (187) Maliarske, natieračské, sklenárske práce (22) Maliarske, natieračské, sklenárske práce a tapetovanie (15) Maliarske, natieračské, tapetárske a sklenárske práce (18) Maliarske, natieračské, tapetovacie a sklenárske práce (10) Maliarske práce (352) Maliarské práce (11) Maliarske práce a natieračské práce (14) Maliarske, sklenárske a natieračské práce (20) Maliarsko-natieračské práce (25) Maliarstvo (93) Maliarstvo a natieračské práce (175) Maliarstvo a natieračstvo (104) Maliarstvo - natieračstvo (78) Maliarstvo-natieračstvo (44) Maliarstvo, natieračstvo (98) Maliarstvo, natieračstvo a sklenárske práce (11) Maloobchod (77) Maloobchod a veľkoobchod (693) Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (13) Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (33) Maloobchod a veľkoobchod s hodinami a šperkmi (so zlatníckymi výrobkami, šperkmi a drahými kameňmi, s hodinkami, hodinami a inými klenotmi) (11) Maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými (pevnými a tekutými) prípravkami (11) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (89) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle (41) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle (63) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s auto-doplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle) (61) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle) (30) Maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom zbraní a streliva (36) Maloobchod a veľkoobchod s ojazdenými motorovými vozidlami (27) Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou (16) Maloobchod a veľkoobchod so spotrebným a priemyselným tovarom (11) Maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami (15) Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením (16) Maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom (20) Maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti (50) Maloobchod a veľkoobchod s palivami pre domácnosť (10) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami (12) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s olejmi a mazivom (17) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami (15) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami (21) Maloobchod a veľkoobchod s pohonnými látkami (33) Maloobchod a veľkoobchod s potravinami (14) Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom (28) Maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (40) Maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom (10) Maloobchod a veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (10) Maloobchod a veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (10) Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (308) Maloobchod a veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (33) Maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou (22) Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva (13) Maloobchod a veľkoobchod v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností (18) Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (276) Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (1192) Maloobchod kancelárskej a výpočtovej techniky (27) Maloobchod - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi (19) Maloobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi (11) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (11) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (14) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (454) Maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (26) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (13) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (10) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (27) Maloobchod mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata (12) Maloobchod mimo koncesovaných živností (17) Maloobchod mimo predajne (90) Maloobchod mimo predajne mimo koncesovaných živností a drahých kovov (11) Maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností (34) Maloobchod mimo riadnej predajne (896) Maloobchod mimo riadnej predajne - ambulantný predaj (10) Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (25) Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (12) Maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom (27) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (21) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (32) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (mimo drahých kovov) (10) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu veľkoobchodu (27) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (56) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností (287) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností, predaj na trhoch (14) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (325) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (12) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (107) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam (14) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám (21) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (151) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (10) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (308) Maloobchodná činnosť (73) Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie (15) Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie okrem chemických výrobkov (11) Maloobchodná činnosť okrem koncesovaných živností (11) Maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností (11) Maloobchodná činnosť so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností (14) Maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (48) Maloobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (14) Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (97) Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností (12) Maloobchodná činnosť v rámci voľných živností (10) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti (10) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (556) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (65) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností (11) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (2676) Maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných (90) Maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika (18) Maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenie, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika (12) Maloobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (15) Maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (17) Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (63) Maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (15) Maloobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie (44) Maloobchodný predaj (12) Maloobchodný predaj pohonných hmôt (581) Maloobchodný predaj pohonných hmôt a mazív (11) Maloobchodný predaj pohonných látok (236) Maloobchodný predaj v rozsahu voľných živností (24) Maloobchod /okrem koncesovaných živností/ (33) Maloobchod (okrem koncesovaných živností) (13) Maloobchod okrem koncesovaných živností (22) Maloobchod, okrem motorových vozidiel, opravy spotrebného tovaru (13) Maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností (16) Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi (19) Maloobchod s chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami (40) Maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami (13) Maloobchod s drevom (12) Maloobchod s drevom a stavebným materiálom (21) Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť (17) Maloobchod s hračkami (11) Maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou (18) Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami (13) Maloobchod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami (40) Maloobchod s kozmetickými výrobkami (100) Maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériou (23) Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami (15) Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami (59) Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (195) Maloobchod s motorovými vozidlami (30) Maloobchod s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom (25) Maloobchod s nábytkom (27) Maloobchod s nábytkom a svietidlami (94) Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť (14) Maloobchod s nápojmi (48) Maloobchod s obuvou (14) Maloobchod s obuvou a koženým tovarom (161) Maloobchod s odevami (85) Maloobchod s odevmi (66) Maloobchod s ojazdenými motorovými vozidlami (12) Maloobchod so športovými potrebami (17) Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom (30) Maloobchod so spotrebným tovarom (23) Maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu (12) Maloobchod so starožitnosťami (11) Maloobchod so stavebným materiálom (64) Maloobchod s ovocím a zeleninou (228) Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami (11) Maloobchod so zdravotníckymi potrebami (11) Maloobchod so železiarskym tovarom (15) Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov (15) Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom (11) Maloobchod so zmiešaným tovarom (508) Maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi a tabakom (19) Maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi a tabakom (18) Maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (94) Maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (38) Maloobchod so zmiešaným tovarom mimo riadnej predajne (17) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rámci voľnej živnosti (28) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (199) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností (48) Maloobchod s papierenským tovarom (12) Maloobchod s pohonnými hmotami (13) Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami (11) Maloobchod s potravinami (83) Maloobchod s potravinami a pochutinami (206) Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (11) Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom (18) Maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou (13) Maloobchod s potravinárskym tovarom (20) Maloobchod s použitým tovarom (282) Maloobchod s použitým tovarom v predajni (13) Maloobchod s použitým tovarom v predajniach (348) Maloobchod s použitým tovarom v predajniach v rozsahu voľných živností (36) Maloobchod s použitým tovarom v rozsahu voľnej živnosti (24) Maloobchod s použitým tovarom v rozsahu voľných živností (24) Maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom (39) Maloobchod s priemyselným tovarom (42) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť (11) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (26) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (10) Maloobchod s prístr. pre domácn. a rozhl. a televíz. prijímač. (29) Maloobchod s rozličným tovarom (23) Maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (44) Maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (24) Maloobchod s rybami (11) Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi (19) Maloobchod s rybami, kôrovcami a mekkýšmi (15) Maloobchod s tabakovými výrobkami (74) Maloobchod s textilom (189) Maloobchod s textilom a odevami (31) Maloobchod s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom (13) Maloobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (13) Maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (28) Maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností (24) Maloobchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie (11) Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (100) Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností (152) Maloobchod s uvedenými druhmi tovarov (17) Maloobchod s uvedenými tovarmi (45) Maloobchod s uvedeným tovarom (33) Maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou (27) Maloobchod s výpočtovou technikou (98) Maloobchod, veľkoobchod (96) Maloobchod, veľkoobchod s použitým tovarom v rozsahu voľných živností (14) Maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľných živností (19) Maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti (14) Maloobchod v rámci voľnej živnosti (12) Maloobchod v rámci voľných živností (92) Maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (67) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu (38) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov (29) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu (10) Maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti (60) Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (1089) Maloobchod v rozsahu voľnej živností (10) Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (116) Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovaných živností (11) Maloobchod /v rozsahu voľných živností/ (47) Maloobchod v rozsahu voľných živností (6797) Maloobchod v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov (11) Maloobchod v špecializovaných predajniach (13) Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým tovarom (12) Maloobchod vyplývajúci z veľkoobchodu (15) Maloobch. so želez. tovar., farbami, skl. tovar., potr. pre kutilov (14) Maloobch. so zmieš. tovar. hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (32) Maľovanie a lakovanie (61) Maľovanie, lakovanie (49) Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce (668) Maľovanie, lakovanie, sklenárske práce (44) Maľovanie, natieranie (16) Maľovanie, tapetovanie, lakovanie (10) Management (100) Management a marketing (64) Managering (18) Managerská činnosť (10) Manažérska činnosť (193) Manažérske služby (37) Manažment (209) Manažment a marketing (142) Manažment, marketing (14) Manažment v oblasti riadenia kvality (10) Manažment v rozsahu voľnej živnosti (20) Manažovanie grantových schém (35) Manikúra (756) Manikúra a nechtový dizajn (21) Manikúra a pedikúra (19) Manikúra, aplikácia a modelovanie umelých nechtov (26) Manikúra, nechtový dizajn (13) Manikúra - pedikúra (174) Manikúra – pedikúra (21) Manikúra-pedikúra (44) Manipulácia a približovanie dreva (10) Manipulácia s drevom (10) Manipulácia s drevom - zvoz a približovanie dreva (10) Manipulácia s drevom, zvoz a približovanie dreva (12) Manipulácia s materiálom v sklade (20) Manipulácia s nákladom (1198) Manipulácia s nákladom a neverejné skladovanie (13) Manipulácia s nákladom a skladovanie (10) Manipulácia s nákladom a tovarom (13) Manipulácia s nákladom, preklad nákladov v rámci voľnej živnosti (11) Manipulácia s nákladom - triedenie tovaru (28) Manipulácia s nákladom v rozsahu voľných živností (10) Manipulácia s tovarom (402) Manipulácia s tovarom a nákladom (10) Manipulácia s tovarom pomocou vysokozdvižného vozíka (12) Manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (27) Manipulácie s nákladom (38) Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny (68) Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny, čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok (26) Marketing (2113) Marketing a management (433) Marketing a management v rozsahu voľnej živnosti (13) Marketing a managering (21) Marketing a managment (31) Marketing a manažment (957) Marketing a menežment (16) Marketing a prieskum trhu (597) Marketing a prieskum trhu a verejnej mienky (51) Marketing, management (36) Marketing, manažment (34) Marketing, manažment a prieskum trhu (15) Marketingová a reklamná činnosť (19) Marketingová činnosť (582) Marketingová činnosť a prieskum trhu (45) Marketingová činnosť a prieskum trhu v rozsahu voľnej živnosti (11) Marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (40) Marketingové a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (13) Marketingové a reklamné služby (49) Marketingové činnosti (26) Marketingové poradenstvo (295) Marketingové, reklamné a propagačné služby (21) Marketingové služby (594) Marketingové služby a prieskum trhu (13) Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (70) Marketingový prieskum trhu (20) Marketing - prieskum trhu (180) Marketing-prieskum trhu (24) Marketing, prieskum trhu (46) Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky (265) Marketing-prieskum trhu a verejnej mienky (30) Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky (265) Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti (18) Marketing, reklamná a propagačná činnosť (12) Marketing v oblasti obchodu (19) Marketing v rozsahu voľnej živnosti (58) Marketing v rozsahu voľných živností (10) Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu (39) Masérske služby (2038) Masérske služby - klasická masáž (22) Mäsiarstvo (663) Mäsiarstvo a údenárstvo (191) Mäsiarstvo - údenárstvo (20) Mechanická montáž kovových konštrukcií (20) Mechanická úprava kovov a plechov (75) Mechanická úprava kovov a plechov (natieranie, ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru) (64) Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru) (62) Mechanické búracie a demolačné práce (11) Mechanické búracie práce (83) Mechanické čistenie a tepovanie motorových vozidiel (27) Mechanické skladanie šperkov (15) Mechanické triedenie a mechanické úpravy súčiastok a častí strojov a zariadení (11) Mechanické triedenie a mechanické úpravy súčiastok, častí strojov a zariadení (21) Mechanické triedenie súčiastok, častí strojov a zariadení (30) Mechanické úpravy na zakázku (37) Mechanické úpravy na zákazku (156) Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (404) Mechanické úpravy na zakázku, alebo na zmluvnom základe (13) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (860) Mechanické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe (16) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe v rozsahu voľných živností (27) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, zváračské práce (11) Mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvnom základe (14) Mechanické úpravy na zákazku v rozsahu voľnej živnosti (13) Mechanické úpravy v rozsahu voľných živností (66) Mechanické úpravy výrobkov na zakázku alebo na zmluvnom základe (33) Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe (216) Mechanizačné práce v lesníctve (15) Mechanizačné práce v poľnohospodárstve (24) Mechanizačné práce v stavebníctve (20) Mechanizované zemné práce (62) Mediačná činnosť (16) Mediačné činnosti (15) Mediálne poradenstvo (113) Medzinárodná a vnútroštátna nákladná cestná doprava (10) Medzinárodná cestná nákladná doprava (258) Medzinárodná cestná preprava tovaru (248) Medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním (195) Medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (10) Medzinárodná nákladná cestná doprava (1843) Medzinárodná nákladná cestná doprava v počte motorových vozidiel podľa rozhodnutia príslušného orgánu (19) Medzinárodná nákladná doprava (16) Medzinárodná nepravidelná autobusová doprava (140) Medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu (218) Medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za odplatu (12) Medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi (18) Medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním (29) Medzinárodná preprava po ceste v prenájme alebo za úhradu (12) Medzinárodná preprava tovaru (40) Medzinárodná preprava tovaru po ceste (26) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (2019) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu. (62) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu (15) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (11) Medzinárodná taxislužba (17) Miešanie farieb (11) Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy (109) Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch (29) Mimoškolská výchova a vzdelávanie (27) Mimoškolská vzdelávacia činnosť (45) Mimoškolské vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľných živností (12) Mimoškolské vzdelávanie v rozsahu voľných živností (19) Mimosúdne vymáhanie pohľadávok (32) Mlynárstvo (89) Modeling (34) Modelingová agentúra (16) Modelingová činnosť (23) Monitorovanie a analýza spotrieb technologických a energetických médií (10) Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste (12) Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (111) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov (186) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, okien a dverí do drevených rámov, osadzovanie vstavaných políc a skríň (10) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň (42) Montáž a demontáž kovových konštrukcií (21) Montáž a demontáž lešení (29) Montáž a demontáž lešenia (86) Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín (89) Montáž a demontáž nábytku (66) Montáž a demontáž nábytku z hotových dielcov (64) Montáž a demontáž nafukovacích hál (15) Montáž a demontáž oceľových hál a kovových konštrukcií (16) Montáž a demontáž