Archive

Companies grouped by economic activity codes

*

* obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve (15) * rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb (17) * vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií (10)

1

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (41) 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) 17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (10) 18. prenájom hnuteľných vecí (10)

2

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (13) 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (16)

3

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (10) 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (10) 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (11)

4

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (11) 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (10)

?

? administratívne služby (10)

A

A) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (19) A/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov (12) Admiministratívne služby (23) Administartívne práce (11) Administartívne služby (20) Administatívne služby (19) Administrativne služby (12) Administrati´vne sluzˇby (60) Administratíve služby (19) Administratívna činnosť (258) Administratívne a kancelárske práce (565) Administratívne a kancelárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích) (16) Administratívne a kancelárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (10) Administratívne a kancelárske práce vrátane kopírovania (13) Administratívne a kancelárske služby (99) Administratívne a kancelárske služby vrátane kopírovania (12) Administratívne a kopírovacie práce (65) Administratívne a kopírovacie služby (23) Administratívne a pisárske práce (42) Administratívne a reprografické práce (10) Administratívne a reprografické služby (38) Administratívne a rozmnožovacie služby (10) Administratívne a sekretárske práce (464) Administratívne a sekretárske práce pre iné subjekty (10) Administratívne a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (12) Administratívne a sekretárske služby (196) Administratívne a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a zoraďovaním verejne dostupných informácií (10) Administratívne a účtovnícke práce (11) Administratívne práce (8721) Administratívne práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (34) Administratívne práce - sekretárske služby (13) Administratívne práce a kancelárske práce (12) Administratívne práce a kopírovacie práce v rozsahu voľnej živnosti (14) Administratívne práce a kopírovacie služby (13) Administratívne práce a sekretárske služby (17) Administratívne práce a služby (15) Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie (167) Administratívne práce v rozsahu voľnej živnosti (24) Administratívne práce v stavebníctve (43) Administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (28) Administratívne práce vrátane kopírovacích prác (11) Administratívne práce vrátane kopírovacích služieb (48) Administratívne práce vykonávané prostredníctvom elekronického internetového portálu (12) Administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (314) Administratívne práce, sekretárske služby (13) Administratívne práce. (19) Administratívne služby (130340) Administratívne služby a poradenstvo (17) Administratívne služby v rozsahu voľnej živnosti (20) Administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (23) Administratívne služby vrátane kopírovacích služieb (58) Administratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu (43) Administratívne služby, (102) Administratívne služby. (1099) Administratívne služby; (106) Administratívne činnosti (189) Administratívne, kancelárske a sekretárske práce (12) Administratívne, kancelárske a sekretárske služby (89) Administratívne, kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (39) Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (530) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (20) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, spracovaním a zoraďovaním informácií (14) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním verejne prístupných informácií (77) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním informácií (16) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (219) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií (26) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracúvaním a zoraďovaním informácií (11) Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace so spracovaním, triedením, vyhľadávaním a zoraďovaním informácií (11) Administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (22) Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti (10) Administratívne, sekretárske a kancelárske práce (14) Administratívne, sekretárske a kopírovacie práce (17) Administratívny služby (11) Adminsitratívne služby (22) Adminstratívne služby (17) Admnistratívne služby (25) Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (32) Agentúra dočasného zamestnávania (97) Agentúrna a reklamná činnosť (10) Agentúrna činnosť (459) Agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostesingu (41) Agentúrna činnosť - sprostredkovanie v oblasti kultúry v rozsahu voľnej živnosti (10) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry (93) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia (55) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia, výstav a prehliadok (53) Agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia, výstav, veľtrhov a prehliadok (12) Agentúrna činnosť v oblasti modelingu (11) Agentúrna činnosť v oblasti módy a kultúry (14) Agentúrna činnosť v oblasti reklamy (10) Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti (35) Agentúrna činnosť v rozsahu voľných živností (15) Agentúrna činnosť v rámci modelingu a hostesiek (21) Agentúrne služby (23) Agroturistika (49) Akvizičná činnosť (102) Akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhľadávaním a rokovaním (35) Ambulancia s odborným zameraním stomatológia (13) Ambulancia s odborným zameraním všeobecné lekárstvo (14) Ambulancia s odborným zameraním všeobecný lekár pre deti a dorast (10) Ambulancia zubného lekárstva (20) Ambulantný predaj (266) Ambulantný predaj a predaj na trhoch (48) Ambulantný predaj v rozsahu voľných živností (26) Ambulantný predaj, predaj na trhoch (71) Aministratívne služby (18) Analýza a návrh informačných a riadiacich systémov (11) Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky (11) Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky (57) Antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel (38) Aplikácia programového vybavenia (10) Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (69) Aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie (17) Aplikácie antikoróznych prostriedkov pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch (20) Apretácia výrobkov - pílením, brúsením pneumatickým náradím (11) Aranžovanie (16) Aranžovanie kvetov (13) Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností (56) Aranžérska činnosť (101) Aranžérske a dekoratérske práce (12) Aranžérske práce (365) Aranžérske služby (117) Aranžérstvo (17) Architekt pre interiér stavby (15) Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania (11) Armovacie a betonárske práce (33) Armovacie práce (539) Armovacie práce v rozsahu voľných živností (10) Armovačské práce (64) Asfaltérske práce (140) Audiovízia (118) Auditorská činnosť (47) Audítorska činnosť (11) Audítorská činnosť (80) Audítorstvo (14) Autobazár (131) Autobusová doprava (29) Autodoprava (51) Autoelektrikárske práce (36) Autokempingy, táborištia po triedu *** (26) Autoklampiarske práce (17) Autolakovnícke práce (36) Autolakírnické práce (12) Automatické spracovanie dát (123) Automatické spracovanie údajov (34) Automatizované spracovanie dát (12668) Automatizované spracovanie dát a databanky (20) Automatizované spracovanie dát a poskytovanie dátových služieb v rozsahu voľnej živnosti (10) Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti (131) Automatizované spracovanie dát a údajov (22) Automatizované spracovanie dát, poskytovanie software (10) Automatizované spracovanie dát; (11) Automatizované spracovanie údajov (5411) Automatizované spracovanie údajov (vedenie databáz) (17) Automatizované spracovanie údajov - vedenie databáz (11) Automatizované spracovanie údajov a dát (49) Automatizované spracovanie údajov a grafické práce na počítači (10) Automatizované spracovanie údajov na počítači (10) Automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru (12) Automatizované spracovanie údajov. (13) Automatizované spracovnie dát (10) Automatizované spracovávanie dát (23) Automatizované spracovávanie údajov (16) Automatizované spracúvanie údajov (13) Automatizovné spracovanie dát (14) Autoopravárenská činnosť (58) Autoopravárenské práce (29) Autoopravárenské služby (16) Autoopravárenstvo (29) Autopožičovňa (107) Autopožičovňa - prenájom motorových vozidiel (12) Autorizované spracovanie dát (14) Autorizovaný architekt (29) Autorizovaný bezpečnostný technik (128) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (21) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre statiku stavieb (15) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (19) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (23) Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby (16) Autoservis (30) Autoumyváreň (145) Autoumyvárka (60) Autoumývareň (22) Autozáložňa (17) Autoškola (11)

B

B) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (12) B/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov (11) B/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (11) Balenie potravinárskych výrobkov (27) Balenie potravín (47) Balenie tovarov (20) Balenie tovaru (61) Balenie výrobkov (38) Balenie čaju (33) Baliaca činnosť (684) Baliaca činnosť, manipulácia s tovarom (30) Baliace a triediace činnosti (14) Baliace práce (161) Baliace služby (99) Baliace služby, manipulácia s tovarom (25) Baliace činnosti (3790) Baliace činnosti , manipulácia s tovarom (13) Baliace činnosti a manipulácia s tovarom (267) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (13847) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom. (83) Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (58) Baliace činnosti, manipulácie s tovarom (23) Baliace činnosti,manipulácia s tovarom (21) Baliacie činnosti, manipulácia s tovarom (30) Baliarenská činnosť (61) Baliarenské činnosti (10) Banská činnosť (31) Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom (17) Betonárske a armovacie práce (35) Betonárske a železiarske práce (39) Betonárske a železobetonárske práce (68) Betonárske práce (487) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov) (91) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy- ukladanie hotových betónových dielcov) (11) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov) (137) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy) (19) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy, ukladanie hotových betónových dielcov) (15) Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy- ukladanie hotových betónových dielcov) (10) Betonárske práce - ukladanie hotových betónových dielcov (10) Betonárske práce /prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových betónových dielcov/ (21) Betonárske práce, železobetonárske práce (12) Betonárske, železobetonárske práce (18) Bezpečnostnotechnická služba (62) Bezpečnostnotechnické služby (497) Bezpečnostný technik (84) Brašnárstvo (11) Brúsenie a leptanie skla (15) Brúsenie a leštenie (13) Brúsenie a leštenie kovov (200) Brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (11) Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (26) Brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (46) Brúsenie a povrchová úprava skla (10) Brúsenie betónu a betónových prvkov (13) Brúsenie drevených podlahových krytín (86) Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (306) Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov (10) Brúsenie nástrojov (12) Budovanie bytových a občianskych stavieb (25) Budovanie bytových a občianských stavieb (15) Budovanie inžinierskych stavieb (16) Budovanie priemyselných stavieb (29) Bufet (78) Bufetová činnosť (11) Bufety (152) Bytová výstavba (79) Búracie a demolačné práce (32) Búracie a demolačné práce bez použitia trhavín (29) Búracie a výkopové práce (20) Búracie a zemné práce (152) Búracie práce (390) Búracie práce a prípravné práce pre stavbu (19) Búracie práce bez použitia trhavín (24) Búracie práce bez použitia výbušnín (74) Búracie práce v rozsahu voľnej živnosti (14) Búracie práce vykonávané ručne (27) Búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (38) Búracie práce, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (11) Búracie, demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (14) Búracie, výkopové a zemné práce (13) Búracie, zemné a výkopové práce (18)

C

Cateringové služby (14) Celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby (10) Cenár (30) Cestná a nákladná doprava (10) Cestná doprava (11) Cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (10) Cestná motorová doprava (237) Cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava (41) Cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava (29) Cestná motorová doprava - nákladná (21) Cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava (91) Cestná motorová doprava - verejná cestná nákladná doprava (19) Cestná motorová doprava - verejná nákladná (10) Cestná motorová doprava - verejná nákladná (vnútroštátna) (13) Cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava (23) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (59) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava (493) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná doprava (12) Cestná motorová doprava - vnútroštátna taxislužba (35) Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými motorovými vozidlami do 9 miest na sedenie (23) Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (2308) Cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest na sedenie (20) Cestná motorová doprava- vnútroštátna nákladná cestná doprava (13) Cestná motorová doprava-nákladná cestná doprava (26) Cestná motorová doprava-verejná nákladná (15) Cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna) (11) Cestná motorová doprava-verejná nákladná /vnútroštátna/ (11) Cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava (17) Cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava (18) Cestná motorová nákladná doprava (38) Cestná nepravidelná osobná doprava (11) Cestná nákladná autodoprava (12) Cestná nákladná doprava (3064) Cestná nákladná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Cestná nákladná doprava pre cudzie potreby (10) Cestná nákladná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Cestná nákladná doprava tovaru (65) Cestná nákladná doprava vnútroštátna (39) Cestná nákladná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (40) Cestná nákladná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (11) Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (116) Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (22) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 ton (24) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (180) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (67) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (15) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (11) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (34) Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony (25) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (49) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (37) Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (39) Cestná nákladná doprava. (13) Cestná nákladná motorová doprava (55) Cestná nákladná vnútroštátna doprava (11) Cestná osobná doprava (20) Cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (16) Cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (11) Cestná verejná doprava tovaru (73) Cestná verejná doprava tovaru (nákladná taxislužba) (22) Cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/ (24) Cestná verejná nákladná doprava (44) Cestovná agentúra (25) Cestovná kancelária (157) Cestovné kancelárie (15) Cestovné kancelárie, sprievodcovská činnosť (12) Chemické černenie kovov, odmasťovanie (12) Chov akvarijných rybičiek (45) Chov exotických zvierat (16) Chov exotických zvierat a vtáctva (58) Chov hospodárskych zvierat (71) Chov hovädzieho dobytka (10) Chov hydiny (23) Chov koní (58) Chov kožušinových zvierat (11) Chov laboratórnych zvierat (18) Chov rýb (40) Chov sladkovodných rýb (14) Chov vybrany´ch druhov zvierat (14) Chov vybraných druhov zvierat (3892) Chov vybraných druhov zvierat. (26) Chov včiel (14) Chov zvierat (16) Chov úžitkových zvierat (11) Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi (502) Colno - deklaračné služby (15) Colno-deklaračná činnosť (24) Colno-deklaračné služby (50) Colná deklaračná činnosť (10) Colná deklarácia (278) Colné poradenstvo (13) Colné ručiteľské služby (16) Colný deklarant (119) Cukrárenská výroba (37) Cukráreň (19) Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov (53) Cˇinnostˇ podnikatelˇských, organizacˇných a ekonomických poradcov (58) Cˇistiace a upratovacie sluzˇby (22) Cˇistiace a upratovacie služby (49)

D

Databanky (318) Daňové poradenstvo (185) Dekoratérske práce (12) Dekoračné práce (11) Demolačné a búracie práce (45) Demolačné a zemné práce (301) Demolačné a zemné práce (bez použitia výbušnín) (11) Demolačné a zemné práce /bez použitia výbušnín/ (10) Demolačné a zemné práce bez použitia výbušnín (18) Demolačné a zemné práce v rozsahu voľných živností (12) Demolačné a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (13) Demolačné práce (133) Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín) (105) Demolačné práce bez použitia trhavín (46) Demolačné práce bez použitia výbušnín (26) Demolačné, búracie a prípravné práce pre stavbu (10) Demolačné, búracie a prípravné práce pre stavby (11) Demolačné, búracie a zemné práce (35) Demolačné, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (31) Demolačné, zemné a prípravné práce pre stavbu (20) Demolačné, zemné a výkopové práce (27) Demolačné, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (15) Demolácia a búracie práce (17) Demolácia a zemné práce (2075) Demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín) (28) Demolácia a zemné práce /bez použitia výbušnín/ (58) Demolácia a zemné práce bez použitia trhavín (15) Demolácia a zemné práce bez použitia výbušnín (24) Demolácia a zemné práce v rozsahu voľných živností (12) Demolácia a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (26) Demolácia, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (71) Demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (42) Demolácia, zemné a kopačské práce (49) Demolácia, zemné a výkopové práce (23) Demolácia, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (53) Demolácie (50) Demolácie a búracie práce (31) Demolácie a búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (16) Demolácie a prípravné práce pre stavbu (31) Demolácie a zemné práce (956) Demolácie a zemné práce bez použitia výbušnín (20) Demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti (18) Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (43) Demolácie bez použitia výbušnín - prípravné práce pre stavbu (14) Demolácie bez použitia výbušnín a zemné práce (13) Demolácie, búracie a prípravné práce pre stavbu (33) Demolácie, búracie a zemné práce (28) Demolácie, búracie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (36) Demolácie, búracie práce (35) Demolácie, búracie práce a príprava staveniska, terénne úpravy (43) Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu (73) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (1318) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti (11) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu, lešenárske práce (10) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavby (27) Demolácie, búracie práce a zemné práce (11) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska (24) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy (103) Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy (1458) Demolácie, búracie práce, prípravné práce pre stavbu (28) Demolácie, búracie práce, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (20) Demolácie, búracie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (33) Demolácie, zemné a búracie práce (16) Demolácie, zemné a kopačské práce (31) Demolácie, zemné a prípravné práce pre stavbu (10) Demolácie, zemné a výkopové práce (23) Demolácie, zemné práce (24) Demolácie, zemné práce a prípravne práce pre stavbu (16) Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu (593) Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavby (12) Demolácie, zemné práce, príprava staveniska, terénne úpravy (112) Demolácie, zemné práce, prípravné práce pre stavbu (30) Demolácie, zemné, výkopové práce a prípravné práce pre stavbu (14) Demontáž rozvodov a armatúr (102) Demontáž strešnej krytiny (32) Denaturácia liehu (10) Denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling (19) Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia (10) Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia (39) Detektívna služba (32) Detektívne služby (10) Developerská činnosť (12) Developerská činnosť – kúpa a predaj nehnuteľností (21) Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia (17) Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (27) Diagnostika a oprava cestných motorových vozidiel (51) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (4013) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel. (23) Diagnostika a opravy motorových vozidiel (22) Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (11) Diagnostika bez zásahu do motorového vozidla (ak nebude spojená s opravou) (10) Diagnostika kanalizačny´ch potrubí a čistenie kanalizačny´ch systémov (15) Diagnostika kanalizačných potrubí (1144) Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (2877) Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov. (13) Diagnostika kanalizačných systémov (14) Diskotekárka činnosť (10) Diskotekárska činnosť (1824) Diskotekárska činnosť (bez interpretácie umeleckej činnosti) (30) Diskotékarska činnosť (11) Distribučná činnosť (25) Distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (18) Distribúcia elektriny (25) Distribúcia filmov a videozáznamov (211) Distribúcia filmov a videozáznamov na zmluvnom základe (19) Distribúcia kníh, periodickej a neperiodickej tlače (28) Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače (22) Distribúcia periodických a neperiodických publikácií (10) Distribúcia periodických a neperiodických publikácií a letákov (15) Distribúcia tlače (23) Distribúcia tlače a letákov (12) Dizajnerské činnosti (14) Dizajne´rske cˇinnosti (19) Dizajnérska činnosť (227) Dizajnérske cˇinnosti (24) Dizajnérske práce (39) Dizajnérske služby (81) Dizajnérske činnosti (13702) Dizajnérske činnosti. (65) Dizajnérske činnosti; (24) Dizajnérstvo (11) Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy (161) Dobývanie bahna z vodného dna (10) Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (17) Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (11) Dodávanie a prenájom programového vybavenia počítača (software) (11) Dodávateľsko-inžinierska činnosť (10) Dodávka a montáž počítačových sietí (10) Dodávka elektriny (102) Dodávka elektriny, distribúcia elektriny (14) Dodávka plynu (58) Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát (92) Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (748) Dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát (16) Dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát (14) Dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov (10) Dohľad nad pracovnými podmienkami (118) Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov (43) Dokoncˇovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (59) Dokončovacie a stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (24) Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie (50) Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov (395) Dokončovacie práce pri realizácii interiérov a exteriérov (28) Dokončovacie práce pri realizácii stavby (38) Dokončovacie práce pri realizácií exteriérov a interiérov (19) Dokončovacie stavbené práce pri realizácii exteriérov a interiérov (25) Dokončovacie stavbné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (22) Dokončovacie stavebne práce pre realizácii exteriérov a interiérov (14) Dokončovacie stavebne práce pri realizácii exteriérov a interiérov (33) Dokončovacie stavebne práce pri realizácii exteriérov a interiérov (12) Dokončovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov (14) Dokončovacie stavebné prace pri realizácii exteriérov a interiérov (19) Dokončovacie stavebné pri realizácii exteriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce (84) Dokončovacie stavebné práce k realizácii exteriérov a interiérov (68) Dokončovacie stavebné práce pre realizácii exteriérov a interiérov (147) Dokončovacie stavebné práce pri realitácii exteriérov a interiérov (25) Dokončovacie stavebné práce pri realizovaní exteriérov a interiérov (19) Dokončovacie stavebné práce pri realizáci exteriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácie exteriérov a interiérov (28) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exetriérov a interiérov (14) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterierov a interierov (43) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterirérov a interiérov (17) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov (18) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (44) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (36) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ineriérov (12) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interierov (22) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (92668) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, (62) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. (575) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov; (76) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interérov (47) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (557) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov interiérov (16) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov s interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriéru a interiéru (31) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interiérov (37) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii extriérov a interiérov (15) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii extérierov a interiérov (21) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov (434) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov. (26) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiéru a exteriéru (11) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii stavby (13) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov (1832) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov. (30) Dokončovacie stavebné práce pri realizácií interiérov a exteriérov (50) Dokončovacie stavebné práce pri relizácii exteriérov a interiérov (23) Dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov (34) Dokončovacie stavebné prácepri realizácii exteriérov a interiérov (10) Dokončovacie stavebné práci pri realizácii exteriérov a interiérov (21) Dokončovacie stavebné práve pri realizácii exteriérov a interiérov (21) Dokončovacie stavené práce pri realizácii exteriérov a interiérov (11) Dokončovacie, neremeselné stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (51) Dokončovacíe stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (20) Dokončovanie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (77) Dokončovanie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov (13) Dokončovanie stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov (50) Dokoňcovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (17) Donáškova služba (69) Donášková služba (5972) Donášková služba v rozsahu voľnej živnosti (15) Donášková služba v rozsahu voľných živností (11) Donášková služba. (41) Donášková služby (21) Donáškové služby (23) Doprava (17) Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia (100) Doprava pre vlastné potreby (10) Doprava pre vlastnú potrebu (19) Dopravná zdravotná služba (1940) Dopravná zdravotná služby (10) Dopravná činnosť (33) Dopravná činnosť pre vlastnú potrebu (11) Dopravné služby (10) Dopravné stavby (12) Dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch (12) Doručovanie zásielok s výnimkou doručovania otvorených a zatvorených písomností (13) Doučovanie a príprava žiakov a študentov formou skupinového alebo individuálneho doučovania (20) Doučovanie slovenského jazyka (10) Drevovýroba (211) Drevárska prvovýroba a druhovýroba (16) Drevárska výroba (111) Drevárska výroba - bytové doplnky, reklamné predmety, polotovary (10) Drevárska výroba v rozsahu voľnej živnosti (16) Drobné kompletačné a dokončovacie práce (36) Drobné stavebné práce (10) Drobné údržbárske práce v rozsahu voľných živností (10) Dámske krajčírstvo (26) Dámske, pánske a detské kaderníctvo (11)

