Archive

Companies grouped by economic activity codes

-

--- (14)

A

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (196) Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna (21) Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna (50) Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (39) Artystyczna i literacka działalność twórcza (313) Artystyczna i literacka działalność twórcza (316) Artystyczna i literacka działalność twórcza (6825) Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana (1145)

B

Badania i analizy techiniczne (175) Badania i analizy techniczne (1392) Badania i analizy techniczne (5521) Badania i analizy techniczne (3472) Badania i analizy techniczne (3119) Badania i analizy techniczne (10) Badania i analizy związane z jakością żywności (4655) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (198) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (6643) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (3901) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (2887) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (14151) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (684) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (24012) Badanie rynku i opinii publicznej (14978) Badanie rynku i opinii publicznej (1857) Badanie rynku i opinii publicznej (1231) Badanie rynku i opinii publicznej (36973) Badanie rynku i opinii publicznej (3165) Bary (7788) Bary (1241) Bary (579) Bazy danych (755) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (113) Bezpieczeństwo publiczne (31) Budowa dróg kołowych i szynowych (4196) Budowa obiektów inżynierii wodnej (1029) Budowa portów morskich (34) Budowa portów morskich (999) Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (2004) Budowa urządzeń przemysłowych (1613) Budownictwo (58459) Budownictwo (741) Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (2846)

C

Chów i hodowla bydła (137) Chów i hodowla bydła (1961) Chów i hodowla bydła mlecznego (1970) Chów i hodowla drobiu (2859) Chów i hodowla drobiu (2207) Chów i hodowla drobiu (39) Chów i hodowla drobiu (140) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (1839) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (43) Chów i hodowla owiec i kóz (18) Chów i hodowla owiec i kóz (1213) Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów (93) Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów (1438) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (2504) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (60) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (390) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (225) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich (483) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (47) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (1599) Chów i hodowla ryb w wodach śródlądowych (144) Chów i hodowla świń (1925) Chów i hodowla świń (1543) Chów i hodowla trzody chlewnej (117) Chów i hodowla trzody chlewnej (29) Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych (375) Chów i hodowla zwierząt (2654) Chów i hodowla zwierząt (2624) Chów i hodowla zwierząt pozostałych (131) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni (126) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (487) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (3607) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (50) Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa (3067) Cięcie i heblowanie drewna, impregnacja drewna (1212)

D

Demontaż wyrobów zużytych (146) Demontaż wyrobów zużytych (7786) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (53) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (2144) Doradztwo i pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni biurowo - magazynowych (1005) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (9027) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (23220) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (366) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (9003) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (448) Doradztwo związane z zarządzaniem (11) Drukowanie gazet (4545) Drukowanie gazet (68) Drukowanie gazet (158) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (3266) Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (1149) Dystrybucja energii elektrycznej (10362) Dystrybucja energii elektrycznej (462) Dystrybucja energii elektrycznej (712) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (25) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (483) Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (267) Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (13) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (371) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (112) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (2484) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym. (182) Działalność agencji informacyjnych (332) Działalność agencji informacyjnych (1743) Działalność agencji informacyjnych (284) Działalność agencji informacyjnych (109) Działalność agencji informacyjnych (9757) Działalność agencji obsługi nieruchomości (10) Działalność agencji obsługi nieruchomości (564) Działalność agencji obsługi nieruchomości (13) Działalność agencji podróży (10) Działalność agencji pracy tymczasowej (1464) Działalność agencji pracy tymczasowej (371) Działalność agencji pracy tymczasowej (18740) Działalność agencji reklamowych (1564) Działalność agencji reklamowych (16) Działalność agencji reklamowych (57821) Działalność agencji transportowych (1636) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (558) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (14299) Działalność agentów i pośredników turystycznych (712) Działalność agentów i pośredników turystycznych (27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (405) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (7583) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (20427) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (553) Działalność agentów turystycznych (7984) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (5246) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (423) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (14191) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (12888) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (323) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (254) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (4162) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (211) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (9678) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (299) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (3754) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (199) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (10305) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (3666) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (201) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (8767) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (198) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (34149) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (673) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (894) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułówskórzanych (8468) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (276) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (3127) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych (189) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (3298) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (243) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (178) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (9523) Działalność archiwów (835) Działalność archiwów (1904) Działalność bankowa pozostała (362) Działalność bibliotek (1012) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna (257) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (4053) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (500) Działalność bibliotek i archiwów (124) Działalność bibliotek i archiwów (135) Działalność bibliotek innych niż publiczne (412) Działalność bibliotek publicznych (95) Działalność biur turystycznych (3906) Działalność centrów telefonicznych (call center) (971) Działalność centrów telefonicznych (call center) (44) Działalność centrów telefonicznych (call center) (10337) Działalność centrów telefonicznych (call center) (187) Działalność centrów telefonicznych (call center) (872) Działalność detektywistyczna (10) Działalność detektywistyczna (375) Działalność detektywistyczna (3556) Działalność detektywistyczna i ochroniarska. (363) Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska (2678) Działalność domów i ośrodków kultury (1294) Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego (150) Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego (85) Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego (75) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (47) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (1854) Działalność filharmonii, orkiestr, chórów (667) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (44685) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (33956) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (496) Działalność fizjoterapeutyczna (2232) Działalność fizjoterapeutyczna (12209) Działalność fotograficzna (4110) Działalność fotograficzna (261) Działalność fotograficzna (14771) Działalność fotograficzna (3491) Działalność galerii i ośrodków wystawienniczych (2082) Działalność geodezyjna i kartograficzna (2296) Działalność geologiczno- poszukiwawcza (1360) Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb (286) Działalność graficzna pomocnicza (4159) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (1806) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (71) Działalność holdingów (5959) Działalność holdingów finansowych (1522) Działalność holdingów finansowych (22230) Działalność holdingów finansowych (2843) Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu (549) Działalność klubów sportowych (101) Działalność klubów sportowych (5508) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (17) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (6856) Działalność komercyjna pozostała (1203) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (7740) Działalność kurierska (1819) Działalność maklerska i zarządzanie funduszami (276) Działalność maklerska i zarządzanie funduszami (75) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (117) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (4372) Działalność morskich agencji transportowych (605) Działalność morskich agencji transportowych (2891) Działalność muzeów (225) Działalność muzeów (1031) Działalność muzeów (35) Działalność obiektów kulturalnych (19) Działalność obiektów kulturalnych (104) Działalność obiektów kulturalnych (6500) Działalność obiektów kulturalnych (1570) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (9741) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (247) Działalność obiektów sportowych (7649) Działalność obiektów sportowych (168) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (93) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (8444) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (6155) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (456) Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd (300) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz (619) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody (221) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody (17) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (29) Działalność operatora publicznego (114) Działalność organizacji członkowskich (3185) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (3151) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (39) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (983) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych (222) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych (633) Działalność organizacji politycznych (38) Działalność organizacji politycznych (159) Działalność organizacji profesjonalnych (34) Działalność organizacji profesjonalnych (58) Działalność organizacji profesjonalnych (2625) Działalność organizacji profesjonalnych (669) Działalność organizacji religijnych (60) Działalność organizacji religijnych (325) Działalność organizatorów turystyki (311) Działalność organizatorów turystyki (12804) Działalność organizatorów turystyki (4356) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i (13985) Działalność paramedyczna (8335) Działalność paramedyczna (768) Działalność pielęgniarek i położnych (1045) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (4977) Działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy (70) Działalność pocztowa (431) Działalność pocztowa i kurierska (10022) Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (19) Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (618) Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (87) Działalność pocztowa podmiotów innych niż operator publiczny (407) Działalność poczty i kurierów (1496) Działalność pogotowia ratunkowego (2867) Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. (42) Działalność poligraficzna pozostała (12505) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (440) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (9235) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (728) Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (54) Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (504) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (1244) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami (1625) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (348) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (3439) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (278) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w (381) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (1654) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (21315) Działalność portali internetowych (43618) Działalność portów lotniczych (138) Działalność pośredników turystycznych (8377) Działalność pośredników turystycznych (3687) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (8241) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (232) Działalność pozostałych agencji transportowych (16) Działalność pozostałych agencji transportowych (15790) Działalność pozostałych agencji transportowych (853) Działalność pozostałych organizacji członkowskich (85) Działalność pozostałych organizacji członkowskich (269) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (100) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (1391) Działalność prawnicza (14768) Działalność prawnicza (631) Działalność prawnicza (275) Działalność prawnicza (150) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (9961) Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (1650) Działalność rachunkowo-księgowa (951) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (2679) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (633) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (38734) Działalność radiowa i telewizyjna (1735) Działalność radiowa i telewizyjna (259) Działalność radiowa i telewizyjna produkcja telewizyjna i radiowa (83) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (407) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (3521) Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków i ich środowiska (4353) Działalność śródlądowych agencji transportowych (781) Działalność śródlądowych agencji transportowych (4235) Działalność stadionów i innych obiektów sportowych (1492) Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (78) Działalność stołówek i katering (2446) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (8250) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (156) Działalność szkół nauki jazdy (589) Działalność szpitali (86) Działalność szpitali (309) Działalność szpitali (4933) Działalność taksówek osobowych (282) Działalność taksówek osobowych (7883) Działalność taksówek osobowych (102) Działalność taksówek osobowych (1500) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (6372) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (85) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (691) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (3052) Działalność usługowa (11) Działalność usługowa następująca po zbiorach (5859) Działalność usługowa następująca po zbiorach (113) Działalność usługowa pokrewna dla leśnictwa i pozyskiwania drewna (1240) Działalność usługowa pozostała (18749) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (9757) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (105) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (5144) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (16) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (1514) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (210) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (4568) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (295) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (46) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (4090) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (9954) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (173) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (2014) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (156) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (33939) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (985) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (5475) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (236) Działalność usługowa wspomagająca transport morski (3446) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (3717) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny (703) Działalność usługowa w szczególności w zakresie usług przemysłu metali nieżelaznych (231) Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna (1769) Działalność usługowa w zakresie informacji (40660) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (4198) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i (935) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (2307) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (1980) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (1734) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (3824) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych (1487) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (1223) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (1039) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do (393) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (2522) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (409) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo- telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (1771) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (3245) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę (643) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (1410) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (938) Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych (350) Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (510) Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych (189) Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (395) Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych (154) Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego (246) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (1024) Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli (1644) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (36194) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (876) Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (3183) Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej (206) Działalność usługowa związana z eksploatacją zlóż ropy naftowej i gazu ziemnego (22) Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (54) Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (311) Działalność usługowa związana z leśnictwem (86) Działalność usługowa związana z leśnictwem (5208) Działalność usługowa związana z leśnictwem (169) Działalność usługowa związana z leśnictwem (329) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (236) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (11067) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (599) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (12374) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (421) Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców (1575) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (2566) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (288) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (12997) Działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem (299) Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (3761) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (24037) Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych (1382) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (29723) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów leśnych (264) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (3054) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (1530) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (16022) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (676) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (53) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (3983) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (92) Działalność weterynaryjna (31) Działalność weterynaryjna (277) Działalność weterynaryjna (2018) Działalność weterynaryjna (75) Działalność weterynaryjna (64) Działalność weterynaryjna (1498) Działalność weterynaryjna (2207) Działalność wspomagająca edukację (29132) Działalność wspomagająca edukację (790) Działalność wspomagająca edukację (4274) Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała (566) Działalność wspomagająca transport pozostała (2302) Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (204) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (2329) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (7841) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (2785) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (8195) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (347) Działalność wydawnicza (19958) Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (15051) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (8118) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (204) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (3765) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałegooprogramowania (17778) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (478) Działalność w zakresie architektury (448) Działalność w zakresie architektury (24898) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (6639) Działalność w zakresie architektury, inżynierii (3189) Działalność w zakresie budownictwa, robót montażowych, remontowych i mechanicznych (6079) Działalność w zakresie informacji turystycznej (5990) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (41440) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (976) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (186) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (12611) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (1105) Działalność w zakresie ochrony mienia oraz transportu pieniędzy i kosztowności (203) Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (1214) Działalność w zakresie oprogramowania (12) Działalność w zakresie oprogramowania (620) Działalność w zakresie oprogramowania. (23) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (2449) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (143) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (8250) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (1188) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (13959) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (3377) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (781) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (30990) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (203) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (9720) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (8777) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (4724) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (935) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (66) Działalność w zakresie turystyki, hotelarstwa, gastronomii i kultury (2124) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (253) Działalność zespołów pieśni i tańca (417) Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (472) Działalność zespołów teatralnych muzycznych (482) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (40985) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (6609) Działalność związana z bazami danych (9548) Działalność związana z bazami danych (447) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (43351) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (1507) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (13) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (193) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (7257) Działalność związana ze sportem (2444) Działalność związana ze sportem (1274) Działalność związana ze sportem, pozostała (4008) Działalność związana ze sportem, pozostała (289) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (12797) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (2483) Działalność związana z filmem i przemysłem wideo (1294) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (76) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (60) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (183) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (3626) Działalność związana z grami losowymi, zakładami wzajemnymi i konkursami (955) Działalność związana z informatyką, pozostała (9349) Działalność związana z informatyką, pozostała (528) Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (6625) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (57347) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (67) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (9253) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (300) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (9046) Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (1023) Działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (580) Działalność związana z oprogramowaniem (55019) Działalność związana z oprogramowaniem (1689) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (34226) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (5986) Działalnośc związana z organizacją targów i wystaw (37) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (6538) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (4156) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (28) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (32885) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (2204) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (648) Działalność związana z pakowaniem (354) Działalność związana z pakowaniem (12132) Działalność związana z pakowaniem (420) Działalność związana z pakowaniem (3885) Działalność związana z poprawą kondycji. (339) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (3564) Działalność związana z pośrednictwem pracy (10) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (363) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (13902) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (14384) Działalność związana z projekcją filmów (5280) Działalność związana z projekcją filmów (130) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (5783) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (179) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (595) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (8546) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (9669) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (1939) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (330) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (189) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (2653) Działalność związana z turystyką (1863) Działalność związana z turystyką (2219) Działalność związana z turystyką (3317) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (8093) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (299) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (28807) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (2168) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (629) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (693) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (3565) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (78) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (485) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (895) Działalność związana z zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi (15) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (30940) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (1118) Działalność związana z zatrudnieniem (27671) Działalność związków zawodowych (193) Działalność związków zawodowych (11) Działalność związków zawodowych (53) Działalność związków zawodowych (62) Dzianiny metrażowe (18) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (17464) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (281) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (1650)

