Archive

Companies grouped by economic activity codes

A

Administration af fast ejendom på kontraktbasis (1120) Administration af fast ejendom på kontraktbasis (6904) Administration af og bidrag til erhvervsfremme (284) Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring (1180) Adresseringsbureauer (24) Adresseringsbureauer (21) Advokatvirksomhed (1338) Agenturhandel med andet specialiseret sortiment (334) Agenturhandel med blandet sortiment (1187) Agenturhandel med blandet sortiment (4609) Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (68) Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (243) Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (586) Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (1609) Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (288) Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (1221) Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (285) Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv (179) Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (1431) Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer (610) Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (2804) Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (157) Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer (850) Agerbrug i øvrigt (4641) Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (13823) Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (1751) Aldersintegrerede institutioner (458) Aldersintegrerede institutioner (1218) Almennyttige boligselskaber (11199) Almennyttige boligselskaber (1359) Alment praktiserende læger (12223) Alment praktiserende læger (1863) Almindelig rengøring (10610) Almindelig rengøring i bygninger (30624) Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (2478) Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (775) Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (107) Anden anlægsvirksomhed (801) Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (1185) Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt (42) Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (18016) Anden bygningsfærdiggørelse (4642) Anden bygningsinstallationsvirksomhed (3531) Anden detailhandel bortset fra butikshandel (9460) Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (726) Anden detailhandel fra stadepladser og markeder (873) Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (5747) Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (10799) Anden engroshandel (1518) Anden engroshandel (1911) Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (20244) Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager (385) Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt (510) Anden forretningsservice i.a.n. (1842) Anden forretningsservice i.a.n. (12223) Anden forretningsservice i.a.n. (2604) Anden forsikring (1090) Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt (58) Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (4204) Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (2288) Anden it-servicevirksomhed (11979) Anden kontorservice (453) Anden kontorservice (608) Anden kvægavl (1096) Anden landpassagertransport (1370) Anden måling og teknisk analyse (1092) Anden måling og teknisk analyse (261) Anden pensionsforsikring (130) Anden pensionsforsikring (45) Anden personaleformidling (1524) Anden reklamevirksomhed (5563) Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (1658) Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (5055) Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug (630) Anden restaurationsvirksomhed (6533) Anden råstofindvinding i.a.n. (130) Anden råstofudvinding i øvrigt (11) Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed (489) Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (370) Anden servicevirksomhed i øvrigt (2074) Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (348) Anden teknisk rådgivning (4125) Anden teknisk rådgivning (13792) Anden telekommunikation (1693) Anden trykning (2854) Anden udgivelse af software (5532) Anden udgivervirksomhed (3884) Anden udgivervirksomhed (757) Anden udlejning af boliger (29882) Anden udlejning af boliger (6396) Anden udlånsvirksomhed (127) Anden undervisning i.a.n. (32415) Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (2649) Anden virksomhed i forbindelse med trykning (230) Anden virksomhedsrådgivning (15058) Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (1831) Andet sundhedsvæsen (4692) Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (1416) Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (1506) Andre faciliteter til korttidsophold (309) Andre forhandlere af brugte varer (1018) Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (3906) Andre former for institutionsophold (744) Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (2197) Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (673) Andre informationstjenester i.a.n. (1727) Andre kreditinstitutter (36) Andre kreditselskaber (594) Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (11838) Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner (2010) Andre organisationer og foreninger i.a.n. (266343) Andre overnatningsfaciliteter (283) Andre personlige serviceydelser i.a.n. (13175) Andre politiske og ideologiske organisationer (379) Andre post- og kurertjenester (16160) Andre rengøringsydelser (2870) Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (2503) Andre skoler med almendannende voksenundervisning (1165) Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold (89) Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (1108) Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (6763) Andre sportsaktiviteter (6215) Andre sportsanlæg (271) Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (1873) Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (358) Andre trykkerier i øvrigt (509) Anlæg af broer og tunneller (49) Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner (198) Anlæg af ledningsnet (694) Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation (313) Anlæg af ledningsnet til væsker (1930) Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger (104) Anlæg af veje og jernbaner (305) Anlæg af veje og motorveje (507) Anlægsgartnerier (1763) Antikvitetsforretninger (743) Apoteker (638) Apoteker (136) Arbejdsformidling (73) Arbejdsformidlingskontorer (2640) Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer (1031) Arkitektvirksomhed (14173) Arkitektvirksomhed (2706) Arkiver (102) Arkiver (22) Asfalt- og tagpapfabrikker (24) Autoelektrikere (82) Autolakererier (459) Autoreparationsværksteder (4126) Autoreparationsværksteder mv. (23262) Autoservice i øvrigt (739) Avl af andet kvæg og bøfler (5219) Avl af får og geder (976) Avl af heste og dyr af hestefamilien (3579) Avl af kameler og dyr af kamelfamilien (10) Avl af malkekvæg (13029) Avl af pelsdyr mv. (5532) Avl af smågrise (3607)