E

Edičná a vydavateľská činnosť (14) Edičná činnosť (13) Ekonomicko-organizačné poradenstvo (24) Ekonomické a finančné poradenstvo (17) Ekonomické a organizačné poradenstvo (1113) Ekonomické a organizačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (21) Ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (34) Ekonomické a organizačné poradenstvo v rozsahu voľných živností (20) Ekonomické a účtovné poradenstvo (226) Ekonomické poradenstvo (513) Ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (27) Ekonomické, obchodné a marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (34) Ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo (18) Ekonomické, organizačné a podnikateľské poradenstvo (17) Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo (305) Ekonomické, organizačné, podnikateľské a účtovné poradenstvo (22) Ekonomické, organizačné, účtovné a personálne poradenstvo (11) Ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo (157) Ekonomické, účtovné, organizačné a podnikateľské poradenstvo (19) Ekonomické, účtovné, organizačné, podnikateľské a personálne poradenstvo (16) Elektroenergetika (73) Elektroenergetika - dodávka elektriny (54) Elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny (15) Elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny (12) Elektroinštalatérske práce (35) Elektroinštalatérstvo (879) Elektroinštalačné práce (163) Elektroinštalácia (31) Elektroinštalácie (553) Elektromontážne práce (24) Elektronika (11) Emisné kontroly (10) Energetická certifikácia (15) Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (22) Energetická certifikácia - vykurovanie a príprava teplej vody (10) Energetická certifikácia budov - vykurovanie a príprava teplej vody (10) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov (10) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (95) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vetranie a klimatizácia (11) Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody (38) Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov (16) Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody (16) Erotické služby (15) Erotický salón (62) Export - import (10)

F

Factoring (73) Factoring a forfaiting (805) Factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb (12) Factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok (10) Factoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok (12) Factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (165) Factoring a forfaiting v rozsahu voľných živností (12) Factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok (14) Factoring a forfeiting (13) Factoring, forfaiting (55) Faktorig a forfaiting (15) Faktoring (718) Faktoring - forfaiting (14) Faktoring /odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr/ (10) Faktoring a a forfaiting (10) Faktoring a forfainting (15) Faktoring a forfaiting (40952) Faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru (164) Faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok (72) Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb (13) Faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (104) Faktoring a forfaiting /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/ (10) Faktoring a forfaiting mimo súdneho vymáhania pohľadávok (11) Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok (132) Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom (19) Faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok (42) Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (3953) Faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností (89) Faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok (36) Faktoring a forfaiting, okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou (51) Faktoring a forfaiting, okrem vymáhania súdnych pohľadávok (31) Faktoring a forfaiting, správa a inkaso pohľadávok (11) Faktoring a forfaiting, vymáhanie pohľadávok (56) Faktoring a forfaiting-inkasné služby nebankového charakteru (16) Faktoring a forfaiting-okrem súdneho vymáhania pohľadávok (10) Faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (38) Faktoring a forfaiting. (157) Faktoring a forfaiting; (26) Faktoring a forfaitng (14) Faktoring a forfating (46) Faktoring a forfeiting (159) Faktoring a forgaiting (17) Faktoring a fortaiting (33) Faktoring a fortfaiting (19) Faktoring a forfaiting (127) Faktoring forfaiting (39) Faktoring, deblokácia a kapitalizácia pohľadávok (13) Faktoring, forfaiting (240) Faktoring, forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (16) Faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok (31) Financˇny´ li´zing (11) Financˇný lízing (11) Finančny´ lízing (48) Finančné maklérstvo (17) Finančné poradenstvo (26) Finančné poradenstvo (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) (19) Finančné poradenstvo okrem služieb na kapitálovom trhu (47) Finančné poradenstvo v rozsahu voľných živností (13) Finančné sprostredkovanie (30) Finančné sprostredkovanie a služby s tým spojené (49) Finančné sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia – podriadený finančný agent (14) Finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu - podriadený finančný agent (11) Finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu – podriadený finančný agent (21) Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent (13) Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia - podriadený finančný agent (14) Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia – podriadený finančný agent (18) Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - podriadený finančný agent (13) Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov - podriadený finančný agent (10) Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov – podriadený finančný agent (15) Finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - podriadený finančný agent (21) Finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov – podriadený finančný agent (17) Finančné sprostredkovanie v sektore starobného dôchodkového sporenia – podriadený finančný agent (11) Finančný a operatívny leasing (1165) Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti (100) Finančný a operatívny leasing, poskytovanie colných záruk mimo bankových systémov (25) Finančný a operatívny lízing (17) Finančný a operatívny prenájom (40) Finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení (21) Finančný a operačný leasing (210) Finančný iízing (10) Finančný leasing (15486) Finančný leasing a operatívny leasing (18) Finančný leasing tovaru (18) Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (421) Finančný leasing v rozsahu voľných živností (21) Finančný leasing, operačný leasing (16) Finančný leasing. (63) Finančný lízing (9252) Finančný lízing tovaru (14) Finančný lízing. (55) Finančný prenájom /finančný leasing/ (10) Finačný leasing (10) Fofografické služby (10) Forfaiting (614) Forfaiting a factoring (90) Forfaiting a faktoring (128) Forfaiting a faktoring v rozsahu voľnej živnosti (20) Forfaiting, factoring (17) Forografické služby (10) Fotograficke´ sluzˇby (21) Fotografická činnosť (115) Fotografické a kopírovacie práce (14) Fotografické a kopírovacie služby (57) Fotografické a reprografické práce (12) Fotografické a reprografické služby (38) Fotografické a video služby (16) Fotografické práce (338) Fotografické práce a služby (12) Fotografické služby (33062) Fotografické služby a natáčanie videokamerou (12) Fotografické služby a zhotovenie videozáznamov (12) Fotografické služby a zhotovovanie videozáznamov (34) Fotografické služby v rozsahu voľnej živnosti (16) Fotografické služby. (197) Fotografické služby; (25) Fotografické činnosti (56) Fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické účely (25) Fotokopírovacie a rozmnožovacie služby (23) Fotokopírovacie práce (20) Fotokopírovacie služby (53) Fotokopírovanie (66) Fotokopírovanie písomností (58) Fotoslužba (40) Frézovanie, sústruženie (15) Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov (183) Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov (44)

G

Galvanizovanie kovov (10) Galvanizácia kovov (271) Garbiarska výroba a farbenie koží (10) Generálne a bežné čistenie - kancelárske budovy, domy alebo byty, továrne, obchody, inštitúcie (11) Geochemické práce (27) Geodetická a kartografická činnosť (14) Geodetické a kartografické práce (429) Geodetické a kartografické činnosti (731) Geodetické práce (46) Geofyzikálne práce (45) Geologický prieskum životného prostredia (74) Geologický výskum (28) Grafická a reprografická činnosť (15) Grafická činnosť na počítačoch podľa predlohy (21) Grafické a dizajnérske práce (15) Grafické a kresličské práce (199) Grafické a kresličské práce na počítači (63) Grafické návrhy a kresličské práce (11) Grafické počítačové práce (11) Grafické práce (242) Grafické práce a kresličské práce (39) Grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou (118) Grafické práce na pc (60) Grafické práce na pc podľa predlohy (48) Grafické práce na pc v rozsahu voľnej živnosti (12) Grafické práce na počítači (1120) Grafické práce na počítači podľa predlohy (585) Grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti (28) Grafické práce na počítačoch podľa predlohy (13) Grafické práce podľa predlohy (48) Grafické práce podľa predlohy na počítači (11) Grafické práce podľa predlohy pomocou počítača (11) Grafické práce pomocou pc podľa predlohy (13) Grafické práce pomocou počítača (48) Grafické práce pomocou počítača podľa predlohy (25) Grafické práce pomocou počítačovej techniky (17) Grafické práce pomocou výpočtovej techniky (64) Grafické práce pomocou výpočtovej techniky podľa predlohy (30) Grafické práce prostredníctvom výpočtovej techniky (13) Grafické práce v rozsahu voľnej živnosti (10) Grafické práce vykonávané pomocou výpočtovej techniky (13) Grafické práce výpočtovou technikou (53) Grafické služby (10) Grafické služby a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou (18) Grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie (93) Grafické spracovanie dát (11) Grafické spracovanie na počítači (103) Grafické spracovanie návrhov (11) Grafické spracovanie návrhov na pc (12) Grafické spracovanie predlôh pomocou výpočtovej techniky (29) Grafické spracovanie predlôh prostredníctvom výpočtovej techniky (10) Grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie (42) Grafický design (36) Grafický design na počítači podľa predlohy (11) Grafický dizajn (114) Grafický dizajn v rozsahu voľnej živnosti (14) Gravírovanie (40) Gravírovanie do kameňa, písmomaliarske práce (10) Gynekológia a pôrodníctvo (11)

H

Hardvérové poradenstvo (27) Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia (73) Hodinárstvo (37) Holičstvo (64) Holičstvo - kaderníctvo (18) Holičstvo a kaderníctvo (78) Holičstvo-kaderníctvo (39) Horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách (10) Hospodársky chov rýb (11) Hostinská činnosť (26) Hotel pre psov (13) Hotel s možnosťou stravovania (18) Hotely a motely s možnosťami stravovania (38) Hotely a motely s možnosťou stravovania (41) Hotely a motely s možnosťou stravovania do triedy ** (12) Hotely s možnosťou stravovania (11) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov (475) Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov. (31) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov (17) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (35) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (303) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (12) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (13) Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (10) Hudobná produkcia reprodukovanej hudby (28) Hutné spracovanie surového železa a ocele (10) Hutnícke spracovanie surového železa a ocele (18) Hydrogeologický prieskum (72) Hydroizolačné práce (18) Hydroizolácie (48) Hľadanie majetku (12) Hľadanie osoby (14)

I

Impregnovanie dreva (19) Impregnácia dreva (40) Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy (25) Informatívne meranie fyzikálnych veličín (45) Informatívne meranie, testovanie, analýzy a kontroly (14) Informatívne posudzovanie originality vozidiel (28) Informatívne testovanie, marenie, analýzy a kontroly (23) Informatívne testovanie, merania, analýzy a kontroly (14) Informatívne testovanie, meranie , analýzy a kontroly (14) Informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly (87) Informatívne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly (41) Informatívne testovanie, meranie, analýza a kontroly (45) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrola (13) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (13413) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly. (63) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly; (14) Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (88) Informatívne testovanie, meranie, analýzy, kontroly (16) Informatívne testovanie, meranie, anylýzy a kontroly (30) Informatívne testovanie,meranie,analýzy a kontroly (11) Informačná a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií (14) Informačná činnosť (5766) Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá (242) Informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá (49) Informačná činnosť. (16) Informačné služby (61) Inseminácia (62) Interiérová tvorba a design (10) Internetová čitáreň (56) Internetové služby (15) Internetové služby v rozsahu voľnej živnosti (15) Investičná činnosť (25) Investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie nbs podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (14) Investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm.c) zák.č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie nbs, podľa § 54 ods. 3 písm.d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (41) Investorsko-inžinierska činnosť (23) Investorská a inžinierska činnosť (10) Investorská činnosť (20) Investovanie do cenných papierov na vlastný účet (20) Inzercia (10) Inzertná a akvizičná činnosť (13) Inzertná a propagačná činnosť (93) Inzertná a reklamná činnosť (43) Inzertná a vydavateľská činnosť (13) Inzertná a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (47) Inzertná služba (60) Inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou (23) Inzertná činnosť (1153) Inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (69) Inzertná, reklamná a propagačná činnosť (24) Inzertné a propagačné činnosti (12) Inzertné služby (259) Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´ (18) Iná nepravidelná cestná doprava osôb (25) Iná rekreačná činnosť (15) Iná textilná výroba (24) Iná vedľajšia činnosť v doprave (33) Iná vedľajšia činnosť v pozemnej doprave (15) Iná zábavná činnosť (17) Iné kultúrne činnosti (18) Iné maloobchody s novým tovarom v špecializovaných predajniach (10) Iné maloobchody so zmiešaným tovarom (17) Iné obchodné služby (10) Iné služby polygrafického priemyslu (39) Iné ubytovacie možnosti (34) Iné vydavateľské činnosti (10) Iné vydávateľské činnosti (20) Iné výkony (služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou (20) Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču (114) Iný maloobchod mimo predajne (50) Iný veľkoobchod (131) Iný špecializovaný maloobchod v predajniach (39) Inštalatérske práce (31) Inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím (21) Inštalovanie dodaných dverí a okien (20) Inštalovanie počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia (26) Inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie (37) Inštalácia a opravy chladiacich zariadení (10) Inštalácia a opravy chladiarenských a klimatizačných zariadení (13) Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení (901) Inštalácia a opravy elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (10) Inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (96) Inštalácia a opravy ústredného kúrenia (16) Inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (15) Inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania (11) Inštalácia a servis užívateľského software (19) Inštalácia a správa počítačových sietí (11) Inštalácia a údržba informačných systémov (11) Inštalácia dátových sietí (10) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečnostné napätie (19) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (2043) Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení v rozsahu bezpečného napätia (22) Inštalácia elektrických rozvodov na bezpečné napätie (16) Inštalácia počítačových sietí (48) Inštalácia počítačových sietí s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (10) Inštalácia počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia (24) Inštalácia počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti (12) Inštalácia programového vybavenia (27) Inštalácia programového vybavenia a údržba počítačových sietí (10) Inštalácia programového vybavenia do počítačov (42) Inštalácia programového vybavenia do počítačov, počítačových a dátových sietí (10) Inštalácia programového vybavenia počítača (20) Inštalácia software (21) Inštalácia výpočtovej techniky (11) Inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb (12) Inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (17) Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (54) Inštalácia, správa a údržba počítačových sietí (10) Inštalácie a opravy chladiarenských zariadení (19) Inštalácie elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (35) Inštaláciu elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (25) Inštruktor autoškoly (198) Inžinier pre statiku stavieb (12) Inžiniering (10) Inžinierka činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (10) Inžinierska a investorská činnosť (31) Inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve (16) Inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve (10) Inžinierska a poradenská činnosť v stavebníctve (23) Inžinierska cˇinnostˇ, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (26) Inžinierska činnosť (2696) Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve) (62) Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe) (40) Inžinierska činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie) (21) Inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo , projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (10) Inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (18) Inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve (15) Inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve (17) Inžinierska činnosť - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (15) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva (22) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve (21) Inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (11) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v oblasti stavebníctva (29) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (1888) Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (29) Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (610) Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (13) Inžinierska činnosť - obstrávateľská činnosť v stavebníctve (11) Inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve (41) Inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe (20) Inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/ (60) Inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/ (39) Inžinierska činnosť a obstarávateľská činnosť v stavebníctve (11) Inžinierska činnosť a s tým súvisiace technické poradenstvo (41) Inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo (83) Inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo. (13) Inžinierska činnosť a súvisiace poradenstvo (23) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo (1006) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (52) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností (40) Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve (18) Inžinierska činnosť a technické poradenstvo (17) Inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe (27) Inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru (37) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve (305) Inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe (126) Inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve (30) Inžinierska činnosť v elektrotechnike (22) Inžinierska činnosť v hutníctve a strojárstve (10) Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe (218) Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe v rozsahu voľnej živnosti (10) Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva (99) Inžinierska činnosť v oblasti strojárenstva (17) Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva (53) Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (366) Inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (48) Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností (562) Inžinierska činnosť v stavebníctve (782) Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe) (19) Inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe) (91) Inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe), strojárstve, elektrotechnike (10) Inžinierska činnosť v stavebníctve - mimo vybraných činností vo výstavbe (29) Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť (39) Inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (12) Inžinierska činnosť v stavebníctve /mimo vybraných činností vo výstavbe/ (10) Inžinierska činnosť v stavebníctve /okrem vybraných činností vo výstavbe/ (21) Inžinierska činnosť v stavebníctve a súvisiace technické poradenstvo (11) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve (11) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností vo výstavbe (38) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem výkonu stavebného dozoru (10) Inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (62) Inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľných živností (24) Inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností v stavebníctve (48) Inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe (39) Inžinierska činnosť v stavebníctve: (40) Inžinierska činnosť v strojárenstve (25) Inžinierska činnosť v strojárstve (179) Inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike (27) Inžinierska činnosť v strojárstve a súvisiace technické poradenstvo (10) Inžinierska činnosť vo výstavbe (347) Inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve (171) Inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve (44) Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve (55) Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe (36) Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (33) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo (93) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (19) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie (24) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (15) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektricky´ch zariadení (48) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (250) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (15910) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení. (110) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení; (13) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektronických zariadení (17) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie akonštruovanie elektrických zariadení (11) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (22) Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo,projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (10) Inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve (140) Inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve (41) Inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve (53) Inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve (39) Inžinierska činnosť. (15) Inžinierska činnosť; (12) Inžinierske stavby (26) Inžinierske činnosti (16) Inžinierske činnosti - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (26) Inžinierske činnosti - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (21) Inžinierske činnosti - obstarávateľské služby v stavebníctve (11) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (1913) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (61) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností (76) Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v stavebníctve (19) Inžinierske činnosti v rozsahu voľnej živnosti (10) Inžinierske činnosti v rozsahu voľných živností (14) Inžinierske činnosti v stavebníctve a súvisiace technické poradenstvo (14) Inžiniersko - investorská činnosť (15) Inžiniersko-investorská činnosť (41) Inžinierskogeologický prieskum (77) Inžinierská činnosť (92) Inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (15) Inžinierská činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (10) Inžinierská činnosť v stavebníctve (19) Inžinierská činnosť vo výstavbe (15) Inžinierská činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (20) Inžinierské činnosti a súvisiace technické poradenstvo (23) Inžnierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (16) Izolatérske práce (61) Izolatérstvo (974) Izolačné práce (15) Izolácia kovových konštrukcií proti vlhkosti v rozsahu voľných živností (12) Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti (13) Izolácie proti vlhkosti (15) Izolácie proti vlhkosti a vibráciam (14) Izolácie proti vlhkosti a vibráciám (12) Izolácie proti vode (68) Izolácie proti vode a vlhkosti (10) Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti (86) Izolácie stavebných konštrukcií proti vlhkosti (20)