E

Edukacja (355) Edukacja (8859) Edukacja (14695) Eksploatacja kamieniołomów (481) Eksploatacja nabrzeży portowych, usługi portowe (239) Eksport towarów i usług pochodzących od innych podmiotów na zasadzie umowy komisu (2922) E) zaworów (1292)

F

F) innego sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i precyzyjnego (4824) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (560) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (9021) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (144) Fundusze emerytalne (36) Fundusze emerytalne (252) Fundusze emerytalno-rentowe zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym (96)

G

Garbowanie i wyprawianie skór (222) Gimnazja (1372) Górnictwo gazu ziemnego (91) Górnictwo gazu ziemnego (674) Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (471) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (443) Górnictwo ropy naftowej (90) Górnictwo ropy naftowej (622) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (3448) Górnictwo rud metali (2695) Górnictwo rud metali nieżelaznych (135) Górnictwo rud uranu i toru (170) Górnictwo rud uranu i toru (31) Górnictwo rud żelaza (60) Górnictwo rud żelaza (75) Górnictwo rud żelaza (303) Gospodarka leśna (835) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (34) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (2465) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (234) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (13006) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (1546) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby (302) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby (28) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby (50) Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby (319) Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby (67) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (25) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (25) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (16) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (131) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (156) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (674) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (96) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (1470)

H

Handel detaliczny poza siecią sklepową (3940) Handel detaliczny poza siecią sklepową (10) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (13) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (81381) Handel energią elektryczną (578) Handel energią elektryczną (12760) Handel hurtowy (eksport, import) artykułami przemysłowymi (3885) Handel hurtowy (eksport, import) pozostałej żywności (4526) Handel hurtowy i detaliczny artykułami pochodzenia zagranicznego i krajowego (10109) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (962) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (17) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (50) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (80301) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (10) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (130) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (2807) Handlu hurtowego materiałami budowlanymi (381) Hodowca i nasiennictwo roślin ogrodniczych (352) Hotele (4464) Hotele i motele bez restauracji (143) Hotele i motele z restauracjami (419) Hotele i motele z restauracjami (4575) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (29073) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (627)

I

Informatyka (24616) Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (1222) Inna działalność produkcyjna (3410) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (2815) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (1781) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (25157) Introligatorstwo (216) Introligatorstwo (9172) Introligatorstwo i podobne usługi (105) Introligatorstwo i podobne usługi (6198)

K

Kierowanie działalnością agencji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, edukację, usługi kulturalne i pozostałe usługi socjalne z pominięciem usług w zakresie opieki społecznej (19) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (322) Kierowanie w zakresie działalności społecznej (166) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (1137) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (44) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (29) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (36) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (334) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (946) Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych (23) Kompleksowe usługi w zakresie przechowywania i przygotowania zmarłych do pochówku oraz transportu (z wyłączeniem posługi duszpasterskiej zrzeszeń religijnych) (333) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (5135) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (458) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (228) Konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych (19) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (533) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29551) Kontrola ruchu lotniczego (109) Kopalnictwo gliny i kaolinu (32) Kopalnictwo gliny i kaolinu (497) Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (682) Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (102) Kopalnictwo surowców siarkonośnych (88) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (4995) Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (27) Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (1259) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali (1246) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (1098) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (80) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (3813) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (55) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (1062) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (15730) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (1660) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (101799) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (5998)