oceľových konštrukcií (15) Montáž a demontáž okien a dverí (11) Montáž a demontáž plastových a hliníkových okien a dverí (11) Montáž a demontáž plastových okien a dverí (15) Montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky (18) Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky (66) Montáž a oprava telekomunikačných zariadení (56) Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky (63) Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (607) Montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky (28) Montáž a opravy kancelárskej techniky (17) Montáž a opravy kancelárskej, výpočtovej a reprodukčnej techniky (11) Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (1271) Montáž a opravy meracej a regulačnej tech- niky (14) Montáž a opravy meracej regulačnej techniky (14) Montáž a opravy plynových zariadení (31) Montáž a opravy regulačnej techniky (11) Montáž a opravy športových potrieb (11) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení (217) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (202) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti (122) Montáž a opravy ústredného kúrenia (12) Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení (25) Montáž a opravy výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky (10) Montáž a opravy výpočtovej techniky (16) Montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (72) Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení (15) Montáž a servis anténnej a satelitnej techniky (10) Montáž a servis meracej a regulačnej techniky (17) Montáž a servis počítačových, dátových a komunikačných sietí (32) Montáž a servis počítačových sietí (12) Montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky (20) Montáž a servis telekomunikačných zariadení (20) Montáž a servis výpočtovej techniky (10) Montáž a servis zábavnej techniky (okrem elektra) (10) Montáž a údržba elektrických zariadení (45) Montáž a údržba elektrických zariadení s nižším ako bezpečným napätím (10) Montáž a údržba meracej a regulačnej techniky (18) Montáž a údržba telekomunikačných zariadení (47) Montáž a údržba vyhradených elektrických zariadení (10) Montáž a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (10) Montáž autoalarmov (23) Montáž autodoplnkov (41) Montáž autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti (31) Montáž autopríslušenstva (36) Montáž bazénov (11) Montáž bezpečnostných dverí (20) Montáž bezpečnostných dverí (jedno až dvojbodové) (38) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 - bodovým uzamykacím mechanizmom (49) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 – bodovým uzamykacím mechanizmom (13) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 bodovým uzamykacím mechanizmom (15) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3- bodovým uzamykacím mechanizmom (15) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom (1171) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom. (10) Montáž bytových doplnkov (22) Montáž dielov pre automobilový priemysel (36) Montáž dodaných okien a dverí (47) Montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej živnosti (16) Montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečným napätím (29) Montáž garážových brán (12) Montáž hotových plastových obkladov (11) Montáž hotových plastových obkladov v rozsahu voľných živností (10) Montáž jednoduchých závlahových systémov (43) Montáž kábelových rozvodov (10) Montáž káblových rozvodov (287) Montáž káblových rozvodov na bezpečné napätie (14) Montáž káblových zväzkov (18) Montáž kancelárskej a reprodukčnej techniky (10) Montáž kazetových stropov a podhľadov (13) Montáž klimatizačných zariadení (10) Montáž kovových konštrukcií (61) Montáž kovových konštrukcií a ich častí (32) Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov (55) Montáž krbových a komínových systémov z hotových komponentov (194) Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov (55) Montáž ľahko prestaviteľných priečok na báze dreva suchou cestou (30) Montáž lešenia (14) Montáž markíz a žalúzií (11) Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií (44) Montáž mechanických častí solárnych zariadení a fotovoltaických panelov (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení) (11) Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení) (64) Montáž mechanických častí výpočtovej techniky (10) Montáž meracej a regulačnej techniky (67) Montáž motorových vozidiel (12) Montáž nábytku (141) Montáž nábytku a bytových doplnkov (11) Montáž nábytku z hotových dielcov (40) Montáž nábytku z hotových dielov (23) Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielcov (27) Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov (96) Montážne práce (14) Montáž oceľových konštrukcií (91) Montáž okenného a dverového tesnenia (108) Montáž okien (12) Montáž okien a dverí (146) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení (141) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (14) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 v a bleskozvodov v objektoch triedy a (10) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 v vrátane bleskozvodov (10) Montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky (17) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (36) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (18) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (15) Montáž, oprava a údržba plynových zariadení (24) Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí (141) Montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení (112) Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení (44) Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (18) Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (11) Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov (822) Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov. (11) Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarných výplní a uzáverov stavebných otvorov (11) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení (137) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (18) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 v a bleskozvodov v objektoch triedy a (14) Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (43) Montáž, oprava, údržba telekomunikačných zariadení (10) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení (61) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov (20) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (163) Montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap. (31) Montáž, opravy a revízie plynových zariadení (19) Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení (67) Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení (21) Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (10) Montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky (22) Montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení (30) Montáž, opravy meracej a regulačnej techniky (15) Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení (45) Montáž plastových a hliníkových okien a dverí (29) Montáž plastových okien (119) Montáž plastových okien a dverí (120) Montáž plastových výrobkov (11) Montáž plávajúcich podláh (16) Montáž plynových zariadení (14) Montáž počítačových sietí (14) Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (921) Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (362) Montáž priečok a zavesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (14) Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (304) Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielov (12) Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení (165) Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení (187) Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení elektrických (15) Montáž, rekonštrukcia a údržba plynových zariadení (21) Montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení (11) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení (277) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení (46) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení (47) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických plynových zariadení (19) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení (99) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (1143) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -elektrických (13) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (3885) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických. (21) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických (754) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických. (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických. (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických (52) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických (107) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových (191) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -plynových (12) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových (413) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových (78) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-plynových (14) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- plynových (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových (68) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových (182) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových (46) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - v oblasti elektrických vyhradených zariadení (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích (42) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (137) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích (36) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení (18) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zariadení - elektrických (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení (11) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (71) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (27) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení (17) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení (14) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení (29) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení (14) Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (13) Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení (16) Montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení (122) Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (1565) Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení elektrických (20) Montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení (25) Montáž, rekonštrukcia, údržba tlakových zariadení (17) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených elektrických zariadení (33) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení elektrických (72) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (26) Montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení (13) Montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení (62) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení (33) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (54) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (32) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení plynových (10) Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení (360) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení (52) Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení (48) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení (116) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových zariadení (29) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických elektrických zariadení (11) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení (12) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických (53) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (24) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení plynových (11) Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení (36) Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení (52) Montáž sadrokartónov (209) Montáž sadrokartónov a minerálnych podhľadov (45) Montáž sadrokartónových dielcov (27) Montáž sadrokartónových dielov (17) Montáž sadrokartonových dosiek (48) Montáž sadrokartónových dosiek (83) Montáž sadrokartónových konštrukcií (47) Montáž sadrokartónových podhľadov a priečok (22) Montáž sadrokartónových priečok (22) Montáž sadrokartónových priečok a podhľadov (362) Montáž sádrokartónových priečok a podhľadov (14) Montáž sadrokartónových prvkov (111) Montáž sadrokartónových prvkov a podhľadov (21) Montáž sádrokartónových prvkov a podhľadov (11) Montáž sadrokartónových systémov (155) Montáž sádrokartónových systémov (19) Montáž sadrokartónu (3335) Montáž sádrokartónu (96) Montáž sadrokartónu a kazetových stropov (12) Montáž sadrokartónu, kazetových stropov a podhľadov (16) Montáž sadrokartónu (mimo izolatérstva) (23) Montáž sadrokartónu, zatepľovanie budov (11) Montáž satelitných antén (10) Montáž solárnych článkov (11) Montáž strojov a zariadení (18) Montáž štruktúrovanej kabeláže (13) Montáž štrukturovanej kabeláže a počítačových sietí (39) Montáž štruktúrovanej kabeláže a počítačových sietí (42) Montáž ťažných zariadení (69) Montáž technologických zariadení (14) Montáž telekomunikačných zariadení (12) Montáž telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení (19) Montáž tieniacej techniky (11) Montáž tovaru dodaného zákazníkovi vykonávaná jednoduchými operáciami (32) Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (847) Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení (104) Montáž, údržba a rekonštrukcia elektrických zariadení (32) Montáž, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení (19) Montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení (33) Montáž, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení (20) Montáž, údržba vyhradených elektrických zariadení (10) Montáž určených meradiel (78) Montáž ústredného kúrenia (25) Montáž vodomerov a meračov tepla (14) Montáž vyhradených plynových zariadení (11) Montáž výpočtovej techniky z dodaných komponentov (21) Montáž výrobkov z dreva (15) Montáž vzduchotechnických zariadení (18) Montáž vzduchotechniky (15) Montáž žaluzií (15) Montáž žalúzií (113) Montáž žalúzií a roliet (27) Murárske a obkladačské práce (48) Murárske práce (494) Murárstvo (3283) Murárstvo. (11)