J

Jazda na koni (24) Jazykové korektúry textov (20) Jednoduchá drevovýroba (129) Jednoduchá drevárska výroba (75) Jednoduchá kovovýroba (69) Jednoduchá mechanická montáž (14) Jednoduchá mechanická montáž, mechanické úpravy na zákazku (11) Jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (27) Jemná mechanika (21)

K

Kachliarstvo (205) Kadernícke služby (64) Kaderníctvo (182) Kaderníctvo a holičstvo (29) Kalkulácia stavieb (20) Kalkulácia stavieb a rozpočtové práce (14) Kalkulácie a rozpočty stavieb (12) Kamenosochárske práce (10) Kamenosochárstvo (21) Kamenárske práce (40) Kamenárstvo (285) Kancelárske a administratívne práce (334) Kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (35) Kancelárske a administratívne služby (221) Kancelárske a administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (11) Kancelárske a sekretárske práce (312) Kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (78) Kancelárske a sekretárske práce /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (12) Kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (45) Kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích služieb (26) Kancelárske a sekretárske práce vrátane rozmnožovacích služieb (10) Kancelárske a sekretárske práce, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (20) Kancelárske a sekretárske služby (2252) Kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ) (183) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác) (52) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (16) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (2712) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích) (32) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích služieb) (85) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích) (40) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích, rozmnožovacích a laminovacích služieb) (19) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb) (19) Kancelárske a sekretárske služby (včítane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (11) Kancelárske a sekretárske služby / vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb / (14) Kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ (179) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác (24) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (1002) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích prác (35) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb (73) Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovania (16) Kancelárske a sekretárske služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb (26) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie práce (18) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie služby (14) Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie služby (24) Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (172) Kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích služieb (12) Kancelárske práce (63) Kancelárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (19) Kancelárske služby (104) Kancelárske služby (vrátane kopírovania a rozmnožovania) (23) Kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (51) Kancelárske služby vrátane kopírovacích a sekretárskych služieb (23) Kancelárske služby vrátane kopírovacích služieb (12) Kancelárske služby, vrátane kopírovacích a sekretárskych služieb (12) Kancelárske, administratívne a sekretárske služby (20) Kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (33) Kancelárske, sekretárske a administratívne práce (25) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby (45) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (16) Kancelárske, sekretárske a administratívne služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (13) Kancelárske, sekretárske a kopírovacie služby (39) Karosárske práce (23) Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu * * * (14) Kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu *** (44) Kempingy a prechodné ubytovanie po triedu *** (13) Keramická vy´roba (19) Keramická výroba (2800) Keramická výroba. (15) Kladenie a viazanie armatúr (10) Kladenie dlážkových krytín (39) Kladenie dlážkových krytín (koberce, pvc) (11) Kladenie dlážkových krytín (korkových, pvc) suchou cestou a lepením (19) Kladenie dlážkových krytín (napr. korkových, pvc) suchou cestou a lepením (12) Kladenie dlážkových krytín suchou cestou (10) Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením (208) Kladenie podlahovín (62) Kladenie podlahových krytín (30) Kladenie podláh (11) Kladenie potrubí (11) Kladenie potrubí mechanizmami (64) Kladenie potrubí mechanizmami, montáž jednoduchých závlahových systémov (14) Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok (48) Kladenie textilných dlážkových krytín (168) Kladenie textilných podlahových krytín (11) Kladenie zámkovej dlažby (848) Kladenie zámkovej dlažby do piesku (28) Klampiarske a pokrývačské práce (14) Klampiarske práce (155) Klampiarstvo (1261) Kníhtlač (26) Kníhviazačstvo (33) Koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy (12) Koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela (22) Koloristické a vizážistické služby bez zásahu do integrity ľudského tela (21) Kominárstvo (10) Komisionálny nákup a predaj (65) Komisionálny nákup a predaj tovaru (26) Komisionálny predaj (589) Komisionálny predaj a nákup (10) Komisionálny predaj motorových vozidiel (10) Komisionálny predaj tovaru (81) Komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti (86) Komisionálny predaj v rozsahu voľných živností (176) Komisionálny výkup a predaj použitého priemyselného a stavebného tovaru (14) Kompletačné a dokončovacie práce (56) Kompletačné a dokončovacie práce interiérov a exteriérov (10) Kompletačné a dokončovacie práce na stavbách (10) Kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností (37) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve (73) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (27) Kompletačné a dokončovacie práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností (17) Kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware (18) Kompletizácia a montáž technologických celkov z vopred vyhotovených dielov v rozsahu voľnej živnosti (11) Kompletizácia okuliarov z vopred vyhotovených dielov (12) Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (37) Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru v rozsahu bezpečného napätia (31) Kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (74) Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (89) Kompletizácia počítačových sietí a hardwaru, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (17) Kompletizácia počítačových sietí, hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (17) Kompletizácia výpočtovej techniky (19) Kompletizácia výpočtovej techniky bez zásahu do elektrických častí (62) Kompletizácia výpočtovej techniky s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (13) Kompletizácia výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia (49) Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov (100) Kompletná počítačová príprava a výroba podkladov pre tlač (19) Komplexná obnova kultúrneho dedičstva (v zmysle zákona č. 200/1994 z.z. a nasl.) (10) Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (84) Konečná úprava textílií (60) Konferenciérsky servis (13) Konferenčný servis (26) Kontrola hasiacich prístrojov (12) Kontrola kotlov a vykurovacích sústav (20) Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov (19) Kontrola správnosti oceňovacích prác a iných podkladov (25) Kontrola správnosti oceňovaných prác a iných podkladov (13) Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (27) Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení (55) Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia (676) Kontroly správnosti oceňovacích prác a iných podkladov (33) Konzervovanie ovocia a zeleniny (13) Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (13) Konzultačná a poradenská činnosť (96) Konzultačná a poradenská činnosť v obchode (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií (24) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti manažmentu (16) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti meracej, riadiacej, regulačnej, výpočtovej, slaboprúdovej a s nimi súvisiacej techniky (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu (77) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy (30) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (10) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (110) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (99) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (22) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (26) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností (15) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy (28) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (23) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti podnikania (21) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva (16) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (61) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti reklamy (18) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva (48) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti (14) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva (10) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (36) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy (28) Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti životného prostredia (10) Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania (62) Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti (42) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (76) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (146) Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (158) Konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve (66) Konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (10) Konzultačná a prednášková činnosť (25) Konzultačná a školiaca činnosť (15) Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky (15) Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia (19) Konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (10) Konzultačná činnosť (39) Konzultačná činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (12) Konzultačná činnosť a technické poradenstvo v oblasti stavebníctva (14) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu (30) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy (23) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb (46) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti (16) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy (34) Konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (16) Konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania (11) Konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva (18) Konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky (26) Konzultačná činnosť v predmete podnikania (25) Konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (16) Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (31) Konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností (37) Konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (10) Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (20) Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (13) Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (10) Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing) (41) Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (222) Konzultácie a analýzy v oblasti budovania a bezpečnosti informačných systémov (10) Konštruktérska činnosť (38) Konštruktérska činnosť v oblasti strojárstva (11) Konštruktérska činnosť v strojárstve (12) Konštruktérske práce (54) Konštruktérske práce v strojárstve (16) Konštrukčná činnosť (22) Konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva (20) Konštrukčná činnosť v strojárstve (27) Konštrukčné a kresličské práce (23) Konštrukčné práce (59) Konštrukčné práce v oblasti strojárenstva (17) Konštrukčné práce v oblasti strojárstva (46) Konštrukčné práce v strojárenstve (36) Konštrukčné práce v strojárstve (135) Kopanie studní (635) Kopačské práce (16) Kopáčske práce (18) Kopírovacia služba (74) Kopírovacie a fotografické služby (31) Kopírovacie a reprografické práce (145) Kopírovacie a reprografické služby (48) Kopírovacie a rozmnožovacie práce (163) Kopírovacie a rozmnožovacie služby (637) Kopírovacie a sekretárske práce (11) Kopírovacie a viazačské práce (23) Kopírovacie práce (434) Kopírovacie práce a viazanie kníh (12) Kopírovacie práce, kancelárske a sekretárske práce (34) Kopírovacie služby (1717) Kopírovacie činnosti (13) Kopírovanie (22) Kopírovanie a rozmnožovanie tlačív (13) Kopírovanie písomností (11) Kopírovanie tlačív (166) Korektúry textov (46) Kosenie trávnatých plôch (34) Kosenie trávy (26) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov (56) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (53) Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia (26) Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov (29) Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (16) Kovoobrábacie práce (43) Kovoobrábanie (5251) Kovoobrábanie a kovovýroba (12) Kovoobrábanie a zámočníctvo (17) Kovoobrábanie. (12) Kovoobrábačské práce (20) Kovovýroba (649) Kovovýroba v rozsahu voľných živností (31) Kováčske práce (46) Kováčstvo (354) Kozmetické služby (1473) Kozmetika (26) Kožušníctvo (13) Kožušníctvo a farbenie kožušín (11) Krajčírska výroba (31) Krajčírske práce (558) Krajčírske služby (51) Krajčírstvo (376) Kresličské a grafické práce (46) Kresličské a grafické práce na počítači (151) Kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy (23) Kresličské a konštruktérske práce (16) Kresličské a konštrukčné práce (15) Kresličské práce (448) Kresličské práce na počítači (20) Kulisárska výroba (18) Kultúrne činnosti (19) Kurenárske práce (43) Kurenárstvo (27) Kurierske služby (42) Kurierské služby (28) Kurie´rske sluzˇby (15) Kuriérska služba (126) Kuriérska činnosť (12) Kuriérske služby (21961) Kuriérske služby. (100) Kuriérske služby; (11) Kuričské práce (15) Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod) (77) Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (10) Kúpa a predaj automobilov (16) Kúpa a predaj cenných papierov (35) Kúpa a predaj hardware (21) Kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí (19) Kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (15) Kúpa a predaj kancelárskej techniky (14) Kúpa a predaj motorových vozidiel (262) Kúpa a predaj nehnuteľnosti (15) Kúpa a predaj nehnuteľností (639) Kúpa a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (32) Kúpa a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel (27) Kúpa a predaj nových a ojazdených vozidiel (30) Kúpa a predaj náhradných dielov do motorových vozidiel a autodoplnkov (26) Kúpa a predaj ojazdených motorových vozidiel (64) Kúpa a predaj osobných automobilov (10) Kúpa a predaj pohonných hmôt (10) Kúpa a predaj pohľadávok (10) Kúpa a predaj ropných produktov (16) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (148) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (22) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod (14) Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti; (10) Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (25) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (696) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (18) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (34) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (16) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (13) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (79) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (41) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (11) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (22) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (10) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. (19) Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti; (19) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (14) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností (17) Kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (18) Kúpa a predaj výpočtovej techniky (38) Kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (17) Kúpa automobilov za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (12) Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti (19) Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi (18) Kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (11) Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj (20) Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (191) Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (191) Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti. (15) Kúpa tovar na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovarov na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (13) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (34) Kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (20) Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do čsfr (25) Kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru na učely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na úcˇely jeho predaja konecˇnému spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatelˇom živnosti (velˇkoobchod) (70) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (31) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (39) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (17) Kúpa tovaru na účelu jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (72) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (39) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (32) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (73) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (710) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (1325) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (1014) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (38) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (441) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (9053) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (35) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (76) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v roszahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (8495) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnosti (59) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12006) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rámci voľných živností (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (131) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (157) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (293) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (54) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti (104) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností (56) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (1412) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1402) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (987) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (79) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (51) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (430) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (94) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (246) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (604) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (52) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (49) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (410) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (253) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (1166) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (191) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (102) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (68) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (125) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja jeho konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (53) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečného spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebieľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel`ovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatel`om živnosti (vel`koobchod) (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (108) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (37) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (750) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) a iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (2078) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ). (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (56) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (1133) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) (77) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (55) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (1351) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (1103) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) (31) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) (27) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (401) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (100) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľných živností (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (27) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti) (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (477) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (9584) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (397) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (656) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (33) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (69) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (144) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (1006) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iny´m prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (210) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iný prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (31) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iných prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (55) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ). (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (889) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným . prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným kúpa tovaru prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (42) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným pre-vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným predvádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevadzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádkovateľom živnosti (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzakovateľom živnosti (veľkoobchod) (27) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (675) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (153) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod) (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom žinosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (208) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (186) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (332) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (287) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ((veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (velkoobchod) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod (305) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) (140) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (196621) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) . (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (209) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (192) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)) (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), (113) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). (1922) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); (255) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)v rozsahu voľných živností) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoochod) (72) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod) (93) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (20) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod) (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti( veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (286) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (30) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (6829) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). (99) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností(veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živosti (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľov živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázdkovateľom živnosti (veľkoobchod) (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prvádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným, prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (135) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (52) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (99) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (2266) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (232) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (247) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (155) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (60) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (41) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (8867) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnosti (52) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (13364) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (33) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshau voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (695) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľokobchod) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (108) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (237) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (149) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo prevádzkovateľom iných živností (veľkoobchod). (32) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti (72) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľných živností (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (240) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (51) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (37) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maoobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (146) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (175) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (490) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu živnosti voľnej (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / (51) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (79) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod / (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti (102) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /malobchod/ v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ (35) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (1561) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (81) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (18) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (8104) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/. (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ (41) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (452) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (25) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (583) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (72) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (34) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1490) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (1128) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/ (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (116) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (138) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (40) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti (67) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod (26) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (60) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (96) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (47) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (516) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (15) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (33) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (130) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (29) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod) (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (280) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností ( maloobchod ) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (695) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností - maloobchod (16) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ (68) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živností – veľkoobchod (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (55) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (444) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (508) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (23) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností(veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) (17) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností (22) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti/ veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ (24) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotreviteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému sprostredkovateľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému sprotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému užívateľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému užívateľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru na účely jeho predaja končenému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (62) Kúpa tovaru na účely jeho predaja končnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (11) Kúpa tovaru na účely jeho predaja spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (28) Kúpa tovaru na účely jeho predaja v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru na účely jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (13) Kúpa tovaru na účely jeho predajakonečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (19) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (36) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (107) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (23) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (41) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (25) Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (14) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (14) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (27) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (21) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (159) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (22) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (25) Kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (28) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (39) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (29) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (20) Kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (40) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou (33) Kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou (44) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (11) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (155) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (68) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (13) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (165) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (81) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (10) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (314) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (182) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (10) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (409) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (10) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (238) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (57) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (52) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (56) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (63) Kúpa tovaru za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja (26) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pre vádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (18) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) (39) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (99) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (274) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (483) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (162) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti) (42) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (1049) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (6131) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (113) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (5589) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (1853) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej (31) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rámci voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (53) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (255) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (69) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (262) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / (35) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (381) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (2354) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1399) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (595) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu živnosti voľnej (31) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (43) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (3724) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (72) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod) (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (1085) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (198) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (513) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (487) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (92) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností /veľkoobchod/ (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (128) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (145) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností (152) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod (27) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (26) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (44) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (52) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (311) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (237) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (247) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (153) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (185) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (98) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (79) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (85) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (65) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (37) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (510) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností /veľkoobchod/ (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (23) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rámci voľných ohlasovacích živností (21) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (108) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľov živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (144) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (291) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (496) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (160) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti) (51) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (1118) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (6369) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) - v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (59) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (143) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (54) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (340) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v zmysle voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (42) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (1519) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (422) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (64) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (51) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (25) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (162) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (197) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (113) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (5889) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností (18) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (2118) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej (32) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (73) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (291) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (626) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v zmysle voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti (22) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (19) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti (45) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľných živností (15) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (286) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (75) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností (486) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu živnosti voľnej (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ (422) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (2444) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (62) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (220) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (48) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (103) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (66) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (1537) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných obchodných živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných ohlasovacích živností (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (713) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu živnosti voľnej (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (38) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (22) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (359) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (177) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti (24) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej činnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živ- nosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnos- ti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (3879) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (81) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (1215) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (263) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (583) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod (44) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (955) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod) (110) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností /maloobchod/ (35) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (155) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (172) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností - maloobchod (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ (28) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (92) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, maloobchod v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod v rozsahu voľných živností (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod (30) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (35) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností (212) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) (23) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností (29) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (17) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (332) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (24) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (33) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: (20) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (44) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (426) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) (20) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/ (35) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu ohlasovacích živností (19) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (246) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností (34) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (34) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci ohlasovacích živností (17) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľných ohlasovacích živností (17) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti (39) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie (30) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (15) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj; (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (84) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (58) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (13) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (37) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (38) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (11) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (25) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (18) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ (14) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (107) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (76) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (15) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (50) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (32) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (21) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (28) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (10) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (36) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (84) Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj (24) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (30) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (23) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (24) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (16) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (11) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (13) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (20) Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (11) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja (15) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (97) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) (104) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/ (11) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/ (154) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/ (22) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (32) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (33) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných obchodných živností (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (12) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (17) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (14) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (16) Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (12) Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti (14) Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi (17) Kúpa, predaj a leasing motorových vozidiel (31) Kúpa, predaj a prenájom hnuteľných vecí (10) Kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel (87) Kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel aj ojazdených a ich súčastí (11) Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností (106) Kúpa, predaj a prenájom nových a ojazdených osobných a nákladných automobilov (21) Kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (10) Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností (39) Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (45) Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (93) Kúpa, sprostredkovanie a predaj nehnuteľností - realitná kancelária (19) Kúpa, sprostredkovanie a predaj nehnuteľností-realitná kancelária (14) Kúrenárske a vodoinštalatérske práce (13) Kúrenárske práce (454) Kúrenárstvo (111) Kľúčová služba (116) Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, výcvik, čistenie a podkúvanie koní zverených do opatery (19)