B

Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (1007) Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (3814) Bagerforretninger (1435) Banker, sparekasser og andelskasser (381) Bedemænd (203) Bedemænd og begravelsesvæsen (1003) Behandling og bortskaffelse af farligt affald (51) Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald (221) Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede (322) Beklædningsindustri i øvrigt (418) Beskyttede boliger o.l. (113) Betonelementfabrikker (24) Betonvarefabrikker (130) Biavl (314) Biblioteker (52) Biludlejning (776) Biografer (168) Biografer (419) Blandet drift (12119) Blomsterforretninger (1931) Blomsterforretninger (5502) Bog- og papirhandlere (698) Bogantikvariater (134) Bogbinding og lignende serviceydelser (398) Bogføring og revision: skatterådgivning (26501) Bogtrykkerier og offsettrykkerier (766) Boliganvisning (22) Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (2019) Boligtekstilforretninger (397) Boligtekstilforretninger (835) Bortskaffelse af affald med energiproduktion (93) Botaniske og zoologiske haver (25) Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater (160) Brandvæsen (137) Brandvæsen og redningskorps (63) Brolæggermestre (417) Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme (28) Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer (59) Brydning af sten (10) Bryggerier (41) Brødfabrikker (34) Brødudsalg (254) Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen (232) Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. (900) Bus- og S-togstrafik mv., rutefart (109) Bustrafik (100) Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (7291) Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt (420) Byggemarkeder (277) Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (1518) Bygning af både til fritid og sport (343) Bygning af skibe og flydende materiel (178) Børnehaver (541) Børnehaver (2002) Børsmæglervirksomhed (50) Børstefabrikker (26)

C

Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (10124) Cafeér og kaffebarer mv. (1172) Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (15483) Call Centres virksomhed (39) Call centres virksomhed (1629) Campingpladser (434) Campingpladser (1377) Catering og diner transportable (1589) Centralbanker (16) Charter- og taxiflyvning (369) Charterflyvning med gods (10) Charterflyvning med passagerer (65) Chokolade- og konfektureforretninger (1191) Chokolade- og sukkervarefabrikker (76) Computer facility management (841) Computerprogrammering (44296) Cykel- og knallertforretninger (619) Cykel- og knallertforretninger (3474) Cykelreparationsværksteder (283)

D

Dagcentre for ældre mv. (35) Dagcentre mv. (161) Dagplejemødre (1487) Dagplejemødre (1080) Dambrug og fiskeavl (332) Dametøjsforretninger (2792) Databaseværter og -formidlere (1081) Databehandling (1515) Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (6584) Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv. (79) Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse (58) Destillation, rektifikation og blanding af alkohol (302) Detailhandel fra postordreforretninger (2300) Detailhandel med andre varer (1967) Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder (3041) Detailhandel med andre varer i.a.n. (9051) Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (13466) Detailhandel med aviser og papirvarer (492) Detailhandel med belysningsartikler (88) Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (1233) Detailhandel med biler (3204) Detailhandel med brugte varer i forretninger (6383) Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (3239) Detailhandel med bøger (1465) Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet (889) Detailhandel med computere og standardsoftware (1546) Detailhandel med computere, ydre enheder og software (3626) Detailhandel med dagligvarer via internet (5951) Detailhandel med dagligvarer via internet (2234) Detailhandel med drikkevarer (4743) Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (1577) Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (665) Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (2175) Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt (369) Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (1246) Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (4394) Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (2903) Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. (920) Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. (2451) Detailhandel med kontormaskiner (26) Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (4080) Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (1367) Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (226) Detailhandel med legetøj og spil (910) Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet (1520) Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler (598) Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler (69) Detailhandel med musik- og videooptagelser (507) Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (1519) Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (13397) Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (537) Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (2943) Detailhandel med spil og legetøj (3073) Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder (1412) Detailhandel med telekommunikationsudstyr (1640) Detailhandel med telekommunikationsudstyr (499) Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning (1369) Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (7926) Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (4155) Detailhandel via Internettet med digitale produkter (4375) Discountforretninger (836) Diskoteker og natklubber (482) Distribution af elektricitet (266) Distribution af film, video- og tv-programmer (466) Distribution af gas (60) Distribution af og handel med elektricitet (63) Drift af affaldsbehandlingsanlæg (34) Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler (35) Drift af sportsanlæg (2296) Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (626) Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (1071) Dyrehandel (612) Dyrehandel (2430) Dyrkning af andre etårige afgrøder (8755) Dyrkning af andre flerårige afgrøder (1943) Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder (380) Dyrkning af citrusfrugter (1999) Dyrkning af druer (77) Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (3663) Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter (1653) Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (52163) Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter (196) Dyrkning af olieholdige frugter (10) Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer (23) Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (11868) Dyrlæger (2832) Dyrlæger (447) Dækservice (1180) Dækservice (125) Døgninstitutioner for børn og unge (1277) Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap (114) Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap (839) Døgninstitutioner for voksne med handicap (110) Døgnkiosker (1998)