L

Leasing finansowy (398) Leasing finansowy (5763) Leasing finansowy (451) Leasing finansowy (15737) Leśnictwo (187) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (6942) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (12) Licea i technika zawodowe (234) Licea ogólnokształcące (1968) Licea profilowane (693) Licea profilowane i licea techniczne (328) Licea zawodowe (175)

M

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (64942) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (38) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (5634) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (42432) Magazynowanie i przechowywanie towarów (5903) Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (5611) Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (1036) Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych. (1045) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych (8917) Malowanie (7390) Malowanie i szklenie (23930) Malowanie i szklenie (881) Malowanie i szklenie (490) Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (4072) Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (252) Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni, i pozostałych koniowatych świeże lub schłodzone (70) Morski i przybrzeżny transport wodny (418) Morski i przybrzeżny transport wodny (707)

N

Nadawanie programów radiofonicznych (487) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (53) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (3756) Naprawa artykułów użytku osobistego (1754) Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (1222) Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (102) Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (79) Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego (1506) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (1650) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (183) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (4790) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (13881) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (2491) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (298) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (13505) Naprawa i konserwacja maszyn (27252) Naprawa i konserwacja maszyn (542) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (3259) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (98) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (242) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (11842) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (2945) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (202) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (9785) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (122) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (5672) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (7697) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (173) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (3616) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (104) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (32) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (1212) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (263) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (11269) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (16097) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (405) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (84) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (4181) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (22683) Naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych (31) Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych (499) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (27) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (1290) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (81) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (3828) Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii (27) Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii (520) Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (1327) Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (32) Nauka języka francuskiego, pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (6997) Nauka języków obcych (8509) Nauka języków obcych (282) Nauka języków obcych (1123) Naziemna obsługa statków powietrznych (194) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (18518) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (346) Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (5103) Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (25) Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (551)

O

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (401) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (21710) Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (10) Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (71) Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (16) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (10159) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (186) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (3632) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (297) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (244) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (16220) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (11566) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (203) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (211) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (2704) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (2562) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (1063) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (37) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (2591) Obrona narodowa (26) Obrona narodowa (66) Obrót wierzytelnościami (19) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (7301) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa (1480) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa (1832) Obsługa nieruchomości na własny rachunek (7799) Obsługa nieruchomości na zlecenie (4454) Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (738) Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej (305) Ochrona przeciwpożarowa (721) Ochrona przeciwpożarowa (22) Ochrona przeciwpożarowa (27) Ochrona przeciwpożarowa (205) Ochrona zabytków (778) Ochrona zabytków (54) Odlewnictwo metali lekkich (29) Odlewnictwo metali lekkich (24) Odlewnictwo metali lekkich (1190) Odlewnictwo metali lekkich (359) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (266) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (842) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych (55) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych (96) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (1080) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (295) Odlewnictwo staliwa (84) Odlewnictwo żeliwa (60) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (85) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (6242) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (276) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne (744) Odprowadzenie ścieków (1100) Odzysk surowców (1815) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (11322) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (192) Opieka dzienna nad dziećmi (4688) Opieka dzienna nad dziećmi (145) Opieka wychowawcza i społeczna (846) Opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (364) Opieka zdrowotna (6139) Organizacja i produkcja nowoczesnych opakowań (3360) Organizacja turystyki,usług hotelarskich,imprez sportowych,prezentacji,wyjazdów,podróży i pobytu (10) Organizacje i zespoły eksterytorialne (299) Organizacje i zespoły eksterytorialne (19) Organizacje i zespoły eksterytorialne (59) Organizacje i zespoły eksterytorialne. (216) Organizacje i zespoły eksterytorialne. (25) Organizowanie i prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej (194)