L

Laboratórne práce (20) Lakovacie práce (53) Lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním (58) Lakovnícke práce (92) Laminovanie (25) Leasing (529) Leasing - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (23) Leasing a finančný leasing (38) Leasing a prenájom hnuteľných vecí (16) Leasing a prenájom motorových vozidiel (12) Leasing dopravných prostriedkov (11) Leasing finančný a operatívny (27) Leasing finančný a operačný (10) Leasing finančný, operatívny a tovarový (16) Leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí (20) Leasing hnuteľných vecí (44) Leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasing motorových vozidiel (97) Leasing motorových vozidiel a priemyselného tovaru (10) Leasing motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení (11) Leasing nehnuteľností (12) Leasing operačný a finančný (14) Leasing priemyselného a spotrebného tovaru (18) Leasing priemyselného tovaru (96) Leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel (11) Leasing spojený s financovaním (3004) Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti (75) Leasing strojov a prístrojov (11) Leasing strojov a zariadení (163) Leasing strojov, prístrojov a zariadení (20) Leasing tovarov (12) Leasing tovaru (28) Leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti (18) Leasing v rozsahu voľnej živnosti (241) Leasing v rozsahu voľných živností (10) Leasing všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie (24) Leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie (15) Leasingova činnosť (32) Leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti (15) Leasingová a akvizičná činnosť (76) Leasingová spoločnosť (10) Leasingová činnosť (3463) Leasingová činnosť - finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasingová činnosť - spotrebný a priemyselný tovar v rozsahu voľnej živnosti (26) Leasingová činnosť a prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti (21) Leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti (25) Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (3384) Leasingová činnosť v rozsahu voľných živností (115) Leasingová, akvizičná a marketingová činnosť (10) Leasingové služby (200) Leasingové služby spojené s financovaním (12) Leasingové služby v rozsahu voľnej živnosti (11) Leasingové činnosti v rozsahu voľnej živnosti (24) Lektorská a školiaca činnosť (17) Lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (56) Lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností (15) Lektorská činnosť (162) Lektorská činnosť v oblasti personálneho managementu (10) Lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (12) Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (483) Lektorská činnosť v rozsahu voľných živností (71) Lektorská, vzdelávacia a školiteľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (29) Lekárenstvo (45) Lekárenstvo vo verejnej lekárni (16) Lesníctvo (27) Lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (16) Lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (37) Lesníctvo, včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (10) Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby (39) Letecké práce (24) Letecké práce s uav v kategórii malé a ľahké uav s prevádzkovou hmotnosťou najviac 150 kg (11) Letná a zimná údržba cestných komunikácií (11) Letná a zimná údržba ciest (13) Letná a zimná údržba ciest a komunikácií (35) Letná a zimná údržba komunikácií (15) Lešenárske a omietkárske práce (15) Lešenárske práce (1480) Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia (362) Lešenárske práce - montáž a demontáž lešení (13) Lešenárske práce, montáž a demontáž lešenia (17) Lešenárske práce- montáž a demontáž lešenia (29) Lešenárske práce-montáž a demontáž lešenia (10) Lešenárstvo (117) Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (26) Licencia spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (10) Lisovanie kovov (11) Lisovanie plastických hmôt (11) Lisovanie plastov (15) Logistické služby (16) Logistické činnosti v skladovom hospodárstve (24) Logistika (45) Logistika - optimalizácia prepravných ciest (48) Logistika - optimalizácia prepravných ciest v rozsahu voľnej živnosti (37) Logistika - optimalizácia prepravných sietí (17) Lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (17) Ložiskový geologický prieskum (33) Lízing spojený s financovaním (17) Lízingová činnosť (105) Lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (48) Lízingové služby (88)

M

Maliarske a natieračske práce (170) Maliarske a natieračské a sklenárske práce (13) Maliarske a natieračské práce (5345) Maliarske a natieračské práce, lakovanie (11) Maliarske a natieračské práce, sklenárske práce (21) Maliarske a natieračské práce, tapetovanie (14) Maliarske a natieračské služby (14) Maliarske a sklenárske práce (50) Maliarske a sklenárske práce, lakovanie (21) Maliarske práce (351) Maliarske práce a natieračské práce (14) Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce (18) Maliarske, natieračske a sklenárske práce (54) Maliarske, natieračské a lakovacie práce (23) Maliarske, natieračské a lakovnícke práce (22) Maliarske, natieračské a lešenárske práce (426) Maliarske, natieračské a sklenárske práce (3809) Maliarske, natieračské a tapetovacie práce (18) Maliarske, natieračské a tapetárske práce (72) Maliarske, natieračské a zasklievacie práce (17) Maliarske, natieračské práce (255) Maliarske, natieračské práce a sklenárske práce (29) Maliarske, natieračské, lakovacie a sklenárske práce (10) Maliarske, natieračské, lešenárske práce (25) Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce (187) Maliarske, natieračské, sklenárske práce (22) Maliarske, natieračské, sklenárske práce a tapetovanie (15) Maliarske, natieračské, tapetovacie a sklenárske práce (10) Maliarske, natieračské, tapetárske a sklenárske práce (18) Maliarske, sklenárske a natieračské práce (20) Maliarsko-natieračské práce (27) Maliarské a natieračské práce (112) Maliarské práce (11) Maliarské, natieračské a sklenárske práce (42) Maliarstvo (95) Maliarstvo - natieračstvo (78) Maliarstvo a natieračské práce (175) Maliarstvo a natieračstvo (103) Maliarstvo, natieračstvo (98) Maliarstvo, natieračstvo a sklenárske práce (12) Maliarstvo-natieračstvo (44) Maloobch. so zmieš. tovar. hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (30) Maloobch. so želez. tovar., farbami, skl. tovar., potr. pre kutilov (14) Maloobchod (76) Maloobchod (okrem koncesovaných živností) (13) Maloobchod - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi (19) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (11) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (14) Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (455) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (13) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (10) Maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (27) Maloobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (15) Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (64) Maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (15) Maloobchod /okrem koncesovaných živností/ (33) Maloobchod /v rozsahu voľných živností/ (47) Maloobchod a veľkoobchod (692) Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (13) Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (33) Maloobchod a veľkoobchod s hodinami a šperkmi (so zlatníckymi výrobkami, šperkmi a drahými kameňmi, s hodinkami, hodinami a inými klenotmi) (11) Maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými (pevnými a tekutými) prípravkami (11) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (89) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s auto-doplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle) (61) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle) (30) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle (41) Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle (63) Maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom zbraní a streliva (36) Maloobchod a veľkoobchod s ojazdenými motorovými vozidlami (27) Maloobchod a veľkoobchod s palivami pre domácnosť (10) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami (12) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami (15) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s olejmi a mazivom (17) Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami (21) Maloobchod a veľkoobchod s pohonnými látkami (33) Maloobchod a veľkoobchod s potravinami (14) Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom (28) Maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (40) Maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom (10) Maloobchod a veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (10) Maloobchod a veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (10) Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (309) Maloobchod a veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (33) Maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou technikou (22) Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva (13) Maloobchod a veľkoobchod so spotrebným a priemyselným tovarom (11) Maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami (15) Maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom (19) Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením (16) Maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti (50) Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou (16) Maloobchod a veľkoobchod v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností (18) Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (276) Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (1192) Maloobchod kancelárskej a výpočtovej techniky (27) Maloobchod mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata (12) Maloobchod mimo koncesovaných živností (17) Maloobchod mimo predajne (90) Maloobchod mimo predajne mimo koncesovaných živností a drahých kovov (11) Maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností (34) Maloobchod mimo riadnej predajne (898) Maloobchod mimo riadnej predajne - ambulantný predaj (10) Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (26) Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (12) Maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom (27) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu veľkoobchodu (27) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (56) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností (287) Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností, predaj na trhoch (14) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (21) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (mimo drahých kovov) (10) Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (31) Maloobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie (44) Maloobchod okrem koncesovaných živností (22) Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi (19) Maloobchod s chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami (40) Maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami (14) Maloobchod s drevom (12) Maloobchod s drevom a stavebným materiálom (21) Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť (17) Maloobchod s hračkami (11) Maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou (18) Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami (13) Maloobchod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami (40) Maloobchod s kozmetickými výrobkami (101) Maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériou (23) Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami (15) Maloobchod s motorovými vozidlami (30) Maloobchod s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom (25) Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami (59) Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (195) Maloobchod s nábytkom (28) Maloobchod s nábytkom a svietidlami (93) Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť (14) Maloobchod s nápojmi (48) Maloobchod s obuvou (14) Maloobchod s obuvou a koženým tovarom (159) Maloobchod s odevami (84) Maloobchod s odevmi (66) Maloobchod s ojazdenými motorovými vozidlami (12) Maloobchod s ovocím a zeleninou (228) Maloobchod s papierenským tovarom (12) Maloobchod s pohonnými hmotami (13) Maloobchod s potravinami (84) Maloobchod s potravinami a pochutinami (205) Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (11) Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom (18) Maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou (13) Maloobchod s potravinárskym tovarom (20) Maloobchod s použitým tovarom (282) Maloobchod s použitým tovarom v predajni (13) Maloobchod s použitým tovarom v predajniach (349) Maloobchod s použitým tovarom v predajniach v rozsahu voľných živností (36) Maloobchod s použitým tovarom v rozsahu voľnej živnosti (24) Maloobchod s použitým tovarom v rozsahu voľných živností (24) Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami (11) Maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom (39) Maloobchod s priemyselným tovarom (42) Maloobchod s prístr. pre domácn. a rozhl. a televíz. prijímač. (29) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť (11) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (26) Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (10) Maloobchod s rozličným tovarom (23) Maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (44) Maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (24) Maloobchod s rybami (11) Maloobchod s rybami, kôrovcami a mekkýšmi (15) Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi (19) Maloobchod s tabakovými výrobkami (74) Maloobchod s textilom (188) Maloobchod s textilom a odevami (30) Maloobchod s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom (13) Maloobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (13) Maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (28) Maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností (24) Maloobchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie (11) Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (100) Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností (152) Maloobchod s uvedeným tovarom (33) Maloobchod s uvedenými druhmi tovarov (17) Maloobchod s uvedenými tovarmi (45) Maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou (27) Maloobchod s výpočtovou technikou (98) Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom (29) Maloobchod so spotrebným tovarom (24) Maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu (12) Maloobchod so starožitnosťami (11) Maloobchod so stavebným materiálom (64) Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami (11) Maloobchod so zdravotníckymi potrebami (11) Maloobchod so zmiešaným tovarom (507) Maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi a tabakom (19) Maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (94) Maloobchod so zmiešaným tovarom mimo riadnej predajne (17) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (199) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností (48) Maloobchod so zmiešaným tovarom v rámci voľnej živnosti (28) Maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi a tabakom (18) Maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (39) Maloobchod so športovými potrebami (17) Maloobchod so železiarskym tovarom (15) Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov (15) Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom (11) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu (38) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov (29) Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu (10) Maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti (60) Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (1089) Maloobchod v rozsahu voľnej živností (10) Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (116) Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovaných živností (11) Maloobchod v rozsahu voľných živností (6796) Maloobchod v rozsahu voľných živností mimo drahých kovov (11) Maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti (14) Maloobchod v rámci voľnej živnosti (12) Maloobchod v rámci voľných živností (92) Maloobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov) (10) Maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ (66) Maloobchod v špecializovaných predajniach (13) Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým tovarom (12) Maloobchod vyplývajúci z veľkoobchodu (16) Maloobchod, okrem motorových vozidiel, opravy spotrebného tovaru (14) Maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností (16) Maloobchod, veľkoobchod (96) Maloobchod, veľkoobchod s použitým tovarom v rozsahu voľných živností (14) Maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľných živností (19) Maloobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi (11) Maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (26) Maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (17) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (329) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (12) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (107) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (151) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (10) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (308) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam (15) Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám (24) Maloobchodná činnosť (79) Maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika (18) Maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenie, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika (12) Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie (15) Maloobchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu registrácie okrem chemických výrobkov (11) Maloobchodná činnosť okrem koncesovaných živností (11) Maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (48) Maloobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (14) Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (97) Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností (12) Maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľných živností (11) Maloobchodná činnosť so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností (14) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti (10) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (556) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností (65) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností (11) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (2676) Maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných (90) Maloobchodná činnosť v rámci voľných živností (10) Maloobchodný predaj (13) Maloobchodný predaj pohonných hmôt (582) Maloobchodný predaj pohonných hmôt a mazív (11) Maloobchodný predaj pohonných látok (236) Maloobchodný predaj v rozsahu voľných živností (24) Malé vodné elektrárne (61) Management (101) Management a marketing (64) Managering (18) Managerská činnosť (10) Manažment (209) Manažment a marketing (142) Manažment v oblasti riadenia kvality (10) Manažment v rozsahu voľnej živnosti (20) Manažment, marketing (14) Manažovanie grantových schém (35) Manažérska činnosť (193) Manažérske služby (37) Manikúra (755) Manikúra - pedikúra (174) Manikúra a nechtový dizajn (21) Manikúra a pedikúra (19) Manikúra – pedikúra (21) Manikúra, aplikácia a modelovanie umelých nechtov (26) Manikúra, nechtový dizajn (13) Manikúra-pedikúra (43) Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny (68) Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny, čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok (26) Manipulácia a približovanie dreva (11) Manipulácia s drevom (10) Manipulácia s drevom - zvoz a približovanie dreva (10) Manipulácia s drevom, zvoz a približovanie dreva (12) Manipulácia s materiálom v sklade (20) Manipulácia s nákladom (1197) Manipulácia s nákladom - triedenie tovaru (28) Manipulácia s nákladom a neverejné skladovanie (13) Manipulácia s nákladom a skladovanie (10) Manipulácia s nákladom a tovarom (13) Manipulácia s nákladom v rozsahu voľných živností (10) Manipulácia s nákladom, preklad nákladov v rámci voľnej živnosti (11) Manipulácia s tovarom (401) Manipulácia s tovarom a nákladom (10) Manipulácia s tovarom pomocou vysokozdvižného vozíka (12) Manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (27) Manipulácie s nákladom (38) Marketing (2117) Marketing - prieskum trhu (181) Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky (266) Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti (18) Marketing a management (433) Marketing a management v rozsahu voľnej živnosti (13) Marketing a managering (21) Marketing a managment (31) Marketing a manažment (957) Marketing a menežment (16) Marketing a prieskum trhu (597) Marketing a prieskum trhu a verejnej mienky (51) Marketing v oblasti obchodu (19) Marketing v rozsahu voľnej živnosti (57) Marketing v rozsahu voľných živností (10) Marketing, management (36) Marketing, manažment (34) Marketing, manažment a prieskum trhu (15) Marketing, prieskum trhu (46) Marketing, prieskum trhu a verejnej mienky (265) Marketing, reklamná a propagačná činnosť (12) Marketing-prieskum trhu (24) Marketing-prieskum trhu a verejnej mienky (30) Marketingová a reklamná činnosť (19) Marketingová činnosť (582) Marketingová činnosť a prieskum trhu (45) Marketingová činnosť a prieskum trhu v rozsahu voľnej živnosti (11) Marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (40) Marketingové a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (13) Marketingové a reklamné služby (49) Marketingové poradenstvo (295) Marketingové služby (595) Marketingové služby a prieskum trhu (13) Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (77) Marketingové činnosti (26) Marketingové, reklamné a propagačné služby (21) Marketingový prieskum trhu (20) Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu (39) Masérske služby (2039) Masérske služby - klasická masáž (22) Maľovanie a lakovanie (61) Maľovanie, lakovanie (50) Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce (668) Maľovanie, lakovanie, sklenárske práce (44) Maľovanie, natieranie (16) Maľovanie, tapetovanie, lakovanie (10) Mechanická montáž kovových konštrukcií (20) Mechanická úprava kovov a plechov (75) Mechanická úprava kovov a plechov (natieranie, ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru) (64) Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru) (62) Mechanické búracie a demolačné práce (10) Mechanické búracie práce (83) Mechanické skladanie šperkov (15) Mechanické triedenie a mechanické úpravy súčiastok a častí strojov a zariadení (11) Mechanické triedenie a mechanické úpravy súčiastok, častí strojov a zariadení (21) Mechanické triedenie súčiastok, častí strojov a zariadení (30) Mechanické úpravy na zakázku (38) Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (404) Mechanické úpravy na zakázku, alebo na zmluvnom základe (13) Mechanické úpravy na zákazku (156) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (861) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe v rozsahu voľných živností (27) Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, zváračské práce (11) Mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvnom základe (14) Mechanické úpravy na zákazku v rozsahu voľnej živnosti (13) Mechanické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe (16) Mechanické úpravy v rozsahu voľných živností (66) Mechanické úpravy výrobkov na zakázku alebo na zmluvnom základe (33) Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe (216) Mechanické čistenie a tepovanie motorových vozidiel (27) Mechanizačné práce v lesníctve (15) Mechanizačné práce v poľnohospodárstve (24) Mechanizačné práce v stavebníctve (20) Mechanizované zemné práce (62) Mediačná činnosť (17) Mediačné činnosti (15) Mediálne poradenstvo (113) Medzinárodná a vnútroštátna nákladná cestná doprava (10) Medzinárodná cestná nákladná doprava (259) Medzinárodná cestná preprava tovaru (247) Medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním (193) Medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (10) Medzinárodná nepravidelná autobusová doprava (140) Medzinárodná nákladná cestná doprava (1838) Medzinárodná nákladná cestná doprava v počte motorových vozidiel podľa rozhodnutia príslušného orgánu (19) Medzinárodná nákladná doprava (17) Medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu (219) Medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za odplatu (12) Medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi (18) Medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním (29) Medzinárodná preprava po ceste v prenájme alebo za úhradu (12) Medzinárodná preprava tovaru (40) Medzinárodná preprava tovaru po ceste (26) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (11) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (2025) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu. (62) Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu (15) Medzinárodná taxislužba (17) Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy (109) Miešanie farieb (11) Mimosúdne vymáhanie pohľadávok (32) Mimoškolská vzdelávacia činnosť (45) Mimoškolská výchova a vzdelávanie (27) Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch (29) Mimoškolské vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľných živností (12) Mimoškolské vzdelávanie v rozsahu voľných živností (19) Mlynárstvo (89) Modeling (34) Modelingová agentúra (16) Modelingová činnosť (23) Monitorovanie a analýza spotrieb technologických a energetických médií (10) Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (110) Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste (13) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov (186) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, okien a dverí do drevených rámov, osadzovanie vstavaných políc a skríň (10) Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň (42) Montáž a demontáž kovových konštrukcií (21) Montáž a demontáž lešenia (85) Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín (89) Montáž a demontáž lešení (29) Montáž a demontáž nafukovacích hál (15) Montáž a demontáž nábytku (66) Montáž a demontáž nábytku z hotových dielcov (64) Montáž a demontáž oceľových hál a kovových konštrukcií (16) Montáž a demontáž oceľových konštrukcií (15) Montáž a demontáž okien a dverí (11) Montáž a demontáž plastových a hliníkových okien a dverí (11) Montáž a demontáž plastových okien a dverí (15) Montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky (18) Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky (66) Montáž a oprava telekomunikačných zariadení (56) Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky (63) Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (608) Montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky (28) Montáž a opravy kancelárskej techniky (17) Montáž a opravy kancelárskej, výpočtovej a reprodukčnej techniky (11) Montáž a opravy meracej a regulačnej tech- niky (14) Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (1274) Montáž a opravy meracej regulačnej techniky (14) Montáž a opravy plynových zariadení (31) Montáž a opravy regulačnej techniky (11) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení (216) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (203) Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti (122) Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení (25) Montáž a opravy výpočtovej techniky (16) Montáž a opravy výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky (10) Montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (72) Montáž a opravy ústredného kúrenia (12) Montáž a opravy športových potrieb (11) Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení (15) Montáž a servis anténnej a satelitnej techniky (10) Montáž a servis meracej a regulačnej techniky (17) Montáž a servis počítačových sietí (12) Montáž a servis počítačových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpočtovej techniky (20) Montáž a servis počítačových, dátových a komunikačných sietí (32) Montáž a servis telekomunikačných zariadení (20) Montáž a servis výpočtovej techniky (10) Montáž a servis zábavnej techniky (okrem elektra) (10) Montáž a údržba elektrických zariadení (46) Montáž a údržba elektrických zariadení s nižším ako bezpečným napätím (10) Montáž a údržba meracej a regulačnej techniky (18) Montáž a údržba telekomunikačných zariadení (47) Montáž a údržba vyhradených elektrických zariadení (10) Montáž a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (10) Montáž autoalarmov (23) Montáž autodoplnkov (41) Montáž autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti (31) Montáž autopríslušenstva (36) Montáž bazénov (11) Montáž bezpečnostných dverí (20) Montáž bezpečnostných dverí (jedno až dvojbodové) (38) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 - bodovým uzamykacím mechanizmom (49) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 bodovým uzamykacím mechanizmom (14) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3 – bodovým uzamykacím mechanizmom (13) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3- bodovým uzamykacím mechanizmom (15) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom (1171) Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom. (10) Montáž bytových doplnkov (22) Montáž dielov pre automobilový priemysel (36) Montáž dodaných okien a dverí (47) Montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej živnosti (16) Montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečným napätím (29) Montáž garážových brán (12) Montáž hotových plastových obkladov (11) Montáž hotových plastových obkladov v rozsahu voľných živností (10) Montáž jednoduchých závlahových systémov (43) Montáž kancelárskej a reprodukčnej techniky (10) Montáž kazetových stropov a podhľadov (13) Montáž klimatizačných zariadení (10) Montáž kovových konštrukcií (62) Montáž kovových konštrukcií a ich častí (32) Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov (55) Montáž krbových a komínových systémov z hotových komponentov (194) Montáž kábelových rozvodov (10) Montáž káblových rozvodov (287) Montáž káblových rozvodov na bezpečné napätie (14) Montáž káblových zväzkov (18) Montáž lešenia (14) Montáž markíz a žalúzií (11) Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií (44) Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení) (64) Montáž mechanických častí solárnych zariadení a fotovoltaických panelov (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení) (11) Montáž mechanických častí výpočtovej techniky (11) Montáž meracej a regulačnej techniky (67) Montáž motorových vozidiel (12) Montáž nábytku (140) Montáž nábytku a bytových doplnkov (11) Montáž nábytku z hotových dielcov (40) Montáž nábytku z hotových dielov (23) Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielcov (27) Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov (95) Montáž oceľových konštrukcií (91) Montáž okenného a dverového tesnenia (108) Montáž okien (12) Montáž okien a dverí (146) Montáž plastových a hliníkových okien a dverí (29) Montáž plastových okien (119) Montáž plastových okien a dverí (120) Montáž plastových výrobkov (11) Montáž plynových zariadení (14) Montáž plávajúcich podláh (16) Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (920) Montáž počítačových sietí (14) Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (362) Montáž priečok a zavesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (14) Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov (304) Montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielov (12) Montáž sadrokartonových dosiek (48) Montáž sadrokartónov (209) Montáž sadrokartónov a minerálnych podhľadov (45) Montáž sadrokartónových dielcov (27) Montáž sadrokartónových dielov (17) Montáž sadrokartónových dosiek (83) Montáž sadrokartónových konštrukcií (47) Montáž sadrokartónových podhľadov a priečok (22) Montáž sadrokartónových priečok (22) Montáž sadrokartónových priečok a podhľadov (361) Montáž sadrokartónových prvkov (111) Montáž sadrokartónových prvkov a podhľadov (21) Montáž sadrokartónových systémov (155) Montáž sadrokartónu (3334) Montáž sadrokartónu (mimo izolatérstva) (23) Montáž sadrokartónu a kazetových stropov (12) Montáž sadrokartónu, kazetových stropov a podhľadov (16) Montáž sadrokartónu, zatepľovanie budov (11) Montáž satelitných antén (10) Montáž solárnych článkov (11) Montáž strojov a zariadení (18) Montáž sádrokartónových priečok a podhľadov (14) Montáž sádrokartónových prvkov a podhľadov (11) Montáž sádrokartónových systémov (19) Montáž sádrokartónu (96) Montáž technologických zariadení (14) Montáž telekomunikačných zariadení (12) Montáž telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení (19) Montáž tieniacej techniky (11) Montáž tovaru dodaného zákazníkovi vykonávaná jednoduchými operáciami (32) Montáž určených meradiel (79) Montáž vodomerov a meračov tepla (14) Montáž vyhradených plynových zariadení (11) Montáž vzduchotechnických zariadení (18) Montáž vzduchotechniky (15) Montáž výpočtovej techniky z dodaných komponentov (21) Montáž výrobkov z dreva (15) Montáž ústredného kúrenia (25) Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov (55) Montáž ľahko prestaviteľných priečok na báze dreva suchou cestou (30) Montáž štrukturovanej kabeláže a počítačových sietí (39) Montáž štruktúrovanej kabeláže (13) Montáž štruktúrovanej kabeláže a počítačových sietí (42) Montáž ťažných zariadení (69) Montáž žaluzií (15) Montáž žalúzií (113) Montáž žalúzií a roliet (27) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení (141) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (14) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 v a bleskozvodov v objektoch triedy a (10) Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 v vrátane bleskozvodov (10) Montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky (17) Montáž, oprava a údržba plynových zariadení (24) Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí (141) Montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení (112) Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení (43) Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (18) Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (11) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (37) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (18) Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (15) Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov (822) Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov. (11) Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarných výplní a uzáverov stavebných otvorov (11) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení (136) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (19) Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 v a bleskozvodov v objektoch triedy a (14) Montáž, oprava, údržba telekomunikačných zariadení (10) Montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap. (31) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení (62) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov (20) Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (163) Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (43) Montáž, opravy a revízie plynových zariadení (19) Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení (67) Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení (21) Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (11) Montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky (23) Montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení (30) Montáž, opravy meracej a regulačnej techniky (15) Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení (45) Montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení (165) Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení (186) Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení elektrických (15) Montáž, rekonštrukcia a údržba plynových zariadení (21) Montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení (11) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení (277) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení (46) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení (47) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických plynových zariadení (19) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení (99) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (3894) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických. (21) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových (414) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových (182) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - v oblasti elektrických vyhradených zariadení (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (138) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -elektrických (13) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -plynových (12) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (1140) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických. (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových (193) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových (70) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích (42) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických (758) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických. (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových (78) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových (46) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích (36) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- elektrických (107) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení- plynových (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-elektrických (52) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení-plynových (14) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení (18) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zariadení - elektrických (10) Montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení (11) Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (71) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení (29) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení (14) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (27) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení (17) Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení (14) Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení (16) Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (13) Montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení (122) Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (1563) Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení elektrických (19) Montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení (25) Montáž, rekonštrukcia, údržba tlakových zariadení (17) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených elektrických zariadení (33) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (26) Montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení elektrických (72) Montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení (13) Montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení (62) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení (33) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (32) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (54) Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení plynových (10) Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení (360) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení (52) Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení (48) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení (115) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových zariadení (29) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických elektrických zariadení (11) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení (12) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (24) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení elektrických (53) Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení plynových (11) Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení (36) Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení (52) Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení (842) Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení (104) Montáž, údržba a rekonštrukcia elektrických zariadení (32) Montáž, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení (19) Montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení (33) Montáž, údržba vyhradených elektrických zariadení (10) Montáž, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení (20) Montážne práce (15) Murárske a obkladačské práce (48) Murárske práce (495) Murárstvo (3284) Murárstvo. (12) Mäsiarstvo (663) Mäsiarstvo - údenárstvo (20) Mäsiarstvo a údenárstvo (192)