E

Efterbehandling af tekstiler (471) Ejendomsmæglere (1725) Ejendomsmæglere mv. (6906) Ejerforeninger (10701) Ejerforeninger (2028) Ekstraterritoriale organisationer og organer (289) El-installation (12952) Elektromekaniske værksteder (451) Elforsyning (1175) Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (830) Engros- og detailhandel med campingvogne mv. (169) Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. (535) Engroshandel med affaldsprodukter (1309) Engroshandel med affaldsprodukter (514) Engroshandel med andre husholdningsartikler (2021) Engroshandel med andre husholdningsartikler (301) Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (793) Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (9491) Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (994) Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (1205) Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (228) Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (2237) Engroshandel med beklædning (2702) Engroshandel med beklædning (6675) Engroshandel med biler mv. (755) Engroshandel med blomster og planter (1554) Engroshandel med brød, kager og kiks (31) Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (284) Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (586) Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (1145) Engroshandel med computere og it-udstyr (1018) Engroshandel med computere, ydre enheder og software (4186) Engroshandel med cykler og knallerter (134) Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (2164) Engroshandel med el-installationsmateriel (150) Engroshandel med el-installationsmateriel (117) Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (266) Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (652) Engroshandel med elektronisk udstyr (1838) Engroshandel med elektroniske komponenter (364) Engroshandel med elektroniske komponenter (282) Engroshandel med emballageartikler (248) Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (1225) Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (1480) Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (584) Engroshandel med fodtøj (765) Engroshandel med fodtøj (238) Engroshandel med fotografiske artikler (119) Engroshandel med fotografiske og optiske artikler (346) Engroshandel med frugt og grønsager (518) Engroshandel med frugt og grøntsager (2270) Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv. (60) Engroshandel med guld- og sølvvarer (140) Engroshandel med helsekostprodukter (541) Engroshandel med huder, skind og læder (195) Engroshandel med hårde hvidevarer (466) Engroshandel med hårde hvidevarer (134) Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv. (167) Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv. (265) Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (733) Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (2068) Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (1175) Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (179) Engroshandel med kemiske produkter (1239) Engroshandel med kemiske produkter (407) Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (174) Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (1069) Engroshandel med kontormøbler (533) Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (112) Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (1165) Engroshandel med kufferter og lædervarer (1825) Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (1256) Engroshandel med kød og kødprodukter (478) Engroshandel med kød og kødprodukter (1121) Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (794) Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. (173) Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (215) Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (286) Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (2574) Engroshandel med legetøj og spil (285) Engroshandel med levende dyr (671) Engroshandel med levende dyr (299) Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (1316) Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (369) Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (907) Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (103) Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (166) Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien (19) Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien (128) Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (351) Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (2009) Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (843) Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (287) Engroshandel med metaller og metalmalme (760) Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (375) Engroshandel med møbler (799) Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (2996) Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (2001) Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (670) Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (5114) Engroshandel med porcelæns- og glasvarer (188) Engroshandel med porcelæns- og glasvarer (438) Engroshandel med radio og tv mv. (323) Engroshandel med radio og tv mv. (851) Engroshandel med rengøringsmidler (398) Engroshandel med rengøringsmidler (1191) Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (659) Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (5130) Engroshandel med råhuder, skind og læder (76) Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (516) Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (962) Engroshandel med tekstiler (2206) Engroshandel med tekstiler (807) Engroshandel med telekommunikationsudstyr (93) Engroshandel med telekommunikationsudstyr (883) Engroshandel med tobaksvarer (174) Engroshandel med tobaksvarer (30) Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (3870) Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (1285) Engroshandel med tæpper (104) Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme (173) Engroshandel med ure og optik (217) Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (1699) Engroshandel med vin og spiritus (881) Engroshandel med vin og spiritus (4110) Engroshandel med værktøjsmaskiner (1561) Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (230) Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (272) Engroshandel med øl og mineralvand (314) Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (1546) Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (3895) Erhvervs- og institutionsvaskerier (326) Erhvervs- og institutionsvaskerier (193) Erhvervshavne (186) Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) (27) Event catering (8320)