P

Placówki doskonalenia nauczycieli (102) Placówki gastronomiczne pozostałe (7231) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży (64) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży (357) Placówki wychowania przedszkolnego (3922) Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (775) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (237) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (7612) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (81) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (4817) Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (129) Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (383) Poczta i telekomunikacja (10336) Pogrzeby i działalność pokrewna (31) Pogrzeby i działalność pokrewna (42) Pogrzeby i działalność pokrewna (1340) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (6592) Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych (129) Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych (2068) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (15834) Połowy pozostałych organizmów (57) Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (3818) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (3581) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (311) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (4730) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (84) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (1520) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (3530) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (3929) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (60) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (314) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (29) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (2030) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (203) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym opieka wychowawcza (234) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (3284) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (293) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (52) Popieranie organizacyjnie i ekonomicznie rozwoju towarowej produkcji ogrodniczej i pszczelarskiej w gospodarstwie swoich członków (124) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (2001) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (6939) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (13) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (468) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (23316) Pośrednictwo finansowe (498) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (746) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (11225) Pośrednictwo pieniężne (540) Pośrednictwo pieniężne pozostałe (373) Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (2770) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (1261) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (24) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (55871) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (10232) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (14233) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (16965) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (24463) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (18744) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (92) Pośrednictwo w wymianie myśli naukowo-technicznej (376) Powszechne ubezpieczenie zdrowotne (23) Pozarozkładowy transport lotniczy (83) Pozarozkładowy transport lotniczy (568) Pozaszkolne formy edukacji (10339) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (253) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (8841) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (3363) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (389) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (14194) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (3317) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (106) Pozostała działalność finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (10) Pozostała działalność komercyjna (5278) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. (13388) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (2813) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (294) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (9706) Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (835) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (36554) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (1529) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (58470) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (3052) Pozostała działalność rekreacyjna (1175) Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (4635) Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (292) Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (3525) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (21350) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (747) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (139) Pozostała działalność usługowa (1623) Pozostała działalność usługowa (23) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (1956) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (12) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (42221) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (22) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (11) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (1237) Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna (551) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (1934) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (4545) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (790) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (30368) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (9761) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i (29) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (1663) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (1064) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (1444) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (41386) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (46539) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (1255) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (5679) Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy (97) Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowana (403) Pozostała działalność wspomagająca transport wodny (154) Pozostała działalność wspomagająca transport wodny, gdzie indziej nie sklasyfikowana (469) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (306) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (9996) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (40826) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (2668) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (12) Pozostała działalność wydawnicza (25731) Pozostała działalność wydawnicza (290) Pozostała działalność wydawnicza (553) Pozostała działalność wydawnicza (14) Pozostała działalność wydawnicza. (6344) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (1861) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (1343) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, dzie indziej niesklasyfikowana (69) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (17343) Pozostała działalność związana ze sportem (304) Pozostała działalność związana ze sportem (10) Pozostała działalność związana ze sportem (12165) Pozostała działalność związana z informatyką (15) Pozostała działalność związana z informatyką (722) Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego (568) Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana (654) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (558) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (15) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (2051) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (26640) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (1821) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (53119) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (11661) Pozostała indywidualna działalność usługowa (27375) Pozostała indywidualna działalność usługowa (3090) Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.z (14) Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.z (206) Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali oraz produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.z (837) Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (607) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (634) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (5095) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (127) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (59) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (284) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (2953) Pozostała produkcja wyrobów (15155) Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (4825) Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (15) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (16) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (15) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (1801) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (6830) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (1125) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (43844) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (1223) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (46137) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (705) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (9950) Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (12) Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (614) Pozostała sprzedaż hurtowa (471) Pozostała sprzedaż hurtowa (3284) Pozostała sprzedaż hurtowa (2154) Pozostała sprzedaż hurtowa (6400) Pozostała sprzedaż hurtowa (1099) Pozostała sprzedaż hurtowa. (12) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (11510) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (9762) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (27) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (571) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (23679) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (9139) Pozostałe badania i analizy techniczne (29763) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (124760) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (2930) Pozostałe drukowanie (247) Pozostałe drukowanie (13112) Pozostałe formy udzielania kredytów (3965) Pozostałe formy udzielania kredytów (235) Pozostałe formy udzielania kredytów (35697) Pozostałe formy udzielania kredytów (1061) Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane (96) Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane (40) Pozostałegórnictwo i wydobywanie (10) Pozostałegórnictwo i wydobywanie (4349) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (40) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (2025) Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (4301) Pozostałe placówki gastronomiczne (18) Pozostałe pośrednictwo finansowe (4742) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (14) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (3140) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (29972) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (49791) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (83) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (6113) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (8346) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (46638) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (893) Pozostałe sprzątanie (16229) Pozostałe sprzątanie (344) Pozostałe szkoły zawodowe (35) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (1596) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (4448) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (87) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (2839) Pozostałe zakwaterowanie (1244) Pozostałe zakwaterowanie (13296) Pozostałe zakwaterowanie (301) Pozostały pasażerski transport lądowy (3902) Pozostały pasażerski transport pozarozkładowy drogowy (339) Pozostały pasażerski transport rozkładowy (1076) Pozostały transport lądowy pasażerski (3528) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (14054) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (477) Pozyskiwanie drewna (80) Pozyskiwanie drewna (278) Pozyskiwanie drewna (3498) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (182) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (34) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (1725) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii (176) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa (222) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (340) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (1215) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (919) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (773) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno- fizycznych i astronomii (531) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (1086) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi (460) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych (481) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (1375) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (4477) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (544) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych naukprzyrodniczych i technicznych (1452) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (528) Prace badawczo-techniczne w dziedzinie archeologii i historii (241) Praktyka lekarska (135) Praktyka lekarska (1725) Praktyka lekarska (1686) Praktyka lekarska dentystyczna (5194) Praktyka lekarska ogólna (165) Praktyka lekarska ogólna (9397) Praktyka lekarska specjalistyczna (209) Praktyka lekarska specjalistyczna (10898) Praktyka pielęgniarek i położnych (6878) Praktyka stomatologiczna (73) Praktyka stomatologiczna (967) Praktyka stomatologiczna (104) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (2849) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (992) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (102) Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych (13) Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych (81) Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych (279) Produkcja alkoholu etylowego (551) Produkcja alkoholu etylowego (59) Produkcja aluminium (146) Produkcja aluminium (16) Produkcja aluminium (258) Produkcja aluminium hutniczego (605) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (374) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (109) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (4362) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (215) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (1070) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (2839) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (57) Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek (172) Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek (2264) Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja sklejek, płyt laminowanych, płyt wiórowych i pozostałych płyt oraz desek (478) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (1968) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (274) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (460) Produkcja artykułów mleczarskich (628) Produkcja artykułów piśmiennych (3863) Produkcja artykułów przemysłowych (2317) Produkcja artykułów spożywczych (1936) Produkcja artykułów spożywczych (4166) Produkcja artykułów spożywczych (909) Produkcja artykułów spożywczych (1879) Produkcja artykułów spożywczych (1006) Produkcja artykułów spożywczych (700) Produkcja artykułów spożywczych (2046) Produkcja artykułów spożywczych (14050) Produkcja artykułów spożywczych (1240) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (3061) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (98) Produkcja artykułów spożywczych i napojów (10641) Produkcja autobusów (552) Produkcja barwników i pigmentów (24) Produkcja barwników i pigmentów (1483) Produkcja barwników i pigmentów (33) Produkcja barwników i pigmentów (483) Produkcja baterii i akumulatorów (19) Produkcja baterii i akumulatorów (1347) Produkcja betonowych wyrobów budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych (874) Produkcja bielizny (2483) Produkcja bielizny (52) Produkcja bielizny (108) Produkcja bielizny (1204) Produkcja broni i amunicji (461) Produkcja broni i amunicji (22) Produkcja broni i amunicji (65) Produkcja broni i amunicji (91) Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego (378) Produkcja brykietów z węgla brunatnego (199) Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu (773) Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (1475) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (38) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (1746) Produkcja cegły, dachówki i pozostałych ceramicznych materiałów budowlanych (24) Produkcja cegły, dachówki i pozostałych ceramicznych materiałów budowlanych (180) Produkcja cementu (1445) Produkcja cementu (27) Produkcja cementu, wapna i gipsu (691) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem (1934) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem (30) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (14) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (736) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (249) Produkcja ceramicznych kafli i płytek (21) Produkcja ceramicznych kafli i płytek (1272) Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (807) Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych (487) Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych (412) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych (27) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych (881) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych (14) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych (380) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (1168) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (29) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (26) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (427) Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych (1110) Produkcja chemikaliów fotograficznych (177) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (12449) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (1164) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (1331) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (2597) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (683) Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (20) Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (37) Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (795) Produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek (337) Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (1222) Produkcja cukru (15) Produkcja cukru (362) Produkcja cukru (12) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (35) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (1161) Produkcja cystern, pojemników, zbiorników metalowych, w tym stalowych zbiorników ciśnieniowych (3156) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (1198) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (423) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników (215) Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (1153) Produkcja drewna i wyrobów z drewna (38) Produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych i wyrobów stolarki budowlanej (841) Produkcja drutów (19) Produkcja drutów (344) Produkcja drutu (1086) Produkcja drutu (18) Produkcja dywanów i chodników (630) Produkcja dywanów i chodników (256) Produkcja dywanów i chodników (12) Produkcja dywanów i chodników (15) Produkcja dzianin (175) Produkcja dzianin (53) Produkcja dzianin (690) Produkcja dzianin metrażowych (927) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (5019) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (752) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (1295) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (2936) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (70) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (2154) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (592) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (582) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (57) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (3427) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (42) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (151) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (2257) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej (482) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (777) Produkcja elementów elektronicznych (5253) Produkcja elementów elektronicznych (119) Produkcja farb i lakierów (54) Produkcja farb i lakierów (894) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (447) Produkcja filmów i nagrań wideo (3134) Produkcja filmów i nagrań wideo (167) Produkcja gazów technicznych (23) Produkcja gazów technicznych (342) Produkcja gazów technicznych (23) Produkcja, gdzie indziej nie sklasyfikowana (19) Produkcja generatorów pary, grzejników, bojlerów, centralnego ogrzewania prefabrykatów dla węzłów co, cw i technologicznych (1618) Produkcja gier i zabawek (216) Produkcja gier i zabawek (91) Produkcja gier i zabawek (3918) Produkcja gier i zabawek (78) Produkcja gier i zabawek (1375) Produkcja gier i zabawek (390) Produkcja gipsu (25) Produkcja gipsu (496) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (2122) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (50) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (60) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (4145) Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży (303) Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży (206) Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej (936) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (2837) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (49) Produkcja gotowych pasz dla zwierząt (779) Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (776) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (83) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (3531) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (128) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (108) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (3681) Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (457) Produkcja i dystrybucja pary i gorącej wody (195) Produkcja imitacji biżuterii (367) Produkcja i montaż maszyn i urządzeń odlewniczych i koksowniczych (24) Produkcja i naprawa statków (436) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, (1060) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (820) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (133) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (1110) Produkcja instrumentów muzycznych (69) Produkcja instrumentów muzycznych (10) Produkcja instrumentów muzycznych (653) Produkcja instrumentów muzycznych (219) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętufotograficznego (70) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (443) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (31) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (1313) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (33) Produkcja i przędzenie włókien (736) Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkała łącznie ze szkłem technicznym (22) Produkcja i usługi w dziedzinie hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych (207) Produkcja i usługi w dziedzinie włókienniczej, odzieżowej i skórzanej (1334) Produkcja izolowanych drutów i przewodów (29) Produkcja izolowanych drutów i przewodów (89) Produkcja izolowanych drutów i przewodów (400) Produkcja jabłecznika i win owocowych (27) Produkcja jabłecznika i win owocowych (539) Produkcja kabli światłowodowych (33) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (677) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (36) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (48) Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (2243) Produkcja kauczuku syntetycznego (209) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (19) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (662) Produkcja klejów i żelatyn (429) Produkcja klejów i żelatyn (27) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania (2917) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (6465) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (198) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (124) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (14184) Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi (1352) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (18128) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (364) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (1156) Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (3844) Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia (1692) Produkcja kurków i zaworów (42) Produkcja kurków i zaworów (465) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (693) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (597) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (60) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (76) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (5475) Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (979) Produkcja lodów (53) Produkcja lodów (62) Produkcja lodów (654) Produkcja lodów (2335) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (1617) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (32) Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (40) Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyjątkiem działalności usługowej (157) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (873) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (105) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (1970) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (41) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (48) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (17) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (1163) Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych (57) Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych (742) Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (40) Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (16) Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (16) Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (400) Produkcja masy betonowej (136) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (4171) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (61) Produkcja masy celulozowej papieru oraz wyrobów z papieru (24) Produkcja masy celulozowej, wszelkiego typu papieru i tektury (539) Produkcja masy włóknistej (277) Produkcja masy włóknistej (28) Produkcja masy włóknistej (1072) Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna (11) Produkcja maszyn biurowych (60) Produkcja maszyn biurowych (862) Produkcja maszyn biurowych i komputerów (622) Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa (193) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (2429) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (41) Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej (734) Produkcja maszyn dla metalurgii (1070) Produkcja maszyn dla metalurgii (23) Produkcja maszyn dla metalurgii (349) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (16) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (20) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (285) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (891) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (982) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (31) Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego (305) Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego (19) Produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu (57) Produkcja maszyn dla rolnictwa (242) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (2363) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (449) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (1596) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (32) Produkcja maszyn do obróbki metalu (46) Produkcja maszyn do obróbki metalu (2567) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (64) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (1722) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (2776) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (1744) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (45) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i w produkcji napojów (589) Produkcja materaców (38) Produkcja materaców (446) Produkcja materaców (1809) Produkcja materaców (44) Produkcja materiałów budowlanych, materiałów termoizolacyjnych i innych (13) Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (34) Produkcja materiałów tekstylnych, które nie są tkane oraz wyrobów z tych materiałów z wyjątkiem odzieży (18) Produkcja materiałów wybuchowych (82) Produkcja mebli (2041) Produkcja mebli (13262) Produkcja mebli (128) Produkcja mebli (1645) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (7570) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (185) Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała (1861) Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała (108) Produkcja mebli kuchennych (138) Produkcja mebli kuchennych (1555) Produkcja mebli kuchennych (106) Produkcja mebli kuchennych (5544) Produkcja mebli pozostała (388) Produkcja mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej (1857) Produkcja mechaniki i ślusarstwa (2979) Produkcja metali (10279) Produkcja metali (12826) Produkcja metali i wyrobów z metali (21) Produkcja metali szlachetnych (1560) Produkcja metali szlachetnych (51) Produkcja metali szlachetnych (222) Produkcja metali szlachetnych (12) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (3429) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (294) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (8615) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (187) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (16456) Produkcja miedzi (732) Produkcja miedzi (21) Produkcja miedzi (12) Produkcja miedzi nieobrobionej (157) Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików (2270) Produkcja mioteł, szczotek i pędzli (750) Produkcja mioteł, szczotek i pędzli (294) Produkcja mioteł, szczotek i pędzli (31) Produkcja mioteł, szczotek i pędzli (27) Produkcja monet (14) Produkcja monet (372) Produkcja monet i medali (85) Produkcja motocykli (12) Produkcja motocykli (23) Produkcja motocykli (760) Produkcja motocykli (167) Produkcja motocykli i rowerów (196) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (2706) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (56) Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej (281) Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej (236) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (46) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (2685) Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep (900) Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep (82) Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep (136) Produkcja napojów (10141) Produkcja napojów (1006) Produkcja napojów (840) Produkcja napojów alkoholowych destylowanych (522) Produkcja napojów alkoholowych destylowanych (38) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (123) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (3403) Produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (454) Produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (24) Produkcja na potrzeby budownictwa (2678) Produkcja narzędzi (81) Produkcja narzędzi (1309) Produkcja narzędzi (101) Produkcja narzędzi (4261) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (49) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (1672) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (30) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności usługowej (174) Produkcja nawozów i związków azotowych (1993) Produkcja nawozów i związków azotowych (51) Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych (447) Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych (25) Produkcja nici do szycia (154) Produkcja nici krawieckich (11) Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (30) Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (40) Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (1374) Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (407) Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (759) Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (39) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (481) Produkcja niezapisanych nośników informacji (19) Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (471) Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (192) Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (498) Produkcja obuwia (161) Produkcja obuwia (405) Produkcja obuwia (2613) Produkcja obuwia (131) Produkcja obuwia sportowego (508) Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego (685) Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich (319) Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (609) Produkcja odzieży (10882) Produkcja odzieży dzianej (775) Produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (1984) Produkcja odzieży roboczej (3329) Produkcja odzieży roboczej (81) Produkcja odzieży skórzanej (1147) Produkcja odzieży skórzanej (2694) Produkcja odzieży skórzanej (73) Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (733) Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (41) Produkcja okryć dzianych i szydełkowych (59) Produkcja olejków eterycznych (17) Produkcja olejków eterycznych (46) Produkcja olejków eterycznych (348) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (2754) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (50) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (730) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (783) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (618) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (190) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (15) Produkcja opakowań drewnianych (119) Produkcja opakowań drewnianych (1243) Produkcja opakowań drewnianych (5957) Produkcja opakowań z metali (33) Produkcja opakowań z metali (2713) Produkcja opakowań z metali lekkich (979) Produkcja opakowań z metali lekkich (62) Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (675) Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (46) Produkcja papierowych artykułów piśmiennych (722) Produkcja papierowych artykułów piśmiennych (47) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (73) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (3995) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (1347) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury (101) Produkcja papieru i tektury (37) Produkcja papieru i tektury (579) Produkcja papieru i tektury (1796) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (10203) Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów mechanicznych (310) Produkcja pasz dla zwierząt domowych (779) Produkcja pasz dla zwierząt domowych (67) Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich (1451) Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich (139) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (140) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (555) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (59) Produkcja pieczywa (1336) Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego (1091) Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego (86) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (113) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (6016) Produkcja piwa (27) Produkcja piwa (441) Produkcja piwa (1425) Produkcja piwa (48) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (5896) Produkcja podstawowych chemikaliów (757) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (49) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (3357) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (7727) Produkcja pojazdów mechanicznych (170) Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów (264) Produkcja pojazdów mechanicznych służących do przewozu osób (181) Produkcja pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia i ich części (307) Produkcja pojazdów samochodowych (122) Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (927) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (1675) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (10253) Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (191) Produkcja pojemników metalowych (63) Produkcja pojemników metalowych (1414) Produkcja pojemników metalowych (3865) Produkcja pojemników metalowych (95) Produkcja pomp i sprężarek (545) Produkcja pomp i sprężarek (50) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (104) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (480) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (5370) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (604) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (8497) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (53) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (1591) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (133) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (607) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (48) Produkcja pozostałej odzieży dzianej (2033) Produkcja pozostałej odzieży dzianej (37) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (122) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (4538) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana (145) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana (1701) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (355) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (4882) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (117) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (1198) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (1538) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (179) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (121) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (7510) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (1690) Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana (1321) Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana (81) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (3370) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (49) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (2574) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10516) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (184) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (30) Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej (570) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (1121) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (405) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (113) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (5865) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (1100) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (712) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (142) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (384) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (6093) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (1198) Produkcja pozostałych mebli (195) Produkcja pozostałych mebli (8783) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (17) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (796) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (20) Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (1374) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (2640) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (44) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej (180) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej (23) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (177) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (35) Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (1078) Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (36) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (2349) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (46) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (59) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (2794) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (1125) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (31) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (1626) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (24) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (1448) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (24) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (1268) Produkcja