N

Nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva (214) Nahrávanie videokamerou (32) Nahrávanie videozáznamov na zmluvnom základe (16) Nahrávanie zvukových hudobných nosičov so súhlasom autora (14) Nakladanie a vykladanie tovaru (12) Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (159) Nakladanie s iným než nebezpečným odpadom (10) Nakladanie s nebezpečným odpadom (29) Nakladanie s nebezpečnými odpadmi (11) Nakladanie s odpadmi (95) Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečných odpadov (13) Nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (14) Nakladanie s odpadom (20) Nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora (37) Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora (547) Nakladanie s výsledkami duševnej činnosti so súhlasom autora (38) Nakladanie s výsledkami tvorivej a duševnej činnosti so súhlasom autora (12) Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (347) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (3774) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora - vydávanie nahratých nosičov (11) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti (37) Nakladanie s výsledkom tvorivej činnosti so súhlasom autora (14) Nakladateľská a vydavateľská činnosť (31) Nastavenie a vyváženie kolies (31) Nastreľovanie náušníc (18) Nastreľovanie náušníc pomocou nastreľovacej pištole (10) Natieračské a maliarske práce (34) Natieračské a sklenárske práce (12) Natieračské práce (279) Natieračské práce a maliarske práce (11) Natieračstvo (11) Natáčanie videokamerou (266) Natáčanie videokamerou na zmluvnom základe (57) Natáčanie videokamerou na zákazku (18) Natáčanie videozáznamov (23) Natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe (135) Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí (12) Navrhovanie a zariaďovanie interiérov (30) Navrhovanie informačných systémov, počítačových a dátových sietí (25) Navrhovanie interiérov (39) Navrhovanie webových stránok (24) Navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií (43) Navrhovanie www stránok (14) Navrhovanie, inštalácia a servis počítačových sietí (10) Navrhovanie, montáž, údržba a správa počítačových sietí (17) Navrhovanie, realizácia a správa počítačových sietí (10) Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla (38) Nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov (46) Nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva (14) Nechtová modeláž (10) Nechtový design (14) Nechtový dizajn (103) Nepravidelná autobusová doprava (315) Nepravidelná cestná doprava osôb (83) Nepravidelná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (46) Nepravidelná cestná nákladná doprava (100) Nepravidelná cestná osobná doprava (54) Nepravidelná doprava osôb (10) Nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1975 (14) Nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1978 (14) Nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1979 (10) Nepravidelná doprava vecí pre cudzie potreby do 31.12.1980 (12) Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava (225) Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava (193) Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava do 9 osôb vrátane vodiča (12) Nepravidelná osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) (11) Nepravidelná osobná cestná doprava - nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu (10) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (16) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miest pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (10) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča 8 miest na sedenie (24) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (3954) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie s výnimkou vozidiel taxislužby (10) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac osem miest na sedenie (30) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie (214) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem vodiča najviac 8 miest na sedenie (11) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (11) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (40) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (22) Nepravidelná osobná cestná motorová doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (17) Nepravidelná osobná doprava (23) Nepravidelná osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (37) Nepravidelná preprava vecí pre cudziu potrebu do 31.12.1970 (15) Nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava (13) Nepravidelná, neverejná osobná cestná doprava (10) Nerastné výrobky (10) Neremeselná výroba nábytku (19) Nestranná kontrola zistenia stavu systémov riadenia kvality v rozsahu voľnej živnosti (13) Nestranná kontrola, mechanické triedenie a jednoduché mechanické úpravy častí hotových výrobkov, strojov, automobilových dielov a zariadení (139) Neverejná cestná osobná doprava (231) Neverejná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (16) Neverejná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (13) Neverejná osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (67) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (969) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (42) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (20) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do deväť miest vrátane vodiča (15) Neverejné skladovanie (551) Neverejné skladovanie a preklad nákladov (10) Neverejné skladovanie a preklad tovaru (13) Neverejné skladovanie a uskladňovanie (50) Nezáväzný odhad škôd pri riešení škodových udalostí (11) Nešpecializovaný veľkoobchod okrem koncesovaných obchodných živností (16) Nešpecializovaný veľkoobchod okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (14) Nešpecializovaný veľkoobchod okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (33) Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak (10) Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabak. (31) Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (49) Nešpecializovaný veľkoobchod s tovarom každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností (18) Ničenie a zneškodňovanie výbušnín (14) Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní (13) Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva (11) Nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov (10) Nájom a prenájom audiovizuálnej techniky (58) Nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (22) Nájom a prenájom hnuteľných vecí (98) Nájom a prenájom motorových vozidiel (14) Nájom a prenájom nehnuteľností (33) Nájom a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov (16) Nájom a prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb (13) Nájom dopravných prostriedkov (12) Nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motorových vozidiel (13) Nájom hnuteľných vecí (33) Nájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (12) Nájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (10) Nájom motorových vozidiel (15) Nájom nebytových priestorov (11) Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnost`ou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (65) Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (30) Nákladná a osobná doprava (11) Nákladná autodoprava (110) Nákladná automobilová doprava (15) Nákladná cestná doprava (1868) Nákladná cestná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 1 (63) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2 (25) Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 3 (15) Nákladná cestná doprava s vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (36) Nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (38) Nákladná cestná doprava vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (1527) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozíka (10) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (75) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (224) Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (601) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (55) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (42) Nákladná cestná doprava vykonaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (22) Nákladná cestná doprava vykonáaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonáva vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (21) Nákladná cestná doprava vykonávana vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (41) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (1358) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t, vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (32) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (96) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (114) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla (27) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (2678) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t. (36) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 ton (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony (332) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t (212) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresiahne 3,5 t (37) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť, vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (32) Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (30) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (20) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (38) Nákladná cestná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (52) Nákladná cestná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozdilami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (99) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5t vrátane prípojného vozidla (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (33) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane pripojného vozidla (14) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (3497) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozíka (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (83) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (115) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (29) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s cekovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovom hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmostnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (71) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosť do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla (126) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (48) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (54) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (660) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane (24) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (136) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojeného vozidla (50) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla (40) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojeného vozidla (35) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (81) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozdila (20) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (75922) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, (37) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. (894) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; (38) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka (67) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojového vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátanie prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátané prípojného vozidla (87) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátene prípojného vozidla (48) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, vrátane prípojného vozidla (28) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. vrátane prípojného vozidla (40) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 ton vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla (293) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tvrátane prípojného vozidla (10) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane prípojného vozidla (104) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (28) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane pripojeného vozidla (11) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (3871) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla. (31) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozíka (18) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3.5 t vrátane prípojného vozidla (49) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3.5t vrátane prípojného vozidla (13) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnoťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hnotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (19) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovovu hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (12) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovu hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (23) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (263) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 vrátane prípojného vozidla (30) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (113) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (37) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (15) Nákladná cestná doprava vykonávané vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (17) Nákladná cestná doprava, vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (10) Nákladná doprava (115) Nákladná doprava pre cudzie potreby (26) Nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (99) Nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (16) Nákladná taxislužba (31) Nákladné cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (14) Nákup a predaj (10) Nákup a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru na priamu konzumáciu (24) Nákup a predaj automobilov (77) Nákup a predaj automobilov a náhradných dielov (15) Nákup a predaj autosúčiastok (14) Nákup a predaj cenných papierov (13) Nákup a predaj cenín a kolkov (12) Nákup a predaj cestných motorových vozidiel (13) Nákup a predaj dopravných prostriedkov (26) Nákup a predaj drahých kovov (23) Nákup a predaj dreva (106) Nákup a predaj dreva a drevených výrobkov (19) Nákup a predaj dreva a drevárenských výrobkov (13) Nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva (32) Nákup a predaj dreva, porez dreva (17) Nákup a predaj drogistického tovaru (12) Nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel (59) Nákup a predaj dvojstopých motorových vozidiel (24) Nákup a predaj elektroniky (16) Nákup a predaj hardware (24) Nákup a predaj hardwaru (15) Nákup a predaj havarovaných motorových vozidiel (17) Nákup a predaj hospodárskych zvierat (27) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu (bez prípravy) (29) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu - bez prípravy (11) Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu bez prípravy (17) Nákup a predaj hutného materiálu (16) Nákup a predaj hutníckych výrobkov (10) Nákup a predaj jatočných zvierat (12) Nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel (10) Nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel, prívesných vozíkov, návesov a obytných prívesov, vrátane náhradných dielov a príslušenstva (37) Nákup a predaj kancelárskej a telekomunikačnej techniky (14) Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky (287) Nákup a predaj kancelárskej techniky (35) Nákup a predaj koní (19) Nákup a predaj kovových výrobkov (13) Nákup a predaj kozmetiky (16) Nákup a predaj kvetov (22) Nákup a predaj minerálnych olejov (16) Nákup a predaj motorových vozidiel (1382) Nákup a predaj motorových vozidiel a motocyklov (16) Nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov (49) Nákup a predaj motorových vozidiel a pohonných hmôt (14) Nákup a predaj motorových vozidiel a príslušenstva (26) Nákup a predaj motorových vozidiel s príslušenstvom (10) Nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a autopríslušenstva (21) Nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva (25) Nákup a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva (19) Nákup a predaj motorových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení (17) Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov (24) Nákup a predaj nehnuteľnosti (28) Nákup a predaj nehnuteľností (1986) Nákup a predaj nehnuteľností a ich prenájom (12) Nákup a predaj nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (14) Nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (14) Nákup a predaj nemovitostí (86) Nákup a predaj nerastných surovín (11) Nákup a predaj nových a ojazdených automobilov (11) Nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel (101) Nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel, autodoplnkov, autopríslušenstva a náhradných dielov (19) Nákup a predaj nových a ojazdených osobných automobilov (10) Nákup a predaj nových a ojazdených vozidiel (15) Nákup a predaj nových a použitých motorových vozidiel (12) Nákup a predaj nových a použitých motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva (18) Nákup a predaj nábytku (18) Nákup a predaj náhradných dielov (14) Nákup a predaj náhradných dielov pre motorové vozidlá (12) Nákup a predaj nákladných a osobných motorových vozidiel (18) Nákup a predaj obuvi (19) Nákup a predaj odevov (12) Nákup a predaj ojazdených a neojazdených motorových vozidiel (21) Nákup a predaj ojazdených automobilov (12) Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel (400) Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár (76) Nákup a predaj ojazdených vozidiel (34) Nákup a predaj ojazdených áut (15) Nákup a predaj osobných a nákladných automobilov (14) Nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva (19) Nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva (26) Nákup a predaj osobných automobilov (13) Nákup a predaj osobných motorových vozidiel (21) Nákup a predaj osív (14) Nákup a predaj ovocia a zeleniny (46) Nákup a predaj periodickej a neperiodickej tlače (11) Nákup a predaj pohonných hmôt (128) Nákup a predaj pohonných hmôt v rozsahu voľnej živnosti (12) Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazadiel (18) Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív (24) Nákup a predaj pohonných hmôt, palív a mazív (10) Nákup a predaj pohľadávok (38) Nákup a predaj potravinárskeho tovaru (27) Nákup a predaj potravinárskych výrobkov (29) Nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov (12) Nákup a predaj potravín (52) Nákup a predaj použitého tovaru (33) Nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (29) Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov (53) Nákup a predaj poľnohospodárskych strojov a zariadení (13) Nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov (25) Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru (21) Nákup a predaj priemyselného tovaru (59) Nákup a predaj priemyselných hnojív (10) Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov (65) Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy ii a podtriedy t1 (11) Nákup a predaj ropných produktov (25) Nákup a predaj rozličného tovaru (57) Nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (66) Nákup a predaj skla a porcelánu (12) Nákup a predaj spotrebnej elektroniky (10) Nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky (16) Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru (19) Nákup a predaj spotrebného tovaru (40) Nákup a predaj starožitností (15) Nákup a predaj stavebného materiálu (159) Nákup a predaj stavebných materiálov (21) Nákup a predaj streliva (48) Nákup a predaj strojov a zariadení (35) Nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel (58) Nákup a predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá (36) Nákup a predaj tabakových výrobkov (21) Nákup a predaj textilných výrobkov (11) Nákup a predaj textilu (26) Nákup a predaj tovarov (53) Nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením) (11) Nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/ (16) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ (10) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/ (32) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/ (16) Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ (18) Nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/ (15) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (228) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (17) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (18) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (14) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (64) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (96) Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (53) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžad. osob. povolenie (14) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie (11) Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie (44) Nákup a predaj tovaru (18) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata (55) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata (16) Nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod (37) Nákup a predaj tovaru mimo koncesovaných živností za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod (35) Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného (67) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (995) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (19) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (26) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (15) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (49) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod (13) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (29) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod (50) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (50) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (29) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /mo, vo/ (18) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (24) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu (36) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (97) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu (38) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu (18) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod (23) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod (21) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. (10) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti; (16) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností (29) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (11) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (12) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (23) Nákup a predaj vozidiel (13) Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (273) Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky (maloobchod a veľkoobchod) (10) Nákup a predaj výpočtovej techniky (790) Nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod) (24) Nákup a predaj výpočtovej techniky a elektroniky (11) Nákup a predaj výpočtovej techniky a jej komponentov (18) Nákup a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva (40) Nákup a predaj výpočtovej techniky formou maloobchodu a veľkoobchodu (12) Nákup a predaj výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti (11) Nákup a predaj výpočtovej techniky vrátane príslušenstva (10) Nákup a predaj výpočtovej techniky, elektroniky, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb (10) Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky (30) Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky (29) Nákup a predaj zbraní (28) Nákup a predaj zbraní a streliva (45) Nákup a predaj zdravotníckej techniky (39) Nákup a predaj športových potrieb (12) Nákup a predaj živých zvierat (19) Nákup a predaj: (19) Nákup a spracovanie hrozna (17) Nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov (15) Nákup jatočných zvierat a polotovarov (21) Nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (12) Nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (14) Nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (24) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (26) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (62) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (14) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (17) Nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (16) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (58) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (67) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (21) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (13) Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (20) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (13) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (82) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (39) Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (20) Nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (21) Nákup vybraných poľnohospodárskych produktov (10) Nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov (31) Nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel (90) Nákup, predaj a požičiavanie zbraní (16) Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel (226) Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel a autopríslušenstva (13) Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností (262) Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností - realitná činnosť (10) Nákup, predaj a prenájom ojazdených motorových vozidiel (10) Nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení (52) Nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení (21) Nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov a mechanizmov bez obsluhujúceho personálu (21) Nákup, predaj a prenájom výpočtovej techniky (52) Nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti (20) Nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností (57) Nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (10) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja hardware, počítačovej, kancelárskej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky (13) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností (34) Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja priemyselných, spotrebných, potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti (18) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (241) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti; (14) Nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (46) Nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností (10) Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva (937) Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva (10) Nákup, predaj streliva (44) Nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (35) Nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (10) Nákup, predaj, požičiavanie zbraní (41) Nákup, predaj, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľností (10) Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva (82) Nákup, predaj, prenájom nehnuteľností (10) Nákup, výroba a predaj drevených výrobkov (10) Nástrekové opaľovanie tela (24) Nástrojárstvo (1094) Nástrojárstvo - výroba nástrojov (36) Návrh a inštalácia počítačových sietí (27) Návrh a konštrukcia nábytku, interiérových prvkov a interiérov (10) Návrh a optimalizácia informačných technológii (13) Návrh a optimalizácia informačných technológií (363) Návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia (210) Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (25) Návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia (25) Návrh a realizácia informačných systémov (22) Návrh a realizácia interiérov (27) Návrh a realizácia interiérov nábytkom a bytovými doplnkami (25) Návrh a realizácia počítačových sietí (22) Návrh a realizácia prvkov interiéru a exteriéru (12) Návrh a údržba internetových aplikácií (15) Návrh a úprava interiérov (10) Návrh interiérov (17) Návrh, inštalácia a servis počítačových sietí (11) Návrh, inštalácia a správa počítačových sietí (11) Návrh, realizácia a servis počítačových sietí (10) Návrhy a realizácia dispozičného riešenia interiéru (11) Návrhy a realizácia informačných technológií v rozsahu bezpečného napätia (11) Návrhy a realizácia interiérov (14) Návrhy a realizácia preventívneho reštaurovania (v zmysle zákona č. 200/1994 z.z. a nasl.) (11) Návrhy bytových a nebytových interiérov a ich realizácia v rozsahu voľnej živnosti (15) Návrhy interiérov (20) Návrhy interiérov stavby (15) Návrhárska a aranžérska činnosť (21)