F

FVC-selskaber (40) Fagforeninger (2401) Fagforeninger (2004) Faglige sammenslutninger (3143) Faglige, oplysende foreninger (1067) Familiepleje (366) Farve- og tapetforretninger (974) Farve- og tapetforretninger (479) Fastnetbaseret telekommunikation (679) Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (2745) Ferieboligudlejning (813) Feriecentre (36) Ferskvandsbrug (548) Ferskvandsfiskeri (140) Film- og videoformidling (97) Film- og videoproduktion (1567) Finansiel leasing (1058) Finansiel leasing (619) Finansielle holdingselskaber (18510) Finansielle holdingselskaber (268) Finansielle hovedsæders virksomhed (1019) Finansieringsselskaber (170) Finansieringsvirksomhed i øvrigt (2341) Fiskeauktioner (25) Fiskeauktioner (45) Fiskeforretninger (1164) Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker (73) Fiskenetfabrikker (vodbindere) (43) Fiskeri (2592) Fitnesscentre (2047) Fjerkræavl (948) Flygtninge- og asylcentre (24) Flytteforretninger (467) Flytteforretninger (2417) Fodplejere (703) Folkebiblioteker (14) Folkehøjskoler (50) Folkeskole o.l. (115) Folkeskoler o.lign. (1814) Forarbejdning af afgrøder efter høst (170) Forarbejdning af andet kød (390) Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd (77) Forarbejdning af svinekød (120) Forarbejdning af te og kaffe (321) Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (508) Forarbejdning og konservering af fjerkrækød (42) Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt (30) Forarbejdning og konservering af kartofler (27) Forbehandling og spinding af tekstilfibre (64) Forberedende byggepladsarbejder (5947) Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål (750) Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (21649) Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug (274) Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (8231) Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (3221) Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (849) Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (195) Forhandlere af musikinstrumenter (188) Forhandlere af musikinstrumenter (588) Forhandlere af sports- og campingudstyr (5438) Forlystelsesparker (190) Forlystelsesparker o.l. (717) Formgivning og industrielt design (1230) Formgivning og industrielt design (2812) Formning og forarbejdning af planglas (99) Formueforvaltning (2072) Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (2820) Forsikringsagenturer (273) Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (7707) Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (1606) Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (547) Forsorgshjem mv. (34) Forsvar (49) Forsvar (18) Forvaltning af kapitalmarkeder (99) Fotoforretninger (306) Fotoforretninger (586) Fotografer (1628) Fotografisk virksomhed (18271) Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (1915) Fotolaboratorier (46) Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger (35) Fremstilling af aluminium (141) Fremstilling af aluminium og komponenter heraf (29) Fremstilling af anden underbeklædning (43) Fremstilling af anden yderbeklædning (3226) Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt (304) Fremstilling af andet elektrisk udstyr (1151) Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n. (16) Fremstilling af andet håndteringsudstyr (39) Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (133) Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (2074) Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter (46) Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter (146) Fremstilling af andre bygningsartikler af plast (59) Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer (285) Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler (100) Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (519) Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (1860) Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt (56) Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (2101) Fremstilling af andre gummiprodukter (181) Fremstilling af andre gummiprodukter (42) Fremstilling af andre haner og ventiler (99) Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer (51) Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf (15) Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt (42) Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. (92) Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt (55) Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. (207) Fremstilling af andre keramiske produkter (150) Fremstilling af andre keramiske produkter (106) Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug (22) Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap (26) Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri (80) Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (704) Fremstilling af andre motorer og turbiner (22) Fremstilling af andre møbler (3635) Fremstilling af andre møbler til boliger (640) Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (32) Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (35) Fremstilling af andre organiske basiskemikalier (21) Fremstilling af andre organiske basiskemikalier (65) Fremstilling af andre papir- og papvarer (280) Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. (84) Fremstilling af andre plastprodukter (1179) Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (278) Fremstilling af andre pumper og kompressorer (133) Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler (450) Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal (156) Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler (91) Fremstilling af andre tekstiler i.a.n. (345) Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt (21) Fremstilling af andre transportmidler i.a.n. (68) Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt (224) Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer (1001) Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier (23) Fremstilling af andre varer i øvrigt (555) Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (210) Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (69) Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning (17) Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser (16) Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser (21) Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni (21) Fremstilling af arbejdsbeklædning (17) Fremstilling af arbejdsbeklædning (89) Fremstilling af asfalt og tagpap (28) Fremstilling af babytøj (42) Fremstilling af basisplast (14) Fremstilling af batterier og akkumulatorer (49) Fremstilling af beklædningsartikler af læder (147) Fremstilling af belysningsarmaturer mv. (231) Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber (84) Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr (182) Fremstilling af bijouteri og lignende varer (1274) Fremstilling af bijouterivarer (188) Fremstilling af boligtekstiler (258) Fremstilling af boligtekstiler (823) Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre (23) Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (30) Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv. (18) Fremstilling af byggematerialer af beton (450) Fremstilling af byggematerialer af gips (30) Fremstilling af bygningsartikler af plast (505) Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (1370) Fremstilling af båndtransportører og elevatorer (72) Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap (59) Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap (221) Fremstilling af cider og anden frugtvin (233) Fremstilling af computere og andet it-udstyr (255) Fremstilling af computere og ydre enheder (440) Fremstilling af cykler (44) Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer (346) Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler (24) Fremstilling af dele af træ til bygninger (177) Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer (41) Fremstilling af døre og vinduer af metal (364) Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer (77) Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr (10) Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv. (17) Fremstilling af elektriske belysningsartikler (719) Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater (356) Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (142) Fremstilling af elektriske husholdningsapparater (138) Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug (10) Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere (181) Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater (24) Fremstilling af elektronik til husholdninger (753) Fremstilling af elektroniske komponenter og plader (385) Fremstilling af elmotorer og -generatorer (26) Fremstilling af emballeringsmaskiner (34) Fremstilling af farmaceutiske præparater (657) Fremstilling af farmaceutiske råvarer (68) Fremstilling af farmaceutiske råvarer (161) Fremstilling af farvestoffer og pigmenter (17) Fremstilling af fibercement (16) Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler (15) Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt (91) Fremstilling af finerplader og træbaserede plader (100) Fremstilling af fiskemel (20) Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. (65) Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. (269) Fremstilling af fodtøj (222) Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt (40) Fremstilling af friske bageriprodukter (3496) Fremstilling af frugt- og grønsagssaft (13) Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft (281) Fremstilling af færdigblandet beton (82) Fremstilling af færdigblandet beton (18) Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr (159) Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl (38) Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr (207) Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler (499) Fremstilling af færdigretter (26) Fremstilling af færdigretter (764) Fremstilling af færdigt foder til kæledyr (10) Fremstilling af gas (313) Fremstilling af gas (11) Fremstilling af glasfiber (148) Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf (36) Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk (72) Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter (46) Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv. (39) Fremstilling af haner og ventiler (34) Fremstilling af herre- og dameovertøj (20) Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad (146) Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap (64) Fremstilling af hydraulisk udstyr (250) Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner (35) Fremstilling af håndværktøj (264) Fremstilling af håndværktøj (750) Fremstilling af højtalere mv. (75) Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv. (16) Fremstilling af høreapparater og dele hertil (13) Fremstilling af høreapparater og dele hertil (60) Fremstilling af høstmaskiner mv. (11) Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater (55) Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne (42) Fremstilling af ildfaste produkter (43) Fremstilling af industrigasser (34) Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (383) Fremstilling af invalidekøretøjer (15) Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug (32) Fremstilling af isolerede ledninger og kabler (36) Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge (38) Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) (17) Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug (26) Fremstilling af kager og kiks (44) Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (515) Fremstilling af kalk og gips (11) Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt (11) Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (276) Fremstilling af kemofibre (12) Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande (1106) Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande (320) Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele (28) Fremstilling af keramiske sanitetsartikler (32) Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser (47) Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger (499) Fremstilling af kobber (13) Fremstilling af kobber og komponenter heraf (13) Fremstilling af kommunikationsudstyr (666) Fremstilling af konsumis (23) Fremstilling af konsumis (223) Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (552) Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast (30) Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (174) Fremstilling af kontorartikler af papir (146) Fremstilling af kontorartikler af papir og pap (60) Fremstilling af kontormaskiner (10) Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) (25) Fremstilling af koste og børster (59) Fremstilling af kosttilskud (28) Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker (32) Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (64) Fremstilling af køkkenmøbler (280) Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug (49) Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (1446) Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (616) Fremstilling af legetøj og spil (173) Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer (74) Fremstilling af letmetalemballage (39) Fremstilling af lim (35) Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje (26) Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. (182) Fremstilling af luftpumper og -kompressorer (27) Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker (63) Fremstilling af lyslederkabler (27) Fremstilling af låse og hængsler (260) Fremstilling af læderbeklædning (26) Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (292) Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr (644) Fremstilling af madrasser (56) Fremstilling af magnetiske og optiske media (33) Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer (24) Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer (189) Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer (44) Fremstilling af malt (12) Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer (12) Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn (12) Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri (29) Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv. (47) Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr (32) Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer (11) Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (571) Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt (120) Fremstilling af maskiner til metalindustri (40) Fremstilling af maskiner til metallurgi (36) Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap (19) Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi (108) Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder (35) Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg (350) Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner (16) Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (2137) Fremstilling af mejerimaskiner (18) Fremstilling af metalbeslag (62) Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner (171) Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (2453) Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (414) Fremstilling af metalskilte (197) Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere (32) Fremstilling af militære kampkøretøjer (10) Fremstilling af motorcykler (96) Fremstilling af motordrevet håndværktøj (36) Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter (77) Fremstilling af motorkøretøjer (174) Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler (55) Fremstilling af musikinstrumenter (63) Fremstilling af musikinstrumenter (427) Fremstilling af mølleriprodukter (95) Fremstilling af mørtel (50) Fremstilling af navigationsudstyr (11) Fremstilling af olier og fedtstoffer (133) Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr (235) Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv. (563) Fremstilling af ovne og fyringsaggregater (69) Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater (373) Fremstilling af papir og pap (30) Fremstilling af papir og pap (52) Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. (602) Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer (13) Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (76) Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast (33) Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast (288) Fremstilling af planglas (14) Fremstilling af plast i ubearbejdet form (94) Fremstilling af plastemballage (326) Fremstilling af plastemballage (92) Fremstilling af printplader o.l. (178) Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (54) Fremstilling af pullovere, cardigans mv. (98) Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg (50) Fremstilling af radioer, fjernsyn mv. (64) Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter (139) Fremstilling af ramme- og møbellister (47) Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer (91) Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (114) Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (205) Fremstilling af råolier og fedtstoffer (23) Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (334) Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål (296) Fremstilling af rør og slanger af plast (16) Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (52) Fremstilling af sammensatte parketstave (30) Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal (35) Fremstilling af skjorter (28) Fremstilling af skrivepapir (12) Fremstilling af slibemidler (19) Fremstilling af smagspræparater og krydderier (137) Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (3549) Fremstilling af spil og legetøj (1207) Fremstilling af sportsrekvisitter (64) Fremstilling af sportsudstyr (742) Fremstilling af sprængstoffer (50) Fremstilling af sprængstoffer mv. (24) Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter (31) Fremstilling af stole og andre siddemøbler (191) Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer (46) Fremstilling af støbeforme (63) Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug (25) Fremstilling af sukker (17) Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler (329) Fremstilling af tapet (12) Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. (554) Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater (39) Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler (81) Fremstilling af tobaksprodukter (82) Fremstilling af transformatorer og omformere (21) Fremstilling af trikotagestoffer (23) Fremstilling af trikotagestoffer (47) Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (140) Fremstilling af trådvarer (38) Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre (104) Fremstilling af træemballage (228) Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv. (101) Fremstilling af tæpper (73) Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg (77) Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (948) Fremstilling af uindspillede medier (14) Fremstilling af underbeklædning (318) Fremstilling af ure (87) Fremstilling af ure (22) Fremstilling af varer af pelsskind (200) Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug (284) Fremstilling af vin af druer (237) Fremstilling af vindmøller og dele hertil (47) Fremstilling af vindmøller og dele hertil (735) Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler (14) Fremstilling af våben og ammunition (13) Fremstilling af våben og ammunition (130) Fremstilling af værktøjsmaskiner (59) Fremstilling af væskepumper (31) Fremstilling af æteriske olier (65) Fremstilling af øl (809) Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (1778) Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) (160) Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt (38) Friluftsorganisationer (431) Frimærke- og møntforretninger (144) Frisørsaloner (28008) Frisørsaloner (5268) Fritids- og ungdomsklubber (409) Fritidshjem mv. (123) Fritidsklubber for unge (212) Frugt- og grøntforretninger (1605) Frugt- og grøntforretninger (2430) Frugt- og grøntstader (215) Funderingsundersøgelser (52) Fyrvæsen og lodserier (18) Fysio- og ergoterapeuter (14467) Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter (1851) Fåre- og gedeavl (393) Færdigbehandling af tekstiler (156) Førskoleundervisning (54)