pozostałych tkanin (798) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (1221) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych: - produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowana (21) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (113) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (4842) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (10381) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (273) Produkcja pozostałych wyrobów gumowych (118) Produkcja pozostałych wyrobów gumowych (297) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (164) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (7611) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (677) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (2548) Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych (358) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (68) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (4427) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna (4201) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna (358) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (179) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (8357) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (1588) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (912) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (3010) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (63) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (2977) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (56) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (97) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (4102) Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki (628) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (3140) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (9303) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (169) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (213) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (87) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (4047) Produkcja prętów ciągnionych na zimno (18) Produkcja prętów ciągnionych na zimno (960) Produkcja przędzy bawełnianej (499) Produkcja przędzy jedwabnej, sztucznej i syntetycznej (13) Produkcja przędzy lnianej (182) Produkcja przędzy samodziałowej (12) Produkcja przędzy wełnianej (455) Produkcja przędzy wełnianej (59) Produkcja przędzy wełnianej czesankowej (171) Produkcja przędzy z jedwabiu oraz z włókien chemicznych (197) Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (604) Produkcja przędzy z włókien chemicznych (509) Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała (221) Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała (11) Produkcja przekładni zębatych, kół zębatych i elementów napędowych (609) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (2849) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (81) Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych (1424) Produkcja przypraw (658) Produkcja przypraw (41) Produkcja przypraw (48) Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (34) Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (649) Produkcja rolnicza (2974) Produkcja rowerów (15) Produkcja rowerów (267) Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (38) Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (1280) Produkcja rur (477) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (42) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (2233) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (404) Produkcja rur stalowych (392) Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych (16) Produkcja samochodów osobowych (151) Produkcja samochodów osobowych (801) Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (693) Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (235) Produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (82) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (2052) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej (276) Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach mechanicznych (135) Produkcja skór wyprawionych (51) Produkcja słodów (349) Produkcja słodów (25) Produkcja słodu (788) Produkcja słodu (23) Produkcja soków z owoców i warzyw (1290) Produkcja soków z owoców i warzyw (91) Produkcja soków z owoców i warzyw (92) Produkcja soków z owoców i warzyw (3776) Produkcja soli (130) Produkcja soli (44) Produkcja, sprzedaż, montaż stolarki drewnianej (162) Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (318) Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (1430) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (885) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (358) Produkcja sprzętu instalacyjnego (3660) Produkcja sprzętu instalacyjnego (75) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (5074) Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych (305) Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyjątkiem działalności usługowej (851) Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (63) Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (983) Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (156) Produkcja sprzętu sportowego (2462) Produkcja sprzętu sportowego (853) Produkcja sprzętu sportowego (429) Produkcja sprzętu sportowego (165) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (5173) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (605) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (117) Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (992) Produkcja środków myjących i czyszczących (79) Produkcja środków myjących i czyszczących (2128) Produkcja środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych (1215) Produkcja statków i konstrukcji pływających (41) Produkcja statków i konstrukcji pływających (1966) Produkcja statków i łodzi (565) Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyjątkiem działalności usługowej. (107) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (27) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (93) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (927) Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej (261) Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (2856) Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (62) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (1189) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (1498) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (222) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (123) Produkcja szkła gospodarczego (25) Produkcja szkła gospodarczego (376) Produkcja szkła gospodarczego (26) Produkcja szkła gospodarczego (900) Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (740) Produkcja szkła płaskiego (17) Produkcja szkła płaskiego (831) Produkcja szkła technicznego (309) Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno (1293) Produkcja sztucznej biżuterii (28) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (1932) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (74) Produkcja tapet (277) Produkcja tapet (21) Produkcja technicznych artykułów ściernych (13) Produkcja technicznych wyrobów ściernych (294) Produkcja tkanin (265) Produkcja tkanin (267) Produkcja tkanin bawełnianych (812) Produkcja tkanin jedwabnych (32) Produkcja tkanin pozostałych (395) Produkcja tkanin pozostałych (16) Produkcja tkanin samodziałowych (90) Produkcja tkanin wełnianych (60) Produkcja tkanin wełnianych (654) Produkcja tkanin z włókien chemicznych (729) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (122) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (2900) Produkcja towarów przemysłowych, budowlanych, artykułów spożywczych gospodarstwa domowego i innych (34) Produkcja trykotaży (34) Produkcja tworzyw sztucznych (1127) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (54) Produkcja ubrań roboczych (122) Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała (1633) Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała (1550) Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego (894) Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych (111) Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (719) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (693) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (58) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (3221) Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych (16) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (4800) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (315) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (85) Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej (677) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (1455) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (24) Produkcja wapna (47) Produkcja wapna i gipsu (19) Produkcja wapna i gipsu (1382) Produkcja węgla brunatnego (92) Produkcja win gronowych (492) Produkcja win gronowych (31) Produkcja win gronowych (1797) Produkcja win gronowych (47) Produkcja włókien chemicznych (812) Produkcja włókien chemicznych (11) Produkcja włókien chemicznych (12) Produkcja włókien chemicznych (318) Produkcja włókien chemicznych (172) Produkcja włókien chemicznych (94) Produkcja włókien szklanych (227) Produkcja włókien szklanych (15) Produkcja włókien szklanych (700) Produkcja włóknin (246) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (904) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (19) Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (164) Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (1697) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (63) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (294) Produkcja wózków inwalidzkich (215) Produkcja wózków inwalidzkich (16) Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (491) Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (1886) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (39) Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo- cementowych i podłogowych (27) Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo- cementowych i podobnych (719) Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (1706) Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (2113) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (6779) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (112) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (46) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (3065) Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (22) Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (296) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych (517) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (1494) Produkcja wyrobów dziewiarskich o splocie dzianinowym i szydełkowym (396) Produkcja wyrobów farmaceutycznych (849) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (2390) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (34) Produkcja wyrobów futrzarskich (26) Produkcja wyrobów futrzarskich (1080) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (1305) Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (13) Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (15559) Produkcja wyrobów gumowych pozostałych (438) Produkcja wyrobów gumowych technicznych (491) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (57) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (2075) Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (326) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (120) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (4543) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (1884) Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni (808) Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (217) Produkcja wyrobów nożowniczych (22) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (324) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (23) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (1244) Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (530) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (1186) Produkcja wyrobów ogniotrwałych (1561) Produkcja wyrobów ogniotrwałych (465) Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (1050) Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (1075) Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (16) Produkcja wyrobów pończoszniczych (19) Produkcja wyrobów pończoszniczych (990) Produkcja wyrobów pończoszniczych (428) Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych (42) Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej (171) Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (13) Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (535) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (207) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (2164) Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, (933) Produkcja wyrobów ściernych (16) Produkcja wyrobów ściernych (906) Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (533) Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (6513) Produkcja wyrobów tartacznych (6979) Produkcja wyrobów tartacznych (499) Produkcja wyrobów tartacznych (2538) Produkcja wyrobów tartacznych (114) Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (844) Produkcja wyrobów tekstylnych (9202) Produkcja wyrobów tytoniowych (4388) Produkcja wyrobów tytoniowych (39) Produkcja wyrobów tytoniowych (209) Produkcja wyrobów tytoniowych (1030) Produkcja wyrobów tytoniowych (13) Produkcja wyrobów tytoniowych (112) Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno (2453) Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży (18) Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (50) Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (820) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (1529) Produkcja wyrobów z betonu (1411) Produkcja wyrobów z betonu (713) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (1655) Produkcja wyrobów z betonu i gipsu (101) Produkcja wyrobów z cementu (1881) Produkcja wyrobów z drewna (319) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (1337) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (10305) Produkcja wyrobów z drutu (86) Produkcja wyrobów z drutu (1253) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (3527) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (59) Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego (572) Produkcja wyrobów z gipsu (1354) Produkcja wyrobów z gipsu dla budownictwa (102) Produkcja wyrobów z gumy (4406) Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (105) Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania (2261) Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (83) Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (4382) Produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego i króliczego (258) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (1365) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (1076) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9994) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (709) Produkcja wyrobów z pozostałych surowców mineralnych (54) Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (14) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (5477) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (2924) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (238) Produkcja wytwornic pary (386) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do (829) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (1539) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (20) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (231) Produkcja zamków i zawiasów (812) Produkcja zamków i zawiasów (35) Produkcja zamków i zawiasów (1761) Produkcja zamków i zawiasów (62) Produkcja zaprawy murarskiej (2950) Produkcja zaprawy murarskiej (34) Produkcja zaprawy murarskiej (93) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (3324) Produkcja zegarków i zegarów (1374) Produkcja zegarów i zegarków (46) Produkcja zegarów i zegarków (17) Produkcja zegarów i zegarków (248) Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (23) Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (437) Produkcja złączy i śrub (2667) Produkcja złączy i śrub (49) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (77) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (1139) Projekcja filmów (74) Projekcja filmów (1495) Prowadzenie biura tłumaczeń (3359) Prowadzenie działalności handlowej w kraju (4522) Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych wraz ze składaniem deklaracji podatkowych (7489) Prowadzenie kursów zawodowych (1689) Prowadzenie obrotu papierami wartościowymi i usługi w tym zakresie (96) Prowadzenie prac badawczo wdrożeniowych łącznie z wytwarzaniem nowoczesnych urządzeń, sprzętu i przedmiotów codziennego użytku osobistego, domowego i gospodarskiego (46) Prowadzenie skupu i zakupu płodów ogrodniczych i produktów pszczelich od swoich członków w miarę możliwości zbytu odpowiadających określonym normom, jak również wymogami ustalonymi przez zarząd (304) Prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń, seminariów i konferencji (1253) Przedszkola (380) Przedszkola i szkolnictwo podstawowe (255) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (11996) Przeładunek towarów (2216) Przeładunek towarów w portach morskich (809) Przeładunek towarów w portach morskich (3416) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (845) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (3193) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (13147) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (3722) Przerabianie i wzbogacanie wyrobów przemysłowych (255) Przesyłanie energii elektrycznej (493) Przesyłanie energii elektrycznej (395) Przesyłanie energii elektrycznej (363) Przesyłanie energii elektrycznej (9694) Przesyłanie energii elektrycznej (17) Przetwarzanie danych (10026) Przetwarzanie danych (783) Przetwarzanie danych (518) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (44488) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (3369) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (14) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (1463) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (70) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (3472) Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (1560) Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa (493) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (2312) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (352) Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (31) Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (1655) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (1828) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (5969) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (100) Przetwarzanie odpadów niemetalowych (458) Przetwarzanie produktów koksowania węgla (171) Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (739) Przetwórstwo herbaty i kawy (56) Przetwórstwo herbaty i kawy (1837) Przetwórstwo herbaty i kawy (37) Przetwórstwo herbaty i kawy (576) Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw (343) Przetwórstwo mleka i wyrób serów (77) Przetwórstwo mleka i wyrób serów (39) Przetwórstwo mleka i wyrób serów (874) Przetwórstwo owoców i warzyw (1377) Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej (1851) Przetwórstwo przemysłowe (228) Przetwórstwo przemysłowe (686) Przetwórstwo tworzyw sztucznych i poliuretanowych (92) Przetwórstwo ziemniaków (827) Przetwórstwo ziemniaków (64) Przybrzeżny transport wodny. (537) Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (221) Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (205) Przygotowanie terenu pod budowę (836) Przygotowanie terenu pod budowę (43451) Przygotowanie terenu pod budowę (10043) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (272) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (650) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (5335) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (26114) Przygotowywanie i podawanie napojów (2264) Przygotowywanie i podawanie napojów (471) Przygotowywanie i podawanie napojów (23183) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (4692)