O

Obchod mimo predajne nevyžadujúci si zvláštne povolenie (13) Obchod s nehnuteľnosťami (18) Obchod s potravinami (14) Obchod s použitým tovarom (22) Obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie (16) Obchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchod s tovarom všetkého druhu (24) Obchod s tovarom všetkého druhu okr. koncesovaných obch. živn. (17) Obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obch. živností (18) Obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie fmzo, včítane exportu a importu (17) Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných obchodných živností (11) Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (435) Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchod. živ. viazaných (11) Obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živ. koncesovaných (11) Obchod s tovarom všetkého druhu, v rozsahu voľných živností (10) Obchod s výpočtovou technikou (10) Obchod so starožitnosťami (345) Obchod so stavebným materiálom (15) Obchodno - sprostredkovateľská činnosť (11) Obchodno-sprostredkovateľská činnosť (38) Obchodno-technické služby (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť (114) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (16) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (17) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (22) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (16) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie (14) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (25) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (128) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti (65) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti (53) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (62) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (14) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/ (17) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/ (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (14) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (19) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (12) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností (11) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti: (10) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (91) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti mimo riadnej prevádzky (20) Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (35) Obchodná a veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs. (15) Obchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (12) Obchodná a zahranično-obchodná činnosť (16) Obchodná činnosť (475) Obchodná činnosť ( maloobchod a veľkoobchod ) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (17) Obchodná činnosť ( maloobchod, veľkoobchod ) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (23) Obchodná činnosť (maloobchod - veľkoobchod) (10) Obchodná činnosť (maloobchod a veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (53) Obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (36) Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (22) Obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (16) Obchodná činnosť - maloobchod v rozsahu voľných živností (21) Obchodná činnosť - maloobchod, veľkoobchod (31) Obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (30) Obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (12) Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru (16) Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (28) Obchodná činnosť - priemyselný a spotrebný tovar (13) Obchodná činnosť - spotrebný a priemyselný tovar (21) Obchodná činnosť - stavebný materiál (11) Obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (53) Obchodná činnosť - veľkoobchod v rozsahu voľných živností (20) Obchodná činnosť - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (12) Obchodná činnosť /mimo koncesií/ (11) Obchodná činnosť : (17) Obchodná činnosť mimo koncesovaných živností (99) Obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie (11) Obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (24) Obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie (13) Obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie (27) Obchodná činnosť mimo viazaných a koncesovaných živností (11) Obchodná činnosť okrem koncesovaných živností (73) Obchodná činnosť s drevom (11) Obchodná činnosť s drevom a stavebným materiálom (11) Obchodná činnosť s drevom a stavebnými materiálmi (11) Obchodná činnosť s drogériovým tovarom (s výnimkou jedov a žieravín) (14) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (91) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod (16) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod a maloobchod (10) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod a veľkoobchod (23) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod (28) Obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod (34) Obchodná činnosť s kozmetickými výrobkami (10) Obchodná činnosť s motorovými vozidlami (30) Obchodná činnosť s nehnuteľnosťami (22) Obchodná činnosť s ovocím a zeleninou (16) Obchodná činnosť s potravinami (14) Obchodná činnosť s potravinami, nápojmi a tabakom (12) Obchodná činnosť s potravinárskym a priemyselným tovarom (17) Obchodná činnosť s potravinárskym tovarom (20) Obchodná činnosť s poľnohospodárskymi produktami (21) Obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom (35) Obchodná činnosť s priemyselným tovarom (45) Obchodná činnosť s rozličným tovarom (19) Obchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností (20) Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti (25) Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (24) Obchodná činnosť s tovarom - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (13) Obchodná činnosť s tovarom - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (13) Obchodná činnosť s tovarom mimo koncesovaných a viazaných (65) Obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných (117) Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (112) Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (25) Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu (15) Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti (15) Obchodná činnosť s vlastnými výrobkami (13) Obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom (32) Obchodná činnosť so spotrebným tovarom (15) Obchodná činnosť so stavebným materiálom (29) Obchodná činnosť so stavebnými materiálmi (14) Obchodná činnosť so zdravotníckym materiálom a zariadeniami, zdravotným obväzovým materiálom, kozmetikou (okrem veľkoobchodu) (14) Obchodná činnosť so zmiešaným tovarom (15) Obchodná činnosť spočívajúca v nákupe tovarov za účelom ďalšieho predaja v rámci komodít nevyžadujúcich osobitné povolenie (12) Obchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania (21) Obchodná činnosť v celom rozsahu mimo koncesovaných živností (10) Obchodná činnosť v oblasti nehnuteľností (13) Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva (11) Obchodná činnosť v oblasti: (12) Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností (76) Obchodná činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností (23) Obchodná činnosť v predmete podnikania (14) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (831) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (26) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod) (12) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod (14) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (40) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (10) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu (21) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu (23) Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti; (10) Obchodná činnosť v rozsahu voľných činností (11) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (1662) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (maloobchod, veľkoobchod) (18) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (veľkoobchod, maloobchod) (13) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - maloobchod (28) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - maloobchod, veľkoobchod (36) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - veľkoobchod (28) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností /maloobchod, veľkoobchod/ (15) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností /veľkoobchod, maloobchod/ (15) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností okrem predaja drahých kovov (24) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich (13) Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, okrem predaja drahých kovov (11) Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej (119) Obchodná činnosť v rozsahu živností voľných (23) Obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti (61) Obchodná činnosť v rámci voľných živností (106) Obchodná činnosť v rámci voľných živností - maloobchod, veľkoobchod (60) Obchodná činnosť v rámci voľných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/ (31) Obchodná činnosť v rámci voľných živností maloobchod, veľkoobchod (27) Obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem drahých kovov a výrobkov z nich (24) Obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich (14) Obchodná činnosť v rámci voľných živností, maloobchod, veľkoobchod (10) Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich (55) Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich (34) Obchodná činnosť, maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (10) Obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie (22) Obchodná činnosť, veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (30) Obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (13) Obchodná činnosť-maloobchod a veľkoobchod-v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodná činnosť-maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (14) Obchodná činnosť-nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodná činnosť-textil (10) Obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (10) Obchodná činnosť. (13) Obchodná činnosť: (43) Obchodná činnosť: potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, poľnohospodárske výrobky, zariadenia a stroje, kozmetické výrobky, textil, odevy, obuv, elektrotechnické výrobky, výpočtová technika, automobily (10) Obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (34) Obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia (10) Obchodné a podnikateľské poradenstvo (100) Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (440) Obchodné a sprostredkovateľské služby (10) Obchodné poradenstvo (218) Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (922) Obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností (17) Obchodné služby (16) Obchodné zastupovanie (13) Obchodné zastúpenie (11) Obchodné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (11) Obchodné, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo (31) Obchodovanie s cennými papiermi (83) Obchodovanie s vojenským materiálom (36) Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (29) Obchodovanie v oblasti kryptomien (11) Objekty bez nebezpečenstva výbuchu (20) Objekty s nebezpečenstvom výbuchu (11) Obklad stien a kladenie dlážkových krytín (32) Obkladacie práce (10) Obkladanie stien (268) Obkladanie stien (stropov) dreveným materiálom (hobra, sololit) (26) Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín (12) Obkladanie stien a kladenie dlažobných krytín (12) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (1208) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín suchou cestou (19) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín suchým procesom (12) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín v rozsahu voľných živností (48) Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín z pvc, textilu a tatranského profilu (10) Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín (117) Obkladanie stien a stropov suchým spôsobom (15) Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín (68) Obkladanie stien suchou cestou (13) Obkladanie stien suchým spôsobom (586) Obkladanie stien v rozsahu voľnej živnosti (31) Obkladanie stien v rozsahu voľných živností (10) Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov (279) Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, obkladanie stien suchým spôsobom (75) Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane obkladov z prírodného alebo umelého kameňa - suchým spôsobom (26) Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátanie obkladov z prírodného alebo umelého kameňa – suchým spôsobom (11) Obkladačské a podlahárske práce (66) Obkladačské práce (757) Obklady stavieb prírodným alebo umelým kameňom suchým spôsobom - lepenie (31) Obrábanie kovov (54) Obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla (50) Obsluha /vedenie/ cudzieho motorového vozidla (15) Obsluha a vedenie cudzieho motorového vozidla (12) Obsluha cudzieho motorového vozidla (24) Obsluha kotlov (10) Obsluha pracovných strojov (10) Obsluha tepelných zariadení (23) Obsluha vedenia cudzieho motorového vozidla (11) Obsluha vedenia cudzieho motorového vozidla s výnimkou vozidiel taxislužby (13) Obsluha výmenníkovej stanice (11) Obsluha výmenníkových staníc (22) Obstarávacia činnosť spojená so správou nehnuteľností (13) Obstarávacie služby spojené so správou nehnuteľností (17) Obstarávanie inkasa (17) Obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (26) Obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb (20) Obstarávanie projektovej dokumentácie stavieb, stavebného konania na základe zastupovania a súvisiacej dokumentácie (14) Obstarávanie prác a dodávok oprávnenej organizácie (14) Obstarávanie prác a dodávok prostredníctvom oprávnenej organizácie (13) Obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve (80) Obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie (21) Obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov (17) Obstarávanie služieb a činností spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností (26) Obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (83) Obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností (106) Obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a údržbou nehnuteľností (23) Obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností (111) Obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu (15) Obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností (124) Obstarávanie služieb spojených s údržbou a opravami bytového a nebytového fondu (26) Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností (334) Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov (27) Obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností (22) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu (26) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového fondu (25) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového/nebytového fondu (10) Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností (227) Obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov (30) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového / nebytového fondu (22) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (2139) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti (15) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (10) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu. (123) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu (34) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu (25) Obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu (463) Obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov (49) Obstarávanie služieb spojených so správou majetku a nehnuteľností (27) Obstarávanie služieb spojených so správou nebytového fondu (17) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti (51) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (2454) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku (181) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti (13) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností (13) Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov (11) Obstarávanie služieb spojených so správou vozového parku v rozsahu voľnej živnosti (16) Obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností (65) Obstarávanie služieb spojených so správou, údržbou a prenájmom nehnuteľností (12) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky a správy nehnuteľností (10) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov (20) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky nehnuteľností (11) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov (59) Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky nehnuteľností (12) Obstarávanie služieb v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností (11) Obstarávanie stavebných prác a dodávok (17) Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie (203) Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácii (41) Obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb (11) Obstarávanie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení (20) Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (37) Obstarávateľská činnosť (27) Obstarávateľská činnosť spojená s nájmom bytových a nebytových priestorov (22) Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom (12) Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom a správou nehnuteľností (12) Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností (173) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (678) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prevádzkou nehnuteľností (13) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností (217) Obstarávateľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu (79) Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnosti (11) Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností (1114) Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, bytového a nebytového fondu (15) Obstarávateľská činnosť v investičnej výstavbe v rozsahu voľnej živnosti (25) Obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (12) Obstarávateľská činnosť v stavebníctve (202) Obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (21) Obstarávateľské a sprostredkovateľské služby (14) Obstarávateľské služby (23) Obstarávateľské služby spojené s prenájmom (116) Obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností (637) Obstarávateľské služby spojené s prevádzkou nehnuteľností (23) Obstarávateľské služby spojené so správou a prenájmom nehnuteľností (61) Obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností (55) Obstarávateľské služby spojené so správou budov (16) Obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu (397) Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností (634) Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností a majetku (10) Obstarávateľské služby v stavebníctve (64) Obstarávateľské služby v stavebníctve - inžinierska činnosť (69) Obstarávateľské služby v stavebníctve-inžinierska činnosť (19) Obstarávateľské činnosti spojené so správou nehnuteľností (16) Obstarávateľské, sprostredkovateľské, poradenské a konzultačné služby v rozsahu predmetu podnikania (12) Obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (17) Obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby (11) Obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich (35) Obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby (28) Obuvníctvo (10) Občerstvenie (10) Oceňovanie a hodnotenie podnikov (11) Ochrana majetku a osoby pri preprave (24) Ochrana majetku a osôb (85) Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (98) Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (76) Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (25) Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom (54) Ochrana majetku pri preprave (79) Ochrana osoby (100) Ochrana osôb a majetku (43) Ochrana prepravy majetku a osoby (98) Ochranné nástreky izolačných materiálov (88) Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov (11) Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov (11) Odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode (14) Odborná príprava v oblasti enviromentálneho manažérstva a auditu (85) Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu (1339) Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie (451) Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta (341) Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (23) Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (55) Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (12) Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení (20) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení (17) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení (15) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických (24) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových (10) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových (10) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (207) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (130) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (69) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke (14) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (60) Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení (12) Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (17) Odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (11) Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže (10) Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže (28) Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže (21) Odborný geologický dohľad pri stavebných prácach (20) Odevná vy´roba (32) Odevná výroba (8683) Odevná výroba. (50) Odevná výroba; (21) Odlievanie kovov (19) Odlievanie kovov (zlievárenstvo) (10) Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ (13) Odlievanie neželezných kovov (34) Odlievanie ocele (36) Odlievanie ľahkých kovov (48) Odlievanie železa (48) Odpredaj poľnohospodárskych výrobkov členom (10) Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (28) Odstraňovanie nerovností karosérií automobilov spôsobených ľadovcom (krupobitím) špeciálnou technológiou (12) Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov (25) Odstraňovanie odpadu (14) Odstraňovanie snehu mechanizačnými prostriedkami (13) Odstraňovanie starých náterov - mechanicky, chemicky, príprava podkladu odmastením (12) Odvod odpadových vôd (39) Odťahovacia služba (161) Odťahovacia služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel (11) Odťahová služba (694) Odťahová služba (nezahŕňa prevoz vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu) (20) Odťahová služba /nezahŕňa prevoz vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu/ (10) Odťahová služba mimo ložnej plochy vozidla (17) Odťahová služba motorových vozidiel (22) Odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel (11) Odťahová služba okrem prevozu automobilov na úložnom priestore motorových vozidiel (13) Odťahová služba po vlastnej osi (27) Odťahová služba v rozsahu voľnej živnosti (35) Ofsetová tlač (42) Omietkarske práce (25) Omietkarské práce (76) Omietkárske a betonárske práce (10) Omietkárske a obkladačské práce (13) Omietkárske práce (1827) Omietkárske práce v rozsahu voľných živností (14) Opatrovateľská služba (16) Opatrovateľská služba bez poskytovania stravy a lekárskej starostlivosti (10) Opatrovateľská služba mimo právny rámec sociálnych služieb (44) Operatívny a finančný leasing (132) Operatívny a finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti (40) Operatívny leasing (71) Operatívny leasing a leasing spojený s financovaním (56) Operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti (21) Operačný a finančný leasing (96) Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva (442) Opracovanie drevnej hmotny a výroba komponentov z dreva (13) Opracovanie drevnej hmoty (31) Opracovanie drevnej hmoty a komponentov z dreva (22) Opracovanie drevnej hmoty a vy´roba komponentov z dreva (57) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (17140) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva. (117) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva; (23) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (49) Opracovanie drevnej hmoty a výroby komponentov z dreva (79) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (45) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (13) Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním (278) Opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (25) Opracovanie kovov jednoduchým spôsobom (85) Opracovanie kovu jednoduchých spôsobom (10) Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (9583) Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom. (108) Opracovanie kovu jednouchým spôsobom (11) Oprava a kontrola požiarnych hydrantov (546) Oprava a kontrola požiarnych vodovodov (536) Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov (134) Oprava a kontrola požiarných hydrantov (13) Oprava a kontrola požiarných vodovodov (10) Oprava a servis mobilných telefónov (13) Oprava a servis motorových vozidiel (44) Oprava a servis športových potrieb a náradia (54) Oprava a servis športových potrieb, bicyklov a náradia (16) Oprava a výmena pneumatík (pneuservis) (17) Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík (95) Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (50) Oprava a údržba cestných motorových vozidiel (19) Oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov (34) Oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (23) Oprava a údržba elektrických zariadení (21) Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc (65) Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov (38) Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (65) Oprava a údržba mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (19) Oprava a údržba meracej a regulačnej techniky (11) Oprava a údržba motorových vozidiel (166) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť (20) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť , športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (14) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (21) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (56) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (8226) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky. (56) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej techniky (36) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov z jemnej mechaniky (39) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť,športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (19) Oprava a údržba pracovných strojov (10) Oprava a údržba strojov a zariadení (17) Oprava a údržba športových potrieb (38) Oprava automobilov (15) Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (37) Oprava bicyklov (207) Oprava bicyklov a športových potrieb (26) Oprava cestných motorových vozidiel (249) Oprava defektov, duší a plášťov (47) Oprava domácich elektrospotrebičov (53) Oprava dvojstopových motorových vozidiel (13) Oprava dáždnikov (11) Oprava elektrických strojov a prístrojov (14) Oprava elektrických zariadení (17) Oprava elektrospotrebičov (16) Oprava hudobných nástrojov (20) Oprava karosérii (17) Oprava karosérií (654) Oprava karosérií motorových vozidiel (13) Oprava kožených a kožušinových výrobkov (440) Oprava mobilných telefónov (13) Oprava motorových vozidiel (644) Oprava motorových vozidiel a karosérií (13) Oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov (15) Oprava obuvi (102) Oprava obuvi a iných kožených výrobkov (46) Oprava obuvi a kožených výrobkov (28) Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru (408) Oprava obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov (146) Oprava odevov (57) Oprava odevov, textilu a bytového textilu (1312) Oprava optických prístrojov (17) Oprava osobny´ch potrieb a potrieb pre domácnosť (41) Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (12) Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (mimo automobilov a motocyklov) (11) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti (25) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnostˇ (19) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (8998) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. (48) Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (11) Oprava osobných potrieb pre domácnosť (57) Oprava pneumatík (11) Oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (66) Oprava pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies (13) Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (37) Oprava poľnohospodárskych strojov (92) Oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení (16) Oprava pracovných strojov (402) Oprava strojov a zariadení (20) Oprava vyhradených elektrických zariadení (17) Oprava vyhradených technických zariadení - elektrických (10) Oprava vyhradených technických zariadení elektrických (118) Oprava vyhradených technických zariadení plynových (37) Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia (12) Oprava vyhradených technických zariadení tlakových (17) Oprava údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (32) Oprava športových potrieb (26) Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (14) Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (10) Oprava, údržba a obnova nábytku (27) Oprava, údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (101) Opravy a kontrola požiarnych hydrantov (11) Opravy a montáž určených meradiel (59) Opravy a servis motorových vozidiel (14) Opravy a údržba cestných motorových vozidiel (10) Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov (29) Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (198) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov (228) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (357) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov pre domácnosť (10) Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (28) Opravy a údržba kancelárskych strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (19) Opravy a údržba motorových vozidiel (49) Opravy a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (37) Opravy automobilov (13) Opravy cestných motorových vozidiel (933) Opravy chladiarenských zariadení (11) Opravy elektrických prístrojov pre domácnosť (13) Opravy elektrických strojov a prístrojov (42) Opravy elektrických zariadení (19) Opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (18) Opravy karosérii (38) Opravy karosérií (1502) Opravy karosérií. (11) Opravy meracej a regulačnej techniky (20) Opravy motorových vozidiel (580) Opravy motorových vozidiel a karosérií (29) Opravy motorových vozidiel a opravy karosérií (10) Opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov (11) Opravy odevov (64) Opravy ostatného spotrebného tovaru (23) Opravy plynových zariadení (12) Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (427) Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies - pneuservis (12) Opravy pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies (30) Opravy poľnohospodárskych strojov (100) Opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení (11) Opravy pracovných strojov (1103) Opravy spotrebného tovaru (24) Opravy vyhradených elektrických zariadení (43) Opravy vyhradených technických zariadení - elektrických (104) Opravy vyhradených technických zariadení - plynových (33) Opravy vyhradených technických zariadení - tlakových (17) Opravy vyhradených technických zariadení elektrických (648) Opravy vyhradených technických zariadení elektrických. (10) Opravy vyhradených technických zariadení plynových (193) Opravy vyhradených technických zariadení tlakových (75) Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích (34) Opravy vyhradených technických zariadení – elektrických (20) Opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (13) Opravy športových potrieb (14) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (21) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení (122) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení (41) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (18) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických (131) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových (23) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových (12) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (21) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (615) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. (10) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (206) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (113) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (102) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických (16) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení (20) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení (20) Opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov (10) Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov (694) Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní (82) Opravárenská činnosť (16) Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkovy´ch plynov z prevádzky (12) Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky (684) Optimalizácia prepravných sietí - logistika (39) Organizačno - ekonomické poradenstvo (23) Organizačno - technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (27) Organizačno-ekonomické poradenstvo (30) Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (28) Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školení (15) Organizačno-technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov (32) Organizačné a ekonomické poradenstvo (781) Organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (20) Organizačné a podnikateľské poradenstvo (24) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (388) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (14) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (23) Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (14) Organizačné a technické zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav (24) Organizačné a technické zabezpečenie školení (19) Organizačné poradenstvo (94) Organizačné poradenstvo (tvorba grantových projektov, analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém, úverové možnosti) (11) Organizačné poradenstvo - sociálne a marketingové analýzy (10) Organizačné poradenstvo /tvorba grantových projektov, analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém, úverové možnosti/ (16) Organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí (42) Organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (24) Organizačné zabezpečenie kurzov a školení (31) Organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov (35) Organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a kultúrno-spoločenských podujatí (14) Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (20) Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby) (91) Organizačné zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav (17) Organizačné zabezpečenie veľtrhov, výstavnícka činnosť (10) Organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí (25) Organizačné zabezpečenie výstav a galérií (10) Organizačné zabezpečenie výstav, kurzov, školení a súťaží (23) Organizačné zabezpečenie školení (29) Organizačné zabezpečenie školení a výstav (10) Organizačné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo (44) Organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo (119) Organizačné, ekonomické poradenstvo (26) Organizačné, ekonomické, podnikateľské a účtovné poradenstvo (29) Organizačné, ekonomické, účtovné a finančné poradenstvo (18) Organizačné, ekonomické, účtovné a podnikateľské poradenstvo (11) Organizačné, technické a administratívne práce súvisiace so zberom, spracovaním, vyhľadávaním a šírením verejno-dostupných informácií (14) Organizačné, účtovné a ekonomické poradenstvo (15) Organizačný a ekonomický poradca (24) Organizovanie - sprostredkovanie kurzov, školení a športových podujatí v rozsahu voľných živností (21) Organizovanie a poriadanie športových a kultúrnych podujatí (11) Organizovanie a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí (11) Organizovanie a realizácia výstav (10) Organizovanie a realizácia výstav a veľtrhov (22) Organizovanie