G

Gartnerier (1373) Garvning og beredning af læder: beredning og farvning af pelsskind (46) Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter (28) Genbrug af metalaffaldsprodukter (52) Genbrug af sorterede materialer (813) Generelle offentlige tjenester (344) Generelle offentlige tjenester (132) Genforsikring (36) Gennemførelse af byggeprojekter (7838) Gennemløbsholdingselskaber (843) Geologiske undersøgelser og prospektering (39) Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (912) Glarmesterforretninger (398) Glarmestervirksomhed (1407) Godshåndtering (494) Godstransport med tog (32) Grus- og sandgrave, sandsugning (134) Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin (497) Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer (324) Guld- og sølvvarefabrikker (17) Guldsmede- og juvelerforretninger (501) Gulvafhøvling og gulvafslibning (373) Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (947) Gymnasier, studenter- og HF-kurser (616) Gymnasier, studenter- og HF-kurser (11)

H

Handel med elektricitet (715) Handel med gas gennem rørledninger (62) Havbrug (237) Have- og landskabsarkitekter (238) Havfiskeri (7082) Helsekostforretninger (1816) Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (1886) Herretøjsforretninger (604) Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner (80) Hjemmehjælp (1766) Hjemmehjælp (379) Hjemmesygepleje og sundhedspleje (38) Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst (2066) Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning (1796) Hospitaler (730) Hospitaler (28) Hoteller (4063) Hoteller med restauration (390) Hoteller uden restauration (47) Husholdninger med ansat medhjælp (6022)

I

Idræts- og svømmehaller (89) Idrætsklubber (3462) Ikke-finansielle holdingselskaber (3548) Ikke-finansielle holdingselskaber (209034) Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (1021) Ikke-specialiseret engroshandel (10532) Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (652) Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (1964) Indretningsarkitekter (150) Indretningsarkitekter (271) Indretningsarkitekter og rumdesign (4938) Indsamling af affald (78) Indsamling af farligt affald (61) Indsamling af ikke-farligt affald (617) Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer (50) Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (8489) Industriel design og produktdesign (14226) Industriel fremstilling af brød: kager mv. (304) Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer (13) Indvinding af naturgas (21) Indvinding af råolie (93) Indvinding og agglomerering af tørv (13) Inkassovirksomhed og kreditoplysning (426) Installation af industrimaskiner og -udstyr (1968) Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede (88) Institutionsophold med sygepleje i.a.n. (59) Investeringsforeninger (728) Investeringsforeninger (582) Investeringsselskaber (20696) Investeringsselskaber (1144) Isenkramforretninger (512)

J

Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed (501) Juridisk bistand (8776)

K

Kantiner (1135) Karosserifabrikker (81) Karosseriværksteder (pladesmede) (382) Karosseriværksteder og autolakererier (2740) Kenneler (893) Kenneler (281) Kiropraktorer (97) Kiropraktorer (1090) Kloakmestre (424) Kloakvæsen og rensningsanlæg (40) Koldbehandling (28) Kolonialhandel (2852) Kombinerede administrationsserviceydelser (11507) Kombinerede serviceydelser (26014) Kommunikationsdesign og grafisk design (20603) Konferencecentre og kursusejendomme (607) Konferencecentre og kursusejendomme (59) Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (137) Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter (189) Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (49961) Konsulentvirksomhed vedr. hardware (1058) Kontrol af levnedsmidler (166) Kontrol af levnedsmidler (127) Kornavl (16560) Kreaturslagterier (30) Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning (16) Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv. (24) Kunsthandel og gallerivirksomhed (966) Kunsthandel og gallerivirksomhed (3957) Kunstnerisk skaben (23427) Kurertjeneste og udbringning af dagblade (2940) Køb og salg af egen fast ejendom (17991) Køb og salg af fast ejendom for egen regning (312) Købmænd og døgnkiosker (10773) Kødforarbejdning i øvrigt (141) Køreskoler (6364) Køreskoler mv. (1344)

L

Landbrugskonsulenter (532) Landbrugskonsulenter (1455) Landbrugsmaskinstationer (817) Landinspektører mv. (169) Landskabspleje (13699) Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (954) Legater og fonde med velgørende formål (643) Lejerforeninger (131) Ligkistefabrikker (10) Livsforsikring (95) Livsforsikring (61) Lossepladser og forbrændingsanstalter (13) Lotteri- og anden spillevirksomhed (528) Lotteri- og anden spillevirksomhed (2253) Lovpligtig socialsikring mv. (205) Lufthavne mv. (32) Lufttransport af gods (501) Lystbådehavne (19) Lystbådehavne (427) Lystbådehavne (18) Låsefabrikker (10) Låsesmede (172) Lædervareforretninger (530) Lædervareforretninger (201) Lægelaboratorier (27) Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser (49) Læreanstalter med pædagogiske uddannelser (46) Læreanstalter med sundhedsuddannelser (39) Læreanstalter med tekniske uddannelser (10)

M

Madrasfabrikker (11) Malerforretninger (4039) Malerforretninger (19429) Malkekvæghold (4524) Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (1750) Maskinforarbejdning (4087) Materialister (559) Mejerier samt ostefremstilling (203) Mejerier samt ostefremstilling (40) Meningsmåling og markedsanalyse (608) Miljøtekniske målinger og analyser (181) Mineralvandsfabrikker mv. (12) Murere (19627) Murerforretninger (4023) Museer (166) Museer (751) Møbelforretninger (870) Møbelforretninger (2664) Møbellakererier, afsyring af møbler mv. (99) Møbelpolstrervirksomhed (372) Mørtelværker (10)

N

Nedrivning (2446) Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (1583)