N

Nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva (214) Nahrávanie videokamerou (32) Nahrávanie videozáznamov na zmluvnom základe (16) Nahrávanie zvukových hudobných nosičov so súhlasom autora (14) Nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov (10) Nájom a prenájom audiovizuálnej techniky (58) Nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (22) Nájom a prenájom hnuteľných vecí (97) Nájom a prenájom motorových vozidiel (14) Nájom a prenájom nehnuteľností (32) Nájom a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov (15) Nájom a prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (13) Nájom dopravných prostriedkov (12) Nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motorových vozidiel (13) Nájom hnuteľných vecí (33) Nájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (12) Nájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (10) Nájom motorových vozidiel (15) Nájom nebytových priestorov (11) Nakladanie a vykladanie tovaru (12) Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (157) Nakladanie s iným než nebezpečným odpadom (10) Nakladanie s nebezpečnými odpadmi (11) Nakladanie s nebezpečným odpadom (29) Nakladanie s odpadmi (95) Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov (13) Nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (15) Nakladanie s odpadom (20) Nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora (37) Nakladanie s výsledkami duševnej činnosti so súhlasom autora (38) Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora (548) Nakladanie s výsledkami tvorivej a duševnej činnosti so súhlasom autora (12) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (3776) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti (37) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora - vydávanie nahratých nosičov (11) Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (348) Nakladanie s výsledkom tvorivej činnosti so súhlasom autora (14) Nakladateľská a vydavateľská činnosť (31) Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnost`ou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (66) Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (30) Nákladná a osobná doprava (10) Nákladná autodoprava (93) Nákladná automobilová doprava (14) Nákladná cestná doprava (1850) Nákladná cestná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 1 (62) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2 (25) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 3 (15) Nákladná cestná doprava s vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (35) Nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (38) Nákladná cestná doprava vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (75) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (1528) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (225) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozíka (10) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (55) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (601) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (42) Nákladná cestná doprava vykonáaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (22) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (41) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (32) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (1358) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t, vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (96) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla (27) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t (212) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (2681) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t. (36) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť, vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 ton (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony (333) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresiahne 3,5 t (37) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (114) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (32) Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (30) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (38) Nákladná cestná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (52) Nákladná cestná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozdilami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (99) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5t vrátane prípojného vozidla (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (83) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane pripojného vozidla (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (3497) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (33) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (115) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozíka (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (29) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (37) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s cekovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovom hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmostnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosť do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla (126) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (54) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (293) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane (24) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojeného vozidla (50) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane pripojeného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojeného vozidla (35) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozdila (20) Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla (38) Nákladná cestná doprava vykonávana vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (71) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla (40) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (75854) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, (37) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; (38) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. (894) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (81) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (136) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, vrátane