a realizácia výstav, veľtrhov a predajných akcií (10) Organizovanie a realizácia výstav, veľtrhov a predajných akcií, kultúrnych a spoločenských podujatí, školení, odborných kurzov a seminárov (19) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (16) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí (11) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (31) Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (13) Organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí (28) Organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (14) Organizovanie a sprostredkovanie verejných, spoločenských a športových podujatí (10) Organizovanie a sprostredkovanie výstav (18) Organizovanie a technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (11) Organizovanie a technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (14) Organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (15) Organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, školení, kurzov, kongresov, seminárov a výstav v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie a usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (25) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí (70) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (177) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (35) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav (18) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií, výstav (11) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (48) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (agentúrna činnosť) (55) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov, školení (12) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a seminárov (11) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav a prezentácií, koncertov, tanečných zábav a diskoték (10) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (62) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (106) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení (16) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení (14) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov (13) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení (11) Organizovanie a usporadúvanie kurzov a školení (13) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov (43) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (28) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností (10) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich odborného a vecného zabezpečenia (12) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (13) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových, spoločenských podujatí (28) Organizovanie a usporadúvanie módnych prehliadok, koncertov, výstav a veľtrhov (15) Organizovanie a usporadúvanie módnych prehliadok, koncertov, výstav a veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok (20) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (20) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (19) Organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (12) Organizovanie a usporadúvanie prednášok, konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie a usporadúvanie seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (13) Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (25) Organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových a prezentačných podujatí v rozsahu voľnej živnosti (19) Organizovanie a usporadúvanie verejných, športových a kultúrnych podujatí, obchodných rokovaní, kurzov, školení, seminárov, obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok (10) Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (45) Organizovanie a usporadúvanie výstav (11) Organizovanie a usporadúvanie výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí (17) Organizovanie a usporadúvanie školení (11) Organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (39) Organizovanie a usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (22) Organizovanie a usporiadanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí (12) Organizovanie a vyučovanie vzdelávacích kurzov a školení (10) Organizovanie a zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (16) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrno - spoločenských podujatí (27) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí (51) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí (13) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (33) Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských, športových, zábavných podujatí a výstav (31) Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení a seminárov (16) Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, výstav, verejných, spoločenských, kultúrnych, súťažných a športových podujatí (15) Organizovanie a zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych podujatí (23) Organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok dievčenskej a ženskej krásy, verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí (15) Organizovanie a zabezpečovanie vzdelávania a školení, kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (12) Organizovanie a zabezpečovanie výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí (20) Organizovanie diskoték (22) Organizovanie dobrovoľných dražieb (675) Organizovanie hudobných a zábavných programov (14) Organizovanie hudobných, kultúrnych a športových podujatí (42) Organizovanie jazykových kurzov (32) Organizovanie konferencií a seminárov (13) Organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (46) Organizovanie konferencií, seminárov a výstav (15) Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov a školení (28) Organizovanie kongresov a konferencií, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (32) Organizovanie kongresov a výstav (127) Organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí (27) Organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí a výstav (11) Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí (54) Organizovanie kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí (13) Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (141) Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a výstav (43) Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (19) Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií (11) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí (198) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a výstav (11) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (13) Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov, kurzov a školení (10) Organizovanie kultúrno-spoločenských, umeleckých a športových podujatí (14) Organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí a výstav (14) Organizovanie kultúrnospoločenských a športových podujatí (21) Organizovanie kultúrnospoločenských, športových podujatí a výstav (40) Organizovanie kultúrnych a iných než spoločenských podujatí (10) Organizovanie kultúrnych a iných podujatí (22) Organizovanie kultúrnych a iných spločenských podujatí (10) Organizovanie kultúrnych a iných spolocˇenských podujatí (21) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských akcií (21) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (41520) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (21) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, (39) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. (257) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; (17) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských udalostí (20) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských zariadení (11) Organizovanie kultúrnych a iných spoločneských podujatí (13) Organizovanie kultúrnych a iných spoločnských podujatí (10) Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií (40) Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v rozsahu voľných živností (12) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (1626) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a výstav (23) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (266) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (64) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, konferencií a výstav (24) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení (12) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. (12) Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí (20) Organizovanie kultúrnych a zábavných podujatí (22) Organizovanie kultúrnych a športových podujatí (277) Organizovanie kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (28) Organizovanie kultúrnych a športových podujatí, umeleckých, spoločenských a vzdelávacích kurzov, školení, seminárov a výstav v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (434) Organizovanie kultúrnych podujatí (264) Organizovanie kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie kultúrnych podujatí, seminárov a školení (11) Organizovanie kultúrnych podujatí, vzdelávacích akcií, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľných živností (23) Organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí (10) Organizovanie kultúrnych, hudobných a športových podujatí (14) Organizovanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí (42) Organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí (133) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí (36) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí (12) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí (127) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (28) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií (16) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (3466) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav (88) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti (29) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (350) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľných živností (86) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav (15) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení (10) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení (11) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a seminárov (36) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a výstav (15) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, módnych prehliadok a castingov (17) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sympózií a odborných kurzov (34) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, kurzov, školení a súťaží (10) Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, trhov a kongresov (15) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí (36) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav (18) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, kurzov, školení, konferencií a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (13) Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav a prehliadok (12) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí (57) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (16) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí (72) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov (48) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí (72) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí (42) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a výstav (50) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, školení a seminárov (11) Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, školení, výstav a seminárov (13) Organizovanie kultúrnych, zábavných a spoločenských podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, športových a hudobných podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí (89) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (668) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a výstav (10) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (116) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (33) Organizovanie kultúrnych, športových a zábavných podujatí (11) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (18) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov (34) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov (16) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a zábavných podujatí (13) Organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí a výstav (15) Organizovanie kultúrnych, športových, zábavných a súťažných podujatí (11) Organizovanie kultúrných a iných spoločenských podujatí (20) Organizovanie kurzov (45) Organizovanie kurzov a seminárov (130) Organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (21) Organizovanie kurzov a školení (1785) Organizovanie kurzov a školení v oblasti vzdelávania (10) Organizovanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky (10) Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (540) Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností (286) Organizovanie kurzov v oblasti výpočtovej techniky (14) Organizovanie kurzov školení a seminárov (23) Organizovanie kurzov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (29) Organizovanie kurzov, prednášok, školení a seminárov (31) Organizovanie kurzov, seminárov a školení (936) Organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (244) Organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľných živností (74) Organizovanie kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (13) Organizovanie kurzov, seminárov, školení (143) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov (85) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov v rozsahu voľnej živnosti (17) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov v rozsahu voľných živností (13) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí (28) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a prednášok (29) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí (10) Organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (30) Organizovanie kurzov, seminárov, školení v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (21) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (24) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií (17) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (18) Organizovanie kurzov, seminárov, školení, vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie kurzov, školení (19) Organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií (10) Organizovanie kurzov, školení a kultúrnych podujatí (35) Organizovanie kurzov, školení a prednášok (334) Organizovanie kurzov, školení a prednášok v rozsahu voľnej živnosti (13) Organizovanie kurzov, školení a prednášok v rozsahu voľných živností (12) Organizovanie kurzov, školení a seminárov (7292) Organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti predmetu podnikania (11) Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (515) Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností (242) Organizovanie kurzov, školení a seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (11) Organizovanie kurzov, školení a seminárov. (22) Organizovanie kurzov, školení a spoločenských podujatí (13) Organizovanie kurzov, školení a vzdelávacích aktivít (33) Organizovanie kurzov, školení a výstav (34) Organizovanie kurzov, školení a výstav v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie kurzov, školení a seminárov (15) Organizovanie kurzov, školení, konferencií a seminárov (12) Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí (62) Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (92) Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (140) Organizovanie kurzov, školení, prednášok (20) Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov (122) Organizovanie kurzov, školení, seminárov (233) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií (88) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti (20) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov (15) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych a športových podujatí (11) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí (37) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a obchodných rokovaní (32) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok (70) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a spoločenských podujatí (20) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (17) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav (186) Organizovanie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľnej živnosti (31) Organizovanie kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľných živností (11) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, konferencií (14) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (39) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí (80) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (99) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (19) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, prednášok a vzdelávacích akcií (13) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských a športových podujatí (12) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (21) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav a veľtrhov (16) Organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav, veľtrhov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (27) Organizovanie kurzov, školení, veľtrhov a výstav (11) Organizovanie kurzov, školení, vzdelávacích programov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (30) Organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov (21) Organizovanie kurzov, školení, výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (31) Organizovanie kurzov, školení, výstav, seminárov, hudobných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (11) Organizovanie kurzov, školení, športových a kultúrnych podujatí (26) Organizovanie kurzov, školení, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (11) Organizovanie kurzov,školení a seminárov (10) Organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (25) Organizovanie módnych prehliadok (42) Organizovanie obchodno - predajných výstav, trhov a prehliadok (12) Organizovanie obchodno - predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti (34) Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok (44) Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti (129) Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľných živností (16) Organizovanie odborných a vzdelávacích kurzov a školení (14) Organizovanie odborných konzultácií, seminárov, kurzov a školení (10) Organizovanie odborných kurzov a školení (51) Organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (34) Organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií (15) Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov (10) Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (12) Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov vrátane lektorskej činnosti v rozsahu voľných živností (13) Organizovanie odborných prednášok a seminárov (11) Organizovanie odborných seminárov (11) Organizovanie odborných seminárov a školení (14) Organizovanie odborných seminárov, školení a iných vzdelávacích akcií (11) Organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností (11) Organizovanie prednášok a školení (17) Organizovanie prednášok, kurzov a školení (17) Organizovanie prednášok, kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí (18) Organizovanie prednášok, seminárov a školení (20) Organizovanie prednášok, školení a seminárov (12) Organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja (17) Organizovanie rekreačných jázd na koňoch (38) Organizovanie seminárov (14) Organizovanie seminárov a konferencií (10) Organizovanie seminárov a konferencií, kultúrnych podujatí a výstav (11) Organizovanie seminárov a výstav (16) Organizovanie seminárov a školení (134) Organizovanie seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (34) Organizovanie seminárov a školení v rozsahu voľných živností (14) Organizovanie seminárov, konferencií a školení (14) Organizovanie seminárov, kurzov a školení (207) Organizovanie seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (20) Organizovanie seminárov, kurzov, školení (17) Organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov (14) Organizovanie seminárov, školení a kurzov (50) Organizovanie seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľných živností (17) Organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí (18) Organizovanie seminárov, školení, vzdelávacích podujatí, veľtrhov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti (16) Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí (183) Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, školení a seminárov (13) Organizovanie spoločenských a športových podujatí (64) Organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav (89) Organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie spoločenských akcií, výstav a veľtrhov (10) Organizovanie spoločenských podujatí (157) Organizovanie spoločenských podujatí a výstav (57) Organizovanie spoločenských podujatí a školení (11) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a iných podujatí (11) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (314) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (24) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľných živností (10) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, seminárov a porád (28) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích programov, kurzov, seminárov a školení (30) Organizovanie spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí (18) Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí (39) Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (17) Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´ (40) Organizovanie tanečných zábav a diskoték (37) Organizovanie telovýchovných kurzov (23) Organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov (17) Organizovanie verejných kultúrnych podujatí (21) Organizovanie verejných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (41) Organizovanie veľtrhov (28) Organizovanie veľtrhov a výstav (61) Organizovanie veľtrhov a zábavných parkov (12) Organizovanie voľného času detí (136) Organizovanie voľného času detí a dospelých (30) Organizovanie voľného času detí a mládeže (23) Organizovanie voľného času detí a seniorov (21) Organizovanie voľného času detí a seniorov v rozsahu voľnej živnosti (23) Organizovanie voľného času detí v rozsahu voľnej živnosti (50) Organizovanie vzdelávacích a spoločenských podujatí (21) Organizovanie vzdelávacích kurzov (13) Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení (63) Organizovanie vzdelávacích podujatí (44) Organizovanie vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (15) Organizovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení (27) Organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov a seminárov (12) Organizovanie výstav (529) Organizovanie výstav - výstavníctvo (10) Organizovanie výstav a prezentačných akcií (14) Organizovanie výstav a spoločenských podujatí (50) Organizovanie výstav a veľtrhov (219) Organizovanie výstav a veľtrhov pre obchodné a reklamné účely v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie výstav a veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti (45) Organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti (70) Organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí (56) Organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov a sympózií (22) Organizovanie výstav, kultúrnych a športových podujatí, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (69) Organizovanie výstav, kurzov a školení (11) Organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov (15) Organizovanie výstav, kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (10) Organizovanie výstav, prehliadok a veľtrhov (18) Organizovanie výstav, prehliadok, predajných búrz (12) Organizovanie výstav, prehliadok, veľtrhov (12) Organizovanie výstav, spoločenských a kultúrnych podujatí (18) Organizovanie výstav, trhov a kongresov (26) Organizovanie výstav, trhov a prehliadok (11) Organizovanie výstav, veľtrhov (18) Organizovanie výstav, veľtrhov a konferencií (16) Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov (12) Organizovanie výstav, veľtrhov pre obchodné a reklamné účely v rozsahu voľných živností (17) Organizovanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (18) Organizovanie výstav, školení a seminárov (11) Organizovanie výstav, školení, kurzov a seminárov (23) Organizovanie školení (164) Organizovanie školení a kurzov (240) Organizovanie školení a kurzov v oblasti vzdelávania (13) Organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (42) Organizovanie školení a kurzov v rozsahu voľných živností (33) Organizovanie školení a seminárov (410) Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (249) Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľných živností (45) Organizovanie školení a výstav (63) Organizovanie školení v oblasti výpočtovej techniky (27) Organizovanie školení v rozsahu voľnej živnosti (30) Organizovanie školení v rozsahu voľných živností (15) Organizovanie školení, konferencií a seminárov (13) Organizovanie školení, konferencií a seminárov v rámci voľných živností (12) Organizovanie školení, kurzov a odborných seminárov (18) Organizovanie školení, kurzov a prednášok (20) Organizovanie školení, kurzov a seminárov (708) Organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (156) Organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností (71) Organizovanie školení, kurzov a výstav (48) Organizovanie školení, kurzov v rozsahu voľných živností (12) Organizovanie školení, kurzov, koncertov a výstav (27) Organizovanie školení, kurzov, seminárov (99) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích akcií (20) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a konferencií (12) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a prednášok (13) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí (35) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (36) Organizovanie školení, kurzov, seminárov a výstav (97) Organizovanie školení, kurzov, seminárov v oblasti vzdelávania (13) Organizovanie školení, kurzov, seminárov v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych a športových podujatí (21) Organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (10) Organizovanie školení, kurzov, spoločenských a športových podujatí (12) Organizovanie školení, kurzov, výstav, kultúrnych, zábavných, spoločenských a športových podujatí (10) Organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov (64) Organizovanie školení, prednášok a seminárov (18) Organizovanie školení, prednášok a seminárov v rozsahu voľných živností (14) Organizovanie školení, prednášok, kurzov a seminárov (14) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov (172) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (20) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností (26) Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov, vzdelávacích podujatí, športových, kultúrnych podujatí, výstav a obchodných rokovaní (16) Organizovanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí (40) Organizovanie školení, seminárov a konferencií (17) Organizovanie školení, seminárov a kurzov (155) Organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti (42) Organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností (12) Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (287) Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti (74) Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností (13) Organizovanie školení, seminárov a výstav (55) Organizovanie školení, seminárov, konferencií a výstav (10) Organizovanie školení, seminárov, kongresov, konferencií a vzdelávacích podujatí (16) Organizovanie školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí (16) Organizovanie školení, seminárov, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (11) Organizovanie školení, seminárov, kurzov (10) Organizovanie školení, seminárov, kurzov a konferencií (18) Organizovanie školení, seminárov, kurzov v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie školení, seminárov, kurzov, konferencií a koncertov (11) Organizovanie školení, výstav a seminárov (33) Organizovanie športovy´ch, kultúrnych a iny´ch spoločensky´ch podujatí (136) Organizovanie športových , kultúrnych a iných spoločenských podujatí (38) Organizovanie športových a iných spoločenských podujatí (10) Organizovanie športových a kultúrnych podujatí (115) Organizovanie športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (18) Organizovanie športových a spoločenských podujatí (27) Organizovanie športových akcií a podujatí (39) Organizovanie športových kultúrnych a iných spoločenských podujatí (37) Organizovanie športových podujatí (581) Organizovanie športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (22) Organizovanie športových súťaží (89) Organizovanie športových, kulturných a iných spoločenských podujatí (10) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (23) Organizovanie športových, kultúrnych a iných podujatí (30) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spolocˇenských podujatí (66) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských akcií (17) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (37896) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, (10) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. (282) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; (53) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí? (33) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských udalostí (26) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločneských podujatí (13) Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (458) Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (215) Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností (24) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (157) Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní (72) Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti (32) Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a výstav (36) Organizovanie športových, kultúrnych, a iných spoločenských podujatí (11) Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích akcií, školení, kurzov a seminárov (12) Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení (18) Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti (22) Organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí (17) Organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti (11) Organizovanie športových,kultúrnych a iných spoločenských podujatí (33) Organizovanie, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (14) Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (30) Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (18) Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie spoločenských a kultúrnych podujatí (20) Organizovanie, usporadúvanie a zabezpečenie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (11) Organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí (13) Organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (67) Organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti (10) Organizovanie, usporadúvanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (22) Organizovanie, športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (26) Organizácia kultúrnych a iných spoločenských podujatí (22) Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí (11) Organizácia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (16) Organizácia kurzov, školení a seminárov (21) Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek (1450) Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek. (10) Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí (94) Osadzovanie odkvapov z hotových komponentov a lapačov snehu (76) Osadzovanie okien a dverí (65) Osadzovanie okien a dverí bez úpravy stavebných otvorov (12) Osadzovanie stavebno-stolárskych výrobkov (okien a dverí do drevených rámov) (10) Osadzovanie stavebno-stolárskych výrobkov (okien a dverí do drevených rámov), osadzovanie vstavaných políc, skríň (13) Osobitné zásahy do zemskej kôry (24) Osobná cestná doprava (103) Osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu) (227) Osobná cestná doprava /nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu/ (27) Osobná cestná doprava s obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (129) Osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (130) Osobná cestná doprava vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (24) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (28) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (20) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (10) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča (43) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxi služby (10) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (789) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxi služby (10) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (779) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby (70) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (123) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb, vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (11) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb, vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (12) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (121) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (703) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby (14) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (44) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb, vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (11) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (10) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (12) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (19) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (18) Osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (14) Osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (18) Osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (22) Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (11) Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (18) Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (14) Osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (10) Osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (10) Osobná doprava (12) Osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby (51) Osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (19) Osobná nepravidelná doprava (15) Osobná taxislužba (21) Ostatná hospodárska činnosť: (15) Ostatné kompletačné a dokončovacie práce (49) Ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností (64) Ostatné obchodné služby (10) Ostatné oddychové činnosti (15) Ostatné služby prevažne osobného charakteru (14) Ostatné služby v doprave (25) Ostatné stavebno-inštalačné práce (21) Ostatné vnútorné stavebné práce (11) Ostatné vydavateľské činnosti (12) Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova (37) Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov (23) Otváranie akreditívov (17) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (58) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu (14) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom (16) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch (21) Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton (24) Overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb (27) Overovanie určených meradiel (44) Ovocia a zeleniny (10) Ozdobné tetovanie (43) Ozvučenie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (13) Ozvučovanie a osvetlovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (10) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí (17) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí (794) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (455) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí (12) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (2233) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. (19) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych,spoločenských a športových podujatí (37) Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (13) Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (300) Ozvučovanie priestorov (14) Očná optika (339)