O

Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold (79) Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv. (41) Opdræt af andre dyr (250) Opførelse af bygninger (20087) Oplagrings- og pakhusvirksomhed (892) Opsamling og behandling af spildevand (78) Opsamling og behandling af spildevand (1154) Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg (103) Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg (14) Optikere (271) Optikere (1845) Organisering af kongresser, messer og udstillinger (1949) Osteforretninger (167) Overfladebehandling af metal (1403) Overfladebehandling af metal (302) Oversættelse og tolkning (10348) Overvågning (427)

P

Pakkerier (544) Pakkerier mv. (163) Parfumerier (432) Parkering og vejhjælp mv. (1236) Parkerings- og garageanlæg (135) Passagertransport med regional- eller fjerntog (45) Patentbureauer (27) Pelsberedning samt buntmagerier (60) Pelsdyravl (1702) Pensionskasser (124) Pensionskasser (73) Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (26299) Pladeforretninger (263) Planteforhandlere og havecentre (774) Planteforhandlere og havecentre (131) Planteformering (7431) Planteskoler (307) Plejehjem (439) Plejehjem og beskyttede boliger (138) Politi (10) Politiske partier (887) Politiske partier (249) Pornobutikker (64) Posttjenester omfattet af forsyningspligten (97) Praktiserende kliniske tandteknikere (231) Praktiserende speciallæger (10055) Praktiserende speciallæger og ambulatorier (1180) Praktiserende tandlæger (1367) Praktiserende tandlæger (8262) Prepress- og premedia-arbejde (1429) Prepress-arbejde (268) Pressebureauer (745) Pressebureauer (978) Private andelsboligforeninger (523) Private andelsboligforeninger (19511) Private husholdninger med ansat medhjælp (11473) Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. (411) Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n. (202) Private vagt- og sikkerhedstjenester (2729) Produktion af elektricitet (1615) Produktion af elektricitet (9014) Produktion af film og videofilm (12813) Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter (202) Produktion af slagtesvin (4267) Produktion af tv-programmer (2435) Psykologisk rådgivning (921) Psykologisk rådgivning (18285) Public relations og kommunikation (15571) Pædagogseminarer (13)

R

Radio- og tv-forretninger (634) Radio- og tv-forretninger (1533) Radio- og tv-reparationsværksteder (415) Radio- og tv-virksomhed (198) Radiovirksomhed (274) Radiovirksomhed (736) Realkreditinstitutter (16) Realkreditinstitutter (15) Rebslagerier (15) Rederivirksomhed, fragtfart (738) Rederivirksomhed, færge- og passagerfart (132) Rejsearrangører (3068) Rejsebureauer (1874) Rejsebureauer, billetformidlende (204) Rejsebureauer, turarrangerende (602) Reklamebureauer (23158) Reklamebureauvirksomhed (4793) Reklameplads i medier (1500) Religiøse institutioner og foreninger (789) Religiøse institutioner og foreninger (8740) Renovation og renholdelse (91) Renovation, snerydning mv. (44) Renserier (326) Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. (1120) Rensning af jord og grundvand (10) Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse (137) Reparation af andet udstyr (356) Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (3420) Reparation af computere og ydre enheder (2332) Reparation af elektrisk udstyr (1401) Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (308) Reparation af elektronisk og optisk udstyr (306) Reparation af forbrugerelektronik (1197) Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have (1182) Reparation af jern- og metalvarer (4080) Reparation af kommunikationsudstyr (1203) Reparation af maskiner (5275) Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug (250) Reparation af møbler og boligudstyr (1963) Reparation af skibsmotorer (86) Reparation af sko eller andre lædervarer (226) Reparation af skotøj og lædervarer (473) Reparation af ure (45) Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer (298) Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler (159) Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr (779) Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer (213) Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (1622) Reproduktion af indspillede medier (296) Reproduktion af it-medier (48) Reproduktion af lydoptagelser (62) Reproduktion af videooptagelser (17) Reproduktionsanstalter (229) Restauranter (30281) Restauranter (6878) Revalideringsinstitutioner (126) Revalideringsinstitutioner (43) Revisions- og bogføringsvirksomhed (5561) Risiko- og skadesvurdering (424) Rumfart (421) Rutebuskørsel, by- og nærtrafik (430) Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser (268) Ruteflyvning (183) Ruteflyvning (121) Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (12268) Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (8331) Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (2372) Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (1196) Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (378) Røgning og saltning af fisk (60) Rørtransport (28)