prípojného vozidla (28) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. vrátane prípojného vozidla (40) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (655) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tvrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (3873) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla. (31) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (28) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3.5 t vrátane prípojného vozidla (49) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3.5t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (48) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava, vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátané prípojného vozidla (87) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka (67) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozíka (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojového vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátanie prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátene prípojného vozidla (48) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane prípojného vozidla (104) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnoťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hnotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovovu hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovu hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (263) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (113) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane prípojného vozidla (30) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava vykonávané vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonáva vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (21) Nákladná doprava (97) Nákladná doprava pre cudzie potreby (23) Nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (99) Nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná taxislužba (30) Nákladné cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (14) Nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov (12) Nákup a predaj (10) Nákup a predaj: (17) Nákup a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru na priamu konzumáciu (24) Nákup a predaj automobilov (76) Nákup a predaj automobilov a náhradných dielov (15) Nákup a predaj autosúčiastok (13) Nákup a predaj cenín a kolkov (12) Nákup a predaj cenných papierov (12) Nákup a predaj cestných motorových vozidiel (13) Nákup a predaj dopravných prostriedkov (26) Nákup a predaj drahých kovov (23) Nákup a predaj dreva (107) Nákup a predaj dreva a drevárenských výrobkov (13) Nákup a predaj dreva a drevených výrobkov (16) Nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva (31) Nákup a predaj dreva, porez dreva (17) Nákup a predaj drogistického tovaru (12) Nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel (59) Nákup a predaj dvojstopých motorových vozidiel (24) Nákup a predaj elektroniky (15) Nákup a predaj hardware (24) Nákup a predaj hardwaru (15) Nákup a predaj havarovaných motorových vozidiel (17) Nákup a predaj hospodárskych zvierat (27) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu - bez prípravy (11) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu (bez prípravy) (29) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu bez prípravy (17) Nákup a predaj hutného materiálu (16) Nákup a predaj hutníckych výrobkov (10) Nákup a predaj jatočných zvierat (12) Nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel, prívesných vozíkov, návesov a obytných prívesov, vrátane náhradných dielov a príslušenstva (37) Nákup a predaj kancelárskej a telekomunikačnej techniky (14) Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (287) Nákup a predaj kancelárskej techniky (35) Nákup a predaj koní (19) Nákup a predaj kovových výrobkov (13) Nákup a predaj kozmetiky (16) Nákup a predaj kvetov (22) Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov (23) Nákup a predaj minerálnych olejov (16) Nákup a predaj motorových vozidiel (1381) Nákup a predaj motorových vozidiel a motocyklov (16) Nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov (49) Nákup a predaj motorových vozidiel a pohonných hmôt (14) Nákup a predaj motorových vozidiel a príslušenstva (26) Nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a autopríslušenstva (21) Nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva (25) Nákup a predaj motorových vozidiel s príslušenstvom (10) Nákup a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva (19) Nákup a predaj motorových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení (17) Nákup a predaj nábytku (18) Nákup a predaj náhradných dielov (14) Nákup a predaj náhradných dielov pre motorové vozidlá (12) Nákup a predaj nákladných a osobných motorových vozidiel (18) Nákup a predaj nehnuteľnosti (28) Nákup a predaj nehnuteľností (1984) Nákup a predaj nehnuteľností a ich prenájom (12) Nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (14) Nákup a predaj nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (14) Nákup a predaj nemovitostí (87) Nákup a predaj nerastných surovín (11) Nákup a predaj nových a ojazdených automobilov (10) Nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel (101) Nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel, autodoplnkov, autopríslušenstva a náhradných dielov (19) Nákup a predaj nových a ojazdených osobných automobilov (10) Nákup a predaj nových a ojazdených vozidiel (15) Nákup a predaj nových a použitých motorových vozidiel (12) Nákup a predaj nových a použitých motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva (18) Nákup a predaj obuvi (18) Nákup a predaj odevov (12) Nákup a predaj ojazdených a neojazdených motorových vozidiel (21) Nákup a predaj ojazdených áut (15) Nákup a predaj ojazdených automobilov (12) Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel (399) Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár (76) Nákup a predaj ojazdených vozidiel (34) Nákup a predaj osív (14) Nákup a predaj osobných a nákladných automobilov (14) Nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva (19) Nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva (26) Nákup a predaj osobných automobilov (13) Nákup a predaj osobných motorových vozidiel (21) Nákup a predaj ovocia a zeleniny (43) Nákup a predaj periodickej a neperiodickej tlače (11) Nákup a predaj pohľadávok (38) Nákup a predaj pohonných hmôt (128) Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazadiel (18) Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív (23) Nákup a predaj pohonných hmôt, palív a mazív (10) Nákup a predaj pohonných hmôt v rozsahu voľnej živnosti (12) Nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (27) Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov (52) Nákup a predaj poľnohospodárskych strojov a zariadení (12) Nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov (24) Nákup a predaj potravín (51) Nákup a predaj potravinárskeho tovaru (25) Nákup a predaj potravinárskych výrobkov (29) Nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov (12) Nákup a predaj použitého tovaru (32) Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru (20) Nákup a predaj priemyselného tovaru (58) Nákup a predaj priemyselných hnojív (10) Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov (65) Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy ii a podtriedy t1 (11) Nákup a predaj ropných produktov (25) Nákup a predaj rozličného tovaru (56) Nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (66) Nákup a predaj skla a porcelánu (12) Nákup a predaj športových potrieb (12) Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru (19) Nákup a predaj spotrebného tovaru (38) Nákup a predaj spotrebnej elektroniky (10) Nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky (16) Nákup a predaj starožitností (14) Nákup a predaj stavebného materiálu (155) Nákup a predaj stavebných materiálov (19) Nákup a predaj streliva (47) Nákup a predaj strojov a zariadení (35) Nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel (58) Nákup a predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá (36) Nákup a predaj tabakových výrobkov (21) Nákup a predaj textilných výrobkov (11) Nákup a predaj textilu (26) Nákup a predaj tovarov (52) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžad. osob. povolenie (14) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie (44) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie (11) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/ (32) Nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením) (11) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/ (16) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ (10) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ (18) Nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/ (16) Nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/ (15) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (228) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (64) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (94) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (53) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (17) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (18) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (14) Nákup a predaj tovaru (18) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata (55) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata (16) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (37) Nákup a predaj tovaru mimo koncesovaných živností za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (35) Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného (67) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (988) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti; (16) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (35) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (97) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (38) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu (18) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (49) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (29) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (19) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod (23) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod (13) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (28) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (50) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (26) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /mo, vo/ (18) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (50) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (24) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (15) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod (21) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností (29) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (12) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup a predaj vozidiel (12) Nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (23) Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (274) Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (maloobchod a veľkoobchod) (10) Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky (30) Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky (29) Nákup a predaj výpočtovej techniky (791) Nákup a predaj výpočtovej techniky a elektroniky (11) Nákup a predaj výpočtovej techniky a jej komponentov (18) Nákup a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva (40) Nákup a predaj výpočtovej techniky, elektroniky, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb (10) Nákup a predaj výpočtovej techniky formou maloobchodu a veľkoobchodu (12) Nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod) (24) Nákup a predaj výpočtovej techniky vrátane príslušenstva (10) Nákup a predaj výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (11) Nákup a predaj zbraní (28) Nákup a predaj zbraní a streliva (45) Nákup a predaj zdravotníckej techniky (39) Nákup a predaj živých zvierat (19) Nákup a spracovanie hrozna (17) Nákup jatočných zvierat a polotovarov (21) Nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov (31) Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva (935) Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva (10) Nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel (90) Nákup, predaj a požičiavanie zbraní (15) Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel (226) Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel a autopríslušenstva (13) Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností (263) Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností - realitná činnosť (10) Nákup, predaj a prenájom ojazdených motorových vozidiel (10) Nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení (52) Nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení (21) Nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov a mechanizmov bez obsluhujúceho personálu (21) Nákup, predaj a prenájom výpočtovej techniky (52) Nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (10) Nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností (57) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja hardware, počítačovej, kancelárskej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky (13) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností (34) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselných, spotrebných, potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti (18) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (239) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti; (14) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (46) Nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností (10)