P

Paletovanie prírodného kameňa (13) Paličské a zváračské práce (15) Paličské práce (60) Parkovacie služby (51) Parkové a sadové úpravy (11) Pedikúra (553) Pekárenská a cukrárenská výroba (20) Pekárenská výroba (31) Pekáreň (10) Pekárstvo (17) Penetračné nátery (62) Penájom hnuteľných vecí (14) Permanentný make-up (16) Personálna analýza (10) Personálne poradenstvo (101) Personálne poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti využívania ľudských zdrojov (24) Personálne poradenstvo - poradenstvo v oblasti využívania ľudských zdrojov (12) Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu (198) Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu v rozsahu voľnej živnosti (23) Personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu (18) Personálne poradenstvo s výnimkou personálneho leasingu (22) Personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (47) Personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti okrem personálneho leasingu (37) Personálne poradenstvo, okrem personálneho leasingu (16) Personálny management (46) Pestovanie obilnín a kultúrnych plodín (12) Pestovanie ovocia a zeleniny (19) Pestovanie poľnohospodárskych plodín (15) Pestovanie viniča (10) Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami (744) Pestovateľské pálenie ovocia (81) Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti) (40) Pieskovanie (10) Piliarska drevovýroba (44) Piliarska výroba (444) Piliarska výroba a impregnovanie dreva (16) Piliarska výroba a impregnácia dreva (93) Piliarska výroba a pilčícke práce (29) Piliarska výroba, porez dreva, hobľovanie a impregnovanie dreva (26) Piliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie dreva (62) Piliarska činnosť (30) Piliarske práce (122) Piliarske práce a impregnácia dreva (12) Piliarske práce a zvoz dreva (30) Piliarske práce, zvoz dreva (10) Piliarská výroba (14) Pilčické práce (41) Pilčícke a povoznícke služby (33) Pilčícke práce (380) Pilčícke práce a približovanie dreva (102) Pilčícke práce a píliarska výroba (14) Pilčícke práce a zvoz dreva (36) Pilčícke práce, manipulácia a približovanie dreva (13) Pilčícke práce, približovanie dreva (15) Pisárske práce (21) Pisárske práce a preklady (13) Platobný styk a zúčtovanie (19) Plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní (21) Plnenie tlakových nádob na plyn (12) Plnenie tlakových nádob na plyny (12) Plynoinštalatérske práce (16) Plynoinštalatérstvo (370) Plynárenstvo (24) Plynárenstvo - dodávka plynu (28) Plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu (10) Plynárenstvo, rozsah podnikania: dodávka plynu (12) Pneuservis (627) Pneuservis - opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies (29) Pneuservisná činnosť (19) Pneuservisné služby (17) Pochovávanie a kremácia zvierat (11) Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby (21) Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov (41) Pocˇítacˇové služby (16) Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov (54) Podlahárske a obkladačské práce (14) Podlahárske práce (139) Podlahárstvo (557) Podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (41) Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime (10) Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom (24) Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpečny´m odpadom (41) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečeným odpadom (12) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom (20) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (20859) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. (132) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; (10) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným tovarom (19) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako s nebezpečným odpadom (35) Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom (140) Podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom (17) Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom (12) Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi (161) Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (15) Podnikanie v oblasti nakladania s inými než nebezpečnými odpadmi (20) Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (1337) Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. (11) Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (52) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (1259) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov) (20) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - okrem nebezpečného odpadu (12) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu (76) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných (19) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov (79) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu (25) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečných odpadov (41) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečného odpadu (13) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov (27) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (67) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností (26) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov (10) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov (18) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: (19) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom (53) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom iným ako nebezpečným (18) Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom (280) Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi (228) Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi (okrem nebezpečného) (10) Podnikanie v oblasti nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (58) Podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom (50) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (10) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (26) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predaja (19) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (19) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (59) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (57) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov (11) Podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (86) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (48) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (55) Podnikatelské poradenstvo (41) Podnikateľké poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (20) Podnikateľské a ekonomické poradenstvo (23) Podnikateľské a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (15) Podnikateľské a finančné poradenstvo (12)