R

Radiodyfuzja (720) Radiokomunikacja (1301) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (75344) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (10) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (1129) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4043) Reasekuracja (380) Reklama (28891) Reklama (11) Reklama (2269) Reklama (3199) Reklama (28) Reklama (21974) Reklama (16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (49875) Rekrutacja i udostępnianie pracowników (2522) Rekrutacja i udostępnianie pracowników (1132) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (164) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (3703) Reprodukcja nagrań dźwiękowych (2358) Reprodukcja nagrań dźwiękowych (76) Reprodukcja nagrań wideo (2383) Reprodukcja nagrań wideo (81) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (1773) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (9206) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (134) Restauracje (8232) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (12) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (2815) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (2578) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (41591) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (11) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (170) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (3616) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (3279) Roboty budowlane specjalistyczne (13) Roboty budowlane specjalistyczne (53397) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (56343) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4953) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (90329) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (1369) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (3076) Roboty związane z budową dróg i autostrad (443) Roboty związane z budową dróg i autostrad (24030) Roboty związane z budową dróg i autostrad (22) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (3541) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (142) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (10979) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (359) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (21928) Roboty związane z budową mostów i tuneli (197) Roboty związane z budową mostów i tuneli (13157) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej iwodnej (11) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (38277) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (13231) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (186) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (4563) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (27348) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (477) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (4467) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (277) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (20987) Roboty związane z fundamentowaniem (6258) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (370) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (38979) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (675) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne (1304) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (8810) Rozkładowy transport lotniczy (26) Rozkładowy transport lotniczy (299) Rozkładowy transport lotniczy (50) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (2330) Rozpowszechnianie nagrań wideo (114) Ruchome placówki gastronomiczne (18384) Rybactwo (3845) Rybactwo łącznie z działalnością usługową (129) Rybołówstwo (302) Rybołówstwo i rybactwo (218) Rybołówstwo i rybactwo, łącznie z działalnością usługową (230) Rybołówstwo w wodach morskich (129) Rybołówstwo w wodach morskich (15) Rybołówstwo w wodach morskich (467) Rybołówstwo w wodach śródlądowych (20) Rybołówstwo w wodach śródlądowych (206) Rybołówstwo w wodach śródlądowych (762)

S

Schroniska turystyczne (1777) Schroniska turystyczne (75) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (111) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektówprzemysłowych (13238) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (240) Sprawy zagraniczne (153) Sprawy zagraniczne (61) Sprzątanie i czyszczenie obiektów (509) Sprzątanie i czyszczenie obiektów (1245) Sprzątanie i czyszczenie obiektów (7497) Sprzątanie obiektów (4575) Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (1523) Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (2251) Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (3304) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (7854) Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (3186) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (5137) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (206) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (1007) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (3121) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (228) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (10125) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (1981) Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych (3492) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (6313) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (22) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (31015) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (366) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (5842) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (230) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (12824) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (6715) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (116) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (5326) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (334) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (200) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (9469) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (1298) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (155) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (7442) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (2966) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (7487) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (186) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (16198) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (460) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (5623) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (406) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (18364) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (523) Sprzedaż detaliczna książek (1184) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (3190) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (825) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (169) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (7316) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (2967) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (184) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (8766) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (6137) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (411) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (349) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (15634) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (7625) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego. (50) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa (3534) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (8420) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (138) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (6753) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (130) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (4768) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (283) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (14378) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (348) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (4404) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (274) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (5012) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (229) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (11103) Sprzedaż detaliczna odzieży (371) Sprzedaż detaliczna odzieży (6283) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (15552) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (372) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (8448) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (154) Sprzedaż detaliczna paliw (660) Sprzedaż detaliczna paliw (441) Sprzedaż detaliczna paliw (5571) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (135) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (1148) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (10847) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (9206) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (191) Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (5808) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (3026) Sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach (1600) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (288) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (12971) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (22130) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (479) Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach (3002) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (8577) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (206) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (6936) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (566) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (3629) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (8450) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (161) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (3660) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2262) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (70614) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (8530) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (484) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (25289) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (89) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (5594) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (161) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (8519) Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (2634) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (7836) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (188) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (210) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (10517) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (12) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (10163) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (7361) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (192) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (3514) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (2534) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (308) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (13366) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (186) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (14413) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (427) Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach (2165) Sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach (18) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (6898) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (148) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (10331) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (210) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych (3428) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych (164) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (7172) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (144) Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (252) Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (4203) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (3949) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (142) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (6324) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (10) Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (2249) Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem handlu pojazdów samochodowych (27) Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach (2195) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (3991) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (6764) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (152) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (5604) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w nie wyspecjalizowanych sklepach (527) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (9375) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (7073) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (535) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (6772) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (4832) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych (3761) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych (214) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (207) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (8733) Sprzedaż hurtowa części elektronicznych (1259) Sprzedaż hurtowa części (i) akcesoriów do pojazdów mechanicznych (20279) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (5247) Sprzedaż hurtowa drewna (5725) Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych (2286) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowalnych i wyposażenia sanitarnego (11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (785) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (34442) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (5990) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (356) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (14826) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (348) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (181) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (215) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (8886) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (3457) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (15417) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (264) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (24823) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (502) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (43766) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (488) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (17793) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (67) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (1872) Sprzedaż hurtowa kosmetyków (250) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (5880) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (140) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (2691) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (133) Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (173) Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych (2159) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (3312) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (60) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (48) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (493) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (19) Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (840) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (3400) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (214) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników (1624) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników (147) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (8824) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (188) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (2513) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (14) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (1991) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (7160) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników (53) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników (996) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (1080) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (52) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (8878) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (187) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (11349) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (37) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (178) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (8002) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (279) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (11585) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (242) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (10948) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (239) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (232) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (189) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (3777) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (9865) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów (3411) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (152) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (8656) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (3373) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (8480) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (823) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (603) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (4131) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (9646) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (5641) Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu (38) Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu (909) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (1206) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (4852) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (60706) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (314) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (284) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (11921) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (27) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (81) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (1017) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (4648) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (620) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (49) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (16562) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (5544) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (335) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (361) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (18729) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (6643) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (416) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (420) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (258) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (6460) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (16095) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (315) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (460) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (6380) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (392) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (13196) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (4079) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (3022) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (3678) Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (3906) Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (18) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (3931) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (10564) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (256) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (17539) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (396) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (7896) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (471) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (20887) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (448) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (9000) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (169) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (59) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (1770) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (1740) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (73) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (238) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (3441) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (17594) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (283) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (419) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (4910) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (7059) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (11455) Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków (2322) Sprzedaż hurtowa skór (65) Sprzedaż hurtowa skór (102) Sprzedaż hurtowa skór (3148) Sprzedaż hurtowa skór (1585) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i teleinformatycznego (45) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (18269) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (442) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (7604) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (20681) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (467) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (524) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (221) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (3112) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (349) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (12873) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (409) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (19090) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (310) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (5455) Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (208) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (196) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (9836) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (335) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (13861) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (115) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (2695) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (5186) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (138) Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (302) Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (4787) Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (408) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (12826) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (201) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (157) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (6549) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (5031) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (6316) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (6034) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (142) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (2192) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (60) Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (301) Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (5251) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (10) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (15290) Sprzedaż pojazdów mechanicznych (2166) Sprzedaż pojazdów mechanicznych (1428) Sprzęt sportowy (62) Stawianie rusztowań (5753) Stołówki (3386) Stołówki (166) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (833) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (31499) Szklenie (5311) Szkolenia:w tym prowadzenie szkoły zawodowej (110) Szkółkarstwo leśne (593) Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia. (2200) Szkolnictwo gimnazjalne (286) Szkolnictwo gimnazjalne (154) Szkolnictwo licealne ogólnokształcące (110) Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni (207) Szkolnictwo ogólnokształcące (50) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące (145) Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe (177) Szkolnictwo wyższe (138) Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych (133) Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych. (27) Szkoły policealne (1135) Szkoły policealne (39) Szkoły policealne (138) Szkoły policealne i pomaturalne (139) Szkoły policealne oraz wyższe (367) Szkoły wyższe (90) Szkoły wyższe (899) Szkoły wyższe (368) Szkoły zasadnicze (716) Szkoły zasadnicze. (197) Szpitalnictwo (71) Szpitalnictwo (861) Sztukatorstwo (4163)

T

Telefonia ruchoma (1071) Telefonia stacjonarna i telegrafia (1147) Telekomunikacja (44) Telekomunikacja (12951) Telewizja kablowa (1095) Tkanie materiałów, wykańczanie materiałów włókienniczych (1033) Towarowy transport drogowy (24) Towarowy transport drogowy. (20) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (36) Transmisja danych i teleinformatyka (3165) Transport drogowy towarów (7348) Transport drogowy towarów (2562) Transport drogowy towarów (88792) Transport drogowy towarów (10) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (9455) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (18268) Transport i gospodarka magazynowa (593) Transport kolejowy (88) Transport kolejowy (4214) Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (387) Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (1212) Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (36) Transport kolejowy towarów (88) Transport kolejowy towarów (3344) Transport kolejowy towarów (635) Transport kosmiczny (93) Transport kosmiczny (20) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (44478) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (8794) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (288) Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały (369) Transport lądowy pozostały (6027) Transport lądowy, transport rurociągowy (10469) Transport lotniczy pasażerski (36) Transport lotniczy pasażerski (1520) Transport morski (579) Transport morski i przybrzeżny pasażerski (2089) Transport morski i przybrzeżny towarów (2834) Transport pasażerski międzymiastowy drogowy (1666) Transport pasażerski miejski (1365) Transport rurociągami paliw gazowych (1345) Transport rurociągowy (334) Transport rurociągowy (235) Transport rurociągowy (564) Transport rurociągowy (50) Transport rurociągowy (103) Transport rurociągowy pozostałych towarów (1273) Transport wodny śródlądowy pasażerski (2157) Transport wodny śródlądowy towarów (1011) Tynkowanie (7466) Tynkowanie (503) Tynkowanie (421) Tynkowanie (25966) Tynkowanie (48)