S

S-togstrafik, metro og andre nærbaner (18) Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (2970) Saltindvinding (20) Satellitbaseret telekommunikation (76) Savværker (151) Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. (120) Selskabelige foreninger, loger mv. (1810) Selskabslokaler, forsamlingshuse mv. (637) Selvbetjeningsvaskerier mv. (206) Selvstændigt udøvende kunstnere (1810) Selvstændigt udøvende scenekunstnere (10852) Serigrafiske trykkerier (132) Servicestationer (1196) Servicestationer med kiosksalg (818) Servicestationer uden kiosksalg (52) Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt (191) Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug (599) Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding (118) Serviceydelser i forbindelse med husdyravl (3799) Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas (427) Serviceydelser i forbindelse med luftfart (1172) Serviceydelser i forbindelse med planteavl (7033) Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (1495) Serviceydelser til skovbrug (2387) Skadesforsikringsvirksomhed (223) Skibsmotorfabrikker (10) Skibsmæglere (576) Skibsmæglervirksomhed (145) Skolefritidsordninger og fritidshjem (301) Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning (218) Skoler med handels- og kontoruddannelser (27) Skoler med industri- og håndværkeruddannelser (33) Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser (26) Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser (72) Skoler med transportuddannelser (24) Skorstensfejning (501) Skorstensfejning (58) Skotøjsfabrikker (39) Skotøjsforretninger (2027) Skotøjsforretninger (754) Skovbrug (3380) Skovning (1851) Skønheds- og hudpleje (1646) Skønheds- og hudpleje (16491) Slagter- og viktualieforretninger (2560) Slagter- og viktualieforretninger (1259) Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (2077) Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (97) Socialforsikring (103) Sol-, motions- og helsecentre mv. (1387) Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (3129) Specialiseret rengøring (266) Specialskoler for handicappede (347) Specialskoler for handicappede (54) Speditører (3117) Speditørvirksomhed (799) Sportsforretninger (1287) Sportsklubber (14001) Stationer, godsterminaler mv. (80) Stationer, godsterminaler mv. (278) Stearinlysfabrikker (197) Stenfiskeri (14) Stilladsforretninger (101) Strømpefabrikker (14) Stukkatørvirksomhed (151) Stukkatørvirksomhed (24) Stutterier (800) Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter (38) Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter (20) Støbning af jernprodukter (59) Støbning af letmetalprodukter (50) Støbning af stålprodukter (119) Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. (1471) Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (34507) Supermarkeder (417) Supermarkeder (1712) Svineslagterier (50) Sæbe- og vaskemiddelfabrikker (27) Sætterier (40) Sø- og kysttransport af gods (2090) Sø- og kysttransport af passagerer (586)

T

Tagdækningsvirksomhed (3406) Tagdækningsvirksomhed (953) Taxiflyvning mv. (53) Taxikørsel (2651) Taxikørsel (20973) Teater- og koncertvirksomhed (6039) Teater- og koncertvirksomhed (1145) Teknisk afprøvning og kontrol (98) Teknisk afprøvning og kontrol (1308) Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding (49) Tekniske skoler og fagskoler (952) Telekommunikation (334) Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten (387) Tobaksforretninger (1041) Tobaksforretninger (527) Tolkning og oversættelse (1324) Tolkning og oversættelse (1079) Transmission af elektricitet (312) Transport af gods ad indre vandveje (857) Transport af passagerer ad indre vandveje (129) Trykning af dagblade (68) Trådløs telekommunikation (790) Trædrejere (58) Træemballagefabrikker (74) Træimprægneringsvirksomheder mv. (29) Træskofabrikker (27) Turistbureauer (219) Turistguidevirksomhed (67) Turistkørsel og anden landpassagertransport (4179) Tv-virksomhed (137) Tv-virksomhed (560) Tæppefabrikker (28) Tæppeforretninger (151) Tæppeforretninger (123) Tøjforretninger (18525) Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (8601) Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (53324)

U

Udenrigsanliggender (56) Udenrigsanliggender (17) Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (6186) Udgivelse af aviser og dagblade (408) Udgivelse af bøger (5446) Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri (198) Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (1286) Udgivelse af computerspil (1611) Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri (51) Udgivelse af distrikts- og annonceblade (401) Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri (17) Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (213) Udgivelse af lydoptagelser (490) Udgivelse af telefonbøger og adresselister (152) Udgivelse af ugeblade og magasiner (1247) Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri (46) Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (247) Udlejning af computere og it-udstyr (337) Udlejning af containere (50) Udlejning af entreprenørmateriel (432) Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (181) Udlejning af erhvervsejendomme (14963) Udlejning af erhvervsejendomme (102118) Udlejning af kontormaskiner (50) Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (767) Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (152) Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (204) Udlejning af luftfartøjer (96) Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (1835) Udlejning af skibe (111) Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt (1095) Udlejning af videobånd og dvd'er (162) Udlejning af videobånd og videodisks (166) Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (7892) Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. (2169) Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (3581) Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (3995) Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (805) Udlejning og leasing af lastbiler (454) Udlejning og leasing af luftfartøjer (354) Udlejning og leasing af skibe og både (510) Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (1462) Udsavning og høvling af træ (664) Udstykning af fast ejendom (45) Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (9417) Udvikling af standardsoftware (350) Udvinding af ler og kaolin (10) Udvinding af råolie og naturgas (10) Undervisning i kulturelle discipliner (3917) Undervisning i øvrigt (2968) Undervisning inden for sport og fritid (11862) Undervognsbehandling (79) Undervognsbehandling (436) Ungdoms- og efterskoler (982) Ungdoms- og efterskoler (62) Universiteter (15) Uoplyst (147697) Uoplyst (123116) Urmager- og guldsmedeforretninger (159) Urmagerforretninger (145)

V

VVS- og blikkenslagerforretninger (13734) VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (3076) Vagt- og overvågningsvirksomhed (755) Vandforsyning (449) Vandforsyning (5501) Vandrehjem (120) Varehuse (17) Varmeforsyning (54) Varmeforsyning (1054) Vejere og målere (37) Vejgodstransport (28009) Ventureselskaber (30) Ventureselskaber og kapitalfonde (884) Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau (636) Videregående uddannelser på universitetsniveau (613) Vikarbureauer (6207) Vikarbureauer (1272) Vinduespolering (6886) Vinduespolering (1529) Vinforretninger (878) Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (83367) Vognmandsvirksomhed (10729) Vuggestuer (62) Vuggestuer (378) Værdipapir- og varemægling (604) Værtshuse, bodegaer mv. (2529) Vævning af tekstiler (151) Vævning af tekstiler (41)

W

Webportaler (7075)

Ø

Øvrig telekommunikation (446)