U

Ubezpieczenia na życie (15) Ubezpieczenia na życie (28) Ubezpieczenia na życie (687) Ubezpieczenia na życie (135) Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej (127) Ubezpieczenia pozostałe (392) Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (3013) Ubezpieczenia rzeczowe (46) Unieszkodliwianie odpadów (2195) Uprawa drzew oleistych (788) Uprawa drzew oleistych (18) Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (1279) Uprawa owoców, orzechów oraz roślin wykorzystywanych (5132) Uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw (226) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (55) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (2934) Uprawa roli połączona z chowem i hodowlą zwierząt, działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (965) Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane (1772) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (1400) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (41) Uprawa roślin włóknistych (49) Uprawa roślin włóknistych (1579) Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów (1075) Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów (21) Uprawa ryżu (552) Uprawa trzciny cukrowej (571) Uprawa trzciny cukrowej (15) Uprawa tytoniu (721) Uprawa tytoniu (17) Uprawa warzyw (1219) Uprawa zbóż (1672) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (7262) Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny (1028) Uprawy rolne (247) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (27) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (11527) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (3881) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (5288) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (142) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (769) Usługi budowlane,remontowo-montażowe, instalacyjne (7732) Usługi na rzecz całego społeczeństwa (111) Usługi na rzecz całego społeczeństwa (51) Usługi pomiarów elektrycznych, drogowych, transportowych, elektroakustycznych, telekomunikacyjnych, biurowych, projektowych oraz działalność informacyjna i naukowa (26684) Usługi sanitarne i pokrewne (1548) Usługi spedycji (4639) Usługi spedycyjne (66) Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i organizacje pracodawców (40) Usługi turystyki (4567) Usługi w zakresie fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych (1403) Usługi w zakresie handlu hurtowego i komisowego z wyłączeniem pojazdów samochodowych i motocykli (23395) Usługi w zakresie prania i czyszczenia (103) Usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, leśnictwem i hodowlą (440)

W

Warzywnictwo, ogrodnictwo (643) Wychowanie przedszkolne (73) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (272) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (16009) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (4975) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (232) Wydawanie gazet (10182) Wydawanie gazet (3935) Wydawanie gazet (162) Wydawanie gazet (206) Wydawanie książek (6787) Wydawanie książek (363) Wydawanie książek (283) Wydawanie książek (18068) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (3900) Wydawanie nagrań dźwiękowych (3208) Wydawanie nagrań dźwiękowych (115) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (6327) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (100) Wydobywanie gazu ziemnego (129) Wydobywanie i przetwórstwo torfu (52) Wydobywanie kamienia (1497) Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa (112) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (914) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (3043) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (49) Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (18) Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (1041) Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych (185) Wydobywanie ropy naftowej (112) Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (54) Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (30) Wydobywanie soli (438) Wydobywanie torfu (22) Wydobywanie torfu (1325) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (73) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (443) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu); brykietowanie (100) Wydobywanie węgla kamiennego (86) Wydobywanie węgla kamiennego (758) Wydobywanie węgla kamiennego; brykietowanie (77) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (3459) Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu (424) Wydobywanie żwiru i piasku (1532) Wydobywanie żwiru i piasku (124) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (93) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (5054) Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (912) Wykańczanie materiałów włókienniczych (55) Wykonaywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków (10) Wykończanie materiałów włókienniczych (169) Wykończanie materiałów włókienniczych (792) Wykończanie wyrobów włókienniczych (67) Wykończanie wyrobów włókienniczych (259) Wykończanie wyrobów włókienniczych (2698) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (372) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów ipozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (16770) Wykonywanie instalacji budowlanych (10097) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (7458) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (22) Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (1560) Wykonywanie instalacji elektrycznych (989) Wykonywanie instalacji elektrycznych (47009) Wykonywanie instalacji elektrycznych (1795) Wykonywanie instalacji elektrycznych (21) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (8601) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (5447) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (9722) Wykonywanie instalacji gazowych (5670) Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych (7559) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (41435) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (712) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (7872) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (24084) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (466) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (620) Wykonywanie podłóg i ścian (993) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (826) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (37757) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (584) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (6436) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (42668) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (9045) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (18) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (786) Wykonywanie robót budowlanych drogowych (1166) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (984) Wykonywanie robót budowlanych murarskich (7410) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (12614) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (8314) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (6799) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (3092) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (6420) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (4879) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (3382) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (5061) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (14568) Wykonywanie rozruchu instalacji i urządzeń technologicznych (579) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (1713) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzieindziej nie sklasyfikowanych (7067) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklsyfikowanych (15) Wykonywanie transportu i spedycji samochodowej w kraju i za granicą (11393) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (309) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (15796) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich (263) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich (4388) Wymiar sprawiedliwości (15) Wynajem i dzierżawa (62086) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (423) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (17562) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (23547) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (624) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (183) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (9255) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (7040) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (7466) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (33574) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (698) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (615) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29916) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (40116) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (963) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (62) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (3232) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (5085) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (102) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (141364) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (2230) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (7647) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (29567) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (5037) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (283) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (6133) Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych, lądowych i wodnych (433) Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych (142) Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych (2275) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (1545) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (22537) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (18638) Wynajem nieruchomości na własny rachunek. (13) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (3647) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (7495) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (8394) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (10276) Wynajem samochodów osobowych (6918) Wynajem samochodów osobowych (430) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (6466) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (1604) Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską (441) Wynajem sprzętu telefonicznego. (452) Wynajem środków transportu lądowego (561) Wynajem środków transportu lotniczego (718) Wynajem środków transportu lotniczego (34) Wynajem środków transportu wodnego (67) Wynajem środków transportu wodnego (1207) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (423) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (2862) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (157) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (2775) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (142) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (6168) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (308) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (11045) Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp. (53) Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp. (2797) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (129) Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich (469) Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich (47) Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów i skór futerkowych (123) Wyroby tekstylne gdzie indziej niesklasyfikowane (52) Wytwarzanie energii elektrycznej (524) Wytwarzanie energii elektrycznej (798) Wytwarzanie energii elektrycznej (17531) Wytwarzanie energii elektrycznej (37) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (6820) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (169) Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (231) Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (452) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (1217) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (5885) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla (94) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (95) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (310) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (3214) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (11077) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (1265) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (300) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (434) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (109) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (5223) Wytwarzanie paliw gazowych (209) Wytwarzanie paliw gazowych (240) Wytwarzanie paliw gazowych (2654) Wytwarzanie paliw gazowych (44) Wytwarzanie paliw gazowych (10) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (931) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (95) Wytwarzanie paliw jądrowych (45) Wytwarzanie paliw jądrowych (11) Wytwarzanie paliw jądrowych (215) Wytwarzanie produktów koksowania węgla (163) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (1007) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (85) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (45) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (2589) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych (635) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych (714) Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (582) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (2694) Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych (440) Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych (30) Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (16) Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (635) Wywóz śmieci i odpadów (2049) Wyższe szkoły zawodowe (283) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych (7614) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (18)

Z

Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (13818) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (877) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (428) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (11) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (3785) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (208) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (241) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (3946) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (10) Zagospodarowanie odpadów (8634) Zakładanie stolarki budowlanej (8202) Zakładanie stolarki budowlanej (515) Zakładanie stolarki budowlanej (28024) Zakładanie stolarki budowlanej (478) Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (678) Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe (104) Zakwaterowanie (35279) Zaopatrywanie gospodarstw w środki produkcji ogrodniczej i warzywniczej, w tym nawozy, środki ochrony roślin, środki techniczne i inne (783) Zapewnienie sprawnej organizacji skupu i obsługi dostawców (182) Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych (123) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (10428) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (5083) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (5675) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (2069) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (6007) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (61421) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (1313) Zarządzanie rynkami finansowymi (67) Zarządzanie rynkami finansowymi (2112) Zarządzanie rynkiem finansowym (77) Zarządzanie rynkiem finansowym (711) Zbieranie odpadów (1584) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (244) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (13292) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (7045) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (122) Zbyt produktów rolnych (12695)

Ł

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (18) Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (1130) Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (219)

Ś

Ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych, prowadzona w związku zprowadzeniem działalności gospodarczej (1946) Śródlądowy transport wodny (705) Świadczenie usług prawnych dla podmiotów krajowych i zagranicznych (1525)

Ż

Żłobki (2296)